[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 14 artiklit

apostilleerima, apostiliseerimaapostillima, apostilli lisama, apostilliga kinnitama
Dokument tuleb tõlkida, kinnitada ja legaliseerida või apostilleeridaDokument tuleb tõlkida, kinnitada ja legaliseerida või apostillida
Peale tõlgete saate tellida dokumentide apostilleerimistPeale tõlgete saate tellida dokumentide apostillimist / apostilliga kinnitamist
Firma asutamisdokumentide komplekt sisaldab mh ka apostiliseeritud dokumente koos volitusegaFirma asutamisdokumentide komplekt sisaldab mh ka apostillitud / apostilliga dokumente koos volitusega
Ületuletus – sõna sisaldab liigseid osi.
Vt ka apostill
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi”, lk 117

fookustama
1. <mida> (kujutist) fookusse seadma v teravdama, fookusse koondama
Kaamera fookustab kaugemal paiknevatele objektideleKaamera fookustab kaugemal paiknevaid objekte / paiknevad objektid
Kuna fookustama tähendab 'fookusse koondama, fookusse seadma', pole alaleütlev kääne selle verbiga sobiv sõltumus.
2.keskendama, pühendama
Igapäevased arstivisiidid tuleb fookustada nii lapse kui ka ema vajadusteleIgapäevased arstivisiidid tuleb keskendada / pühendada nii lapse kui ka ema vajadustele
Millistele probleemidele peaks Riigikontroll enim tähelepanu fookustama?Millistele probleemidele peaks Riigikontroll enim tähelepanu keskendama / pühendama / pöörama?
Peaksime fookustama oma tervisepoliitika neile teguritele, mis tekitavad seda olukordaPeaksime keskendama oma tervisepoliitika neile teguritele, mis tekitavad seda olukorda
Võõrsõnaga liialdamine võib teha teksti kantseliitlikuks, soovitame eelistada täpsema sisuga omasõnu.

innovaator (inglise innovator) ⇒ uuendaja, novaator
Tervishoid on innovaatoritele väga atraktiivne valdkond, kuna seal on palju ebaefektiivsustTervishoid on uuendajatele / novaatoritele väga huvipakkuv / ligitõmbav valdkond, kuna seal on palju ebaefektiivsust (vt ka atraktiivne)
Eesti riik peaks kuulama infotehnoloogia valdkonna loojaid ja innovaatoreid ning pidama nendega aruteluEesti riik peaks kuulama infotehnoloogia valdkonna loojaid ja uuendajaid / novaatoreid ning pidama nendega arutelu
Konkursil Ettevõtluse Auhind tunnustatakse parimat eksportööri, välisinvestorit, innovaatorit, turismiuuendajat ja aasta arenejatKonkursil Ettevõtluse Auhind tunnustatakse parimat eksportijat / ekspordifirmat, välisinvestorit, novaatorit, turismiuuendajat ja aasta arenejat (vt ka eksportöör)
Põhjendamatu inglise laen, sest nii sama tähendusega võõrsõna kui ka omasõna on eesti keeles juba olemas.
Vt ka innovaatiline, innovatsioonid, innoveerima

järkjärguliselt <määrsõnana> ⇒ järk-järgult, järgu kaupa, järguti
Projekt näeb ette sadama korrastamise järkjärguliseltProjekt näeb ette sadama korrastamise järk-järgult / järgu kaupa
Koolitustegevus gümnaasiumis lõpetatakse järkjärguliseltKoolitustegevus gümnaasiumis lõpetatakse järgu kaupa / järk-järgult
Visioonivõistluse võidutööd on võimalik lähema kümne aasta jooksul ka ellu viia ja järkjärguliselt teostadaVisioonivõistluse võidutööd on võimalik lähema kümne aasta jooksul ka ellu viia ja järk-järgult / järgu kaupa / järguti teostada
Ei ole vaja tuletada uut määrsõna line-liitelisest omadussõnast järkjärguline, kui on olemas juba sama tähendusega määrsõna järk-järgult. Ületuletatud määrsõna teeb sõnastuse keerukaks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

mitmepoolselt <määrsõnana>
Ajalooliselt on pangad pea kõikjal maailmas teenustasud mitmepoolselt kokku leppinudAjalooliselt on pangad pea kõikjal maailmas teenustasud omavahel kokku leppinud
Portaalis saab dokumente saata ka mõnele teisele portaalikasutajale allkirjastamiseks ja luua nii ka mitmepoolselt allkirjastatud dokumentePortaalis saab dokumente saata ka mõnele teisele portaalikasutajale allkirjastamiseks ja luua nii ka mitme poole / mitme kasutaja allkirjastatud dokumente
lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

osaajaliselt <määrsõnana> ⇒ osa(-)ajaga, osalise ajaga
Soovin töötada täiskohaga, osaajaliselt või puhkuseasendajanaSoovin töötada täiskohaga, osaajaga / osalise tööajaga või puhkuseasendajana
Lasteaia tavarühma täisajaliselt või osaajaliselt koha taotlemiseks esitab lapsevanem avalduseLasteaia tavarühma täis- või osaajaga koha taotlemiseks esitab lapsevanem avalduse
Selle programmi kaudu on õppejõududel võimalik saada toetust, et õpetada osaajaliselt mõnes haridusasutusesSelle programmi kaudu on õppejõududel võimalik saada toetust, et õpetada osaajaga / osalise tööajaga mõnes haridusasutuses
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka täisajaliselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

põrkuma <millega> kokku põrkama
Avalikku korda tagavad organisatsioonid põrkuvad mitmetele probleemideleAvalikku korda tagavad organisatsioonid põrkavad mitmetele probleemidele / Avalikku korda tagavad organisatsioonid põrkavad kokku / põrkuvad mitmete probleemidega
Peaminister põrkus vastuseisule valitsusliidusPeaminister põrkas kokku / põrkus valitsusliidu vastuseisuga / Peaminister põrkas valitsusliidu vastuseisule
Kinnipeetu vanemad üritasid telefoni teel tema kohta Quito vanglast infot saada, kuid põrkusid keelebarjäärileKinnipeetu vanemad üritasid telefoni teel tema kohta Quito vanglast infot saada, kuid põrkasid keelebarjäärile / Kinnipeetu vanemad üritasid telefoni teel tema kohta Quito vanglast infot saada, kuid põrkasid kokku / põrkusid keelebarjääriga
Põrkuma tähendab 'kokku põrkama', see ei sobi alaleütleva käändega. Alaleütlev kääne on selles sõltumuses võõrapärane.
Vt ka kokku põrkuma
Loe lisaks: Peep Nemvaltsi artikkel „Alaleütleva vallutusi”

pädema (soome päteä) ⇒ kehtima, maksev olema, paika pidama
Päevakauplemispiirangu kohustus peaks siiski pädema vaid USA maaklerite kohtaPäevakauplemispiirangu kohustus peaks siiski kehtima vaid USA maaklerite kohta
Ravijärjekordade mõõtmise metoodika ei pädeRavijärjekordade mõõtmise metoodika ei kehti / ei ole arvestatav
Ilma toimiva kalapüügikontrollita ei saa eeldada ka muu kalanduspoliitika toimimist ja see pädeb ka LäänemerelIlma toimiva kalapüügikontrollita ei saa eeldada ka muu kalanduspoliitika toimimist ja see kehtib ka Läänemerel
Põhjendamatu laen soome keelest, sest sama asja väljendamiseks on eesti keeles juba sõnad olemas.
Vt ka pädematu, pädematus

pädematus (soome pätemättömyys) ⇒ ebapädevus, asjatundmatus, ebakompetentsus, võhiklikkus
meditsiinilise pädematusega seotud vastutusmeditsiinilise asjatundmatusega / ebakompetentsusega seotud vastutus
Depressiivsuse tunnuseks on langenud enesehinnang, mõttetuse ja pädematuse tunneDepressiivsuse tunnuseks on langenud enesehinnang, mõttetuse ja ebapädevuse tunne
Sõjaväelises kontekstis võib ühe meeskonnaliikme pädematus kaasa tuua traagilisi tagajärgiSõjaväelises kontekstis võib ühe meeskonnaliikme ebakompetentsus / võhiklikkus kaasa tuua traagilisi tagajärgi
Põhjendamatu laen soome keelest, sest sama tähenduse väljendamiseks on eesti keeles juba sõnad olemas.
Vt ka pädema, pädematu

reisima
1. reisi tegema, kuskile kaugemale ära sõitma
2.sõitma
Reisisin bussiga autobussijaama juurest Vabaduse väljakuleSõitsin bussiga autobussijaama juurest Vabaduse väljakule
Sõnadel reisima ja sõitma on eesti keeles tähendusvahe. Trammi, trolli, rongi, bussi ja liftiga sõidetakse, mitte ei reisita.
Vt ka reisija

resümee
1. (prantsuse résumé) kokkuvõte, kokkuvõtlik ülevaade
Selgusid võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendiumi saajad
Antoloogia lõpus on fakti- ja sisutihe resümee sajandilõpu eesti kirjandusest
2. (inglise resume) ⇒ elulookirjeldus, curriculum vitae, CV
Kui mõistate klientide teenindamist ja oskate hinnata kvaliteeti, saatke meile oma resümeeKui mõistate klientide teenindamist ja oskate hinnata kvaliteeti, saatke meile oma elulookirjeldus / CV
Tähenduse ebasoovitatav laienemine inglise keele mõjul.

sõnasõnaliselt <määrsõnana> ⇒ sõna-sõnalt
Ta kordas ülemuse juttu sõnasõnaliseltTa kordas ülemuse juttu sõna-sõnalt
Raport nendib, et Eesti valitsus on lubatud integratsioonipoliitikat võtnud liiga sõnasõnaliseltRaport nendib, et Eesti valitsus on lubatud integratsioonipoliitikat võtnud liiga sõna-sõnalt
Ei ole vaja tuletada uut määrsõna line-liitelisest omadussõnast sõnasõnaline, kui on olemas juba sama tähendusega määrsõna sõna-sõnalt. Ületuletatud määrsõna teeb sõnastuse keerukaks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

tähttäheliselt <määrsõnana> ⇒ täht-tähelt; täpselt
Viie protsendi õdede ja hooldajate puhul ei täideta miinimumtunnitasu kokkulepet tähttäheliseltViie protsendi õdede ja hooldajate puhul ei täideta miinimumtunnitasu kokkulepet täpselt / täht-tähelt
Fanaatikud lugesid piiblit nagu käsuraamatut ning rakendasid tähttäheliselt ellu sealt saadud nõuandeidFanaatikud lugesid piiblit nagu käsuraamatut ning rakendasid täht-tähelt ellu sealt saadud nõuandeid
Ei ole vaja tuletada uut määrsõna line-liitelisest omadussõnast tähttäheline, kui on olemas juba sama tähendusega määrsõna täht-tähelt. Ületuletatud määrsõna teeb sõnastuse keerukaks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

ümber vaatama
1. endast tahapoole vaatama
Kui ta ümber vaatas, nägi ta neiut rahulikult umbrohtu kitkuvat
2. (vene пересмотреть) ⇒ muutma, ümber tegema; kontrollima, revideerima, läbi vaatama, uuesti kaaluma
1. juulil hakatakse ümber vaatama üürilepinguid1. juulil hakatakse kontrollima / revideerima / läbi vaatama üürilepinguid
Sündmused Gruusias sundisid ka Eesti riiki oma varasemaid eelarvekavasid ümber vaatamaSündmused Gruusias sundisid ka Eesti riiki oma varasemaid eelarvekavasid ümber tegema / läbi vaatama / revideerima
Riigikogu otsustas kõrgharidusreformi seaduse ümber vaadataRiigikogu otsustas kõrgharidusreformi seadust muuta / Riigikogu otsustas kõrgharidusreformi seaduse ümber teha
Ümber vaatama on vene keele mõjuline väljend. Parem on kasutada täpsemat ja ühemõttelist sõnastust.


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur