[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 16 artiklit

B2B lüh (inglise business-to-business) ⇒ firmadevaheline e-kaubandus, ettevõtjalt ettevõtjale müük, ärilt ärile otseturustus
B2B lehekülgede abil on väikeettevõtetel võimalik saada soodsaid äripakkumisiFirmadevahelise e-kaubanduse lehekülgede abil on väikeettevõtetel võimalik saada soodsaid äripakkumisi
Kui jaekaubanduse klient juhatatakse müügini paari lihtsa sammuga, siis B2B puhul on müügiprotsess pikem ja keerulisem Kui jaekaubanduse klient juhatatakse müügini paari lihtsa sammuga, siis ettevõtjalt ettevõtjale müügi / ärilt ärile otseturunduse puhul on müügiprotsess pikem ja keerulisem
Inglise kõnekeelne lühend eesti ametikeelde ei sobi.

dekreet
1. riigipea v kõrgema riigivõimu seadlus, määrus vm akt
Nime muutmisel kohaldatakse Eesti Vabariigi riigivanema 1934. aasta 22. oktoobri dekreediga kehtestatud perekonnanimede korraldamise seaduse sätteid
2. (vene декрет, декретный отпуск) kõnekemapuhkus, rasedus-, sünnitus- ja lapsehoolduspuhkus
Sageli ei ole dekreeti siirduval naisel infot, kui suur summa tema pangakontole laekubSageli ei ole emapuhkusele siirduval naisel infot, kui suur summa tema pangakontole laekub
Õigus vanemahüvitist saada ei teki mitte lapse sünni järel, vaid 140 päeva möödumisel dekreedi algusestÕigus vanemahüvitist saada ei teki mitte lapse sünni järel, vaid 140 päeva möödumisel emapuhkuse algusest
Vene keele mõjuline väljend dekreet on kõnekeelne, ametlikes tekstides tasub seda vältida ja kasutada üheselt mõistetavat väljendit.

juhiload mitm kõnekjuhiluba
B-kategooria juhilubade õppeks on meie autokoolis kaks võimalust: autokooliõpe või e-õpeB-kategooria juhiloa õppeks on meie autokoolis kaks võimalust: autokooliõpe või e-õpe
Tule meile õppima ja omanda B-kategooria juhiloadTule meile õppima ja omanda B-kategooria juhiluba
Kui esmaste juhilubade kehtivus on lõppenud, siis ei tohi nende lubade omanik juhtida mootorsõidukitKui esmase juhiloa kehtivus on lõppenud, siis ei tohi selle loa omanik mootorsõidukit juhtida
Mitmuslik sõna on kõnekeelne.
Vt ka liikluseeskirjad

liikluseeskirjad mitmliikluseeskiri
Kõigilt juhilube taotlevatelt inimestelt nõutakse liikluseeskirjade tundmistKõigilt juhilube taotlevatelt inimestelt nõutakse liikluseeskirja tundmist
Liiklusringi põhitegevused: liikluseeskirjades tundmaõppimine nii teoorias kui ka praktikasLiiklusringi põhitegevused: liikluseeskirja tundmaõppimine nii teoorias kui ka praktikas
Mitmus on kõnekeelne. Sõna eeskiri tähendab 'kohustuslik tegutsemisreeglistik'.
Vt ka juhiload

medvend kõnekõde, meditsiiniõde
Vajaksime oma meeskonda veel kahte asjalikku medvendaVajaksime oma meeskonda veel kahte asjalikku meesõde / meessoost õde
Ametinimetus on meditsiiniõde või õde, ka meessoost isiku puhul. Nimetus medvend on kõnekeelne.
Vt ka medõde
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Kas naine on esimees või esinaine?”

meikar kõnekmeikija, jumestaja, meigikunstnik
Sel aastal toimus juuksurite MMil esimene konkurss, mis on mõeldud meikariteleSel aastal toimus juuksurite MMil esimene konkurss, mis on mõeldud meigikunstnikele / jumestajatele
Augustis toimus Moskva tunnustatud meigikunstniku koolitus meikariteleAugustis toimus Moskva tunnustatud meigikunstniku koolitus jumestajatele
Soome keele mõjuline vorm meikar on kõnekeelne, ametlikes tekstides on soovitatav kasutada meikija, jumestaja, meigikunstnik.

paika panema kõnekselgitama, selgeks tegema, (kindlaks) tegema, (kindlaks) määrama, kavandama
Valimiste periood on põhiseaduslikult paika pandudValimiste kestus / aeg on põhiseadusega kinnitatud (vt ka periood)
Strasbourgis kavatsetakse paika panna Euroopa Nõukogu laienemisjärgne tegevuskavaStrasbourgis kavatsetakse kindlaks määrata / kokku leppida Euroopa Nõukogu laienemisjärgne tegevuskava
Firma peab oma ressurssi väga täpselt jagama ning prioriteedid paika panemaFirma peab oma raha / rahalisi vahendeid väga täpselt jagama ning prioriteedid selgeks tegema / kindlaks määrama (vt ka ressurss)
Väljend paika panema on kõnekeelne. Seda ei sobi eelnimetatud tähendustes kasutada asjalikes tekstides.

palganumber kõnekpalk, palga suurus
Tööpakkumist lugedes on inimesel peamiselt kaks huvi: tööandja nõudmised ja palganumberTööpakkumist lugedes on inimesel peamiselt kaks huvi: tööandja nõudmised ja palga suurus
Soodne töökeskkond on olulisem kui palganumberSoodne töökeskkond on olulisem kui palk
Riigi ettevõtete juhtide palganumbrite avalikustamine on diskuteeritav küsimusRiigi ettevõtete juhtide palga / palga suuruse avalikustamine on diskuteeritav küsimus
Kõnekeelne sõna. Liialdamine sõnaga number.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Nummerdamine ikka hoos”

plaan A, A-plaan (inglise plan A, A-plan) ⇒ esimene plaan, peamine plaan, peaplaan, põhiplaan
Kui kohus valitsuse A-plaani ei toeta, siis valitsusel on olemas ka B-plaanKui kohus valitsuse esimest plaani ei toeta, siis valitsusel on olemas ka teine plaan / varuplaan
Kõnekeelne väljend, mis kirjakeelde ei sobi.
Vt ka plaan B

plaan B, B-plaan (inglise plan B, B-plan) ⇒ varuplaan, teine plaan, varuvariant
Tänane The Economist rõhutab, et euroala vajab plaani B, kuna euroala päästeplaan enam ei toimiTänane The Economist rõhutab, et euroala vajab varuplaani, kuna euroala päästeplaan enam ei toimi
Ei saa rääkida plaanist B, kuna pole ka plaani AEi saa rääkida varuplaanist, kuna pole ka peaplaani / peamist plaani
Kõnekeelne väljend, mis kirjakeelde ei sobi.
Vt ka plaan A

püstak
1.püstik, püsttoru hoone torustikus
Korteriühistu soovib firmalt tellida püstakute õhutusklappide vahetuseKorteriühistu soovib firmalt tellida püstikute õhutusklappide vahetuse
Üks küttesüsteemi kaasajastamise etappe on püstakutorustike vahetusÜks küttesüsteemi ajakohastamise etappe on püstikutorustike / püstiku vahetus (vt ka kaasajastama)
2.trepikoda; sektsioon
Kortermaja kaks püstakut on lamekatusega ja kolmas saanud viilkatuseKortermaja kaks trepikoda / sektsiooni on lamekatusega ja kolmas saanud viilkatuse
Maja kahest püstakust üks on lukusMaja kahest trepikojast üks on lukus
Püstak on kõnekeelne sõna, korrektne kirjakeel on püstik. Püstik ei tähenda sama mis trepikoda.

rehakeskus kõnekrehabilitatsioonikeskus
Rehakeskus pakub tööd juhatuse esimeheleRehabilitatsioonikeskus pakub tööd juhatuse esimehele
Kõnekeelne sõna. Kirjakeelt eeldavas suhtlusolukorras ei ole hea kasutada kõnekeelt.

sisend
1. info infotöötlussüsteemi sisestatav (kodeeritud) info
2. maj kõik, mis siseneb kaupade ja teenustena tootmisse
3.alus; info, teade
Järjepidev elanike rahulolu uurimine annab sisendi politsei tegevuse mõju hindamiseks ning organisatsiooni töö tõhustamiseksJärjepidev elanike rahulolu uurimine aitab politsei tegevuse mõju hinnata ning organisatsiooni tööd tõhustada
Atesteerimine annab sisendi akadeemilise personali valimisteleAtesteerimine annab akadeemilise personali valiku alused / aluse akadeemilise personali valikuks
Tellija annab sisendi, millistesse sihtriikidesse on plaan laienedaTellija annab infot / teada, millistesse sihtriikidesse on plaan laieneda
Kas toetate nn soovituslike näidisametijuhendite, töölepingute, tööülesannete loendit, milleks annab sisendi SA KutsekodaKas toetate nn soovituslike näidisametijuhendite, töölepingute, tööülesannete loendit, mille töötab välja SA Kutsekoda
Gastroenteroloog annab sisendi aparaadi hoolduse ja/või paranduse vajadusest vanemõele või peaspetsialistile ja osakonnajuhatajaleGastroenteroloog teatab / annab teada aparaadi hoolduse ja/või paranduse vajadusest vanemõele või peaspetsialistile ja osakonnajuhatajale
Stampsõna, mis teeb lause sisu sageli ähmaseks. Tähenduse põhjendamatu laienemine. Terminit ei ole soovitatav kasutada väljaspool oskuskeelt.
Vt ka väljund
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Tehnikakujundid sisend ja väljund

suhtkoht, suht-koht (< soome) kõneksuhteliselt, päris, üsna, üpris
Valitsus on haldusreformi programmis esitanud suhtkoht head eesmärgidValitsus on haldusreformi programmis esitanud üsna / päris head eesmärgid
Juhikoha vastuvõtmine oleks suht-koht suur otsusJuhikoha vastuvõtmine oleks päris suur otsus
Soome keelest laenatud kõnekeelne sõna. Ametlikus kontekstis tuleb kasutada kirjakeelt.
Loe lisaks: Tiina Paeti artikkel „Suht ja suhtkoht

tehnoloogia (inglise technology)
1. tootmismenetlus või tootmismenetluste kogum; tootmismenetluste õpetus
2.tehnika; masin, seade, mehhanism
Euroopa Parlamendi liige hoiatab NATO sõjatehnoloogia müümise eest VenemaaleEuroopa Parlamendi liige hoiatab NATO sõjatehnika müümise eest Venemaale
Põllumajandustehnoloogia müügijuhi ülesanne on müüa loomapidamises tarvilikke vahendeidPõllumajandustehnika / Põllumajandusseadmete müügijuhi ülesanne on müüa loomapidamises tarvilikke vahendeid
Tähenduse ebasoovitatav laienemine inglise keele mõjul.

ülesse kõneküles
Alates 2013. aastast laaditakse vallavalitsuse dokumendid ülesse veebiregistrisse DELTAAlates 2013. aastast laaditakse vallavalitsuse dokumendid üles veebiregistrisse DELTA
Tänased partnerid on hakanud ülesse ütlema kehtivaid lepinguidPraegused partnerid on hakanud üles ütlema kehtivaid lepinguid (vt ka tänane)
Väljapanek võistlustöödest on seatud ülesse vallamajjaVäljapanek võistlustöödest on seatud üles vallamajja
Rendilepingu ülesseütlemise kordRendilepingu ülesütlemise kord
Kirjakeel on üles, sõna ülesse on kõnekeelne.


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur