[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 18 artiklit

apostilleerima, apostiliseerimaapostillima, apostilli lisama, apostilliga kinnitama
Dokument tuleb tõlkida, kinnitada ja legaliseerida või apostilleeridaDokument tuleb tõlkida, kinnitada ja legaliseerida või apostillida
Peale tõlgete saate tellida dokumentide apostilleerimistPeale tõlgete saate tellida dokumentide apostillimist / apostilliga kinnitamist
Firma asutamisdokumentide komplekt sisaldab mh ka apostiliseeritud dokumente koos volitusegaFirma asutamisdokumentide komplekt sisaldab mh ka apostillitud / apostilliga dokumente koos volitusega
Ületuletus – sõna sisaldab liigseid osi.
Vt ka apostill
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi”, lk 117

ASAP lüh, asap lüh (inglise as soon as possible) ⇒ niipea kui võimalik, nii ruttu kui võimalik, esimesel võimalusel
Tööaeg: kokkuleppel. Tööle asumise aeg: ASAPTööaeg: kokkuleppel. Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel / nii ruttu kui võimalik / niipea kui võimalik
CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume saata hiljemalt 13. maiks 2011. Soovitud tööleasumise aeg: asapCV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume saata hiljemalt 13. maiks 2011. Soovitud tööleasumise aeg: esimesel võimalusel / nii ruttu kui võimalik / niipea kui võimalik
Eesti kirjakeelde sobimatu ingliskeelne lühend.

e-mailima, mailimameilima, e-kirja saatma
Lisainfo saamiseks palun e-mailida aadressil ..Lisainfo saamiseks palun saata e-kiri / kirjutada aadressil ..
E-mailimise asemel palun helistadaMeilimise / Kirjutamise asemel palun helistada
Kui jutt sujub, siis palutakse sul kas agentuuri vestlusele tulla või e-mailida oma resümeeKui jutt sujub, siis palutakse sul kas agentuuri vestlusele tulla või saata meiliga oma CV / meilida oma elulookirjeldus (vt ka resümee)
Valesti moodustatud mugandid.
Vt ka e-mail, email

ID-kaart (inglise identification card) ⇒ isikutunnistus, Eesti isikutunnistus
Esitage teenindajale ID-kaartEsitage teenindajale isikutunnistus
ID-kaarti saate taotleda kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindustesEesti isikutunnistust saate taotleda kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindustes
Toorlaen inglise keelest.

kohale saabumasaabuma, kohale jõudma; kohale tulema
Poes käivitunud alarmi peale saabus kohale turvapatrullPoes käivitunud alarmi peale saabus / tuli kohale turvapatrull
Värsked ajateenijad saabusid kohale bussidegaVärsked ajateenijad tulid kohale / saabusid bussidega
Tulekahju saadi kiiresti kontrolli alla ning kohale saabunud tuletõrjel jäi üle vaid jälgida, et kõik oleks korrasTulekahju saadi kiiresti kontrolli alla ning kohale jõudnud tuletõrjel jäi üle vaid jälgida, et kõik oleks korras
Liiane väljend. Sõna saabuma sisaldab juba tähendust 'kohale'.

koosolekute ruum, koosolekuteruumkoosolekuruum
Vallavalitsuse istung toimub II korruse koosolekute ruumisVallavalitsuse istung toimub II korruse koosolekuruumis
Avalike ettevõtmiste korraldamiseks võis kasutada nii koosolekuteruumi kui ka rahvamaja saaliAvalike ettevõtmiste korraldamiseks võis kasutada nii koosolekuruumi kui ka rahvamaja saali
Mitmusliku täiendsõnaga sõnaühendi või liitsõna asemel on ladusam ainsusliku täiendiga liitsõna.
Vt ka nõupidamiste ruum
Loe lisaks: Eesti Keele Instituudi keelenõuanne „Tikutoos, toiduainetööstus ja riidehoidja”

läbikaudu, abil, tõttu, tagajärjel
Palun esitage dokumendid läbi sekretäriPalun esitage dokumendid sekretäri kaudu / Palun esitage dokumendid sekretärile
Projekti eesmärk on tutvustada kohalikku piirkonda läbi pärimuseProjekti eesmärk on tutvustada kohalikku piirkonda pärimuse kaudu
Peaaegu alati on võimalik edu või tagasiminekut mõõta, vahel küll läbi kaudsete näitajatePeaaegu alati on võimalik edu või tagasiminekut mõõta, vahel küll kaudsete näitajate abil / põhjal
Läbi Euroopa Komisjoni ettepaneku võivad laieneda nõuded kodulehtedele ja mobiiliteenusteleEuroopa Komisjoni ettepaneku tagajärjel / tõttu võivad hakata kehtima nõuded kodulehtedele ja mobiiliteenustele (vt ka laienema)
Euroopa Kalandusfond rahastab projekti, millele osutab tugiteenuseid Tartu Ülikool läbi oma allasutuse Eesti mereinstituudiEuroopa Kalandusfond rahastab projekti, millele osutab tugiteenuseid Tartu Ülikooli allasutus Eesti mereinstituut / Eesti mereinstituut kui Tartu Ülikooli allasutus
Sõna läbi märgib eesti keeles eeskätt ruumis liikumist. Seda sõna pole soovitatav kasutada tähendustes kaudu, tõttu, teel, abil, varal, mööda, üle.
Loe lisaks: Henn Saari keelesaade „Keeleviga nagu paha putukas”
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Eksimusi ees- ja tagasõnade osas”, lk 48–49

läbi viima
1. läbi suruma, vastupanule vaatamata saavutama
Teehooldushange viidi protestide kiuste läbi (suruti läbi)
2. läbi juhtima (ruumist)
Rajatav kergtee viidi metsast läbi
3.korraldama, tegema, (midagi) pidama
Tööde läbiviimise kvaliteetTööde kvaliteet
Milline riiklik institutsioon koordineerib maareformi läbiviimist?Milline riiklik institutsioon korraldab maareformi? (vt ka koordineerima)
Millised on valitsuse kavad maareformi edasisel läbiviimisel?Millised on valitsuse kavad maareformi jätkata?
Konverentsi edukaks läbiviimiseks palume esinejatel saata teesid kokkulepitud ajaksKonverentsi edukaks korraldamiseks palume esinejatel saata teesid kokkulepitud ajaks / Konverentsi õnnestumiseks palume esinejatel saata teesid kokkulepitud ajaks
Volitan läbi viima riigihankekonkurssi ja sõlmima võitjaga lepinguVolitan korraldama riigihankekonkurssi ja sõlmima võitjaga lepingu
Arenguvestlust viiakse mõnikord läbi ka mitmeosalisenaArenguvestlust peetakse mõnikord ka mitmes osas / Arenguvestlus on mõnikord ka mitmeosaline
Teeb sõnastuse enamasti kantseliitlikumaks. Sageli liigne sõna või asendatav nt sõnaga korraldama, tegema vms.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Läbiviijad”
Loe lisaks: Henn Saari keelesaade „Keeleviga nagu paha putukas”

mitmepoolselt <määrsõnana>
Ajalooliselt on pangad pea kõikjal maailmas teenustasud mitmepoolselt kokku leppinudAjalooliselt on pangad pea kõikjal maailmas teenustasud omavahel kokku leppinud
Portaalis saab dokumente saata ka mõnele teisele portaalikasutajale allkirjastamiseks ja luua nii ka mitmepoolselt allkirjastatud dokumentePortaalis saab dokumente saata ka mõnele teisele portaalikasutajale allkirjastamiseks ja luua nii ka mitme poole / mitme kasutaja allkirjastatud dokumente
lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

osapool (soome osapuoli) ⇒ osaline, pool
Ametlikke streigikohtumisi kokku lepitud ei ole, aga osapooled otsivad aktiivselt võimalust kokkuleppeksAmetlikke streigikohtumisi kokku lepitud ei ole, aga osalised / pooled otsivad aktiivselt võimalust kokkuleppeks
Leping lõpeb, kui lepingu osapooled on täitnud lepingujärgsed kohustusedLeping lõpeb, kui lepinguosalised / lepingupooled on täitnud lepingujärgsed kohustused
Minister saatis tööturu osapooltele lepituskirjaMinister saatis tööturu osalistele / pooltele lepituskirja
Püüame luua avalikus arutelus osalemiseks võrdväärseid tingimusi kõigile osapooletelePüüame luua avalikus arutelus osalemiseks võrdväärseid tingimusi kõigile osalistele / pooltele
Põhjendamatu laen soome keelest. Viimases näites on toodud levinud käänamisviga: sõna pool ei saa mitmuse vormis olla pooletele.

p/k lühpk
Võistlustööd tuleb saata aadressil p/k 204, Kesklinna postkontor, Riia 4, 51004 TartuVõistlustööd tuleb saata aadressil pk 204, Kesklinna postkontor, Riia 4, 51004 Tartu
Lühendis ei ole soovitatav kasutada kaldkriipsu: postkasti korrektne lühend on pk.

-poolne
1. millegi pool küljes või suunas paiknev, millelegi (ka ajaliselt) lähem
Tänavapoolsele majaosale pandi mürakindlad aknad
Gümnaasiumi algklassid õpivad õhtupoolses vahetuses (õhtuses vahetuses)
2. mingi omaduse poole kalduv
Möödunud aasta suvi oli vihmane ja jahedapoolne
3. kellestki lähtuv, kelleltki pärinev (selles tähenduses sageli ülearune)
Palume saata Teie-poolsed ettepanekudPalume saata Teie ettepanekud
Firma kodulehte ei tohi kasutada ilma meiepoolse kirjaliku nõusolekutaFirma kodulehte ei tohi kasutada ilma meie kirjaliku nõusolekuta
Toimkonna liikmetele edastati Eesti-poolsed pakkumised põllumajandustoetuste osasToimkonna liikmetele edastati Eesti pakkumised põllumajandustoetuste kohta (vt ka osas)
Sageli ülearune. Liita on mõtet ainult neid tüvesid, mis on mõiste väljendamiseks hädavajalikud. Terminite kompaktsus vähendab teksti liiasust ja lõtvust.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Liialdagem mõõdukalt!”
Loe lisaks: Eesti Keele Instituudi nõuanne „Ülearused omadussõnad: alane, poolne ja nimeline”

PR lüh (inglise public relations) ⇒ suhtekorraldus, mainekorraldus; reklaam, reklaamikampaania
Konkurssi saatis tugev ja läbimõeldud PR-kampaania, millega saavutati kaubamärgile tuntus veel enne, kui toode turule jõudisKonkurssi saatis tugev ja läbimõeldud kampaania / reklaam, millega saavutati kaubamärgile tuntus veel enne, kui toode turule jõudis
Teist koosolekut järjest oli kõneaineks liidu PR-tegevusTeist koosolekut järjest oli kõneaineks liidu suhtekorraldus / mainekorraldus
Soovitame ingliskeelse lühendi asemel täpsemaid eestikeelseid sõnu.
Vt ka avalikud suhted

referentsid mitm (inglise references) ⇒ soovitused
Firma kodulehel on väljas töötajate referentsidFirma kodulehel on väljas töötajate tutvustused / soovitused
Kandideerimiseks palume saata referentsid eelmistest töökohtadestKandideerimiseks palume saata soovitused eelmistest töökohtadest
Tööandjad küsivad töölesoovijatelt vähe referentseTööandjad küsivad töölesoovijatelt vähe soovitusi / soovituskirju
Toorlaen inglise keelest. Omasõna on selgem ja arusaadavam.

siseriiklik (vene внутригосударственный) ⇒ riigisisene, sisemaine; (liikmes)riigi, riiklik
Siseriikliku maksega saate Swedbanki kontolt teha ülekande mis tahes panka EestisRiigisisese maksega saate Swedbanki kontolt teha ülekande mis tahes panka Eestis
Euroopa Liidu õigusega vastuolus olev siseriiklik õigus tuleb konkreetses vaidluses kohaldamata jättaEuroopa Liidu õigusega vastuolus olev liikmesriigi / riigisisene õigus tuleb konkreetses vaidluses kohaldamata jätta
Vene keele mõjuline tuletis. Vahel ka põhjendamatu topeldus.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Siseriiklik ja riigisisene

teistkordselt <määrsõnana> ⇒ teist korda
Mootorsõiduki teistkordselt joobes juhtimise eest saab rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuseMootorsõiduki teist korda joobes juhtimise eest saab rahatrahvi või kuni kolmeaastase vangistuse
Keskkonnaamet saatis aruande kohta teistkordselt kirja ..Keskkonnaamet saatis aruande kohta teist korda / teise kirja ..
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

õnnestuma korda minema, edukas olema, hästi välja tulema
Lugu Danske Bankist – kuidas ja miks me õnnestusime?Lugu Danske Bankist – kuidas ja miks me olime edukad / meie ettevõtmine korda läks / meid saatis õnn?
Õnnestusime aastatel 2007–2013 ettevõtlusõppe arengutesAastatel 2007–2013 ettevõtlusõpe õnnestus (vt ka arengud)
Protsessis oli üksjagu katsetamist, aga võib tõdeda, et me õnnestusimeProtsessis oli üksjagu katsetamist, aga võib tõdeda, et meil läks hästi / me olime edukad / meil läks see ettevõtmine korda
Eesti keeles ei sobi öelda „ta õnnestus”, see on inglise (he succeeded) või soome mall (hän onnistui). Eesti keeles õnnestuvad ettevõtmised, mitte need, kes asju ette võtavad.
Vt ka ebaõnnestuma

ühepoolselt <määrsõnana>
Tööandjal ei ole õigust ühepoolselt jätta pühade-eelne tööpäev lühendamataTööandjal ei ole õigust jätta pühade-eelne tööpäev lühendamata
Amet rikub ühepoolselt rahvusvahelist erastamislepingutAmet rikub rahvusvahelist erastamislepingut
Selts saatis kirja, milles kehtestas ühepoolselt rendiks 32 eurot päevasSelts saatis kirja, milles kehtestas rendiks 32 eurot päevas
lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks. Enamasti lauses ülearune.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur