[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 50 artiklit

aktuaalne
1. päevakohane
2. (inglise actual) ⇒ kehtiv, tegelik
Päring võimaldab isikul näha enda aktuaalseid andmeid rahvastikuregistrisPäring võimaldab isikul näha enda kehtivaid andmeid rahvastikuregistris
Majanduslikult on otstarbekas arvutada iga päev naftatoodete aktuaalne hindMajanduslikult on otstarbekas arvutada naftatoodete päevahind
Toortõlge inglise keelest.

antud (vene данный) ⇒ see, nimetatud, mainitud, kõnealune, käsitletav, praegune, vajalik
Palun võtke seisukoht antud küsimusesPalun võtke seisukoht nimetatud / kõne all olevas / selles / mainitud küsimuses
Sinu praegune asukoht ei võimalda antud video vaatamistSinu praegune asukoht ei võimalda selle video vaatamist
Antud kanal pole Teie poolt tellitudSee / Otsitav kanal pole Teil tellitud (vt ka poolt)
Kui vastajale antud aeg ei sobi, lepitakse kokku uus küsitlusaegKui vastajale see / nimetatud aeg ei sobi, lepitakse kokku uus küsitlusaeg
Antud juhul tuleb teha nii parandus töötasu arvestuses kui ka ümber arvestada puhkusetasuPraegusel / Kõnealusel juhul tuleb teha nii parandus töötasu arvestuses kui ka ümber arvestada puhkusetasu
Antud ei täpsusta, vaid enamasti hägustab lause mõtet. Käändsõna ees täiendina on sõna antud vene toortõlge, mille asemel on meil sobivamaid sõnu.

asustatud punkt (vene населённый пункт) ⇒ asula
Lähim asustatud punkt asub 7 km kauguselLähim asula asub 7 km kaugusel
Kraanivee kvaliteeti mõjutab omakorda veetorustiku kvaliteet konkreetses asustatud punktisKraanivee kvaliteeti mõjutab omakorda veetorustiku kvaliteet konkreetses asulas
On püstitatud eesmärk, et kõikidest nendest asustatud punktidest, kus enne käis rong, sõidaks nüüd läbi bussiliinOn püstitatud eesmärk, et kõikidest nendest asulatest, kus enne käis rong, sõidaks nüüd läbi bussiliin
Toortõlge vene keelest.

avalikud suhted mitm, avalikkussuhted mitm (inglise public relations) ⇒ suhtekorraldus
Avalike suhete osakond kuulutab välja konkursi allosakonna juhtivspetsialisti kohaleSuhtekorralduse osakond kuulutab välja konkursi allosakonna juhtspetsialisti / peaspetsialisti kohale (vt ka juhtiv-)
Avalike suhete osakond koordineerib linnavalitsuse avalikke suhteidSuhtekorraldusosakond juhib / korraldab linnavalitsuse avalikke suhteid (vt ka koordineerima)
Ettevõtte avalike suhete juht lahkub ametistEttevõtte suhtekorraldusjuht lahkub ametist
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet pakub tööd avalike suhete peaspetsialistileTallinna Munitsipaalpolitsei Amet pakub tööd peasuhtekorraldajale
Toortõlge inglise keelest.

eneseküllane (inglise selfsufficient) ⇒ teistest sõltumatu, iseseisev; ennast usaldav, enesekindel, enesekeskne, terviklik; majanduslikult sõltumatu, isemajandav
Bakalaureuseharidus pole eneseküllane, vaid eeldab jätku magistrantuurisBakalaureuseharidus pole sõltumatu / iseseisev / piisav, vaid eeldab jätku magistrantuuris
Kihnus on aegade jooksul tekkinud originaalne ja eneseküllane saarekultuurKihnus on aegade jooksul tekkinud originaalne ja sõltumatu / iseseisev / terviklik saarekultuur
Umbmäärase tähendusega toortõlge, mille saab sageli asendada täpsema sõnaga.

huvide artikuleerimine (inglise articulation of interests) ⇒ huvide väljendamine, huvide avalik väljendamine
Ükski poliitika ei kujune iseenesest, vaid ikka huvide artikuleerimise, koondamise ja läbisurumise tagajärjelÜkski poliitika ei kujune iseenesest, vaid ikka huvide avaliku väljendamise, koondamise ja läbisurumise tagajärjel
Kursus käsitleb erakondi kui inimeste poliitiliste huvide artikuleerimise ja ühiskonna poliitilise enesekorralduse vahendit Kursus käsitleb erakondi kui inimeste poliitiliste huvide väljendamise ja ühiskonna poliitilise enesekorralduse vahendit
Valijate esindamine ja oma toetajate huvide artikuleerimineValijate esindamine ja oma toetajate huvide avalik väljendamine
Ebaselge toortõlge inglise keelest. Omakeelne väljend on selgem.

jooksev (vene текущий)
1.praegune, käimasolev, pooleliolev; sama, see; iga
Vabatahtlikud tegelevad paljude jooksvate tööde ja ülesannetegaVabatahtlikud tegelevad paljude pooleliolevate / käimasolevate tööde ja ülesannetega
Kuigi jooksev aasta pole kalendri järgi veel lõppenud, on Eesti tantsuspordi maailmas kõik juba selgunudKuigi aasta / see aasta pole kalendri järgi veel lõppenud, on Eesti tantsuspordi maailmas kõik juba selgunud
Koju ei laenutata jooksval nädalal saabunud ajalehti ja jooksval kuul saabunud ajakirjuKoju ei laenutata samal nädalal saabunud ajalehti ja samal kuul saabunud ajakirju
Männiseemet kulub ribakülvil 1,5–2 g jooksva meetri kohtaMänniseemet kulub ribakülvil 1,5–2 g meetri / iga meetri kohta
2.pidev, korrapärane, läbiv
Üürnik on kohustatud teostama ruumide seisukorra säilitamiseks vajalikku hooldus- ja jooksvat remonti omal kululÜürnik on kohustatud tegema ruumide seisukorra säilitamiseks vajalikku hooldusremonti / korrapärast remonti omal kulul (vt ka teostama)
Viimase jooksva info leiad edaspidi alati viite „Uudised” altViimase / Värskeima info leiad edaspidi alati viite „Uudised” alt
Väljaandeaktidel on jooksev numeratsioon, mis algab igal aastal uuestiVäljaandeaktidel on läbiv numeratsioon, mis algab igal aastal uuesti
Nendes tähendustes sobimatu toortõlge vene keelest.
Vt ka jooksvalt

jooksvalt <määrsõnana> ⇒ pidevalt, töö käigus, (millegi) jooksul, (millegi) vältel
Suveürituste kava täiendame jooksvaltSuveürituste kava täiendame töö käigus / pidevalt
Suhtlemine toimub jooksvaltSuheldakse pidevalt (vt ka toimuma)
Erakonnad peavad nüüdsest nimekirju jooksvalt uuendamaErakonnad peavad nüüdsest nimekirju pidevalt uuendama
Pildigalerii täieneb jooksvalt, kokku on tulemas 300 piltiPildigalerii täieneb aja jooksul / pidevalt / töö käigus, kokku on tulemas 300 pilti
Sobimatu toortõlge vene keelest.
Vt ka jooksev
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

juhtiv-, juhtiv (inglise leading)
1.juht-, pea-; juht
Lennuamet peab heaks kiitma vastutavad juhtivtöötajadLennuamet peab heaks kiitma vastutavad juhid
Seaduseelnõud lähevad töösse siis, kui neile on määratud juhtivkomisjonidSeaduseelnõud lähevad töösse siis, kui neile on määratud juhtkomisjonid
Vanempolitseiametnikud on juhtivinspektor, juhtivassistent ja juhtivkonstaabelVanempolitseiametnikud on juhtinspektor, juhtassistent ja juhtkonstaabel
Juhtiva audiitori töö on auditeerimisprojektide korraldamine ja juhtimine ning finantsanalüüsJuhtaudiitori / Peaaudiitori töö on auditeerimisprojektide korraldamine ja juhtimine ning finantsanalüüs
Tööd saab haldustalituse juhtivspetsialist tehnika alalTööd saab haldustalituse tehnika juhtspetsialist / tehnika peaspetsialist
Inglise toortõlge. Ametinimetustes asendatakse v-kesksõna seal, kus võimalik, tegusõna ­tüvega, see aitab väljenduda kompaktsemalt.
2.parim, suurim, tähtsaim, peamine, silmapaistev, esmaklassiline, väljapaistev, eesrindlik
Firma on Skandinaaviamaades juhtiv piltpostkaarte valmistav suurettevõteFirma on Skandinaaviamaade parim / suurim / väljapaistvaim piltpostkaarte valmistav suurettevõte
Iirimaast saab Euroopa juhtiv elektritranspordi arendajaIirimaast saab Euroopa eesrindlikem / tähtsaim / peamine elektritranspordi arendaja
Kõigis nendes valdkondades kasutame jätkuvalt oma ala juhtivaid eksperteKõigis nendes valdkondades kasutame endiselt / alati oma ala parimaid / väljapaistvamaid / esmaklassilisi eksperte (vt ka jätkuvalt)
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Kimbuke sõnasoovitusi”, lk 16

kasutaja maksab põhimõte, „kasutaja maksab” põhimõte (inglise user pays principle) ⇒ põhimõte, et kasutaja maksab, kasutaja rahalise vastutuse põhimõte, kasutaja-maksab-põhimõte
„Kasutaja maksab” põhimõtte järgi peab tee kasutaja ise teemaksu tasumaKasutaja vastutuse põhimõtte järgi peab tee kasutaja ise teemaksu tasuma
CO2-heite vähendamiseks 60% võrra tuleb täielikult kohaldada põhimõtet „kasutaja maksab”CO2-heite vähendamiseks 60% võrra tuleb täielikult kohaldada kasutaja rahalise vastutuse põhimõtet / CO2-heite vähendamiseks 60% võrra tuleb täielikult kohaldada põhimõtet, et kasutaja maksab
Lähtudes kasutaja maksab põhimõtete rakendamisest ei ole kavandatud riigi dotatsioonide tõusu ühistransporditeenuse eestLähtudes kasutaja rahalise vastutuse põhimõtte rakendamisest ei ole kavandatud riigi dotatsioonide tõusu ühistransporditeenuse eest
Toortõlge inglise keelest on eesti keelele võõras. Soovitame selle asemel kõrvallauset või sobivat mõttetõlget. Sidekriipsudega ahelliitsõna sobib vabamatesse tekstidesse, ametlikus keelekasutuses tuleks seda vormistust vältida.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Ahelliitsõnad”, lk 29, 31

kasuta või müü põhimõte, „kasuta või müü” põhimõte (inglise use it or sell it principle) ⇒ kohustusliku kasutamise või müümise põhimõte
Lepingus oleva „kasuta või müü” põhimõtte järgi pidi valima, kas elektrienergia edastamise võimsust kasutada või müüaLepingus oleva kohustusliku kasutamise või müümise põhimõtte järgi pidi valima, kas elektrienergia edastamise võimsust kasutada või müüa
Toortõlge inglise keelest on eesti keelele võõras. Soovitame selle asemel mõttetõlget.
Vt ka võta või jäta põhimõte
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Ahelliitsõnad”, lk 29, 31

keskkonnatervis (inglise environmental health) ⇒ keskkonna seisund, keskkonna olukord
Eestimaa Looduse Fondi metsloomade haigla üks eesmärk on olla oma patsientide kaudu osaline keskkonnatervise järelevalvesEestimaa Looduse Fondi metsloomade haigla üks eesmärk on olla oma patsientide kaudu osaline keskkonna seisundi järelevalves
Näiteks joogivee probleemi käsitlevad artiklid keskenduvad pigem tehnilistele üksikasjadele, mitte aga keskkonnatervise probleemideleNäiteks joogivee probleemi käsitlevad artiklid keskenduvad pigem tehnilistele üksikasjadele, mitte aga keskkonna olukorrale
Läbipaistmatu sisuga toortõlge. Kui mõeldakse tegevust, seisundi hoidmist, ei sobi seda nimetada terviseks.
Vt ka institutsionaalne tervis, rahvatervis
Loe lisaks: Valdar Parve artikkel „Terviseamet. Vahest ikka tervishoiuamet?“

kitsapõhjaline
1. kitsa põhjaga
Kaldseintega kitsapõhjaline kolle soodustab puude paremat põlemist (kitsa, väikese põhjaga)
2. (inglise narrow-based) ⇒ lühike, kitsas, napp, üksik, väheste osalistega
Töövõimetushüvitiste aluste nimekiri on väga kitsapõhjalineTöövõimetushüvitiste aluste nimekiri on väga lühike / napp
Majanduskasv oli esialgu üpris kitsapõhjalineMajandus kasvas esialgu vaid üksikutes sektorites
Piirkondliku koostöö tase on nõrk ja kitsapõhjalinePiirkondlik koostöö on nõrk ja toimub vaid üksikutes valdkondades
Laialivalguva ja ebamäärase sisuga kantseliitlik toortõlge inglise keelest.
3.madalapõhjaline, madala põhjaga
Ülikooli üldmütsina oli kasutusel valge kitsapõhjaline musta triibuga sametmütsÜlikooli üldmütsina oli kasutusel valge madalapõhjaline musta triibuga sametmüts
Tähenduses 'väikese sügavusega' tuleks kasutada sõna madalapõhjaline (vastand: sügavapõhjaline).
Vt ka laiapõhjaline

komplekslõuna (vene комплексный обед) ⇒ komplektlõuna
Komplekslõuna kojutoimetuse hinnaks on 2,00 EURKomplektlõuna kojutoimetuse hind on 2 eurot (vt ka EUR)
Menüüs on kolmekäiguline komplekslõunaMenüüs on kolmekäiguline komplektlõuna
Komplekslõuna on toortõlge vene keelest. Terviklik kogum ühtekuuluvaid asju on komplekt, kindlast roogade komplektist koosnev lõunasöök on komplektlõuna.

kõrgnähtav (inglise high visible) ⇒ helkur-; erksavärviline; nähtav, hästinähtav, hästimärgatav, silmatorkav
Müüme kõrgnähtavaid kangaid kaitserõivaste jaoksMüüme helkurkangaid kaitserõivaste jaoks
Kõrgnähtavatel tööpükstel on elastne vöökohtHelkurribadega / Neoonvärvides / Erksavärvilistel tööpükstel on külgedel elastne vöökoht
Kõrgnähtavad neoonkollased tööpüksid helkurribadegaHästi nähtavad / Hästi märgatavad neoonkollased tööpüksid helkurribadega
Toortõlge inglise keelest.
Vt ka kõrgnähtavus

kõrgnähtavus (inglise high visibility) ⇒ hea nähtavus, nähtavus, märgatavus; silmatorkavus
Kõrgnähtavusega tööriided teevad kandja mootorsõidukijuhtidele nähtavamaksSilmatorkavad / Hästi märgatavad tööriided teevad kandja mootorsõidukijuhtidele nähtavamaks
Ohutusvesti kõrgnähtavus on tagatud nii valgel kui ka pimedal ajalOhutusvesti nähtavus / hea märgatavus on tagatud nii valgel kui ka pimedal ajal
Toortõlge inglise keelest.
Vt ka kõrgnähtav

külastajakaart (inglise visitor's card) ⇒ külaliskaart, registreerimiskaart
Külastajakaardi koostab tellimuse andmete põhjal vastuvõtutöötajaKülaliskaardi koostab tellimuse andmete põhjal vastuvõtutöötaja
Turismiseaduse § 24 sätestab kohustuse säilitada külastajakaarte majutusettevõttes kaks aastatTurismiseaduse § 24 sätestab kohustuse säilitada külaliskaarte / registreerimiskaarte majutusettevõttes kaks aastat
Toortõlge inglise keelest. Külastaja on stampsõna, mille asemel sobib sageli kasutada täpsemaid väljendeid.
Vt ka külastama, külastaja
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Külastama

lahti blokeerima (inglise unblock) ⇒ blokeeringut eemaldama, blokeeringut tühistama
Minu ID-kaardi PIN-kood on blokeeritud, kuidas saan selle lahti blokeerida?Minu isikutunnistuse PIN-kood on blokeeritud, kuidas saan blokeeringu eemaldada? (vt ka ID-kaart)
Rakendus teavitab klienti PIN-koodi lahtiblokeerimise õnnestumisestRakendus teavitab klienti, et PIN-koodi blokeering õnnestus tühistada / eemaldada
Ebaselge toortõlge inglise keelest, mis teeb eesti keeles lause sisu sageli äraspidiseks.
Vt ka lahti ühendama

lahti külmutama (inglise unfreeze v vene разморозить) ⇒ sulatama, (hindu, palku) riigi kontrolli alt vabastama, piirangutest vabastama, deblokeerima; taastama
Maapanka jäänud varade lahtikülmutamise küsimus lahendatakse päevade jooksulMaapanka jäänud varade vabastamise / deblokeerimise küsimus lahendatakse päevade jooksul
Venemaa on külmutanud suhted lahti ka Põhja-Korea ja KuubagaVenemaa on taastanud suhted ka Põhja-Korea ja Kuubaga
Kui lahtikülmutamine on lõppenud, pühkige sügavkülmiku põhi ja riiulid kuivaksKui sulatamine on lõppenud, pühkige sügavkülmiku põhi ja riiulid kuivaks
Kes on selle poolt, et lükata punktide lahtikülmutamine järgmisesse koosolekusse?Kes on selle poolt, et lükata punktide lahendamine järgmisesse koosolekusse?
Ebaselge toortõlge, mis teeb eesti keeles lause sisu sageli äraspidiseks.

lahti ühendama (inglise disconnect) ⇒ vooluvõrgust eemaldama, välja lülitama, ühendust lahutama, katkestama
Remondi ajaks on vaja lahti ühendada seinale või torupüstikule ühendatud elektriliini juhtmedRemondi ajaks on vaja välja lülitada / eemaldada / demonteerida seinale või torupüstikule ühendatud elektriliini juhtmed
Enne arvuti puhastamist tuleb see vooluvõrgust lahti ühendadaEnne arvuti puhastamist tuleb see vooluvõrgust välja lülitada
Soovitame juhtme korra lahti ühendada ja siis tagasi pannaSoovitame juhtme korra lahti võtta ja siis tagasi panna
Ebaselge toortõlge inglise keelest, mis teeb eesti keeles lause sisu sageli äraspidiseks.
Vt ka kokku ühendama

laiapõhjaline
1. laia põhjaga
Noori taimi võib kasvatada laiapõhjalises anumas
Laiapõhjaline paat säilitas ka kärestikes tasakaalu
2. (inglise broad-based) ⇒ üldine, ulatuslik, valdav, põhjalik, mitmekülgne, paljude osalistega
Majandus langes neljandas kvartalis, kuid Eesti Panga kinnitusel ei olnud langus laiapõhjalineMajandus langes neljandas kvartalis, kuid Eesti Panga kinnitusel ei olnud langus üldine / valdav / ulatuslik
Pahameel erakonna vastu pole laiapõhjaline , vaid kildkonna tekitatudPahameel erakonna vastu pole üldine / ühiskonnas valdav, vaid kildkonna tekitatud
Tegevusalasid vaadates ei saa öelda, et töötleva tööstuse tugevnemine oleks väga laiapõhjaline olnudTegevusalasid vaadates ei saa öelda, et töötleva tööstuse tugevnemine oleks väga ulatuslik / valdav olnud
Tehnoloogia ja sisekaitse õpe gümnaasiumis on laiapõhjaline ettevalmistus iseseisvaks eluksTehnoloogia ja sisekaitse õpe gümnaasiumis on põhjalik / mitmekülgne ettevalmistus iseseisvaks eluks
Laialivalguva ja ebamäärase sisuga kantseliitlik toortõlge inglise keelest.
Vt ka kitsapõhjaline

libisev graafik (vene скользящий график) ⇒ liuggraafik, paindlik graafik, paindlik tööaeg
Libiseva graafiku alusel töötades peab töötaja ise täpselt arvet pidama, et ta töötaks kokkulepitud tööajaLiuggraafiku alusel / Paindliku graafiku alusel / Paindliku tööajaga töötades peab töötaja ise täpselt arvet pidama, et ta töötaks kokkulepitud tööaja
Töötajaile tagatakse tervislik töökeskkond ja rakendatakse võimaluse korral paindlikke töövorme nagu libisev graafik ja kaugtööTöötajaile tagatakse tervislik töökeskkond ja rakendatakse võimaluse korral paindlikke töövorme nagu liuggraafik / paindlik graafik / paindlik tööaeg ja kaugtöö
Ettevõte pakub igapäevast intensiivset tööd libiseva graafikugaEttevõte pakub igapäevast intensiivset tööd liuggraafikuga / paindliku graafikuga
Toortõlge vene keelest.

lühikeseks müük (inglise short sale) ⇒ katteta müük, tühimüük, blankomüük, ettemüük
Kreeka väärtpaberijärelevalve keelas tänasest kaheks kuuks väärtpaberite lühikeseks müügiKreeka väärtpaberijärelevalve keelas tänasest kaheks kuuks väärtpaberite katteta müügi / tühimüügi / blankomüügi / ettemüügi
Väärtpaberite lühikeseks müük võimaldab kasu saada väärtpaberi hinna langusestVäärtpaberite katteta müük / tühimüük / blankomüük / ettemüük võimaldab kasu saada väärtpaberi hinna langusest
Ebaselge toortõlge inglise keelest.

mudelleping (inglise model agreement) ⇒ näidisleping, näidis
Kuigi kõik lepingud on koostatud mudellepingut silmas pidades, on iga leping teistest erinevKuigi kõik lepingud on koostatud näidist / näidislepingut silmas pidades, on iga leping teistest erinev
Kõnealune mudelleping on rahvusvaheliselt tunnustatud standardKõnealune näidisleping on rahvusvaheliselt tunnustatud standard
Toortõlge inglise keelest.

noortegarantii (inglise Youth Guarantee) ⇒ noorte tööhõivegarantii, noorte tööhõivegarantii meede, noorte tööhõivegarantii süsteem
Riiklik tööhõiveteenistus peab julgustama noortegarantiid tagama, et kõigil noortel oleks töö või et nad omandaksid haridust või osaleksid aktiivselt tööturupoliitikasRiiklik tööhõiveteenistus peab julgustama noorte tööhõivegarantii süsteemi tagama, et kõigil noortel oleks töö või et nad omandaksid haridust või osaleksid aktiivselt tööturupoliitikas
Euroopa Liidu noortegarantii võimaldab noortel leida töö nelja kuu jooksulEuroopa Liidu noorte tööhõivegarantii / noorte tööhõivegarantii süsteem võimaldab noortel leida töö nelja kuu jooksul
Noortegarantii ühe osana hakatakse töötute ja mitteõppivate noorukitega otse suhtlema linnaruumis nende kogunemiskohtadesNoorte tööhõivegarantii süsteemi / Noorte tööhõivegarantii meetme osana hakatakse töötute ja mitteõppivate noorukitega otse suhtlema linnaruumis nende kogunemiskohtades
Toortõlge võib jääda ebaselgeks ja läbipaistmatuks, parem on kasutada pikemat ja selgemat sõnaühendit.

näol (vene в виде) (enamasti ülearune)
Eelnõu praeguse redaktsiooni näol on tegemist kompromissigaEelnõu praegune redaktsioon on kompromiss
Toetus investeeringute näol on põllumeestele väga olulineToetus investeeringutena on põllumeestele väga oluline
Ülaltoodu näol on tegu vaid illustreerivate näidetega, mis ei kajasta kogu tootevalikutÜlaltoodu on vaid illustreerivad näited, mis ei kajasta kogu tootevalikut
Raamatu „Vana prints” näol on tegu Antoine de Saint-Exupéry „Väikesest printsist” tõukuva teosegaRaamat „Vana prints” on Antoine de Saint-Exupéry „Väikesest printsist” inspireeritud / lähtuv teos (vt ka tõukuma)
Toortõlge vene keelest. Eesti keeles enamasti ülearune.

„Pargi ja Reisi”, Pargi ja Reisi, „pargi ja reisi”, pargi ja reisi (inglise Park and Ride) ⇒ linnalähiparkla, lähiparkimissüsteem, süsteem „Pargi ja sõida”, pargi-ja-sõida-süsteem
Ära sõida linna autoga, kasuta „Pargi ja Reisi” süsteemiÄra sõida linna autoga, kasuta lähiparkimissüsteemi / linnalähiparklat
Pargi ja reisi linnaäärsetes parklates saad parkida oma sõiduki tasuta ja turvaliselt„Pargi ja sõida” süsteemi linnalähiparklates saad parkida oma sõiduki tasuta ja turvaliselt
Tallinna transpordiameti juhataja sõnul ei kasuta väljastpoolt Tallinna tulevad inimesed „pargi ja reisi” parklaid piisavaltTallinna transpordiameti juhataja sõnul ei kasuta väljastpoolt Tallinna tulevad inimesed tasuta linnalähiparklaid / lähiparkimissüsteemi / süsteemi „Pargi ja sõida” piisavalt
Toortõlge inglise keelest on eesti keelele võõras. Soovitame selle asemel sobivat mõttetõlget või jutumärkidega pealkirjamalli. Sõna reisima asemel on selles tähenduses õigem sõitma. Sidekriipsudega ahelliitsõna sobib vabamatesse tekstidesse, ametlikus keelekasutuses tuleks seda vormistust vältida.
Vt ka reisima
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Ahelliitsõnad”, lk 25–27

personaliseerima (inglise personalize)
1. isiku(te)ga siduma
Administraatoril on võimalus personaliseerida portaalis kommenteerijaid (konkreetsete isikutega siduda)
2.individualiseerima, isikupärastama, isikupäraseks või isikuomaseks tegema
Valitud kavand personaliseeritakse vastavalt kliendi materjalidele ja nägemuseleValitud kavand isikupärastatakse kliendi materjalide ja nägemuse põhjal (vt ka vastavalt)
Soovi korral saab trükised ka personaliseerida ja numereeridaSoovi korral saab trükised ka isikupäraseks muuta ja nummerdada (vt ka numereerima)
3.isikustama, personifitseerima
Nüüd jääb nendega siduda mõni kõigile tuttav personaliseeritud „kurjuse kehastus”Nüüd jääb nendega siduda mõni kõigile tuttav personifitseeritud / isikustatud „kurjuse kehastus”
Tähenduse ebasoovitatav laienemine. Toortõlge inglise keelest, mis sageli on parem asendada täpsema sõna või väljendiga.
Vt ka personaliseeritud
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

postiindeks (vene почтовый индекс), posti sihtnumbersihtnumber
Rakvere tänavate postiindeksidRakvere tänavate sihtnumbrid
Küsime teenuse pakkumise eesmärgil teie andmeid: nime, elukoha aadressi, linna, postiindeksitKüsime teenuse pakkumise eesmärgil teie andmeid: nime, elukoha aadressi, linna, sihtnumbrit
Postiaadress sisaldab koha-aadressile lisaks veel ka posti sihtnumbrit ehk postiindeksitPostiaadress sisaldab koha-aadressile lisaks veel ka sihtnumbrit
Postiindeks on toortõlge vene keelest. Sõna sihtnumber käibki ainult postside kohta, seetõttu on „posti sihtnumber” liiane väljend.

päeva lõpuks
1. õhtuks
Päeva lõpuks kogunes 30 keelenõuannet
Ukraina keskvalimiskomisjonil on päeva lõpuks käes kõik teise vooru hääletusprotokollid
Päeva lõpuks selgitatakse välja parimad kündjad
2. (inglise at the end of the day) ⇒ lõpuks, lõppude lõpuks, kokkuvõttes, lõpptulemusena
Päeva lõpuks on meil järgmine aasta tulemas kohaliku omavalitsuse valimisedJärgmine aasta tulevad kohaliku omavalitsuse valimised
Me ei pruugi olla kõige odavam agentuur Eestis, kuid päeva lõpuks loeb ju soetatud väärtus, mitte hindMe ei pruugi olla kõige odavam agentuur Eestis, kuid kokkuvõttes / lõpuks loeb ju soetatud väärtus, mitte hind
Toortõlge inglise keelest. Vahel teeb lause mitmemõtteliseks, sageli täiteväljend, millel puudub mõte.
Loe lisaks: Eesti Keele Instituudi keelenõuanne „Päeva lõpuks

rahvatervis (inglise public health)
1. rahvastiku või rahvastikurühma tervis
Üks programmi eesmärke on paranenud rahvatervis
2.tervishoid
Rahvatervis on haiguste ennetamise, eluea pikendamise ja tervise edendamise teadus ja kunstTervishoid on haiguste ennetamise, eluea pikendamise ja tervise edendamise teadus ja kunst
Sotsiaalministeerium kuulutab välja rahvatervise programmi kaks taotlusvooruSotsiaalministeerium kuulutab välja tervishoiuprogrammi kaks taotlusvooru
Läbipaistmatu sisuga toortõlge. Kui mõeldakse tegevust, tervise hoidmist, ei sobi seda nimetada terviseks.
Vt ka institutsionaalne tervis, keskkonnatervis
Loe lisaks: Valdar Parve artikkel „Terviseamet. Vahest ikka tervishoiuamet?“

riski võtma (inglise take a risk), riske võtmariskima
Eesti elanikud on enda hinnangul rahaasjades hoolikad ega ole investeerimisel valmis võtma riskeEesti elanikud on enda hinnangul rahaasjades hoolikad ega ole investeerimisel valmis riskima
Äritegevuse pidev osa on riskide võtmineÄritegevuse pidev osa on riskimine
Iga loetletud riski kohta on kehtestatud ka üldised reeglid, mis välistavad keskpangale sobimatute riskide võtmiseIga loetletud riski kohta on kehtestatud ka üldised reeglid, mis välistavad keskpangale sobimatud riskid
Euroopa vajab rohkem investoreid ja panku, kes on valmis riski võtmaEuroopa vajab rohkem investoreid ja panku, kes on valmis riskima
Toortõlge inglise keelest.
Vt ka võtma

saastaja maksab põhimõte, „saastaja maksab” põhimõte (inglise polluter pays principle) ⇒ põhimõte, et saastaja maksab, saastaja vastutuse põhimõte, saastaja rahalise vastutuse põhimõte, saastaja-maksab-põhimõte
Seadus reguleerib keskkonnale tekitatava kahju vältimist ja heastamist, lähtudes saastaja maksab põhimõttestSeadus reguleerib keskkonnale tekitatava kahju vältimist ja heastamist, lähtudes põhimõttest, et saastaja maksab
Vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele peab kahjutasu maksma saastajaSaastaja vastutuse põhimõtte järgi peab kahjutasu maksma saastaja (vt ka vastavalt)
Kiirteedel saab veoautode puhul hakata rakendama „saastaja maksab” põhimõtetKiirteedel saab veoautode puhul hakata rakendama põhimõtet, et saastaja maksab / saastaja rahalise vastutuse põhimõtet / saastaja-maksab-põhimõtet
Toortõlge inglise keelest on eesti keelele võõras. Soovitame selle asemel kõrvallauset või sobivat mõttetõlget. Sidekriipsudega ahelliitsõna sobib vabamatesse tekstidesse, ametlikus keelekasutuses tuleks seda vormistust vältida.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Ahelliitsõnad”, lk 29, 31

silomõtlemine (inglise silo thinking) slg; mõtteviis, mida iseloomustab keskendumine oma valdkonnale, vastumeelsus vahetada teavet või teha koostööd teiste üksuste või valdkondadega ja võimetus näha oma tegevust laiemas kontekstiskapseldunud mõtlemine
Eurosläng. Toortõlge on eesti keeles läbipaistmatu, parem on kasutada täpsemat väljendit või seletust.

sisekorraeeskiri, sisekorraeeskirjad mitm, töösisekorraeeskiri, töösisekorraeeskirjad mitm (vene правила внутреннего трудового распорядка) ⇒ kodukord, töökord
Töösisekorraeeskiri reguleerib põhikooli ja töötajate käitumisreegleid töösuhetesTöökord reguleerib põhikooli ja töötajate käitumisreegleid töösuhetes
Käesolev töösisekorraeeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile töötajateleKodukorda / Töökorda on kohustatud täitma kõik töötajad (vt ka käesolev)
Asutuse sisekorraeeskirjad tasub paari aasta tagant üle vaadata, sest seadused ja käitumisreeglid on muutlikudAsutuse töökord tasub paari aasta tagant üle vaadata, sest seadused ja käitumisreeglid on muutlikud
Kõikidel klientidel on kohustus järgida klubi sisekorraeeskirjuKõikidel klientidel on kohustus järgida klubi kodukorda
Toortõlge vene keelest, ülearu pikk liitsõna ja põhjendamatu mitmus.

sisse viima (vene вводить) ⇒ täiendama, parandama, muutma, muudatusi tegema, kehtestama, sisse seadma, kasutusele v käibele võtma
Tulevikus viiakse sisse muudatused seoses töötajate tasustamise korragaTulevikus muudetakse töötajate tasustamise korda (vt ka seoses)
Kehtivasse raudteeseadusse viidi sisse muudatusKehtivas raudteeseaduses tehti muudatus
12. märtsil viidi sisse uus põhimäärus12. märtsil kehtestati uus põhimäärus
Toimus arutelu, kas ülikooli peaks sisse viima riigikaitseõpetuseArutleti, kas ülikoolis peaks õpetama riigikaitset
Toortõlge vene keelest, mis võib teha sõnastuse kantseliitlikuks. Omasõnad on sageli täpsemad.

situatsiooniruum (inglise situation room) ⇒ kriisikeskus, kriisituba
Avaldati fotod sellest, kuidas USA juhtkond Valge Maja kinnises situatsiooniruumis 40 minutit kestnud operatsiooni reaalajas jälgisAvaldati fotod sellest, kuidas USA juhtkond Valge Maja kinnises kriisitoas 40 minutit kestnud operatsiooni reaalajas jälgis
Kriisikomisjon arutas virtuaalse situatsiooniruumi vajadustKriisikomisjon arutas virtuaalse kriisikeskuse vajadust
Kehv ja eksitav inglise toortõlge, mille asemel on eesti keeles arusaadavamad sõnad.

-sõbralik (inglise friendly v soome ystävällinen) ⇒ -hoidlik, -säästlik; -mugav; arvestav
Meie eesmärk on kasutada trükkimisel võimalikult keskkonnasõbralikke materjaleMeie eesmärk on kasutada trükkimisel võimalikult keskkonnahoidlikke / keskkonnasäästlikke materjale
Loodussõbralike toodete valmistamiseks kulutatakse vähem taastumatuid loodusvarasidLoodussäästlike toodete valmistamiseks kulutatakse vähem taastumatuid loodusvarasid
Kuidas teha kasutajasõbralikku kodulehedisaini?Kuidas teha kasutusmugavat kodulehedisaini?
Peenkristalne ja pehme võidemesi on tarbijasõbralikPeenkristalset ja pehmet võidemett on mugav kasutada
Nahasõbralik sääse-puugi peletusvahend lasteleNahale kahjutu / Allergiaohutu sääse-puugi peletusvahend lastele
Kõige paremini vähendaks tööpuudust tööturusõbralik seadustikKõige paremini vähendaks tööpuudust tööturgu arvestav / tööturu vajadusi arvestav seadustik
Toortõlge inglise või soome keelest, mille kõrval on eesti keeles ka teisi, täpsemaid ja mitmekesiseimaid väljendusvahendeid.

tervikuna (inglise as a whole), kogu .. tervikunakogu, terve
Euroopa Liidus tervikuna vähenes liiklussurmade arv 2012. aastal 9%Kogu Euroopa Liidus vähenes liiklussurmade arv 2012. aastal 9%
Arstiabi kvaliteet on tervikuna tõusnudKogu arstiabi kvaliteet on paranenud (vt ka kvaliteeti tõstma)
See otsus puudutab kogu ühiskonda tervikunaSee otsus puudutab kogu ühiskonda / tervet ühiskonda
Rahvusvahelise suurvõistluse korraldamine tuleb kasuks kogu Eestile tervikunaRahvusvahelise suurvõistluse korraldamine tuleb kasuks kogu Eestile / tervele Eestile
Toortõlge inglise keelest. Väljend kogu .. tervikuna on liiane sisukordus.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Tarbetu mõttekordus”, lk 37–38

tervise õigluspärasus (inglise equity in health) ⇒ tervishoiuteenuste võrdne kättesaadavus
Lähiajal luuakse suurem tervise õigluspärasusLähiajal luuakse tervishoiuteenuste võrdne kättesaadavus
Tervise õigluspärasuse audit on oluline vahend eri poliitikavaldkondades otsuste tegemiseksTervishoiuteenuste võrdse kättesaadavuse audit on oluline vahend eri poliitikavaldkondades otsuste tegemiseks
Kehv toortõlge, mille sisu on raskesti mõistetav. Sobiva terminivaste puudumisel tuleks kasutada kirjeldavat väljendit, mis on küll pikem, kuid annab sisu edasi.

tunne oma klienti põhimõte, „tunne oma klienti” põhimõte (inglise know-your-customer, know-your-client) ⇒ klienditundmise põhimõte, põhimõte, et usaldusväärseid kliente ei kontrollita
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks rakendab pank muu hulgas ka põhimõtet „tunne oma klienti”Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks rakendab pank muu hulgas ka klienditundmise põhimõtet
Pank rakendab oma kuldklientidega suheldes „tunne oma klienti” põhimõtetPank suhtleb oma kuldklientidega põhimõttel, et usaldusväärseid kliente ei kontrollita
Tunne oma klienti põhimõte on kõige olulisem vahend kliendi tegevusega kaasnevate ohtude ärahoidmiseks ja tegevusriskide hindamiseksKlienditundmise põhimõte on kõige olulisem vahend kliendi tegevusega kaasnevate ohtude ärahoidmiseks ja tegevusriskide hindamiseks
Toortõlge inglise keelest on eesti keelele võõras. Soovitame selle asemel kõrvallauset või sobivat mõttetõlget.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Ahelliitsõnad”, lk 31

turule sisenema (inglise enter market) ⇒ turule minema, turule tulema, turule jõudma; kauplema hakkama, müüma hakkama
Uus toode sisenes turuleUus toode tuli / jõudis turule
Välismaa autotootjad üritavad Vene turule sisenedaVälismaa autotootjad üritavad Vene turule tulla / minna
Äriseminar on mõeldud eelkõige neile ettevõtjatele, kes plaanivad oma toodetega Saksa turule sisenedaÄriseminar on mõeldud eelkõige neile ettevõtjatele, kes plaanivad oma toodetega Saksa turule minna
Kange alkoholi turule sisenes firma alles 1980-ndatelKange alkoholi turule tuli firma alles 1980-ndatel / Kange alkoholiga hakkas firma kauplema alles 1980-ndatel
Toortõlge inglise keelest. Sõnad sisenema ja väljuma sobvad eesti keeles eeskätt konkreetse ruumi puhul, abstraktse turu kui majanduspiirkonna puhul oleks parem väljenduda vähem kujundlikult ja eestipärasemalt.
Vt ka turult väljuma
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Turuleminek”
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Kimbuke sõnasoovitusi”, lk 14

turult väljuma (inglise exit market) ⇒ turult lahkuma, turult ära minema
Investorid tunnetasid languse ohtu ning plaanisid esimeste langusmärkide ilmnemisel turult väljudaInvestorid tunnetasid languse ohtu ning plaanisid esimeste langusmärkide ilmnemisel turult lahkuda
Selline tegevus sunnib ettevõtte turult väljumaSelline tegevus sunnib ettevõtte turult lahkuma
Firma väljumine teedeehitusturult oli õigeFirma lahkumine teedeehitusturult oli õige
Toortõlge inglise keelest. Sõnad sisenema ja väljuma sobvad eesti keeles eeskätt konkreetse ruumi puhul, abstraktse turu kui majanduspiirkonna puhul oleks parem väljenduda vähem kujundlikult ja eestipärasemalt.
Vt ka turule sisenema
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Turuleminek”
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Kimbuke sõnasoovitusi”, lk 15

võimekused mitmvõime, võimalused, suuted
Näitude alusel selgitatakse välja nii üksuste kui ka staabi võimekusedNäitude alusel selgitatakse välja nii üksuste kui ka staabi võimed / võimalused
Euroopa Liidu iseseisvad kaitsevõimekused peavad olema ühitatavad NATO struktuuridegaEuroopa Liidu kaitsevõime peab olema ühitatav NATO üksuste kaitsevõimega (vt ka struktuur)
Maksimaalne lubatud inimeste arv rongis on piiratud rongi tehniliste võimekustegaMaksimaalne lubatud inimeste arv rongis on piiratud rongi tehniliste võimalustega
Inglise capabilities toortõlge. Mitmusega liialdamine: võimekus on ainsuslik sõna.
Vt ka võimekus
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Mõttetu mitmus”, lk 63–64

võta või jäta põhimõte, „võta või jäta” põhimõte (inglise use it or lose it) põhimõte, mille puhul jäädakse teenust liiga vähesel määral või üldse mitte kasutades sellest ilmakasutuskohustuse põhimõte, kohustusliku kasutamise põhimõte
Teenuse kohustuslik edasimüük toimus „võta või jäta” põhimõttelTeenust pidi edasi müüma kohustusliku kasutamise põhimõtte järgi (vt ka toimuma)
Lennuettevõtjad peavad tõstma võta või jäta põhimõtte kohaldamisläve 80%-lt 85%-leLennuettevõtjad peavad tõstma kasutuskohustuse 80%-lt 85%-le
Toortõlge inglise keelest on eesti keelele võõras. Soovitame selle asemel mõttetõlget.
Vt ka kasuta või müü põhimõte
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Ahelliitsõnad”, lk 29, 31

võtmed kätte, „võtmed kätte” (inglise turnkey) ⇒ võtmevalmis, täisvalmis
Tegeleme hoonete ehitusega kuni võtmed kätte valmiduseniEhitame võtmevalmis hooneid / täisvalmis hooneid
Elektrijaama jäätmeenergiaplokki ehitas „võtmed kätte” lepingu alusel Prantsuse ettevõteElektrijaama jäätmeenergiaplokki ehitas täisvalmis ehituse lepingu alusel Prantsuse ettevõte
Toortõlge inglise keelest on eesti keelele võõras. Soovitame selle asemel sobivat mõttetõlget.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Ahelliitsõnad”, lk 28, 30

ära muutma (vene отменять) ⇒ tühistama, muutma, ümber tegema, ära jätma
Vallavolikogu otsus muudeti äraVallavolikogu otsus tühistati
Eesti valitsus muutis ära kodakondsuse tõestamise nõude, mis oleks paljudel väliseestlastel valimise raskeks teinudEesti valitsus tühistas kodakondsuse tõestamise nõude, mis oleks paljudel väliseestlastel valimise raskeks teinud
Kui PIN-koodid on kadunud või varastatud, kohustub omanik need viivitamatult ära muutmaKui PIN-koodid on kadunud või varastatud, kohustub omanik neid viivitamatult muutma
Tööandjad, kellel seni on leppetrahv seotud eritasu suurusega, peaksid selle ära muutma, kuna eritasu endisel kujul enam maksta ei tuleTööandjad, kellel seni on leppetrahv seotud eritasu suurusega, peaksid selle ümber tegema, kuna eritasu endisel kujul enam maksta ei tule
Vene toortõlge. Sõna ära on ülearune.

ühetähenduslik
1. ühe tähendusega, monoseemiline
Eeltõlkeprogrammid tõlgivad automaatselt ainult ühetähenduslikud sõnad ja fraasid
2. (vene однозначный) ⇒ ühemõtteline, üheti mõistetav, ühene
Riigikohtu esimehe ühetähenduslikud seisukohad võivad avaldada mõju edasistele kohtulahenditeleRiigikohtu esimehe üheti mõistetavad / ühemõttelised seisukohad võivad avaldada mõju edasistele kohtulahenditele
Momendil turu edasise käitumise kohta ühetähenduslikke prognoose polePraegu turu edasise käitumise kohta üheseid prognoose pole (vt ka momendil)
Kauba ühikuhind peab olema müügihinnast selgesti eristatav, ühetähenduslik ning kergesti märgatav ja loetavKauba ühikuhind peab olema müügihinnast selgesti eristatav, üheti mõistetav / ühene ning kergesti märgatav ja loetav
Toortõlge vene keelest, mille asemel on eesti keeles täpsemaid väljendusvahendeid.

ümber profileerima (inglise reprofile) ⇒ (tegevust) muutma, uuendama, ümber kujundama
Üle 25 haigla on kas suletud või hooldekoduks ümber profileeritudÜle 25 haigla on kas suletud või hooldekoduks muudetud
Kõrgkoolid peavad ennast ümber profileerimaKõrgkoolid peavad oma tegevuse ümber kujundama
Firma töötajad peavad ennast ümber profileerimaFirma töötajad peavad ümber õppima / oma eriala muutma
Laialivalguva sisuga toortõlge inglise keelest. Omasõna on sageli selgem ja täpsem.
Vt ka ümber profileeruma

ümber profileeruma (inglise reprofile) ⇒ teisenema, muutuma, uuenema, ümber kujunema
Hirm jääda töötuks on sundinud noori hariduse omandamisel ümber profileeruma muudele erialadeleHirm jääda töötuks on sundinud noori hariduse omandamisel õppima muid erialasid
Majanduse kehv seis sunnib ettevõtteid ümber profileeruma, et leida uusi turgusid, tooteid ja klienteMajanduse kehv seis sunnib ettevõtteid uuenema / tegevust muutma, et leida uusi turgusid, tooteid ja kliente
Kaks kolmandikku polikliiniku üldarstidest töötab veel jaoskonnaarstidena, kuid ka nemad profileeruvad ümber perearstideksKaks kolmandikku polikliiniku üldarstidest töötab veel jaoskonnaarstidena, kuid ka nemad hakkavad perearstideks
Laialivalguva sisuga toortõlge inglise keelest. Omasõna on sageli selgem ja täpsem.
Vt ka ümber profileerima


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur