SõnastikustSissejuhatusdict.asl@eki.ee?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 82 artiklit

altar, altari 'usutalituste laud kirikus' < lad altāre, kasks altar 'Altar'

amet, ameti 'kutse-, tööala; teenistus-, töökoht' < kasks am(m)et 'Amt'

arst, arsti 'meditsiinilise haridusega ravija' < kasks arste 'Arzt'

evangeelium, evangeeliumikasks ewangelium, lad euangelium

ingel, ingli 'üleloomulik olend, jumala teener ja käskjalg' < kasks engel 'Engel'

junkur, junkru 'noor aadlik; sõjakooli õpilane' < kasks junker, juncher 'Junker'

jünger, jüngri 'õpilane, järgija' < kasks jünger 'Jünger'

kaamel, kaameli 'kandeloom kõrbes (Camelus)' < kasks kamêl 'Kamel'

kihvt, kihvti 'mürk' < kasks gift 'Gift'

kinkima, (ma) kingin 'kingituseks andma' < kasks schenken 'schenken'

klaar, klaari 'selge' < kasks klâr 'klar'

kraapima, (ma) kraabingerm, vrd kasks schrapen, vrd rts skrapa

kramm, krammi 'kriimustus' < kasks schramme 'Schramme'

krunt, krundi 'maatükk' < kasks grunt 'Grund'

kruus3, kruusi 'kruss' < kasks krûs 'Krause'

kunst, kunsti 'oskus, meisterlikkus' < kasks kunst 'Kunst'

kört2, kördi 'jahusupp' < kasks görte 'Grütze'

laat, laada 'turg, laat' < kasks af-lât 'Ablass'

laeng, laengu? kasks lading 'Ladung'

leevenis, advkasks lēven(t) 'Leben', kasks lêvenisse

lents, lentsi 'kuiv; tühi' < asks lens, rts läns

loodima, (ma) loodinkasks loden 'lothen'

lust, lusti 'tuju, rõõm; tahtmine' < kasks lust(e) 'Lust'

manna, manna 'nisutangud' < asks manna, sks Manna

mast, masti 'laeval' < kasks mast 'Mast'

mõõtma, (ma) mõõdan 'suurust määrama' < ? kasks meten 'messen'

märk, märgi 'tähis' < kasks merk(e) 'Markierung, Zeichen'

mölder, möldri 'viljajahvataja' < kasks möller, mölner 'Müller'

naaber, naabri 'üleaedne' < kasks nâber 'Nachbar'

narrima, (ma) narrin 'pilkama, narritama' < kasks narren

nöör, nöörikasks snôr(e) 'Schnur'

ohver, ohvri 'annetus, (ohvri)and; hukkunu, ohverdatu' < kasks offer 'Opfer'

ohverdama, (ma) ohverdan 'annetama, loovutama' < kasks offeren 'opfern'

pant, pandikasks pant 'Pfand'

paradiis, paradiisikasks paradîs 'Paradies'

peegel, peeglikasks spegel 'Spiegel'

piiskop, piiskopi 'kõrgem vaimulik' < kasks bischop 'Bischop'

plaat, plaadikasks plate 'Platte'

plekk1, pleki 'metall' < kasks bleck 'Blech'

pott1, poti 'anum' < kasks pot 'Topf, Pott'

praakima1, praagin 'välja sortima; kontrollima' < kasks wraken 'untaugliche Ware aussondern'

pruut, pruudi 'mõrsja' < kasks brût 'Braut'

pütt, püti 'puuanum' < kasks bütte 'Bütte'

püüt, püüdi 'saak' < kasks bute 'Beute'

raad, rae 'linna omavalitsusorgan, linnanõukogu' < kasks rât 'Rat'

redel, redeliasks reddel 'Leiter' ~ Bsks Reddel 'Leiter, bes. die Wagenleiter'

rent, rendikasks rente 'Rente'

rääs|tool, -tooli 'kantsel' < kasks predek-stōl, predik-stōl 'Kanzel, Klappstuhl'

saatan, saatana 'kurat; kirumissõna' < kasks Satân, sks Satan

sakrament, sakramendi 'ristiusu püha talitus' < kasks sacrament 'Sakrament'

selts, seltsi 'kaaslane, selts(kond)' < kasks sel(t)schop 'Gesellschaft'

suhkur, suhkru 'toiduaine' < kasks sucker 'Zucker'

summa, summa 'kokkuvõte' < kasks summa, sks Summa 'Summe'

tahvel1, tahvlikasks taffel, sks Tafel

tall, talli 'hoone' < kasks stal 'Stall'

teenima, (ma) teenin 'ametis olema; elatist hankima; pälvima' < kasks dênen 'dienen'

tekk1, teki 'vaip, kate; eesriie' < kasks decke 'Decke'

tempel1, templi 'hoone, pühamu' < kasks tempel 'Tempel'

toll2, tolli 'maks' < kasks tolle 'Zoll'

tormama, (see) tormab 'rajuma; ründama' < kasks stormen 'stürmen'

traat, traadi 'traat; piginöör' < kasks drât 'Draht'

treek, treegi 'riba, triip' < kasks streke 'Strich'

truu, truu 'ustav, ustavus' < kasks truwe 'treu'

truuvima, (ma) truuvin 'uskuma, usaldama' < kasks truwen 'trauen'

trööstima, (ma) trööstin 'lohutada' < kasks trö̂sten 'trösten'

tund, tunni 'ajaühik, 60 minutit' < kasks stunde, stunt 'Stunde'

tölner, tölneri 'tolliametnik (piiblis)' < kasks tölner 'Zöllner'

tükk, tüki 'pala, osa' < kasks stucke 'Stück'

tüüri|mees, -mehe 'laeva roolimees' < kasks stü̂rman 'Steuermann'

unreht, unrehti 'ebaõiglus, ülekohus' < kasks un-recht 'Unrecht'

vaat, vaadi 'aam, tünn' < kasks vat 'Fass'

vader, vaderi 'ristivanem' < kasks vadder(e) 'Gevatter(in)'

valsk, valski 'võlts, vale(lik)' < kasks valsch 'falsch'

veebak, veebaki 'kuivik; küpsis' < kasks twêbak 'Zwieback'

viin, viina 'vein' < kasks wîn 'Wein'

viisi 'kombel, moel' < kasks wîse 'Weise'

viss, vissi 'kindel, tugev, vastupidav' < kasks wisse, rts viss

vissisti 'kindlalt; kahtlemata; tõesti' < kasks wis(se) 'gewiss'

vooder2, voodri '(looma)sööt' < kasks voder 'Futter'

värv, värvikasks verwe 'Farbe'