[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 6 artiklit

*lämbima nud-kesks `lämbin Muh, `lämbind Lüg läpastama `toidu kraam kui `sõisab `ummussis, siis sie `tõmmab `lämbind magu Lüg; suur `lämbin ais oo Muh Vrd lämmima2

mant3 mańt g mandi Khk Pöi Muh Tõs Hls Krk, mańdi Pöi Khn Aud Tor Hää Saa KJn; mant g mandi Jäm Khk Kaa Rei KJn; mont g monda Lei; meńt g meńdi Pil

1. kraam siin on `manta pailu Jäm; piab ikka `manti kogu panema Khk; sellel oo seda mädi ja `manti Muh; pruudil oli seda `manti, `riidi ja `asju Tõs; temä tuln Ruotsist suõlaga ja kohviubõ oln ja `kõikesugust `mańti Khn; see üks vana mańdist `tehtud, aga see‿o paremast mańdist (materjalist) Aud; angerjad ja räemed, sii ju kõik suetsu mańt Hää; `tangu, liha, `leiba, võid, kikke `mańti `ańti Saa; mailmatu mańdi kokko aand KJn; Temä tahap `manti `saada, ega ta raha i̬i̬st ei `ti̬i̬gi midägi Krk
2. varandus; raha seda va `meńti tal küll, ega ta ilma põle Pil; sour mont Lei

ment1 meńt g meńdi mett Lina`si̬i̬mne meńdiga tõmmati `teĺgi vahe üle KJn

mieldi meeltmööda `Kellel sie `mieldi ei ole, kui `kiita saab; `Kaśsile on `mieldi, kui tekki `alle `suoja saab; Sie `talle `mieldi `ongi, kui `teisel `alvast läheb IisR

mint1 mińt g mindi Jäm Khk Kaa Pöi Muh; mint g mindu Käi Rei(n mindu) Phl; ment g mendo Emm; ppl `mentisi Pöi münt (taim) `mintisid on `kahte `seltsi, metsa mindid ning koeused mindid; koeustest `mintidest tehasse teevett Khk; `Minti loomad äi söö, vat see `kange mindi ais, seda loomad äi taha; `mentisi pole `kõikis kohas mette Pöi; mindid oo `sõuksed karuste `lehtedega rohud, mis `põldus kasuvad Muh; obost äi söö seda `rohto, kos mendod `kasvavad Emm; Mindud `kasvavad `kardulite seas Rei

mint2 mińt g mindi merivarblane `püiti - - `mintisi, ümmargune, kui ära keedad, väriseb nagu süldi kallerdis Mus Vrd münt4

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur