[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Leitud 2 artiklit

h haa Phl Ris ?Lei, aa JJn; hi̬i̬ Ote San spor V; ehh g ehhi Ksi Lai, ehe Kod; ihh Khn Saa spor eL, g ihhi Tõs Ksi Ran Har, ihhu Hls Hel; ahh spor R, Sa Hi L K Iis Trm spor M, g ahha Sa KPõ, ahhe Kuu/`a-/ Kär Kul Kir Mih Vän Nis Rap JõeK SJn, ahhi Hi Iis, ahhu spor M, aha Kse HJn; p `ahhi Lüg, `ahhu Saa; kom ahuga Vil; (konsonantselt) g ahh Pha Kir Lih Kse Vän Nis, ehh Kod, ihh Ran Kam; p eht Kod Lai, iht Ksi Kam; kom `ahka Pha Lih Nis, `ehkä Kod, `ihka Ran Kam, -e Trv Pst kirjatäht; häälik `Konnu `rannass nemad `ahhe päält siel `rohkemb `rääkiväd Kuu; see kirjudaste ahhaga, ahh keib ees Ans; Pöhelöppes `rääkvad keik ahhiga - - meidel sii `Kassares `ahhe pole Phl; tema ei tea ahhest ega jotast Rap; suur ahh ja veke ahh. sie siin on ahha saba JMd; ahha konks, ega muidu ah [täht] põle, läheb ellaks Tür; kaks eht, tõene suur tõene `veike ehh; kas ani kirjotatse `ehkä vai ilma Kod; Alliste olli vanast `aage nüid om ta ahhus pant; mea ole ihhuge õppin (h-tähe nimetusest) Hls; `ihka piass eĺm olema Kam; hi̬i̬, tu̬u̬ kindsuga täht́ Ote; Piirisaarõ `rahval hi̬i̬d ei olõʔ Räp
ihe ihe Kuu Hlj IisR Mär Khn Tor spor K I, ehe Var PJg
1. ihumispuru, -kord `Käijämold on `puolilla ihet; kovasimme ~ tahu ~ `käia ihe Kuu; vikkatile tuli ihe kord `pääle Hlj; Ketendas lastel nägu, määriti tahu ihega IisR; käia ihe - - sai nuge ja `aśju puhastada. käia ihe sai ää kuevatada ja panime pisikse kot́i `sisse PJg; õõru `paksu liiatsi ihe paberi `peale ja pane roosi `peale [arstimisel] Vän; ihed jähid käia `moĺdi Ris; luisu iheid panevad loomale `silma, kui kae on noor HJn; aga kuivaga‿i sua vikastid kudagi teravast, ihe kord jäeb luisu `piale; vanaste põld muud, kellega `nahka mustast teha, kui `võeti käia kastist käia ihet, miariti suabas sellega üle Kad; `väŕvis käia ihega `lõngu Iis; käi on ihegä ku̬u̬s KJn Vrd hee2, higi
2. (kuivanud) higi Oboseihe on obose`riistade küĺles; `Aknaihe on ka, raami pial `kuśkil Iis

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur