[EKSS] "Eesti keele seletav sõnaraamat"

SõnastikustEessõnaLühendidMängime@arvamused.ja.ettepanekud


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 76 artiklit

aadress|laud
van
1. teat. asutuse, ettevõtte v. nende süsteemi aadresside kartoteek, kust antakse ka vastavaid teateid. Ülikooli aadresslaud.
2. aadressbüroo

alla|laadimine-se 5› ‹s
info andmete teisaldamine arvutist välisseadmesse, serverist terminali, teisest süsteemist oma süsteemi. Programmide allalaadimine. Failide allalaadimise programm. Allalaadimise kiirus.

all|süsteem
mingi süsteemi raamidesse kuuluv väiksem süsteem

analoog|arvuti
info arvuti, milles andmeid töödeldakse analoogkujul ja mille talitlus on analoogiline mingi teise süsteemi käitumisele (vastandina digitaalarvutile)

apologeet-geedi 21› ‹s

1. mingi õpetuse, süsteemi vm. kaitsja v. õigustaja. Pärisorjuse, liberalismi, alternatiivmeditsiini, psühhoanalüüsi apologeet.
2. aj kristlust kaitsva kirjutise koostaja (2. saj.)

ümber arvutama
uuesti v. teise ühikute süsteemi arvutama. Pensioni ümber arvutama. Arvutasime miilid ümber kilomeetriteks.

asjade|valitsus
endisaegne riigivõimuorgani v. asutuste süsteemi asjaajamisega tegelev osakond

blokaad-i 21› ‹s

1. linna, sadama, väegrupi jne. täielik sissepiiramine hävitamise v. alistumisele sundimise eesmärgil; sellise isoleerituse seisukord. Leningradi blokaad. Vaenlase blokaad murti läbi. Neil õnnestus blokaadist läbi murda. Palju inimesi hukkus blokaadis.
▷ Liitsõnad: maa|blokaad, mere|blokaad, õhublokaad.
2. poliitiliste, majanduslike jt. abinõude v. sõjalise jõu rakendamine mõne riigi v. riikide rühma isoleerimiseks
▷ Liitsõnad: kontinentaalblokaad.
3. füsiol med mõne elundi v. elundite süsteemi tuimastamine v. talitluse ajutine katkestamine
▷ Liitsõnad: novokaiin|blokaad, südameblokaad.

blokeerima42

1. blokaadi seisukorda looma, sisse v. ümber piirama. Blokeeritud linn jätkas võitlust. Krimmi sõja ajal blokeerisid Inglise ja Prantsuse eskaadrid Eesti sadamaid.
2. teed, läbipääsu, soovimata tegevusi vms. tõkestama; sulustama. Tee blokeeriti langetatud puudega. Uksed, väravad blokeeriti. Semaforide süsteem blokeerib teeosa, kus rong parajasti sõidab. Valge blokeeris musta tsentrietturi. Pikka korvpallurit on raske blokeerida. Ründelööke blokeerima.
3. füsiol med elundit v. elundite süsteemi tuimastama v. talitlust ajutiselt katkestama. Lihaseid lõõgastavad ained blokeerivad erutuse ülekandumise närvilt lihasele.

dioptria1› ‹s
füüs läätse (v. läätsede süsteemi) optilise tugevuse mõõtühik (tähis dptr)

faas1-i 21› ‹s

1. mingi nähtuse, protsessi, objekti, keha seisundi vms. arenemisaste, esinemisjärk v. -periood. Haiguse faasid. Une kaks faasi. Taim on tõusmete, kõrsumise, õitsemise faasis. Sportmängu, liigutuse faas. Läbirääkimiste, revolutsiooni esimene faas. || füüs võnkumist igal hetkel iseloomustav suurus, võnkumise hetkeseis
▷ Liitsõnad: alg|faas, kesk|faas, lõppfaas; libisemis|faas, pidurdus|faas, tõukefaas.
2. astr taevakeha valgustatud (v. varjutatud) osa ja kogupindala suhe. Kuu faasid.
3. el vahelduvvoolumasina üks mähise harudest; vahelduvvoolusüsteemi üks elektriahelatest
4. füüs süsteemi füüsikaliselt ja keemiliselt ühtlane osa. Segu vedel, tahke faas. Ravimudad koosnevad ühest vedelast ja kahest tahkest faasist.

integratsioon-i 21› ‹s
lõiming, integreerimine, lõimimine; integreerumine, lõimumine; maj samasse sotsiaal-majanduslikku süsteemi kuuluvate riikide koondise loomine nende majanduslike ja poliitiliste eesmärkide kooskõlastamiseks. Keelte, murrete integratsioon. Teaduste integratsioon. Majanduslik, poliitiline integratsioon.

kasutaja|liides
info vahendid süsteemi(osa) suhtluseks kasutajaga. Graafiline kasutajaliides. Eestikeelsed kasutajaliidesed.

keemiline-se 5› ‹adj
keemia valdkonda kuuluv, keemiaga seostuv, keemia-. Keemiline aine, element, reaktiiv, ühend. Keemilised (tõrje)vahendid, kiudained. Keemilised nähtused, protsessid, reaktsioonid. Aine keemiline koostis, ehitus, struktuur. Aine keemilised omadused. Keemiline muutumine. Keemiline analüüs, süntees. Keemiline sümbol, valem. Keemiline ekvivalent 'liht- v. liitaine mass, mis ühineb massiosa vesinikuga v. asendab seda ühendites'. Keemiline side 'kahe v. enama aatomi vastastikune mõju, mis põhjustab keemiliselt püsiva süsteemi tekke'. Keemiline pliiats 'tindipliiats'. || keemianähtustest tingitud, nende tagajärjel tekkinud. Keemiline energia. Keemiline soojusregulatsioon. Keemiline saastumine. Porsumine ehk keemiline murenemine. Keemilised lokid. || vastavalt mõjuvate ainetega toimuv. Ainete keemiline töötlemine. Riiete keemiline puhastus. Keemiline umbrohutõrje, kahjuritõrje. Keemiline veepuhastus. || (erialanimetustes:) keemiaga seostuv, keemia piirimail asuv. Keemiline füüsika.
▷ Liitsõnad: agro|keemiline, avio|keemiline, bio|keemiline, elektro|keemiline, foto|keemiline, geo|keemiline, hüdro|keemiline, kiirgus|keemiline, kohtu|keemiline, kristallo|keemiline, mikro|keemiline, mäe|keemiline, termokeemiline.

kesk|raamatukogu
raamatukogu, kes juhib teisi sellesama süsteemi raamatukogusid. Tartu keskraamatukogu.

korrastama37
(hrl. midagi korrast ära olevat) vajalikku, kasutamiskõlblikku, sobivasse korda v. süsteemi viima, korda tegema, korda seadma. Rõivastust, suusavarustust, elektriseadmeid, põllutööriistu korrastama. Robert hakkas oma ateljeed, tuba, töölauda korrastama. Õpilased korrastasid klassiruume. Korrastasin sõnavarakartoteeki, margikogu, oma kirjavahetust. Suurem osa materjali tuleb veel sorteerida ja korrastada. Terminikomisjonides korrastatakse oskussõnavara. Korrastab kiiresti oma juukseid, soengut, välimust. Korrasta end pisut! Halvasti korrastatud park, hoidla. Väljak, puiestik on hästi korrastatud. Korrastamata ümbrus, õu. Pardid korrastasid tiigi kaldal sulgi.
▷ Liitsõnad: heakorrastama.

kriitiline2-se 5› ‹adj

1. (olukorra kohta:) väga raske, väga tõsine; väga ohtlik. Ümberpiiratute olukord muutus järjest kriitilisemaks. Haige seisund on äärmiselt kriitiline. Äri rahaline seis oli kriitiline. Kriitilisel hetkel jõuavad sõbrad talle appi. Ta ei kaotanud kriitilisel silmapilgul külma verd.
2. pöördele viiv, murranguline. Kriitiline iga, vanus. Haiguse käigus kujunes kriitiliseks üheksas päev. || (terminoloogilises kasutuses:) teat. piiriga seotud, millest edasi järgnevad millegi kvalitatiivsed muutused. Kriitiline olek füüs tasakaalulise kahefaasilise süsteemi olek, milles mõlema faasi kõigil füüsikalistel karakteristikutel on ühesugused väärtused. Kriitiline temperatuur, rõhk füüs aine temperatuur, rõhk selle kriitilises olekus. Kriitiline mass füüs väikseim lõhustuva aine mass, mille puhul on veel võimalik iseeneslik aatomituumade lõhustumise ahelreaktsioon. Kriitiline koormus füüs tehn koormus, mille saavutamisel muutub surutava elastse keha püsiv tasakaal mittepüsivaks.

kuuluvus-e 5› ‹s

1. kuulumine mingisse koosseisu, süsteemi, liigitusrühma. Elanike rahvuslik, rassiline, etniline, sotsiaalne kuuluvus. Valla, küla territoriaalne kuuluvus. Taimede süstemaatiline kuuluvus. *Sugukonda kuuluvust arvestati vististi ema kui lastega lähemalt seotud vanema järgi.. L. Jaanits.
▷ Liitsõnad: klassi|kuuluvus, kokku|kuuluvus, ühtekuuluvus.
2. päraltolek, kuulumine kellegi valdusse. *See [= eksliibris] on omandimärk, mis näitab raamatu kuuluvust teatavale asutusele, raamatukogule või eraisikule. F. Puksoo.

alla laadima
info faile vms. arvutist välisseadmesse, serverilt tööjaama v. teisest süsteemist oma süsteemi teisaldama. Laadis Internetist tarkvara alla.

üles laadima
info faile vms. välisseadmest arvutisse, tööjaamast serverile, oma süsteemist teise süsteemi teisaldama. Kodulehekülg peab olema veebiserverisse üles laaditud.

massi|kese
füüs mehaanilise süsteemi punkt, mis liigub süsteemi liikudes nii, nagu oleks temasse koondunud kogu süsteemi mass ja nagu mõjustaksid teda kõik süsteemile mõjuvad välisjõud

mehhanism-i 21› ‹s

1. tehissüsteem, mis muundab nn. vedavate lülide etteantud liikumise süsteemi teiste, nn. veetavate lülide soovitavaks liikumiseks; masin(avärk), seade [seadme]. Masin kui mehhanismide kompleks. Pöörlevate, painduvate lülidega mehhanismid. Hüdraulilised, pneumaatilised mehhanismid. Vokk on üsna lihtne mehhanism. Luku mehhanism. Suured keerulised mehhanismid. *Ainsa mehhanismina müriseb ehitusplatsil väike mördisegaja. V. Beekman. *.. nende [= lõksude, püüniste] mehhanism koosnes söödaga varustatud kandehoovastikust, millele toetus vajutipuu. N. Baturin.
▷ Liitsõnad: abi|mehhanism, haarde|mehhanism, heite|mehhanism, hõõrd|mehhanism, jaotus|mehhanism, kella|mehhanism, kiil|mehhanism, kruvi|mehhanism, kuliss|mehhanism, käigu|mehhanism, laadimis|mehhanism, lõike|mehhanism, löögi|mehhanism, nukk|mehhanism, pöörde|mehhanism, tõste|mehhanism, varb|mehhanism, vedru|mehhanism, väike|mehhanism, vänt|mehhanism, ülekandemehhanism.
2. mingi(te) protsessi(de) v. nähtus(t)e toimimis- v. toimumisviis. Antibiootikumide mikroobivastase toime mehhanism. Nakkuse mehhanism vajab veel selgitamist. Närvisüsteemi keeruline mehhanism. *Häälikumuutuste peent mehhanismi jälgides on keeleteadlased vaieldamatult kindlaks teinud selle nimetuse [tšuudid] soomeugrilise algupära. L. Meri.
▷ Liitsõnad: tekke|mehhanism, toimemehhanism.

mitte|süsteemne
süsteemi mittekuuluv. Kalor on mittesüsteemne soojusühik.

monitor-i, -i 10› ‹s

1. tehn inimese ja tehnilise süsteemi (arvuti, televisioonisüsteemi vms.) suhtlemist võimaldav sisend-väljundseade, kuvar. Telesaates esineja näeb end monitorist.
2. tehn millegi tegevust v. seisundit jälgiv, seda kontrolliv seade
3. hrl van sõj väikese süvisega rannakaitse- v. jõelaev pöörlevates tornides suurtükkidega
4. ped õpetajat abistav õpilane teat. süsteemi koolides

muld|metall
keem elementide perioodilisuse süsteemi III rühma teat. element (näit. skandium, ütrium, lantaan). Haruldased muldmetallid.

null|energia
füüs füüsikalise süsteemi väikseim võimalik energia

olem-i 2› ‹s

1. maj millegi tegelikult olemas olev kogus (rahasumma kassas, kaubakogus vms.)
2. info infosüsteemiga kirjeldatava süsteemi v. valdkonna konkreetne v. abstraktne komponent

operaator-i, -it 2› ‹s

1. (juhtimispuldi kaudu) mingit seadet v. seadmete süsteemi juhtiv isik. Arvutuskeskuse, raadiojaama, telefonside, postside operaator. Operaator asus juhtpuldi taha.
▷ Liitsõnad: farmi|operaator, jahu|operaator, posti|operaator, segisti|operaator, telegraafioperaator.
2. filmiülesvõtete tegija, filmiteose pildilahenduse loojaid
▷ Liitsõnad: filmi|operaator, heli|operaator, teleoperaator.
3. mat funktsioon (4. täh.), nimetust kasut. hrl. lõpmatumõõtmeliste ruumide puhul
4. käitaja. Tankeri operaator eitab naftareostuse tekitamist.

paigutama37

1. midagi (harvemini kedagi) õigele, sobivale v. ettenähtud kohale panema v. seadma, kuhugi asetama. Pilte seinale, mööblit korterisse, raamatuid riiulile, marke albumisse paigutama. Pingid paigutati seina äärde. Kastid paigutatakse autole. Laevatrümmi paigutatud konteinerid. Kirjanurk paigutatakse joonisel alla paremasse nurka. Muuseumi kogud tuli paigutada kõrvalhoonesse. Kiivitaja pesa ei ehita, ta paigutab munad põllulohku või künnivakku. Paigutasime asjad kohvris ümber, nii et raskemad said põhja. Endise koolimaja kohale on paigutatud mälestuskivi. Külaline paigutati (istuma) laua otsa, perenaise paremale käele. Vitriini paigutatud pisigraafika. Ajalehe esiküljele paigutatud kuulutus. Pühendusteosesse paigutatavad kirjutised. Köite lõppu paigutatud register. || maa-alaliselt kuhugi asetama, orienteerima. Šaht paigutatakse kaevandusvälja keskele. Juurviljaaed paigutatagu krundi lõunaossa. *.. Thulet võib paigutada üksnes Läänemere rannamaadele. L. Meri.
2. kedagi kuhugi majutama, elama panema v. erirežiimile seadma; ametisse v. kohale panema. Kannatadasaanu paigutati haiglasse. Laskis end vanadekodusse paigutada. Alaealine tuli erikooli paigutada. Külalised paigutame hotelli, võõrastetuppa. Lauda suurus oleneb sinna paigutatavate loomade arvust. *.. agaralt ja asjatundlikult paigutab ta inimesi tööle, annab korraldusi ja käske nagu peremees kunagi. M. Traat.
3. midagi v. kedagi kuhugi kuuluvaks pidama v. arvama, mingisse süsteemi v. aega asetama. Zooloogid paigutavad oravhiire näriliste seltsi unilaste sugukonda. Kirjanik on paigutanud tragöödia keskaega, Saksamaale. Arheoloogid paigutasid linnuse 10. sajandisse. Ühte ja sama muistendit võib paigutada kord ühte, kord teise rühma.
4. (raha) millessegi investeerima v. hoiule panema. Paigutas raha, kapitali uude ettevõttesse, poja firmasse, aktsiatesse, panka. Kinnisvarasse paigutatud pärandus. Üha suuremaid summasid on vaja paigutada keskkonnakaitsesse.

parool-i 21› ‹s

1. kokkulepitud märgusõna, leppesõna v. -lause, mille abil saab eraldada omi võõraist. Värava juures seisab vahisõdur ja küsib: „Parool?”, küsib parooli. Ütlesin, laususin parooli. Tulija ei teadnud parooli. Mehed vahetasid parooli ja kadusid koos pimedusse. Mässu alustati parooliga „Hispaania kohal pilvitu taevas”.
▷ Liitsõnad: vastuparool.
2. info arvutisüsteemi turvalisust tagav salasõna vm. märgijada, mis lubab süsteemi siseneda

pea|kauplus
mingi kaubandusalase süsteemi keskne, suurem kauplus. Ühisuse peakauplus ja harukauplus.

plaatina|metall
keem elementide perioodilisuse süsteemi VIII rühma teat. element (näit. plaatina, pallaadium, iriidium). Kerged, rasked plaatinametallid.

plokk|skeem
keeruka süsteemi talitlustervikute ja nendevaheliste seoste graafiline esitus

potentsiaalne-se 2› ‹adj
varjatult, varuna olemasolev; millekski eeldusi omav; (tõenäoliselt) võimalik. Inimese potentsiaalsed võimed. Maapinna potentsiaalne soojusvaru. Noore vabariigi potentsiaalsed võimalused. Ta on meie potentsiaalne direktor. Kas igaühes peitub potentsiaalne kurjategija? Uue ajalehe potentsiaalne lugeja. Saage tuttavaks, see on minu potentsiaalne ämm. Rotid on potentsiaalsed katkulevitajad. Potentsiaalne energia füüs süsteemi energia, mis oleneb süsteemi osade vastastikusest asendist ja süsteemi asendist välises jõuväljas.

prognoos-i 21› ‹s
kindlatel eeldustel põhinev nähtuse v. süsteemi arengu või tulevaste seisundite ennustus. Elukeskkonna muutumise prognoos. Majandusekspertide prognoos. Demograafiline prognoos. Ühiskonna arengus on keerukas prognoose teha. Ilmajaama prognoos 'ilmaennustus'. || med haiguse oletatav areng v. lõpe. Milline on selle haiguse prognoos? Soodsa prognoosiga kasvaja. Hea, halb, kahtlane, lootusetu prognoos.
▷ Liitsõnad: ilma|prognoos, majandus|prognoos, tulevikuprognoos.

püramiid|skeem

1. maj püramiidi tipus olijate heaks töötav rikastumissüsteem, mis toetub liikmete pidevale lisandumisele (mitte toodete müügile)
2. organisatsiooni, süsteemi vms. hierarhiline korraldus, kus liikmete arv väheneb alt üles liikudes astmete kaupa

püsi|režiim
tehn süsteemi režiim pärast siirdeprotsessi lõppemist, stabiilne režiim

rakuke(ne)-se 5› ‹s

1. (< dem rakk [raku] [1] (1. täh.)) Tundis oma keha iga rakukesega hädaohu lähenemist.
2. väike v. pisim üksus, mis kuulub mingisse üldisemasse süsteemi. 1940-ndatel aastatel tekkisid esimesed folkmuusika rakukesed USA-s. *Suurpere .. oli ühiskondlik-majanduslik rakuke, algeline kollektiiv, mis ühendas endas mitu põlvkonda ühisest esiisast pärinevaid lähemaid sugulasi .. H. Moora. || allüksus. Vastupanuliikumise rakuke. Vallas tegutseb ka Kaitseliidu rakuke.
▷ Liitsõnad: algrakuke.

redoks|potentsiaal
keem süsteemi oksüdeerivaid v. redutseerivaid omadusi iseloomustav elektroodi tasakaaluline potentsiaal

reegel-gli, -glit 2› ‹s

1. juhis v. eeskiri, mis lubab v. keelab mingis olukorras v. paigas midagi teha. Lihtsad, keerulised, üksikasjalised reeglid. Mängus tuleb reeglitest ausalt kinni pidada. Kõigi reeglite järgi mängitud malepartii. Kooli siseelu reeglid on fikseeritud kodukorras. Ma pole korteriühistu ühiselu reegleid millegagi, kuidagi rikkunud. See dokument pole reeglite kohaselt vormistatud. Seltskondliku käitumise reeglid. Väli mineeriti kõigi sõjakunsti reeglite järgi. Kõigepealt pead ära õppima värsitegemise reeglid. Draamateose klassikaline kolme ühtsuse reegel nõuab, et .. Matemaatika, loogika reeglid. Grammatika õppimisel tuleb meelde jätta terve hulk reegleid. Nominatiivse ja genitiivse liitumise, ühildumise, kirjavahemärkide reeglid. Millist reeglit sa ülesande lahendamisel kasutasid? Reegleid meelde tuletama, pähe õppima. Sellest reeglist on mitu erandit. Parema käe reegel füüs (magnetväljas liikuva juhtme indutseeruva elektrivoolu suuna määramiseks).
▷ Liitsõnad: grammatika|reegel, keele|reegel, tuletus|reegel, silbitus|reegel, õigekirjareegel; mängu|reegel, võistlusreegel; konspiratsiooni|reegel, käitumis|reegel, moraali|reegel, protseduuri|reegel, usu|reegel, viisakus|reegel, õpilas|reegel, ühiselureegel; põhireegel.
2. toimimis- v. tegutsemisprintsiip, põhimõte, juhtnöör. Järgib oma tegutsemises reeglit „seitse korda mõõda, üks kord lõika”. See on vana hea reegel, mis kehtib igas olukorras. Mul on kindlad reeglid, mille järgi elan. Seadsin endale juba lapsepõlves reegliks aidata endast nõrgemat. Kuldne 'suurepärane, läbi proovitud, alati kehtiv' reegel.
▷ Liitsõnad: elureegel; kirve|reegel, kuld|reegel, rusikareegel.
3. mingit üldist seost väljendav seaduspärasus, mingit süsteemi kirjeldav üldistus. Ökogeograafilised reeglid. Biogeneetiline reegel 'seaduspärasus, mille järgi isendi arengus kordub lühendatult liigi ajalooline areng'.
4. üldine v. normaalne nähtus; üldjuht [-juhu]. Täielik üksmeel on abielus pigem erand kui reegel. Erand kinnitab reeglit. || reeglina (parem:) üldiselt, üldjuhul, harilikult. Kopsupõletiku ravi toimub reeglina haiglas. Hiina mänguasjad on reeglina kergesti purunevad.
▷ Liitsõnad: tava|reegel, üldreegel.

relaksatsioon-i 21› ‹s

1. pinge lõdvenemine, lõõgastumine. Lihaste relaksatsioon.
2. füüs makroskoopilise süsteemi tasakaalu iseeneslik taastumine. Pingete relaksatsioon.

reserveerima42

1. kinni panema (4. täh.); varuks hoidma v. jätma. Konverentsist osavõtjaile reserveeriti toad hotellis. Kas piletid ooperisse on reserveeritud? Sünnipäeva pidamiseks reserveerisime restorani kaminasaali. Kellele need istekohad on reserveeritud? Pühapäeva õhtu on mul reserveeritud, siis ma ei saa tulla. Kavala lepingupunktiga oskas ta endale reserveerida taganemistee. *Aga edaspidi, kui tean, millal tulete, reserveerin teile nii pika aja, nagu soovite. S. Kabur.
2. tehn süsteemi v. selle elemendi töökindlust varusüsteemide ja -elementide abil suurendama

resonants-i 21› ‹s

1. füüs el keha, vooluringi vm. süsteemi suureneva võnkeamplituudiga kaasavõnkumine sageduselt lähedasele v. samasele mõjutavale võnkumisele. Mehaaniline, akustiline resonants. Võnked läksid, sattusid resonantsi. Muusikariistades võimendab resonants kõla. Sild purunes resonantsi tõttu, kui väeosa sellest taktsammul üle läks. Raadio vastuvõtuantenn tuleb häälestada resonantsi saatejaama antenniga. || piltl vastukaja. President Kennedy tapmine kutsus esile resonantsi kogu maailmas. Ei saa eitada protestilaulude suurt ühiskondlikku resonantsi. Mu hinges ei tekkinud resonantsi ta tunnetega.
▷ Liitsõnad: pinge|resonants, rinna|resonants, topelt|resonants, vooluresonants.
2. füüs resonantsosake

resultant-tandi 21› ‹s
füüs süsteemi jõudude kui vektorite summa

ring|protsess
ringlevalt kulgev protsess; füüs termodünaamiline protsess, mille korral süsteemi (töötava keha) lõppolek ühtib algolekuga

sisse seadma

1. kusagil elama, tegutsema asuma; sealset asumist korraldama. Sa oled end selles toakeses hästi sisse seadnud. Seadsime end kuidagimoodi ühes heinaküünis, purunenud maja keldris sisse. Pidin kusagil leidma korteri, et end seal sisse seada. Tuli hakata end võõrsil sisse seadma. Sea end hotellis sisse, tulen sulle hiljem järele. Reisijad seadsid end kupees mugavalt sisse. Esialgu seadis oma elamise naisevanemate pool sisse. *Järvesaarel on ennast sisse seadnud haigrud.. A. Mäemets. || ruumi v. ruume, hoonet vms. sel otstarbel sisustama. Korterit sisse seadma. Kõik toad, ruumid on kenasti sisse seatud. Kui koduselt on ta vana talumaja sisse seadnud! Meister on kuuri väikese töökoja sisse seadnud. *.. alles nüüd hakkas ta tõeliselt nägema, kui raske on talu üles ehitada ja sisse seada, kui sul endal kapitali ei ole.. A. Kivikas.
2. kuhugi mingit tehnilist süsteemi, seadmeid rajama, sisse panema. Asulasse seati elekter sisse. Hakati veevärki sisse seadma. Kõikidesse korteritesse seatakse telefon sisse.
3. kehtestama, maksma panema. Riigis seati sisse sõjaväediktatuur, surmanuhtlus. Vallutajad seadsid sisse oma korra. Tuleb sisse seada kontroll riigivarade kasutamise kohta. Seati sisse tollitariifid, uus maksusüsteem. Vaenujalal olnud maade vahel seati uuesti sisse diplomaatilised suhted. Ametiasutustes seatakse sisse emakeelne asjaajamine. Seati sisse haridustöötajate päev.
4. kasutusele võtma, sisse viima; looma. Raamatute, erialase kirjanduse kohta seadsime sisse kartoteegi. Mõisates seati sisse vakuraamatud. Kulutuste, väljaminekute kohta seadsin sisse range arvestuse. Elektrijaamas seati sisse relvastatud valve. Kas keskusega, naaberpataljoniga on ühendus sisse seatud? *Tiit oli väga rahul sellega, et Parmul nüüd kahe põllu asemel vähemalt nelja põllu süsteem sisse oli seatud.. R. Kolk.

seisund-i 2› ‹s

1. olendi tervisest jm. teguritest tingitud olek teat. ajahetkel; millegi olek, seis teat. ajahetkel. a. (olendi kohta). Tervislik, kehaline, vaimne seisund. Haiguslik, vähieelne, kliinilise surma seisund. Tal võib tekkida hüpnootiline, neurootiline seisund. Organismi füsioloogiline seisund. Naise nägu reetis ta hingelist seisundit. Haige seisund on halvenenud. Pärast lõikust oodatakse looma seisundi paranemist. Šamaan viib end erilisse, poolteadvuseta seisundisse. Haige on raskes, kriitilises seisundis. Viibis šokile lähedases seisundis. Hõljusin une ja ärkveloleku vahelises seisundis. Tervis sõltub suuresti südame ja veresoonkonna seisundist. b. (loodusobjekti, eseme, nähtuse vm. kohta). Taimede, põllukultuuride, mulla seisund. Elukeskkonna seisundi muutumine. Rahvusparki säilitatakse looduslikus seisundis. Hooldusraie parandab metsa sanitaarset seisundit. Ilmastiku seisund püsib ühesugusena harilikult mitu päeva. Hulkuri kingad olid jõudnud haledasse seisundisse.
▷ Liitsõnad: afekti|seisund, deliiriumi|seisund, depressiooni|seisund, ekstaasi|seisund, erutus|seisund, haigus|seisund, hinge|seisund, häire|seisund, hüpnoosi|seisund, joobe|seisund, kooma|seisund, meele|seisund, mürgistus|seisund, oote|seisund, pidurdus|seisund, pinge|seisund, rahutus|seisund, stressi|seisund, süüdimatus|seisund, süüdivus|seisund, šoki|seisund, tasakaalu|seisund, tunde|seisund, ärevus|seisund, ärritusseisund; sanitaar|seisund, tehnoseisund.
2. olukord, üldine seisukord. Liikumine on elusolendi loomulik seisund. Saksamaa alistus alles siis, kui riigi seisund oli juba lootusetu. Elanikkonda liigitatakse varandusliku, materiaalse seisundi järgi. Kunstnik eelistab vabakutselise sõltumatut seisundit. Muhamediusulistes maades on naised õiguseta seisundis. Sattusime ohtlikku seisundisse. Õnnestus pääseda piinlikust seisundist. *.. võimatu oli teda [= talurahvast] edasi pidada senises künnihärja seisundis. J. Peegel.
▷ Liitsõnad: avarii|seisund, häda|seisund, jõude|seisund, konflikti|seisund, kriisi|seisund, puhke|seisund, valve|seisund, üldseisund.
3. asend ühiskonnas, mingi süsteemi astmestikus, positsioon (2. täh.), staatus. Sotsiaalne, ühiskondlik, seltskondlik, ametialane seisund. Inimese seisund ühiskonnas, perekonnas. Poiss on klassis saavutanud liidri seisundi. Seadus sätestab korteriühistu õigusliku seisundi. Hansapank on Eesti börsil kindlustanud endale juhtiva seisundi. Eri keelte erinev seisund riigis.
▷ Liitsõnad: ameti|seisund, liidri|seisund, perenaise|seisund, teenistus|seisund, õigus|seisund, äriseisund.
4. hrv hoiak, poos. *Noorkikka kabinetti tõuganud, Amanda suleb ukse, pöördub ja võtab karistusjumalanna seisundi. H. Raudsepp.

sektsioon-i 21› ‹s

1. kindla spetsiaalsusega osakond, eriharu (hrl. organisatsioonil, asutusel). Loodusuurijate seltsi teoreetilise bioloogia sektsioon. Eesti Ajakirjanike Liidul oli mitu sektsiooni. || üks kongressi, konverentsi, nõupidamise üheaegselt tegutsevatest osakondadest teat. kitsama küsimusringi arutamiseks. Pärast plenaaristungit algas töö sektsioonides. Pidas õpetajate nõupidamisel ettekande eesti keele sektsioonis.
▷ Liitsõnad: allveespordi|sektsioon, jahindus|sektsioon, kabe|sektsioon, kalaspordi|sektsioon, keele|sektsioon, kergejõustiku|sektsioon, kriitika|sektsioon, looduskaitse|sektsioon, maadlus|sektsioon, male|sektsioon, matka|sektsioon, moto|sektsioon, noorte|sektsioon, ornitoloogia|sektsioon, poksi|sektsioon, põllumajandus|sektsioon, spordi|sektsioon, suusa|sektsioon, turismi|sektsioon, tõlke|sektsioon, uisutamis|sektsioon, ujumis|sektsioon, vibuspordi|sektsioon, võrkpallisektsioon.
2. tehn ehit üks torude süsteemi, masina, mööblieseme, ehitise vm. (ühetaolistest) osadest. Torujuhtme sektsioonid. Ketrusmasinate sektsioonid. Kosmoselaeva sektsioonide ümberpaigutamine. Kultivaator koosnes viiest sektsioonist. Kolmest sektsioonist koosnev kapp. Paneelmaja teises sektsioonis vahetatakse veepüstikuid.
▷ Liitsõnad: elamu|sektsioon, mööbli|sektsioon, pumba|sektsioon, põhi|sektsioon, tüüp|sektsioon, vahesektsioon.
3. med lahang; lõige

side-me 3› ‹s

1. seotava ümber keeratav, mähitav sidumisvahend; miski ümberseotu. a. (kinnitamiseks v. ühendamiseks). Köitis viljavihud sidemega. Side hoiab kõrred vihus. Asetas sideme maha ja ladus, tõstis lõigatud vilja selle peale. Korjas rukki sidemele. Tegi, keerutas heintest sideme, et viljaredeleid kokku siduda. *Lühikese rukki puhul jatkati side umbes peotäiest kõrtest, mis jagati pooleks, ladvad pandi vaheliti ja keerutati kokku. E. Jaagosild. *Väledasti harutavad nad purjede kallal, need kukuvad oma sidemeist vabaks ja hakkavad tuules lipendama. A. Kalmus. b. ka med haava vm. vigastuse sidumiseks kasutatav mähis. Steriilne, aseptiline side. Lai, kitsas side. Kahe sentimeetri laiune side. Isekleepuvad sidemed. Ostis kolm rulli, pakki sidet. Otsi ruttu sidet ja valuvaigisteid! Haavale sidet tegema 'haava (kinni) siduma'. Haav seoti sidemega kinni. Jäsemele asetati kinnitav, fikseeriv side. Sidet vahetati iga päev. Homme võetakse side maha. Harutas jala ümbert sidemeid. Keris sideme pea ümbert ära. Haavatu lamas voodis, kael sideme(i)s. Haigel on käsi sidemega kaelas. Veri immitses läbi sideme, sidemest läbi. Viskas verised sidemed minema. Side ei taha haava peal seista. Hügieenilised sidemed (menstruatsiooni puhuks). c. varrukal, üle näo vm. kantav lint v. pael (eraldus- v. tunnusmärgina, millegi varjamiseks vms.). Püssimehel oli punane side ümber käsivarre. Võistluste kohtunik kandis vasakul varrukal värvilist sidet. Mehe paremat silma kattis must side. Kannab silma peal sidet. Kui kohale jõuti, võeti mehel side silmade eest, silmadelt (ära). *Tuli vana turkmeenlanna, pea ümber punane side, millele olid hõbemündid külge õmmeldud.. L. Metsar (tlk). || van kaelaside. *.. vanamoodi pikaotsaline krae kaelas ja selle ümber puhas valge side lihtsas sõlmes. E. Vilde.
▷ Liitsõnad: haava|side, häda|side, katte|side, kips|side, käe|side, ling|side, marli|side, pea|side, plaaster|side, rull|side, rõhk|side, rätik|side, tugiside; hügieeni|side, naisteside; kaela|side, leinaside.
2. anat tihedast sidekoest väät, mis ühendab skeleti osi v. elundeid omavahel, ligament. Luudevahelised kanna-pöia sidemed. Maksa-mao side.
▷ Liitsõnad: liigeseside.
3. jäik, püsiva kujuga kinnitus- v. ühendusvahend. a. ehit. Karkassehitise sidemed. b. suusaside. Pani suusad alla ja lükkas jalad sidemeisse. Suusataja pani sidemed kinni.
4. nähtustevaheline (põhjuslik) seos; mõju. Hakati otsima sidet eilsete sündmuste ja tänase juhtumi vahel. Toimunul pole otsest sidet minu kavatsustega. Äsja saabunud telegrammi ja mu üleva meeleolu vahel on üsna tihe side. || füüs mehaanilise süsteemi (keha) liikumise kitsendus. Sidemetest vabastatavuse printsiip. || keem. Keemiline side 'aatomitevaheline seos keemiliste ühendite molekulides'.
▷ Liitsõnad: ioon|side, kaksik|side, kolmik|side, valents|side, üksikside.
5. kontakt, suhe, suhtlemine. Hõimudevahelised, sugukondlikud, perekondlikud sidemed. Side kooli ja kodu vahel oli hea, nõrk, puudus hoopis. Vilistlastel on kooliga tihedad sidemed. Välismaa üliõpilased hoidsid sidet kodumaaga. Tütre ja ema vahel säilisid usalduslikud sidemed. Tüdrukute vahel ei ole enam endist sõbralikku sidet. Noorest peast sõlmitakse sageli sidemeid, mis ei jää püsima. Kinnivõetu eitas sidemeid kuritegeliku maailmaga. Kahtlustatuna sidemetes välisluurega saadeti mees maalt välja. Diplomaatilised, rahvusvahelised, majanduslikud sidemed. Katkestati kaubanduslikud sidemed Inglismaaga. Tal õnnestus luua sidemed ärksamate haritlastega. Koolivahetusega seoses tekkis tal palju uusi sidemeid. Paigalejäänute ja väljarännanute vahel katkesid sidemed. Igasugune side minevikuga on katkenud. Ta on kaotanud sideme vanematega. Pärast kooli lõpetamist kadus viimanegi side klassikaaslastega. || lähedane tutvus mõjukate isikutega. Tal on sidemeid kõrgemates ringkondades. Pühendas kogu oma vaba aja tutvuste ja sidemete soetamisele. Kasutab oma autoriteeti ja sidemeid. Töökoha saamisel aitasid teda vanemate sidemed. Sul ei ole ei seltskondlikku positsiooni ega sidemeid. Ta on ärimees, kes tunneb turgu ja kel on sidemeid. Kas su laps käiks praegu eliitkoolis, kui ma oma sidemeid mängu poleks pannud? *.. tunti ju Jüri Veiderpassi kui sidemetega meest, kellel suur erikaal nii ees- kui tagatreppidel. P. Vallak.
▷ Liitsõnad: abielu|side, armu|side, hõimu|side, kauba(ndus)|side, kultuuri|side, sugulus|side, sõprus|side, töö|side, usu|side, venna|side, vere|side, välis|side, äriside(med); otse|side, salasidemed.

sideme|reaktsioon
füüs sidemelt mehaanilisele süsteemile rakenduv jõud, mis kitsendab selle süsteemi liikumist

siirde|protsess
tehn füüsikalise keha v. süsteemi üleminek ühest püsivast seisundist teise. Mehaanilised, soojuslikud, bioloogilised siirdeprotsessid.

sise|energia
sisemine energia; füüs süsteemi energia, mis sõltub ainuüksi süsteemi sisemisest olekust. Keha siseenergia. Siseenergia plahvatuslik vabanemine.

soojus|bilanss
tehn termodünaamilisse süsteemi siseneva v. sealt väljuva soojushulga jaotus süsteemi koostisosade v. süsteemis toimuvate protsesside vahel

soojus|kandja
füüs aine, millega soojus mingisse süsteemi sisestatakse, seal edastatakse v. sealt väljastatakse (näit. vesi, põlemisgaasid, keraamilised materjalid jne.)

soojus|liikumine
füüs makroskoopilise süsteemi osakeste – aatomite, molekulide, elektronide, footonite – korrapäratu liikumine

soojus|mahtuvus
füüs soojushulk, mis on vajalik keha (süsteemi) temperatuuri tõstmiseks ühe kraadi võrra. Suure soojusmahtuvusega aine, materjal.

struktuur-i 21› ‹s

1. terviku koostisosade asetus, paigutus ja liitumise v. seostumise viis, (sise)ehitus. a. (aine, materjali puhul). Kivimi, mineraali, maagi, sulami, puidu struktuur. Kristallide korrapärane struktuur. Aine atomaarne, molekulaarne, keemiline struktuur. Kiulise, klaasja, poorse, mullilise struktuuriga ained. Aatomi, elektroni, molekuli, aatomituumade struktuur. Organismi, elundi, raku struktuur. Kromosoomide, protoplasma struktuur. Mulla, atmosfääri struktuur. || pindmine koetis, faktuur. Tapeedi struktuur. Plaadi veidi kare struktuur. Peits ei muutnud vineerile iseloomulikku struktuuri. Ühevärvilise kanga ilu on tema pinna struktuuris. b. (abstraktsemalt, mingi süsteemi ülesehituse, sisemiste seoste, koosseisu kohta). Keele häälikuline, grammatiline, semantiline struktuur. Nihked kirjakeele morfoloogilises struktuuris. Lause, silbi struktuur. Romaani, novelli struktuur. Kolmkõladel baseeruv struktuur. Isiksuse struktuur. Formaalloogika uurib mõistete, järelduste, otsustuste struktuuri. Kohtu, politsei struktuur. Katoliku kiriku hierarhiline struktuur. Rahvamajanduse struktuur. Tööstuse, toodangu, tootmise struktuur. Nihked tarbimise struktuuris. Riigieelarve, kapitalimahutuste struktuur. Ekspordi kaubaline struktuur. Sotsiaalne struktuur. Muutused ühiskonna struktuuris. || mat (hulkade puhul). Matemaatiline struktuur. Algebralised, topoloogilised struktuurid. || filos süsteemi elementide suhteliselt püsiv seos. Struktuur ja funktsioon.
▷ Liitsõnad: kristalli|struktuur, makro|struktuur, mikro|struktuur, peen|struktuur, põhi|struktuur, sise|struktuur, vormistruktuur; pind|struktuur, süvastruktuur; infrastruktuur.
2. geol maakoore osa, milles väljenduvad ala geoloogilise arenguloo iseärasused; kindlate geoloogiliste protsesside toimel maakoores moodustunud kivimkeha. Maakoore struktuurid. Tektooniline struktuur. Kurrutatud, platvormilised, magmalised struktuurid. Meteoriidilöögil tekkinud struktuurid.
▷ Liitsõnad: kurrutus|struktuur, rõngasstruktuur.

sünkrooniline-se 5› ‹adj
samaaegne, sünkroonne, sünkroon-. Sünkrooniline keeleuurimine 'keele kui mingil ajahetkel toimiva süsteemi uurimine keeleajalugu arvestamata'.

süsteemi|tarkvara
info süsteemi kui tervikut teenindavate programmide kogum, baastarkvara

süsteemi|väline
süsteemi (hrl. 3. täh.) mittekuuluv, mittesüsteemne. Süsteemiväline ühik.

süsteemne-se 2› ‹adj
süsteemina, süsteemis olev, süsteemipärane, korrakindel; kogu süsteemi hõlmav. Nähtuste süsteemne käsitlus, uurimine. Uus õpik annab süsteemse ülevaate viimaste aastakümnete ajaloost. Arhiivide süsteemne korrastatus. Süsteemne ühik 'rahvusvahelisse mõõtühikute süsteemi kuuluv, SI-süsteemi ühik'. Teadmiste süsteemsed seosed. Süsteemsed herbitsiidid 'taime sees laialikanduvad herbitsiidid'. Süsteemsed sidekoehaigused 'mitme elundi ja elundisüsteemi põletikulise protsessina avalduvad haigused'.

süstemaatiline-se 5› ‹adj
süsteemi seatud, mingi süsteemi alusel toimuv, süsteemikindel; korrakindel, järjekindel. Süstemaatiline töö, uurimine. Algasid süstemaatilised õpingud, vaatlused, väljakaevamised. Murdeainestiku süstemaatiline kogumine. Süstemaatilised treeningud. Süstemaatilist kooliharidust pole ta saanud. Süstemaatiline propaganda. Haige vajab süstemaatilist ravi haiglas. Vilumus omandatakse süstemaatiliste harjutustega. Muruplatsid vajaksid süstemaatilisemat korrashoidu. Puuduvad süstemaatilised ülevaated eestikeelsest tõlkekirjandusest. Süstemaatiline kataloog bibl kataloog, milles kirjed on sisu järgi liigitatud. Süstemaatiline viga 'korduv, mittejuhuslik viga'. *Mina ju teadsin, et Illimar pole kunagi eriti süstemaatiline olnud.. M. Unt.

süstematiseerima42
süsteemi seadma, süsteemiks korraldama. Kogutud esemeid, materjali süstematiseerima. Süstematiseeritud, süstematiseerimata kirjapanekud, faktid. Saabuvat informatsiooni süstematiseeris ja üldistas arvutuskeskus. Püüdis süstematiseerida eelkäijate teadmisi ja kogemusi.

tagasi|side [-side]
süsteemi talitlustulemuste mõju sama süsteemi edasisele talitlusele, küberneetika põhimõisteid. Vahetu, kaudne, positiivne, negatiivne tagasiside. Keerulistes süsteemides toimib üheaegselt palju tagasisidesid. || piltl (ühenduses kellegi reageeringuga, (tagasi)mõjuga, vastastikuste seostega vms.). Autoril puudus lugejatega tagasiside. Ettevõttel pole tarbijatega tagasisidet. Kunsti tagasiside tõsieluga. *.. [sarisaade] jahmatas raadiomehi oma tagasiside võimsusega – kirjade tulv kasvas tegijail üle pea .. I. Trikkel. *Selle [= nimepaneku] ümber ei tasuks targutada, kui nime valikus polnuks otsekui ennustuslikku või moodsalt öeldes tagasisidet poisi iseloomu kujunemisega. P. Rummo.

tasa|kaal [-u]

1. seisund, kus keha(de) raskus jaguneb toetuspunkti(de) suhtes nii, et see keha püsib (v. need kehad püsivad) muutumatus asendis. Kaalukausid kõikusid pisut ja jäid siis tasakaalu. Püüab liuda pea peal tasakaalus hoida. *.. kirst ulatus otstega üle käru äärte, seadsin ta keskkohta ja tasakaalu .. M. Kõiv.
2. inimese v. looma püsiv, kindel kehaasend, asendis püsimine, püsti püsimine. Laevalael on raske tasakaalu hoida. Komistas ja kaotas tasakaalu. Vehib kätega, et tasakaalus püsida. Slalomistidele õpetati, kuidas tasakaalu valitseda, säilitada. Pingutas jalalihaseid, et mitte tasakaalus vääratada. Saavutas, leidis kaaslase õlale toetudes uuesti tasakaalu. Sai tasakaalu tagasi. Haaras tasakaalu otsides käsipuust kinni. Jalg takerdus mätta taha ja tasakaal lõi kõikuma. Haigel oli tasakaaluga probleeme. || (sõiduki kohta). Jaht ei suutnud tasakaalu hoida ja läks ümber. Mootorratas kaotas tasakaalu.
3. stabiilne olek; kooskõla, harmoonia, paras vahekord; võrdne-olek, võrdsus. Bioloogiline, ökoloogiline, termodünaamiline, keemiline tasakaal. Looduse tasakaal. Tasakaal loomariigis. Kasvuhooneefekt rikub ilmastiku tasakaalu. Organismi sisemine tasakaal. Hapete ja aluste tasakaal organismis. Hormonaalse tasakaalu nihked. Häälte, pillide tasakaal. Värvide tasakaal. Ruumiline tasakaal. Ta elus valitseb kord ja tasakaal. Segakoori koosseis oli tasakaalus. Jääpank seisab paigal, sest merehoovuse jõud ja tuule võim on tasakaalus. Soojuse juurdevool ja äravool on omavahel tasakaalus. Tasakaal nõudmise ja pakkumise vahel. Sõjaliste jõudude tasakaal. Mees- ja naisõpilaste arv hoiti tasakaalus. Pansionipidaja ei suutnud sissetulekut ja kulutusi tasakaalus hoida. Eelarve on tasakaalus 'tulud ja kulud on võrdsed'. Võidud ja kaotused said tasakaalu. *Looduses igal sammul ette tulev mõistlik tasakaal on kinnitust leidnud ka Juhani isikus: aju laiskus on käte jõu kaudu tasa tehtud. H. Kiik. *.. ilmas valitseb mingisugune jumalik tasakaal. On tali külm, siis tuleb vastukaaluks palav suvi .. A. H. Tammsaare. || vastukaal. Rõõmule tasakaaluks mahtus sellesse päeva ka kurbust.
▷ Liitsõnad: ökotasakaal.
4. tundeelu, psüühika normaalne seisund, hinge- v. meelerahu, enesevalitsus. Hingeline, psüühiline, vaimne tasakaal. Hinges valitseb tasakaal. Hingeelu on tasakaalus. Kõnelus viis, paiskas mu tasakaalust välja. Läks, langes tasakaalust välja. Oli tasakaalust väljas. Kaotas tasakaalu. Tasakaal lõi vankuma, oli häiritud. Saavutas tasakaalu. Leidis (endas) tasakaalu. On oma tasakaalu taas jalule seadnud. Sai sisemise tasakaalu kätte. Uus lootus andis tasakaalu tagasi. Alati tasakaalus naine. Tasakaaluta inimene. Kogub tasakaalu. Püsib spordi abil tasakaalus.
5. füüs mehaanilise süsteemi olek, mille puhul leidub niisugune taustsüsteem, mille suhtes kõik süsteemi punktid on paigal
▷ Liitsõnad: soojustasakaal.

teatri|keel
piltl (teatri väljendusvahendite süsteemi kohta). Teatrikeelde tõlgitud romaan.

temperatuur-i 21› ‹s

1. keha, aine v. keskkonna soojuse aste; füüs süsteemi v. keha soojuslikku olekut iseloomustav füüsikaline põhisuurus. Kõrge, madal, mõõdukas temperatuur. Madalate temperatuuride füüsika. Absoluutne temperatuur füüs absoluutsest nullpunktist loetud, Kelvini kraadides väljendatud temperatuur. Kriitiline temperatuur füüs aine temperatuur selle kriitilises olekus. Temperatuuri mõõtühik on kraad. Vesi hakkab keema 100-kraadisel temperatuuril. Gaasi ruumala sõltub temperatuurist ja rõhust. Laava, sulametalli, plasma temperatuur. Õhu niiskus ja temperatuur. Ööpäeva keskmine temperatuur (õhutemperatuuri kohta). Veekogu põhja- ja pinnakihtide temperatuur on erinev. Elutegevuseks, põlemiseks vajalik temperatuur. Uuritakse müra ja temperatuuri mõju psüühikale. Eluruumide normaalne temperatuur. Ühtlase temperatuuriga kelder. Temperatuur langeb, tõuseb, muutub. Temperatuur püsib alla nulli, kõigub 2 ja 5 kraadi vahel. Põletusahjus hoitakse kindlat temperatuuri. Reguleeris külmkapi temperatuuri. Taevakehade sisemuses ulatub temperatuur miljonitesse kraadidesse. Vannivee sobiv temperatuur on 35°. *Kõrbelõhna tuli tõesti vabrikust .. Kargasin kuivatisse, tõmbasin temperatuuri kähku alla .. H. Kiik.
▷ Liitsõnad: maapinna|temperatuur, mulla|temperatuur, pinnase|temperatuur, vee|temperatuur, õhutemperatuur; suve|temperatuur, talvetemperatuur; sise|temperatuur, toa|temperatuur, välistemperatuur; hangumis|temperatuur, haude|temperatuur, idanemis|temperatuur, karastus|temperatuur, keemis|temperatuur, kuivatus|temperatuur, külmumis|temperatuur, paakumis|temperatuur, pastöriseerimis|temperatuur, plahvatus|temperatuur, põlemis|temperatuur, põletus|temperatuur, sublimatsiooni|temperatuur, sulamis|temperatuur, säilitamis|temperatuur, säilitus|temperatuur, süttimis|temperatuur, tahkumistemperatuur; alg|temperatuur, kõrg|temperatuur, maksimum|temperatuur, miinimum|temperatuur, miinus|temperatuur, piir|temperatuur, äärmus|temperatuur, ületemperatuur.
2. kehatemperatuur (organismi tervisliku seisundi näitajana). Kuidas sul temperatuuriga lood on? Täna oli temperatuur enam-vähem normis. Haigus kulgeb kõrge temperatuuriga. Patsientidel mõõdeti temperatuuri. Haigel tõusis temperatuur üle 40°. Temperatuur ei taha ega taha alaneda.
▷ Liitsõnad: ala|temperatuur, normaaltemperatuur.

toor|laen
keel mugandamata, asjaomase keele süsteemi sobimatu sõnalaen teisest keelest. Tõlkimisel tuleb vältida toorlaene.

triangulatsioon-i 21› ‹s

1. geogr punktide vahemaa geodeetiline mõõtmine kolmnurkade süsteemi abil
2. aiand kolmnurkpookimine

tõrgetõrke 18› ‹s

1. ka tehn süsteemi, seadme vms. töövõime osaline v. täielik kadu, kõrvalekalle tavapärasest talitlusest. Masin töötas tõrgeteta. Mootor käivitus ilma igasuguse tõrketa. Infosüsteemide tõrgeteta töö. Viimasel aastal on tuumajaamas esinenud mitmeid tõrkeid. Päästik klõpsatas, kuid lasku ei järgnenud – püstolil oli tõrge. Tõrke põhjustas mootoririke. Tõrget kõrvaldama. Tõrkeid ennetama. || (üldisemalt:) korrast ära olek, häire; takistus, katkestus vms. segav asjaolu. Tervises hakkas ilmnema tõsisemaid tõrkeid. Laevaliikluses tuli ette tõrkeid. Reisi korraldamisel tekkis tõrge. Töö laabus tõrgeteta. Idee realiseerus tõrgeteta. Tutvumine käis ladusalt ning tõrgeteta.
▷ Liitsõnad: täis|tõrge, osatõrge.
2. tegutsemisvõime pidurdumine, vastumeelsus midagi teha. Psühholoogiline tõrge. Moraalilugemine tekitab tõrget ja trotsi. Temaga suheldes on mul alati kerge tõrge. Naisel on mehe vastu tekkinud mingi tõrge. Tal on tõrge igasuguse bürokraatia vastu. *Mae näis tahtvat midagi pihtida, ent tundis tõrget. N. Baturin. *Selle asemel, et talle teretades vastu tõusta, jäin ma mingil instinktiivsel tõrkel .. istuma. J. Kross.

tõrketus-e 5› ‹s
tehn süsteemi, elemendi vms. omadus säilitada töövõimet

vabadus|aste [-astme]
füüs füüsikalist süsteemi iseloomustava parameetri sõltumatu muutumise võimalus

üle viima

1. millestki üle toimetama (vedama vms.). Paadimees viis seltskonna üle.
2. millestki üle kulgema, suunduma vms. Ojast viis üle kitsas purre.
3. teise asukohta v. teisele töökohale, teise ametisse viima; siirma. Asutus viidi üle Tartusse. Pealinn viidi üle sisemaale. Bussipeatus viiakse üle kõrvaltänavasse. Sõjaväelane viidi üle teise väeossa. Palus end teisele tööle üle viia. || edasi viima. Õpilane viidi üle järgmisse, kolmandasse klassi.
4. teistsugusesse olukorda, teise süsteemi seadma. Katlamaja viiakse üle gaasküttele. Kõik telesaatjad viidi üle PAL-süsteemi.

ühenduvus-e 5 või -e 4› ‹s

1. tehn süsteemi v. seadme omadus, mis võimaldab teda muudatusteta ühendada teisega
2. mat assotsiatiivsus

üles|laadimine-se 5› ‹s
info. andmete teisaldamine välisseadmest arvutisse, terminalist serverisse v. oma süsteemist teise süsteemi

ümber|arvutus
uuesti v. teise ühikute süsteemi arvutamine. Pensioni ümberarvutus. Miilide ümberarvutus kilomeetriteks.

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur