[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 45 artiklit

adaptsioon (ladina adaptatio) ⇒ adaptatsioon
Plaan näeb ette muulaste adaptsiooni eesti kultuuriruumi ja nende kaasamist aktiivsesse ühiskonnaelluPlaan näeb ette muulaste adaptatsiooni / kohanemist eesti kultuuriruumis ja nende kaasamist aktiivsesse ühiskonnaellu
Filmi režissöör on René Vilbre, stsenaariumi adaptsiooni autor on Ilmar RaagFilmi režissöör on René Vilbre, stsenaariumi adaptatsiooni autor on Ilmar Raag
Õigekirjaviga: adaptatsioon tuleb ladina sõnast adaptatio.

aksepteerimaaktsepteerima, aktseptima, heaks kiitma, vastu võtma
Praegusel kujul Eestis kehtivat tulumaksuseadust ei saa Euroopa Liit mingil tingimusel aksepteeridaPraegusel kujul Eestis kehtivat tulumaksuseadust ei saa Euroopa Liit mingil tingimusel aktsepteerida / aktseptida
Maksevahendina aksepteeritakse kõiki krediit- ning deebetkaarteMaksevahendina aktsepteeritakse / aktseptitakse kõiki krediit- ning deebetkaarte / Maksevahendina sobivad kõik krediit- ning deebetkaardid
Kontot registreerides aksepteerite meie veebilehe kasutustingimusiKontot registreerides aktsepteerite / aktseptite meie veebilehe kasutustingimusi / Kontot registreerides võtate vastu / kiidate heaks meie veebilehe kasutustingimused
Inglise keele mõjul tekkinud õigekirjaviga. Sõna aktsepteerima tuleb ladina sõnast acceptare. Täheühendit cc hääldatakse ladina keeles [kts].

dekomisjoneerimine (inglise decommissioning) ⇒ käigust kõrvaldamine, käitusest kõrvaldamine, dekomissioneerimine
Hinnanguliselt moodustab tuumajaama dekomisjoneerimise kulu u 15% elektri hinnastHinnanguliselt moodustab tuumajaama käigust kõrvaldamise / dekomissioneerimise kulu u 15% elektri hinnast
Bulgaaria, Leedu ja Slovakkia nõustusid kaheksa tuumareaktori kavatsetust varem sulgemise ning seejärel dekomisjoneerimisegaBulgaaria, Leedu ja Slovakkia nõustusid kaheksa tuumareaktori kavatsetust varem sulgemise ning seejärel käitusest kõrvaldamisega / dekomissioneerimisega
Nii komisjon kui ka komissioneerimine tulevad ladina sõnast commissio. Sõnas komisjon on häälduses rõhk nihkunud 1. silbile ja vähenenud silpide arv. Sõnas komissioneerimine pole rõhk sõnas nihkunud ja silpe vähemaks jäänud, seetõttu ei saa i-d asendada j-iga – sama kehtib ka sõna dekomissioneerimine kohta. Võõrsõnaga liialdamine võib aga teha teksti kantseliitlikuks, soovitame eelistada omasõnu.
Vt ka komisjoneerimine

doktoratuurdoktorantuur, doktoriõpe
Õigekirjaviga: sõna doktorantuur on tuletatud sõnast doktorant.

eplikatsiooneksplikatsioon, seletus; ehitusjoonise seletus; kaardi või plaani tingmärkide seletus
Lasteaia 1. korruse ruumide eplikatsioonLasteaia 1. korruse ruumide eksplikatsioon / plaaniseletus / ehitusjoonise seletus
Garaaži ja majandushoone asendiplaanid ja eplikatsioonid on rendilepingu lisas 1Garaaži ja majandushoone asendiplaanid ja plaaniseletused / eksplikatsioonid on rendilepingu lisas 1
Palume väljastada elamu ruumide eplikatsiooni ja korruste plaanidPalume väljastada elamu ruumide eksplikatsiooni ja korruste plaanid
Õigekirjaviga. Sõna eksplikatsioon tuleb sõnast eksplitseerima, mis tähendab 'seletama, selgitama'.

formuleerumaformeeruma, kujunema
Protokollist formuleeruvad aprillikuu lõpuks koos uuringutulemustega ettepanekud riigile ja rahastajateleProtokollist formeeruvad / kujunevad aprillikuu lõpuks koos uuringutulemustega ettepanekud riigile ja rahastajatele
Komisjoni toetust leidvad seisukohad formuleerusid põhiseaduskomisjoni ettepanekutestKomisjoni toetust leidvad seisukohad formeerusid / kujunesid põhiseaduskomisjoni ettepanekutest
Soomaa rahvuspargi moodustamise idee sai alguse 20. sajandi viimastel kümnenditel ja formuleerus lõplikult Eestimaa Looduse Fondi toelSoomaa rahvuspargi moodustamise idee sai alguse 20. sajandi viimastel kümnenditel ja formuleeriti / formeerus lõplikult Eestimaa Looduse Fondi toel
Sõnast formuleerima ei sobi moodustada enesekohast tegusõna ('täpselt sõnastuma'?). Omasõna on sageli selgem.
Vt ka formuleerima

funksioneerimafunktsioneerima
Õigekirjaviga. Sõna funktsioneerima tuleb saksa sõnast funktionieren.
Vt ka funksioon

funksioonfunktsioon
Õigekirjaviga. Sõna funktsioon tuleb ladina sõnast functio.
Vt ka funksioneerima

ignorantne
1. võhiklik, asjatundmatu
Pöördun teie poole ühe ignorantse küsimusega (asjatundmatu)
2.ükskõikne, külm; mittearvestav, eirav
Politseid ei jäta laste saatus ignorantseksPolitseid ei jäta laste saatus ükskõikseks / külmaks
58% õpilastest arvab, et õpetajad on vägivalla suhtes ignorantsed58% õpilastest arvab, et õpetajad on vägivalla suhtes ükskõiksed / 58% õpilastest arvab, et õpetajad eiravad vägivalda
Kasutatakse sageli vales tähenduses: ignorantne ei tule sõnast ignoreerima (teadlikult tähele panemata jätma, mitte arvestama, eirama).

kasuaalne
1. juhuslik; jur konkreetsel juhtumil põhinev, kindlale kaasusele vastav
2. (inglise casual) ⇒ igapäevane, vaba aja; mugav
Teksa võib olla nii kasuaalne kui ka pidulik rõivaeseTeksa võib olla nii vaba aja / igapäevane kui ka pidulik rõivaese
Pakume rõivaid nooruslikele meestele ja naistele, kes väärtustavad mõistliku hinnaga stiilset ja kasuaalset rõivastustPakume rõivaid nooruslikele meestele ja naistele, kes väärtustavad mõistliku hinnaga stiilset ja mugavat rõivastust
Toorlaen inglise keelest, tähenduse põhjendamatu laienemine. Sõna kasuaalne tuleb eesti keelde ladina sõnast casus, mis tähendab 'juhus'.

koefitsentkoefitsient, suhtarv, tegur
Õigekirjaviga: koefitsient tuleb ladina sõnast coefficiens.

komandatuurkomandantuur
Õigekirjaviga: komandantuur on tuletatud sõnast komandant.

kombijaam elektri- ja küttejaam
Kuressaares avati 12 miljonit eurot maksev kombijaamKuressaares avati 12 miljonit eurot maksev elektri- ja küttejaam
Nii USA-s kui ka Euroopa riikides on hoogustunud väikeste kombijaamade kasutamineNii USA-s kui ka Euroopa riikides on hoogustunud väikeste elektri- ja küttejaamade kasutamine
Osis kombi- on kõnekeelse varjundiga lühend sõnast kombineeritud. Pikem väljend võib olla selgem ja arusaadavam.

komisjoneerimine (inglise commissioning) ⇒ käiku andmine, käitusse andmine, komissioneerimine
jäätmete käitlus- ja ladustuskeskuse kavandamine, ehitamine ja komisjoneeriminejäätmete käitlus- ja ladustuskeskuse kavandamine, ehitamine ja käiku andmine
Tegevusloa omaja vastutab tuumarajatise asukoha valiku, projekteerimise, ehitamise, komisjoneerimise, käitlemise või dekomisjoneerimise eestTegevusloa omaja vastutab tuumarajatise asukoha valiku, projekteerimise, ehitamise, käiku andmise, käitamise või käitusest kõrvaldamise eest (vt ka käitlema)
Nii komisjon kui ka komissioneerimine tulevad ladina sõnast commissio. Sõnas komisjon on häälduses rõhk nihkunud 1. silbile ja vähenenud silpide arv. Sõnas komissioneerimine pole rõhk sõnas nihkunud ja silpe vähemaks jäänud, seetõttu ei saa i-d asendada j-iga. Võõrsõnaga liialdamine võib aga teha teksti kantseliitlikuks, soovitame eelistada omasõnu.
Vt ka dekomisjoneerimine, käitus, käitama

kompententnekompetentne, pädev
Õigekirjaviga: kompetentne tuleb ladina sõnast competens.

konfidetsiaalnekonfidentsiaalne, salajane
Õigekirjaviga: konfidentsiaalne tuleb ladina sõnast confidentia.

konjuktuurkonjunktuur, olukord, seisund
Ettevõtte turundusjuht ütles BNS-ile, et hindu võimaldas langetada soodne konjuktuur maailmaturulEttevõtte turundusjuht ütles BNS-ile, et hindu võimaldas langetada soodne konjunktuur maailmaturul / maailmaturu soodne olukord
Õigekirjaviga: konjunktuur tuleb ladina sõnast coniunctura.

konstanteerimakonstateerima
Õigekirjaviga: konstateerima tuleb prantsuse sõnast constater.

konvensioonkonventsioon
Õigekirjaviga: konventsioon tuleb ladina sõnast conventio.

konventeerimakonverteerima
Õigekirjaviga: konverteerima tuleb ladina sõnast convertere.

korrumpteerunud, korrupeerunud, korrupteerunudkorrumpeerunud
Õigekirjaviga: korrumpeeruma tuleb ladina sõnast corrumpere.
Vrd korruptsioon

korrumptsioonkorruptsioon
Omavalitsused on väidetavalt kõige altimad korrumptsioonileOmavalitsused on väidetavalt kõige korruptsioonialtimad
Õigekirjaviga: korruptsioon tuleb ladina sõnast corruptio.

liikmelisusliikmesus, liikmeks olek
MTÜ liikmeks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes liikmelisust taotlevadMTÜ liikmeks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes liikmesust taotlevad
Euroopa Liidu liikmelisust pooldab vaid iga kolmas brittEuroopa Liidu liikmesust / liikmeks olemist pooldab vaid iga kolmas britt
70% soomlastest ei poolda NATO-liikmelisust70% soomlastest ei poolda, et Soome astuks NATO liikmeks / NATO liikmeks astumist
Liikmelisus on tuletis sõnast liikmeline. Liikmeks olekut märgib sus-liitega liikmesus.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi”, lk 102
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 252

litsenseerimalitsentsima
Õigekirjaviga: litsentsima ja litsentseerima tulevad sõnast litsents.

magistratuur
1. (ladina magistratus) kõrgemate riigiametnike kogu Vana-Roomas, USA-s jm, kohtunikkond endisaegsel Venemaal, Prantsusmaal, Suurbritannias jm
2.magistrantuur, magistriõpe
Õigekirjaviga: magistrantuur on tuletatud sõnast magistrant.

momentaalnemomentaanne
Elektrooniline pidurdussüsteem annab pidurite momentaalse rakendumise ja vabastamiseElektrooniline pidurdussüsteem annab pidurite momentaanse / hetkega rakendumise ja vabastamise / Elektrooniline pidurdussüsteem võimaldab piduritel hetkega rakenduda ja vabaneda
Ooper saavutas momentaalse edu ning oli Opera Comique'i repertuaaris 1959. aastaniOoper saavutas otsekohe edu ning oli Opera Comique'i repertuaaris 1959. aastani
Õigekirjaviga: momentaanne tuleb ladina sõnast momentaneus. Omasõna on sageli selgem ja mugavam kasutada.
Vt ka momentaanselt

parendama
1. midagi niigi head või kvaliteetset veel paremaks tegema
Välisfassaadi renoveerimise all mõistetakse töid, millega parendatakse hoone välisilmet ja soojapidavust (tehakse veel paremaks)
2.parandama, paremaks tegema, täiendama, täiustama
Kuidas geoinformaatika kaasamisega parendada majanduspoliitika arengut maapiirkondadesKuidas geoinformaatika kaasamisega parandada / paremaks teha majanduspoliitika arengut maapiirkondades
Uute veeseadmetega parendatud ujula piletihinnad on sügiseks veidi tõusnudUute veeseadmetega täiendatud ujula piletihinnad on sügiseks veidi tõusnud
Parendatud filtrid tõstavad vee kvaliteeti joogiveeseadmetesTäiustatud filtrid parandavad vee kvaliteeti joogiveeseadmetes (vt ka kvaliteeti tõstma)
Enamasti piisab sõnast parandama. Sõna parendama läheb vaja siis, kui on tarvis rõhutada, et midagi just parendatakse ehk tehakse hea paremaks, mitte ei parandata ehk ei tehta halba heaks. Sõna parandama on üldisem ja kätkeb ka parendamist.
Vt ka parendus

parendusparandus; täiustus; muudatus
Üürnikul on üürilepingu lõppemisel õigus nõuda parenduste mõistlikku hüvitamist omaniku poolt juhul, kui eluruumi väärtus on parenduste tulemusena tõusnudÜürnikul on üürilepingu lõppemisel õigus nõuda omanikult paranduste / parandustööde mõistlikku hüvitamist juhul, kui eluruumi väärtus on paranduste tulemusena tõusnud (vt ka poolt)
Analüüsime ettevõtte tegevusi ja saadud tulemusi, määrame kindlaks vajalikud parendused ja rakendame needAnalüüsime ettevõtte tegevusi ja saadud tulemusi, määrame kindlaks vajalikud muudatused / parandused ja rakendame need
Enamasti piisab sõnast parandus. Sõna parendus läheb vaja siis, kui on tarvis rõhutada, et midagi just parendatakse ehk tehakse hea paremaks, mitte ei parandata ehk ei tehta halba heaks. Sõna parandus on üldisem ja kätkeb ka parendamist. Vahel sobib ka täpsem sõna, nagu muudatus või täiustus.
Vt ka parendama

potensiaalnepotentsiaalne
Õigekirjaviga. Sõna potentsiaalne tuleb ladina sõnast potentia.

preambulapreambul, sissejuhatus
Preambula on põhiseaduse koostisosa, selle proloogPreambul on põhiseaduse koostisosa, selle proloog
Preambulas märgitakse viited õigusaktidele, millest lähtudes on vajalik käskkiri andaSissejuhatuses märgitakse viited õigusaktidele, millest lähtudes on vajalik käskkiri anda
Eelnõuga muudeti korralduse pealkirja, preambulat ja komisjoni koosseisuEelnõuga muudeti korralduse pealkirja, sissejuhatust ja komisjoni koosseisu
Määruse eelnõu koosneb preambulast ja paragrahvidestMääruse eelnõu koosneb preambulist ja paragrahvidest
Sõna preambul tuleb eesti keelde ladina sõnast praeambulum. Iga dokumendi sissejuhatust ei sobi nimetada preambuliks.

presumtsioonpresumptsioon
Õigekirjaviga. Sõna presumptsioon tuleb ladina sõnast praesumptio.

prevalveerimaprevaleerima, ülekaalus olema, valitsema
Valdkondlikesse õpiväljunditesse on üldoskuste õpiväljund seotud ebaühtlaselt, prevalveerib valdkonnapõhine käsitusValdkondlike õpitulemustega on üldoskuste õpitulemus seotud ebaühtlaselt, prevaleerib / ülekaalus on valdkonnapõhine käsitus (vt ka väljund)
Õigekirjaviga. Sõna prevaleerima tuleb ladina sõnast praevalere.

preventatiivnepreventiivne, ennetav
Uurimistöö eesmärk oli kirjeldada kooli- ja pereõdede rolli preventatiivsel nõustamisel koolinoorte alkoholitarbimise vähendamiseksUurimistöö eesmärk oli kirjeldada kooli- ja pereõdede tegevust / tähtsust koolinoorte alkoholitarbimise vähendamise preventiivsel / ennetaval nõustamisel (vt ka roll)
Oluline on ka avalikkuse teavitamine kutsehaigusest kui haigusest ning preventatiivne tööOluline on ka avalikkuse teavitamine kutsehaigusest kui haigusest ning ennetustöö
Lähenemiskeeld on preventatiivne õiguskaitsevahend, mida on võimalik kohaldada nii tsiviil- kui ka kriminaalasjadesLähenemiskeeld on preventiivne / tõkestav õiguskaitsevahend, mida on võimalik kohaldada nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades
Ületuletus. Sõna preventiivne tuleb prantsuse sõnast préventif.
Vt ka preventsioon

preventatsioonpreventsioon, tõkestus, ärahoid, ennetus
Vere teel levivad nakkused ja nakatumise preventatsioonVere teel levivad nakkused ja nakatumise preventsioon / ärahoid / ennetus
Füsioteraapia teenust osutatakse paranemise, preventatsiooni , teraapia või rehabilitatsiooni eesmärkidelFüsioteraapia teenust osutatakse paranemise, preventsiooni / ennetuse, teraapia või rehabilitatsiooni eesmärkidel
Kriminaalvaldkonnas pakub enam huvi noorte kuritegevus ja selle preventatsioonKriminaalvaldkonnas pakub enam huvi noorte kuritegevus ja selle preventsioon / tõkestus / ärahoid
Ületuletus. Sõna preventsioon tuleb prantsuse sõnast prévention.
Vt ka preventiivne

priviligeeritudprivilegeeritud, privileegidega, eesõigustatud, eesõigustega
Me tagame meile usaldatud priviligeeritud informatsiooni konfidentsiaalsuseMe tagame meile usaldatud privilegeeritud informatsiooni konfidentsiaalsuse
Magistritöö uurib haridusplaanide kujunemist olenevalt sellest, kas õpilane kuulub ühiskonnas priviligeeritud või mittepriviligeeritud rühmaMagistritöö uurib haridusplaanide kujunemist olenevalt sellest, kas õpilane kuulub ühiskonnas privileegidega või privileegideta rühma (vt ka mitte-)
Isikud, kes soovivad menetlusse kolmanda isikuna sekkuda, jagunevad kaheks: priviligeeritud ja priviligeerimataIsikud, kes soovivad menetlusse kolmanda isikuna sekkuda, jagunevad kaheks: privilegeeritud / eesõigustega ja privilegeerimata / eesõigusteta
Õigekirjaviga: privilegeeritud tuleb sõnast privileeg.

reflektsioon (inglise reflection) ⇒ refleksioon, tagasiside
Kursuse reflektsioon: see kursus täitis minu ootusedKursuse refleksioon / tagasiside: see kursus täitis minu ootused
Tunni reflektsioonifaas aitab kinnistada õpitutTunni refleksioonifaas aitab kinnistada õpitut
Inglise keele mõjuline õigekirjaviga. Sõna refleksioon tuleb ladina sõnast reflexio 'tagasipööramine'.

sekvesteerimasekvestreerima, sekvestrima
Sekvesteerimine on vaidlusaluse vara hoiuleandmine, mille säilimine tuleb tagada lõpliku kohtuotsuse tegemiseniSekvestreerimine / Sekvestrimine on vaidlusaluse vara hoiuleandmine, mille säilimine tuleb tagada lõpliku kohtuotsuse tegemiseni
Pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritudPakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud / sekvestritud
Õigekirjaviga. Tegusõnad sekvestreerima ja sekvestrima on tuletatud sõnast sekvester, mille tüvesse jääb käänamisel r alles: sekvestri.

standartnestandardne
Õigekirjaviga: standardne on tuletatud sõnast standard.

struktueerimastruktureerima, struktuuristama
Õigekirjaviga: tuletatud sõnast struktuur.

teenendajateenindaja
Õigekirjaviga: teenindaja tuleb sõnast teenindama, mis omakorda tuleb sõnast teenima.

teenendamateenindama
Õigekirjaviga: teenindama tuleb sõnast teenima.

teenendusteenindus
Õigekirjaviga: teenindus tuleb sõnast teenindama, mis omakorda tuleb sõnast teenima.

visionäärnevisionaarne, visiooni-, ideede
Euroopa Liit kannatab visionäärse kriisi allEuroopa Liit kannatab visionaarse kriisi / ideede kriisi all
Õppeaine üldeesmärk on õpetada kursuslased analüüsima erinevaid kontekste ja looma nendele analüüsidele toetuvaid visionäärseid kontseptsiooneÕppeaine üldeesmärk on õpetada kursuslased analüüsima eri kontekste ja looma nendele analüüsidele toetuvaid visionaarseid kontseptsioone / visioonikontseptsioone (vt ka erinev)
Suure riskiga visionäärsete teaduslike koostööprojektide toetamine on vajalik uue tulevikutehnoloogia aluste edukaks väljaselgitamiseksSuure riskiga visionaarsete / visioonirohkete / visioone loovate teaduslike koostööprojektide toetamine on vajalik uue tulevikutehnoloogia aluste edukaks väljaselgitamiseks
Õigekirjaviga. Sõna visionaarne tuleb prantsuse sõnast visionnaire. Sellelaadsed omadussõnad mugandatakse eesti keelde liitega -aarne (mitte -äärne), vrd nt autoritaire › autoritaarne, solidaire › solidaarne, totalitaire › totalitaarne.

voluntäärvolontäär, vabatahtlik
Voluntäär ehk vabatahtlik tugiisik veedab oma hoolealusega aasta jooksul iga nädal paar tundiVolontäär ehk vabatahtlik tugiisik veedab oma hoolealusega aasta jooksul iga nädal paar tundi
Ta oli aastal 1924 Tallinna Keskhaigla sisehaiguste osakonna voluntäärassistentTa oli aastal 1924 Tallinna Keskhaigla sisehaiguste osakonna volontäärassistent / vabatahtlik assistent
Õigekirjaviga: volontäär tuleb prantsuse sõnast volontaire.

ära nimetamanimetama
Selle, kes teie seast koosoleku kokku kutsub, peate juba praegu ära nimetamaSelle, kes teie seast koosoleku kokku kutsub, peate juba praegu nimetama
Esimene kõneleja peab ära nimetama kõik argumendid, millele keskendutakseEsimene kõneleja peab nimetama kõik argumendid, millele keskendutakse
Pealkirjas peab ära nimetama organisatsiooni nime ja kuupäevaPealkirjas peab nimetama organisatsiooni nime ja kuupäeva
Sõna ära on liigne, piisab sõnast nimetama.


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur