[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 60 artiklit

aksepteerimaaktsepteerima, aktseptima, heaks kiitma, vastu võtma
Praegusel kujul Eestis kehtivat tulumaksuseadust ei saa Euroopa Liit mingil tingimusel aksepteeridaPraegusel kujul Eestis kehtivat tulumaksuseadust ei saa Euroopa Liit mingil tingimusel aktsepteerida / aktseptida
Maksevahendina aksepteeritakse kõiki krediit- ning deebetkaarteMaksevahendina aktsepteeritakse / aktseptitakse kõiki krediit- ning deebetkaarte / Maksevahendina sobivad kõik krediit- ning deebetkaardid
Kontot registreerides aksepteerite meie veebilehe kasutustingimusiKontot registreerides aktsepteerite / aktseptite meie veebilehe kasutustingimusi / Kontot registreerides võtate vastu / kiidate heaks meie veebilehe kasutustingimused
Inglise keele mõjul tekkinud õigekirjaviga. Sõna aktsepteerima tuleb ladina sõnast acceptare. Täheühendit cc hääldatakse ladina keeles [kts].

aktsept nõusolekuavaldus, heakskiit, nõusolek võtta endale kohustusi; maj nõusolek osta kaupu kindla hinnaga ja kindlatel tingimustel
Seaduseelnõu sai aktsepti RiigikogusSeaduseelnõu kiideti heaks Riigikogus
Valitsus andis oma aktsepti eelarveeraldiseleValitsus andis oma nõusoleku eelarveeraldisele
Võõrapärasele laenule võiks üldises kontekstis eelistada täpsemat omasõna.

aplikatsioon
1. tekst käsitöös, nahatöödes ja mööblikunstis: riidest, vildist, nahast vm materjalist pinnakaunistus
2. med ravimi manustamine
3. (inglise application) inforakendus
Statoil Eesti mobiiliaplikatsioon on praktiline vahend, mis aitab leida lähima Statoili teenindusjaamaStatoil Eesti mobiilirakendus on praktiline vahend, mis aitab leida lähima Statoili teenindusjaama
Eurovisioni tarbeks loodi ka aplikatsioon, mille kaudu sai end nutitelefonide ning tahvelarvutite abil sündmustega kursis hoidaEurovisioni tarbeks loodi ka rakendus, mille kaudu sai end nutitelefonide ning tahvelarvutite abil sündmustega kursis hoida
Otsime töötajat, kes on kokku puutunud Facebooki aplikatsioonide loomisegaOtsime töötajat, kes on kokku puutunud Facebooki rakenduste loomisega
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

arhitektuuriline lahendus, arhitektuurne lahendusarhitektuurilahendus
Elamu arhitektuuriline lahendus on õnnestunud ning sellele lisavad väärtust ilusad rikkalikud vaatedElamu arhitektuurilahendus on õnnestunud ning sellele lisavad väärtust ilusad rikkalikud vaated
Hoone arhitektuurne lahendus on nüüdisaegneHoone arhitektuurilahendus on nüüdisaegne
Välja on kuulutatud Eesti Vabariigi suursaatkonna Riias uue hoone arhitektuurse lahenduse ideekonkurssVälja on kuulutatud Eesti Vabariigi suursaatkonna Riias uue hoone arhitektuurilahenduse ideekonkurss
Teiste keelte omadussõnu ei saa tihtipeale eestindada samuti omadussõnadega, vaid peab kasutama nimisõnu, näiteks vene железная дорога ei ole eesti keeles „raudne tee”, vaid raudtee; inglise domestic peace ei ole „kodune rahu”, vaid kodurahu. Suhet mingi teise eseme või tunnusega väljendab eesti keeles liitsõna, mitte ne- või line-tuletisega sõnaühend.
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 269–273

crowdsourcimarahvalt tellima
Ametikirjeldus sai crowdsourcitudAmetikirjelduse tellisime rahvalt / Ametikirjeldus on ühislooming
Tahaksime natuke crowdsourcida ühte aspekti meie väitluse ettevalmistusestTahaksime rahvalt abi paluda / inimestega konsulteerida ühes aspektis meie väitluse ettevalmistusest
Tuletis rikub jämedalt eesti keele tuletusreegleid. Laialivalguva sisuga laenu asemele soovitame leida selgema ja täpsema omasõna.
Vt ka insourcima, outsourcima, crowdsourcing

dekomisjoneerimine (inglise decommissioning) ⇒ käigust kõrvaldamine, käitusest kõrvaldamine, dekomissioneerimine
Hinnanguliselt moodustab tuumajaama dekomisjoneerimise kulu u 15% elektri hinnastHinnanguliselt moodustab tuumajaama käigust kõrvaldamise / dekomissioneerimise kulu u 15% elektri hinnast
Bulgaaria, Leedu ja Slovakkia nõustusid kaheksa tuumareaktori kavatsetust varem sulgemise ning seejärel dekomisjoneerimisegaBulgaaria, Leedu ja Slovakkia nõustusid kaheksa tuumareaktori kavatsetust varem sulgemise ning seejärel käitusest kõrvaldamisega / dekomissioneerimisega
Nii komisjon kui ka komissioneerimine tulevad ladina sõnast commissio. Sõnas komisjon on häälduses rõhk nihkunud 1. silbile ja vähenenud silpide arv. Sõnas komissioneerimine pole rõhk sõnas nihkunud ja silpe vähemaks jäänud, seetõttu ei saa i-d asendada j-iga – sama kehtib ka sõna dekomissioneerimine kohta. Võõrsõnaga liialdamine võib aga teha teksti kantseliitlikuks, soovitame eelistada omasõnu.
Vt ka komisjoneerimine

dekoreerima
1. (kujundades) kaunistama, ilustama, ehtima; kaunist välimust looma
Paremini dekoreeritud vaateaknad said jõulukaunistuskonkursi auhinna
2. (inglise decorate) ⇒ aumärgiga autasustama, aumärki annetama
George W. Bush dekoreeriti kõrgeima kohaliku aumärgigaGeorge W. Bush sai kõrgeima kohaliku aumärgi
Vabariigi 78. aastapäeval oli võimalik dekoreerida meie teenekaid rahvuskaaslasi riiklike teenetemärkidegaVabariigi 78. aastapäeval oli võimalik autasustada meie teenekaid rahvuskaaslasi riiklike teenetemärkidega
Viis aastat tagasi täitsin siinsamas sedasama austavat ülesannet – dekoreerida valitud rektorit tema ametirahagaViis aastat tagasi täitsin siinsamas sedasama austavat ülesannet – anda valitud rektorile üle tema ametiraha / panna valitud rektorile kaela tema ametiraha
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul.

DIY lüh (inglise do it yourself) ⇒ ise tehtud, ise kokkupandav; isetegemine, käsitsivalmistamine
Enamik puitmaju imporditakse DIY komplektinaEnamik puitmaju imporditakse kokkupandava komplektina
Grupi põhirõhk oleks DIY tüüpi projektide tutvustamisel ning info jagamiselRühma põhirõhk oleks isetegemisprojektide / isetehtu tutvustamisel ning info jagamisel (vt ka grupp)
Rahvamajas toimus DIY töötuba, kus sai endale isikupärase riideeseme valmistadaRahvamajas toimus isetegemise töötuba / käsitöötuba, kus sai endale isikupärase riideeseme valmistada
Laialivalguva tähendusega ingliskeelse lühendi asemel soovitame kasutada selgemat omasõna.

eksportööreksportija, väljavedaja; ekspordiettevõte, ekspordifirma
Hiinast sai eelmisel aastal suurim sõidukite eksportöörHiinast sai eelmisel aastal suurim sõidukite eksportija
Norra eksportöör sõlmis lepingu suure tööstusseadme müügiks USA partnerileNorra ekspordiettevõte / ekspordifirma sõlmis lepingu suure tööstusseadme müügiks USA partnerile
Võõrliitega tuletise asemel on soovitatav eelistada eestipärasemat keelendit. Sageli on omasõna täpsem kui võõrsõna.
Vt ka importöör

enamik suurem osa
Eestis on hinnakasv kiirem kui enamikes teistes Euroopa Liidu riikidesEestis on hinnakasv kiirem kui enamikus Euroopa Liidu riikides
Enamikel juhtudel peab vabatahtlik suurema osa kulusid ise katmaEnamikul juhtudel peab vabatahtlik suurema osa kulusid ise katma
Päästekeskus väidab, et enamikest ööklubidest ei saa õnnetuse korral ohutult väljaPäästekeskus väidab, et enamikust ööklubidest ei saa õnnetuse korral ohutult välja
Sõna enamik kasutatakse ainult ainsuses, sest ei saa olla mitut suuremat osa.
Vt ka enamus

esinaine
Naiskodukaitse Rapla ringkond sai uue esinaise
Riigikogu esinaine Ene ErgmaRiigikogu esimees Ene Ergma
Esinaine sobib eelkõige juhtudel, kui ühenduses, seltsis vm on üksnes naised. Muudel juhtudel sobib ametinimetuseks esimees.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Kas naine on esimees või esinaine?”

ette kujutlemakujutlema, ette kujutama
Kujutlegem ette mõnda tõsisemat kriisisituatsiooni, kus kaitseväe juhataja ei saa mingil põhjusel oma ametiülesandeid täitaKujutlegem / Kujutagem ette mõnda tõsisemat kriisisituatsiooni, kus kaitseväe juhataja ei saa mingil põhjusel oma ametiülesandeid täita
Meie seadmeid kasutatakse kõikjal maailmas kõige ekstreemsemates oludes, mida võib ette kujutledaMeie seadmeid kasutatakse kõikjal maailmas kõige ekstreemsemates oludes, mida võib kujutleda / ette kujutada
Liiane väljend. Ette kujutlema on tekkinud tegusõnade ette kujutama ja kujutlema kokkusulamisel.
Vt ka ettekujutlus

evaluatsioon (inglise evaluation) ⇒ evalvatsioon, hindamine
Planeeritud evaluatsioon: iga osa lõpul hindavad osalejad õppust ja lisavad oma kriitilised märkusedPlaneeritud hindamine: iga osa lõpul hindavad osalejad õppust ja lisavad oma kriitilised märkused
Et kaardistada olemasolev IT-sektor ning esitada tulevikuvisioon ja soovitused, tehakse klastri evaluatsioonEt piiritleda olemasolev IT-sektor ning esitada tulevikuvisioon ja soovitused, tehakse klastri evalvatsioon / hindamine (vt ka kaardistama)
Eesti teaduse rahvusvahelise evaluatsiooni tulemuste põhjal sai uurimisgrupp analüütilise keemia erialal kõrgeima hindeEesti teaduse rahvusvahelise hindamise tulemuste põhjal sai uurimisrühm analüütilise keemia erialal kõrgeima hinde (vt ka grupp)
Valesti moodustatud mugand või õigekirjaviga.

formuleerumaformeeruma, kujunema
Protokollist formuleeruvad aprillikuu lõpuks koos uuringutulemustega ettepanekud riigile ja rahastajateleProtokollist formeeruvad / kujunevad aprillikuu lõpuks koos uuringutulemustega ettepanekud riigile ja rahastajatele
Komisjoni toetust leidvad seisukohad formuleerusid põhiseaduskomisjoni ettepanekutestKomisjoni toetust leidvad seisukohad formeerusid / kujunesid põhiseaduskomisjoni ettepanekutest
Soomaa rahvuspargi moodustamise idee sai alguse 20. sajandi viimastel kümnenditel ja formuleerus lõplikult Eestimaa Looduse Fondi toelSoomaa rahvuspargi moodustamise idee sai alguse 20. sajandi viimastel kümnenditel ja formuleeriti / formeerus lõplikult Eestimaa Looduse Fondi toel
Sõnast formuleerima ei sobi moodustada enesekohast tegusõna ('täpselt sõnastuma'?). Omasõna on sageli selgem.
Vt ka formuleerima

ikooniline
1. ikoonitaoline, kultusobjekti staatuses
2. (inglise iconic) ⇒ kuulus, tuntud
Ikooniline foto Manhattani ehitajatest sai 80-aastaseksKuulus / Tuntud foto Manhattani ehitajatest sai 80-aastaseks
Müügile jõudis Philipsi ikoonilise kärulaadse disainiga triikimislaudMüügile jõudis Philipsi kuulsa kärulaadse disainiga triikimislaud
Meie firma nõudepesumasinal on selle tootemargi ikooniline voolujoonelisusMeie firma nõudepesumasinal on sellele tootemargile iseloomulik voolujoonelisus / Meie firma nõudepesumasinal on selle tootemargi tuntud voolujoonelisus
Soovitame olla ettevaatlik asjade nimetamisega kultusobjektiks, sageli on parem kasutada neutraalsemaid sõnu.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Mis on ikoon?“

istuvvõimulolev, praegune
Valimised võitis istuv presidentValimised võitis praegune president
Istuv linnapea kinnitas, et linna ajalehed jäävad allesLinnapea / Praegune linnapea kinnitas, et linna ajalehed jäävad alles
Istuv parlament oma palka ise muuta ei saaVõimulolev parlament oma palka ise muuta ei saa
Riigikogu kodukorda ei peaks põhimõttelistes seisukohtades muutma istuva koosseisu ajalRiigikogu kodukorda ei peaks põhimõttelistes seisukohtades muutma võimuloleva koosseisu / praeguse koosseisu ajal
Täiendil istuv ei ole eesti keeles tähendust 'võimulolev, praegune'. Põhjendamatu ja segadust tekitav tähenduslaen.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Istuvad riigijuhid”
Loe lisaks: Eesti Keele Instituudi nõuanne „Istuv president”

koefitsient
1. mat kordaja
2. tegur, midagi mõjutav, määrav või tingiv asjaolu, nähtus, mõjur; suhtarv
Liikluskindlustuse riskikoefitsient sõltub sõiduki omamise ja kindlustamise ajaloostLiikluskindlustuse riskitegur sõltub sõiduki omamise ja kindlustamise ajaloost
Valla teenistujate palgamäär saadakse vallavanema palgamäära ja koefitsiendi korrutisenaValla teenistujate palgamäär saadakse vallavanema palgamäära ja suhtarvu korrutisena
Paljude tähendustega võõrsõna asemel võiks kaaluda täpsema omasõna kasutamist.
NB! Sõnas koefitsent on õigekirjaviga.

komisjoneerimine (inglise commissioning) ⇒ käiku andmine, käitusse andmine, komissioneerimine
jäätmete käitlus- ja ladustuskeskuse kavandamine, ehitamine ja komisjoneeriminejäätmete käitlus- ja ladustuskeskuse kavandamine, ehitamine ja käiku andmine
Tegevusloa omaja vastutab tuumarajatise asukoha valiku, projekteerimise, ehitamise, komisjoneerimise, käitlemise või dekomisjoneerimise eestTegevusloa omaja vastutab tuumarajatise asukoha valiku, projekteerimise, ehitamise, käiku andmise, käitamise või käitusest kõrvaldamise eest (vt ka käitlema)
Nii komisjon kui ka komissioneerimine tulevad ladina sõnast commissio. Sõnas komisjon on häälduses rõhk nihkunud 1. silbile ja vähenenud silpide arv. Sõnas komissioneerimine pole rõhk sõnas nihkunud ja silpe vähemaks jäänud, seetõttu ei saa i-d asendada j-iga. Võõrsõnaga liialdamine võib aga teha teksti kantseliitlikuks, soovitame eelistada omasõnu.
Vt ka dekomisjoneerimine, käitus, käitama

komisjonäär
1. (inglise commissioner) ⇒ volinik
Euroopa Liidu komisjonäär soovis saada detailset ülevaadet Eesti tööstuse ja teenindussfääri arengutendentsidestEuroopa Liidu volinik soovis saada detailset ülevaadet Eesti tööstuse ja teenindussfääri arengutendentsidest
Euroopa Liidu tarbijakaitse komisjonääri sõnul ei saa lennuturismi praegust olukorda aktsepteeridaEuroopa Liidu tarbijakaitsevoliniku sõnul ei saa lennuturismi praegust olukorda aktsepteerida
Põhjendamatu toorlaen inglise keelest, lisaks sellele tähenduse laienemine.
2.komisjonär, edasimüüja
Lisaks Tartus tegutsenud akadeemilisele raamatukauplusele oli ülikooli teenistuses mitu komisjonääri väljaspool Tartut, peamiselt raamatuvahendajadLisaks Tartus tegutsenud akadeemilisele raamatukauplusele oli ülikooli teenistuses mitu komisjonäri / edasimüüjat väljaspool Tartut, peamiselt raamatuvahendajad
Komitent kohustub komisjonääri informeerima koheselt kõikidest eseme puudustestKomitent kohustub komisjonäri informeerima kohe kõikidest eseme puudustest (vt ka koheselt)
Õigekirjaviga: tähenduses 'edasimüüja' kirjutatakse komisjonär ühe ä-ga.

kupüür
1. rahatähe või väärtpaberi nimiväärtus
Politsei sai teate valeraha avastamise kohta, tegu oli 100-eurose kupüüriga
2.rahatäht
Rebitud või määrdunud kupüürid tuleks panka viiaRebitud või määrdunud rahatähed tuleks panka viia
Tähenduse tarbetu laienemine.

kvalifikatsiooni tõstmine (vene повышение квалификации) ⇒ täiendus, kutsetäiendus
Alates 1. jaanuarist 2012 viidi SA Innove koosseisu programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014”Alates 1. jaanuarist 2012 viidi SA Innove alluvusse programm „Üldhariduskooli pedagoogide kutsetäiendus 2008–2014”
Tasuta kursused: veoautojuhi kvalifikatsiooni tõstmineTasuta kursused: veoautojuhi kutsetäiendus / täienduskursus
Vene keele mõjuline väljend.
Vt ka kõrge, madal, kutsekvalifikatsioon, kvalifikatsioonitase

kõige maksimaalsem, maksimaalseimmaksimaalne
Õppimisvõime on kõige maksimaalsem rahulikus, ilma tugevate kõrvaliste ärritajateta keskkonnasÕppimisvõime on kõige suurem / maksimaalne rahulikus, ilma tugevate kõrvaliste ärritajateta keskkonnas
Grupp peab määrama, milline portfell läheb arendusse, et saavutada maksimaalseim tulemusTöörühm peab määrama, milline portfell läheb arendusse, et saavutada maksimaalne tulemus (vt ka grupp)
Koondades kogu kinnisvarategevuse ühte äriühingusse, saab optimaalseima kulutuste taseme juures maksimaalseima tulemuseKoondades kogu kinnisvarategevuse ühte äriühingusse, saab optimaalse kulutaseme juures maksimaalse tulemuse (vt ka optimaalseim)
Liiane väljend. Maksimaalne tähendabki juba kõige suuremat, sellest ei saa moodustada ülivõrret.

kõige minimaalsem, minimaalseimminimaalne
Selline liikluskorraldus võimaldab vanalinna koristada kõige minimaalsema müra, heitgaaside ja vibratsioonigaSelline liikluskorraldus võimaldab vanalinna koristada minimaalse müra, heitgaaside ja vibratsiooniga
Standardmaja ehitamisel täidetakse ainult kõige minimaalsemad energiatõhususe nõudedStandardmaja ehitamisel täidetakse ainult minimaalsed energiatõhususe nõuded
Rasva minimaalseim sisaldus kuivaines on 30%Rasva miinimumsisaldus / minimaalne sisaldus kuivaines on 30%
Vähesed projektid nõuavad minimaalseimat 10% omaosalust – enamik tahab tõhusamat panustVähesed projektid nõuavad minimaalset 10% omaosalust – enamik tahab tõhusamat panust
Liiane väljend. Minimaalne tähendabki juba kõige väiksemat, kõige vähemat, sellest ei saa moodustada ülivõrret.

kõige optimaalsem, optimaalseimoptimaalne
Et saada kõige optimaalsem hinnakalkulatsioon, võta meiega ühendustEt saada optimaalne / soodsaim / parim hinnakalkulatsioon, võta meiega ühendust
Tänu täpsele doseerimisele saavutatakse kõige optimaalsem lahusTänu täpsele doseerimisele saavutatakse optimaalne lahus
Esitatud on optimaalseim teenuse osutamise viisEsitatud on optimaalne / soodsaim / ökonoomseim teenuse osutamise viis
See on sageli optimaalseim meetod parima tulemuse saavutamiseksSee on sageli optimaalne meetod parima tulemuse saavutamiseks
Liiane väljend. Optimaalne tähendabki juba kõige paremat, sellest ei saa moodustada ülivõrret.

käsitsema
1. käte abil kasutama
2.käitlema
Marjasortide puhul on eriti tähtis viljade suurus, ilu, värvus, maitse ja käsitsemiskindlusMarjasortide puhul on eriti tähtis viljade suurus, ilu, värvus, maitse ja käitlemiskindlus
Ohtlikke kaupu, näiteks vedelkemikaale, peab käsitsema reisisadamast eemalOhtlikke kaupu, näiteks vedelkemikaale, peab käitlema reisisadamast eemal
3.käsitama
Suitsiide ei saa käsitseda kui fataalsustSuitsiide ei saa käsitada kui fataalsust
Võib minna segamini paronüümidega käitama, käitlema, käsitama või käsitlema.

laiapõhjaline
1. laia põhjaga
Noori taimi võib kasvatada laiapõhjalises anumas
Laiapõhjaline paat säilitas ka kärestikes tasakaalu
2. (inglise broad-based) ⇒ üldine, ulatuslik, valdav, põhjalik, mitmekülgne, paljude osalistega
Majandus langes neljandas kvartalis, kuid Eesti Panga kinnitusel ei olnud langus laiapõhjalineMajandus langes neljandas kvartalis, kuid Eesti Panga kinnitusel ei olnud langus üldine / valdav / ulatuslik
Pahameel erakonna vastu pole laiapõhjaline , vaid kildkonna tekitatudPahameel erakonna vastu pole üldine / ühiskonnas valdav, vaid kildkonna tekitatud
Tegevusalasid vaadates ei saa öelda, et töötleva tööstuse tugevnemine oleks väga laiapõhjaline olnudTegevusalasid vaadates ei saa öelda, et töötleva tööstuse tugevnemine oleks väga ulatuslik / valdav olnud
Tehnoloogia ja sisekaitse õpe gümnaasiumis on laiapõhjaline ettevalmistus iseseisvaks eluksTehnoloogia ja sisekaitse õpe gümnaasiumis on põhjalik / mitmekülgne ettevalmistus iseseisvaks eluks
Laialivalguva ja ebamäärase sisuga kantseliitlik toortõlge inglise keelest.
Vt ka kitsapõhjaline

lineaarne
1. sirgjooneline, pikisuunaline
2.otsene, selge; lihtsustatud, ühekülgne
Selgus, et seos e-õppe ja uuendusmeelse hariduse vahel pole sugugi lineaarne ja vahetuSelgus, et seos e-õppe ja uuendusmeelse hariduse vahel pole sugugi otsene / selge ja vahetu
Arvatakse, et see töö sobib isikutele, kes ei oska ise mõelda ega otsustada, kellel on lineaarne maailmapilt ning kellele meeldib lihtne väheloominguline tööArvatakse, et see töö sobib isikutele, kes ei oska ise mõelda ega otsustada, kellel on ühekülgne / lihtsustatud maailmapilt ning kellele meeldib lihtne väheloominguline töö
Ei saa öelda, et kogu valimisnimekirjas oleks kandidaadi soo ja järjekorra vahel selge lineaarne seos – naiste esindatus ei vähene järjekorranumbri tõusugaEi saa öelda, et kogu valimisnimekirjas oleks kandidaadi soo ja järjekorra vahel selge selge / otsene seos – naiste esindatus ei vähene järjekorranumbri tõusuga
Väiksemate omavalitsuste mõtlemine on tihtipeale väga lineaarneVäiksemate omavalitsuste mõtlemine on tihtipeale väga ühekülgne
Sõna lineaarne sobib kasutada küll ka ülekantud tähenduses, kuid soovitatav oleks selle sõnaga mitte liialdada. Sageli on võimalik täpsemini väljenduda.

madal prioriteet (inglise low priority) ⇒ tähtsusetu küsimus, vähem tähtis valdkond; teisejärguline, teises järjekorras, viimases järjekorras; teine valik
Kuna väljakutse sai ekslikult madalama prioriteedi, ei saadetud patrulli mehe isikut õigeaegselt kontrollimaKuna väljakutset peeti ekslikult teisejärguliseks / vähem tähtsaks, ei saadetud patrulli mehe isikut õigel ajal kontrollima (vt ka õigeaegselt)
Mulla suur koormustaluvus selgitab mullakaitse madalat prioriteeti Euroopas kuni viimase ajaniMulla suur koormustaluvus selgitab mullakaitse vähest tähtsustamist / teisejärgulisust Euroopas kuni viimase ajani
Arvutiklassi arvutite kasutamine toimub prioriteetide alusel, madalama prioriteediga kasutaja on kohustatud loovutama töökoha kõrgema prioriteediga kasutajaleArvutiklassi arvuteid kasutatakse põhjusega, vähem olulise / vähem eelistatud põhjusega kasutaja on kohustatud loovutama töökoha olulisema / eelistatud põhjusega kasutajale (vt ka toimuma)
Ebaselge sisuga toortõlke inglise keelest võiks enamasti asendada täpsema eestikeelse väljendiga.
Vt ka prioriteet, kõrge prioriteet

majanduslik informatsioon, majanduslik infomajandusinformatsioon, majandusinfo
Majanduslik informatsioon firma kohta peaks olema maksimaalselt kättesaadavFirma majandusinfo peaks olema võimalikult kättesaadav (vt ka maksimaalselt)
Kontode liigendamisel lähtutakse vajadusest tuua esile olulisim majanduslik infoKontode liigendamisel lähtutakse vajadusest tuua esile olulisim majandusinfo
Teiste keelte omadussõnu ei saa tihtipeale eestindada samuti omadussõnadega, vaid peab kasutama nimisõnu, näiteks vene железная дорога ei ole eesti keeles „raudne tee”, vaid raudtee; inglise domestic peace ei ole „kodune rahu”, vaid kodurahu. Suhet mingi teise eseme või tunnusega väljendab eesti keeles liitsõna, mitte ne- või line-tuletisega sõnaühend.
Vt ka majanduslik kuritegu
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 269–273

majanduslik kuritegumajanduskuritegu
Karistused altkäemaksu kui majandusliku kuriteo eest on paljude riikide seadusandlusesKaristused altkäemaksu kui majanduskuriteo eest on paljude riikide seadustes
Majanduslikke kuritegusid toetab ebaefektiivne maksusüsteem ning nõrk kontrollimehhanismMajanduskuritegusid toetab ebaefektiivne maksusüsteem ning nõrk kontrollimehhanism
Teiste keelte omadussõnu ei saa tihtipeale eestindada samuti omadussõnadega, vaid peab kasutama nimisõnu, näiteks vene железная дорога ei ole eesti keeles „raudne tee”, vaid raudtee; inglise domestic peace ei ole „kodune rahu”, vaid kodurahu. Suhet mingi teise eseme või tunnusega väljendab eesti keeles liitsõna, mitte ne- või line-tuletisega sõnaühend.
Vt ka majanduslik informatsioon
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 269–273

mitte-
Mittevastuvõetavaks tunnistatud töö eest tasu ei makstaVastuvõetamatuks tunnistatud töö eest tasu ei maksta
Krediidiasutus võib jätta teabe avalikustamata juhul, kui see on mitteolulineKrediidiasutus võib jätta teabe avalikustamata juhul, kui see on ebaoluline / on väheoluline / pole oluline
Konfiskeerida on võimalik ka vara, millest osa on legaalne, osa aga mittelegaalneKonfiskeerida on võimalik ka vara, millest osa on legaalne, osa aga illegaalne / pole legaalne
Tantsuseltsi tegevus on teiste MTÜ-dega mittevõrreldavTantsuseltsi tegevus pole teiste MTÜ-dega võrreldav / Tantsuseltsi tegevust ei saa teiste MTÜ-de tegevusega võrrelda
Eituse või puudumise väljendamine, kasutades sõna mitte eesliitena, on halb stiil ja teeb teksti sageli kantseliitlikuks. Muud keelelised vahendid on enamasti paremad.

mittealalineajutine
Selle paketiga ei saa kindlustada mittealalise elukohana kasutatavaid suvilaid ja seal asuvat varaSelle paketiga ei saa kindlustada ajutise elukohana kasutatavaid suvilaid ja seal asuvat vara
Mikrokliima näitajad kehtivad kogu tööruumis, olenemata sellest, kas töötaja töötab seal alaliselt või mittealaliseltMikrokliima näitajad kehtivad kogu tööruumis, olenemata sellest, kas töötaja töötab seal pidevalt või ajutiselt / ajuti
ÜRO julgeolekunõukogu koosneb viiest alalisest liikmest ning kümnest kaheks aastaks valitud mittealalisest liikmestÜRO julgeolekunõukogu koosneb viiest alalisest liikmest ning kümnest kaheks aastaks valitud ajutisest liikmest
Mitte- liitsõna esiosana võib teha teksti kohmakaks ja kantseliitlikuks, muud keelelised vahendid on tihtipeale paremad.
Vt ka mitte-

mittekoosseisulinekoosseisuväline
Algul töötas ajakirjanik mittekoosseisulisena, pärast sai koosseisuliseksAlgul töötas ajakirjanik koosseisuvälisena, pärast sai koosseisuliseks
Ta on olnud Eesti Raadio mittekoosseisuline autor (1974–1991)Ta on olnud Eesti Raadio koosseisuväline autor (1974–1991)
Kohtumaja teenindab mittekoosseisuline tõlkKohtumaja teenindab koosseisuväline tõlk
Mitte- liitsõna esiosana võib teha teksti kohmakaks ja kantseliitlikuks, muud keelelised vahendid on tihtipeale paremad.
Vt ka mitte-

mitteolulineebaoluline; väheoluline
Krediidiasutus võib jätta teabe avalikustamata juhul, kui see on mitteolulineKrediidiasutus võib jätta teabe avalikustamata juhul, kui see pole oluline / on ebaoluline
Erimeelsusi esines väga üksikutes kohtades ja need olid mitteolulisedErimeelsusi esines väga üksikutes kohtades ja need polnud olulised
Eesmärk on saavutada jäätmekäitluskulutuste mitteoluline tõus keskkonnatasude üleüldise tõusu olukorrasEesmärk on saavutada, et jäätmekäitluskulutused keskkonnatasude üleüldise tõusu olukorras ei suureneks
Eetikakomitee ei saa sponsorit kohustada esitama mitteolulisi muudatusiEetikakomitee ei saa sponsorit kohustada esitama väheolulisi / ebaolulisi muudatusi
Mitteolulised kõrvalekalded fikseeritakse ehitustööde päevikus ja joonistelEbaolulised kõrvalekalded fikseeritakse ehitustööde päevikus ja joonistel
Mitte- liitsõna esiosana võib teha teksti kohmakaks ja kantseliitlikuks, muud keelelised vahendid on tihtipeale paremad.
Vt ka mitte-

omistama
1. kellegi omaks pidama, kellelegi kuuluvaks pidama
Mõnd allikat on ka pühapaigaks peetud ja veele ravitoimeid omistatud
2.andma, annetama; pöörama
Doktoriõppe täies mahus läbinud isikule omistatakse doktorikraadDoktoriõppe täies mahus läbinud isikule antakse doktorikraad
Eesti Naisliit on aasta ema tiitlit omistanud aastast 1998Eesti Naisliit on aasta ema tiitlit andnud aastast 1998
Endine poliitvang loobus presidendi omistatud Valgetähe ordenistEndine poliitvang loobus presidendi antud Valgetähe ordenist
Erilist tähelepanu omistati väliseestlaste järelkasvule, eesti keele kursustele ja õpetajate täienduskursustele väljaspool EestitErilist tähelepanu pöörati väliseestlaste järelkasvule, eesti keele kursustele ja õpetajate täienduskursustele väljaspool Eestit
Tähenduse põhjendamatu laienemine.
3.omastama
Vallavanem sai süüdistuse 44 000 euro omistamise eestVallavanem sai süüdistuse 44 000 euro omastamise eest
Sageli aetakse segamini paronüümid omistama ja omastama ning kasutatakse neid vales tähenduses.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Kumb sõna valida?”

osapool (soome osapuoli) ⇒ osaline, pool
Ametlikke streigikohtumisi kokku lepitud ei ole, aga osapooled otsivad aktiivselt võimalust kokkuleppeksAmetlikke streigikohtumisi kokku lepitud ei ole, aga osalised / pooled otsivad aktiivselt võimalust kokkuleppeks
Leping lõpeb, kui lepingu osapooled on täitnud lepingujärgsed kohustusedLeping lõpeb, kui lepinguosalised / lepingupooled on täitnud lepingujärgsed kohustused
Minister saatis tööturu osapooltele lepituskirjaMinister saatis tööturu osalistele / pooltele lepituskirja
Püüame luua avalikus arutelus osalemiseks võrdväärseid tingimusi kõigile osapooletelePüüame luua avalikus arutelus osalemiseks võrdväärseid tingimusi kõigile osalistele / pooltele
Põhjendamatu laen soome keelest. Viimases näites on toodud levinud käänamisviga: sõna pool ei saa mitmuse vormis olla pooletele.

paneel
1. stat püsivastajaskond
Paneeli kasutatakse ainult sotsiaal- ja turu-uuringuteks
2.(asjatundjate) kogu, rühm, ring, kolleegium
Viiest kohtunikust koosnev paneel kirjutas oma otsuseViiest kohtunikust koosnev kogu / kolleegium kirjutas oma otsuse
Kodanikepaneel on juhuslikult valitud elanike kogu, mis tuleb kokku eesmärgiga vaagida mõnd piirkonna jaoks olulist probleemiKodanikekogu koosneb juhuslikult valitud elanikest ja tuleb kokku eesmärgiga vaagida mõnd piirkonna jaoks olulist probleemi
Uuring põhineb tarbijate paneeli kirjalikul küsitlusel, mis viidi läbi 2006. aasta jaanuaris-veebruarisUuring põhineb rühma tarbijate / tarbijateringi kirjalikul küsitlusel, mis tehti / korraldati / toimus 2006. aasta jaanuaris-veebruaris (vt ka läbi viima)
3. vt paneeldiskussioon
Tähenduse ebasoovitatav laienemine, sageli saab asendada täpsema sõnaga.
Vt ka panelist

panelist
1. stat püsivastaja
Panelist muutub inaktiivseks, kui ta ei ole vastanud 6 kuu jooksul uuringukutsetele
2.vestlusjuht, väitlusjuht; arutleja, (arutelust) osavõtja, vestlusringi liige
Paneeldiskussiooni esimeses osas diskuteerivad panelistid omavahelVestlusringi / Arutelu esimeses osas diskuteerivad osalejad / vestlusjuhid / vestlusringi liikmed omavahel
Kõik konverentsil osalevad panelistid on olnud Oivalise Ajakirjanduse aastapreemia nominendidKõik konverentsi esinejad on olnud Oivalise Ajakirjanduse aastapreemia nominandid / kandidaadid / saajad (vt ka nominent)
Tähenduse ebasoovitatav laienemine, sageli saab asendada täpsema sõnaga.
Vt ka paneeldiskussioon, paneel, moderaator

pilootfaaskatsejärk, proovijärk
Maikuus lõppes projekti pilootfaas, loodame, et alanud õppeaastal ühinevad projektiga teisedki koolidMaikuus lõppes projekti katsejärk / proovijärk, loodame, et alanud õppeaastal ühinevad projektiga teisedki koolid
Projekt sai alguse 2008. aastal, kui pilootfaasis osales vaid kuus riikiProjekt sai alguse 2008. aastal, kui katsejärgus / proovijärgus osales vaid kuus riiki
Kuna hetkel on käimas alles pilootfaas ehk süsteemi katsetamine, ei ole kõik arstid ja apteekrid retseptikeskusega veel liitunudKuna praegu on käimas alles süsteemi katsetamine, ei ole kõik arstid ja apteekrid retseptikeskusega veel liitunud (vt ka hetkel)
Laialivalguva sisuga toorlaen, omasõna on sageli täpsem.
Vt ka pilootima, piloteerima, pilootkatse, pilootprojekt, pilootuuring

plaan B, B-plaan (inglise plan B, B-plan) ⇒ varuplaan, teine plaan, varuvariant
Tänane The Economist rõhutab, et euroala vajab plaani B, kuna euroala päästeplaan enam ei toimiTänane The Economist rõhutab, et euroala vajab varuplaani, kuna euroala päästeplaan enam ei toimi
Ei saa rääkida plaanist B, kuna pole ka plaani AEi saa rääkida varuplaanist, kuna pole ka peaplaani / peamist plaani
Kõnekeelne väljend, mis kirjakeelde ei sobi.
Vt ka plaan A

positsioneerima
1. kellegi v millegi positsiooni, asukohta kindlaks määrama
2. maj tootele v teenusele turuosa leidma ja seda seal reklaamima
3.määratlema; end näitama, nimetama
End avalikult äärmuslikuks roheliseks positsioneerinud tegelane ei saa juhtida sõltumatu analüüsi koostamistEnd avalikult äärmuslikuks roheliseks kuulutav tegelane ei saa juhtida sõltumatu analüüsi koostamist / End avalikult rohelisena määratlev tegelane ei saa juhtida sõltumatu analüüsi koostamist
Positsioneerime ennast läbirääkimiste suhtes kõrvalseisjanaJääme läbirääkimistel kõrvalseisjateks / Jääme läbirääkimistel kõrvalseisja positsioonile
Eesti positsioneerib ennast riigina, kelle kompetents on jätkuvalt uute tehnoloogiliste lahenduste leidmineEesti tahab olla riik / tahab ennast näidata riigina, kelle kompetents on uute tehnoloogiliste lahenduste leidmine (vt ka jätkuvalt)
Stampsõna, mille asemel saab sageli väljenduda täpsemalt. Tähenduse põhjendamatu laienemine.

prioriteet esmatähtis asi, esimus, esmaülesanne
Peamised prioriteedid on olnud stabiilne rahapoliitika ja tasakaalustatud riigieelarve printsiipPrioriteedid on olnud stabiilne rahapoliitika ja tasakaalustatud riigieelarve printsiip
Välisministri kinnitusel on seitsme eestlase röövi lahendamine Liibanoni riigile prioriteet number üksVälisministri kinnitusel on seitsme eestlase röövi lahendamine Liibanoni riigile prioriteet / esmatähtis
Arengumaade esimesed ja esmatähtsad prioriteedid on majanduslik ja sotsiaalne areng ning vaesuse väljajuurimineArengumaade prioriteedid on majanduslik ja sotsiaalne areng ning vaesuse väljajuurimine
Kantseliitlik liialdus: kuna ei ole olemas „teisejärgulisi” või „kõrvalisi” prioriteete, ei saa olla ka „peamisi” või „esmatähtsaid”.
Vt ka kõrge prioriteet, madal prioriteet
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Tarbetu mõttekordus”, lk 42–44

professionaalne
1. kutseline, elukutseline
Professionaalse kultuuritöötaja palk on nii maal kui ka linnas väike (kutselise)
2.meisterlik, asjatundlik
Professionaalne arvutikasutaja oskab arvutit lisariistvaraga ühendadaAsjatundlik / Meisterlik arvutikasutaja oskab arvutit lisariistvaraga ühendada
Pakume oma klientidele professionaalset abi õige aknakatte valimiselPakume oma klientidele asjatundlikku abi õige aknakatte valimisel
Soovitame kirjakeeles mitte kasutada sõna professionaalne tähenduses 'meisterlik' või 'asjatundlik'.
3.professionaali-, profi-
maailmakuulus professionaalne kosmeetika ilusalongidelemaailmakuulus salongikosmeetika / profikosmeetika ilusalongidele
roostevabast terasest professionaalne grillroostevabast terasest profigrill
professionaalne juukselõikusmasinprofessionaali juukselõikusmasin / profijuukselõikusmasin
Teiste keelte omadussõnu ei saa tihtipeale eestindada samuti omadussõnadega, vaid peab kasutama nimisõnu, näiteks vene железная дорога ei ole eesti keeles „raudne tee”, vaid raudtee; inglise domestic peace ei ole „kodune rahu”, vaid kodurahu. Suhet mingi teise eseme või tunnusega väljendab eesti keeles liitsõna, mitte ne- või line-tuletisega sõnaühend.

protsendipunkt (inglise percentage point) ⇒ protsendi võrra
Tulumaks on vähenenud 26%-lt 21%-le, st 5 protsendipunktiTulumaks on vähenenud 26%-lt 21%-le, st 5% võrra
Augustis toetas erakonda 39 protsenti küsitletuid, septembris vähenes partei populaarsus ühe protsendipunkti võrra 38-leAugustis toetas erakonda 39 protsenti küsitletuid, septembris vähenes partei populaarsus ühe protsendi võrra 38-le
2013. aastast KOV-idele laekuva tulumaksu määr suureneb 0,17 protsendipunkti võrra 11,57 protsendini ning 2014. aastast 0,03 protsendipunkti võrra 11,6 protsendini2013. aastast KOV-idele laekuva tulumaksu määr suureneb 0,17% võrra 11,57 protsendini ning 2014. aastast 0,03% võrra 11,6 protsendini
Protsentides mõõdetavate arvude muutumist ei ole vaja väljendada inglise keele mõjulise sõnaga „protsendipunkt”. Sobib kasutada väljendit protsendi võrra, kus sõna võrra näitab, et kirjeldatakse protsentides mõõdetava suuruse muutumist.

pädema (soome päteä) ⇒ kehtima, maksev olema, paika pidama
Päevakauplemispiirangu kohustus peaks siiski pädema vaid USA maaklerite kohtaPäevakauplemispiirangu kohustus peaks siiski kehtima vaid USA maaklerite kohta
Ravijärjekordade mõõtmise metoodika ei pädeRavijärjekordade mõõtmise metoodika ei kehti / ei ole arvestatav
Ilma toimiva kalapüügikontrollita ei saa eeldada ka muu kalanduspoliitika toimimist ja see pädeb ka LäänemerelIlma toimiva kalapüügikontrollita ei saa eeldada ka muu kalanduspoliitika toimimist ja see kehtib ka Läänemerel
Põhjendamatu laen soome keelest, sest sama asja väljendamiseks on eesti keeles juba sõnad olemas.
Vt ka pädematu, pädematus

päeva lõpuks
1. õhtuks
Päeva lõpuks kogunes 30 keelenõuannet
Ukraina keskvalimiskomisjonil on päeva lõpuks käes kõik teise vooru hääletusprotokollid
Päeva lõpuks selgitatakse välja parimad kündjad
2. (inglise at the end of the day) ⇒ lõpuks, lõppude lõpuks, kokkuvõttes, lõpptulemusena
Päeva lõpuks on meil järgmine aasta tulemas kohaliku omavalitsuse valimisedJärgmine aasta tulevad kohaliku omavalitsuse valimised
Me ei pruugi olla kõige odavam agentuur Eestis, kuid päeva lõpuks loeb ju soetatud väärtus, mitte hindMe ei pruugi olla kõige odavam agentuur Eestis, kuid kokkuvõttes / lõpuks loeb ju soetatud väärtus, mitte hind
Toortõlge inglise keelest. Vahel teeb lause mitmemõtteliseks, sageli täiteväljend, millel puudub mõte.
Loe lisaks: Eesti Keele Instituudi keelenõuanne „Päeva lõpuks

referentsgrupp, referentsigrupp (inglise reference group)
1.võrdlusrühm, etalonrühm; toetusrühm
Referentsgrupp on inimeste kogum, kes avaldab otsest või kaudset mõju isiku vaadetele ja käitumiseleEtalonrühm on inimeste kogum, kes avaldab otsest või kaudset mõju isiku vaadetele ja käitumisele
Ei saa tekkida küsimust võrdsuspõhiõiguse rikkumise kohta, sest puudub ebavõrdselt koheldav referentsgruppEi saa tekkida küsimust võrdsuspõhiõiguse rikkumise kohta, sest puudub ebavõrdselt koheldav võrdlusrühm / etalonrühm
Kaasatud on ka riigiekspertidest koosnev referentsgrupp, mis pakub oma teadmisiKaasatud on ka riigiekspertidest koosnev toetusrühm, mis pakub oma teadmisi
2.referendirühm, kontrollrühm, konsultandirühm, nõuanderühm
Euroopa Ringhäälingute Liidu referentsgrupp otsustas diskvalifitseerida Leedu lauluEuroopa Ringhäälingute Liidu referendirühm / kontrollrühm otsustas diskvalifitseerida Leedu laulu
Toorlaen inglise keelest, sõna kasutus vales tähenduses. Referents tähendab eesti keeles 'teatis firma v isiku maksevõime kohta', seda ei sobi kasutada etaloni ega konsultandi või nõuandja tähenduses.
Vt ka grupp

samaaegselt, samaajaliselt <määrsõnana> ⇒ samal ajal, ühel ajal, korraga, ühekorraga, ühtaegu
Riigikogu liige ei tohi kuuluda samaaegselt kohaliku omavalitsuse volikokkuRiigikogu liige ei tohi kuuluda samal ajal kohaliku omavalitsuse volikokku
Heategevuslik teatejooks toimub tänavu samaaegselt 12 Eesti linnasHeategevuslik teatejooks toimub tänavu ühel ajal / korraga 12 Eesti linnas
Ühtegi muud funktsiooni ei saa samaajaliselt video vaatamisega kasutadaVideo vaatamise ajal / Video vaatamisega samal ajal ei saa ühtegi muud funktsiooni kasutada
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-määrsõna võib sõnastuse teha kohmakaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka üheaegselt, üheajaliselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

sisend
1. info infotöötlussüsteemi sisestatav (kodeeritud) info
2. maj kõik, mis siseneb kaupade ja teenustena tootmisse
3.alus; info, teade
Järjepidev elanike rahulolu uurimine annab sisendi politsei tegevuse mõju hindamiseks ning organisatsiooni töö tõhustamiseksJärjepidev elanike rahulolu uurimine aitab politsei tegevuse mõju hinnata ning organisatsiooni tööd tõhustada
Atesteerimine annab sisendi akadeemilise personali valimisteleAtesteerimine annab akadeemilise personali valiku alused / aluse akadeemilise personali valikuks
Tellija annab sisendi, millistesse sihtriikidesse on plaan laienedaTellija annab infot / teada, millistesse sihtriikidesse on plaan laieneda
Kas toetate nn soovituslike näidisametijuhendite, töölepingute, tööülesannete loendit, milleks annab sisendi SA KutsekodaKas toetate nn soovituslike näidisametijuhendite, töölepingute, tööülesannete loendit, mille töötab välja SA Kutsekoda
Gastroenteroloog annab sisendi aparaadi hoolduse ja/või paranduse vajadusest vanemõele või peaspetsialistile ja osakonnajuhatajaleGastroenteroloog teatab / annab teada aparaadi hoolduse ja/või paranduse vajadusest vanemõele või peaspetsialistile ja osakonnajuhatajale
Stampsõna, mis teeb lause sisu sageli ähmaseks. Tähenduse põhjendamatu laienemine. Terminit ei ole soovitatav kasutada väljaspool oskuskeelt.
Vt ka väljund
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Tehnikakujundid sisend ja väljund

soojatrass, soojustrasssoojustorustik
Ühistu juhatus otsustas, et tuleb renoveerida soojatrassÜhistu juhatus otsustas, et tuleb renoveerida soojustorustik
Viru vangla soojustrass läks maksma 10 miljonitViru vangla soojustorustik läks maksma 10 miljonit
Sõna trass tähendab 'torustiku kulgemist tähistav joon või maariba', seda sõna ei saa kasutada torustiku kohta.

struktuuriraha, struktuurivahendid mitmtõukeraha
Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013Riiklik tõukeraha kasutamise strateegia 2007–2013
Rahandusministeerium sai 46 valitsusvälist ettepanekut struktuuriraha kasutamiseksRahandusministeerium sai 46 valitsusvälist ettepanekut tõukeraha kasutamiseks
Leedu seim kinnitas Euroopa Liidu struktuurirahade jaotusstrateegiaLeedu seim kinnitas Euroopa Liidu tõukeraha jaotusstrateegia (vt ka rahad)
Raskesti läbinähtav võõrsõna, soovitame omasõna.
Vt ka vahendid
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Tõukefondi toetuseks”

suitsidaalne käitumine, suitsidaarne käitumine, suitsiidne käituminesuitsiidikäitumine
Meeste suitsidaalne käitumine erineb naiste omastMeeste suitsiidikäitumine erineb naiste omast
Nii noorte kui ka täiskasvanute hulgas on alkoholijoove seotud suitsidaalse käitumisegaNii noorte kui ka täiskasvanute hulgas on alkoholijoove seotud suitsiidikäitumisega
Seosele alkoholipruukimise ja suitsiidse käitumise vahel on teadlased juba ammu tähelepanu juhtinudSeosele alkoholipruukimise ja suitsiidikäitumise vahel on teadlased juba ammu tähelepanu juhtinud
Teiste keelte omadussõnu ei saa tihtipeale eestindada samuti omadussõnadega, vaid peab kasutama nimisõnu, näiteks vene железная дорога ei ole eesti keeles „raudne tee”, vaid raudtee; inglise domestic peace ei ole „kodune rahu”, vaid kodurahu. Suhet mingi teise eseme või tunnusega väljendab eesti keeles liitsõna, mitte ne- või line-tuletisega sõnaühend.
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 269–273

summaline
Keskmist kommunaalkulude vähenemist summaliselt nimetada ei saaKeskmist kommunaalkulude vähenemise summat nimetada ei saa
Raskeveokimaksu summalised määrad krooni ja euro võrdlusesRaskeveokimaksu määrad krooni ja euro võrdluses
Seadus ei muuda riigieelarve summalist suurustSeadus ei muuda riigieelarve suurust
Teistes riikides ei ole sellistel tehingutel mingisugust summalist piirangutTeistes riikides ei ole sellistel tehingutel mingisugust rahalist piirangut
Sageli ülearune sõna.

sunniviisiliselt <määrsõnana> ⇒ sunniviisil, sunniviisi, sunniga, sundusega, vastu tahtmist
Ministeerium ei ole kavandanud Tartu linna kutseõppeasutusi sunniviisiliselt ühendadaMinisteerium ei ole kavandanud Tartu linna kutseõppeasutusi sunniviisil ühendada
Haldusterritoriaalset reformi ei saa teha sunniviisiliseltHaldusterritoriaalset reformi ei saa teha sunniviisil / sundusega / vastu tahtmist
Töötajad vaidlustasid sunniviisiliselt kirjutatud lahkumisavaldusiTöötajad vaidlustasid sunniviisil / sunniga / sundusega kirjutatud lahkumisavaldusi
Paljud saadeti sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkondaPaljud saadeti sunniviisil / vastu tahtmist tuumakatastroofi piirkonda
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-määrsõna võib sõnastuse teha ebatäpseks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

tehniline direktor (inglise technical director) ⇒ tehnikadirektor
Otsime oma meeskonda tehnilist direktoritOtsime oma meeskonda tehnikadirektorit
Vormel 1 meeskonna tehniline direktor lahkus ametistVormel 1 meeskonna tehnikadirektor lahkus ametist
Teiste keelte omadussõnu ei saa tihtipeale eestindada samuti omadussõnadega, vaid peab kasutama nimisõnu, näiteks vene железная дорога ei ole eesti keeles „raudne tee”, vaid raudtee; inglise domestic peace ei ole „kodune rahu”, vaid kodurahu. Suhet mingi teise eseme või tunnusega väljendab eesti keeles liitsõna, mitte ne- või line-tuletisega sõnaühend.
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 269–273

trend
1. stat nähtuse kvantitatiivse tunnuse pikaajalise muutumise põhisuund
Andmete kogumine on vajalik rahvastiku terviseseisundi ja rahvastikus toimuvate trendide jälgimiseks ja analüüsimiseks
2.suund, suundumus; mood
Ajakirjanduses ilmub huvitavaid andmeid hariduse hetkeseisu ja selle trendide kohtaAjakirjanduses ilmub huvitavaid andmeid hariduse seisu ja suundumuste kohta (vt ka hetk)
Arvestades tänaseid trende, võib prognoosida, et valimisaktiivsus jääb alla 50%Arvestades praeguseid suundi / suundumusi, võib prognoosida, et valimisaktiivsus jääb alla 50% (vt ka tänane)
Eesti ei tohiks kaasa minna üldise rahvusvahelise relvajõudude vähendamise trendigaEesti ei tohiks kaasa minna üldise rahvusvahelise relvajõudude vähendamisega
Jalgrattavarguste kasvav trend sunnib osa vargusohvreid politseile teatamisest loobumaJalgrattavarguste kasv sunnib osa vargusohvreid politseile teatamisest loobuma
Aasta alguses on tavaks prognoosida eesootava aasta toidu- ja joogitrendeAasta alguses on tavaks prognoosida eesootava aasta toidu- ja joogimoode
Ametlikus tekstis soovitame vältida kõnekeelseid tähendusi. Vahel ka ülearune stampsõna.

tõsiselt (inglise seriously) ⇒ väga, rängalt, hoolikalt, põhjalikult
Vigade rohkus häiris lugejat tõsiseltVigade rohkus häiris lugejat väga
Laps sai kukkudes tõsiselt vigaLaps sai kukkudes rängalt viga
Enne laenu võtmist kaalu oma võimalusi tõsiseltEnne laenu võtmist kaalu oma võimalusi hoolikalt / põhjalikult
Inglise keele mõjuline kasutus. Soovitame selle ähmase sisuga stampsõna kõrval mitte unustada ka teisi täpsema ja konkreetsema sisuga sünonüüme.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Miks ei tasu kasutada sõnu koheselt, oluliselt, tõsiselt?”

tänu
Meeldiv on tõdeda, et tänu maaelukomisjonile on eelnõu menetletud kiiresti ja põhjalikult (maaelukomisjon väärib tänamist)
Tänu konstaabli koha kaotamisele võib kuritegevus suurenedaKonstaabli koha kaotamise tõttu võib kuritegevus suureneda
Tänu vigadele ja vormistusprobleemidele ei saa töö maksimumpunkteVigade ja vormistusprobleemide tõttu ei saa töö maksimumpunkte
Suhkru hind kerkis tänu ostupaanikaleSuhkru hind kerkis ostupaanika tõttu / pärast
Tänu maavärinale jäid paljud inimesed oma kodust ilmaMaavärina tagajärjel jäid paljud inimesed oma kodust ilma
Tänu sobib siis, kui on põhjust tänulik olla. Halva info korral on parem kasutada tõttu, tagajärjel vm.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Eksimusi ees- ja tagasõnade osas”, lk 48

vahele sekkumasekkuma, (end) vahele segama, vahele astuma
Pankrotis võlgniku saatus sõltub võlausaldajate tahtest, kohus ei saa vahele sekkudaPankrotis võlgniku saatus sõltub võlausaldajate tahtest, kohus ei saa sekkuda / vahele astuda
Kas sekkusite kaklusele vahele või lahendas tüli keegi teine?Kas sekkusite kaklusesse või lahendas tüli keegi teine?
Liiane väljend, sest sekkuma tähendabki 'vahele astuma, vahele segama'.

ühehäälseltühel häälel; ühehäälne
Komisjonis oldi ühehäälselt selle ettepaneku pooltKomisjonis oldi ühel häälel selle ettepaneku poolt
Eelnõu sai üleeile 143 poolthäälega ehk ühehäälselt heakskiiduEelnõu sai üleeile 143 poolthäälega ehk ühehäälse heakskiidu
Vastavalt volikogu istungil ühehäälselt langetatud otsusele korraldatakse vallas rahvaküsitlusVolikogu istungi ühehäälse otsuse kohaselt korraldatakse vallas rahvaküsitlus (vt ka vastavalt)
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks. Mõnikord on võimalik asendada omadussõnaga.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur