[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 14 artiklit

arveldusarvearvelduskonto
Annetada saab Eestimaa Looduse Fondi arveldusarveleAnnetada saab Eestimaa Looduse Fondi arvelduskontole
Tellimuse eest võib tasuda pangaülekandega OÜ arveldusarveleTellimuse eest võib tasuda pangaülekandega OÜ arvelduskontole
Tähenduse laienemine kõnekeele mõjul. Oskuskeeles on sõnadel arve ja konto tähendusvahe.
Vt ka arve, hoiuarve, pangaarve, a/a
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Arve ja konto

debriifing (inglise debriefing) ⇒ järelarutelu, arutelu, toimunu analüüs; kriisitöö, rühmatöö
Tavaliselt korraldatakse debriifing 24–72 tundi pärast õnnetust, sest siis on inimesed enamasti šokist toibunudTavaliselt korraldatakse analüüs / arutelu / vestlusring 24–72 tundi pärast õnnetust, sest siis on inimesed enamasti šokist toibunud
Traumaatilise juhtumi järgne debriifing lastele ja/või täiskasvanuteleTraumaatilise juhtumi järgne rühmatöö lastele ja/või täiskasvanutele
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem ja paremini mõistetav.
Vt ka defjuusing

fokusseerimafookustama, suunama; koondama, kitsendama; keskenduma, pühenduma
Fondi vahendite kasutamist peaks fokusseerima ja rohkem siduma tingimustegaFondi rahaliste vahendite / raha kasutamist peaks koondama / kitsendama ja rohkem siduma tingimustega (vt ka vahendid)
Firmas töötatakse fokusseeritult, pidades silmas tarbijate tõelisi vajadusiFirma töö on keskendunud tarbijate tõelistele vajadustele
Paljud start-up'id tunnistavad, et oleksid pidanud müügile fokusseerima varemPaljud idufirmad tunnistavad, et oleksid pidanud müügile pühenduma / keskenduma varem (vt ka start-up)
Õigekirjaviga.
Vt ka fokuseerima, fokuseeruma

formuleerumaformeeruma, kujunema
Protokollist formuleeruvad aprillikuu lõpuks koos uuringutulemustega ettepanekud riigile ja rahastajateleProtokollist formeeruvad / kujunevad aprillikuu lõpuks koos uuringutulemustega ettepanekud riigile ja rahastajatele
Komisjoni toetust leidvad seisukohad formuleerusid põhiseaduskomisjoni ettepanekutestKomisjoni toetust leidvad seisukohad formeerusid / kujunesid põhiseaduskomisjoni ettepanekutest
Soomaa rahvuspargi moodustamise idee sai alguse 20. sajandi viimastel kümnenditel ja formuleerus lõplikult Eestimaa Looduse Fondi toelSoomaa rahvuspargi moodustamise idee sai alguse 20. sajandi viimastel kümnenditel ja formuleeriti / formeerus lõplikult Eestimaa Looduse Fondi toel
Sõnast formuleerima ei sobi moodustada enesekohast tegusõna ('täpselt sõnastuma'?). Omasõna on sageli selgem.
Vt ka formuleerima

hedge-fond, hedge fond (inglise hedge fund) piiratud investorite ringile avatud investeerimisfond, mis kasutab finantsvõimendust ja teisi riski ja tulusust suurendavaid võtteidriskifond
Hedge fondi juhtimisel ei ole üldjuhul piiranguid riskide võtmiseleRiskifondi juhtimise puhul ei ole üldjuhul riskipiiranguid (vt ka riski võtma)
Hedge-fond on teatud tüüpi fond, mis võib kasutada agressiivsemaid ja riskantsemaid strateegiaidRiskifond on kindlat tüüpi fond, mis võib kasutada agressiivsemaid ja riskantsemaid strateegiaid (vt ka teatud)
Hedge fond teenis nafta hinna kõikumiselt 209 protsentiRiskifond teenis nafta hinna kõikumiselt 209 protsenti
Vigaselt vormistatud toorlaen: tsitaatsõna peab panema eestikeelses tekstis kursiivi. Omasõna on selgem ja läbipaistvam.

initsieerima (inglise initiate) ⇒ põhjustama, algatama
Eelnõu oli initsieeritud Liikluskindlustuse Fondi juhtkonna pooltEelnõu algatas Liikluskindlustuse Fondi juhtkond (vt ka poolt)
Olen initsieerinud arenguid Euroopas ja ülemaailmsetes organisatsioonidesOlen algatanud tegevussuundi / arengusuundi Euroopas ja ülemaailmsetes organisatsioonides (vt ka arengud)
Küsimus on initsieeritud Tallinna abilinnapea arvamusestKüsimuse põhjustas Tallinna abilinnapea arvamus / Küsimus tulenes Tallinna abilinnapea arvamusest
Võõrsõnaga liialdamine, omasõna on sageli täpsem. Teeb sõnastuse sageli kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

instrument (inglise instrument)
1.vahend, tööriist; rahastu, fond
Erakonna aukohus on inimestest lahtisaamise instrumentErakonna aukohus on inimestest lahtisaamise vahend
Keel on võimu instrumentKeel on võimu tööriist
Tollitariifiseadust on vaja selleks, et oleks instrument, millega vajaduse korral turgu reguleeridaTollitariifiseadust on vaja selleks, et oleks vahend, millega vajaduse korral turgu reguleerida
Euroopa Liidul on sellest aastast kolm finantsabi instrumentiEuroopa Liidul on sellest aastast kolm finantsabi vahendit / rahastut / fondi
Ostujõu tagamise instrumendiks olid stabiliseerimisreservi vahendidOstujõu tagasid stabiliseerimisreservi rahalised vahendid (vt ka vahendid)
2.akt, õigusakt, dokument
Seletuskirjades viidatakse traditsioonilistele Euroopa Liidu instrumentidele, nagu direktiivid ja määrusedSeletuskirjades viidatakse traditsioonilistele Euroopa Liidu aktidele / õigusaktidele, nagu direktiivid ja määrused
Laialivalguv tähendus, võõrsõnaga liialdamine. Tavatekstis on soovitatav kasutada täpsemat omasõna.

keskkonnatervis (inglise environmental health) ⇒ keskkonna seisund, keskkonna olukord
Eestimaa Looduse Fondi metsloomade haigla üks eesmärk on olla oma patsientide kaudu osaline keskkonnatervise järelevalvesEestimaa Looduse Fondi metsloomade haigla üks eesmärk on olla oma patsientide kaudu osaline keskkonna seisundi järelevalves
Näiteks joogivee probleemi käsitlevad artiklid keskenduvad pigem tehnilistele üksikasjadele, mitte aga keskkonnatervise probleemideleNäiteks joogivee probleemi käsitlevad artiklid keskenduvad pigem tehnilistele üksikasjadele, mitte aga keskkonna olukorrale
Läbipaistmatu sisuga toortõlge. Kui mõeldakse tegevust, seisundi hoidmist, ei sobi seda nimetada terviseks.
Vt ka institutsionaalne tervis, rahvatervis
Loe lisaks: Valdar Parve artikkel „Terviseamet. Vahest ikka tervishoiuamet?“

konverteerima <millesse / milleks>
1. valuutat vahetama; väärtpabereid ühest vääringust teise ümber arvestama
Välisinvestorid ei tohi konverteerida rublasid dollariteks ühe aasta jooksul
Eurole üleminekul konverteeritakse kõik tagastustaotlused ja -otsused eurodesse
NB! Sõnas konventeerima on õigekirjaviga.
2. infokonvertima
Andmete konverteerimine ühest andmetüübist teise on programmeerimises vajalikAndmete konvertimine ühest andmetüübist teise on programmeerimises vajalik
Infotehnoloogiatermin on konvertima.
3.muutma, muundama, teisendama, ümber pöörama, tegema
Vanamõisas konverteeriti mahlaks 8 tonni õunuVanamõisas tehti mahlaks 8 tonni õunu
Inimese organism ei ole võimeline konverteerima oomega-6-rasvhappeid oomega-3-rasvhapeteks või vastupidiInimese organism ei ole võimeline muundama oomega-6-rasvhappeid oomega-3-rasvhapeteks või vastupidi
Tähenduse põhjendamatu laienemine. Omasõna on sageli täpsem ja arusaadavam.

maale tooma (soome tuoda maahan) ⇒ sisse tooma, sisse vedama, importima
Firma toob maale Itaalia valgusteidFirma toob sisse / toob Eestisse / impordib Itaalia valgusteid
Narkootikumi GHB lähteainete maaletoomine ja käitlemine muutub politseile paremini jälgitavaksNarkootikumi GHB lähteainete sissevedu / sissetoomine ja käitlemine muutub politseile paremini jälgitavaks
Hulgilaod võivad ise kaupa maale tuua ning maale toodud kaupa pakendadaHulgilaod võivad ise kaupa sisse vedada / importida ning välismaist / sisse toodud kaupa pakendada
2009. aasta jaanuaris alustas tegevust koolituskeskus ja maale toodi uus seostatud hariduse meetod Ungarist2009. aasta jaanuaris alustas tegevust koolituskeskus ja kasutusele võeti uus seostatud hariduse meetod Ungarist
Toorlaen soome keelest. Sõnadel sisse vedama ja importima ei ole tähendusvahet.
Vt ka maaletooja

määratlema
1. defineerima, mõistet piiritlema
Põhiseaduse § 65 määratleb Riigikogu pädevuse (defineerib, piiritleb)
2.kindlaks määrama, määrama, ette nägema, otsustama, fikseerima
Tööaja kestus on päevas 8 tundi ja nädalas 40 tundi, kui töölepingus pole määratletud teisitiTööaja kestus on päevas 8 tundi ja nädalas 40 tundi, kui töölepingus pole määratud / ette nähtud / fikseeritud teisiti
Valitsus on püstitanud eesmärgi, et aastaks 2015 oleks määratlemata kodakondsusega inimeste arv maksimaalselt 89 700 inimestValitsus on püstitanud eesmärgi, et aastaks 2015 oleks määramata kodakondsusega inimeste arv kõige rohkem 89 700 inimest / Valitsus on püstitanud eesmärgi, et aastaks 2015 ei oleks määramata kodakondsusega inimeste arv üle 89 700 inimese (vt ka maksimaalselt)
Määratletakse telekommunikatsioonivõrgu kasutamise tingimused ning tegevuse registreerimise kordMääratakse kindlaks telekommunikatsioonivõrgu kasutamise tingimused ning tegevuse registreerimise kord
Kasutatakse sageli vales tähenduses, tähenduse ebasoovitatav laienemine.
Vt ka kindlaks määratlema, määritlema

sügisperioodsügis, sügiskuud
Tööinspektsioon korraldab selle aasta sügisperioodil Tartus kolm koolitustTööinspektsioon korraldab selle aasta sügisel Tartus kolm koolitust
Uuringu andmetel kuulasid Eesti elanikud sügisperioodil raadiot keskmiselt 3 tundi ja 40 minutit päevasUuringu andmetel kuulasid Eesti elanikud sügiskuudel raadiot keskmiselt 3 tundi ja 40 minutit päevas
Põhjendamatu võõrsõnalembus. Kantseliit.
Vt ka periood, kevadperiood, suveperiood, talveperiood

ulatuses
Arupärimist ei ole vaja täies ulatuses ette lugedaTervet / Kogu arupärimist ei ole vaja ette lugeda
Üliõpilane peab kuulama loenguid 10 tunni ulatusesÜliõpilane peab kuulama 10 tundi loenguid
Kantseliitlik sõna, teeb tähenduse ähmasemaks.

voluntäärvolontäär, vabatahtlik
Voluntäär ehk vabatahtlik tugiisik veedab oma hoolealusega aasta jooksul iga nädal paar tundiVolontäär ehk vabatahtlik tugiisik veedab oma hoolealusega aasta jooksul iga nädal paar tundi
Ta oli aastal 1924 Tallinna Keskhaigla sisehaiguste osakonna voluntäärassistentTa oli aastal 1924 Tallinna Keskhaigla sisehaiguste osakonna volontäärassistent / vabatahtlik assistent
Õigekirjaviga: volontäär tuleb prantsuse sõnast volontaire.


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur