[EKSS] "Eesti keele seletav sõnaraamat"

SõnastikustEessõnaLühendidMängime@arvamused.ja.ettepanekud


Päring: artikli osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 95 artiklit

aia|kahjur
aiand aiakultuure kahjustav loom (putukas, näriline vm.)

alatu1› ‹adj

1. jämedalt ebaaus ning kedagi sihilikult kahjustav v. kellegi usaldust kurjasti kasutav, nurjatu. Alatu inimene, pealekaebaja, petis. Alatud võtted. Alatu tegu. Tema kohta levitati alatuid väljamõeldisi ning kuulujutte. See on alatu laim, kõige alatum pettus. Ta oli oma sõbra vastu alatu.
2. van vilets, armetu. *Ukse taga seisis üks alatus riides pikk meesterahvas. A. Saal. *Ma nii porine ja alatu. Määrin puhta põranda ära ja puha. F. Tuglas.
3. van alamast seisusest. *Tema ei pea lugu kõrgest seisusest, vaid käiks ennemini alatu kirjarahvaga läbi .. A. Saal.

asotsiaalne-se 2› ‹adj
ebaühiskondlik, ühistundeta; ühiskonna huve mittearvestav v. kahjustav. Omaette nokitsev asotsiaalne inimene. Asotsiaalne teos, luule, kunst. Asotsiaalne eluviis. Alkohoolikud, narkomaanid jt. asotsiaalsed isikud.

borrelioos-i 21› ‹s
med puukide levitatav närvisüsteemi, liigeseid ja südant kahjustav nakkushaigus, Lyme'i tõbi. Borrelioosi haigestuma, nakatuma.

diversioon-i 21› ‹s

1. pol õõnestustegevus, kahjustav (salajane) tegu; sõj gruppide v. üksikisikute kahjustav tegu vaenlase tagalas. Relvastatud diversioon. | piltl. Ideoloogiline, kultuuriline diversioon.
2. van sõj pettemanööver vaenlase tähelepanu ja jõudude kõrvalejuhtimiseks pealöögi suunast

fütontsiid-i 21› ‹s
bot taimedest erituv bioloogiliselt aktiivne mikroorganisme surmav v. kahjustav mitmesuguse keemilise koostisega aine. Küüslaugu, mädarõika fütontsiidid. Mets rikastab õhku hapniku ja fütontsiididega.

haava|sikk
zool noori haabu, pajusid, harvemini teisi lehtpuid kahjustav mardikas (Saperda)

hoidla|haigus
põll hoidlas säilitatavaid põllumajandussaadusi kahjustav seen- v. bakterhaigus

hoidla|kahjur
põll hoidlas säilitatavaid saadusi kahjustav putukas, näriline vm.

ilu|viga
ilu kahjustav viga, iludusviga. Iluvigu eemaldama, kõrvaldama. Otsib iluvigade vastu abi kosmeetikalt.

jahu|kahjur
jahu kahjustav putukas, näit. jahuleedik

jahu|mardikas
zool jahu ja jahusaadusi kahjustav tumepruun mardikas (Tenebrio molitor)

kaera|sori11› ‹s
zool põllutaimede juuri kahjustav kilgitaoline putukas (Gryllotalpa gryllotalpa)

kahjulik-liku, -likku 30› ‹adj
kahju (1., 2. täh.) toov, kahjustav. Majanduslikult kahjulik. Kahjulikud ained, gaasid, mikroobid. Kahjulikud ja kasulikud putukad. Suitsetamine on tervisele kahjulik. Mida mürgisem umbrohutõrjevahend, seda kahjulikum inimesele. Kahjulik mõju, toime. Ühiskonnale kahjulik isik. Kahjulikud harjumused. Lamades lugeda on kahjulik.

kahjur-i, -it 2› ‹s

1. kahjustav loom (putukas, näriline vm.). Taliviljade, kartuli, mesilaste kahjurid. Kahjurite tõrje, hävitamine. Kooreürask on kuuskede kõige ohtlikum ja sagedasem kahjur. Kährik on meie metsades kujunemas kahjuriks.
▷ Liitsõnad: aia|kahjur, metsa|kahjur, puidu|kahjur, putuk|kahjur, põllu|kahjur, taime|kahjur, teraviljakahjur.
2. nõuk kuritahtlikult kahju tegev isik. *Muidugi kahjur, kui rahva ettevõtteid nurja tahab ajada. I. Sikemäe.

kapsa|haigus
kapsaid kahjustav taimehaigus

kartuli|haigus
põll kartulit kahjustav taimehaigus (näit. kartuli-lehemädanik)

kartuli|ingerjas
zool kartulimugulaid kahjustav, kuivmädanikku põhjustav ingerjas (Ditylenchus destructor)

karusmarja|haigus
karusmarju kahjustav taimehaigus

karusmarja|-lehevaablane
zool karusmarja- ja sõstralehti kahjustav kiletiivaline putukas (Pteronidea ribesii)

kasuka|koi
zool karusnahka kahjustav koi (Tinea pellionella)

kuuse|-kooreürask
zool kuusetüvesid kahjustav kooreürask (Ips typographus)

lehe|kirp
zool taimepungi ja noori lehti kahjustav tiivuline hüppejalgadega putukas
▷ Liitsõnad: porgandi-|lehekirp, õunapuu-lehekirp.

lehe|mardikas
zool taimede lehti kahjustav väike must mardikas (Luperus)

lehe|rooste
bot mitmete taimede, eriti kõrsviljade lehti kahjustav roostehaigus

liig|väsimus
organismi kahjustav väsimusseisund. Kehaline, vaimne liigväsimus.

lume|vaalimine-se 5› ‹s
mets peamiselt okaspuunoorendikke kahjustav tüve lookavajumine lume raskuse all

lumi|seen
põll taliviljaorast jt. kõrrelisi kahjustav hallitusetaolist kirmet moodustav seeneniidistik

luu|tuberkuloos
med luukude kahjustav tuberkuloosivorm

maasika|-hahkhallitus
aiand maasikaid kahjustav hahkhallitus

maasika|-jahukaste
aiand maasikaid kahjustav jahukaste

maasika|-laikpõletik
aiand maasikaid kahjustav laikpõletik

maasika|lest
zool üliväike valkjaskollane maasikaid kahjustav putukas (Tarsonemus pallidus)

maasika|-õielõikaja
zool peamiselt maasikaõisi kahjustav kahjurmardikas (Anthonomus rubi)

mõru|mädanik
aiand puuvilju hrl. hoidlas kahjustav, neid mõruks muutev seenhaigus

männi|-juureürask
zool männi juurekaela ja juuri kahjustav läikivmust ürask (Hylastes brunneus)

männi|-koorepõletik
mets männi koort ja puitu kahjustav roosteseenest põhjustatud haigus, männi-koorerooste

männi|-kooreürask
zool vanemaid männikuid kahjustav läikiv tumepruun ürask (Ips sexdentatus)

männi|kärsakas
zool noori mände koore söömisega kahjustav mardikas (Hylobius)

männi|-okkarooste
mets männiokkaid kahjustav seenhaigus

männi|pess
bot vanu mände kahjustav nugiseen (Trametes pini)

männi|-pigirooste
mets eriti haabadega lähestikku kasvavate noorte mändide võrseid kahjustav seenhaigus

männi|-pudetõbi
mets peamiselt männiseemikute okkaid kahjustav seenhaigus

naeri|mardikas
zool väike ümmargune läikiv siniroheline kaalika, naeri jt. ristõieliste lehti kahjustav mardikas (Phaedon cochleariae)

negatiivne-se 2› ‹adj
ant. positiivne
1. taunitav, (omadustelt, kvaliteedilt) ebasoovitav, kahjustav, halb. Negatiivsed nähtused, asjaolud, faktid. Romaani negatiivsed kangelased, tegelased. Halbade kaaslaste negatiivne mõju. Igal asjal on omad positiivsed ja negatiivsed küljed. Iseloomu negatiivsed jooned.
2. tauniv, hukkamõistev, eitav (2. täh.) Negatiivne suhtumine, hoiak. Arvustused, hinnangud olid üsna, teravalt negatiivsed. Negatiivne emotsioon 'ebameeldiv tundmus, näit. hirm, ahistus, pettumus'.
3. ka med vet mingite tunnuste suhtes eitav, millegi puudumist näitav; eeldatule vastupidine. Tuberkuliiniproov oli negatiivne. Reesusnegatiivne veri on reesusfaktori suhtes negatiivne. Katsete tulemused olid negatiivsed: oodatud efekti ei ilmnenud.
▷ Liitsõnad: reesusnegatiivne.
4. hrl mat füüs nullist väiksem, miinusmärgilise arvuga iseloomustuv. Negatiivne arv, suurus. Negatiivne korrutis, jagatis. Võrrandi negatiivne lahend. Aeglustuv liikumine on negatiivse kiirendusega liikumine. Negatiivne temperatuur. || mõju vähendav, vähenemisele v. vähendamisele suunatud. Negatiivne tagasiside.
5. el elektronide ülekaaluga iseloomustuv. Negatiivne laeng. Negatiivsed ioonid.
6. fot psühh tegelikele vastupidiste heledussuhetega v. täiendvärvustes esinev. Negatiivne kujutis. Negatiivne järelpilt.
7. madalamale jääv, nõgus. Negatiivne pinnavorm.

niidu|leedik
zool põllumajanduskultuure kahjustav leedik (Pyrausta sticticalis)

nirp1nirbi 21› ‹s
zool pika peene kärsa ning pirnja kehaga väike taimi kahjustav mardikas (Apion)

närvi|gaas
närve kahjustav ründemürk

närvi|vorm
närvisüsteemi kahjustav haiguse vorm. Tantstõbi on reuma närvivorm.

ploomi|-kott-tõbi
aiand ploomipuu vilju kahjustav seenhaigus

porgandi|-lehekirp
zool väike kollakasroheline noori porgandilehti kahjustav putukas (Trioza viridula)

puidu|kahjur
mets puidus elav ja seda kahjustav putukas. Toonesepp, puidusikk ja teised puidukahjurid. Puidukahjurite tõrje.

puidu|kärsakas
zool peam. niisketes okaspuumetsades puitu kahjustav läikivmust mardikas (Eremotes ater)

puskari|õli
hrl. pl.keem tervist kahjustav alkoholkäärimise ebameeldiva lõhna ja maitsega kõrvalsaadus. Puskariõlist puhastamata viin. *Professor käskis osta ka pudeli väga kanget, kuid halvasti puhastatud ja puskariõlidest lõhnavat hiina viina. H. Kiik (tlk).

putuk|kahjur
põll mets taimi kahjustav putukas, kahjurputukas. Putukkahjuritest vigastatud puu.

puuk|entsefaliit
med kesknärvisüsteemi kahjustav äge nakkushaigus, mida siirdavad puugid. Puukentsefaliiti haigestumised on sagenenud.

puuvilja|mädanik
aiand eeskätt õuna- ja kirsipuid kahjustav seenhaigus, mis avaldub viljaliha pruuniks muutumises ja pehmenemises

põld|nälkjas
zool aia- ja põllukultuure kahjustav nälkjas (Agriolimax agrestis)

põllu|kahjur
põll põllukultuure kahjustav loom (näriline, putukas vm.). Põldhiir, kartulimardikas jt. põllukahjurid.

riide|koi
zool (villast) riiet, lõnga ja karusnahka kahjustav koi (Tineola biselliella)

ristiku|-kiduuss
zool ristikut kahjustav kiduuss

roosi|haigus

1. roos (3. täh.) Roosihaigust raviti ennevanasti maagia või maarohtudega.
2. roosi kahjustav taimehaigus. Roosihaiguste tõrje.

ruuge|hallitus
põll tomatitaimi kahjustav seenhaigus
▷ Liitsõnad: tomati-ruugehallitus.

rööv|raie [-raie]
mets piiramatu v. metsa kahjustav raie

saare|ürask
zool saari kahjustav ürask

sariin-i 21› ‹s
sõj väga mürgine kesknärvisüsteemi kahjustav keemiline ründeaine

sibula|-hahkhallitus
aiand sibula jt. laukude pealseid kahjustav taimehaigus

sibula|haigus
sibulat (jt. lauke) kahjustav taimehaigus

sibula|ingerjas
zool sibula jt. laukude pealseid kahjustav, mädanikku põhjustav ingerjas (Ditylenchus allii)

sibula|nõgi
aiand sibulat jt. lauke kahjustav nõgihaigus

sibula|rooste
aiand sibulat jt. lauke kahjustav roostehaigus

sibula|sirelane
zool sibulat jt. lauke kahjustav väike putukas (Eumerus strigatus)

somaan-i 21› ‹s
keem sõj vähelenduv värvuseta vedelik, kesknärvisüsteemi kahjustav ründemürk

sub|letaalne
kahjustav, mitte surmav. Subletaalsed mürgiannused.

suur|-säsiürask
zool männivõrasid kahjustav väike läikiv mustpruun säsiürask (Blastophagus piniperda)

sõstra|-pahklest
zool sõstarde pungi kahjustav pahklest (Eriophyes ribis)

tabuun2-i 21› ‹s
keem sõj väga mürgine värvusetu v. pruunjas vedelik, kesknärvisüsteemi kahjustav ründemürk

taime|kahjur
põll inimesele kasulikust taimest toituv ja seda kahjustav (näit. saagikust vähendav, välisilmet rikkuv) loom. Limused, lestad, putukad, närilised jt. taimekahjurid. Taimekahjurite tõrje.

tera|koi
zool viljateri kahjustav kirjutiivaline koi, tuntud laokahjureid (Nemapogon granellus)

tera|kärsakas
zool viljateri kahjustav aidakahjur (Sitophilus granarius). Terakärsakas muneb viljateradesse.

tera|mardikas
kaunvilja kahjustav mardikas, kelle tõugud elavad taimede seemneis
▷ Liitsõnad: herne-|teramardikas, oa-teramardikas.

teravilja|kahjur
teravilja kahjustav põllu- v. hoidlakahjur

tervise|kahjulik
tervisele kahjulik, tervist kahjustav. Tervisekahjulik töö, tegevus.

tomati|haigus
tomatit kahjustav (seen)haigus

tselluliit-liidi 21› ‹s

1. med nahaalust kude kahjustav sidekoepõletik
2. (kosmetoloogias:) rasvkoe ebaühtlane ladestumine naha alla

tööstus|mürk
elusorganismi kahjustav tööstuse tooraine, abimaterjal, toode v. heitaine. Plii, elavhõbe jt. tööstusmürgid. Tööstusmürgid ja olmemürgid.

tüve|mädanik
puutüve kahjustav mädanik. Kasekäsn põhjustab tüvemädanikku.

tüve|põletik
aiand peamiselt nooremate viljapuude tüvede ja okste koort kahjustav haigus

vaarika|-varrepõletik
vaarika varsi ja pungi kahjustav seenhaigus

viljapuu|haigus
viljapuid kahjustav taimehaigus. Hõbelehisus on Eestis väga tavaline viljapuuhaigus.

õunapuu|-jahukaste
aiand õunapuude lehti kahjustav seenhaigus

õunapuu|-kärntõbi
aiand õunapuude lehti ja vilju kahjustav seenhaigus

õunapuu|-võrgendikoi
zool õunapuid kahjustav võrgendikoi (Yponomeuta malinellus)

õunapuu|-õielõikaja
zool õunapuuõisi kahjustav õielõikaja (Anthonomus pomorum)

õuna|vaablane
zool õunu kahjustav kollakaspruun putukas (Hoplocampa testudinea)

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur