SõnastikustSissejuhatusdict.asl@eki.ee?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 233 artiklit, väljastan 100

aader, aadri 'veresoon' < kasks ader(e) ~ âder(e) 'Ader'

aaderdama, (ma) aaderdan 'aadrit laskma' < kasks âderen 'adern'

aam, aami 'suur vaat; vedelike mõõtühik' < kasks âm(e) 'Ohm, Fass'

aamen, aameni 'kinnitussõna palve või jutluse lõpul' < lad amen, kasks âmen 'Amen'

aarduk, aarduki 'roguskinuustik (ihu pesemiseks)' < kasks hârdôk 'Haartuch'

anskop, anskopi 'tiislit ja range ühendav rihm' < kasks halskoppel 'Halskoppel'

haamer, haamri 'vasar, tööriist' < kasks hamer 'Hammer'

haan, haani '(puust) kraan, tapp' < kasks hāne 'Hahn', sks Hahn

haavel, haavli 'pliikuulike laskelaengus' < ? kasks hāgel, sks Hagel

höövel, höövli 'tööriist puupinna silendamiseks' < kasks hōvel 'Hobel'

kaamel, kaameli 'kandeloom kõrbes (Camelus)' < kasks kamêl 'Kamel'

kajut, kajuti 'eluruum laevas' < kasks kaiute 'Kajüte'

kamper, kampri 'lõhnaaine' < kasks kamper 'Kampfer'

kekk, keki 'alp, kerglane' < kasks geck, sks Geck

kemmerg, kemmergu 'käimla' < ? Bsks Kämmerchen, asks Kämmerche

kihvt, kihvti 'mürk' < kasks gift 'Gift'

kipp, kipi 'kibu' < kasks schip 'Kiepe'

kliisterdama, (ma) kliisterdan 'kliistriga kleepima' < kasks klîsteren 'kleistern'

klooster, kloostrikasks klôster 'Kloster'

korp2, korbi 'kohupiimasaiake' < kasks skorpe

kostima, (ma) kostin 'maksma' < kasks kosten 'kosten'

kraap, kraabi 'kraapimisvahend' < germ, vrd kasks schrāpe 'Schrape'

kreeka, kreekakasks greke 'Grieche'

krimpsutama, (ma) krimpsutan 'krimpsuliseks muutma' < vrd kasks schrimpen 'die Nase rümpfen'

kringel, kringli 'keerusai' < kasks kringel 'Kringel'

kruvi, kruvi 'kruvi; laevakruvi' < kasks schruve 'Schraube'

krööm, kröömi 'raas' < kasks krome

kuller, kulleri 'kiirkäskjalg' < asks kurēr 'Kurier'

kunskopp, -kopi 'teade, teadaanne' < asks kun(t)schop 'Kundschaft'

kunstlik, kunstliku 'kunstlik; kunstnik' < kasks kunstlich 'künstlich'

kõrvits, kõrvitsa 'aedvili (Cucurbita pepo)' < kasks korbitze, korvese 'Kürbis'

laabruk, laabruki 'riietusese' < kasks slâp-rok 'Schlafrock'

laadima, (ma) laen; laadin 'laduma; lastima' < kasks laden 'laden'

laat, laada 'turg, laat' < kasks af-lât 'Ablass'

leeder, leedri 'lehtpuu (Sambucus nigra)' < kasks vlêder 'Flieder'

leer1, leeri 'laager' < kasks leger 'Lager'

lehter, lehtrikasks trechter 'Trichter'

leng, lengi 'ukse- või aknapiit' < kasks slenge 'Schlenge'

lihtne, lihtsa 'loomulik; mittekeeruline' < vrd kasks slicht 'schlicht'

liipama, (ma) liipan 'noaga üle luisu tõmbama; jalga järele vedama' < kasks slipen 'schleifen (= schärfen)'

liiper1, liipri 'teritaja, lihvija' < kasks sliper 'Schleifer'

liistik, liistiku 'pihik' < asks līvstück 'Leibchen'

loodima, (ma) loodinkasks loden 'lothen'

loorber, loorberi 'loorberipuu leht (vürtsina) (Laurus)' < kasks lôrbēre 'Lorbeer'

luurama, luurata 'salamahti jälgima' < kasks lûren 'lauern'

lärm, lärmi 'kära; sõnelus' < kasks allarm, allerm 'Lärm'

lööv, löövi 'piklik katusealune' < kasks lö̂ve 'Laube'

madrus, madruse 'laevameeskonna lihtliige' < asks Matrōse, hol matroos

mast, masti 'laeval' < kasks mast 'Mast'

matt2, mati 'alus, kate põrandal' < kasks matte, sks Matte

märss1, märsi 'kott' < kasks merse

nagi, nagi 'varn' < kasks knagge 'Knaggen', kasks knagge 'Knorren, Pflock'

neetima, (ma) needin 'neediga ühendama' < kasks nêden 'nieten'

nipp, nipu 'nibu' < kasks (s)nibbe 'Spitze'

nunn, nunnakasks nunne 'Nonne'

näär, nääri 'uusaasta' < kasks nie-, ni-jâr 'Neujahr'

nääris, nääri 'uusaastaleib' < ee näär ‹ asks nijâr

ohver, ohvri 'annetus, (ohvri)and; hukkunu, ohverdatu' < kasks offer 'Opfer'

ohverdama, (ma) ohverdan 'annetama, loovutama' < kasks offeren 'opfern'

ontlik, ontliku 'kombekas, viisakas' < kasks ōrdentlĩk 'ordentlich'

ork, orgi 'ora; okas' < kasks vorke 'Gabel'

pakk1, paki 'komps' < kasks packe 'Packen'

pall1, palli 'elastne kera' < kasks bal, sks Ball

palm, palmi 'troopikapuu' < kasks palm(e) 'Palme'

pann|kook, -koogikasks pannekōke 'Pfannkuchen'

papagoi, papagoi 'lind (Psittaciformes)' < kasks papagoie 'Papagei'

paradiis, paradiisikasks paradîs 'Paradies'

passima3, (ma) passin 'teenima, teenistuses olema' < kasks passen

pastor, pastori 'kirikuõpetaja' < lad pastor, kasks pastor 'Pastor'

peeker, peekri 'jooginõu' < kasks beker 'Becher'

peet, peedi 'juurvili (Beta vulgaris)' < kasks bête 'Bete, rote Rübe'

peitel, peitli 'puussepa tööriist' < kasks beitel 'Beitel, Meissel'

penning, penningi 'rahaühik; kaelaraha' < asks penni(n)k 'Pfenning'

petersell, peterselli 'maitsetaim (Petroselinum crispum)' < kasks petersilie, peterselie 'Petersilien'

pidal, pidali 'pidalitõbi, leepra' < kasks spit(t)âl

pigi|traat, -traadikasks pikdrât 'Pechdraht'

pihtima, (ma) pihin 'pattu kahetsema' < kasks bichten 'beichten'

piin, piina 'vaev, valu' < kasks pîne, pîn 'Pein'

piinama, piinatakasks pînen 'peinigen, quälen'

piina|pink, -pingikasks pîne(n)bank 'Folterbank'

piinlik, piinliku 'piinav, valus; ebamugav, häbitundega seotud' < kasks pînlik, pînelich 'peinlich', ee piin

piiskop, piiskopi 'kõrgem vaimulik' < kasks bischop 'Bischop'

pill2, pilli 'võll, telg; ankruvinn' < kasks spille 'Spille, Spindel'

pillama, pillata 'pillutama' < ? kasks spillen

pind, pinnu '(puu)killuke' < kasks spint 'Splitter, Stäbchen'

pinn1, pinni 'vasara õhem ots; nael' < kasks pin, pinne 'Pinne'

pits2, pitsi 'terav ots; suitsupits' < kasks spitse (spitze) 'Spitze'

pitser, pitseri 'pitsatijäljend' < kasks pitzêr 'Petschaft', rts pitser

plaaster, plaastri 'sillutis; plaaster' < kasks plâster 'Pflaster'

plakk2, plaki 'plekk, laik' < kasks plack(e) 'Fleck'

ploom1, ploomi 'puuvili (Prunus domestica)' < kasks plume 'Pflaume'

ploom2, ploomi '(sea)rasv' < kasks vlome 'Flom'

poleerima, (ma) poleerin '(säravaks) lihvima' < kasks pollêren 'polieren'

polt, poldi 'kinnitusvahend' < kasks bolte(n) 'Bolzen'

pomber, pombri 'pirn; pirnipuu (Pyrus)' < asks Boom-beer 'Birne'

pookima1, (ma) poogin 'köitma' < asks book 'Buch'

pookstav, pookstavi 'kirjatäht' < kasks bôkstaf 'Buchstabe'

post2, posti 'sideteenistus' < kasks post, sks Post