SõnastikustSissejuhatusdict.asl@eki.ee?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 355 artiklit, väljastan 100

aader, aadri 'veresoon' < kasks ader(e) ~ âder(e) 'Ader'

aalandi|juur, -juure 'vaak (rohttaim) (Inula helenium)' < kasks ālant, âlantwort 'Alantwurzel'

ahv, ahvi 'loom' < kasks affe, sks Affe

alp, albi 'edev, edvistav; (rumal)uhke, narr' < kasks alver, alwer 'töricht, dumm', sks albern 'närrisch'

altar, altari 'usutalituste laud kirikus' < lad altāre, kasks altar 'Altar'

alun, aluni 'maarjajää, maarjas' < kasks alûn 'Alaun'

amet, ameti 'kutse-, tööala; teenistus-, töökoht' < kasks am(m)et 'Amt'

amm, amme '(võõra) lapse imetaja' < kasks amme 'Amme'

ankur1, ankru 'laevaankur' < kasks anker, rts ankare 'Anker'

apteeker, apteekri 'apteegis töötav farmatseut' < kasks abtêker, ap(o)têker 'Apotheker'

arst, arsti 'meditsiinilise haridusega ravija' < kasks arste 'Arzt'

arstima, (ma) arstin 'ravima' < kasks arsten 'heilen'

ass, assi '(vankri) telg' < asks asse 'Achse'

eliting, elitingi 'roos (nahahaigus)' < kasks dat hillige dink 'Rotlauf, Rose'

elling, ellingu 'rajatis jõe- või mererannas, kus ehitatakse või remonditakse laevu' < kasks hellink, hellinge 'Helling'

haak, haagi 'konks (kinnise osana)' < kasks hâke 'Haken'

heeringas, heeringa 'kala (Clupea harengus)' < kasks herink 'Hering'

helli, helli 'püha' < asks hillich, hellige 'heilig'

hing, hinge 'akende-uste kinnitusosa' < kasks henge 'Hänge'

hunt, hundi 'metsloom, susi' < kasks hunt 'Hund'

hurtsik, hurtsiku 'väike vilets maja' < kasks hurt

häkkel, häkli 'linahari' < sm häklä, vrd kasks hēkel(e), Hǟkel 'Flachsechel'

höövel, höövli 'tööriist puupinna silendamiseks' < kasks hōvel 'Hobel'

hööveldama, (ma) hööveldan 'laaste lõigates silendama' < kasks hȫvelen 'hobeln'

iiling, iilingu 'tuule-, sajuhoog' < asks īlinge 'Ungestüm, Windstoß'

ingel, ingli 'üleloomulik olend, jumala teener ja käskjalg' < kasks engel 'Engel'

jaht, jahi 'küttimine, jahilkäik, jahipidamine' < kasks jacht 'Jagd'

junkru, junkru 'neitsi' < asks junkvrowe 'Jungfrau'

junkur, junkru 'noor aadlik; sõjakooli õpilane' < kasks junker, juncher 'Junker'

juut, juudi 'rahvus(kuuluvus)' < kasks iude, sks Jude

jünger, jüngri 'õpilane, järgija' < kasks jünger 'Jünger'

kabel1, kabeli 'abikirik; hoone kalmistul' < kasks kapel(le) 'Kapelle'

kahvel2, kahvli 'söögiriist' < kasks gaffele 'Gabel'

kamber, kambri '(väike) tuba' < kasks kamer, kamber 'Kammer'

kamm, kammi 'peasuga' < ? kasks kam, sks Kamm

kaneel, kaneeli 'maitseaine' < kasks kanêl, kannêl 'Kaneel'

kang, kangi '(kitsas) käik' < kasks gank 'Gang'

kann1, kanni 'mänguasi; lill' < ? kasks kanne

kann2, kannu 'jooginõu; tilaga anum' < rts kanna, kasks kanne

kapp, kapi 'panipaik' < kasks schap 'Schrank'

karn, karni 'lihakauplus' < kasks scharne 'Fleischladen'

karp1, karbi 'laadik' < kasks karpe 'Kiste'

karske, karske 'rõõmus' < kasks karsch 'frisch'

karus, karuse 'koger (Cyprius Carassius L.)' < kasks karusche, karusse 'Karausche'

kast, kastikasks kaste 'Kasten'

kee, kee '(kaela)kett' < kasks kede 'Kette'

keemel, keemli 'pink' < kasks schēmel 'Schemel'

keesima, (see) keesib 'hapnema; riknema' < ? kasks kêse 'Käse', asks kǟsen 'zu Käse werden'

keiser, keisri 'riigivalitseja' < kasks keiser 'Kaiser'

kelder, keldrikasks keller, kelder 'Keller'

kelm, kelmi 'petis' < kasks schelm 'Schelm'

kemmerg, kemmergu 'käimla' < ? Bsks Kämmerchen, asks Kämmerche

kerss, kersi 'rohttaim, kress (Rorippa)' < kasks kerse 'Kresse'

kihvt, kihvti 'mürk' < kasks gift 'Gift'

kild, killa 'seltskond, rühm' < kasks gilde 'Gilde'

killing, killingi 'endisaegne hõbemünt' < kasks schillink 'Schilling'

kink1, kingi 'kingitus' < kasks schenke 'Geschenk'

kinkima, (ma) kingin 'kingituseks andma' < kasks schenken 'schenken'

kipper, kipri 'laevnik' < kasks schippere 'Schiffer'

kirn, kirnu 'kõrge kitsas puunõu' < rts kirna, kasks kerne

klaas, klaasikasks glas 'Glas'

klooster, kloostrikasks klôster 'Kloster'

kokk, koka 'söögitegija' < kasks kok 'Koch'

kook, koogikasks koke 'Kuchen'

kool, kooli 'õppeasutus' < kasks schole 'Schule'

koots|penning, -penningu 'annetus kirikule; käsiraha' < asks godes-pennink 'Zahlpfenning'

koppel, kopli 'taraga piiratud karjamaa' < kasks koppel 'Koppel'

kraas, kraasi 'villakraas' < kasks krasse 'Kratze'

kraav, kraavi 'kaevand' < kasks grave 'Graben'

krae, krae 'riideeseme kaelus' < kasks krage 'Kragen'

kramp1, krambi 'riiv' < kasks krampe 'Krampe'

krookima, (ma) kroogin 'voltima' < kasks kroken 'falten, runzeln'

kroon, krooni 'peaehe' < kasks krône 'Krone'

kruus1, kruusi 'tass, kruuk' < kasks krûs 'Krug'

kruus2, kruusa 'jäme liiv' < kasks grûs 'Grus, Kies'

kruvi, kruvi 'kruvi; laevakruvi' < kasks schruve 'Schraube'

kumm, kummi 'mõrd' < kasks kumme 'Kumme'

kunst, kunsti 'oskus, meisterlikkus' < kasks kunst 'Kunst'

kupp, kupu 'nupp, (kupu)sarv' < kasks kop 'Kopf'

kuub, kuue 'pealisriie' < kasks schube 'Schaube'

kõrvits, kõrvitsa 'aedvili (Cucurbita pepo)' < kasks korbitze, korvese 'Kürbis'

käsper, käspri 'kirss' < kasks kersebere 'Kirsche'

käärid pl, käärid 'lõikeriist' < kasks schêre 'Schere'

kört2, kördi 'jahusupp' < kasks görte 'Grütze'

köster, köstri 'pastori abi' < kasks köster(e) 'Küster'

köök, köögi 'söögivalmistamisruum' < kasks kȫke 'Küche'

kühvel, kühvli 'tõstmisriist' < kasks schüffel(e) 'Schaufel'

kütt, küti 'jahimees' < kasks schutte 'Schütze'

küürima, (ma) küürin 'puhtaks nühkima, pesema' < kasks schü̂ren 'scheuern'

lahing, lahingu 'võitlus, taplus' < kasks slachtinge 'Schlacht'

lamp, lambi 'valgusti' < kasks lampe, sks Lampe

lapp, lapi 'kanga- või nahatükk; paik' < kasks lappe 'Lappen'