[EFI] Estonian-Finnish Dictionary

Käyttäjälle/Kasutajale

Query:

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 22 artiklit

ala1
M
s
1 mingi piiritletud osa maismaast
alue, ala, maa-ala, seutu
inimasustuseta mägine ala asumaton vuoristoseutu
okupeeritud alade elanikud miehitettyjen alueiden asukkaat
mingi pind või pinnaosa
ala, pinta, pinta-ala
2 töö, tegevus vm, millega tegeldakse; ainevaldkond
ala, erikois|ala, aihe|piiri, piiri, alue
ta on oma ala tõeline meister hän on alansa huippukykyjä
spordiala
laji urh.
kümnevõistleja nõrgim ala oli kettaheide kymmenottelijan heikoin laji oli kiekonheitto
Arktika
põhjapolaarpiirkond, kuhu kuuluvad Põhja-Jäämeri, selle saared, Beringi meri ning Euraasia ja Põhja-Ameerika põhjapoolne osa
Arktiserisn.›, arktinen alue
Baski|maa
M
pärisnimi›, Baskitäiendsõna
baskidega asustatud ala, mis jaguneb Hispaania ja Prantsusmaa vahel
Baski|maaerisn.
autonoomne maakond Hispaanias Biskaia lahe ääres
Baski|maaerisn.›, Baskien autonominen alueerisn.
hall ala
ebamäärane, seadustamata ala mingis valdkonnas
harmaa alue
hall tsoon
(ebamäärase, arusaamatu seisundi kohta, paiknemise kohta must-valgete arvamuste vahepeal)
(epämääräisestä tilanteesta, sijoittumisesta mustavalkoisten mielipiteiden välille)
harmaa alue, harmaa vyöhyke {sotilasliittojen tm. väliin jäävä alue}
välja jäämine tähendaks halli tsooni ja mingit ebamäärast neutraalsust pois jääminen tarkoittaisi harmaata aluetta ja jonkinlaista epämääräistä neutraaliutta
kõrgrõhu|ala
M
ümbritsevast õhkkonnast suhteliselt kõrgema õhurõhuga ala
korkea|paine ilmat., korkeasubst.ilmat., korkeapaineen alue
Skandinaavia kohal tugevneb kõrgrõhuala Skandinavian yllä voimistuu korkeapaine
maa-ala
mingi (piiritletud) osa maismaast
maa-alue, alue
tuulispask tegi laastamistööd üsna suurel maa-alal vihuri teki tuhojaan melko suurella maa-alueella
seminaril tutvuti maa-ala detailplaneeringuga seminaarissa tutustuttiin alueen asemakaavoitukseen
endise sõjaväelinnaku maa-ala entisten kasarmien alue
madalrõhu|ala
M
ümbritsevast õhkkonnast suhteliselt madalama õhurõhuga ala
matala|paine ilmat., matalasubst.ilmat., matalapaineen alue
Venemaa kohal laiub madalrõhuala Venäjän yllä leviää matalapaine
oblast
M
s
haldusüksus Venemaal, Ukrainas ja mõnes muus riigis
oblasti, alue {hallintoyksikkönä}
otsmiku|piirkond
M
peaaju eesmine, kõige suurem poolkerade piirkond
(regio frontalis)
otsan alue, otsan|seutu
piirkond
M
s
1 maa-ala, territoorium, mida iseloomustavad teatud geograafilised vm tunnused
alue, seutu, vyöhyke
kevad hilines ka Vahemere piirkonnas kevät oli myöhässä myös Välimeren alueella
arutati olukorda Iraagis, Lähis-Idas ja Balkani piirkonnas keskusteltiin Irakin, Lähi-idän ja Balkanin alueen tilanteesta
koht, mis on millegi poolest tuntud või kus midagi toimub
paikka, joka on jostakin tunnettu tai jossa tapahtuu jotakin
alue
Kalamaja miljööväärtuslik piirkond Kalamajan ympäristöllisesti arvokas alue
firma on registreeritud Hollandi maksuvabas piirkonnas firma on rekisteröity Hollannin verovapaalle alueelle
radioaktiivselt saastatud piirkond radioaktiivisesti saastunut alue
jahipiirkond metsästysalue
turismipiirkond turismialue
mõne riigi haldusüksus
joidenkin valtioiden hallintoalue
alue, piiri, piiri|kunta
Tiibeti autonoomne piirkond Tiibetin autonominen alue
Sverdlovski piirkonna kuberner Sverdlovskin alueen kuvernööri
2 millegi läheduses olev ala; ligikaudne asukoht, teatud kitsam ala
jonkin lähellä oleva alue; likimääräinen sijaintipaikka, tietty pienempi alue
alue
Ülemiste ristmiku piirkonnas tehakse asfaltteerimistöid Ülemisten risteyksen alueella tehdään asfaltointitöitä
idee tuua siia piirkonda elu on väga hea idea tuoda elämää tälle alueelle on oikein hyvä
patsient kaebas valusid keskkõhu piirkonnas potilas valitti kipua keskivatsan alueella
kaelapiirkond kaulan alue
pind1s
1 millegi välimine või pealmine kiht
pinta
töölaua pind on tolmune työpöydän pinta on pölyinen
teel oli auke rohkem kui siledat pinda tiessä oli enemmän kuoppia kuin tasaista pintaa
suurem osa maakera pinnast on kaetud veega suurin osa maapallosta on veden peitossa / suurin osa maapallon pinta-alasta on veden peitossa
(pinnase kohta)
maan pinnasta
maa, maan|kamara, kamara, maa|perä {maalajikerrostumista}
külvi sügavus liivases pinnas kylvön syvyys hiekkamaassa
saare kivisesse pinda on maetud palju sõjamehi saaren kiviseen maaperään on haudattu paljon sotilaita
■ ‹ühendites, hrl väliskohakäänetes(riigi) territoorium
(valtion) alue
maa|perä, kamara, alue
Eesti pinnal peetud lahingud Viron maaperällä käydyt taistelut
1500 Vene sõdurit võõral pinnal ei ole neutraalsuse märk 1500 venäläistä sotilasta vieraalla alueella ei ole neutraaliuden merkki
vee vms ülemine piir või pealmine kiht; veekogu veetase
veden tms. pinta tai päällimmäinen kerros; vesistön vedenpinta
pinta
valminud pelmeenid tõusevad pinnale kypsät pelmenit nousevat pintaan
tuukrid tulid pinnale sukeltajat tulivat pintaan
kõigi tööde koosmõjul pidi järve pind alanema 0,3 meetri võrra kaikkien töiden yhteisvaikutuksesta järven pinnan piti laskea 0,3 metriä
(välise avaldumisvormi, välise külje kohta)
pinta kuv.
pealtnäha tavalise elu pinna all maadleb igaüks oma muredega päältäpäin katsoen tavallisen elämän pinnan alla jokainen painii omien murheidensa kanssa
2 teatud ala selle suurust, pindala silmas pidades; ruum või ruumid
ala
tila
ehitusalust pinda on hoones umbes 2000 m2 rakennettavaa alaa rakennuksessa on noin 2000 m2
kunstimaja rendib pinda kunstitarvete kauplusele taidetalo vuokraa tilaa taidetarvikemyymälälle
büroopind toimistotila
3 mat (geomeetrias:) joonega piiratud kahemõõtmeline kujund
pinta
rajoon
M
s
teatav maa-ala, piirkond
alue
ostsime maja kesklinna rohelisse rajooni ostimme talon keskikaupungin vehreältä alueelta
Wana asub Pakistani mägises rajoonis Wana sijaitsee Pakistanin vuoristoisella alueella
suvitusrajoon kesänviettoalue
tööstusrajoon teollisuusalue
haldusüksus Nõukogude Liidus ja mõnes muus riigis
hallintoalue Neuvostoliitossa ja joissakin muissa valtioissa
piiri, rajoni
Petseri rajoonis elab ümmarguselt 28 000 inimest Petserin piirissä asuu pyöreästi 28 000 ihmistä
mingi ala, piirkonna taimkatet kirjeldav üksus
alue kasv.
geobotaaniline rajoon kasvillisuusalue
regionaalne
M
adj
mingit maa-ala, piirkonda hõlmav, selles esinev või sellele iseloomulik
alueellinen, regionaalinen, alue-
Eesti regionaalne areng on ebaühtlane Viron alueellinen kehitys on epäyhtenäistä
sotsiaalsed ja regionaalsed probleemid sosiaaliset ja alueelliset ongelmat
regioon
M
s
maa-ala, territoorium, mida iseloomustavad teatud geograafilised vm tunnused
alue, seutu
ekvaatori regioon päiväntasaajan alue
poliitilised pinged Lähis-Ida regioonis on teravnenud poliittiset jännitteet Lähi-idän alueella ovat kärjistyneet
tihedasti asustatud regioonid tiheästi asutut seudut
mõne riigi haldusüksus
joidenkin valtioiden hallintoalue
alue, piiri
ringkond
M
s
1 põhiline või teise astme haldusüksus mõnedes riikides, sageli ka omavalitsusüksus
piiri, alue, piiri|kunta
Neenetsi autonoomne ringkond Nenetsien autonominen piirikunta
keskalluvusega maa-ala, mis hõlmab hrl pealinna ja selle lähiümbruse (nt Venemaal, USA-s)
valtion keskushallinnon alaisuudessa oleva alue, joka käsittää tav. pääkaupungin ja sen lähiympäristön
liitto|piiri {Yhdysvalloissa}, pääkaupunki|territorio {Australiassa}
2 teatud ühiskondlik-poliitiline üksus mingis piirkonnas, hrl mingi piirkond kellegi haldusalana
piiri, alue
Naiskodukaitse Saaremaa ringkond Naiskodukaitse-järjestön Saarenmaan piiri
kohalikel valimistel on Tallinnas 8 ringkonda kuntavaaleissa Tallinna jaetaan kahdeksaan äänestysalueeseen
ameti, positsiooni, vaadete vms tunnusega ühendatav inimeste rühm
määrätavalla yhteen kuuluvien tai samassa asemassa olevien ihmisten joukko
piiri tav. mon., taho
kuritegelik ringkond tunneb Viktorit hüüdnime all Lambada rikollispiireissä Viktor tunnetaan liikanimellä Lambada
ajakirjanike ringkond toimittajapiirit
kunstiringkond taidepiirit
teadusringkond tiedepiirit
ristluu|piirkond
M
viie selgroolüli kokkukasvamisest kujunenud luu ja seda ümbritsev selja piirkond
(regio sacralis)
ristiluun alue anat., ristiluun|seutu anat.
territoorium
M
s
(kellelegi kuuluv) piiritletud maa-ala
alue, maa-ala, territorio
tehase territooriumile võõraid ei lubatud tehtaan alueelle ei päästetty vieraita
riigi territoorium (hõlmab riigile kuuluvad maa-, mere-, õhualad) valtion alue
saastatud territooriumil möllas katk saastuneella alueella raivosi rutto
(loomade reviiri kohta)
reviiri
loomad märgistavad oma territooriumi eläimet merkkaavat reviirinsä
tsoon
M
s
1 erirežiimiga, teatavate piirangutega piirkond või ala
vyöhyke, alue
tollikontrolliga tsoon tullin tarkastusalue
suitsuvaba tsoon savuton alue
südalinna tsoon keskusta-alue / keskikaupungin alue
demilitariseeritud tsoon demilitarisoitu vyöhyke
lennukeelutsoon lentokieltoalue
parkimistsoon pysäköintialue
2 midagi (laia) triibuna ümbritsev või ääristav mingite omaduste poolest ühtne ala
vyöhyke
Emajõe kalda roheline tsoon Emajoen rannan vihreä vyöhyke
vahemik
M
s
kahe suuruse vahele jääv ala teatud mõõtude astmikus
väli, alue, vaihtelu|alue, vaihtelu|väli mat., haarukka kuv.
palk jääb vahemikku 1000–1100 eurot palkka jää 1000–1100 euron väliin / palkkahaarukka on 1000–1100 euroa
õhutemperatuur on vahemikus 25-30 °C ilman lämpötila on 25-30 asteen välillä
hinnatõus jääb paari-kolme protsendi vahemikku hintojen nousu jää parin kolmen prosentin alueelle
vanusevahemik ikäväli
piiritletud ajalõik, ajavahemik
väli, aika|väli
vahemikus esmaspäevast neljapäevani olen tööl maanantain ja torstain välisenä aikana olen töissä
hrv objektide vaheala
väli, väli|matka
majade vahemik talojen välimatka
vald
M
s
1 esmatasandi haldusüksus tänapäeva Eestis; varasema aja või mõne muu riigi haldus- või omavalitsusüksus
kunta, maalais|kunta (Suomessa)
Viimsi vald Viimsin kunta
saadikukandidaadid sõitsid vallast valda ehdokkaat ajelivat kunnasta toiseen
selle elanikud
sen asukkaat
kunta, kuntalaiset
kogu vald kirjutas üleskutsele alla koko kunta allekirjoitti vetoomuksen
2 töö, tegevus vm, millega tegeldakse; ainevaldkond
ala, alue, aihe|piiri, piiri
teeninduse ja turismi vallas on palgad nirud palvelun ja matkailun alalla palkat ovat kehnot
kunstivald taiteen ala
(millegi või kellegi mõjupiirkonna, võimuse kohta)
valta kuv.
jäädi tormituulte valda jäätiin myrskytuulten valtaan
olin deemonite vallas olin demonien vallassa
unevald unen valta
valdkond
M
s
töö, tegevus vm, millega tegeldakse; ainevaldkond
ala, alue, aihe|piiri, piiri
lennundus on igale riigile strateegiliselt tähtis valdkond ilmailu on jokaiselle valtiolle strategisesti tärkeä alue
kultuurivaldkond kulttuuriala

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur