[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 12 artiklit

asukohapõhiselt <määrsõnana> ⇒ asukoha põhjal, asukoha järgi
Rakendus võimaldab määrata lähima ühistranspordipeatuse asukohapõhiseltRakendus võimaldab määrata lähima ühissõidukipeatuse (kasutaja) asukoha põhjal (vt ka ühistransport)
Teenus võimaldab edastada klientidele informatsiooni asukohapõhiseltTeenus võimaldab edastada klientidele informatsiooni nende asukoha järgi / nende asukoha põhjal
Parkimiskoha saad valida kaardilt asukohapõhiseltParkimiskoha saad valida kaardilt enda asukoha järgi
lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka -põhiselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

hinnakirjajärgselt <määrsõnana> ⇒ hinnakirja järgi, hinnakirja põhjal
SIM-kaardil oleva info kopeerimine maksab hinnakirjajärgselt 4,95 eurotSIM-kaardil oleva info kopeerimine maksab 4,95 eurot
Bussi ülevedu on tasuta, sõitjate eest tasutakse hinnakirjajärgseltBussi ülevedu on tasuta, sõitjate eest tasutakse hinnakirja järgi / hinnakirja põhjal
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks. Vahel ka ülearune sõna.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

indutseerima
1. loogikas: üksikjuhtumite põhjal üldise kohta järeldama
2. induktsiooni teel elektrivoolu tekitama
3. (inglise induce) ⇒ soodustama, esile kutsuma, tekitama
Meditsiinilised ehk legaalselt indutseeritud abordidMeditsiinilised ehk legaalselt esile kutsutud abordid
Ravimite poolt indutseeritud suukuivusRavimite tekitatud suukuivus (vt ka poolt)
Slängi teket indutseerib keele kokkupuude teiste keeltegaSlängi teket soodustab keele kokkupuude teiste keeltega
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul. Omasõnad on täpsemad ja arusaadavamad.

lepingujärgselt <määrsõnana> ⇒ lepingu järgi, lepingu põhjal, lepingu alusel, lepingus, lepinguga
Vedaja on lepingujärgselt kohustatud lepingut täitma kuni uue vedaja leidmiseni, kuid mitte kauem kui kuus kuudVedaja on lepingu järgi kohustatud lepingut täitma kuni uue vedaja leidmiseni, kuid mitte kauem kui kuus kuud
Projekt jaotatakse lepingujärgselt või tinglikult etappideksProjekt jaotatakse lepingu põhjal / lepingu alusel või tinglikult etappideks
Kui klient saab lepingujärgselt makseaja, siis ta peab seda järgimaKui klient saab lepingus / lepinguga makseaja, siis ta peab seda järgima
Spordiklubi kliendil on võimalik kasutada lepingujärgselt ette nähtud treeningpuhkustSpordiklubi kliendil on võimalik kasutada lepingus / lepinguga ette nähtud treeningpuhkust
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

litsentsiaat
1. aj keskajal õpetlane, kes oli eksami põhjal saanud õiguse ülikoolis loenguid pidada, aga polnud veel doktoriväitekirja kaitsnud
2. tänapäeval mõnes Euroopa riigis doktorist madalam teaduskraad
3. maj litsentsisaaja, litsentsivõtja
Kas Saku õlletehas võib kasutada kaubamärgist tulenevaid turueeliseid oma litsentsiaatide kaudu?Kas Saku õlletehas võib kasutada kaubamärgist tulenevaid turueeliseid oma litsentsisaajate / litsentsivõtjate kaudu?
Kaubamärgiomanikule või litsentsiaadile tekitatud kahju suuruse arvutamise aluseks võetakse tulu, mida ta oleks saanud kaubamärgi normaalsel kasutamiselKaubamärgiomanikule või litsentsisaajale / litsentsivõtjale tekitatud kahju suuruse arvutamise aluseks võetakse tulu, mida ta oleks saanud kaubamärgi normaalsel kasutamisel
Võõrliitega tuletise asemel võib omasõna olla selgem, samuti ei teki segadust sõnaga litsentsiaar.
Vt ka litsents

lähtuvalt <määrsõnana> ⇒ lähtudes; põhjal, järgi
Eelarve koostati projektijuhtimise põhimõtetest lähtuvaltEelarve koostati projektijuhtimise põhimõtetest lähtudes
Otsus tehti lähtuvalt eksamitöödest, mitte telefonivestlusestOtsus tehti eksamitööde, mitte telefonivestluse põhjal
Eesti Panga Nõukogu tegutses lähtuvalt seadusestEesti Panga Nõukogu tegutses seaduse järgi
lt-tuletis annab tekstile sageli kantseliitliku värvingu.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

lävendipõhiselt <määrsõnana> ⇒ lävendi põhjal, lävendi järgi, lävendi alusel
Kehalisi katseid ja eesti keele testi hinnatakse lävendipõhiseltKehalisi katseid ja eesti keele testi hinnatakse lävendi järgi / lävendi alusel
Vastuvõtt toimub lävendipõhiselt riigieksamite ja sisseastumiseksamite tulemuste aluselVastu võetakse lävendi põhjal riigieksamite ja sisseastumiseksamite tulemuste alusel (vt ka toimuma)
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka -põhiselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

-põhiselt <määrsõnana> ⇒ põhjal, alusel, kaupa
Teenindajate tootekoolitus toimub nüüd veebipõhiseltTeenindajate tootekoolitus toimub nüüd veebis
MTÜ kohustub koguma pakendeid liigipõhiseltMTÜ kohustub koguma pakendeid liikide põhjal / liigi alusel / liigiti
2014. aastal on kavas koostada tippkollektiivide motiveerimise süsteem maakonna- ja liigipõhiselt , mis aitaks hoogustada rahvatantsu ja -muusika arengut2014. aastal on kavas koostada igas maakonnas / igale maakonnale / iga maakonna tippkollektiivide motiveerimise süsteem liikide kaupa, mis aitaks hoogustada rahvatantsu ja -muusika arengut
Põhiselt on stampsõna.
Vt ka asukohapõhiselt, lävendipõhiselt, voorupõhiselt

seadusjärgselt, seadusejärgselt <määrsõnana> ⇒ seaduse järgi, seaduse põhjal, seaduse alusel, seadusega
Tööandja on seadusjärgselt kohustatud hüvitama töötaja ravikulud ja tööõnnetuse tõttu saamata jäänud töötasuTööandja on seaduse järgi / seaduse põhjal / seadusega kohustatud hüvitama töötaja ravikulud ja tööõnnetuse tõttu saamata jäänud töötasu
Kui on toimitud seadusjärgselt, võib kindlustusvõtja kindlustushüvitist saadaKui on toimitud seaduse järgi, võib kindlustusvõtja kindlustushüvitist saada
Millistel tingimustel tööleping lõpetatakse, seda otsustab seadusejärgselt tööandjaMillistel tingimustel tööleping lõpetatakse, seda otsustab seaduse järgi / seaduse põhjal / seaduse alusel tööandja
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

soolistama (inglise gendered v soome sukupuolittua) ⇒ sooliselt eristama, soo põhjal eristama; sooline
2008. aasta uuringust selgus, et lasteaedades on üldlevinud soolistatud ruum, näiteks eraldi poiste ja tüdrukute mängunurk2008. aasta uuringust selgus, et lasteaedades on üldlevinud sooliselt eristatud ruum, näiteks eraldi poiste ja tüdrukute mängunurk
Soolistatud terminid seostuvad naistele ja meestele omaseks peetavate omadustegaSoolised / Soo põhjal eristavad terminid seostuvad naistele ja meestele omaseks peetavate omadustega
Inglis- või soomepärase tuletise asemel on sageli selgem kasutada omadussõna või pikemat väljendit.

vastavaltjärgi, kohaselt, põhjal, alusel
Äikese- ja tormikahjud hüvitatakse vastavalt lepinguleÄikese- ja tormikahjud hüvitatakse lepingu järgi / kohaselt / põhjal / alusel
Ravimite võtmine lõpetage vastavalt arsti korralduseleRavimite võtmine lõpetage arsti korralduse järgi / põhjal / alusel
Vastavalt kokkuleppele muudetakse mõningaid eeskirjuKokkuleppe järgi / põhjal muudetakse mõningaid eeskirju
Vastavalt meie tänasele jutuajamisele saadan tutvumiseks seminari programmiMeie tänase jutuajamise põhjal / järel saadan tutvumiseks seminari programmi
Edaspidi hakatakse üritusi korraldama vastavalt iga nädalEdaspidi hakatakse üritusi korraldama iga nädal
Kantseliitlik sõna, mille asemel on paremad teised väljendid. Vahel ka ülearune.
Vt ka vastav
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

voorupõhiselt <määrsõnana> ⇒ voorude põhjal, voorude alusel, mitmes voorus, vooru kaupa
Toetust antakse voorupõhiseltToetust antakse voorude alusel / mitmes voorus
Käesoleval aastal rahastatakse algajate ettevõtjate abitaotlusi voorupõhiseltSel aastal rahastatakse algajate ettevõtjate abitaotlusi vooru kaupa (vt ka käesolev)
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde.
Vt ka -põhiselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur