[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

nõmm nõmm g nõmme Muh L K I Hls Krk Ote, `nõmme Jõe Lüg IisR, nõmmõ Kam Krl; nõḿm g nõmm|e Pst, Rõu; nömm g nömme Sa Hi Noa Ris; `nomme, `nommi g `nomme Vai

1. kuiv liivamaa; nõmmemets `männi mets `kasvab `nõmmel Lüg; `lähme `nomme Vai; kanarohi on sihande tume pruun - - kasub nömme äärde pεεl Khk; mustik - - kasvab nömme sihes ning poolad ka on `nömmede sihes Kär; liivane kui maa, männid kasuvad ja kanarbik kasub pεεl, see on nömm Emm; nõmm oo velets liibäne maa - - sii põle `nõmmesi Mar; sii oo va nõmme maad, mis need sitad `viĺla kasvatavad Mär; `kõrged liiva maad‿o nõmm Kse; tee köib `sinna `nõmme üles Tõs; nõmm on sihuke kibine maa - - muud ei kasva kui kadagad PJg; üks suur kaśk olli ja ilus nõmm `ümmer Vän; ükskord nägin krat́ti, `jüśku poolkuud `tõusis nõmme poolt üles ja kadus `jälle Juu; nõmm on sie, kus ainult männamets on pial KuuK; nõmmel muud ei kasva kui mõni `jändrik puu Amb; siin on `mitmes kohas ilusaid `nõmmesid JMd; siit Lośsi nõmmest otse läbi põle `kuigi palju [maad] Kad; nõmme kõrgendik - - sial kasvavad kadakad ja kanarbik Sim; nõmm on `kõrge mets, kos mäńnid kasvavad Kod; meie nõmmes on `kuuski, kadakaid ja `mäńdisi, sel nõmmel on rebase liiva põhi Lai; Nõmme peal põle muud kui mõni vaevane kaśk SJn; keset su̬u̬d om üits nõḿm, nõmme pääl ei kasva `rohtu Pst; nõmme om ärä kadunu ja nu̬u̬r pedäjä mõts om asemele kasunu Ote; nõmmõl kasusõ inämbõst pedäjõ Krl || mereäärne liivik mere nõmm, kuiv maa [kus kuivatati võrke] Jõe
2. kanarbik kui nömm öitseb ladvast, siis on iline küli Pha; `siia akkab `nömme kasuma Vll; Männimetsa alus on sügise ilus lilla, nömm `öitseb Rei; ah si̬i̬ kamar, noh, ni̬i̬d on nõmmed Hää; sõa aig värmiti mõtsa `lehtige ja nõmmege Hls

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur