[EKSS] "Eesti keele seletav sõnaraamat"

SõnastikustEessõnaLühendidMängime@arvamused.ja.ettepanekud


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 19 artiklit

ette|vaatus
ohu, õnnetuse, võimaliku ebasoovitava tagajärje vältimine v. vältida püüdmine; järelekaaluv toimimine. Äärmine, suurim ettevaatus. Asjatu, tarbetu ettevaatus. Manitses lapsi ettevaatusele. Ettevaatus pole üleliigne. Ta unustas igasuguse ettevaatuse. Lõhketööd nõuavad ettevaatust. Siin tuleb toimida ülima ettevaatusega. On põhjust ettevaatuseks. Ettevaatuse mõttes pandi valvurid välja. Ettevaatus on tarkuse ema. *„Kui ma nõnda toimin, siis ainult mõistlikust ettevaatusest, et tühja asja pärast ei tuleks skandaali,” sähvas ta. M. Mõtslane. || ettevaatust! ettevaatlikult! ole ettevaatlik! Ettevaatust, elukardetav! Ettevaatust, kõrgepinge! Ettevaatust, kuri koer!

kilplus-e 5 või -e 4› ‹s
kilplaste moodi juhm toimimine

kindlus-e 5 või -e 4› ‹s

1. (< as kindel). a. otsustavus, kahtluse puudumine, kõhklematus. Sai peagi oma endise kindluse tagasi. Neil jätkus mehist kindlust lõpuni vastu pidada. Rahuliku, raudse, vääramatu kindlusega öeldud sõnad. „Lähme!” võttis ta mul vasturääkimist mittesalliva kindlusega käest kinni. Meeste pilkudes, sõnades oli vankumatu kindlus. Iseloomu kindlus. Veendumuste, seisukohtade kindlus. Võin täie, absoluutse kindlusega öelda, et .. Selles asjas puudub kindlus. Kontrolli kindluse mõttes 'et täiesti kindel olla, igaks juhuks', kas saal on vaba. b. usaldatavus, häireteta toimimine; vastupidavus, läbilaskmatus, pidavus, tihedus. Automaat töötas suure täpsuse ja kindlusega. Proovis käe kindlust laskmises. Kaane, korgi kindlus. Müüride kindlus. c. varjatus, kaitstus, ohutus, turvalisus. *Rahval oli töö, teenistus ja kindlus. A. Kurtna (tlk).
▷ Liitsõnad: eba|kindlus, enese|kindlus, iseloomu|kindlus, meele|kindlus, otsustamis|kindlus, seisu|kindlus, tahtekindlus; eesmärgi|kindlus, järje|kindlus, kava|kindlus, meetodi|kindlus, sihi|kindlus, süsteemikindlus; haigus|kindlus, happe|kindlus, heli|kindlus, ilmastiku|kindlus, korrosiooni|kindlus, kuiva|kindlus, kulumis|kindlus, kuuma|kindlus, kuumus|kindlus, külma|kindlus, leelis|kindlus, lolli|kindlus, löögi|kindlus, müra|kindlus, pesu|kindlus, pommi|kindlus, põua|kindlus, rooste|kindlus, sooja|kindlus, soojus|kindlus, talve|kindlus, temperatuuri|kindlus, tolmu|kindlus, tule|kindlus, töö|kindlus, valgus|kindlus, veekindlus; püsikindlus.
2. aj pikaajaliseks ringkaitseks kohandatud paik, milles on alatine garnison, kants. Kindluse müürid, tornid, vallid. Keskaegne, muistne kindlus. Kindlus langes, peab vastu. Vaenlane piiras kindlust mitu nädalat. | piltl. Vaenlane oli taganemisel linnas iga maja kindluseks muutnud. Lapsed ehitasid lumest kindlusi.
▷ Liitsõnad: kivi|kindlus, maa|kindlus, mere|kindlus, mängu|kindlus, piiri|kindlus, ranna|kindlus, tornkindlus.

koos|toime
mitme teguri üheskoos toimimine. Settekivimid tekivad geoloogiliste protsesside keerukal koostoimel.

külma|verelisus-se 5 või -se 4› ‹s
külmavereline toimimine, suhtumine vms. Külmaverelisust säilitama, kaotama. Ma imetlen tema külmaverelisust. Autojuhi külmaverelisus hoidis õnnetuse ära.

mitte|järgimine-se 5› ‹s
toimimine mingit ettekirjutust, seadust silmas pidamata. Seaduse mittejärgimine.

pette|mäng
hrl piltl petlik, eksiteele viiv toimimine kellegi suhtes. Sa ei räägi õigust, mängid minuga pettemägu. *Inimeselaps, kes sa ka oled, ole ettevaatlik, mälestused petavad sind ja mängivad igavest pettemängu! B. Kangro.

poliitika1› ‹s

1. teat. põhimõtetest lähtuv kavakindel tegutsemine, et mõjutada v. korraldada riigiasju, riikidevahelisi suhteid v. ühiskonnaelu (sageli kasut. parteide tegutsemisprintsiipide ja tegevuse kohta). Eesti valitsuse poliitika. Demokraatliku partei poliitika. Konservatiivide, liberaalide poliitika. Ameerika Ühendriikide poliitika Lähis-Idas. Külma sõja, pingelõdvenduse poliitika. Rassistlik, isamaaline poliitika. Jäik, tark poliitika. Poliitika ja majandus. Isa räägib poliitikast, teeb poliitikat. Ta suhtub poliitikasse ettevaatlikult. Riigikogus aetakse suurt poliitikat. Ära õienda poliitikaga! *Mis sa poliitikast arvad? .. Kas ameeriklane tuleb venelasele kallale? H. Kiik.
▷ Liitsõnad: anastus|poliitika, anneksiooni|poliitika, apartheidi|poliitika, ekspansiooni|poliitika, genotsiidi|poliitika, kokkuleppe|poliitika, koloniseerimis|poliitika, maailma|poliitika, neutraliteedi|poliitika, rahu|poliitika, rahvus|poliitika, reaal|poliitika, sise|poliitika, vallutus|poliitika, venestus|poliitika, vägivalla|poliitika, välispoliitika; agraar|poliitika, ehitus|poliitika, finants|poliitika, haridus|poliitika, hinna|poliitika, kaadri|poliitika, kaubandus|poliitika, keele|poliitika, kirjandus|poliitika, kooli|poliitika, kultuuri|poliitika, kunsti|poliitika, majandus|poliitika, maksu|poliitika, mittevahelesegamis|poliitika, mitteühinemis|poliitika, palga|poliitika, põllumajandus|poliitika, rahvastiku|poliitika, teadus|poliitika, tolli|poliitika, äripoliitika; ühepäevapoliitika.
2. piltl tegutsemisviis, järelekaalutud toimimine. Matkajuht ajas oma poliitikat ja valis liiga rasked rajad. Emaga suheldes kasutab poeg väga peent poliitikat.
▷ Liitsõnad: onupojapoliitika.

ratsu|käik
(males:) käik ratsuga. Ratsukäiku on algajale üsna raske selgeks teha. || piltl kaval, mitte sirgjooneline toimimine. Karjääri huvides ei pelga ta kõveraid teid ega ratsukäike.

risk-i 21› ‹s
mingi toimingu v. ettevõtmisega kaasnev kahju tekke võimalus, võimalik oht; toimimine hea õnne peale, liigjulgus. Risk on suur. Raskel retkel oli risk elugi kaotada. Mina riski ei karda. Ta püüab iga riski vältida. Siin pole mingit riski eksida. Kui pabistama ei hakka, siis erilist riski pole. Tähtsate asjade otsustamisega kaasneb sageli risk. Risk, et asi võib välja tulla, teeb murelikuks. Mehe närvid ei pidanud riskile vastu. Kogu ettevõtmine on seotud suure riskiga. Hulljulgus ja risk võivad viia uutele avastustele. Risk tasus end kuhjaga (ära). Nemad juba riski peale välja ei lähe. Mis sind riskile meelitas? Tarbetul riskil pole mõtet. *Põgenemiseks on vaja vaprust, riski, seiklushimu.. A. Hint. || maj raha kaotamise oht mis tahes majandustehingus, eriti investeerimisel
▷ Liitsõnad: äririsk.

stiihia1› ‹s

1. iseeneslik taltsutamatu loodusjõud; nende jõudude takistamatu toimimine (loodusnähtusena). Loodusjõudude stiihia. Meremehed puutuvad sageli kokku looduse stiihiaga. Süidi viies osa on võimas pilt mere stiihiast. || kontrollile, juhtimisele allumatus, ohjeldamatus, anarhia. Purjus soldatid märatsesid, stiihiale tuli piir panna. *.. noortemoes võttis maad täielik stiihia. M. Kanasaar.
2. (antiikfilosoofias:) looduse põhielement, algaine. Neli stiihiat: tuli, õhk, vesi ja maa.

suli|tegemine
sulina toimimine. Kõik kahtlustasid teisi sulitegemises.

suur|majapidamine
suurmajandina toimimine; suurmajand. Kollektiivne suurmajapidamine. Põllumajandusliku tootmise koondumine suurmajapidamistesse.

šarlatanlus-e 5 või -e 4› ‹s
šarlatanina toimimine. Šarlatanlus arstimises võib põhjustada raskeid tagajärgi.

toime18› ‹s

1. toimimine, mõju. a. (füüsilise, füsioloogilise mõju kohta). Kummeli põletikuvastane toime. Arstimi valuvaigistav, raviv toime. Müra kahjustav toime organismile. Soojuse toime taimede kasvule. Alkoholi toime närvisüsteemile, närvisüsteemisse. Lõhkeainete purustav toime. Kompress avaldab jahutavat toimet. Liustikud avaldasid nii kulutavat kui kuhjavat toimet. Tuule otsene mõju taimedele avaldub mehaanilises toimes. Süütu toimega aine. Üldhävitava toimega herbitsiidid. Tervistava toimega tee. Vingugaas on väga mürgise toimega. P-vitamiin tugevdab C-vitamiini toimet. Häälemurre on tingitud suguhormoonide toimest. Erosiooni toimel tekkinud õõnsused. b. (muu mõju kohta). Muusika esteetiline toime. Rahustava toimega tegevus. Teadlase looming oli nii sügava toimega, et innustas ka järeltulevat põlvkonda. Meeled kirgastusid muusika toimel. Põhjusel ja tagajärjel on vastastikune toime. *.. kinnistähtede ja planeetide liikumisest loodeti [Babüloonias] lugeda välja jumalate tahtmist ja toimet nii rahvaste kui üksikinimeste saatusele .. T. Paul.
▷ Liitsõnad: järel|toime, kaas|toime, kaug|toime, koos|toime, kõrval|toime, vastutoime; kaitse|toime, lõhke|toime, ravi|toime, tappetoime.
2. toimimine, tegutsemine. Linnud on päev läbi töös ja toimes. Pika, pikaldase toimega inimene. Ta on hirmus aeglase toimega. Jälgisin tema maamehelikku toimet. *Aga, näe, olin pikema toimega kui teised, päev läks päeva järel, jõudsite ette. P. Vallak.

vahe|talitus
vahendamine, vahendus, vahetalitajana toimimine. Nõudis vahetalituse eest kõrget tasu. Koolivenna vahetalitusel oli ta tulusa tööotsa leidnud. Vangivalvuri vahetalitusel õnnestus vanglast kirju välja toimetada.

vastutus-e 5› ‹s
kohustus tagada millegi ladus toimimine, kellegi hea käekäik, õige käitumine vms.; kohustus enda v. kellegi teise tegevuse tagajärgedest aru anda. Isiklik, kollektiivne, sotsiaalne, juriidiline vastutus. Saadiku vastutus oma valijate ees. Vastutus oma sõnade eest. Talle on pandud suur vastutus. Vastutust on selles ametis palju. Tunneb vastutust tuleviku ees. Võttis endale kogu vastutuse. Võtab vastutuse enda peale, enda kanda. Kogu vastutus langeb esimehele. Veeretab vastutuse teiste kaela, õlgadele. Vabastab end igasugusest vastutusest. Kannab oma tegude eest vastutust. Kardab vastutust. Lubas vahistatu omal vastutusel minema. Võttis nooruki omal vastutusel tööle. Oled siin minu vastutusel. || (süüdiolija suhtes rakendatavate sanktsioonide kohta). Mees võeti varguste eest vastutusele ja mõisteti aastaks vangi. Teda ei saa vastutusele võtta. Ühiselu reeglite rikkumine toob endaga kaasa vastutuse.
▷ Liitsõnad: haldus|vastutus, kaas|vastutus, kriminaal|vastutus, oma|vastutus, osa|vastutus, täis|vastutus, ühisvastutus.

vedelik|termomeeter
termomeeter, mille toimimine põhineb vedeliku omadusel soojenedes paisuda

väike|majapidamine
väikemajandina toimimine; väikemajand. Tegeleb väikemajapidamisega. Ta oli pärit väikemajapidamisest.

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur