[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 90 artiklit

aasta esimene poolaastaaasta esimene pool
Kontserni ettevõtete 2012. aasta esimese poolaasta käive oli 12 miljonit eurotKontserni ettevõtete 2012. aasta esimese poole käive oli 12 miljonit eurot
Võrreldes 2011. aasta esimese poolaastaga, kui leiti 153 eurovõltsingut, on võltsimine vähenenud 34,6%Võrreldes 2011. aasta esimese poolega, kui leiti 153 eurovõltsingut, on võltsimine vähenenud 34,6%
Põhjendamatu sõnakordusega väljend.
Vt ka aasta teine poolaasta

aasta teine poolaastaaasta teine pool
Võrreldes 2011. aasta teise poolaastaga, kui leiti 123 eurovõltsingut, on võltsimine vähenenud 18,6%Võrreldes 2011. aasta teise poolega, kui leiti 123 eurovõltsingut, on võltsimine vähenenud 18,6%
2011. aasta II poolaastal sõlmiti Tallinnas 4956 kinnisvara ostu ja müügi tehingut2011. aasta II poolel sõlmiti Tallinnas 4956 kinnisvara ostu ja müügi tehingut
Põhjendamatu sõnakordusega väljend.
Vt ka aasta esimene poolaasta

ad hoc [ad hok] (ladina) kindlaks otstarbeks, siht-
Valitsuse arvates on seniste ad hoc meetmete asemel vaja luua läbimõeldud eksporditoetuste süsteemValitsuse arvates on seniste sihtmeetmete asemel vaja luua läbimõeldud eksporditoetuste süsteem
Pidades silmas kõnealuste küsimuste kiireloomulisust, abistab komisjoni ajutine ad hoc komiteePidades silmas kõnealuste küsimuste kiireloomulisust, abistab komisjoni ajutine sihtkomitee
Kui 1990.–1991. aastal pidi valitsus tegutsema kiirelt muutuvas olukorras ja ad hoc lahendid olid paratamatud, siis praegu peaksid olema seadusemuudatused põhjalikult läbi räägitud ja korralikult vormistatudKui 1990.–1991. aastal pidi valitsus tegutsema kiirelt muutuvas olukorras ja kiired lahendid olid paratamatud, siis praegu peaksid olema seadusemuudatused põhjalikult läbi räägitud ja korralikult vormistatud
Omakeelne väljend on sageli selgem ja seda on mugavam kasutada. Soovitame hoiduda tähenduse laienemisest.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Sõnavõistlus andis uued eesti sõnad”

ajaline kestuskestus
Projektivõrgustikus esitatud tegevustele määratakse ajalised kestusedProjektivõrgustikus esitatud tegevustele määratakse kestus
Projekti ajalise kestuse arvestus lõpeb taotluse rahuldamise otsuses kindlaks määratud projekti lõpptähtajagaProjekti kestuse arvestus lõpeb taotluse rahuldamise otsuses kindlaks määratud projekti lõpptähtajaga
Põhikooli eesti keele kui teise keele lõpueksami osad, ajaline kestus ja ülesandetüübidPõhikooli eesti keele kui teise keele lõpueksami osad, kestus ja ülesandetüübid
Piirangu ajaline kestus on maksimaalselt üks aastaPiirangu kestus on kõige rohkem üks aasta / Piirang kestab kõige kauem ühe aasta (vt ka maksimaalselt)
Liiane väljend, sest kestus tähendab 'aegpikkus, vältus'.

avaliku pakkumise pakkumishindavalik pakkumishind
Avaliku pakkumise pakkumishind on hind, mille pealt pakutakse uusi aktsiaid avalikkuseleAvalik pakkumishind on hind, mille pealt pakutakse uusi aktsiaid avalikkusele
Põhjendamatu sõnakordusega väljend.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Piimatassi tassikõrv”

dekreet
1. riigipea v kõrgema riigivõimu seadlus, määrus vm akt
Nime muutmisel kohaldatakse Eesti Vabariigi riigivanema 1934. aasta 22. oktoobri dekreediga kehtestatud perekonnanimede korraldamise seaduse sätteid
2. (vene декрет, декретный отпуск) kõnekemapuhkus, rasedus-, sünnitus- ja lapsehoolduspuhkus
Sageli ei ole dekreeti siirduval naisel infot, kui suur summa tema pangakontole laekubSageli ei ole emapuhkusele siirduval naisel infot, kui suur summa tema pangakontole laekub
Õigus vanemahüvitist saada ei teki mitte lapse sünni järel, vaid 140 päeva möödumisel dekreedi algusestÕigus vanemahüvitist saada ei teki mitte lapse sünni järel, vaid 140 päeva möödumisel emapuhkuse algusest
Vene keele mõjuline väljend dekreet on kõnekeelne, ametlikes tekstides tasub seda vältida ja kasutada üheselt mõistetavat väljendit.

demagoogiline hämahäma, hämamine, demagoogia
Esineja jutt oli demagoogiline hämaEsineja jutt oli häma / hämamine / demagoogia
Kui põhimõtted on selgelt defineeritud, ei tohiks demagoogilisele hämale ruumi jäädaKui põhimõtted on selgelt defineeritud, ei tohiks demagoogiale / hämale ruumi jääda
Liiane väljend, sest demagoogia tähendab sama mis hämamine, eksiteele viimine tõe moonutamise ja pettelubadustega.

diskretsionaarne suvakohane, suva-, oma äranägemisel toimuv v tehtav, vaba valikuga
Kõigis riigiasutustes on preemia määramise valdkond diskretsionaarne õigusKõigis riigiasutustes on preemia määramise valdkond suvakohane õigus / Kõigis riigiasutustes määratakse preemiat oma äranägemisel
Vaadati uuesti läbi riigiametnike diskretsionaarsed õigused ja võeti vastu selged eeskirjad huvide konfliktide kohtaVaadati uuesti läbi riigiametnike suvaõigused / suvakohased õigused ja võeti vastu selged eeskirjad huvide konfliktide kohta
Kui Riigikogu otsustab riigieelarve seadusega eraldada spetsiaalse rahasumma, siis antakse presidendile üks diskretsionaarsete otsustuste valdkond juurdeKui Riigikogu otsustab riigieelarve seadusega eraldada spetsiaalse rahasumma, siis antakse presidendile üks oma äranägemisel tehtavate otsustuste valdkond juurde
Omasõna või -väljend võib olla täpsem ja selgem kui võõrsõna.

edasi edenemaedenema, edasi arenema
Biogaasijaama ehitus edeneb jõudsalt edasiBiogaasijaama ehitus edeneb jõudsalt
Alates sellest tasemest muutub edasiedenemise tingimuseks nõudluse kasv siseturulAlates sellest tasemest muutub edenemise / edasiarenemise tingimuseks nõudluse kasv siseturul
Liiane väljend. Edasi edenema on tekkinud tegusõnade edasi arenema ja edenema kokkusulamisel.

edasi jätkamajätkama
Tele2 jätkab edasi investeerimist ja mobiilse andmeside sektori arendamist oma Rootsi turgudelTele2 jätkab investeerimist ja mobiilse andmeside sektori arendamist oma Rootsi turgudel
Kandidaat lõpetas 2002. aastal Haapsalu gümnaasiumi ja jätkas edasi õpinguid Tallinna pedagoogilises seminarisKandidaat lõpetas 2002. aastal Haapsalu gümnaasiumi ja jätkas õpinguid / õppis edasi Tallinna pedagoogilises seminaris
Külaseltsi juhatuse liikmel, kes oli esitanud tagasiastumise avalduse, paluti edasi jätkata juhatuse liikmenaKülaseltsi juhatuse liikmel, kes oli esitanud tagasiastumise avalduse, paluti jätkata juhatuse liikmena
Liiane väljend, sest jätkama tähendab 'edasi tegema'.

edasi kestmakestma, jätkuma; püsima
Arutelu väärib see, kas kriisi haripunktis vastu võetud haigushüvitiste kord peab edasi kestmaArutelu väärib see, kas kriisi haripunktis vastu võetud haigushüvitiste kord peab kestma / jätkuma / püsima
Adamson-Ericu stipendiumist on saanud alguse uus traditsioon, mis jääb edasi kestmaAdamson-Ericu stipendiumist on saanud alguse uus traditsioon, mis jääb kestma / püsima
Liiane väljend, sest kestma sisaldab juba edasi tähendust.

eelnev kogemuskogemus, varasem töökogemus
Kandidaadilt nõutakse eelnevat töökogemustKandidaadilt nõutakse töökogemust / varasemat töökogemust
Tööd saab rehvitehnik, eelnev kogemus tuleb kasuksTööd saab rehvitehnik, kogemus / varasem kogemus tuleb kasuks
Kasuks tuleb eelnev turvatöö kogemus , vene ja inglise keele oskusKasuks tuleb turvatöö kogemus, vene ja inglise keele oskus
Nimetatud aktsiaseltsil puudus eelnev kogemus liiniveoks linnasNimetatud aktsiaseltsil puudus linnaliiniveo kogemus
Liiane väljend: kogemus sisaldab sõna eelnev tähendust. Eelnev on vastand sõnale järgnev, eeldab kontekstis millelegi eelnemist.
Vt ka eelnev

elupuhuselt <määrsõnana> ⇒ eluajal, elu ajal, enne surma, elusalt
Surnul oli elupuhuselt krooniline haigusSurnul oli eluajal krooniline haigus
Inimene annab elundisiirdamiseks nõusoleku elupuhuseltInimene annab elundisiirdamiseks nõusoleku elu ajal
Lahang on vajalik juhul, kui surma põhjus ei selgunud elupuhuseltLahang on vajalik juhul, kui surma põhjus ei selgunud enne surma / eluajal
Sealiha kvaliteedi hindamine elupuhuseltSealiha kvaliteedi hindamine elusal loomal / elusloomal
Ebamäärase tähendusega tuletis, mille asemel sobib täpsem väljend.
Vt ka puhune
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

ette dikteerimadikteerima, ette ütlema; ette kirjutama, peale sundima
Ehkki teemad võimaldavad asju lahata laiapõhjalisemalt, on oluline siiski püsida raamides, mille iga teema ette dikteeribEhkki teemad võimaldavad asju lahata laiemalt / ulatuslikumalt, on oluline siiski püsida raamides, mille iga teema dikteerib / ette kirjutab (vt ka laiapõhjaline)
Haiguse süvenedes on aina raskem säilitada stabiilsust, sest vaimse tervise kurnatus dikteerib ette reaktsioone ja käitumistHaiguse süvenedes on aina raskem säilitada stabiilsust, sest vaimse tervise kurnatus dikteerib / sunnib peale reaktsioone ja käitumist
Liiane väljend, sest dikteerima tähendabki 'ette ütlema'.

ette ennustamaennustama, prognoosima, ette aimama, ette kuulutama
Kriisid on tänapäeva finantssüsteemi sisse kirjutatud, kuid millal täpselt nad saabuvad, ei osata ette ennustadaKriisid on tänapäeva finantssüsteemi sisse kirjutatud, kuid millal täpselt nad saabuvad, ei osata ennustada / prognoosida
Konkreetset ooteaja pikkust ette ennustada on väga raske, sest ooteaeg sõltub klientide arvustKonkreetset ooteaja pikkust ennustada / ette aimata on väga raske, sest ooteaeg sõltub klientide arvust
Hiidlainete etteennustamine käib eelkõige kahel viisilHiidlainete prognoosimine / ennustamine käib eelkõige kahel viisil
Mitmel perekonnaseaduse § 188 lg-s 1 toodud juhul ei ole riskid alati etteennustatavadMitmel perekonnaseaduse § 188 lg-s 1 toodud juhul ei ole riskid alati ennustatavad / Mitmel perekonnaseaduse § 188 lg-s 1 toodud juhul ei ole riske alati võimalik ette näha
Liiane väljend.

ette kujutlemakujutlema, ette kujutama
Kujutlegem ette mõnda tõsisemat kriisisituatsiooni, kus kaitseväe juhataja ei saa mingil põhjusel oma ametiülesandeid täitaKujutlegem / Kujutagem ette mõnda tõsisemat kriisisituatsiooni, kus kaitseväe juhataja ei saa mingil põhjusel oma ametiülesandeid täita
Meie seadmeid kasutatakse kõikjal maailmas kõige ekstreemsemates oludes, mida võib ette kujutledaMeie seadmeid kasutatakse kõikjal maailmas kõige ekstreemsemates oludes, mida võib kujutleda / ette kujutada
Liiane väljend. Ette kujutlema on tekkinud tegusõnade ette kujutama ja kujutlema kokkusulamisel.
Vt ka ettekujutlus

ettekujutlusettekujutus, kujutlus; kuvand
Pildil on keskaegse kunstniku ettekujutlus Ateena aristokraatidestPildil on keskaegse kunstniku ettekujutus / kujutlus Ateena aristokraatidest
Rühmatöö eesmärk: analüüsida meedia loodud ettekujutlusi rikkusest ja vaesusestRühmatöö eesmärk: analüüsida meedia loodud kuvandit rikkusest ja vaesusest
E-poe pakutavate võimaluste piiriks on ainult ettekujutlusvõimeE-poe pakutavate võimaluste piiriks on ainult kujutlusvõime
Liiane väljend. Ettekujutlus on tekkinud sõnade ettekujutus ja kujutlus kokkusulamisel.
Vt ka ette kujutlema

ette prognoosimaprognoosima, ennustama
Kunstliku viljastamise õnnestumist on võimalik ette prognoosidaKunstliku viljastamise õnnestumist on võimalik prognoosida
Vangla erakorralisi sündmusi on võimalik mingil määral ette prognoosidaVangla erakorralisi sündmusi on võimalik mingil määral ennustada / prognoosida
Teenuste lõplikku hinda ei ole võimalik täpselt ette prognoosidaTeenuste lõpphinda ei ole võimalik täpselt prognoosida
Tänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida ilma kolmeks kuuks ette sama täpselt nagu kolmeks päevaksTänapäeva teadmiste tase ei võimalda veel prognoosida / ennustada ilma kolmeks kuuks sama täpselt nagu kolmeks päevaks
Liiane väljend. Ette prognoosima on tekkinud tegusõnade ette kuulutama ja prognoosima kokkusulamisel.

ette valmistumavalmistuma, (end) ette valmistama
Nii õpilane oma perekonnaga kui ka õpetaja peavad arenguvestluseks ette valmistumaNii õpilane oma perekonnaga kui ka õpetaja peavad arenguvestluseks valmistuma / end ette valmistama
Arutleme, kuidas peaks juba üürilepingut sõlmides ette valmistuma selle lõpetamiseks ning milliste riskidega tuleb arvestadaArutleme, kuidas peaks juba üürilepingut sõlmides valmistuma / valmis olema selle lõpetamiseks ning milliste riskidega tuleb arvestada
Euroopa Liit võib kasvada kuni poole miljardi inimese võrra, selleks tuleb põhjalikult ette valmistudaEuroopa Liit võib kasvada kuni poole miljardi inimese võrra, selleks tuleb põhjalikult valmistuda
Liiane väljend. Ette valmistuma on tekkinud tegusõnade ette valmistama ja valmistuma kokkusulamisel.

fassilitaator, fasilitaator (inglise facilitator) ⇒ rühmatöö juhendaja, rühmajuht; abistaja, korraldaja
Aktiivõppe keskkonnas on õpetaja pigem fassilitaatorAktiivõppe keskkonnas on õpetaja pigem rühmajuht / abistaja
Sageli on kasu sellest, kui arutelu viib läbi fasilitaator, kes suudab jääda neutraalseksSageli on kasu arutelujuhist, kes suudab jääda neutraalseks (vt ka läbi viima)
Meie fasilitaatori ülesandeks on töö planeerimine ja organiseerimineMeie korraldaja / juhi ülesandeks on töö planeerimine ja organiseerimine
Ebaselge sisuga toorlaen inglise keelest, eestikeelne väljend on enamasti täpsem.

huvide artikuleerimine (inglise articulation of interests) ⇒ huvide väljendamine, huvide avalik väljendamine
Ükski poliitika ei kujune iseenesest, vaid ikka huvide artikuleerimise, koondamise ja läbisurumise tagajärjelÜkski poliitika ei kujune iseenesest, vaid ikka huvide avaliku väljendamise, koondamise ja läbisurumise tagajärjel
Kursus käsitleb erakondi kui inimeste poliitiliste huvide artikuleerimise ja ühiskonna poliitilise enesekorralduse vahendit Kursus käsitleb erakondi kui inimeste poliitiliste huvide väljendamise ja ühiskonna poliitilise enesekorralduse vahendit
Valijate esindamine ja oma toetajate huvide artikuleerimineValijate esindamine ja oma toetajate huvide avalik väljendamine
Ebaselge toortõlge inglise keelest. Omakeelne väljend on selgem.

identsed koopiad mitmkoopiad; identsed
Doktoritöö identsed koopiad antakse pärast kaitsmist säilitamiseks Eesti Kunstiakadeemia raamatukogusseDoktoritöö koopiad antakse pärast kaitsmist säilitamiseks Eesti Kunstiakadeemia raamatukogusse
Identseid koopiaid andmetest hoitakse erinevatel kõvaketastelAndmete koopiaid hoitakse eri kõvaketastel (vt ka erinev)
Selle standardi piires saab autoriõiguse rikkumist tuvastada ka juhul, kui tööd pole identsed koopiadSelle standardi piires saab autoriõiguse rikkumist tuvastada ka juhul, kui tööd pole koopiad / identsed
Liiane väljend. Koopia ongi teisikeksemplar, algupärandiga täpselt ühtiv (ehk identne) ärakiri või jäljend.

informatiivne teadeteade, info, teatis
Valijakaart on üksnes informatiivne teade, mida ei pea valima minnes kaasa võtmaValijakaart on üksnes teatis, mida ei pea valima minnes kaasa võtma
Pärast seda ilmub ekraanile informatiivne teade, et tellimus on vastu võetud ja see vaadatakse läbi ettenähtud aja jooksulPärast seda ilmub ekraanile teade, et tellimus on vastu võetud ja see vaadatakse läbi ettenähtud aja jooksul
Liiane väljend. Sõna teade tähendabki edastatavat infolõiku.
Vt ka informatsiooniline teadaanne

informatsiooniline teadaanne (vene информационное сообщение) ⇒ informatsioon, teadaanne, teade, info
Informatsiooniline teadaanne: seoses ümberkorraldustega on server lähipäevadel väga aeglaneTeadaanne / Informatsioon: ümberkorralduste tõttu on server lähipäevadel väga aeglane (vt ka seoses)
Loodusteaduste olümpiaadi informatsioonilised teadaanded, protokollid ja muud materjalid avaldatakse Eesti olümpiaadide kodulehelLoodusteaduste olümpiaadi teadaanded / info / teated, protokollid ja muud materjalid avaldatakse Eesti olümpiaadide kodulehel
Liiane väljend. Teadaande eesmärk ongi millestki informeerida. Vene keele mõju.
Vt ka informatiivne teade

juurde lisama, kaasa lisamalisama, juurde panema, kaasa panema
4 poolthäälega otsustati vastu võtta korraldus nr 14 „Toetuste maksmine” (korraldus juurde lisatud)4 poolthäälega otsustati vastu võtta korraldus nr 14 „Toetuste maksmine” (korraldus lisatud)
Igale tootele on kaasa lisatud eestikeelne juhendIgale tootele on lisatud / kaasa pandud eestikeelne juhend
Põhjalikuma info ning projektitaotluse leiate kaasa lisatud failist ning meie veebileheküljeltPõhjalikuma info ning projektitaotluse leiate lisatud / kaasa pandud failist ning meie veebileheküljelt
Liiane väljend. Juurde lisama on tekkinud tegusõnade juurde panema ja lisama kokkusulamisel. Kaasa lisama on tekkinud tegusõnade kaasa panema ja lisama kokkusulamisel.

järele matkimamatkima, järele tegema
8–10aastaste laste rokkbänd matkib Metallicat üllatavalt hästi järele8–10aastaste laste rokkbänd matkib Metallicat üllatavalt hästi
Juht kehtestab järgijatele ideaalid, mida need saavad järele matkidaJuht kehtestab järgijatele ideaalid, mida need saavad matkida / järele teha
Lapsed kasutavad oma mängudes üsna palju telerist võetud formaate ning matkivad järele oma lemmiktegelasiLapsed kasutavad oma mängudes üsna palju telerist võetud formaate ning matkivad oma lemmiktegelasi
Liiane väljend. Järele matkima on tekkinud tegusõnade järele tegema ja matkima kokkusulamisel.

kasutusele võetud meetmed mitmmeetmed, võetud meetmed
Viiruse ohjeldamiseks kasutusele võetud meetmed olid haigete isoleerimine ja pindade puhastamineViiruse ohjeldamise meetmed olid haigete isoleerimine ja pindade puhastamine
Riigikontrollil pole veendumust, et isikuandmete kaitseks kasutusele võetud meetmed on piisavadRiigikontrollil pole veendumust, et isikuandmete kaitse meetmed on piisavad
Kui kasutusele võetud meetmed pole tulemust andnud, esitab klassijuhataja taotluse õpilasabi ümarlaudaKui meetmed / võetud meetmed pole tulemust andnud, esitab klassijuhataja taotluse õpilasabi ümarlauda
Liiane väljend, sest meetmed on 'tarvitusele võetud v võetavad abinõud, rakendatud v rakendatavad abinõud'.

kindlaks määratlemakindlaks määrama, fikseerima; määratlema, piiritlema, defineerima
Riigikogus läbis esimese lugemise taluseaduse eelnõu, mis määratleb kindlaks talu ja talupidaja mõisteRiigikogus läbis esimese lugemise taluseaduse eelnõu, mis määratleb / defineerib talu ja talupidaja mõiste
Gümnaasiumil on kindlaks määratletud huvirühmad, millega tehakse eesmärgipärast töödGümnaasiumil on kindlaks määratud huvirühmad, millega tehakse eesmärgipärast tööd
Projekti eesmärk on määratleda kindlaks õpetajate poolt koostatud õppematerjalide kasutamispiiridProjekti eesmärk on kindlaks määrata / fikseerida õpetajate koostatud õppematerjalide kasutamispiirid (vt ka poolt)
Töörühm peaks kindlaks määratlema toote tavapärase või eeldatava kasutusviisiTöörühm peaks määratlema / piiritlema toote tavapärase või eeldatava kasutusviisi
Liiane väljend. Kindlaks määratlema on tekkinud tegusõnade määratlema ja kindlaks määrama kokkusulamisel.
Vt ka määritlema

kinni peatamapeatama, kinni pidama
27. oktoobril peatati Valga-Uulu maanteel kinni auto, mille kontrollimisel avastati kastid suitsupakkidega27. oktoobril peeti Valga-Uulu maanteel kinni / peatati Valga-Uulu maanteel auto, mille kontrollimisel avastati kastid suitsupakkidega
Soovi korral saab trosslaskumise poolel teel ka hoo kinni peatada ning suurepärast Ida-Virumaa ja Soome lahe vaadet nautidaSoovi korral saab trosslaskumise poolel teel ka kinni pidada / peatuda / hoo maha võtta ning suurepärast Ida-Virumaa ja Soome lahe vaadet nautida
Liiane väljend. Kinni peatama on tekkinud tegusõnade kinni pidama ja peatama kokkusulamisel.

kohale saabumasaabuma, kohale jõudma; kohale tulema
Poes käivitunud alarmi peale saabus kohale turvapatrullPoes käivitunud alarmi peale saabus / tuli kohale turvapatrull
Värsked ajateenijad saabusid kohale bussidegaVärsked ajateenijad tulid kohale / saabusid bussidega
Tulekahju saadi kiiresti kontrolli alla ning kohale saabunud tuletõrjel jäi üle vaid jälgida, et kõik oleks korrasTulekahju saadi kiiresti kontrolli alla ning kohale jõudnud tuletõrjel jäi üle vaid jälgida, et kõik oleks korras
Liiane väljend. Sõna saabuma sisaldab juba tähendust 'kohale'.

kohustuslik nõuenõue; kohustus
Seaduse järgi on tööülesannete kirjeldus töölepingu tingimuste kohustuslik nõueSeaduse järgi on tööülesannete kirjeldus töölepingu tingimuste nõue
Võib soovitada kooli õppekava esitamist põhikoolile ja gümnaasiumile eraldi, kuid see ei ole mingil juhul kohustuslik nõueVõib soovitada kooli õppekava esitamist põhikoolile ja gümnaasiumile eraldi, kuid see ei ole mingil juhul nõue / kohustus
Hea soome keele oskus on juhiabi töös kohustuslik nõueHea soome keele oskus on juhiabi töös kohustuslik / nõutav
Kuidas muuta siseaudit kohustusliku nõude täitmisest asjalikuks infoallikaks?Kuidas muuta siseaudit kohustuse / nõude täitmisest asjalikuks infoallikaks?
Liiane väljend: nõue on alati kohustuslik.

kokku komplekteerimakomplekteerima, kokku panema, koostama
Koos meie pakettidega on teil võimalus komplekteerida kokku ka internet ja nutitelefon kogu EMT valikustKoos meie pakettidega on teil võimalus komplekteerida / komplekti lisada ka internet ja nutitelefon kogu EMT valikust
On võimalik oma arvuti ka ise kokku komplekteerida, valides sobivad arvutiosad vastavalt hinnale ja vajaduseleOn võimalik oma arvuti ka ise komplekteerida / kokku panna, valides sobivad arvutiosad hinna ja vajaduse järgi (vt ka vastavalt)
Reeglina alustame trükise ülesande kindlakstegemisest ja komplekteerime kokku algmaterjalidEnamasti alustame trükise ülesande kindlakstegemisest ja komplekteerime / koostame / paneme kokku algmaterjalid (vt ka reeglina)
Piirkondade koordinaatorid komplekteerivad kokku koolitusrühmadPiirkondade koordinaatorid panevad kokku koolitusrühmad
Liiane väljend. Kokku komplekteerima on tekkinud tegusõnade kokku panema ja komplekteerima kokkusulamisel.

kokku koondamakoondama, kokku koguma
Käesolev dokument koondab kokku Hiiu maakonna elanike tervist puudutava informatsiooniDokument koondab Hiiu maakonna elanike tervist puudutavat informatsiooni (vt ka käesolev)
Koondage kokku oma ettevõtte töötajate koolitussoovidKoondage / Koguge kokku oma ettevõtte töötajate koolitussoovid
Elektripaigaldise omanik on võsa raiumisel kohustatud langetatud puud laasima, järkama ja kokku koondamaElektripaigaldise omanik on võsa raiumisel kohustatud langetatud puud laasima, järkama ja kokku koguma
Liiane väljend, sest sõna koondama juba sisaldab tähendust kokku.

kokku põrkumapõrkuma, kokku põrkama
Treiler tuli lukustusest lahti ning põrkus kokku mööda sõitva sõiduautogaTreiler tuli lukustusest lahti ning põrkas kokku mööda sõitva sõiduautoga
1990-ndate alguses võis Eestis narkoasjust rääkides kokku põrkuda suhtumisega, et eestlastel pole kalduvust narkootikumidele1990-ndate alguses võis Eestis narkoasjust rääkides põrkuda suhtumisega, et eestlastel pole kalduvust narkootikumidele
Liiane väljend. Kokku põrkuma on tekkinud tegusõnade kokku põrkama ja põrkuma kokkusulamisel.
Vt ka põrkuma

kokku ühendamaühendama, liitma, kokku panema
Ühendage kokku laadimisjuhe ja adapterÜhendage laadimisjuhe ja adapter
Nord Streami gaasijuhet hakatakse nädalavahetusel kokku ühendamaNord Streami gaasijuhet hakatakse nädalavahetusel ühendama / liitma / kokku panema
Projekti eesmärk oli kokku ühendada mitu kohalikku võrkuProjekti eesmärk oli ühendada / liita mitu kohalikku võrku
Liiane väljend. Kokku ühendama on tekkinud tegusõnade kokku panema ja ühendama kokkusulamisel.
Vt ka lahti ühendama

kombijaam elektri- ja küttejaam
Kuressaares avati 12 miljonit eurot maksev kombijaamKuressaares avati 12 miljonit eurot maksev elektri- ja küttejaam
Nii USA-s kui ka Euroopa riikides on hoogustunud väikeste kombijaamade kasutamineNii USA-s kui ka Euroopa riikides on hoogustunud väikeste elektri- ja küttejaamade kasutamine
Osis kombi- on kõnekeelse varjundiga lühend sõnast kombineeritud. Pikem väljend võib olla selgem ja arusaadavam.

kontraproduktiivne (inglise counterproductive) ⇒ tõkestav, takistav; viljatu, tulemusteta, otstarbetu, ebaproduktiivne; kahjulik
Lihtsustatud korda tuleks soosida, sest senine kord on põhjendamatult jäik ning seega kontraproduktiivneLihtsustatud korda tuleks soosida, sest senine kord on põhjendamatult jäik ning seega tõkestav / takistav
Otsus valimistel mitte osaleda on inimlik ja arusaadav reaktsioon, aga kahjuks kontraproduktiivneOtsus valimistel mitte osaleda on inimlik ja arusaadav reaktsioon, aga kahjuks viljatu / ebaproduktiivne
Nõukogu otsuse viibimine oleks kontraproduktiivne, sest see lükkaks omakorda edasi võimaluse laenude andmist laiendadaNõukogu otsuse viibimine oleks takistav / kahjulik, sest see lükkaks omakorda edasi võimaluse laenude andmist laiendada
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest, eestikeelne väljend on sageli täpsem.

kvalifikatsioonitase (vene квалификационный уровень) ⇒ kutsejärk
Luuakse süsteem, kus näiteks tulevane õmbleja või lukksepp teab täpselt, millised koolitusprogrammid peab ta ühe või teise kvalifikatsioonitaseme saavutamiseks läbimaLuuakse süsteem, kus näiteks tulevane õmbleja või lukksepp teab täpselt, millised koolitusprogrammid peab ta ühe või teise kutsejärgu saamiseks läbima
Sporditoetust saab juhul, kui harrastaja käib treeningrühmas, kus juhendajaks on vähemalt II kvalifikatsioonitaset omav treenerSporditoetust saab juhul, kui harrastaja käib treeningrühmas, kus treeneril on vähemalt II kutsejärk (vt ka omama)
Venepärane väljend.
Vt ka kutsekvalifikatsioon, kvalifikatsiooni tõstmine

kvalifikatsiooni tõstmine (vene повышение квалификации) ⇒ täiendus, kutsetäiendus
Alates 1. jaanuarist 2012 viidi SA Innove koosseisu programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014”Alates 1. jaanuarist 2012 viidi SA Innove alluvusse programm „Üldhariduskooli pedagoogide kutsetäiendus 2008–2014”
Tasuta kursused: veoautojuhi kvalifikatsiooni tõstmineTasuta kursused: veoautojuhi kutsetäiendus / täienduskursus
Vene keele mõjuline väljend.
Vt ka kõrge, madal, kutsekvalifikatsioon, kvalifikatsioonitase

kõige maksimaalsem, maksimaalseimmaksimaalne
Õppimisvõime on kõige maksimaalsem rahulikus, ilma tugevate kõrvaliste ärritajateta keskkonnasÕppimisvõime on kõige suurem / maksimaalne rahulikus, ilma tugevate kõrvaliste ärritajateta keskkonnas
Grupp peab määrama, milline portfell läheb arendusse, et saavutada maksimaalseim tulemusTöörühm peab määrama, milline portfell läheb arendusse, et saavutada maksimaalne tulemus (vt ka grupp)
Koondades kogu kinnisvarategevuse ühte äriühingusse, saab optimaalseima kulutuste taseme juures maksimaalseima tulemuseKoondades kogu kinnisvarategevuse ühte äriühingusse, saab optimaalse kulutaseme juures maksimaalse tulemuse (vt ka optimaalseim)
Liiane väljend. Maksimaalne tähendabki juba kõige suuremat, sellest ei saa moodustada ülivõrret.

kõige minimaalsem, minimaalseimminimaalne
Selline liikluskorraldus võimaldab vanalinna koristada kõige minimaalsema müra, heitgaaside ja vibratsioonigaSelline liikluskorraldus võimaldab vanalinna koristada minimaalse müra, heitgaaside ja vibratsiooniga
Standardmaja ehitamisel täidetakse ainult kõige minimaalsemad energiatõhususe nõudedStandardmaja ehitamisel täidetakse ainult minimaalsed energiatõhususe nõuded
Rasva minimaalseim sisaldus kuivaines on 30%Rasva miinimumsisaldus / minimaalne sisaldus kuivaines on 30%
Vähesed projektid nõuavad minimaalseimat 10% omaosalust – enamik tahab tõhusamat panustVähesed projektid nõuavad minimaalset 10% omaosalust – enamik tahab tõhusamat panust
Liiane väljend. Minimaalne tähendabki juba kõige väiksemat, kõige vähemat, sellest ei saa moodustada ülivõrret.

kõige optimaalsem, optimaalseimoptimaalne
Et saada kõige optimaalsem hinnakalkulatsioon, võta meiega ühendustEt saada optimaalne / soodsaim / parim hinnakalkulatsioon, võta meiega ühendust
Tänu täpsele doseerimisele saavutatakse kõige optimaalsem lahusTänu täpsele doseerimisele saavutatakse optimaalne lahus
Esitatud on optimaalseim teenuse osutamise viisEsitatud on optimaalne / soodsaim / ökonoomseim teenuse osutamise viis
See on sageli optimaalseim meetod parima tulemuse saavutamiseksSee on sageli optimaalne meetod parima tulemuse saavutamiseks
Liiane väljend. Optimaalne tähendabki juba kõige paremat, sellest ei saa moodustada ülivõrret.

kõrvale hoidumahoiduma, kõrvale hoidma
Kriminaalasja arutamine kohtualuse puudumisel on lubatud ainult siis, kui kohtualune viibib väljaspool Eesti Vabariigi piire ja hoidub kohtusse ilmumisest kõrvaleKriminaalasja arutamine kohtualuse puudumisel on lubatud ainult siis, kui kohtualune viibib väljaspool Eesti Vabariigi piire ja hoidub kohtusse ilmumisest / hoiab kohtusse ilmumisest kõrvale
Maksudest kõrvale hoidumise eest võib kohus karistada kuni kolmeaastase vangistusegaMaksudest hoidumise / kõrvalehoidmise eest võib kohus karistada kuni kolmeaastase vangistusega
Maksudest kõrvalehoidumine ja maksupettused on tugevalt vähendanud liikmesriikide tulusidMaksudest kõrvalehoidmine / hoidumine ja maksupettused on tugevalt vähendanud liikmesriikide tulusid
Liiane väljend. Kõrvale hoiduma on tekkinud tegusõnade kõrvale hoidma ja hoiduma kokkusulamisel.

lahti defineerimadefineerima, määratlema; seletama, selgitama
Spetsialistidele olid terminid mitmeti mõistetavad, mis rõhutab vajadust need selgelt lahti defineeridaSpetsialistidele olid terminid mitmeti mõistetavad, mis rõhutab vajadust need selgelt defineerida
Eelnõu järgib koalitsioonileppes kirjutatut ja püüab lahti defineerida haldusreformi osa sisuEelnõu järgib koalitsioonileppes kirjutatut ja püüab defineerida haldusreformi osa sisu / Eelnõu järgib koalitsioonileppes kirjutatut ja püüab selgitada haldusreformi osa sisu
Töögrupp jõudis arusaamisele, et kõige asjakohasem on seaduses kõik kolm mõistet lahti defineeridaTöörühm jõudis arusaamisele, et kõige asjakohasem on seaduses kõik kolm mõistet defineerida / ära seletada (vt ka grupp)
Liiane väljend, sest sõna lahti pole mõistmise seisukohalt vaja. Vahel kasutatakse vales tähenduses: seletama, selgitama ei tähenda sama mis defineerima.

lahti dešifreerimadešifreerima; lahti mõtestama
Turvafirma saab signaali täpsemalt lahti dešifreerida: millisest tsoonist häire tuli, kas telefoniliin on rikki läinud, kaabel läbi lõigatud vmsTurvafirma saab signaali täpsemalt dešifreerida: millisest tsoonist häire tuli, kas telefoniliin on rikki läinud, kaabel läbi lõigatud vms
Sageli üritavad ostjad ka ise vöötkoode lahti dešifreeridaSageli üritavad ostjad ka ise vöötkoode dešifreerida
See on huvitav lugemine neile, kes tahaksid lahti dešifreerida sõnu demagoog ja demagoogiaSee on huvitav lugemine neile, kes tahaksid lahti mõtestada sõnu demagoog ja demagoogia
Liiane väljend, sest sõna lahti pole mõistmise seisukohalt vaja.

loetud (vene считанные) ⇒ mõni, mõned, üksikud
Arstide streigini on jäänud vaid loetud päevadArstide streigini on jäänud vaid mõned päevad / mõni päev
Projektis vajati töötajaid ainult loetud ajaksProjektis vajati töötajaid ainult ajutiselt / mõneks ajaks
Kutsehariduse suursündmuseni on jäänud loetud nädaladKutsehariduse suursündmuseni on jäänud mõned nädalad
Vene keele mõjuline ja mitmemõtteline väljend. Sageli lisab ühemõtteline sõna lausele selgust.
Vt ka lugema

paika panema kõnekselgitama, selgeks tegema, (kindlaks) tegema, (kindlaks) määrama, kavandama
Valimiste periood on põhiseaduslikult paika pandudValimiste kestus / aeg on põhiseadusega kinnitatud (vt ka periood)
Strasbourgis kavatsetakse paika panna Euroopa Nõukogu laienemisjärgne tegevuskavaStrasbourgis kavatsetakse kindlaks määrata / kokku leppida Euroopa Nõukogu laienemisjärgne tegevuskava
Firma peab oma ressurssi väga täpselt jagama ning prioriteedid paika panemaFirma peab oma raha / rahalisi vahendeid väga täpselt jagama ning prioriteedid selgeks tegema / kindlaks määrama (vt ka ressurss)
Väljend paika panema on kõnekeelne. Seda ei sobi eelnimetatud tähendustes kasutada asjalikes tekstides.

patroniseerima
1.patroneerima, patroon olema, eestkostja olema, kaitsma; soosima
President patroniseerib noorte loomevõistlustPresident patroneerib noorte loomevõistlust / President on noorte loomevõistluse patroon
Koguduse patroniseeritud abielu sõlmitakse kirikusKoguduse soositud / patroneeritud abielu sõlmitakse kirikus
Ületuletus – sõna sisaldab liigseid osi. Omasõna on sageli selgem.
2. (inglise patronize) ⇒ üleolevalt kohtlema, üleolevalt suhtuma, ülevalt alla vaatama
Inimesi, keda soovitakse aidata, ei tohiks patroniseeridaInimestesse, keda soovitakse aidata, ei tohiks üleolevalt suhtuda / Inimesi, keda soovitakse aidata, ei tohiks üleolevalt kohelda / Inimestele, keda soovitakse aidata, ei tohiks ülevalt alla vaadata
Osa ärimehi suhtub kultuuriinimestesse patroniseerivaltOsa ärimehi suhtub kultuuriinimestesse üleolevalt
Laialivalguva tähendusega toorlaen inglise keelest. Eestikeelne väljend on sageli selgem.

pidulik aktusaktus, pidulik koosolek
Eesti Vabariigi 95. aastapäeva pidulik aktusEesti Vabariigi 95. aastapäeva aktus
Teeneteplaat antakse üle vallavalitsuse poolt korraldataval Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul aktuselTeeneteplaat antakse üle vallavalitsuse korraldatud Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel (vt ka poolt)
Liiane väljend, sest sõna aktus tähendabki 'pidulik koosolek'.

pidulik galakontsertgalakontsert, pidulik kontsert
Kell 18 algab kontserdimajas pidulik galakontsertKell 18 algab kontserdimajas galakontsert / pidulik kontsert
Pärast kahte vooru ja pingelist finaali pärjatakse parimad estraadilauljad pidulikul galakontserdilPärast kahte vooru ja pingelist finaali pärjatakse parimad estraadilauljad galakontserdil
Liiane väljend, sest galakontsert tähendabki 'pidulik kontsert'.

pidulik galaõhtugalaõhtu, peoõhtu, piduõhtu
Võitjate väljakuulutamine leiab aset 1. veebruaril 2006. aastal pidulikul galaõhtul Mooste mõisasVõitjad kuulutatakse välja 1. veebruaril 2006. aastal peoõhtul / piduõhtu / galaõhtul Mooste mõisas
Piduliku galaõhtu avas Tallinna linnapea tervituskõnegaPiduliku õhtu / Galaõhtu / Peoõhtu avas Tallinna linnapea tervituskõnega
Liiane väljend, sest gala- tähendab 'pidulik'.

pidulik galaõhtusöökgalaõhtusöök, pidulik õhtusöök
2. juulil toimub pidulik galaõhtusöök ooperimaja terrassil2. juulil toimub galaõhtusöök ooperimaja terrassil
Kolmepäevase konverentsi raames korraldasime avavastuvõtu ning piduliku galaõhtusöögiKolmepäevase konverentsi raames korraldasime avavastuvõtu ning piduliku õhtusöögi / galaõhtusöögi
Liiane väljend, sest galaõhtusöök tähendabki 'pidulik õhtusöök'.

pidulik tseremooniatseremoonia
Riigikogu esimees esineb tervituskõnega kodakondsustunnistuste üleandmise pidulikul tseremoonialRiigikogu esimees esineb tervituskõnega kodakondsustunnistuste üleandmise tseremoonial
Tartu Ülikooli Kliinikumi uue hoone nurgakivi paneku pidulik tseremoonia 1. märtsilTartu Ülikooli Kliinikumi uue hoone pidulik nurgakivi panek / nurgakivi paneku tseremoonia 1. märtsil
Liiane väljend, sest sõna tseremoonia tähendabki 'pidulik kombetalitus, tavand'.

piisav kvoorumkvoorum
Erakorraline istung toimub, kuna Haapsalus ei tulnud kokku piisav kvoorum senati liikme valimiseksErakorraline istung toimub, kuna Haapsalus ei tulnud kokku kvoorum senati liikme valimiseks
Istung lükkus koalitsiooniläbirääkimiste tõttu pärastlõunale, kuid ka siis ei saadud piisavat kvoorumit kokkuIstung lükkus koalitsiooniläbirääkimiste tõttu pärastlõunale, kuid ka siis ei saadud kvoorumit kokku
Sotsiaalkomisjon kogunes erakorralisele istungile, kohal viibis piisav kvoorumSotsiaalkomisjon kogunes erakorralisele istungile, kvoorum oli kohal
Liiane väljend, sest kvoorum tähendabki 'koosoleku otsustusvõimelisuseks vajalik, piisav liikmete arv'.

plaan A, A-plaan (inglise plan A, A-plan) ⇒ esimene plaan, peamine plaan, peaplaan, põhiplaan
Kui kohus valitsuse A-plaani ei toeta, siis valitsusel on olemas ka B-plaanKui kohus valitsuse esimest plaani ei toeta, siis valitsusel on olemas ka teine plaan / varuplaan
Kõnekeelne väljend, mis kirjakeelde ei sobi.
Vt ka plaan B

plaan B, B-plaan (inglise plan B, B-plan) ⇒ varuplaan, teine plaan, varuvariant
Tänane The Economist rõhutab, et euroala vajab plaani B, kuna euroala päästeplaan enam ei toimiTänane The Economist rõhutab, et euroala vajab varuplaani, kuna euroala päästeplaan enam ei toimi
Ei saa rääkida plaanist B, kuna pole ka plaani AEi saa rääkida varuplaanist, kuna pole ka peaplaani / peamist plaani
Kõnekeelne väljend, mis kirjakeelde ei sobi.
Vt ka plaan A

poliitiline erakond, poliitiline partei, poliitiline fraktsioonerakond, partei, fraktsioon
Kohus keelas viiel parlamendiliikmel juhtida viie aasta jooksul ühtegi poliitilist parteidKohus keelas viiel parlamendiliikmel juhtida viie aasta jooksul ühtegi parteid / erakonda
Poliitilised erakonnad on alustanud ettevalmistusi kohalike omavalitsuste valimisteksErakonnad on alustanud ettevalmistusi kohalike omavalitsuste valimisteks
ALDE on Euroopa Parlamendi suuruselt kolmas poliitiline fraktsioonALDE on Euroopa Parlamendi suuruselt kolmas fraktsioon
Liiane väljend, sest erakond ehk partei ja fraktsioon ongi poliitilised, omadussõna poliitiline nende sõnade ees on liigne.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Tarbetu mõttekordus”, lk 33–34

postiindeks (vene почтовый индекс), posti sihtnumbersihtnumber
Rakvere tänavate postiindeksidRakvere tänavate sihtnumbrid
Küsime teenuse pakkumise eesmärgil teie andmeid: nime, elukoha aadressi, linna, postiindeksitKüsime teenuse pakkumise eesmärgil teie andmeid: nime, elukoha aadressi, linna, sihtnumbrit
Postiaadress sisaldab koha-aadressile lisaks veel ka posti sihtnumbrit ehk postiindeksitPostiaadress sisaldab koha-aadressile lisaks veel ka sihtnumbrit
Postiindeks on toortõlge vene keelest. Sõna sihtnumber käibki ainult postside kohta, seetõttu on „posti sihtnumber” liiane väljend.

praegu kehtivkehtiv; praegune
Praegu kehtiv seadus annab kindla ja väga jäiga loeteluKehtiv seadus annab kindla ja väga jäiga loetelu
Praegu kehtiv riiklik maakonnaliinide doteerimissüsteem ei motiveeri bussifirmasid sõitjate hulka suurendamaPraegune riiklik maakonnaliinide doteerimissüsteem ei motiveeri bussifirmasid sõitjate hulka suurendama
Vastavalt praegu kehtivale Vabariigi Valitsuse määrusele on kehtestatud töölähetuskulude hüvitiste ja päevaraha määradVabariigi Valitsuse määruse järgi on kehtestatud töölähetuskulude hüvitiste ja päevaraha määrad (vt ka vastavalt)
Liiane väljend, sest olevikus täiend kehtiv juba näitab, et see toimub praegu. Vahel on ka täiend kehtiv ülearune.

profiit kasum
Panga profiit tõusis möödunud aastal 33% võrra
Saade lõikab inimeste teadmatuselt profiiti (saab kasumit)
Planeeringus on hoitud madalat profiiti Loobu jõe suhtes eesmärgiga mitte mõjutada ega muuta looduslikku kooslustPlaneeringus on võetud eesmärk mitte mõjutada ega muuta Loobu jõe looduslikku kooslust
Langusaastatel alustava väikeettevõttena oleme eelistanud hoida madalat profiitiLangusaastatel alustava väikeettevõttena oleme eelistanud hoida varju / jääda tagaplaanile / tegutseda ettevaatlikult
Aastaid ajakirjanduses madalat profiiti hoidnud ravimifirma omanik ei taha ka sellest tehingust rääkidaAastaid ajakirjandusest hoiduv / ajakirjandusega suhtlemist vältiv ravimifirma omanik ei taha ka sellest tehingust rääkida
Madalat profiiti hoidma on nii sisult kui ka stiililt sobimatu väljend.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Hoiab madalat profiili

rahad mitm
1. rahatähed
Numismaatik kogub vanu rahasid
2. mündid
Setu naise rahvariiete juurde kuulub rahadest kaelakee
3. (vene деньги) ⇒ raha
Perepäeval kogutud rahadega toetatakse vägivalda kogenud naiste tugitelefoniPerepäeval kogutud rahaga toetatakse vägivalda kogenud naiste tugitelefoni
Haiglad saavad peagi eurorahasid taotledaHaiglad saavad peagi Euroopa Liidult raha / euroraha taotleda
M. K. on olnud edukas teadusrahade taotlemisel uurimisrühmaleM. K. on uurimisrühmale taotlenud edukalt teadusraha
Tähenduses 'maksevahend' on mitmuses „rahad” vene keele mõjuline väljend.

reeglina, üldreeglina (vene как правило, inglise as a rule, saksa in der Regel) ⇒ üldiselt, üldjuhul, harilikult, tavaliselt, enamasti, ikka
Eestimaalased aitavad lähedasi sugulasi reeglina tagastamatu abi korrasEestimaalased aitavad lähedasi sugulasi üldjuhul / tavaliselt tagastamatu abi korras
Lahendamata konflikt juhiga viib reeglina töötaja lahkumiseniLahendamata konflikt juhiga põhjustab enamasti töötaja lahkumise
Maksuhaldur ei või reeglina tehingu hinda korrigeeridaMaksuhaldur ei või üldjuhul tehingu hinda korrigeerida / Maksuhaldur võib erandjuhul tehingu hinda korrigeerida
Üldreeglina ei väljastata juhiluba neile juhiloa taotlejatele, kes kannatavad mingi muu häire allÜldjuhul ei väljastata juhiluba neile juhiloa taotlejatele, kes kannatavad mingi muu häire all
Võõrmõjuline ja mitmemõtteline väljend.

R.S.V.P. lüh, RSVP lüh (prantsuse répondez s'il vous plaît)
R.S.V.P. 15. detsembriksPalume vastust / Palume vastata 15. detsembriks
RSVP-d koos osalejate arvuga oodatakse 8. detsembriksVastust koos osalejate arvuga oodatakse 8. detsembriks
Prantsuse lühendi asemel on selgem eesti väljend. Eestikeelsel kutsel võivad võõrkeelsed väljendid mõjuda kohatult.

rõhku pööramarõhku panema, tähelepanu pöörama
Hindame kvaliteeti ja pöörame rõhku tellimuste kiirele täitmiseleHindame kvaliteeti ja paneme rõhku / pöörame tähelepanu tellimuste kiirele täitmisele
Pöörame rõhku sellele, et toode oleks kasutajasõbralik, töökindel ja ohutuPaneme rõhku / Pöörame tähelepanu sellele, et toode oleks kasutusmugav, töökindel ja ohutu (vt ka -sõbralik)
Väljendite rõhku panema ja tähelepanu pöörama kokkupanemisel tekkinud vigane väljend.

silmiavardavsilmi avav; silmaringi avardav
Loovuskeskuse koolitaja loodud õpikeskkond on innustav, silmiavardav, õhuline ja soeLoovuskeskuse koolitaja loodud õpikeskkond on innustav, silmaringi avardav, õhuline ja soe
Konverentsil osalenu sõnul oli teiste riikidega kogemuse jagamine silmiavardav kogemusKonverentsil osalenu sõnul oli teiste riikidega kogemuse jagamine silmi avav / silmaringi avardav kogemus
Kahe eri tähendusega väljendi kokkusulamisel on tekkinud kolmas, äraspidise sisuga väljend.

sisekvartaalne (vene внутриквартальный) ⇒ kvartalisisene
Teeme korda sisekvartaalsed teed!Teeme korda kvartalisisesed / linnaosa teed!
Nõmmel on 180 km sisekvartaalseid teid, mida ka majaomanikel tuleb korras hoidaNõmmel on 180 km kvartalisiseseid teid, mida ka majaomanikel tuleb korras hoida
Sisekvartaalne osa on autovaba, parkimine toimub Rotermanni maa-aluses parklasKvartalisisene osa on autovaba, pargitakse Rotermanni maa-aluses parklas (vt ka toimuma)
Vene keele mõjuline väljend, mille asemel soovitame eestipärasemat liitsõna.
Vt ka kvartaalne, kvartaalselt, siseriiklik
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Siseriiklik ja riigisisene

sisse importima
1.sisse tooma, sisse vedama, importima
Ükski riik ei ole nii rikas, et kogu tõumaterjal sisse importida, tuleb ka ise tõuaretusega tegeldaÜkski riik ei ole nii rikas, et kogu tõumaterjal importida, tuleb ka ise tõuaretusega tegelda
Nimekirjas toodud tooteid võis käibemaksuvabalt sisse importida ning neid ka ilma käibemaksuta edasi müüaNimekirjas toodud tooteid võis käibemaksuvabalt sisse tuua / sisse vedada / importida ning neid ka ilma käibemaksuta edasi müüa
2. infoimportima, teisest süsteemist andmeid võtma
Nüüd on sisse imporditud uued standardseadistusedNüüd on imporditud uued standardseadistused
Liiane väljend, sest importima tähendabki 'sisse tooma'.

suunas, suunal
1. (sageli ülearune)
Uue asepresidendi prioriteet on selgitada Euroopa Liidu suunalt planeeritavaid olulisi muudatusi kohustuslikus auditeerimisesUue asepresidendi prioriteet on selgitada Euroopa Liidus / Euroopa Liidu planeeritavaid olulisi muudatusi kohustuslikus auditeerimises
Helsingi suunal lennatakse endiselt rohkem kui Tallinna suunalHelsingisse lennatakse endiselt rohkem kui Tallinna
Põllumajandus peab arenema konkurentsivõimelisuse suunalPõllumajandus peab arenema konkurentsivõimelisemaks
Raha on praegu liikunud stabiliseerimisreservi suunalRaha on praegu liikunud stabiliseerimisreservi
2.poole; küljes, kandis
Ameerika Ühendriigid püüdlevad poliitilise korrektsuse suunasAmeerika Ühendriigid püüdlevad poliitilise korrektsuse poole
Kaassõnadena on nii suunas kui ka suunal enamasti umbmäärase tähendusega ja võivad hägustada lause mõtet.
3.liinil, vahel
Edelaraudtee tihendab liiklust Tallinna-Tartu suunalEdelaraudtee tihendab liiklust Tallinna-Tartu liinil / Tallinna ja Tartu vahel
Suund tähendab liikumise sihti. Edasi-tagasiliikumise kohta on parem kasutada täpsemat sõna.
4.valdkonnas, teemal
Eriala eesmärk on koolitada turismispetsialiste ja keskastmejuhte kolmel suunalEriala eesmärk on koolitada turismispetsialiste ja keskastmejuhte kolmes valdkonnas
Väljend mingil suunal v mingis suunas tegutsema mõjub kantseliitlikult.
Vt ka suunama
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Suunas
Loe lisaks: Tiina Leemetsa artikkel „Uusi arenguid suuna suunal”
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Eksimusi ees- ja tagasõnade osas”, lk 58–59

sõnasõnaline tsitaattsitaat
Sõnasõnalised tsitaadid pannakse jutumärkidesse ja viidatakse kasutatud allikaleTsitaadid pannakse jutumärkidesse ja viidatakse kasutatud allikale
Liiane väljend, sest tsitaat tähendab 'sõnasõnaline väljavõte tekstist'.

tervikuna (inglise as a whole), kogu .. tervikunakogu, terve
Euroopa Liidus tervikuna vähenes liiklussurmade arv 2012. aastal 9%Kogu Euroopa Liidus vähenes liiklussurmade arv 2012. aastal 9%
Arstiabi kvaliteet on tervikuna tõusnudKogu arstiabi kvaliteet on paranenud (vt ka kvaliteeti tõstma)
See otsus puudutab kogu ühiskonda tervikunaSee otsus puudutab kogu ühiskonda / tervet ühiskonda
Rahvusvahelise suurvõistluse korraldamine tuleb kasuks kogu Eestile tervikunaRahvusvahelise suurvõistluse korraldamine tuleb kasuks kogu Eestile / tervele Eestile
Toortõlge inglise keelest. Väljend kogu .. tervikuna on liiane sisukordus.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Tarbetu mõttekordus”, lk 37–38

traditsiooniline tavatava, traditsioon
Pokaalide lõhkumine pulmades on traditsiooniline tava mitmes kultuurisPokaalide lõhkumine pulmades on tava / traditsioon mitmes kultuuris
Nad on olnud meie partnerid juba projekti algusest alates, muutes ühtlasi seniseid traditsioonilisi tavasidNad on olnud meie partnerid juba projekti algusest alates, muutes ühtlasi seniseid tavasid / traditsioone
Liiane väljend, sest tava on juba traditsiooniline.

vaatamata sellele (vene несмотря на это) ⇒ hoolimata sellest
Vaatamata sellele, et Valga ja Valka asetsevad nii lähedal, on senini kummagi linna arengu planeerimine toimunud siiski eraldiHoolimata sellest, et Valga ja Valka asetsevad nii lähedal, on senini kumbki linn oma arengut planeerinud siiski eraldi (vt ka toimuma)
Vaatamata sellele selgus, et meetmed on ebaefektiivsed, sest tööd polnud saanud keegiHoolimata sellest selgus, et meetmed on ebaefektiivsed, sest tööd polnud saanud keegi
Kokku pidid oma kulusid hoidma kõik asutused, vaatamata sellele et kütte- ja elektriarved on suurenenudKokku pidid oma kulusid hoidma kõik asutused, hoolimata sellest et kütte- ja elektriarved on suurenenud
Vene keele mõjuline väljend.

vahele sekkumasekkuma, (end) vahele segama, vahele astuma
Pankrotis võlgniku saatus sõltub võlausaldajate tahtest, kohus ei saa vahele sekkudaPankrotis võlgniku saatus sõltub võlausaldajate tahtest, kohus ei saa sekkuda / vahele astuda
Kas sekkusite kaklusele vahele või lahendas tüli keegi teine?Kas sekkusite kaklusesse või lahendas tüli keegi teine?
Liiane väljend, sest sekkuma tähendabki 'vahele astuma, vahele segama'.

vahendid mitm (vene средства)
1. majrahalised vahendid
2004. aasta looduskahju hüvitamiseks puuduvad vahendid2004. aasta looduskahju hüvitamiseks puuduvad rahalised vahendid
2. (üldkeeles) ⇒ summad, raha
Riik eraldab vahendid õpetajate täienduskoolituseksRiik eraldab raha õpetajate täienduskoolituseks
Töötajate palkade tõstmiseks on vahendid ette nähtudTöötajate palkade tõstmiseks on summad / raha ette nähtud
Sõna vahendid võib teha sisu ebatäpseks. Venepärane väljend.
Vt ka rahad, täiendavad rahalised vahendid

valdav enamus, valdav enamikenamik, suurem osa; enamus, arvuline ülekaal
Riigikogu liikmete valdav enamus ütles valimisliitudele kindlalt eiRiigikogu liikmete enamus ütles valimisliitudele kindlalt ei / Enamik Riigikogu liikmeid ütles valimisliitudele kindlalt ei
Valdav enamus lepingupartneritest peab koostööd haigekassaga heaksEnamik / Suurem osa lepingupartneritest peab koostööd haigekassaga heaks
Valdavat enamust arsti poole pöörduvatest haigetest on võimalik ravida ambulatoorseltEnamikku / Suuremat osa arsti poole pöörduvatest haigetest on võimalik ravida ambulatoorselt
Valdav enamik Eesti ettevõtteid on erastatudEnamik / Suurem osa Eesti ettevõtteid on erastatud
Meie seminaridel ja koolitustel kasutatavad meetodid sobivad valdavale enamikule meestestMeie seminaridel ja koolitustel kasutatavad meetodid sobivad enamikule / suuremale osale meestest
Kantseliitlik ja liiane väljend. Valdav on siin ülearune sõna.

valguses piltl
1. miski mingil kujul esinevana, esitatuna, näidatuna
Näeb asju õiges valguses (piltlikult: näeb tõde)
2. (inglise in light of something)
Elektriraudtee värbab uute rongide valguses täiendavat personaliElektriraudtee värbab uute rongide jaoks / tõttu lisapersonali (vt ka täiendav)
Kõrgkoolijuhtidega arutati koostöövõimalusi rakendunud kõrgharidusreformi valgusesKõrgkoolijuhtidega arutati koostöövõimalusi rakendunud kõrgharidusreformi teemal
Keskkonnavastutusest keskkonnavastutuse seaduse valgusesKeskkonnavastutusest keskkonnavastutuse seaduse kontekstis
Pank soovib alanud õppeaasta valguses vähendada kindlustamata laste arvu EestisPank soovib alanud õppeaastal vähendada kindlustamata laste arvu Eestis
Inglise keele mõjuline kasutus. Väljend millegi valguses võib mõjuda liialdatult või teha lause kohmakaks.

välja laenutamalaenutama, välja laenama
Üks Sydney firma on kõik oma 2000 suurt telerit välja laenutanudÜks Sydney firma on kõik oma 2000 suurt telerit välja laenanud
Teeninduspunktid mitte üksnes ei laenuta abivahendeid välja, vaid annavad ka abivajajale nõu ja õpetavad teda vahendit kasutamaTeeninduspunktid mitte üksnes ei laenuta abivahendeid, vaid annavad ka abivajajale nõu ja õpetavad teda vahendit kasutama
Liiane väljend, sest sõna laenutama juba sisaldab tähendust 'välja'.

välja lubamalubama, lubadusi andma
Tartu Pere Leib lubas välja julge eesmärgi: jõuda sügisesel eurodebüüdil nelja hulkaTartu Pere Leib andis julge lubaduse: jõuda sügisesel eurodebüüdil nelja hulka
Kontserdi korraldaja ei tahtnud välja lubada enneolematut vaatemänguKontserdi korraldaja ei tahtnud lubada enneolematut vaatemängu
Liiane väljend, sest sõna välja pole mõistmise seisukohalt vaja.

välja pakkumapakkuma
Läti parteid ei rutta presidendikandidaate välja pakkumaLäti parteid ei rutta presidendikandidaate pakkuma
Tähtis on töötajaid ärgitada välja pakkuma uusi ja huvitavaid ideidTähtis on töötajaid ärgitada pakkuma uusi ja huvitavaid ideid
Liiane väljend, sest sõna välja ei ole mõistmise seisukohalt vaja.

välja selekteerimavälja valima, selekteerima
Sobivad õekandidaadid selekteeritakse välja meditsiinikoolis vestluse teelSobivad õekandidaadid valitakse välja / selekteeritakse meditsiinikoolis vestluse teel
Kuidas selekteerida välja koondatav töötaja, kellele pole pakkuda ka teist tööd?Kuidas valida välja / selekteerida koondatav töötaja, kellele pole pakkuda ka teist tööd?
Liiane väljend. Välja selekteerima on tekkinud tegusõnade välja valima ja selekteerima kokkusulamisel. Sõna selekteerima juba sisaldab tähendust 'välja'.

üksik erandjuhtumüksik juhtum, erandjuhtum
Praegu ei ole linnaosad täishinna eest suutelised teenust osutama, välja arvatud üksikud erandjuhtumidPraegu ei ole linnaosad täishinna eest suutelised teenust osutama, välja arvatud üksikud juhtumid / erandjuhtumid
Laste eemaldamine perekonnast ja vanematest ei kuulu Venemaal üksikute erandjuhtumite hulkaLaste eemaldamine perekonnast ja vanematest ei kuulu Venemaal üksikute juhtumite / erandjuhtumite hulka
Liiane väljend, sest erandid ongi üksikud.

üksikindiviidüksikisik, indiviid
Olulisel kohal on grupp, sest koos suudetakse rohkem kui üksikindiviididenaOlulisel kohal on rühm, sest koos suudetakse rohkem kui üksi / üksikisikuna (vt ka grupp)
Oleme avatud koostööks loomingu ning kaunite kunstide valdkonnas nii üksikindiviididele kui ka organisatsioonideleOleme avatud koostööks loomingu ning kaunite kunstide valdkonnas nii eraisikutele / üksikisikutele kui ka organisatsioonidele
Maaelu väljasuremine pole vaid üksikindiviidi probleem – see on kallis ka riigileMaaelu väljasuremine pole vaid üksikisiku probleem – see on kallis ka riigile
Liiane väljend, sest indiviid ongi üksikisik.

üles loetlemaloetlema, üles lugema
Kaasamise kava peab üles loetlema osalevad vabaühendused ja organisatsioonidKaasamise kava peab loetlema / üles lugema osalevad vabaühendused ja organisatsioonid
Vallavalitsus on teinud ettepaneku teha arengukavas mõningad täpsustused ja need on üles loetletud otsuse eelnõusVallavalitsus on teinud ettepaneku teha arengukavas mõningad täpsustused ja need on loetletud / üles loetud otsuse eelnõus
Liiane väljend, sest sõna loetlema juba sisaldab tähendust 'üles'.

üles tõstatamatõstatama, üles tõstma
Energiajulgeoleku teema peaks energiamajanduse arengukavas üles tõstatama ja läbi arutamaEnergiajulgeoleku teema peaks energiamajanduse arengukavas tõstatama ja läbi arutama
Teema tõstatati üles seminaril, kus arutati, millist kooli me tahame oma lastele ja koduvallaleTeema tõstatati / võeti arutusele seminaril, kus arutati, millist kooli me tahame oma lastele ja koduvallale
Liiane väljend. Üles tõstatama on tekkinud tegusõnade üles tõstma ja tõstatama kokkusulamisel.

ümber reformimareformima, ümber kujundama
Maamaks soovitati ümber reformida või lihtsalt ümber nimetada kinnisvaramaksuksMaamaks soovitati reformida või lihtsalt ümber nimetada kinnisvaramaksuks
Peatselt oleks vaja haldusjaotust jälle ümber reformima hakataPeatselt oleks vaja haldusjaotust jälle reformima / ümber kujundama hakata
Liiane väljend, sest sõna reformima juba sisaldab tähendust 'ümber'.

ümber reorganiseerima, ringi reorganiseerimareorganiseerima, ümber organiseerima, ümber korraldama, muutma
Omavalitsus on sunnitud põhikooli ümber reorganiseerima algkooliksOmavalitsus on sunnitud põhikooli muutma / reorganiseerima algkooliks
Üliõpilaste majutamisega tegeles väikeettevõte TÜ Üliõpilasküla, mis reorganiseeriti ümber MTÜ-ks Tartu ÜliõpilaskülaÜliõpilaste majutamisega tegeles väikeettevõte TÜ Üliõpilasküla, mis reorganiseeriti / muudeti MTÜ-ks Tartu Üliõpilasküla
Lustivere mõisas töötas Jõgeva Hooldekodu, mis oktoobris 2000 reorganiseeriti ringi MTÜks Lustivere HooldekoduLustivere mõisas töötas Jõgeva Hooldekodu, mis oktoobris 2000 reorganiseeriti / muudeti MTÜks Lustivere Hooldekodu
Liiane väljend, sest reorganiseerima sisaldab juba tähendust 'ümber, ringi'.

ümber tõlkimatõlkima
Kogu võõrkeelset infot ei pea eesti keelde ümber tõlkima, vaid piisab olulise informatsiooni kokkuvõttestKogu võõrkeelset infot ei pea eesti keelde tõlkima, vaid piisab olulise informatsiooni kokkuvõttest
Tihtipeale on õpetajad sunnitud vajalikke tekste ümber tõlkima, et kakskeelsed lapsed ainest aru saaksidTihtipeale on õpetajad sunnitud vajalikke tekste tõlkima, et kakskeelsed lapsed ainest aru saaksid
Liiane väljend, sest ümber tõlkima on tekkinud tegusõnade ümber panema ja tõlkima kokkusulamisel.

ümber töötlematöötlema, ümber töötama
Rakvere piiritustehas hakkas ümber töötlema Livikosse toodavat konfiskeeritud salaviinaRakvere piiritustehas hakkas töötlema Livikosse toodavat konfiskeeritud salaviina
2020. aastaks peab 50% linnade tahketest jäätmetest ümber töötlema2020. aastaks peab 50% linnade tahketest jäätmetest ümber töötama / töötlema
Arenenud riikides töödeldakse ümber keskmiselt 50% tekkivast vanapaberistArenenud riikides töödeldakse / töötatakse ümber keskmiselt 50% tekkivast vanapaberist
Liiane väljend, sest ümber töötlema oleks sama mis ümber ümber töötama.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel

ümber vaatama
1. endast tahapoole vaatama
Kui ta ümber vaatas, nägi ta neiut rahulikult umbrohtu kitkuvat
2. (vene пересмотреть) ⇒ muutma, ümber tegema; kontrollima, revideerima, läbi vaatama, uuesti kaaluma
1. juulil hakatakse ümber vaatama üürilepinguid1. juulil hakatakse kontrollima / revideerima / läbi vaatama üürilepinguid
Sündmused Gruusias sundisid ka Eesti riiki oma varasemaid eelarvekavasid ümber vaatamaSündmused Gruusias sundisid ka Eesti riiki oma varasemaid eelarvekavasid ümber tegema / läbi vaatama / revideerima
Riigikogu otsustas kõrgharidusreformi seaduse ümber vaadataRiigikogu otsustas kõrgharidusreformi seadust muuta / Riigikogu otsustas kõrgharidusreformi seaduse ümber teha
Ümber vaatama on vene keele mõjuline väljend. Parem on kasutada täpsemat ja ühemõttelist sõnastust.

ümbritsev keskkondkeskkond, ümbruskond
Ehitis peab sobima ümbritsevasse keskkondaEhitis peab sobima keskkonda / ümbruskonda
Kohalik säästev areng eeldab integreeritud tegevust ümbritseva keskkonna kaitsmiselKohalik säästev areng eeldab integreeritud tegevust keskkonna kaitsmisel
Liiane väljend.


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur