SõnastikustSissejuhatusdict.asl@eki.ee?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 379 artiklit, väljastan 100

aader, aadri 'veresoon' < kasks ader(e) ~ âder(e) 'Ader'

aam, aami 'suur vaat; vedelike mõõtühik' < kasks âm(e) 'Ohm, Fass'

aamen, aameni 'kinnitussõna palve või jutluse lõpul' < lad amen, kasks âmen 'Amen'

aam|palk, -palgi 'jäme palk, tala' < kasks hānenbalk 'Hahnenbalken, Hahnholz'

alp, albi 'edev, edvistav; (rumal)uhke, narr' < kasks alver, alwer 'töricht, dumm', sks albern 'närrisch'

altar, altari 'usutalituste laud kirikus' < lad altāre, kasks altar 'Altar'

amet, ameti 'kutse-, tööala; teenistus-, töökoht' < kasks am(m)et 'Amt'

ankur1, ankru 'laevaankur' < kasks anker, rts ankare 'Anker'

ankur2, ankru 'puunõu; vedelikumõõt' < rts ankare, kasks anker 'Anker'

antvärk, -värgi 'käsitööline' < kasks hant-werk 'Handwerk'

apostel, apostli 'Kristuse jünger; mingi õpetuse kuulutaja' < kasks apostel 'Apostel'

apteeker, apteekri 'apteegis töötav farmatseut' < kasks abtêker, ap(o)têker 'Apotheker'

arstima, (ma) arstin 'ravima' < kasks arsten 'heilen'

eesel, eesli 'hobusest väiksem veo- ja kandeloom (Equus asinus)' < kasks esel 'Esel'

eht 'ehtne, päris' < kasks echt(e) 'echt'

elevant, elevandi 'suurim maismaaloom (Elephantidae)' < kasks elefant 'Elephant'

haak, haagi 'konks (kinnise osana)' < kasks hâke 'Haken'

haamer, haamri 'vasar, tööriist' < kasks hamer 'Hammer'

haan, haani '(puust) kraan, tapp' < kasks hāne 'Hahn', sks Hahn

haavel, haavli 'pliikuulike laskelaengus' < ? kasks hāgel, sks Hagel

hakk, haki 'koonusekujuliselt püsti asetatud esmed' < ? kasks hâke 'Haken'

haspel, haspli 'tööriist lõnga vihti ajamiseks' < kasks haspel 'Haspel, Weife'

heegeldama, (ma) heegeldan 'heegelnõelaga pitsi kuduma' < kasks hekelen 'häkeln', asks hǟkeln 'häkeln'

heeringas, heeringa 'kala (Clupea harengus)' < kasks herink 'Hering'

hekk1, heki 'elavtara' < kasks heck 'Hecke'

hing, hinge 'akende-uste kinnitusosa' < kasks henge 'Hänge'

hoov, hoovi 'õu' < kasks hof 'Hof'

hunt, hundi 'metsloom, susi' < kasks hunt 'Hund'

hurtsik, hurtsiku 'väike vilets maja' < kasks hurt

häärber, häärberi 'mõisa härrastemaja' < kasks herberge 'Herberge'

höövel, höövli 'tööriist puupinna silendamiseks' < kasks hōvel 'Hobel'

hööveldama, (ma) hööveldan 'laaste lõigates silendama' < kasks hȫvelen 'hobeln'

ingel, ingli 'üleloomulik olend, jumala teener ja käskjalg' < kasks engel 'Engel'

just 'nüüdsama, äsja; jah, tõepoolest' < kasks just, rts just

kaamel, kaameli 'kandeloom kõrbes (Camelus)' < kasks kamêl 'Kamel'

kaarik, kaariku 'kahe rattaga vanker' < kasks kāre 'Karren'

kaart, kaardi 'maa-, post-, mängukaart' < kasks karde, karte 'Karte'

kabel1, kabeli 'abikirik; hoone kalmistul' < kasks kapel(le) 'Kapelle'

kabel2, kabla 'nöör' < kasks kabel, ?kābel 'Tau; Schnur'

kahvel2, kahvli 'söögiriist' < kasks gaffele 'Gabel'

kalkun, kalkuni 'kodulind (Meleagris gallopavof. domestica)' < ? kasks kalkûnsch hāne 'Truthahn', vrd Bsks Kalkun

kamber, kambri '(väike) tuba' < kasks kamer, kamber 'Kammer'

kamper, kampri 'lõhnaaine' < kasks kamper 'Kampfer'

kann2, kannu 'jooginõu; tilaga anum' < rts kanna, kasks kanne

kants, kantsi 'kindlustus, kaitsevall' < kasks schan(t)ze 'Schanze'

karus, karuse 'koger (Cyprius Carassius L.)' < kasks karusche, karusse 'Karausche'

keerub, keerubi 'kõrgem ingel' < asks Cherub(im) 'Cherub'

keiser, keisri 'riigivalitseja' < kasks keiser 'Kaiser'

kelder, keldrikasks keller, kelder 'Keller'

kellu, kellu 'müürsepa tööriist' < kasks kelle 'Maurerkelle'

kelm, kelmi 'petis' < kasks schelm 'Schelm'

kemmerg, kemmergu 'käimla' < ? Bsks Kämmerchen, asks Kämmerche

kiht, kihi 'lade' < kasks schicht(e) 'Schicht'

kiivitaja, kiivitaja 'lind (Vanellus cristatus)' < kasks kîvit 'Kiebitz', ee deskr

kild, killa 'seltskond, rühm' < kasks gilde 'Gilde'

kilt, kilda 'kihiline kivim' < ? kasks schilt 'Schild'

kimmel, kimli 'hobune' < kasks schimmel 'Schimmel'

kirm, kirmi 'loor, tüll' < ? kasks scherm 'Schirm'

klaar, klaari 'selge' < kasks klâr 'klar'

klaarima, (ma) klaarin 'selgitama, korraldama' < kasks klaren 'klar machen'

klaas, klaasikasks glas 'Glas'

klii, pl. kliid 'loomasööt' < kasks klîe 'Kleie'

kliister, kliistrikasks klîster(e) 'Kleister'

kliisterdama, (ma) kliisterdan 'kliistriga kleepima' < kasks klîsteren 'kleistern'

klooster, kloostrikasks klôster 'Kloster'

kloppima, (ma) klopin 'taguma' < kasks kloppen 'klopfen'

kohv, kohvi 'aromaatne jook' < asks Koffe, Koffī 'Kaffe'

koots|pool, -pooli 'süstik' < kasks schotspole 'Schießspule, Weberschiffchen'

kopp, kopa 'suurem varrega anum' < ? kasks koppe ~ sm koppa

koppel, kopli 'taraga piiratud karjamaa' < kasks koppel 'Koppel'

korp1, korba 'koorik; korp, kärn' < kasks schorf 'Schorf', vrd khol sc(h)orf

korp2, korbi 'kohupiimasaiake' < kasks skorpe

korsten, korstnakasks schor-stên 'Schornstein'

kortel, korteli 'endisaegne mõõtühik' < kasks quôrtêr 'Quartier'

kostima, (ma) kostin 'maksma' < kasks kosten 'kosten'

kraam, kraami 'kaup; materjal' < kasks kram 'Kram'

kraamima, (ma) kraamin 'koristama, korrastama' < kasks kramen 'kramen'

kraap, kraabi 'kraapimisvahend' < germ, vrd kasks schrāpe 'Schrape'

kraapima, (ma) kraabingerm, vrd kasks schrapen, vrd rts skrapa

kraav, kraavi 'kaevand' < kasks grave 'Graben'

krae, krae 'riideeseme kaelus' < kasks krage 'Kragen'

kramm, krammi 'kriimustus' < kasks schramme 'Schramme'

kramp1, krambi 'riiv' < kasks krampe 'Krampe'

kramp2, krambi 'lihasekangestus' < kasks krampe 'Krampf'

krants, krantsi 'pärg; vanik' < kasks kranz 'Kranz'

kreek, kreegi 'luuvili (Prunus insititia)' < kasks krēke 'Kriechenpflaume'

kreeka, kreekakasks greke 'Grieche'

kriit, kriidikasks krît(e) 'Kreide'

kringel, kringli 'keerusai' < kasks kringel 'Kringel'

kroon, krooni 'peaehe' < kasks krône 'Krone'

kroonima, kroonin 'pärgama' < kasks kronen 'krönen' ~ ee kroon

kroovima, (ma) kroovin 'viljateri puhastama' < Bsks schrofen 'schröpfen' ~ asks schrofen

kross, krossi 'rahaühik' < kasks grosse(n) 'Groschen'

krunt, krundi 'maatükk' < kasks grunt 'Grund'

kruup, pl. kruubid 'teravilja kooritud ja lihvitud tera' < asks Gruup 'Graupen'

kruu|pink, -pingi 'tisleripink' < asks Schruuv 'kruvi' + benk ’pink’

kruus1, kruusi 'tass, kruuk' < kasks krûs 'Krug'

kruus|tangid, -tangidekasks schruwstangen 'Schraubstock'

kruvi, kruvi 'kruvi; laevakruvi' < kasks schruve 'Schraube'