[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 286 artiklit, väljastan 100

abikõlblik (inglise eligible for aid) abi saamise tingimustele vastav, sobiv toetust saama
Me ei soovita kasutada sõna abikõlbulik.

abstrakt (inglise abstract) ⇒ kokkuvõte, annotatsioon, (ettekande) teesid
Abstraktis ei tohi olla infot ega mõtteid, mida teksti põhiosas poleKokkuvõttes ei tohi olla infot ega mõtteid, mida teksti põhiosas pole
Sümpoosioni abstraktide tähtaeg on 17. veebruarSümpoosioni teeside tähtaeg on 17. veebruar
Loengute abstraktid asuvad järgmisel aadressil: ..Loengute teesid / annotatsioonid / kokkuvõtted asuvad järgmisel aadressil: ..
Toorlaen inglise keelest, mille asemel on parem kasutada täpsemat sõna.

agenda
1. märkmik, kalendermärkmik
2. relig kirikutalituste käsiraamat
3. tegevuskava, päevakord, tegevusplaan
Uued liikmesriigid on toonud Euroopa Liidu agendasse uue suhtumise VenemaasseUued liikmesriigid on toonud Euroopa Liidu tegevuskavasse uue suhtumise Venemaasse
Ametnikud dikteerivad 90% Eesti riigi tegevusagendastAmetnikud dikteerivad 90% Eesti riigi tegevuskavast
Parempoolsete erakondade agendasse on tulnud järjest rohkem sotsiaalteemasidParempoolsete erakondade tegevuskavasse on tulnud järjest rohkem sotsiaalteemasid
Koosoleku agendasse kuuluvad nii haridus- kui ka transpordiküsimusedKoosoleku päevakorda kuuluvad nii haridus- kui ka transpordiküsimused
Sõna-sõnalt tähendab agenda ladina keeles „tegemist vajavad asjad”. Tavaliselt tähistab see sõna koosolekul arutamisele kuuluvate teemade loetelu, kuid poliitikute kõnepruugis tähistab see ka eesmärke, mida soovitakse saavutada. Ametlikes tekstides võiks võõrsõnale eelistada täpsemat omasõna.

ainitiselt
1. <määrsõnana> ⇒ ainult, ainuüksi, üksnes
Meil Eestis on põhjust palju avaramalt mõelda, kui tõusta meeleheitlikult ainitiselt euro kaitseleMeil Eestis on põhjust palju avaramalt mõelda, kui tõusta meeleheitlikult ainult euro kaitsele
Tänapäeva robotitehnoloogia võimaldaks juba praegu kujundada ja õmmelda ainitiselt meile sobivaid kehakatteidTänapäeva robotitehnoloogia võimaldaks juba praegu kujundada ja õmmelda ainuüksi / üksnes meile sobivaid kehakatteid
Sõna kasutatakse vales tähenduses (sõnade ainult ja ainuüksi asemel).
2. <määrsõnana> ⇒ ainiti, üksisilmi
Kõrvale ta ei vaadanud, ainult ainitiselt enda ette, ja kordas oma repliikeKõrvale ta ei vaadanud, ainult üksisilmi / ainiti enda ette, ja kordas oma repliike
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

aksepteerimaaktsepteerima, aktseptima, heaks kiitma, vastu võtma
Praegusel kujul Eestis kehtivat tulumaksuseadust ei saa Euroopa Liit mingil tingimusel aksepteeridaPraegusel kujul Eestis kehtivat tulumaksuseadust ei saa Euroopa Liit mingil tingimusel aktsepteerida / aktseptida
Maksevahendina aksepteeritakse kõiki krediit- ning deebetkaarteMaksevahendina aktsepteeritakse / aktseptitakse kõiki krediit- ning deebetkaarte / Maksevahendina sobivad kõik krediit- ning deebetkaardid
Kontot registreerides aksepteerite meie veebilehe kasutustingimusiKontot registreerides aktsepteerite / aktseptite meie veebilehe kasutustingimusi / Kontot registreerides võtate vastu / kiidate heaks meie veebilehe kasutustingimused
Inglise keele mõjul tekkinud õigekirjaviga. Sõna aktsepteerima tuleb ladina sõnast acceptare. Täheühendit cc hääldatakse ladina keeles [kts].

aktiivsused mitm (inglise activities) ⇒ aktiivsus; tegevus, aktiivne tegevus, tegevused
Sotsiaalsete aktiivsuste alla kuuluvad kõik aktiivsused, mis sõltuvad teiste inimeste kohalolustSotsiaalse aktiivsuse alla kuuluvad kõik tegevused, mis sõltuvad teiste inimeste kohalolust
Suveperioodil toimub nahkhiirte elus enamik aktiivsuseid, nagu varjepaikade otsimine, toitumine, järglaste sünnitamineSuvel toimub nahkhiirte elus enamik tegevusi / aktiivseid tegevusi, nagu varjepaikade otsimine, toitumine, järglaste sünnitamine (vt ka suveperiood)
Spordimuuseum peab muutuma struktuuriks, kus läbi erinevate aktiivsuste saaksid Eesti spordiliikumisest osa mitmed sihtrühmadSpordimuuseum peab muutuma asutuseks, kus paljude tegevustega saaksid Eesti spordiliikumisest osa mitmed sihtrühmad (vt ka läbi)
Loodusmuuseumil on juhtroll mitmetes loodusharidusalastes aktiivsustesLoodusmuuseum on mitmete loodusharidustegevuste juht (vt ka -alane)
Aktiivsus on loendamatu sõna, abstraktsõna. Mitmus on enamasti inglise keele mõjuline.

aktiviteet (inglise activity) ⇒ aktiivsus, tegevus(ed), tegevusalad
Selle inimese erakondlik aktiviteet, kes on kandideerinud kas Riigikogu või omavalitsuse valimistel, on suurem kui nendel erakonnaliikmetel, kes on ainult nimekirjasSelle inimese erakondlik aktiivsus, kes on kandideerinud kas Riigikogu või omavalitsuse valimistel, on suurem kui nendel erakonnaliikmetel, kes on ainult nimekirjas
Vajalik on teada anda igasugustest mereväelistest aktiviteetidest regioonis, sealhulgas nendest, mis võetakse ette koos teiste riikide merejõududegaVajalik on teada anda igasugusest mereväelisest tegevusest regioonis, sealhulgas sellisest, mis võetakse ette koos teiste riikide merejõududega
Võimalus on osaleda mitmesugustel aktivititeetidel, nagu delfiinivaatlusreis, safari või vaatluslennud kõrbe ja ranniku kohalVõimalus on osaleda mitmesugustes tegevustes / ettevõtmistes, nagu delfiinivaatlusreis, safari või vaatluslennud kõrbe ja ranniku kohal
Laialivalguva sisuga toorlaen, mida on sageli võimalik asendada täpsema sõnaga. Võõrapärasele laenule võiks eelistada täpsemat sõna.

ametijärgselt, ametikohajärgselt <määrsõnana> ⇒ ameti järgi, ameti kohaselt
Moodustati viieliikmeline valimiskomisjon, mille esimeheks on ametijärgselt vallasekretärMoodustati viieliikmeline valimiskomisjon, mille esimees on ameti järgi / ameti kohaselt vallasekretär
Teadus- ja Arendusnõukogu esimeheks on ametikohajärgselt peaminister, kes nimetab nõukogu liikmete hulgast kaks aseesimeestTeadus- ja Arendusnõukogu esimees on peaminister, kes nimetab nõukogu liikmete hulgast kaks aseesimeest
Füüsilise isiku juurdepääs riigisaladusele toimub kas ametikohajärgselt (Vabariigi President, Riigikogu liige jne) või loa aluselFüüsiline isik pääseb riigisaladuse juurde kas ametikoha (Vabariigi President, Riigikogu liige jne) või loa alusel (vt ka toimuma)
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks. Sageli ka ülearune sõna.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

annotatsioon teose, kirjutise v filmi lühike tutvustus
Me ei soovita kasutada sõna abstrakt .

anonümiseerimaanonüümistama, anonüümima, anonüümseks tegema
Anonümiseerimise eesmärk on isikut iseloomustada võivate andmete kustutamineAnonüümimise / anonüümistamise eesmärk on isikut iseloomustada võivate andmete kustutamine
E-hääletajate anonümiseerimine tähendab hääletajate nimede eraldamist nende häältestE-hääletajate anonüümistamine / anonüümseks muutmine tähendab hääletajate nimede eraldamist nende häältest
Ületuletussõna sisaldab liigseid osi.
Vt ka pseudonümiseerima

antud (vene данный) ⇒ see, nimetatud, mainitud, kõnealune, käsitletav, praegune, vajalik
Palun võtke seisukoht antud küsimusesPalun võtke seisukoht nimetatud / kõne all olevas / selles / mainitud küsimuses
Sinu praegune asukoht ei võimalda antud video vaatamistSinu praegune asukoht ei võimalda selle video vaatamist
Antud kanal pole Teie poolt tellitudSee / Otsitav kanal pole Teil tellitud (vt ka poolt)
Kui vastajale antud aeg ei sobi, lepitakse kokku uus küsitlusaegKui vastajale see / nimetatud aeg ei sobi, lepitakse kokku uus küsitlusaeg
Antud juhul tuleb teha nii parandus töötasu arvestuses kui ka ümber arvestada puhkusetasuPraegusel / Kõnealusel juhul tuleb teha nii parandus töötasu arvestuses kui ka ümber arvestada puhkusetasu
Antud ei täpsusta, vaid enamasti hägustab lause mõtet. Käändsõna ees täiendina on sõna antud vene toortõlge, mille asemel on meil sobivamaid sõnu.

aplikeeruma (inglise application < inglise apply) ⇒ üles seadma, registreeruma, soovi avaldama, taotlema
Meie tudengifilmid peaksid aplikeeruma Cannes’i programmiMeie tudengifilmid peaksid osalema Cannes’i programmis / registreeruma Cannes’i programmi
Kuraatoril on õigus näitusele aplikeerunud kunstiprojektide vahel teha valikuidKuraatoril on õigus näitusele kandideerinud / näitusel osaleda soovinud kunstiprojektide vahel teha valikuid
Kursustele aplikeerumiseks mine www...org ja tee endale kasutajanimi ning saad salasõnaKursustele kandideerimiseks / registreerumiseks mine www...org ja tee endale kasutajanimi ning saad salasõna
Toorlaenule võiks eelistada täpsemat sõna.
Vt ka aplikeerima, aplitseerima

apostilleerima, apostiliseerimaapostillima, apostilli lisama, apostilliga kinnitama
Dokument tuleb tõlkida, kinnitada ja legaliseerida või apostilleeridaDokument tuleb tõlkida, kinnitada ja legaliseerida või apostillida
Peale tõlgete saate tellida dokumentide apostilleerimistPeale tõlgete saate tellida dokumentide apostillimist / apostilliga kinnitamist
Firma asutamisdokumentide komplekt sisaldab mh ka apostiliseeritud dokumente koos volitusegaFirma asutamisdokumentide komplekt sisaldab mh ka apostillitud / apostilliga dokumente koos volitusega
Ületuletussõna sisaldab liigseid osi.
Vt ka apostill
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi”, lk 117

arengud mitm
1.areng, arenemine
Arengud haridusmaastikul: konverents õpetajale ja koolijuhileHariduse areng: konverents õpetajale ja koolijuhile (vt ka maastik)
2.arengusuunad, tegevussuunad
Arengud Läänemere piirkonna julgeolekukeskkonnas kuni 2020. aastaniLäänemere piirkonna julgeolekukeskkonna arengusuunad kuni 2020. aastani
Järgnevalt ülevaade uuematest arengutest kahepoolsete suhete alal Aasia riikidegaJärgmiseks ülevaade Aasia riikide ja Eesti suhete uuematest arengusuundadest (vt ka järgnevalt)
3.sündmused, muutused, edusammud
Kiire majanduskasv tõi kaasa positiivsed arengud tööturulKiire majanduskasv tõi kaasa edusammud tööturul / tööturu positiivsed muutused
Saksamaa ja Küprose arengud on euroala jaoks murettekitavadSaksamaa ja Küprose sündmused / muutused tekitavad euroala juhtidele muret
Areng on loendamatu sõna, abstraktsõna, mitmus on enamasti inglise keele mõjuline (developments). Sõna areng ei ole soovitatav kasutada tähenduses 'sündmus'.
Loe lisaks: Eesti Keele Instituudi nõuanne „Kas sõnad areng ja tegevus võivad esineda ka mitmuses?”
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Mõttetu mitmus”, lk 51–52

arhiviseerimaarhiveerima, arhiivima
Raamatus antakse tolleaegsest koostööst ülevaade arhiviseeritud kirjavahetuse põhjalRaamatus antakse tolleaegsest koostööst ülevaade arhiveeritud / arhiivitud kirjavahetuse põhjal
Ületuletussõna sisaldab liigseid osi.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi”, lk 117

aruandlus
1. aruannete koostamine ja esitamine, aruandmine
2.aruanded
Palume kogu aruandlus esitada 15. märtsiksPalume kõik aruanded esitada 15. märtsiks
Haritava maana oli aruandluses näidatud 593 haHaritava maana oli aruandes / aruannetes näidatud 593 ha
Ei sobi kasutada tähenduses 'aruanded', sest lus-liitega moodustatakse tegusõnast tegevust märkivaid sõnu.
Vt ka seadusandlus
Loe lisaks: Tiiu Erelti „Terminiõpetus”, lk 253

arvel, arvelttõttu, teel, tulemusel, kulul
Keskmine palk tõuseb selle arvel, et töötajate arv vähenebKeskmine palk tõuseb selle tõttu, et töötajate arv väheneb
Teenus „Kõne vastaja arvel ” võimaldab helistada vastaja arvel lepingulistele klientideleTeenus „Kõne vastaja kulul ” võimaldab helistada vastaja kulul lepingulistele klientidele
Kogu sektori eksport suurenes lahja alkoholi müügi arveltKogu sektori eksport suurenes lahja alkoholi müügi tulemusel
Toimus arutelu, kas linn peaks säästma raha tänavavalgustuse vähendamise arveltArutleti, kas linn peaks säästma raha tänavavalgustuse vähendamise teel / tulemusel / Arutleti, kas linn peaks säästma raha tänavavalgustust vähendades (vt ka toimuma)
Ebamäärase sisuga sõna asemele soovitame valida täpsema.

arveldama vastastikku maksekohustusi õiendama
Me ei soovita kasutada sõna arvlema.

arvestama arvesse võtma, silmas pidama, hoolivalt ja tähelepanelikult suhtuma; arvele panema, kirja panema, registreerima; kalkuleerima
Me ei soovita kasutada sõna arvlema.

arvlemaarveldama, arvestama, arveid tasuma
Tarbimisaasta lõpul teeb müüja tasaarvlemiseTarbimisaasta lõpul teeb müüja tasaarvestuse
Klientidele, kes arvlevad arvestuslike kuumaksemäärade alusel, esitatakse kuni 1. maini 1997 tarbitud gaasi eest arveKlientidele, kes tasuvad arveid arvestuslike kuumaksemäärade alusel, esitatakse kuni 1. maini 1997 tarbitud gaasi eest arve
Nii eurodes arvlemine kui ka kaardimaksed toimivad poes tõrgetetaNii eurodes arveldamine kui ka kaardimaksed toimivad poes tõrgeteta
Sõna arvlema kasutamine suurendab paronüümide hulka.
Vt ka arvutama

arvuliselt <määrsõnana>
Vastasmeeskond oli arvuliselt ülekaalusVastasmeeskond oli arvulises ülekaalus / Vastasmeeskond oli ülekaalus
Vedaja esitab sõiduplaani kavandi nii mitmes eksemplaris, kui mitu liiniloa koopiat arvuliselt taotletakseVedaja esitab sõiduplaani kavandi nii mitmes eksemplaris, kui mitu liiniloa koopiat taotletakse
Majandust ja juurat õppida soovijaid on endiselt arvuliselt kõige rohkemMajandust ja juurat õppida soovijaid on endiselt kõige rohkem
lt-määrsõna võib sõnastuse teha kantseliitlikuks ja keerukaks. Sageli ülearune sõna.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

arvutiseerima
1.arvutistama, raalistama, raalidega varustama, arvutitega varustama, arvuteid rakendama
Hiiumaal on kõik koolid mingil tasemel arvutiseeritud, enamgi veel – need on ühendatud internettiHiiumaal on kõik koolid mingil tasemel arvutistatud / arvutitega varustatud, enamgi veel – need on ühendatud internetti
Õppetöö arvutiseerimine kulgeb oodatust vaevalisemaltÕppetöö arvutistamine kulgeb oodatust vaevalisemalt
2.arvutipõhine olema, arvutipõhiseks tegema, arvutisse panema
Arvutiseeritud infokäitluse seisukohalt oleks ideaalne, kui ettevõtte nime kasutataks alati ühtemoodiArvutipõhise infokäitluse seisukohalt oleks ideaalne, kui ettevõtte nime kasutataks alati ühtemoodi
Registri arvutiseerimine ei kaota riiulifirmasidRegistri arvutisse viimine ei kaota riiulifirmasid
Omasõnast (nagu arvuti) tuleb uusi sõnu tuletada omakeelse liitega.
Vt ka komputeriseerima
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „eerima-tegusõna: üksi ja teistega”

assigneerima maj maksekäsundit andma, millekski summasid määrama v lubama
Me ei soovita kasutada sõna allokeerima.

autentima isiku või protsessi väidetavat identiteeti kontrollima ja kinnitama
Me ei soovita kasutada sõna autoriseerima tähenduses 'autentima'.

autoritaarne alistumist nõudev, oma autoriteeti kindlustada püüdev, käskiv, võimutsev
Me ei soovita kasutada tähenduses 'autoritaarne' sõna autoritatiivne.
Vrd autoriteetne

autoriteetne mõjukas, mõõduandev, omal alal tunnustatud, lugupeetud, usaldusväärne
Me ei soovita sõna autoriteetne kasutada tähenduses autoritatiivne.
Vrd autoritaarne

avama
Prokurör avab kriminaalasja tagamaidProkurör selgitab / analüüsib kriminaalasja tagamaid
Kunstiteadlane avab installatsiooni tagamaidKunstiteadlane tutvustab installatsiooni tagamaid
Näitus avab islami kultuuri põhitõedNäitus mõtestab lahti islami kultuuri põhitõed / Näitus tutvustab islami kultuuri põhitõdesid
Kas soovite avada läbirääkimisi?Kas soovite alustada läbirääkimisi?
Selle sõna asemel on sageli võimalik kasutada täpsemat sõna.

avec (prantsuse koos, üheskoos)
Lauri Lehis avecLauri Lehis kaaslasega / Kutse on kahele
Soodustus klubikaardiga –10% (kaardiomanik + avec), ei kehti alkoholile ja tubakaleSoodustus klubikaardiga –10% (kaardiomanik ja kaaslane) ei kehti alkoholile ja tubakale
Prantsuse sõna asemel on omasõnad ja -väljendid selgemad. Eestikeelsel kutsel võivad võõrkeelsed väljendid mõjuda kohatult.

baarmanbaarmen
Baarmani kutseeksami info ja materjalid leiate Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu koduleheltBaarmeni kutseeksami info ja materjalid leiate Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu kodulehelt
Tööd saab baarman või baaridaamTööd saab baarmen või baaridaam
Õigekirjaviga. Selle võõrsõna kirjutamisel tuleb lähtuda inglise sõna barman hääldusest ja sarjalisest kokkukuuluvusest varasemate laenudega (vrd ingl gentleman ja eesti džentelmen, ingl congressman ja eesti kongresmen, ingl businessman ja eesti bisnismen).
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Need rasked võõrsõnad”

baromeeter
1. õhurõhumõõtur
2.uuring
Kuritegevuse baromeeter esitab kuritegevuse põhinäitajad lihtsal ja arusaadaval kujulUuring esitab kuritegevuse põhinäitajad lihtsal ja arusaadaval kujul
Tallinna turismibaromeeter annab graafilise ülevaate Tallinna turismi suundumustestTallinna turismiinfo annab graafilise ülevaate Tallinna turismi suundumustest
107 riiki hõlmavas rahvusvahelises korruptsioonibaromeetris tegi tänavu oma debüüdi ka Eesti107 riiki hõlmavas korruptsiooniuuringus osales tänavu ka Eesti
Konjunktuuriinstituudi tarbijabaromeetri küsitlus näitas, et perede kindlustunne veebruaris võrreldes jaanuariga oluliselt ei muutunudKonjunktuuriinstituudi tarbijauuring / tarbijaküsitlus näitas, et perede kindlustunne veebruaris võrreldes jaanuariga ei muutunud (vt ka oluliselt)
Sõna baromeeter sobib kasutada küll ka ülekantud tähenduses, kuid soovitatav oleks selle stampsõnaga mitte liialdada.

benchmarking (inglise) võrdlusanalüüs, võrdlusuuring
Benchmarking on vahend, mis aitab täiustada oma tegevusi, tooteid või teenuseid läbi teiste kogemusteVõrdlusanalüüs on vahend, mis aitab täiustada oma tegevusi, tooteid või teenuseid teiste kogemuste kaudu / abiga (vt ka läbi)
Tulemuslik benchmarking'i kasutamine võimaldab raamatukogul tõestada kasutajate rahulolu ja suurendada produktiivsustTulemuslik võrdlusanalüüsi kasutamine võimaldab raamatukogul tõestada kasutajate rahulolu ja suurendada produktiivsust
Soovitame ingliskeelse sõna asemel eelistada täpsemat omasõna.
Vt ka benchmarkima

coach (inglise) ⇒ suhtlustreener, arengunõustaja, arengutoetaja; terapeut; koots
Olen koolitaja ja coach ning aitan inimestel sõnastada ja saavutada enda või organisatsiooni eesmärkeOlen koolitaja ja suhtlustreener / koots ning aitan inimestel sõnastada ja saavutada enda või organisatsiooni eesmärke
Mina suhtun coach'i kui abilisse, kes oskab küsimuste kaudu õigele teele juhtida ja võimalikke takistusi sobiliku tehnika kasutamisega ületadaMina suhtun suhtlustreenerisse kui abilisse, kes oskab küsimuste kaudu õigele teele juhtida ja võimalikke takistusi sobiliku tehnika kasutamisega ületada
Laialivalguva sisuga inglise laenu asemele soovitame leida täpsema sõna.
Loe lisaks: http://coaching.ee/blogi/kootsing/

dekaad
1. kümmepäevak, kümme päeva
1956. aastal toimus Moskvas Eesti kunsti ja kirjanduse dekaad.
Veebruari esimene dekaad oli Lätis 12,4 °C normikohasest külmem.
2. (inglise decade) ⇒ kümmeaastak, kümnend
Ülemaailmne luu- ja liigesehaiguste dekaad kuulutati välja aastateks 2000 kuni 2010Ülemaailmne luu- ja liigesehaiguste kümnend / kümmeaastak kuulutati välja aastateks 2000 kuni 2010
ÜRO Peaassamblee kuulutas välja säästvat arengut toetava hariduse dekaadi aastatel 2005–2014ÜRO Peaassamblee kuulutas välja säästvat arengut toetava hariduse kümmeaastaku / aastakümne 2005–2014
Sõna dekaad kasutatakse inglise keele mõjul vales tähenduses.

dekomisjoneerimine (inglise decommissioning) ⇒ käigust kõrvaldamine, käitusest kõrvaldamine, dekomissioneerimine
Hinnanguliselt moodustab tuumajaama dekomisjoneerimise kulu u 15% elektri hinnastHinnanguliselt moodustab tuumajaama käigust kõrvaldamise / dekomissioneerimise kulu u 15% elektri hinnast
Bulgaaria, Leedu ja Slovakkia nõustusid kaheksa tuumareaktori kavatsetust varem sulgemise ning seejärel dekomisjoneerimisegaBulgaaria, Leedu ja Slovakkia nõustusid kaheksa tuumareaktori kavatsetust varem sulgemise ning seejärel käitusest kõrvaldamisega / dekomissioneerimisega
Nii komisjon kui ka komissioneerimine tulevad ladina sõnast commissio. Sõnas komisjon on häälduses rõhk nihkunud 1. silbile ja vähenenud silpide arv. Sõnas komissioneerimine pole rõhk sõnas nihkunud ja silpe vähemaks jäänud, seetõttu ei saa i-d asendada j-iga – sama kehtib ka sõna dekomissioneerimine kohta. Võõrsõnaga liialdamine võib aga teha teksti kantseliitlikuks, soovitame eelistada omasõnu.
Vt ka komisjoneerimine

demokraatiad mitmdemokraatlikud riigid, demokraatia
USA tegi Eestile ettepaneku hakata koos juhtima uute demokraatiate arengut toetavat töörühmaUSA tegi Eestile ettepaneku hakata koos juhtima uute demokraatlike riikide arengut toetavat töörühma
Euroopa Parlamendi valimisvaatlused toetavad arenevaid demokraatiaidEuroopa Parlamendi valimisvaatlused toetavad arenevaid demokraatlikke riike
Arenenud lääne demokraatiate tunnus on ka aktiivsus rahvusvahelisel areenilArenenud lääne demokraatia tunnus on ka aktiivsus rahvusvahelisel areenil
Sõna demokraatia tähendab rahvavõimu või sotsiaalseid suhteid, mitte demokraatlikku riiki. Demokraatiat kui abstraktsõna ei sobi kasutada mitmuses.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Mõttetu mitmus”, lk 53–54

diiselkütusdiislikütus
Diiselkütus on mõeldud kasutamiseks diiselmootoritesDiislikütus on mõeldud kasutamiseks diiselmootorites
Diiselkütused jagatakse kliimanõuetele vastavatesse klassidesseDiislikütused jagatakse kliimanõuetele vastavatesse klassidesse
Sõna diisel tähendab diiselmootorit, mitte kütuseliiki. Selle liitsõna täiendsõna viitab kuuluvusseosele (diiselmootori kütus) ja peab olema omastavas käändes.

direktriss direktor; naisdirektor
Naissoost direktori ametinimetus ametlikes suhtlusolukordades on direktor. Sõna direktriss sobib kasutada vabamas kontekstis.

disclaimer (inglise) lahtiütlus, hoiatus; jur klausel, lisatingimus, hoiatustekst, millega soovitakse välistada teenuse osutaja vastutus
Leimivastane disclaimer peaks sisaldama viidet internetikasutaja õigustele ja kohustusteleLeimivastane hoiatus / lahtiütlus peaks sisaldama viidet internetikasutaja õigustele ja kohustustele
Teenuse disclaimer'is on kirjas, et teenuse osutaja jätab endale õiguse muuta teenuse tingimusi ja hinnakirjaTeenuse klauslis / lisatingimuses on kirjas, et teenuse osutaja jätab endale õiguse muuta teenuse tingimusi ja hinnakirja
Paljude firmade reklaamidel võib väikses kirjas leida igasuguseid disclaimer'eidPaljude firmade reklaamidel võib väikses kirjas leida igasuguseid hoiatusi / klausleid / lahtiütlusi
Soovitame ingliskeelse sõna asemel valida täpsema omasõna.

doktoratuurdoktorantuur, doktoriõpe
Õigekirjaviga: sõna doktorantuur on tuletatud sõnast doktorant.

drenažeerima, drenaažimadreenima, drenaaži panema; kuivendama
Maa-aluste garaažide ja keldrite puhul peab jälgima, et nende drenažeerimine oleks õieti kavandatudMaa-aluste garaažide ja keldrite puhul peab jälgima, et nende dreenimine / drenaaž oleks õieti kavandatud
Osa summast investeeritakse asfalteeritud ja drenažeeritud parklasseOsa summast investeeritakse asfalteeritud ja dreenitud / drenaažiga parklasse
Teed ja jalgrajad tuleb katta peene graniitkillustikuga või kruusaga, et tagada head drenaažimist käiguteedelTeed ja jalgrajad tuleb katta peene graniitkillustikuga või kruusaga, et tagada käiguteede head kuivendamist
Ületuletussõna sisaldab liigseid osi. Dreenitakse torude abil, kuivendamine on laiema tähendusega.
Loe lisaks: Sirje Mäearu „Sõnamoodustusabi”, lk 118

dublikaatduplikaat
Dublikaatfailid kulutavad salvestusruumi ning muudavad failide haldamise raskeksDuplikaatfailid / Topeltfailid kulutavad salvestusruumi ning muudavad failide haldamise raskeks
Levinud õigekirjaviga, võimalik, et vene sõna дубликат või inglise double mõju.

eelarveväliselt <määrsõnana> väljaspool eelarvet
Üht osa laekuvast rahast tuleks kasutada kultuuri- ja haridusobjektide ehitamise finantseerimiseks eelarveväliseltÜht osa laekuvast rahast tuleks kasutada kultuuri- ja haridusobjektide ehitamise finantseerimiseks väljaspool eelarvet
Eelmine linnavalitsus on maksnud eelarveväliselt preemiaidEelmine linnavalitsus on maksnud eelarveväliseid preemiaid
Väliselt-liitsõnade kõrval ei tohiks ära unustada ka sõna väljaspool. lt-määrsõna võib vahel sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

eelnevalt <määrsõnana> ⇒ enne; varem; ette
Loomsete saaduste importijal on vaja eelnevalt taotleda veterinaar- ja toiduameti lubaLoomsete saaduste importijal on vaja enne taotleda veterinaar- ja toiduameti luba
Rahandusministeeriumile oli maksu- ja tolliameti juhi lahkumine eelnevalt teadaRahandusministeeriumile oli maksu- ja tolliameti juhi lahkumine teada / ette teada
Vastuvõtule mitteilmumisest palume eelnevalt teatadaVastuvõtule ilmumata jätmisest palume ette teatada (vt ka mitte-)
Palume kohtumine eelnevalt kokku leppidaPalume kohtumine enne / varem kokku leppida
lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks. Vahel ka ülearune sõna.
Vt ka eelnev
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

eelnev kogemuskogemus, varasem töökogemus
Kandidaadilt nõutakse eelnevat töökogemustKandidaadilt nõutakse töökogemust / varasemat töökogemust
Tööd saab rehvitehnik, eelnev kogemus tuleb kasuksTööd saab rehvitehnik, kogemus / varasem kogemus tuleb kasuks
Kasuks tuleb eelnev turvatöö kogemus , vene ja inglise keele oskusKasuks tuleb turvatöö kogemus, vene ja inglise keele oskus
Nimetatud aktsiaseltsil puudus eelnev kogemus liiniveoks linnasNimetatud aktsiaseltsil puudus linnaliiniveo kogemus
Liiane väljend: kogemus sisaldab sõna eelnev tähendust. Eelnev on vastand sõnale järgnev, eeldab kontekstis millelegi eelnemist.
Vt ka eelnev

eesseisuseestseisus, juhatus
Pressiesindaja teatel leidis eesseisus, et kvaliteetse hariduse tagamiseks on vajalik põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse vastuvõtminePressiesindaja teatel leidis eestseisus, et kvaliteetse hariduse tagamiseks on vaja põhikooli- ja gümnaasiumiseadus vastu võtta
Oktoobris otsustas Eesti Arstide Liidu eesseisus hakata maksma arstiüliõpilastele stipendiumiOktoobris otsustas Eesti Arstide Liidu eestseisus / juhatus hakata maksma arstiüliõpilastele stipendiumi
Esmaspäeval, 6. mail toimub vallavalitsuse istung algusega kell 13 ja volikogu eesseisuse koosolek algusega kell 16Esmaspäeval, 6. mail toimub vallavalitsuse istung algusega kell 13 ja volikogu eestseisuse / juhatuse koosolek algusega kell 16
Väär sõnakuju. Sõna eestseisus on tuletatud ühendverbist (millegi) eest seisma.

egiidi all
1. kaitse all, eestkoste all
Konverents toimub Euroopa Nõukogu egiidi all
Põlvas peetakse Eesti Olümpiakomitee egiidi all Eestimaa XI talimängud
2.loosungiga, hüüdlausega, deviisiga, juhtlausega, lipukirjaga
USA kongress võttis uue eluasemelaenu seaduse vastu populistliku egiidi all „Oma kodu igale ameeriklasele”USA kongress võttis uue eluasemelaenu seaduse vastu populistliku loosungiga / hüüdlausega „Oma kodu igale ameeriklasele”
Jätkame egiidi all, et hea muusika ei sure kunagiJätkame deviisiga / juhtlausega / lipukirjaga, et hea muusika ei sure kunagi
3.tähe all
Suvi kulges vallas ehitustegevuse egiidi allSuvi kulges vallas ehitustegevuse tähe all
Päev möödub uurimislugude egiidi allPäev möödub uurimislugude tähe all / Päev möödub uurimislugusid lugedes
Sõna egiid tähendab 'kaitse, eestkoste'. Kasutatakse sageli vales tähenduses.

elektriavariielektririke
Raplamaa talunik jäi elektriavarii tõttu ilma enamikust koduelektroonikastRaplamaa talunik jäi elektririkke tõttu ilma enamikust koduelektroonikast
11. novembril juhtus majas elektriavarii, mille likvideerimine läks majaelanikele maksma 11 600 krooni11. novembril tekkis majas elektririke, mille kõrvaldamine läks majaelanikele maksma 11 600 krooni
Pakume Tartus ka elektriavarii likvideerimise teenustPakume Tartus ka elektririkke parandamise / kõrvaldamise teenust
Avarii tähendab 'laeva-, liiklus-, tööõnnetus; merikahju'. Kirjakeeles ei soovitata seda sõna kasutada tähenduses 'tõrge, rike'.
Vt ka gaasiavarii, veeavarii

e-meilelektronpost, e-post, meil, e-kiri
Teatage oma osavõtusoovist e-meiligaTeatage oma osavõtusoovist elektronposti teel / e-posti teel / e-kirja teel / meili teel
E-meili aadresside ja kirjades peituva kaudse informatsiooni põhjal otsustades on enamik osavõtjaid pärit USAstMeiliaadresside ja kirjades peituva kaudse informatsiooni põhjal otsustades on enamik osavõtjaid pärit USAst
Vigane sõnakuju, mis on saadud inglise sõna e-mail ja eesti mugandi meil kokkusulatamisel.

emigreeruma välja rändama, kodumaalt teise riiki ümber asuma
Me ei soovita kasutada sõna emigreerima.

enamik suurem osa
Eestis on hinnakasv kiirem kui enamikes teistes Euroopa Liidu riikidesEestis on hinnakasv kiirem kui enamikus Euroopa Liidu riikides
Enamikel juhtudel peab vabatahtlik suurema osa kulusid ise katmaEnamikul juhtudel peab vabatahtlik suurema osa kulusid ise katma
Päästekeskus väidab, et enamikest ööklubidest ei saa õnnetuse korral ohutult väljaPäästekeskus väidab, et enamikust ööklubidest ei saa õnnetuse korral ohutult välja
Sõna enamik kasutatakse ainult ainsuses, sest ei saa olla mitut suuremat osa.
Vt ka enamus

enamus
1. arvuline ülekaal
Riigikogu aktid võetakse vastu poolthäälte enamusega (poolthääli on arvuliselt rohkem)
Eesti arengus mängib olulist osa enamuste ja vähemuste koostööEesti arengus mängib olulist osa enamuse ja vähemuse koostöö
Sõna enamus kasutatakse ainsuses.
2.enamik, suurem osa
8. klassi test osutus õpilastele jõukohaseks: enamusel neist, kelle tööd saadeti üleriigilisele žüriile, oli vähemalt 14 punkti8. klassi test osutus õpilastele jõukohaseks: enamikul / suuremal osal neist, kelle tööd saadeti üleriigilisele žüriile, oli vähemalt 14 punkti
Enamus ettevõtteid on hädaolukorras valmis rakendama erimeetmeidEnamik / Suurem osa ettevõtteid on hädaolukorras valmis rakendama erimeetmeid
Enamusel juhtudest teeme arvuti korda 1–3 tööpäevaga, lihtsamad tööd tihtipeale samal päevalEnamikul juhtudest / Enamasti teeme arvuti korda 1–3 tööpäevaga, lihtsamad tööd tihtipeale samal päeval
Sageli aetakse segamini paronüümid enamik ja enamus ning kasutatakse neid vales tähenduses.

eplikatsiooneksplikatsioon, seletus; ehitusjoonise seletus; kaardi või plaani tingmärkide seletus
Lasteaia 1. korruse ruumide eplikatsioonLasteaia 1. korruse ruumide eksplikatsioon / plaaniseletus / ehitusjoonise seletus
Garaaži ja majandushoone asendiplaanid ja eplikatsioonid on rendilepingu lisas 1Garaaži ja majandushoone asendiplaanid ja plaaniseletused / eksplikatsioonid on rendilepingu lisas 1
Palume väljastada elamu ruumide eplikatsiooni ja korruste plaanidPalume väljastada elamu ruumide eksplikatsiooni ja korruste plaanid
Õigekirjaviga. Sõna eksplikatsioon tuleb sõnast eksplitseerima, mis tähendab 'seletama, selgitama'.

erapoolik mitteerapooletu
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna kallutatud.
Vastand erapooletu

eskaleerima (inglise escalate) järk-järgult laiendama
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna skaleerima.

eskaleeruma (inglise escalate) järk-järgult laienema
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna skaleeruma.

ettekirjutisettekirjutus, korraldus, käsk
Revisjoni tulemuste kohta koostatakse ettekirjutis, otsus või aktRevisjoni tulemuste kohta koostatakse ettekirjutus, otsus või akt
Ülevaade sisehindamisest ja riikliku järelvalve ettekirjutistestÜlevaade sisehindamisest ja riikliku järelevalve ettekirjutustest (vt ka järelvalve)
Omavalitsusele tehti ettekirjutis, milles nõutakse antud akti tühistamistOmavalitsusele tehti ettekirjutus / korraldus, milles nõutakse nimetatud / selle akti tühistamist (vt ka antud)
Vastavalt töötervishoiuarsti ettekirjutisele hüvitasime töötajale prillidTöötervishoiuarsti korralduse järgi hüvitasime töötajale prillid (vt ka vastavalt)
Sõna kasutamine vales tähenduses: kirjutis tähendab 'artikkel'.

ettevõtlused mitmettevõtlus, ettevõtted
Finantskriisist aitab väljuda uute töökohtade loomine ja ettevõtluste toetamineFinantskriisist aitab väljuda uute töökohtade loomine ja ettevõtluse / ettevõtete toetamine
Ala planeerimisel on väga oluline kohaliku omavalitsuse ja ettevõtluste vaheline partnerlus ja koostööAla planeerimisel on väga oluline kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete partnerlus ja koostöö
Kõrgem prioriteet on antud projektidele, mis toetavad maapiirkondade ettevõtlusiEelistatakse projekte, mis toetavad maapiirkondade ettevõtlust / ettevõtteid (vt ka kõrge prioriteet)
Sõna ettevõtlus kui abstraktsõna ei sobi kasutada mitmuses. Ettevõtluse kui tegevust märkiva lus-tuletise asemel on lauses sageli täpsem kasutada sõna ettevõtted.
Loe lisaks: Tiiu Erelti „Terminiõpetus”, lk 253

eur lüh, EUR lüheuro,
Toetus on 19 euriToetus on 19 eurot
Tallinna Linnavalitsuse jõulutervituse tootmine maksis 32 000.- EURiTallinna Linnavalitsuse jõulutervituse tootmine maksis 32 000 eurot / 32 000 €
Muuseum pakub programmi hinnaga 6.- eurMuuseum pakub programmi hinnaga 6 eurot / 6 €
Toetuse I osa esimese ja teise lapse puhul on 300 EUR-iToetuse I osa esimese ja teise lapse puhul on 300 eurot /
Sõna eur ei sobi kirjakeelde, kirjakeelne on euro (omastav kääne euro, osastav kääne eurot). Suurtähtlühendit EUR sobib kasutada valuutakursitabelites.
Vt ka MEUR, TEUR
Loe lisaks: Eesti Keele Instituudi nõuanne „Kuidas kirjutada eurot?”

euroopastama euroopalikuks tegema
Me ei soovita kasutada tähenduses 'euroopastama' sõna europaniseerima, europaliseerima ega europiseerima.
Vt ka euroopastuma

euroopastuma euroopalikuks saama, euroopalikuks muutuma
Me ei soovita kasutada tähenduses 'euroopastuma' sõna europaliseeruma, europaniseeruma, europiseeruma ega europaseeruma.
Vt ka euroopastama

funksioneerimafunktsioneerima
Õigekirjaviga. Sõna funktsioneerima tuleb saksa sõnast funktionieren.
Vt ka funksioon

funksioonfunktsioon
Õigekirjaviga. Sõna funktsioon tuleb ladina sõnast functio.
Vt ka funksioneerima

funktsionaalsus
1. otstarbekus, toimivus
Valamu valikul loevad funktsionaalsus ja vorm
2. (inglise functionality) ⇒ funktsioon, talitlus, tegevus, ülesanne, kohustus
Programmile lisatakse uusi funktsionaalsusiProgrammile lisatakse uusi funktsioone
Pakume erineva funktsionaalsusega veebipakettePakume eri funktsioonidega veebipakette
Üht ja sama ülesannet saab lahendada väga erineva funktsionaalsuse ja hinnagaÜht ja sama ülesannet saab lahendada eri funktsioonide / eri tegevuste ja hinnaga
Sageli ebaselge tähendusega võõrsõna, mille asemel on parem kasutada täpsemaid sõnu.

gaasiavariigaasirike
Kõige sagedamaks gaasiavariiks on lekeKõige sagedamaks gaasirikkeks on leke
Gaasiavariide ennetamiseks tuleb gaasiseadet nõuetekohaselt kasutada ja hooldadaGaasirikete ennetamiseks tuleb gaasiseadet nõuetekohaselt kasutada ja hooldada
Liiklustakistuse Paldiski maanteel põhjustas gaasiavariiLiiklustakistuse Paldiski maanteel põhjustas gaasirike
Avarii tähendab 'laeva-, liiklus-, tööõnnetus; merikahju'. Kirjakeeles ei soovitata seda sõna kasutada tähenduses 'tõrge, rike'.
Vt ka elektriavarii, veeavarii

harmoneerima kooskõlla panema, kokku sobitama, ühtlustama
Kas Eesti seadused on harmoneeritud Euroopa Liidu seadustega? (ühtlustatud, kooskõlas)
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna harmoniseerima.

harmoniseerima
1. muus meloodiale saadet kujundama
2.harmoneerima, ühtlustama, kooskõlastama
Eeskirjad ei harmoniseeri ega mõjuta liikmesriikide menetlusnormeEeskirjad ei ühtlusta ega mõjuta liikmesriikide menetlusnorme
Asendusteenistuse paindlikumaks muutmine kindlasti harmoniseerib Eesti kaitseväeteenistuse seadust Euroopa Liidu normidegaAsendusteenistuse paindlikumaks muutmine kindlasti harmoneerib / ühtlustab / kooskõlastab Eesti kaitseväeteenistuse seadust Euroopa Liidu normidega
Eesti harmoniseerib võimalikult suure osa oma seadustest juba enne ühinemisläbirääkimiste algustEesti harmoneerib / kooskõlastab võimalikult suure osa oma seadustest juba enne ühinemisläbirääkimiste algust
Sõna harmoniseerima sobib kasutada ainult muusikatähenduses.

headhunter (inglise) ⇒ värbaja, sihtotsija; üleostja, otsepakkuja
Arvutifirmade assotsiatsiooni jaoks teevad tööd rahvusvaheliste firmade headhunter'idArvutifirmade assotsiatsiooni jaoks teevad tööd rahvusvaheliste firmade värbajad / sihtotsijad / üleostjad / otsepakkujad
Tööpakkumised ei liigu ainult kuulutuste kaudu, vaid headhunter'id ja personaliotsingufirmad võtavad ka ise ühendustTööpakkumised ei liigu ainult kuulutuste kaudu, vaid värbajad / sihtotsijad ja personaliotsingufirmad võtavad ka ise ühendust
Ingliskeelse sõna asemel võiks kasutada täpsemat ja/või neutraalsemat eesti sõna.
Vt ka headhunting
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Kas peaküttimine, sihtotsing või üleostmine?”

headhunting (inglise) ⇒ sihtotsing, otsepakkumine, värbamine; üleostmine, ülemeelitamine
Peadirektor lõpetas kunstiakadeemia kunstiajaloo ja -teaduse eriala ning asus headhunting'u tulemusena tööle Tallinna MuinsuskaitseametissePeadirektor lõpetas kunstiakadeemia kunstiajaloo ja -teaduse eriala ning asus sihtotsingu tulemusena / värvati tööle Tallinna Muinsuskaitseametisse
Kuna headhunting on saanud paljude riikide strateegiaks, tuleb ka Eestil rahulikult läbi kaaluda immigratsiooni plussid ja miinused ning leida oma teeKuna üleostmine / sihtotsing / ülemeelitamine on saanud paljude riikide strateegiaks, tuleb ka Eestil rahulikult läbi kaaluda immigratsiooni plussid ja miinused ning leida oma tee
Eestis firma töökonkursse ei korralda, värbamine käib oma tutvuste ja headhunting'u kauduEestis firma töökonkursse ei korralda, värbamine käib oma tutvuste ja üleostmise / otsepakkumise kaudu
Ingliskeelse sõna asemel võiks kasutada täpsemat ja/või neutraalsemat eesti sõna.
Vt ka headhunter
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Kas peaküttimine, sihtotsing või üleostmine?”

hetkenepraegune, praegusaegne
Hetkene parlament on valitud erakorralistel valimistel 2005. aastalPraegune parlament on valitud erakorralistel valimistel 2005. aastal
Hetkese seisuga turundab kultuuriklubi ennast läbi sotsiaalmeediaPraegusajal turundab kultuuriklubi ennast sotsiaalmeedias (vt ka läbi)
Nominendid on noortevolikogu endised või hetkesed liikmedKandidaadid on noortevolikogu endised või praegused liikmed (vt ka nominent)
Hetkene omanik rendib puhkemaja hinnaga 100 eurot päevPraegune omanik rendib puhkemaja hinnaga 100 eurot päev
Hetk tähendab 'lühike ajalõik, silmapilk, moment, viiv'. Tuletis hetkene tähendaks 'hetkeline, väga lühiajaline, ainult silmapilgu kestev, hetke jooksul esinev'. Kui mõeldakse pikemat aega, tuleb kasutada teisi sõnu.
Vt ka hetk, hetkel

hiljemalt kõige hiljem
Esindajad avaldavad raporti hiljemalt 12. novembril (12. novembril kindlasti, aga võib-olla ka varem)
Võlg tuleb tasuda hiljemalt kolme kuu jooksulVõlg tuleb tasuda kolme kuu jooksul / hiljemalt kolme kuu pärast
Raha jõuab saaja kontole hiljemalt tunni jooksulRaha jõuab saaja kontole tunni jooksul / hiljemalt tunni aja pärast
Tagastussoovist tuleb meid teavitada hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisestTagastussoovist tuleb meid teavitada 14 päeva jooksul / hiljemalt 14 päeva pärast alates kauba kättesaamisest
Sõna hiljemalt ei sobi kasutada koos ajavahemikuga, vaid kindla ajalise orientiiriga.
Vt ka hilisemalt

hinnakirjajärgselt <määrsõnana> ⇒ hinnakirja järgi, hinnakirja põhjal
SIM-kaardil oleva info kopeerimine maksab hinnakirjajärgselt 4,95 eurotSIM-kaardil oleva info kopeerimine maksab 4,95 eurot
Bussi ülevedu on tasuta, sõitjate eest tasutakse hinnakirjajärgseltBussi ülevedu on tasuta, sõitjate eest tasutakse hinnakirja järgi / hinnakirja põhjal
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks. Vahel ka ülearune sõna.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

huvialaharidushuviharidus
Huvialaharidus on valdkonniti eri mahugaHuviharidus on valdkonniti eri mahuga
Need koolid pakuvad huvialaharidust kuni 19-aastastele Rakvere linna elanike registrisse kantud lastele ja noorteleNeed koolid pakuvad huviharidust kuni 19-aastastele Rakvere linna elanikele
Liiane liitsõna. Sõna huviharidus on lühem ja sama selge.
Vt ka huvialajuht, huvialakool, huvialaring

huvialajuhthuvijuht
Huvialajuht algatab huvitegevuses tarvilikke uuendusiHuvijuht algatab huvitegevuses tarvilikke uuendusi
Õppenõukogu liikmeteks on kõik kooli pedagoogid ja huvialajuht, vajaduse korral raamatukoguhoidja ja psühholoogÕppenõukogu liikmeteks on kõik kooli pedagoogid ja huvijuht, vajaduse korral raamatukoguhoidja ja psühholoog
Liiane liitsõna. Sõna huvijuht on lühem ja sama selge.
Vt ka huvialaharidus, huvialakool, huvialaring

huvialakoolhuvikool
Huvialakool võib korraldada vabaharidus- või täienduskoolitust täiskasvanuteleHuvikool võib korraldada vabaharidus- või täienduskoolitust täiskasvanutele
Huvialaharidust saavad Pärnu linna lapsed 14 huvialakoolisHuviharidust saavad Pärnu linna lapsed 14 huvikoolis (vt ka huvialaharidus)
Liiane liitsõna. Sõna huvikool on lühem ja sama selge.
Vt ka huvialaharidus, huvialajuht, huvialaring

huvialaringhuviring
Sügisel loodetakse käima panna huvialaring puudust kannatavate perede lasteleSügisel loodetakse käima panna huviring puudust kannatavate perede lastele
Igale kooliõpilasele on üks huvialaring tasutaIgale kooliõpilasele on üks huviring tasuta
Liiane liitsõna. Sõna huviring on lühem ja sama selge.
Vt ka huvialaharidus, huvialajuht, huvialakool

huvirühm asjahuviliste inimeste ring, inimesed või organisatsioonid, kelle huvid mõnes küsimuses ühtivad
Me ei soovita kasutada tähenduses 'huvirühm' sõnu sidusgrupp ja sidusrühm.

hävima
1. otsa saama, hukka saama
Pärnu majapõlengus hävisid toad, katus ja pööning
2. (soome hävitä) ⇒ kaotama; edutu olema
Eesti hävis Kadrioru staadionil põhjanaabriteleEesti kaotas Kadrioru staadionil põhjanaabritele
Erakond hävis valimistelErakond kaotas valimistel
Miks Hollywoodi suvefilmid hävisid?Miks polnud Hollywoodi suvefilmidel menu / edu?
Tähenduse põhjendamatu laienemine soome keele mõjul. Sõna hävima selles tähenduses ei sobi kirjakeelde.

hüvitis
1. kahjutasu; kompensatsioon
Osa keskkonnafondi tulu tuleb saastekahjude hüvitistelt
Pensionäridele kehtib hambaravi aastahüvitis
2.tasu, palk, preemia
Kas te olete rahul oma töö eest saadava hüvitisega?Kas te olete rahul oma töö eest saadava tasuga / palgaga?
Tallinna volikogu esimehe aastahüvitis 2008. aastal oli 620 182 krooniTallinna volikogu esimehe aastapreemia 2008. aastal oli 620 182 krooni
Sõna hüvitis tähendab 'kahjutasu' või 'kompensatsioon', seda ei ole õige kasutada samas tähenduses sõnaga preemia, palk ega tasu.
Vt ka hüvitus

hüvitus
1. kahju tasumine, hüvitamine
Lennufirmadelt saab nõuda hüvitust ka hilinemise eest (kahjutasu või hilinemise hüvitamist muul moel)
2.preemia; hüvitis
Ettevõtte asutajal on õigus juhatuse liikmetele kehtestada aasta töötulemuste eest aastahüvitusEttevõtte asutajal on õigus juhatuse liikmetele kehtestada aasta töötulemuste eest aastapreemia
Töölepingu lõpetamisel makstakse töötajale kasutamata puhkuse hüvitustTöölepingu lõpetamisel makstakse töötajale kasutamata puhkuse hüvitist
Sõna hüvitus tähendab 'kahju tasumine, heakstegemine', seda ei sobi kasutada samas tähenduses sõnaga preemia ega hüvitis.
Vt ka hüvitis

ikooniline
1. ikoonitaoline, kultusobjekti staatuses
2. (inglise iconic) ⇒ kuulus, tuntud
Ikooniline foto Manhattani ehitajatest sai 80-aastaseksKuulus / Tuntud foto Manhattani ehitajatest sai 80-aastaseks
Müügile jõudis Philipsi ikoonilise kärulaadse disainiga triikimislaudMüügile jõudis Philipsi kuulsa kärulaadse disainiga triikimislaud
Meie firma nõudepesumasinal on selle tootemargi ikooniline voolujoonelisusMeie firma nõudepesumasinal on sellele tootemargile iseloomulik voolujoonelisus / Meie firma nõudepesumasinal on selle tootemargi tuntud voolujoonelisus
Soovitame olla ettevaatlik asjade nimetamisega kultusobjektiks, sageli on parem kasutada neutraalsemaid sõnu.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Mis on ikoon?“

imidž, image (inglise), imaaž (prantsuse image) ⇒ imago, kuvand; maine
SASi pressiesindaja hakkab parandama Rootsi kuninga imidžitSASi pressiesindaja hakkab parandama Rootsi kuninga mainet / imagot
Kõrgkooli filiaalide loomisega muutuks Jõgeva linna ja kogu maakonna imidžKõrgkooli filiaalide loomisega muutuks Jõgeva linna ja kogu maakonna kuvand / maine
Liidrivahetus värskendaks erakonna image'it ning aitaks toetajaskonda laiendadaLiidrivahetus värskendaks erakonna kuvandit / imagot ning aitaks toetajaskonda laiendada
Toorlaenu või ingliskeelse sõna asemel on mõistlikum kasutada eesti omasõnu või ladina päritolu võõrsõna. Vahel pole ka selge, kas mõeldakse imagot või mainet – omasõna on sageli täpsem.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Imago

immigreeruma sisse rändama, riiki elama asuma
Me ei soovita kasutada sõna immigreerima.

inditseerima näitama, osutama, vihjama; med näidustama
Me ei soovita kasutada sõna indikeerima.

informatiivne teadeteade, info, teatis
Valijakaart on üksnes informatiivne teade, mida ei pea valima minnes kaasa võtmaValijakaart on üksnes teatis, mida ei pea valima minnes kaasa võtma
Pärast seda ilmub ekraanile informatiivne teade, et tellimus on vastu võetud ja see vaadatakse läbi ettenähtud aja jooksulPärast seda ilmub ekraanile teade, et tellimus on vastu võetud ja see vaadatakse läbi ettenähtud aja jooksul
Liiane väljend. Sõna teade tähendabki edastatavat infolõiku.
Vt ka informatsiooniline teadaanne

informeerima <keda millest>
1. teavitama, teavet jagama
Treener informeeris sportlasi, et klubi on pühapäeval suletud (teavitas)
2.teatama, teada andma, rääkima
Treener informeerib, et klubi on läinud üle kevad-suvisele tunniplaanileTreener annab teada / teatab, et klubi on läinud üle kevad-suvisele tunniplaanile
Eestimaa Looduse Fond informeerib globaalsetest keskkonnaprobleemidestEestimaa Looduse Fond teatab / räägib globaalsetest keskkonnaprobleemidest
Informeerige töötajaid ohtudest ja viige läbi nende väljaõpeRääkige töötajatele ohtudest ja korraldage nende väljaõpe (vt ka läbi viima)
Võõrsõnaga liialdamine võib teha teksti kantseliitlikuks, soovitame eelistada täpsema sisuga omasõnu. Sõna informeerima vajab enamasti sihitist (informeerima keda?).
Vt ka informeeritud nõusolek

innovatsioonid mitmuuendused, innovatsioon
Innovatsioonid ja nende seos tööhõivega Ida-Virumaa põlevkivitööstuse ettevõtetesInnovatsioon ja selle seos tööhõivega Ida-Virumaa põlevkivitööstuse ettevõtetes
Eesti on innovatsioonide arendamise poolest endiselt Euroopa Liidu keskmiste seasEesti on innovatsiooniarenduse poolest endiselt Euroopa Liidu keskmiste seas
Läti president soovis uusaastaläkituses, et 2007. aasta oleks täis innovatsiooneLäti president soovis uusaastaläkituses, et 2007. aasta oleks uuendusterohke / innovatsioonirikas
Messil osalejad said uusimat teavet toote viimase aja innovatsioonidestMessil osalejad said uusimat teavet toote viimase aja uuendustest
Innovatsioon on abstraktsõna, mida ei sobi kasutada mitmuses. Kui räägitakse konkreetsetest asjadest mitmuses, tuleks kasutada sõna uuendused.
Vt ka innovaatiline, innovaator, innoveerima
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Mõttetu mitmus”, lk 54–55

intersektoraalne (inglise intersectoral), intersektoriaalne (inglise intersectorial) ⇒ sektoritevaheline, organisatsioonidevaheline, osakondadevaheline, spetsialistidevaheline
Intersektoraalne koostöö on projekti efektiivse toimimise eeltingimusSpetsialistide / sektorite / osakondade koostöö on projekti efektiivse toimimise eeltingimus
Igale lapsele on tagatud heaolu ja arenguvõimalus perekeskse lähenemise ning intersektoraalse ja süsteemse koostöövõrgustiku arendamise kauduIgale lapsele on tagatud heaolu ja arenguvõimalus perekeskse lähenemise ja võrgustike süsteemse koostöö / koostöövõrgustike kaudu
Toimub intersektoraalne koostöö riiklike programmide, linnavalitsuse ametite, linnaosade, koolide, MTÜde jt organisatsioonide vahelRiiklikud programmid, linnavalitsuse ametid, linnaosad, koolid, MTÜd jt organisatsioonid teevad koostööd (vt ka toimuma)
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest. Omasõna on enamasti täpsem ja paremini mõistetav. Vahel ka ülearune sõna.
Vt ka sektoraalne, intrasektoraalne

juhend reeglite või õpetuste kogu, eeskiri
Me ei soovita kasutada tähenduses 'juhend' sõna juhis.

juhiload mitm kõnekjuhiluba
B-kategooria juhilubade õppeks on meie autokoolis kaks võimalust: autokooliõpe või e-õpeB-kategooria juhiloa õppeks on meie autokoolis kaks võimalust: autokooliõpe või e-õpe
Tule meile õppima ja omanda B-kategooria juhiloadTule meile õppima ja omanda B-kategooria juhiluba
Kui esmaste juhilubade kehtivus on lõppenud, siis ei tohi nende lubade omanik juhtida mootorsõidukitKui esmase juhiloa kehtivus on lõppenud, siis ei tohi selle loa omanik mootorsõidukit juhtida
Mitmuslik sõna on kõnekeelne.
Vt ka liikluseeskirjad

juhistamajuhendama, õpetama; juhist andma, juhistega varustama, reegliks seadma; juhinduma, juhitud olema
Koolituse eesmärk on juhistada osalejaid korrektselt koostama lihtsamaid avaldusi ning nõudeidKoolituse eesmärk on juhendada / õpetada osalejaid korrektselt koostama lihtsamaid avaldusi ning nõudeid
Eetikakoodeksi § 14 juhistab, et advokaat on kohustatud ülesande vastuvõtmisel või sellest keeldumisel kohtlema kõiki isikuid võrdseltEetikakoodeksi § 14 annab juhise / seab reegli, et advokaat on kohustatud ülesande vastuvõtmisel või sellest keeldumisel kohtlema kõiki isikuid võrdselt
Valimistoimkonna tööd juhistab Eesti Maaülikooli üliõpilasesinduse valimiseeskiriValimistoimkond juhindub töös Eesti Maaülikooli üliõpilasesinduse valimiseeskirjast
Laialivalguva sisuga tuletis, mille asemel on parem kasutada täpsemat sõna. Tuletis suurendab paronüümide hulka.
Vt ka juhend, juhis

järelm tagajärg, järelmõju
Majanduskriisi järelmeid säästvale arengule on näha juba praegu, kuid laiemat mõju saab hinnata alles mitme aasta pärastMajanduskriisi järelmõju säästvale arengule on näha juba praegu, kuid laiemat mõju saab hinnata alles mitme aasta pärast
Riigikogu juhatus arutas Eesti Panga esindajatega stabilisatsioonireservi kasutamise järelmeidRiigikogu juhatus arutas Eesti Panga esindajatega stabilisatsioonireservi kasutamise tagajärgi / järelmõjusid
Peaministri karmisõnaline avaldus ei too mingeid järelmeidPeaministri karmisõnaline avaldus ei too mingeid tagajärgi
Ebamäärase sisuga sõna, mis on parem asendada täpsema sõnaga.

järelpäriminejärelepärimine, päring
Järelpärimine volikogu määruste ja otsuste täitmise kohtaJärelepärimine / päring volikogu määruste ja otsuste täitmise kohta
Järelpärimine tuleb sõnastada lühidalt, viisakalt ja selgeltJärelepärimine / päring tuleb sõnastada lühidalt, viisakalt ja selgelt
Õigekirjaviga. Tuletatud tegusõnast järele pärima;, täht e jääb sõna keskele alles.
Vt ka järelepäring, järelpäring

järelvalvejärelevalve
Riikliku järelvalve hinnangRiikliku järelevalve hinnang
Aktsiiside madal laekumine viitab vajadusele tugevdada veelgi siseturu kontrolli ja järelvalvetAktsiiside aeglane / vähene laekumine viitab vajadusele tugevdada veelgi siseturu kontrolli ja järelevalvet (vt ka madal)
Teenuse osutamise üle teostab järelvalvet maavanem või tema volitatud ametnikTeenuse osutamise järele valvab maavanem või tema volitatud ametnik (vt ka teostama)
Järelvalveta pooleli hoone on jõudnud aastaga lagunedaValveta pooleli hoone on jõudnud aastaga laguneda
Õigekirjaviga. Tuletatud tegusõnast järele valvama, täht e jääb sõna keskele alles.

jätkuvaltendiselt, ikka, ka; kaua, pikemat aega, üha, veel
Kohalike kõnede ja riigisiseste kaugekõnede tariifide erinevusi on plaanis jätkuvalt vähendadaKohalike kõnede ja riigisiseste kaugekõnede tariifide erinevusi on plaanis veel vähendada
Juba alustatud regionaalseid objekte rahastatakse jätkuvalt järgmisel aastalJuba alustatud regionaalseid objekte rahastatakse ka järgmisel aastal / Juba alustatud regionaalsete objektide rahastus jätkub järgmisel aastal
Statistikaamet otsib jätkuvalt inimesi rahvaloendajaksStatistikaamet otsib veel / endiselt inimesi rahvaloendajaks
Eesti sooline palgalõhe on jätkuvalt Euroopa suurimEesti sooline palgalõhe on endiselt / ikka Euroopa suurim
Maanteeameti teatel on helkuri kandmine halva nähtavuse korral ja pimedas jätkuvalt kohustuslikMaanteeameti teatel on helkuri kandmine halva nähtavuse korral ja pimedas endiselt kohustuslik
Jätkuvalt on järgitud põhimõtet, et iga asutus on kohustatud andma õiguskantslerile vajalikku infotOn järgitud põhimõtet, et iga asutus on kohustatud andma õiguskantslerile vajalikku infot
lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks. Vahel ka ülearune sõna.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

kaardistama
1. (maa)kaarti koostama, mõõtmistulemusi kaardile kandma
Üleujutusi kaardistatakse radarsatelliitidega
2. (inglise mapping) ⇒ (välja) selgitama, (välja) uurima, kindlaks määrama; registreerima; ülevaadet andma, loetlema
Aruanne kaardistas seksuaalvähemuste õiguslikku olukorda EestisAruanne selgitas seksuaalvähemuste õiguslikku olukorda Eestis
Mõisakoolide komisjon on kaardistanud esmased investeeringuvajadusedMõisakoolide komisjon on välja selgitanud / registreerinud esmased investeeringuvajadused
Tööandjate keskliit kaardistab tööajaprobleemeTööandjate keskliit uurib / selgitab / registreerib tööajaprobleeme
Eesti geenivaramu projekti eesmärk on kaardistada kogu elanikkonna geenidEesti geenivaramu projekti eesmärk on registreerida / registrisse kanda kogu elanikkonna geenid
Uuringu üldeesmärk oli kaardistada loomemajanduse praegust seisu Tartu linnasUuringu üldeesmärk oli anda ülevaade loomemajanduse praegusest seisust Tartu linnas
Stampsõna, mille asemel sobib sageli kasutada täpsemaid väljendeid. Kasutuse taga on sageli ka inglise keelest tõlgitud tekstid (ingl mapping), mille puhul ei ole arvestatud, et tuleb tõlkida mõtet, mitte sõnu.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Kaardistades kaardistamist”

kaasuma <millele>
1. juurde tulema, lisanduma
Milliseid ebameeldivaid nähte võib rasestumisvastaste pillidega kaasuda?Milliseid ebameeldivaid nähte võib rasestumisvastastele tablettidele kaasuda?
Anoreksia ja buliimia kaasuvad depressioonigaAnoreksia ja buliimia kaasuvad depressioonile / kaasnevad depressiooniga
Sõna kaasuma sõltumus ei ole sama mis sõnal kaasnema.
2.kaasa lööma, kaasa tulema; seostuma; kaasnema
Ametnikud väitsid, et rahvas oli passiivne ega kaasunudAmetnikud väitsid, et rahvas oli passiivne ega tulnud kaasa / löönud kaasa
Oleme arutanud alkoholiseadust ja muid küsimusi, mis kaasuvad alkoholigaOleme arutanud alkoholiseadust ja muid küsimusi, mis seostuvad / kaasnevad alkoholiga
Paronüümidel kaasnema ja kaasuma on eri tähendus.
Vt ka kaasnema, kaasama
Loe lisaks: Sirje Mäearu raamat „Valik rektsioone”, lk 16

kasuaalne
1. juhuslik; jur konkreetsel juhtumil põhinev, kindlale kaasusele vastav
2. (inglise casual) ⇒ igapäevane, vaba aja; mugav
Teksa võib olla nii kasuaalne kui ka pidulik rõivaeseTeksa võib olla nii vaba aja / igapäevane kui ka pidulik rõivaese
Pakume rõivaid nooruslikele meestele ja naistele, kes väärtustavad mõistliku hinnaga stiilset ja kasuaalset rõivastustPakume rõivaid nooruslikele meestele ja naistele, kes väärtustavad mõistliku hinnaga stiilset ja mugavat rõivastust
Toorlaen inglise keelest, tähenduse põhjendamatu laienemine. Sõna kasuaalne tuleb eesti keelde ladina sõnast casus, mis tähendab 'juhus'.

keham
1. organ, üksus, organiseeritud inimrühm nõupidamiseks ja otsustamiseks
ÜRO on selle konflikti lahendamiseks sobivaim keham (organ)
Planeerimisprotsess koondab kõik NATO kehamid keskselt juhitud küberkaitse alla (üksused)
2.hoone, hoone osa; vorm, kuju, tervik
Spordikompleksi hoone koos tribüüniga moodustab kompaktse põimunud kehamiSpordikompleksi hoone koos tribüüniga moodustab kompaktse põimunud vormi / terviku / Spordikompleks koos tribüüniga moodustab kompaktse põimunud hoone / terviku
Kui ekspertiis tunnistab hoone taastamiskõlbmatuks, ei tohi uusehitise maht ületada olemasoleva hoone kehamitKui ekspertiis tunnistab hoone taastamiskõlbmatuks, ei tohi uusehitise maht ületada olemasoleva hoone suurust / mõõtmeid / vormi
Mälestise kirjeldus: saleda ja sileda allapoole aheneva kehamiga ja kitseneva kaelaga veekannMälestise kirjeldus: saleda ja sileda allapoole aheneva kujuga / vormiga ja kitseneva kaelaga veekann
Tuletis suurendab paronüümiat, soovitame kasutada täpsemaid sõnu.
Vt ka kehand

kehand
1.keham, üksus, organ
Teatud menetlustoimingute tegemiseks peaks Riigikogu kehand andma nõusolekuMõnede / Osa menetlustoimingute tegemiseks peaks Riigikogu keham / juhatus andma nõusoleku (vt ka teatud)
Arendusjuht peab osutama avalikke teenuseid ja looma selleks vajalikke juriidilisi kehandeidArendusjuht peab osutama avalikke teenuseid ja looma selleks vajalikke juriidilisi üksuseid / kehameid
2.hoone, hoone osa; ehitis, vorm
Veskist on säilinud maakivist kehand, katus puudubVeskist on säilinud maakivist osa / seinad / müürid, katus puudub
Torni ennast pole taastatud, kuid osaliselt on selle kehand säilinud naaberehitistesTorni ennast pole taastatud, kuid osa sellest on säilinud naaberehitistes
Tuhaladestu korrastamisel kaetakse moodustunud kehand materjalidega, millest moodustub ladestule vettpidav kihtTuhaladestu korrastamisel kaetakse moodustunud ehitis / vorm materjalidega, millest moodustub ladestule vettpidav kiht
Ebamäärase sisuga tuletis, mis suurendab paronüümiat. Soovitame kasutada täpsemaid sõnu.

kesksuur (inglise intermediate) ⇒ keskmine, keskmise suurusega; vahepealne
ECHA kaitseb väikeste ja kesksuurte ettevõtjate eeliseidECHA kaitseb väikeste ja keskmiste / keskmise suurusega ettevõtjate eeliseid
Enamik kesksuuri teenindus- ja tootmisettevõtteid ei pea võimalikuks või vajalikuks tellida suuremaid turu-uuringuidEnamik keskmise suurusega teenindus- ja tootmisettevõtteid ei pea võimalikuks või vajalikuks tellida suuremaid turu-uuringuid
Juhtumiuuringud hõlmasid väikeseid, kesksuuri ja suurettevõtteidJuhtumiuuringud hõlmasid väikeseid, keskmisi ja suurettevõtteid
Ebamäärase tähendusega sõna, mis on enamasti võimalik asendada täpsema sõnaga.
Vt ka keskpikk


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur