[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

kiunard kiunard virisejaHan Mih Vrd kiunus
lupard lupard g -i Hää Plt KJn Pst Ran Kam Ote; lupa|ŕd g -ŕdi Saa Urv Rõu Plv Räp, -rdi Hls Hel Võn Kan; lupa|ŕt g -rti Hls Krk(n lupert), -rdi Nõo Ote San
1. riidelapp, kalts, narts mine kasta lupaŕd likkeks. lupaŕdiga `pestse pada Saa; ma seebige mõssi ja lupartige `õõrdsi; küll olli must rät́t ümmer, igäven must lupaŕt Krk; lupard `lauda vai riiulit `pühki Ran; tu om lavva lupard; põrmandu vai paa `mõskmise lupard; ta om jo vana lupard, piäp setule `anma (vanast rõivast) Kam; võta tu̬u̬sama vana lupardi tükk Ote; Ta põĺl om sul must i̬i̬n nigu vana iǵävene lupaŕd Urv; Tää `arvas, et või muʔ niguʔ üt́e lupaŕdi är˽visada. Rõu; võta˽lupaŕd pühi˽laud ärʔ Plv
2. närune inimene lupard kolistab ühest kohast `teise - - `keŕjab ja mangub et suutäie `viina saaks Plt; lupaŕt, sellest `asja ei saa, sihane topus Hls; Kuis tä no˽säänest lupaŕdit mehess `tahtsõ Rõu
Vrd lupak(as), lupat

munarm(u) munarm g -u Kod(-erm) Lai; n, g munarmu Trm Kod rasvarull, -päts sia rasvass `testi munarmu, `võeti rasv `väljä, kiäräti nõnna`viisi ilosass kokko, `pandi su̬u̬l vahele Kod; `rasva `pańdi munarmusse - - need `seisivad laes naela otsas talved läbi Lai || kämp või juba munarmun. kui akab kokko minemä, siis lähäb või munarmu Kod

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur