[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 50 artiklit

aktualiseerima
1. päevakohastama, ajakohastama
Sekretäri tööülesanne on kantseleiandmete aktualiseerimine maavalitsuse veebilehelSekretäri tööülesanne on kantseleiandmete ajakohastamine maavalitsuse veebilehel
Juhid koostavad ja/või aktualiseerivad valdkondlike ja regionaalsete riskide loendiJuhid koostavad ja/või päevakohastavad / ajakohastavad valdkondlike ja regionaalsete riskide loendi
Valuutade aktualiseeritud loetelu on kättesaadav internetistValuutade päevakohane / ajakohane loetelu on kättesaadav internetist
Omasõna võib vahel olla täpsem kui võõrsõna.
2. (inglise actualize) ⇒ realiseerima, ellu viima, tegelikuks muutma
Varem omandatud teadmiste ja tegevusvõtete aktualiseerimineVarem omandatud teadmiste ja tegevusvõtete realiseerimine
Jäätmehoolduskeskus korraldab kohalike omavalitsuste jäätmekavade koostamist ja aktualiseerimistJäätmehoolduskeskus korraldab kohalike omavalitsuste jäätmekavade koostamist ja realiseerimist / elluviimist
Inglise keele mõjul kasutatakse vales tähenduses.

baarmanbaarmen
Baarmani kutseeksami info ja materjalid leiate Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu koduleheltBaarmeni kutseeksami info ja materjalid leiate Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu kodulehelt
Tööd saab baarman või baaridaamTööd saab baarmen või baaridaam
Õigekirjaviga. Selle võõrsõna kirjutamisel tuleb lähtuda inglise sõna barman hääldusest ja sarjalisest kokkukuuluvusest varasemate laenudega (vrd ingl gentleman ja eesti džentelmen, ingl congressman ja eesti kongresmen, ingl businessman ja eesti bisnismen).
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Need rasked võõrsõnad”

benefitsiaar (inglise beneficiary v vene бенефициар) ⇒ kasusaaja, tulusaaja
Omasõnad on arusaadavamad kui võõrsõna.

brändingbrändimine; tootele kuvandi loomine; branding
Bränding pole ainult logo ja firmapastakas.Brändimine / Branding pole ainult logo ja firmapastakas
Disainime logo ja korraldame vajadusel kogu brändinguDisainime logo ja korraldame vajadusel kogu brändimise / tootekuvandi loomise
Toormugand. Seda võõrsõna tuleb kirjutada kas tsitaatsõnana branding või mugandina brändimine. Vahel on selgem väljenduda pikemalt.

diskretsionaarne suvakohane, suva-, oma äranägemisel toimuv v tehtav, vaba valikuga
Kõigis riigiasutustes on preemia määramise valdkond diskretsionaarne õigusKõigis riigiasutustes on preemia määramise valdkond suvakohane õigus / Kõigis riigiasutustes määratakse preemiat oma äranägemisel
Vaadati uuesti läbi riigiametnike diskretsionaarsed õigused ja võeti vastu selged eeskirjad huvide konfliktide kohtaVaadati uuesti läbi riigiametnike suvaõigused / suvakohased õigused ja võeti vastu selged eeskirjad huvide konfliktide kohta
Kui Riigikogu otsustab riigieelarve seadusega eraldada spetsiaalse rahasumma, siis antakse presidendile üks diskretsionaarsete otsustuste valdkond juurdeKui Riigikogu otsustab riigieelarve seadusega eraldada spetsiaalse rahasumma, siis antakse presidendile üks oma äranägemisel tehtavate otsustuste valdkond juurde
Omasõna või -väljend võib olla täpsem ja selgem kui võõrsõna.

eksklusiivne
1. eralduv, ainult vähestele valituile kättesaadav, ligipääsmatu
2. (inglise exclusive) ⇒ üksik, ainus, haruldane
Meie firma on tehase ametlik ja eksklusiivne esindaja Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja RootsisMeie firma on tehase ametlik ja ainus esindaja Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Rootsis
Meil on paljude Soome, Saksa, Poola ja Türgi plekitöötlemispinke tootvate tehaste eksklusiivne esindusõigusMeil on paljude Soome, Saksa, Poola ja Türgi plekitöötlemispinke tootvate tehaste ainuesindusõigus
3. (inglise exclusive) ⇒ kõrgeklassiline, kallis, peen, luksus-
Firma kaupleb eksklusiivsete rõivastegaFirma kaupleb kõrgeklassiliste / kallite / peente rõivastega
Golfiraja vahetusse lähedusse kadakate vahele kerkivad eksklusiivsed villadGolfiraja vahetusse lähedusse kadakate vahele kerkivad luksusvillad
Tähenduse laienemine inglise keele mõjul, võõrsõnaga liialdamine. Laialivalguva tähendusega võõrsõna on parem asendada täpsema omasõnaga.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Eksklusiivne

eksportööreksportija, väljavedaja; ekspordiettevõte, ekspordifirma
Hiinast sai eelmisel aastal suurim sõidukite eksportöörHiinast sai eelmisel aastal suurim sõidukite eksportija
Norra eksportöör sõlmis lepingu suure tööstusseadme müügiks USA partnerileNorra ekspordiettevõte / ekspordifirma sõlmis lepingu suure tööstusseadme müügiks USA partnerile
Võõrliitega tuletise asemel on soovitatav eelistada eestipärasemat keelendit. Sageli on omasõna täpsem kui võõrsõna.
Vt ka importöör

episood
1. üksiksündmus, vahe- v kõrvallugu, kõrvalseik
2. (inglise episode) ⇒ osa, jagu
Fantaasiasarja värske episood püstitas piraatlusrekordiFantaasiasarja värske osa / jagu püstitas piraatlusrekordi
3.haigusjuhtum, hoog
Haigusepisood algab peenevillilise lööbe ilmumisega nahaleHaigus / Haigushoog algab peenevillilise lööbe ilmumisega nahale
4.stseen, pilt
Lavastus on 10 episoodis ja kestab 20 minutitLavastus on 10 pildis ja kestab 20 minutit
Etenduse lõpetas viimane episood ning koori lahkumineEtenduse lõpetas viimane stseen ning koori lahkumine
Põhjendamatu tähenduse laienemine. Mitmetähendusliku võõrsõna saab sageli asendada täpsema omasõnaga.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

eutaneerima, eutaniseerima vethalastussurmama; hukkama, surmama
Agressiivse koera võib ka eutaneeridaAgressiivse koera võib ka hukata / surmata
Kui looma tervislik seisund ei võimalda talle uut kodu leida, on varjupaigal õigus loom eutaneeridaKui looma tervislik seisund ei võimalda talle uut kodu leida, on varjupaigal õigus loom surmata
Enamasti on omasõna selgem kui võõrsõna.

fax (inglise fax) ⇒ faks
Eesti keeles on võõrsõna faks.

finantsressurssraha, tuluallikas, rahalised vahendid
2013. aasta riigieelarves on reformi elluviimiseks ette nähtud vajalik finantsressurss2013. aasta riigieelarves on reformi elluviimiseks ette nähtud vajalik raha
Vastavalt finantsressursside järkjärgulisele kasvule suureneb ka kaitsejõudude isikkoosseisKoos rahaliste vahendite hulga järkjärgulise kasvuga suureneb ka kaitsejõudude isikkoosseis (vt ka vastavalt)
Osa finantsressursse peaks panema inimkapitali värbamisseOsa raha peaks panema töötajate värbamisse (vt ka inimkapital)
Riigile tulevad suureks kahjuks tarbetuks osutunud erialade omandamisele raisatud aja- ja finantsressursidRiigile tulevad suureks kahjuks tarbetuks osutunud erialade omandamisele raisatud aeg ja raha
Võõrsõna asemel on sageli parem kasutada omasõnu, mis on selgemad ja arusaadavamad.
Vt ka ressurss

funktsionaalsus
1. otstarbekus, toimivus
Valamu valikul loevad funktsionaalsus ja vorm
2. (inglise functionality) ⇒ funktsioon, talitlus, tegevus, ülesanne, kohustus
Programmile lisatakse uusi funktsionaalsusiProgrammile lisatakse uusi funktsioone
Pakume erineva funktsionaalsusega veebipakettePakume eri funktsioonidega veebipakette
Üht ja sama ülesannet saab lahendada väga erineva funktsionaalsuse ja hinnagaÜht ja sama ülesannet saab lahendada eri funktsioonide / eri tegevuste ja hinnaga
Sageli ebaselge tähendusega võõrsõna, mille asemel on parem kasutada täpsemaid sõnu.

genereerumatekkima, esile tulema, looma
Kasumiaruanne ja bilanss genereeruvad sisestatud andmetest automaatseltKasumiaruanne ja bilanss tulevad / tekkivad sisestatud andmetest automaatselt
Vaatlustulemustest genereeruvad kohe ülesandedVaatlustulemuste põhjal luuakse kohe ülesanded
Üritusel genereeruv õhkkond viib külalised kaasaÜritusel tekkiv / loodav õhkkond viib külalised kaasa
Ebaselge sisuga võõrsõna võiks sageli asendada selgema omasõnaga.

grupeerima rühmitama, liigitama
7-kohalisi telefoninumbreid grupeeritakse alates tagantpoolt nelja ja kolme kaupa7-kohalisi telefoninumbreid rühmitatakse alates tagantpoolt nelja ja kolme kaupa
Vanuse järgi grupeeriti vastajad järgmiselt: ..Vanuse järgi liigitati / rühmitati vastajad järgmiselt: ..
Selle eelnõu järgi grupeeritakse ettevõtted suurteks, keskmisteks ja väikesteks tootjateksSelle eelnõu järgi rühmitatakse / liigitatakse ettevõtted suurteks, keskmisteks ja väikesteks tootjateks
Sõnastikus on mõisted esitatud tähestikulises järjekorras, kuid definitsioonid on grupeeritud teemade järgiSõnastikus on mõisted esitatud tähestikulises järjekorras, kuid definitsioonid on liigitatud teemade järgi
Soovitame stampsõnaks muutuva võõrsõna kõrval mitte unustada omasõnu. Omasõna võib vahel olla selgem ja täpsem.
Vt ka grupp

grupp
1. sõj kuni kuuest sõjaväelasest koosnev üksus
2.rühm, rühmitus, ühendus, ringkond
Haridus- ja teadusministeerium moodustas uue töögrupiHaridus- ja teadusministeerium moodustas uue töörühma
Huvigruppide uurimine on Eestis alles kujunemisjärgusHuvirühmade uurimine on Eestis alles kujunemisjärgus (vt ka huvirühm)
Põltsamaal avati Tartu kunstnike grupinäitusPõltsamaal avati Tartu kunstnike näitus / rühmanäitus
Täna kell 14 algab maavanema juures maakonna arenduskeskuse initsiatiivgrupi koosolekTäna kell 14 algab maavanema juures maakonna arenduskeskuse algatusrühma koosolek (vt ka initsiatiiv)
Soovitame stampsõnaks muutuva võõrsõna kõrval mitte unustada omasõnu. Omasõna võib vahel olla selgem ja täpsem. Ainult sõjanduses on termineil grupp ja rühm eri sisu.
Vt ka grupeerima
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Kas meid ootavad ees gruppvõimlemine ja lasteaiagrupid?”

imidž, image (inglise), imaaž (prantsuse image) ⇒ imago, kuvand; maine
SASi pressiesindaja hakkab parandama Rootsi kuninga imidžitSASi pressiesindaja hakkab parandama Rootsi kuninga mainet / imagot
Kõrgkooli filiaalide loomisega muutuks Jõgeva linna ja kogu maakonna imidžKõrgkooli filiaalide loomisega muutuks Jõgeva linna ja kogu maakonna kuvand / maine
Liidrivahetus värskendaks erakonna image'it ning aitaks toetajaskonda laiendadaLiidrivahetus värskendaks erakonna kuvandit / imagot ning aitaks toetajaskonda laiendada
Toorlaenu või ingliskeelse sõna asemel on mõistlikum kasutada eesti omasõnu või ladina päritolu võõrsõna. Vahel pole ka selge, kas mõeldakse imagot või mainet – omasõna on sageli täpsem.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Imago

importöörimportija, sissevedaja; impordiettevõte, impordifirma
Kõik importöörid, kes soovivad alates 2007. aasta 1. jaanuarist importida Valgevene päritolu kaaliumkloriidi, peavad esitama taotluse impordiloa saamiseksKõik impordiettevõtted / impordifirmad, kes soovivad alates 2007. aasta 1. jaanuarist importida Valgevene päritolu kaaliumkloriidi, peavad esitama taotluse impordiloa saamiseks
Volvo tehas otsustas tänavu veoautode ametliku importööri lepingu sõlmida vaid ühe Eesti firmagaVolvo tehas otsustas tänavu veoautode ametliku impordilepingu / importija lepingu sõlmida vaid ühe Eesti firmaga
Eesti suurimad alkoholi maaletoojad asutasid alkoholi importööride liiduEesti suurimad alkoholi sissetoojad / sissevedajad asutasid alkoholi importijate liidu (vt ka maaletooja)
Võõrliitega tuletise asemel on soovitatav eelistada eestipärasemat keelendit. Omasõna on sageli täpsem kui võõrsõna.
Vt ka eksportöör, importfirma

innovaator (inglise innovator) ⇒ uuendaja, novaator
Tervishoid on innovaatoritele väga atraktiivne valdkond, kuna seal on palju ebaefektiivsustTervishoid on uuendajatele / novaatoritele väga huvipakkuv / ligitõmbav valdkond, kuna seal on palju ebaefektiivsust (vt ka atraktiivne)
Eesti riik peaks kuulama infotehnoloogia valdkonna loojaid ja innovaatoreid ning pidama nendega aruteluEesti riik peaks kuulama infotehnoloogia valdkonna loojaid ja uuendajaid / novaatoreid ning pidama nendega arutelu
Konkursil Ettevõtluse Auhind tunnustatakse parimat eksportööri, välisinvestorit, innovaatorit, turismiuuendajat ja aasta arenejatKonkursil Ettevõtluse Auhind tunnustatakse parimat eksportijat / ekspordifirmat, välisinvestorit, novaatorit, turismiuuendajat ja aasta arenejat (vt ka eksportöör)
Põhjendamatu inglise laen, sest nii sama tähendusega võõrsõna kui ka omasõna on eesti keeles juba olemas.
Vt ka innovaatiline, innovatsioonid, innoveerima

intensiivistama (inglise intensify) tõhustama, tugevdama, suurendama
Iisraeli valitsus otsustas intensiivistada rünnakuid Gaza sektorileIisraeli valitsus otsustas tugevdada / suurendada rünnakuid Gaza sektorile
Kriisi korral tuleb õhuväel intensiivistada Eesti ja lähiümbruse õhuruumi seiretKriisi korral tuleb õhuväel tugevdada / tõhustada Eesti ja lähiümbruse õhuruumi seiret
Perioodõppe eesmärgiks on intensiivistada üldaineidPerioodõppe eesmärk on õpetada üldaineid intensiivsemalt / tõhustada üldainete õpet
Võõrsõnaga liialdamine. Ebamäärase sisuga võõrsõna, omasõna on sageli täpsem.

koefitsient
1. mat kordaja
2. tegur, midagi mõjutav, määrav või tingiv asjaolu, nähtus, mõjur; suhtarv
Liikluskindlustuse riskikoefitsient sõltub sõiduki omamise ja kindlustamise ajaloostLiikluskindlustuse riskitegur sõltub sõiduki omamise ja kindlustamise ajaloost
Valla teenistujate palgamäär saadakse vallavanema palgamäära ja koefitsiendi korrutisenaValla teenistujate palgamäär saadakse vallavanema palgamäära ja suhtarvu korrutisena
Paljude tähendustega võõrsõna asemel võiks kaaluda täpsema omasõna kasutamist.
NB! Sõnas koefitsent on õigekirjaviga.

kriisireguleerimine (inglise crisis regulation) ⇒ kriisiohjamine
Siseministeerium korraldab Tallinna lennujaamas kriisireguleerimise praktilise õppuse, mille käigus harjutatakse nakkushaiguse leviku takistamistSiseministeerium korraldab Tallinna lennujaamas praktilise kriisiõppuse / kriisiohjamise praktilise õppuse, mille käigus harjutatakse nakkushaiguse leviku takistamist
Kriisireguleerimise õigusanalüüs tõi esile vajaduse täpsustada asutuste ülesandeidKriisiohjamise õigusanalüüs tõi esile vajaduse täpsustada asutuste ülesandeid
Informatsiooni liikumine on üks eduka kriisireguleerimise olulisemaid komponenteInformatsiooni liikumine on üks eduka kriisiohjamise / kriisilahenduse olulisemaid komponente
Vajadus võõrsõna järele selles kontekstis puudub, sest eestikeelne sõna on selgem ja läbipaistvam.

legaalne seaduslik, seaduspärane, ametlikult tunnustatud või lubatud
Autoriõiguse seaduse mõttes on tegu legaalsete programmidegaAutoriõiguse seaduse mõttes on tegu seaduslike programmidega
Milline on selle mõiste legaalne definitsioon?Milline on selle mõiste seaduspärane / ametlik definitsioon?
Võõrsõna saab sageli asendada täpsema omasõnaga.

logistikalinelogistiline, logistika-
Pole võimalik mõjutada kaubaliikumise logistikalisi ahelaid, mis on rajatud autotranspordilePole võimalik mõjutada kaubaliikumise logistikaahelaid / logistikat, mis on rajatud autotranspordile
Müüa äripind logistikaliselt heas asukohasMüüa äripind logistiliselt heas asukohas
Logistikalised andmed: päritoluriik HiinaLogistilised andmed: päritoluriik Hiina
Logistika on ika-lõpuga võõrsõna, mis line-liite ees lüheneb lõppsilbi -ka võrra. Lõppsilp säilib vaid siis, kui eri sõnu on vaja tähenduslikult lahus hoida, nt füüsiline ja füüsikaline.
Vt ka praktikaline
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi”, lk-d 104–105

marginaliseerima (inglise marginalize) ⇒ sotsiaalselt tõrjuma; kõrvale jätma, kõrvaliseks hindama, tähtsusetuks muutma; äärmiseks, servmiseks tõrjuma
Tuuleenergiat ei üritata Eesti energeetikamaastikul enam marginaliseeridaTuuleenergiat ei üritata Eesti energeetikas / energeetikakorralduses enam tõrjuda (vt ka maastik)
Muusikaharidus võib sattuda marginaliseerimise ohtuMuusikaharidus võib sattuda tõrjumise / tähtsusetuks hindamise / kõrvalejätmise ohtu
Erilist tähelepanu vajavad marginaliseeritud rühmad, nagu näiteks noored, lapsena abielluma sunnitud naised ja lapssünnitajadErilist tähelepanu vajavad kõrvale jäetud / tähtsusetuks peetavad / sotsiaalselt tõrjutud rühmad, nagu näiteks noored, lapsena abielluma sunnitud naised ja lapssünnitajad
Eestis ei ole tagatud koolihariduse ühtne kvaliteet, mis marginaliseerib maapiirkondade noored ning teeb neile kõrghariduse raskesti kättesaadavaksEestis ei ole tagatud koolihariduse ühtne kvaliteet, mis paneb maapiirkondade noored keerulisse olukorda ning teeb neile kõrghariduse raskesti kättesaadavaks / Eestis ei ole tagatud koolihariduse ühtne kvaliteet, mis jätab maapiirkondade noored kõrvale ning teeb neile kõrghariduse raskesti kättesaadavaks
Võõrsõna saab sageli asendada täpsema omasõnaga.

marketingturundus; turustus
Maaturismi Ühendus tahab õpetada turismitalude pidajaid ja korraldada ühist turismimarketingiMaaturismi Ühendus tahab õpetada turismitalude pidajaid ja korraldada ühist turismindust / turismiturundust
Konkurentsi tugevnemine toob üha rohkem päevakorda kõikvõimaliku müügitegevuse ja marketingiKonkurentsi tugevnemine toob üha rohkem päevakorda kõikvõimaliku müügitegevuse ja turunduse / turustuse
Canoni populaarsus võlgneb palju tänu heale marketingileCanoni populaarsus võlgneb palju tänu heale turustusele / müügile
Võõrsõna saab sageli asendada täpsema omasõnaga.

mikrolaen (inglise microcredit) ⇒ väikelaen
Projekti eesmärk on pakkuda ettevõtlusalast koolitust ja mikrolaenu maal elavatele naisteleProjekti eesmärk on pakkuda ettevõtluskoolitust ja väikelaenu maal elavatele naistele (vt ka -alane)
Kesksel kohal on mikrolaen ja teised paindlikud rahastamisviisid kohaliku ettevõtluse toetuseksKesksel kohal on väikelaen ja teised paindlikud rahastamisviisid kohaliku ettevõtluse toetuseks
Mikrolaenu tagasimaksmise tähtaeg on tavaliselt 15 päevast kuni 24 kuuniVäikelaenu tagasimaksmise tähtaeg on tavaliselt 15 päevast kuni 24 kuuni
Omasõna on läbipaistvam kui võõrsõna.

monitoorimaseirama, jälgima, kontrollima
Serveriruumi toitepinge nõuetekohasust monitooritakse pidevalt üle arvutivõrguServeriruumi toitepinge nõuetekohasust jälgitakse / seiratakse / kontrollitakse pidevalt arvutivõrgu kaudu (vt ka üle)
Pank monitoorib väärkasutuse tõkestamiseks kaarditehinguidPank seirab / jälgib / kontrollib väärkasutuse tõkestamiseks kaarditehinguid
Luuüdi doonorite registri tegevus on monitooritud pädevate asutuste pooltLuuüdi doonorite registri tegevust seiravad / jälgivad / kontrollivad pädevad asutused (vt ka poolt)
Omasõna on sageli selgem ja täpsem kui võõrsõna.
Vt ka monitooring

monitooringseire, püsikontroll, jälgimine
Kultuuriministeeriumi tellimisel valmis 2011. aasta Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringKultuuriministeeriumi tellimisel valmis 2011. aasta Eesti ühiskonna integratsiooni seire
Firma monitoorib sotsiaalmeediat üldise meediamonitooringu osana ja töötajate tegevust sotsiaalmeedias ei jälgiFirma jälgib / vaatleb / seirab sotsiaalmeediat üldise meediaseire osana ja töötajate tegevust sotsiaalmeedias ei jälgi
Mitme keskkonnamonitooringu programmi loomine on suurendanud huvi säästva arengu vastuMitme keskkonnaseire programmi loomine on suurendanud huvi säästva arengu vastu
Kaubandusesindaja töökohustuste hulka kuulub turu monitooring ja ettevõtte imidži toetamineKaubandusesindaja töökohustuste hulka kuulub turuseire ja ettevõtte imago / kuvandi / maine toetamine (vt ka imidž)
Omasõna on sageli selgem kui võõrsõna.
Vt ka monitoorima

motiveering põhjendus, põhistus; ergutus, innustus
Motiveeringus määratleti, et Palukülast võiks tervise- ja sporditegevuse kõrval saada keskkonnakaitse ja loodushariduse keskusPõhjenduses määrati / otsustati, et Palukülast võiks tervise- ja sporditegevuse kõrval saada keskkonnakaitse ja loodushariduse keskus (vt ka määratlema)
Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele on vajalik ja selles peaksid olema märgitud põhjendused ja motiveeringudEttepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele on vajalik ja selles peaksid olema märgitud põhjendused
Perearstitöö suveräänsus on mulle peamine motiveeringPerearstitöö suveräänsus on mulle peamine innustus
Mitmetähendusliku võõrsõna saab sageli asendada täpsema omasõnaga.
Vt ka motivaator

multilateraalne mitme poolega, mitmepoolne
Presidendi visiit loob võimalused meie riike ühendava kahepoolse ja multilateraalse koostöö edasiseks laiendamiseks eri valdkondadesPresidendi visiit loob võimalused meie riike ühendava kahe- ja mitmepoolse koostöö edasiseks laiendamiseks eri valdkondades
Maailm, kus võimu jagaksid multilateraalselt Venemaa, Euroopa Liit ja Hiina, oleks Eestile veel ohtlikumMaailm, kus võimu jagaksid omavahel Venemaa, Euroopa Liit ja Hiina, oleks Eestile veel ohtlikum
Võõrsõna saab sageli asendada täpsema omasõnaga.
Vt ka bilateraalne, unilateraalne

obligatoorne kohustuslik, sunduslik, tingimata tarvilik
Vastavalt meie kodukorraseadusele on valitsuse seisukoht kõikide muudatusettepanekute suhtes obligatoorneMeie kodukorraseaduse järgi on valitsuse seisukoht kõikide muudatusettepanekute kohta kohustuslik / tingimata tarvilik / Meie kodukorraseaduse järgi on valitsus kohustatud võtma kõikide muudatusettepanekute kohta seisukoha (vt ka vastavalt)
Euroopa Liidus muutuvad seni obligatoorsed riiki tähistavad numbrimärgid ülearuseksEuroopa Liidus muutuvad seni kohustuslikud / sunduslikud riiki tähistavad numbrimärgid ülearuseks
Võõrsõna saab sageli asendada täpsema omasõnaga.

ofitsiaalne ametlik
Juubeliõhtu ofitsiaalne osa on uuslavastusJuubeliõhtu ametlik osa on uuslavastus
Eesti riik on kirjutanud alla sadadele välislepingutele, kuid neist paljude ofitsiaalseid ja ametlikke eestikeelseid tõlkeid ei oleEesti riik on kirjutanud alla sadadele välislepingutele, kuid neist paljude ametlikke eestikeelseid tõlkeid ei ole
Konverentsi toon oli ametlik ja ofitsiaalneKonverentsi toon oli ametlik
Võõrsõnaga liialdamine. Soovitame eelistada omasõna. Et ofitsiaalne tähendabki 'ametlik', ei anna võõrsõna ja samas tähenduses omasõna kasutamine kõrvuti teksti sisule midagi juurde.

organisatsiooniline
1. organisatsiooniga seotud, organisatsiooni-
ETS taotleb terioloogidest teadlaste ja praktikute organisatsioonilist ühendamist (organisatsioonide ühendamist)
Õpik annab ideid, kuidas praktilisi organisatsioonilise käitumise probleeme lahendadaÕpik annab ideid, kuidas praktilisi organisatsioonikäitumise probleeme lahendada
Liitsõna on sageli mugavam lugeda kui sõnaühendit.
2.korraldus-, korralduslik, korraldaja-, organisatoorne
E-hääletamise organisatsiooniline ja tehniline kontseptsioonE-hääletamise korralduslik / organisatoorne ja tehniline kontseptsioon
Võistlusjuhend määrab võistluse programmi, katsete arvu, koha ja aja, võistkonna suuruse, vanuserühmad ja muid organisatsioonilisi küsimusiVõistlusjuhend määrab võistluse programmi, katsete arvu, koha ja aja, võistkonna suuruse, vanuserühmad ja muid korraldusküsimusi
Suure organisatsioonilise töö spordihoone ja ujula ehituseks tegid linnanõukogu esimees ja direktorSuure korraldustöö spordihoone ja ujula ehituseks tegid linnanõukogu esimees ja direktor
Tema organisatsioonilised võimed aitasid tal edu saavutada ja ta jäi organisatsiooni direktoriks kuni oma surmaniTema korraldajavõimed aitasid tal edu saavutada ja ta jäi organisatsiooni direktoriks kuni oma surmani
Organisatsiooniline ei tähenda sama mis organisatoorne, korralduslik. Segadust tekitava võõrsõna asemel võiks eelistada omasõnu.

personaliseeritudindividuaalne, individuaal-, eri-, ainu-; isikupärane
Ettevõte valmistab voodeid personaliseeritud projekti järgiEttevõte valmistab voodeid individuaalprojekti / eriprojekti järgi
Tellige personaliseeritud köögimööbel Eesti tootjaltTellige isikupärane köögimööbel Eesti tootjalt
Meie poest saad tellida personaliseeritud meeneidMeie poest saad tellida individualiseeritud / isikupäraseid meeneid
Meie eesmärk on pakkuda igale kliendile personaliseeritud lahendusiMeie eesmärk on pakkuda igale kliendile individuaalseid / personaalseid lahendusi
Omasõna või vanem võõrsõna on sageli selgem kui võõrsõna.
Vt ka personaliseerima
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

praktikalinepraktiline, praktika-
Praktikalise osa käigus said kursuslased teada, kuidas toiduaineid ette valmistadaPraktilise osa / Praktika käigus said kursuslased teada, kuidas toiduaineid ette valmistada
Praktika eesmärk on täiendada üliõpilaste raamatupidamis- ja analüüsiteadmisi praktikalise töö käigusPraktika eesmärk on täiendada üliõpilaste raamatupidamis- ja analüüsiteadmisi praktilise / tegeliku töö käigus
Kursuse lõpus tuleb teha praktikaline eksamKursuse lõpus tuleb teha praktikaeksam
Praktika on ika-lõpuga võõrsõna, mis line-liite ees lüheneb lõppsilbi -ka võrra. Lõppsilp säilib vaid siis, kui eri sõnu on vaja tähenduslikult lahus hoida, nt füüsiline ja füüsikaline.
Vt ka logistikaline
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi”, lk 104–105

presenteerimaesitlema; näitama; pakkuma
Valitud projektidega seonduvalt kutsutakse Vilniusesse koolitusele ja oma ideed presenteerima kaks esindajatValitud projektide teemal kutsutakse Vilniusesse koolitusele ja oma ideed esitlema kaks esindajat (vt ka seonduvalt)
E-arve panka saatmine ja e-arve presenteerimine pangasE-arve panka saatmine ja e-arve näitamine pangas
Tootepresenteerija tööülesanne on toodete presenteerimine apteekidesTootepakkuja / Tootemüüja tööülesanne on toodete pakkumine apteekides / Tooteesitleja tööülesanne on toodete esitlemine apteekides
Messil osalemise eesmärgid on ennast klientidele nähtavaks teha ja tooteid presenteeridaMessil osalemise eesmärgid on ennast klientidele nähtavaks teha ja tooteid esitleda / pakkuda
Laialivalguva sisuga võõrsõna asemel võib omasõna olla täpsem ja paremini mõistetav.
Vt ka presentatsioon

prioritiseerima, prioritetiseerima, prioreerimaprioriseerima, esikohale panema, tähtsuse järjekorda panema
Ülevaade reoveepuhastuspiirkondade seisukorrast aitab prioritiseerida investeeringuvajadusiÜlevaade reoveepuhastuspiirkondade seisukorrast aitab prioriseerida investeeringuvajadusi
Strateegia dokumendis püütakse prioritiseerida riiklikult tähtsaid teadusvaldkondiStrateegia dokumendis püütakse prioriseerida / esikohale panna riiklikult tähtsaid teadusvaldkondi
Edukat ettevõtjat iseloomustab oskus prioritetiseerida tegevusiEdukat ettevõtjat iseloomustab oskus tegevusi tähtsuse järjekorda panna
Alal asuvate teede ja radade hooldus on olulisuse järgi prioreeritud alljärgnevalt: ..Alal asuvate teede ja radade hooldus on olulisuse järgi prioriseeritud / järjestatud alljärgnevalt: ..
Prioritiseerima ja prioritetiseerima sisaldavad sõnaosi, mis eesti keele seisukohast on ülearused, seevastu prioreerima on liiga lühendatud. Omasõna võib olla täpsem ja selgem kui võõrsõna.

proaktiivne (inglise proactive) ennetav, ettevaatav
proaktiivne kriisiohjamineennetav kriisiohjamine
Liidrid peavad olema proaktiivsedLiidrid peavad oskama tulevikku vaadata / olema ettenägelikud
Klientidele on oluline, et PR-agentuur oleks proaktiivne ning pakuks ideid ja lahendusiKlientidele on oluline, et reklaamiagentuur / suhtekorraldusbüroo oleks aktiivne / ettenägelik ning pakuks ideid ja lahendusi (vt ka PR)
Ebamäärase sisuga võõrsõna, mis on vahel parem asendada täpsema omasõnaga.

randomiseerima (inglise randomize) ⇒ randomeerima, juhuslikustama, juhuvalima, juhuslikult valima
Uuringutes kasutatakse meetodeid, mis vähendavad võimalikke vigu (sh randomiseerimine ja pimeuuringud)Uuringutes kasutatakse meetodeid, mis vähendavad võimalikke vigu (sh juhuvalik ja pimeuuringud)
Uuringusse sobiv patsient randomiseeritakse uuringukeskuses ühte kahest rühmastUuringusse sobiv patsient juhuvalitakse / valitakse juhuslikult / randomeeritakse uuringukeskuses ühte kahest rühmast
Uuringus kasutati randomiseeritud kontrolluuringutUuringus kasutati juhuvalikuga / juhuslikustatud / randomeeritud kontrolluuringut
Sõna randomiseerima sisaldab eesti keele seisukohalt ülearuseid osiseid. Omasõna võib olla täpsem ja selgem kui võõrsõna.

reglement
1. eeskiri, määrustik
2. töökord, kodukord
Tänaseks puudub Vabariigi Valitsusel veel reglement, kuidas seda raha kasutadaPraegu puudub Vabariigi Valitsusel veel eeskiri / määrustik, kuidas seda raha kasutada (vt ka tänane)
Ma püüan selle ajaga toime tulla, mis mulle on eraldatud reglemendiga, kuigi küsimus on äärmiselt komplitseeritudMa püüan selle ajaga toime tulla, mis mulle on ette nähtud töökorras, kuigi küsimus on väga keerukas
Omasõna on sageli selgem ja arusaadavam kui võõrsõna.

riskifaktor (inglise risk factor) ⇒ ohutegur, riskitegur
Tööstress on tervisele väga suur riskifaktorTööstress on tervisele väga suur ohutegur / riskitegur
Regulaarne kontroll on eriti oluline, kui inimesel on mitu riskifaktorit (suitsetamine, vererõhuhäired jne)Regulaarne kontroll on eriti oluline, kui inimesel on mitu ohutegurit / riskitegurit (suitsetamine, vererõhuhäired jne)
Omasõna tegur on selgem kui võõrsõna faktor.
Vt ka faktor

rutiin
1. kinnistunud harjumused; üksluine korduvus, vt ka rutiinid
2. (inglise routine) ⇒ põhimõtted, praktika, kord, eeskirjad
Tuleb sisse seada rutiin, et müüja saadab eestikeelse ohutuskaardi enne esimese kemikaalipartii tarnimistTuleb sisse seada kord, et müüja saadab eestikeelse ohutuskaardi enne esimese kemikaalipartii tarnimist
Pangas olid kehtestatud rutiinid nn insider-tehingute vältimiseksPangas olid kehtestatud põhimõtted / eeskirjad nn insider-tehingute vältimiseks
Juhatuse ülesanne on rakendada organisatsioonis rutiinid, mis lähtuvad heast tavastJuhatuse ülesanne on rakendada organisatsioonis põhimõtteid, mis lähtuvad heast tavast / Juhatuse ülesanne on rakendada organisatsioonis head tava
Aruannete esitamise korras kavatsetakse sisse seada kindlamad rutiinidAruannete esitamise korras kavatsetakse sisse seada kindlamad põhimõtted
Laialivalguva sisuga võõrsõna. Omasõna on täpsem ja väldib tähenduse laienemist.

seeniorsegmentvanemad inimesed, eakamad inimesed
Peame seeniorsegmenti väga tähtsaks ning läbi eakate festivali püüame eakate tervise, elustiili ja muudele muredele vastust andaPeame vanemaid inimesi väga tähtsaks ning eakate festivali kaudu püüame eakate tervise, elustiili ja muudele muredele vastust anda (vt ka läbi)
Väljaspool panganduse oskuskeelt soovitame võõrsõna asemel kasutada omasõnu.

struktuuriraha, struktuurivahendid mitmtõukeraha
Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013Riiklik tõukeraha kasutamise strateegia 2007–2013
Rahandusministeerium sai 46 valitsusvälist ettepanekut struktuuriraha kasutamiseksRahandusministeerium sai 46 valitsusvälist ettepanekut tõukeraha kasutamiseks
Leedu seim kinnitas Euroopa Liidu struktuurirahade jaotusstrateegiaLeedu seim kinnitas Euroopa Liidu tõukeraha jaotusstrateegia (vt ka rahad)
Raskesti läbinähtav võõrsõna, soovitame omasõna.
Vt ka vahendid
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Tõukefondi toetuseks”

struktuuritoetustõuketoetus
Brošüür tutvustab Euroopa Liidu struktuuritoetust saanud kohaliku elu arendamise projekteBrošüür tutvustab Euroopa Liidu tõuketoetust saanud kohaliku elu arendamise projekte
Raskesti läbinähtav võõrsõna, soovitame omasõna.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Tõukefondi toetuseks”

teadusorganisatsiooniline
1. teadusorganisatsiooniga seotud, teadusorganisatsiooni-
teadusorganisatsiooniline tegevus (tegevus teadusorganisatsiooni(de)s)
2.teaduskorralduslik, teaduskorraldus-
Akadeemik JE on märgatavalt mõjutanud Eesti teadusorganisatsioonilist arengutAkadeemik JE on märgatavalt mõjutanud Eesti teaduskorralduse arengut
1991. aasta teadusliku ja teadusorganisatsioonilise tegevuse ülevaade1991. aasta teadusliku ja teaduskorraldusliku tegevuse ülevaade
Teadusorganisatsiooniline töö ja kuuluvus erialaühingutesseTeaduskorraldustöö ja kuuluvus erialaühingutesse
Organisatsiooniline ei tähenda sama mis organisatoorne, korralduslik. Segadust tekitava võõrsõna asemel võiks eelistada omasõnu.
Vt ka organisatsiooniline

totaalne üldine, kõikehaarav, täielik
Eesti riigiasutusi on haaranud totaalne autoostubuumEesti riigiasutusi on haaranud autoostubuum / Eesti riigiasutusi on haaranud üldine autoostubuum
Soome ei välista täielikult ja totaalselt NATO liikmeks saamistSoome ei välista täielikult NATO liikmeks saamist
Võimule pürgivad jõud on seadnud eesmärgiks kristluse täieliku ja totaalse hävitamise SüüriasVõimule pürgivad jõud on seadnud eesmärgiks kristluse totaalse / täieliku hävitamise Süürias
Võõrsõnaga liialdamine. Et totaalne tähendabki 'täielik', ei anna võõrsõna ja samas tähenduses omasõna kasutamine kõrvuti teksti sisule midagi juurde.

unilateraalne (inglise unilateral) ühekülgne, ühepoolne, ühepoolselt siduv
Unilateraalne välispoliitika võib kaasa tuua globaliseeruvas maailmas mitu ohtuÜhepoolne / Teisi mittearvestav välispoliitika võib kaasa tuua globaliseeruvas maailmas mitu ohtu
Unilateraalne sõda Iraagi vastu poleks õiglaneÜhepoolne sõda Iraagi vastu poleks õiglane
Võõrsõna saab sageli asendada täpsema omasõnaga.
Vt ka bilateraalne, multilateraalne

vautšer
1. maj erastamisväärtpaber Venemaal
2. (inglise voucher) ⇒ garantiikiri, tõend, kviitung; sooduskupong, soodustuskupong, kinkekaart
Vautšeritega saab tavapärasest soodsama hinnaga kaupu ja teenuseidSooduskupongidega saab tavapärasest soodsama hinnaga kaupu ja teenuseid
Koolitusel osalemiseks tuleb esitada ostuga kaasa antud vautšer, millega osaleja end meie kodulehel registreerisKoolitusel osalemiseks tuleb esitada ostuga kaasa antud garantiikiri / tõend, millega osaleja end meie kodulehel registreeris
Vautšer tagab majutusteenuse osutamise hotelli pooltGarantiikiri / Kviitung tagab majutusteenuse hotellis (vt ka poolt)
Anname alkomeetri ostjale kaasa vautšeri tasuta massaažiksAnname alkomeetri ostjale kaasa tasuta massaaži kinkekaardi
Toorlaen inglise keelest, mille asemel on parem kasutada täpsemat omasõna või vanemat võõrsõna.

visuaal see, mis on nähtaval või nähtavaks tehtud, nähtav külg, nähtav pilt
Uue visuaali väljatöötamiseks kulus teatril Valkna kinnitusel paarkümmend tuhat krooniUue kujunduse väljatöötamiseks kulus teatril Valkna kinnitusel paarkümmend tuhat krooni
Vana koduleht rõhus visuaalile ja esteetilisusele, uue suund on saatekavapõhine kontseptsioonVana koduleht rõhus väljanägemisele ja esteetilisusele, uue suund on saatekavapõhine kontseptsioon
Panga kodulaenureklaamis nimeliselt presidentidele ei viidata visuaalis ega kasutata nende õigeid fotosidPanga kodulaenureklaamis nimeliselt presidentidele ei viidata ega kasutata nende õigeid fotosid
Sageli on parem kasutada täpsemat omasõna kui ähmase tähendusega võõrsõna.


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur