[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 7 artiklit

ennemal ennemal Tõs Kos Jür Amb JJn Tür VJg Vil(‑äl) Pst/‑el/, `e- Kuu Hlj Kos(hrl koos aeg- sõnaga) teat aeg tagasi, ennemalt; vanasti `tehti ka vikatisi `ennemal ajal Hlj; kesnas `õhta oli pudru, need olid ned vanad toedud `ennemal aal Kos; tuulimasina, selle ta siis `ośtis - - aga muud [masinat] ei old ennemal kedagi JJn; ennemal `oiti seda `piima, et ta pidi ia olema Tür; Ennemäl `aegil `oĺli sääl [viinaköögi] alusmüüri kivid nähä; ennemal aal nad oĺlid siin ka `reńtnikud Vil; ennemel `aigel `võeti lassige `piima manu Pst Vrd ennem, ennemalle
ihne|auk ihnuskoi toss `vällä lännü, är `kärvän si̬i̬ `ihne auk Hls Vrd ihnusauk ihne|kael ihnekael ihnuskoi – KJn Vrd ihnuskael, ihnõhkaal ihne|koi ihnuskoi küll sie one `ihnekoi ei sie `anna `kellegile iva VNg ihne|kops Ihnekops ihnuskoi – Plv
ihnema → ihnama
inneraal inne|raal g ‑raala; innaraal kindral noh siss kuulut́ umast riigist `suuri inneraala `poigõ Se
jõngu|pael Jaki rinna ees pits, pitsi ääres kollane tagilik pael e jõngupael Jäm
kanep|aed Külal oli kanepaid, Käikus igal perel oli oma tükk

niie|pael pael niite kinnitamiseks `niie `paelad on `seutud `niie keppide `pääle, et `niied keppide päält ära ei tule Jõh; Niie `paelu oli kahed, öhed ölal, mis `pööradest läbi käisid, teised all Pöi; Niiepaelad siuda sötke loudade külge kinni Rei; niie paelad köevad tallalaudade `külge Aud; niie pael kεib `püöra pialt lεbi, teine ots teise niie `külges Ris; niie paelad läksid `kat́ki JMd; kui niiepaelad on korrapärast `pandud, siis kangas tõuseb `iasti Pal Vrd niie|paul

niie|paul = niie|pael `niie `pauludega on `niied ülevel Lüg

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur