[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

*helkama `elkama Mär, elgata Kod; `elkäme, elgäte Hls, -m(e), -de Krk; `eĺkäm(m)e Krl; `heĺkäm(m)ä, heĺgädäʔ Urv Har Rõu Vas Se; imp `elka Muh
1. helkima; läikima `elka `elka `taeva `tähte, õnnista vaderi `ända [ütles rebane, kui hunt püüdis jääaugus sabaga kala] Muh; undi silmä `elkäve, ku tule `latre; päe `lu̬u̬ja lää, paistuss akente `pääle, `elkäss ja `läükless; silmä elgäsiv ja nuki joosiv vett [näljastel kariloomadel]; kirbu om kapustide pääl, `väike `eĺkäve mardiku Krk; ma mõsi pańni nii et ta eĺgäśs Krl; Ku˽lihm om tubli, siss `heĺkäss kah; külmäga `väega `heĺkäss, lumõ kibõna `heĺkäseʔ; külh kuld esiki sita sisest `ussõ paist, kuld piät jo `heĺkämmä (hea inimene on äratuntav) Har; Kõiḱ laulatusõ rät́iʔ oĺli˽vanast `olnu˽linadsõ jaʔ - - `pi̬i̬nü ja˽`valgõʔ. Muguʔ oĺli˽heĺgänü Rõu; raud um `heĺkäjä Vas; päiv `heĺkäss, saa `vihma; `heĺkäss õnnõ pleśs, pleśspääga mi̬i̬śs; Heĺkäjä papõŕ; iä `heĺkäss Se
2. heledasti kõlamaKod Vrd helkuma

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur