[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

kitsi1 kitsi (kit́si) eP(kitse g `kitse Tor Hää Saa, n `kitsi Koe) eL; `kitsi R(`kitse VNg) ihnus sie on `kitsi inimene ka Lüg; nii kitsi et ep täi töömestkid (pärmi) teisele anda Khk; Nee olid irmus `sõuksed va kitsid inimesed, äi nende käest pole kedagi `kildu ega poolt soand Pöi; see oo `kange kitsi inime, see teesele suutäit mud́u ei anna Mär; Mõni on nii kitsi, et ei anna kivi teisele pead peksa PJg; `kitse inimese näpust ei pudene `raasugi maha Hää; kit́si, kes kõik omale oeab Juu; ta on kit́siks läind viimasel aal JMd; kit́si `käega Sim; nõnna kit́si et võtab `perssess, paab näpiga suhu; kit́sil `kõiki küll, `eldel ei õle `elmigi kaalan Kod; nii kit́si või tüir inimene, ta piima `liitred ka `sulle ei müi Plt; sikke ja kitsi, ei täü `pindu ka anda Krk; kes `elde pernane `olli, tu̬u̬ viis karjussele ka `rohkemb, kes kitsidämb `olli, viis vähämb Ran; kitsi söönä kirstust, `elde munde mulgust Puh; kel kõrva om ligi pääd, t‿om kitsi inime Nõo; `Tartumaa rahvass om `õela inemise ja kit́sida Kam; kitsi võttev kirstust ja `lõhknõ `lõikav `persest San; kit́si süü umast kirstust, `lõhkõ lõbi tõsõ käest Urv; kitsi inime, tu̬u̬ om kui luu sard, tast ei `kakne kellelegi midägi Plv; ta om nii sitanõ ja kitsi, tuli kitsi, ta uma näpo vahelt `vaesõlõ ei `kaksõʔ Räp; `tütriku lää proomi, kas om vallalinõ vaid ḱitsi (kas andub või ei) Se || vaene eks see oli kitsi aeg, sõea `aeges küll Vig Vrd kitsas, kitsik
kroom1 kroom g kroomi Lai Rõn; kruom VJg, kru̬u̬m Kod, g kruomi; kromm Jõh kroomnahk kruom nahk, väillamua kruom VJg; kru̬u̬m on pehme nagu siid, muss `läikiv nahk Kod; vasika nahad `müidi ära, ehk mõni `laśkis omale ka `parkida, kas kroomist või Lai || pl kroomnahka saapad suvel laśk kruomid tehä, kru̬u̬m`suapad Kod Vrd krommik
kroom2 krooḿ g kroomi Se Lut raas, krööm `Kroomi ĺeibä es olõʔ Se

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur