[EKSS] "Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009

Uued sõnad ja tähendused:

SõnastikustEessõnaLühendidMängime@arvamused.ja.ettepanekud


Päring: artikli osas

Leitud 6 sobivat artiklit.

pool
I.postp› [gen]
1. suunas. Linnast 30 km lääne pool paiknev alevik. Toa aknad on maantee pool. Linna ääre pool on poode vähem. *.. hommiku pool, Peipsi kandis .. kiskus taevaparras juba madarpunaseks. A. Kalmus. ||esineb prepositsioonilises sõnaühendis›. Avarii juhtus lõuna pool Pärnut.
2. kandis. Käisin möödunud nädalal Pärnu pool. Võnnu pool peetakse lugu kodukandi ajaloost. Elavat praegu kuskil Iisaku pool. Mis Sassukvere pool ka uudist on? *Koitjärve pool olnud küngas, mida Vargamäeks nimetatud. I. Sikemäe.
3. kellegi juures (elu-, asu- v. töökohas). Ta käis sõprade pool. Ööbisin sugulaste pool. Mulle meeldib nende pool külas olla. Kokkutulek toimus Anne pool kodus. Ta elab vanemate pool.
4. kellegi päralt; poolel. Õigus, tõde on sinu pool. *Ka Vilde teoses on autori sümpaatia alamast seisusest doktor Medingi pool.. O. Kruus.
II.adv› ‹adjektiivi, pronoomeni v. numeraaligaosutab paiknemist a. kohas, paigas. Mõnel pool hüütakse peoleod vihmakassiks. Olen töötanud mitmel pool. Heast töömehest peetakse igal pool lugu. Elan hoopis teisel pool. Kahel pool töötamine oli raske. Tants käis kolmel pool korraga. | piltl. Kõrgemal pool ei kinnitatud dokumente. b. suunas, küljes. Ühel pool kollendas rukis, teisel pool oder. Paremal pool tee ääres seisab auto. Aknast vasakul pool oli lindude söögilaud. Istub minust paremal pool. | piltl. Asjad on nüüd lõpuks ühel pool 'korras, selged, lõpetatud'. Tööga oleme tänaseks ühel pool 'valmis'. c.esineb prepositsioonilises, harvemini postpositsioonilises sõnaühendis›. Kahel pool paati loksusid lained. Meie maja oli teisel pool jõge. Tee mõlemal pool kasvavad puud.
III.advpooleldi, poolenisti; osalt. Andsin pool vastutahtmist nõusoleku. Ta vaatas pool minu, pool teiste tüdrukute suunas. Mõnulesin pool tukkudes tugitoolis. Vajus pool unesarnasesse olekusse. Elas talus pool teenijana, pool kasulapsena. *..suu ümber ilmus pool naeru, pool ehmatuse ja hirmu võru. O. Luts. *.. noormees viskas pool tagasikätt oma palitu tooli ja laua poole.. A. H. Tammsaare.
Omaette tähendusega liitsõnad: all|pool, eel|pool, ees|pool, kus|pool, peal|pool, seal|pool, sees|pool, siin|pool, taga|pool, teis|pool, väljas|pool, ülal|pool, ülevalpool

pool-e, -t 34
I.num
1. murdarv üks kahendik (½). Kaks ja pool. Kaheksa ja pool pluss pool võrdub üheksa. Pool miljonit. Pool protsenti. Saadud avaldis tuleb korrutada poolega. *.. kirikus oli rootslasi ja eestlasi peaaegu pool poolega [= pooleks]. H. Sergo. | (kellaaja kohta). Kell on pool kaksteist. Poole kümnest poole seitsmeni kehtivad odavamad hinnad. Rong tuleb poole viie paiku.
2. hulgalt, koguselt üks kahendik tervikust. a. ant. terve, kogu. Pool liitrit piima. Kolm ja pool kilogrammi liha. Koduni pole poolt kilomeetritki. Pool krooni. Pool leiba. Ta jättis üle poole arvest tasumata. Maksin saabaste eest vaid pool hinda. Pool suve veedeti maal. Viis ja pool aastat, päeva, tundi. Ta jõi ainult poole klaasist tühjaks. Ligi pool jahust läks maha. Ta on minust pool pead pikem. Pool raha(st) jäeti üüri maksmiseks. Poole rusika suurune tükk. Pooles elusuuruses büst. Pool maailma on läbi rännatud. Julge pealehakkamine on pool võitu. See on alles pool häda. Ta ei mõistnud pooltki meeste kõnest. Töötasime poole koormusega. Mootor töötas poole võimsusega. Aine radioaktiivsus on vähenenud poole peale, pooleni. Vorm täidetakse taignaga poole sügavuse jagu. Jagatud mure on pool muret. Pool süüst on sinu, pool minu. b. ant. kõik. Pooled inimesed, raamatud, lilled. Peaaegu pooled küpsised on söödud. Pooltel õpilastel on töö tegemata. Ta ei teadnud pooli asjugi. Pooled külalistest jäid tulemata. Üle poole seadmetest on rivist väljas. Rohkem kui pooled poed olid kinni. c. piltl osutab millegi nappusele, vähesusele. Poole aruga inimene. Poole häälega, poolel häälel kõnelema, laulma. Oldi juba poole jalaga kodus. Ta saatis mind poole pilguga. Sellest pole keegi poolt sõnagi rääkinud. Teda pole poole sõnagagi puudutatud. Mõistis teda poolelt sõnalt, poole sõna pealt, poolest sõnast. Ei tagane oma nõudmistest poolt sammugi. Taskus pole mul poolt pennigi. Haige on väljas vaid poole mehe eest. *Kaaruküla inimesed ei teinud tülist väljagi.. Isegi koerad lõid ainult poole lõuaga kaasa. E. Tegova.
3. (määruslikes ühendeis:) keskkoht, keskpaik. Pooles vardas lipp. Saag oli juba pooles puus. Ta seisab pooles trepis, poolel trepil. Jooksin poolde tänavasse. Hüüdis juba poolelt õuelt tere. Mees peatus, rusikas pooles vinnas. Poolde säärde, poole sääreni ulatuv seelik, lumi. Juuksed ulatuvad tal poole pihani. Olen raamatuga varsti poole peal. Aasta on poole peale jõudnud. Valas klaasi poolest saadik, pooleni konjakit täis. Uks on poolest saadik klaasist. Elan poolest saadik 'pooleldi' tema kulul. Filmi pole huvitav poole pealt vaatama hakata. Jäi poole 'poolelioleva' jutu pealt vait. *.. pooles lennus [pooleldi lennates] punusid [kanad] Mari juurde. I. Truupõld. | piltl. Asjaajamine jäi poolel(e) teel(e) seisma. Tuju on pooles mastis. || (aja kohta). Päike on alles pooles hommikus, lõunas, õhtus. Jaanuar juba poole peal! Ta luges poole ööni. Poolest päevast lasti rohijad põllult tulema. Koju saime alles pooles pimedas, poole öö ajal. Üles tõusti juba poolest ööst, poole koidu ajal. Istub pooled ööd kaardilauas. Pooleks suveks oli saun valmis. Nädal on juba poole peal.
4. millegagi võrreldes kaks korda (suurem, väiksem vms.). Püksid maksid poole vähem kui pintsak. Poiss oli teistest poole noorem, väiksem. Otse läbi metsa minna on tee poole lühem. Turult saab piima poole odavama hinnaga. Ants on poole etem poiss kui Jüri. Nii saab ju poole rutem. Tundsin end poole kindlamalt. Poiss on poole suuremaks kasvanud. Kiirust suurendati poole võrra. Hinnale on pool otsa pandud 'hind on kahekordistatud'.
II.s
1. kaheks jaotatava eseme, nähtuse, toimingu vms. üks osa. Suurem, väiksem pool. Tabeli ülemine, alumine, vasak, parem pool. Peo, kontserdi, võistluste esimene, teine pool. Möödunud sajandi, septembrikuu, aasta teisel poolel. Päeva hommikune, pärastlõunane pool. Üks pool toast oli tühi, teises paar mööblitükki. Pähklikoor prõksatas kaheks pooleks. Käärid koosnevad kahest omavahel ühendatud poolest. Ta sättis kammi tiheda poolega juukseid. Jalakäijad hoidugu tee vasakule poolele. Elu argipäevasem pool. Võrduse pooled. Ajas oma tagumise poole 'tagumiku' urvi. || külg. Kaardi, sedeli esimene ja tagumine pool. Kasuka karvane pool. Kuu valgustatud, valgustamata pool. Kuulame plaadi teist poolt ka. Heegelpinna pooled tulid erisugused. Madalpistetikand jääb riide mõlemal poolel ühesugune. Mündi vapiga pool. Elu heledam pool. See on vaid medali üks pool. *.. viha ja armastus on ainult ühe tunde kaks poolt. K. Ainver. || hoone, hoonete rühma vms. hrl. kuuluvuse, otstarbe v. paiknemise järgi eristatav osa. Meeste, naiste pool ühiselamus, saunas, haiglas. Suur kahe poolega elumaja. Käisin seal tihti lelle pere poolel. Teenijate ja pererahva pool talus. Kõrtsid olid jaotatud härraste ja talupoegade pooleks. Tulin köögi poole pealt. Mine oma poolele ja heida magama. Naabri poole peal peeti tihtilugu pidu. Tee sellel poolel on põllud, teisel mets. Turu see pool, kus müüakse juurvilja. Pärast poolaega vahetasid mängijad pooled 'asetusid teisele väljakupoolele'. Rünnak kandus vastasmeeskonna poolele. *Nagu kool, nii asus ka kirik Jaanilinna poolel. M. Möldre.
▷ Liitsõnad: ala|pool, algu|pool, esi|pool, kõhu|pool, köögi|pool, lõpu|pool, meeste|pool, miinus|pool, naiste|pool, näo|pool, nuri|pool, pahu|pool, pluss|pool, selja|pool, suu|pool, tagu|pool, tee|pool, tänava|pool, varju|pool, väljaku|pool, värava|pool, ülapool.
2. ühetaolistest osadest koosneva eseme üks osa. Kahe poolega uks, värav. Kolme poolega peegel, kapp. Mõlemad välisukse pooled on lahti. Ühe poolega kirjutuslaud. Suur mitme poolega rahakott.
▷ Liitsõnad: akna|pool, kapi|pool, kardina|pool, uksepool.
3. ka jur üks vastastest v. partneritest mingis toimingus. Kaotaja, kannataja, kuulav, kõnelev pool. Või(s)tlevad, nõutlevad, vaidlevad, vaenulikud pooled. Süüdlaseks pooleks jääma. Pooli huvitavad küsimused. Leping tõi kasu mõlemale poolele. Meie poksija oli ründavam pool. Kinkelepingu järgi annab üks pool oma vara tasuta teise poole omandusse. *Kumbki pool jäi oma seisukohale: valitseja nõudis, talupojad keeldusid. A. Kruusimägi. || (abikaasa kohta). Mehel on oma õrnema poolega mingid arusaamatused. Miks nimetatakse naisi nõrgemaks pooleks? Perekonna kangem, tugevam pool oli kirglik kalamees. || üks vastandlikest leeridest. Mõlemad pooled kandsid lahingus kaotusi. Venelaste poolel oli rohkesti haavatuid. Ta läks liitlaste, ülestõusnute poolele üle. Vend oli olnud kommunistide poolel. Onu oli sõdinud valel poolel. || (kellegi v. millegi toetamise väljendamisel). Ajaleht oli võimumeeste poolel. Õigus on meie poolel. Tülide ajal asus õde alati venna poolele.
▷ Liitsõnad: abielu|pool, lepingu|pool, osa|pool, sugu|pool, teine|pool, vastaspool.

pool-i 21› ‹s

1. tekst tehn hrl. silindri- v. koonusekujuline alus, millele keritakse lõng, filmilint, traat vms.; see keritud materjal koos alusega. Õmblusmasina, ketrusmasina pool. Papist, puust, metallist pool. Täis, tühi pool. Niiti, nööri, traati poolile kerima. Vuristab õmblusmasinale poole ajada, niiti poolile ajada. Tamiil keerleb kiiresti poolil. Kirjutusmasina lint kerib end ühelt poolilt teisele.
▷ Liitsõnad: heide|pool, lõnga|pool, niidi|pool, ristpool.
2. el seadis v. seadmeosa, mis hrl. koosneb lihtsa ehitusega juhtivast mähisest ja selle alusest
▷ Liitsõnad: induktiiv|pool, magnet|pool, süüte|pool, takistuspool.

poole kõrvaga kuulama, poole kõrvaga kuulma vt kõrv

poole silmaga vt silm [-a]

poole suuga, poolest suust vt suu

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur