[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 19 artiklit

acquis [akii] (prantsuse omandatu) jur õigustik
Liitumisläbirääkimistel on vaatluse all kogu Euroopa Liidu acquisLiitumisläbirääkimistel on vaatluse all kogu Euroopa Liidu õigustik
Sageli sobib ka omasõna.

animaator
1. film animafilmi tegija, multifilmikunstnik
2. (inglise animator v prantsuse animateur) ⇒ vabaajajuht, vabaajakorraldaja, meelelahutusjuht
Hotellis töötavad animaatorid korraldavad õhtuti meelelahutustHotelli vabaajajuhid korraldavad õhtuti meelelahutust
Egiptuse randades töötavad animaatorid, kes pakuvad erinevat meelelahutustEgiptuse randades töötavad meelelahutusjuhid / meelelahutajad
Tähenduse põhjendamatu laienemine, eesti omasõnad on täpsemad ja läbipaistvamad.

apostille (prantsuse) ⇒ apostill
Alates 1. jaanuarist 2010 kinnitavad Eesti avalikke dokumente apostille'ga notarid, kelle nimed ja kontaktandmed on veebilehelAlates 1. jaanuarist 2010 kinnitavad Eesti avalikke dokumente apostilliga notarid, kelle nimed ja kontaktandmed on veebilehel
28. detsembril toimub dokumentide apostille tunnistusega kinnitamine ainult kella 10–1228. detsembril apostillime / kinnitame apostilliga dokumente ainult kella 10–12
Soovitame kasutada mugandit, mitte tsitaatsõna.
Vt ka apostilleerima, apostiliseerima

avec (prantsuse koos, üheskoos)
Lauri Lehis avecLauri Lehis kaaslasega / Kutse on kahele
Soodustus klubikaardiga –10% (kaardiomanik + avec), ei kehti alkoholile ja tubakaleSoodustus klubikaardiga –10% (kaardiomanik ja kaaslane) ei kehti alkoholile ja tubakale
Prantsuse sõna asemel on omasõnad ja -väljendid selgemad. Eestikeelsel kutsel võivad võõrkeelsed väljendid mõjuda kohatult.

imidž, image (inglise), imaaž (prantsuse image) ⇒ imago, kuvand; maine
SASi pressiesindaja hakkab parandama Rootsi kuninga imidžitSASi pressiesindaja hakkab parandama Rootsi kuninga mainet / imagot
Kõrgkooli filiaalide loomisega muutuks Jõgeva linna ja kogu maakonna imidžKõrgkooli filiaalide loomisega muutuks Jõgeva linna ja kogu maakonna kuvand / maine
Liidrivahetus värskendaks erakonna image'it ning aitaks toetajaskonda laiendadaLiidrivahetus värskendaks erakonna kuvandit / imagot ning aitaks toetajaskonda laiendada
Toorlaenu või ingliskeelse sõna asemel on mõistlikum kasutada eesti omasõnu või ladina päritolu võõrsõna. Vahel pole ka selge, kas mõeldakse imagot või mainet – omasõna on sageli täpsem.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Imago

jurist-lingvist (prantsuse juriste-linguiste) ⇒ keelejurist, õiguskeeleekspert
Ta on 5 aastat töötanud Euroopa Keskpanga jurist-lingvistinaTa on 5 aastat töötanud Euroopa Keskpanga keelejuristina / õiguskeeleeksperdina
Euroopa Liidu institutsioonide juures töötab ka arvukalt tõlke, tõlkijaid, jurist-lingviste ja spetsialiste EestistEuroopa Liidu institutsioonide juures töötab ka arvukalt tõlke, tõlkijaid, keelejuriste / õiguskeeleeksperte ja spetsialiste Eestist
Jurist-lingvistide töögrupis vaadatakse üle Euroopa Liidu õigusaktide ning dokumentide tõlkeid liikmesriikide keeltesseKeelejuristide töögrupis vaadatakse üle Euroopa Liidu õigusaktide ning dokumentide tõlkeid liikmesriikide keeltesse
Euroopa Parlamendi juristid-lingvistid peavad läbima konkursi, kus kontrollitakse juriidilist kvalifikatsiooni ja keeleoskustEuroopa Parlamendi keelejuristid / õiguskeeleeksperdid peavad läbima konkursi, kus kontrollitakse juriidilist kvalifikatsiooni ja keeleoskust
Tegu ei ole kahte ametit – juristi ja lingvisti – ühitava töötajaga, vaid juristiga, kes tegeleb tõlgitud tekstide juriidilise mõtte täpsusega, seetõttu oleks õigem ametinimetus keelejurist.
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 219

kapatsiteet (prantsuse capacité)
1. maht, mahutavus
Kuna vähesed suudavad soetada vajalikku inventari, kannatab toote kvaliteet ja kapatsiteetKuna vähesed suudavad soetada vajalikku inventari, kannatab toote kvaliteet ja maht
Helsingi-Tallinna liinile tuleb kogu aeg kapatsiteeti juurdeHelsingi-Tallinna liinile tuleb kogu aeg mahtu juurde
Õige juhtimine tagab hotelli kapatsiteedi suurenemiseÕige juhtimine tagab hotelli parema täitumuse
Lugejaskonna kapatsiteet on vähenenud nii ajakirjandusele kulutatava aja kui ka raha mõttesLugejaskond on vähenenud nii ajakirjandusele kulutatava aja kui ka raha mõttes / Lugejad kulutavad ajakirjandusele vähem nii aega kui ka raha
Võõrapärasele laenule võiks sageli eelistada täpsuse ja arusaadavuse huvides omasõna.
2. (inglise capacity) ⇒ võime, suutlikkus
Kuidas koolitada häid õpetajaid, kellel on kapatsiteet õpilaste erivajadustega toimetulekuksKuidas koolitada häid õpetajaid, kellel on võimed / suutlikkus / oskused õpilaste erivajadustega toimetulekuks
Solisti nooruslik energia ja tugev vokaalne kapatsiteet sihib pääsu EurovisionileSolisti nooruslik energia ja tugevad vokaalsed võimed sihivad pääsu Eurovisionile
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul. Toorlaenu asemel on parem kasutada täpsemat omasõna.

konstanteerimakonstateerima
Õigekirjaviga: konstateerima tuleb prantsuse sõnast constater.

meer (prantsuse maire < ladina maior) linnapea, linnavalitsuse eesotsas seisev isik Prantsusmaal, Inglismaal, USAs jm
Eestis sobib ametlikes suhtlusolukordades ametinimetusena kasutada sõna linnapea. Sõna meer võib Eesti linnajuhi kohta kasutada vabamas kontekstis.

preventatiivnepreventiivne, ennetav
Uurimistöö eesmärk oli kirjeldada kooli- ja pereõdede rolli preventatiivsel nõustamisel koolinoorte alkoholitarbimise vähendamiseksUurimistöö eesmärk oli kirjeldada kooli- ja pereõdede tegevust / tähtsust koolinoorte alkoholitarbimise vähendamise preventiivsel / ennetaval nõustamisel (vt ka roll)
Oluline on ka avalikkuse teavitamine kutsehaigusest kui haigusest ning preventatiivne tööOluline on ka avalikkuse teavitamine kutsehaigusest kui haigusest ning ennetustöö
Lähenemiskeeld on preventatiivne õiguskaitsevahend, mida on võimalik kohaldada nii tsiviil- kui ka kriminaalasjadesLähenemiskeeld on preventiivne / tõkestav õiguskaitsevahend, mida on võimalik kohaldada nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades
Ületuletus. Sõna preventiivne tuleb prantsuse sõnast préventif.
Vt ka preventsioon

preventatsioonpreventsioon, tõkestus, ärahoid, ennetus
Vere teel levivad nakkused ja nakatumise preventatsioonVere teel levivad nakkused ja nakatumise preventsioon / ärahoid / ennetus
Füsioteraapia teenust osutatakse paranemise, preventatsiooni , teraapia või rehabilitatsiooni eesmärkidelFüsioteraapia teenust osutatakse paranemise, preventsiooni / ennetuse, teraapia või rehabilitatsiooni eesmärkidel
Kriminaalvaldkonnas pakub enam huvi noorte kuritegevus ja selle preventatsioonKriminaalvaldkonnas pakub enam huvi noorte kuritegevus ja selle preventsioon / tõkestus / ärahoid
Ületuletus. Sõna preventsioon tuleb prantsuse sõnast prévention.
Vt ka preventiivne

raportöör (prantsuse, inglise rapporteur)
1.referent, ettekandja, ettekande pidaja, aruandja, arvamuse koostaja
2. parlamendi liige, kes vastutab mingi küsimuse käsitlemise ning taustauuringute tegemise eest
Sobib kasutada ainult Euroopa Liidu kontekstis, peamiselt euroslängi sõna.

resümee
1. (prantsuse résumé) kokkuvõte, kokkuvõtlik ülevaade
Selgusid võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendiumi saajad
Antoloogia lõpus on fakti- ja sisutihe resümee sajandilõpu eesti kirjandusest
2. (inglise resume) ⇒ elulookirjeldus, curriculum vitae, CV
Kui mõistate klientide teenindamist ja oskate hinnata kvaliteeti, saatke meile oma resümeeKui mõistate klientide teenindamist ja oskate hinnata kvaliteeti, saatke meile oma elulookirjeldus / CV
Tähenduse ebasoovitatav laienemine inglise keele mõjul.

R.S.V.P. lüh, RSVP lüh (prantsuse répondez s'il vous plaît)
R.S.V.P. 15. detsembriksPalume vastust / Palume vastata 15. detsembriks
RSVP-d koos osalejate arvuga oodatakse 8. detsembriksVastust koos osalejate arvuga oodatakse 8. detsembriks
Prantsuse lühendi asemel on selgem eesti väljend. Eestikeelsel kutsel võivad võõrkeelsed väljendid mõjuda kohatult.

vintaaž, vintidž vintage
Sõna vintage on inglise keelest laenatud sõna, mille kaugem algupära on prantsuse vendange. Mugand „vintaaž” pole seega kuidagi põhjendatud. Mugandi „vintidž” asemel on parem leida sobiv ja täpne omasõna või kasutada ingliskeelset tsitaatsõna.

visionäärnevisionaarne, visiooni-, ideede
Euroopa Liit kannatab visionäärse kriisi allEuroopa Liit kannatab visionaarse kriisi / ideede kriisi all
Õppeaine üldeesmärk on õpetada kursuslased analüüsima erinevaid kontekste ja looma nendele analüüsidele toetuvaid visionäärseid kontseptsiooneÕppeaine üldeesmärk on õpetada kursuslased analüüsima eri kontekste ja looma nendele analüüsidele toetuvaid visionaarseid kontseptsioone / visioonikontseptsioone (vt ka erinev)
Suure riskiga visionäärsete teaduslike koostööprojektide toetamine on vajalik uue tulevikutehnoloogia aluste edukaks väljaselgitamiseksSuure riskiga visionaarsete / visioonirohkete / visioone loovate teaduslike koostööprojektide toetamine on vajalik uue tulevikutehnoloogia aluste edukaks väljaselgitamiseks
Õigekirjaviga. Sõna visionaarne tuleb prantsuse sõnast visionnaire. Sellelaadsed omadussõnad mugandatakse eesti keelde liitega -aarne (mitte -äärne), vrd nt autoritaire › autoritaarne, solidaire › solidaarne, totalitaire › totalitaarne.

voluntäärvolontäär, vabatahtlik
Voluntäär ehk vabatahtlik tugiisik veedab oma hoolealusega aasta jooksul iga nädal paar tundiVolontäär ehk vabatahtlik tugiisik veedab oma hoolealusega aasta jooksul iga nädal paar tundi
Ta oli aastal 1924 Tallinna Keskhaigla sisehaiguste osakonna voluntäärassistentTa oli aastal 1924 Tallinna Keskhaigla sisehaiguste osakonna volontäärassistent / vabatahtlik assistent
Õigekirjaviga: volontäär tuleb prantsuse sõnast volontaire.

vualeeritud (prantsuse voiler) ⇒ varjatud
Rassismi ja ksenofoobiat kajastavad internetifoorumites sageli vualeeritud üleskutsedRassismi ja ksenofoobiat kajastavad internetifoorumites sageli varjatud üleskutsed
Ta tegi artiklis vualeeritud kriitikat valitsuse pihtaTa tegi artiklis varjatud kriitikat valitsuse pihta
Toorlaen, mille asemel on selgem kasutada omasõna.

võtmed kätte, „võtmed kätte” (inglise turnkey) ⇒ võtmevalmis, täisvalmis
Tegeleme hoonete ehitusega kuni võtmed kätte valmiduseniEhitame võtmevalmis hooneid / täisvalmis hooneid
Elektrijaama jäätmeenergiaplokki ehitas „võtmed kätte” lepingu alusel Prantsuse ettevõteElektrijaama jäätmeenergiaplokki ehitas täisvalmis ehituse lepingu alusel Prantsuse ettevõte
Toortõlge inglise keelest on eesti keelele võõras. Soovitame selle asemel sobivat mõttetõlget.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Ahelliitsõnad”, lk 28, 30


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur