[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 22 artiklit

abstrakt (inglise abstract) ⇒ kokkuvõte, annotatsioon, (ettekande) teesid
Abstraktis ei tohi olla infot ega mõtteid, mida teksti põhiosas poleKokkuvõttes ei tohi olla infot ega mõtteid, mida teksti põhiosas pole
Sümpoosioni abstraktide tähtaeg on 17. veebruarSümpoosioni teeside tähtaeg on 17. veebruar
Loengute abstraktid asuvad järgmisel aadressil: ..Loengute teesid / annotatsioonid / kokkuvõtted asuvad järgmisel aadressil: ..
Toorlaen inglise keelest, mille asemel on parem kasutada täpsemat sõna.

aplikeerima (inglise applique) ⇒ aplitseerima
Kombatava raamatu valmistamisel saab rakendada näiteks õmblemist, aplikeerimist, kudumist, heegeldamist, tikkimist ja muudkiKombatava raamatu valmistamisel saab rakendada näiteks õmblemist, aplitseerimist, kudumist, heegeldamist, tikkimist ja muudki
Lokaalse ärrituse vältimiseks ei tohi ravimit aplikeerida limaskestadeleLokaalse ärrituse vältimiseks ei tohi ravimit aplitseerida limaskestadele
Eesti keeles on tegusõna aplitseerima, inglispärane kirjakuju pole vajalik.
Vt ka aplikeeruma, aplikatsioon

demagoogiline hämahäma, hämamine, demagoogia
Esineja jutt oli demagoogiline hämaEsineja jutt oli häma / hämamine / demagoogia
Kui põhimõtted on selgelt defineeritud, ei tohiks demagoogilisele hämale ruumi jäädaKui põhimõtted on selgelt defineeritud, ei tohiks demagoogiale / hämale ruumi jääda
Liiane väljend, sest demagoogia tähendab sama mis hämamine, eksiteele viimine tõe moonutamise ja pettelubadustega.

eelarveväliselt <määrsõnana> väljaspool eelarvet
Üht osa laekuvast rahast tuleks kasutada kultuuri- ja haridusobjektide ehitamise finantseerimiseks eelarveväliseltÜht osa laekuvast rahast tuleks kasutada kultuuri- ja haridusobjektide ehitamise finantseerimiseks väljaspool eelarvet
Eelmine linnavalitsus on maksnud eelarveväliselt preemiaidEelmine linnavalitsus on maksnud eelarveväliseid preemiaid
Väliselt-liitsõnade kõrval ei tohiks ära unustada ka sõna väljaspool. lt-määrsõna võib vahel sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

igakuinekuu-
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule igakuise aruandeKomisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule kuuaruande
Igakuist hüvitist makstakse töövõimetuse või töötuse korralKuuhüvitist makstakse töövõimetuse või töötuse korral
Eluasemelaenu igakuise makse suurus ei tohiks ületada leibkonna sissetulekust 30–40%Eluasemelaenu kuumakse suurus ei tohiks ületada leibkonna sissetulekust 30–40%
Peale katseaega lisandub igakuine preemia kuni 15% palgastPeale katseaega lisandub kuupreemia kuni 15% palgast
Lapsetoetus on igakuine toetus, mida makstakse lapse sündimisest kuni tema 16-aastaseks saamiseniLapsetoetus on kuutoetus, mida makstakse lapse sündimisest kuni tema 16-aastaseks saamiseni / Lapsetoetust makstakse iga kuu lapse sündimisest kuni tema 16-aastaseks saamiseni
Sageli saab väljenduda lühemalt ja selgemalt. Terminite kompaktsus vähendab teksti liiasust ja lõtvust.
Vt ka igakuiselt, igakuuliselt

juhiload mitm kõnekjuhiluba
B-kategooria juhilubade õppeks on meie autokoolis kaks võimalust: autokooliõpe või e-õpeB-kategooria juhiloa õppeks on meie autokoolis kaks võimalust: autokooliõpe või e-õpe
Tule meile õppima ja omanda B-kategooria juhiloadTule meile õppima ja omanda B-kategooria juhiluba
Kui esmaste juhilubade kehtivus on lõppenud, siis ei tohi nende lubade omanik juhtida mootorsõidukitKui esmase juhiloa kehtivus on lõppenud, siis ei tohi selle loa omanik mootorsõidukit juhtida
Mitmuslik sõna on kõnekeelne.
Vt ka liikluseeskirjad

keham
1. organ, üksus, organiseeritud inimrühm nõupidamiseks ja otsustamiseks
ÜRO on selle konflikti lahendamiseks sobivaim keham (organ)
Planeerimisprotsess koondab kõik NATO kehamid keskselt juhitud küberkaitse alla (üksused)
2.hoone, hoone osa; vorm, kuju, tervik
Spordikompleksi hoone koos tribüüniga moodustab kompaktse põimunud kehamiSpordikompleksi hoone koos tribüüniga moodustab kompaktse põimunud vormi / terviku / Spordikompleks koos tribüüniga moodustab kompaktse põimunud hoone / terviku
Kui ekspertiis tunnistab hoone taastamiskõlbmatuks, ei tohi uusehitise maht ületada olemasoleva hoone kehamitKui ekspertiis tunnistab hoone taastamiskõlbmatuks, ei tohi uusehitise maht ületada olemasoleva hoone suurust / mõõtmeid / vormi
Mälestise kirjeldus: saleda ja sileda allapoole aheneva kehamiga ja kitseneva kaelaga veekannMälestise kirjeldus: saleda ja sileda allapoole aheneva kujuga / vormiga ja kitseneva kaelaga veekann
Tuletis suurendab paronüümiat, soovitame kasutada täpsemaid sõnu.
Vt ka kehand

konverteerima <millesse / milleks>
1. valuutat vahetama; väärtpabereid ühest vääringust teise ümber arvestama
Välisinvestorid ei tohi konverteerida rublasid dollariteks ühe aasta jooksul
Eurole üleminekul konverteeritakse kõik tagastustaotlused ja -otsused eurodesse
NB! Sõnas konventeerima on õigekirjaviga.
2. infokonvertima
Andmete konverteerimine ühest andmetüübist teise on programmeerimises vajalikAndmete konvertimine ühest andmetüübist teise on programmeerimises vajalik
Infotehnoloogiatermin on konvertima.
3.muutma, muundama, teisendama, ümber pöörama, tegema
Vanamõisas konverteeriti mahlaks 8 tonni õunuVanamõisas tehti mahlaks 8 tonni õunu
Inimese organism ei ole võimeline konverteerima oomega-6-rasvhappeid oomega-3-rasvhapeteks või vastupidiInimese organism ei ole võimeline muundama oomega-6-rasvhappeid oomega-3-rasvhapeteks või vastupidi
Tähenduse põhjendamatu laienemine. Omasõna on sageli täpsem ja arusaadavam.

külastaja (inglise visitor) ⇒ külaline, klient
Trükikoda tänab näituse külastajaidTrükikoda tänab näituse külalisi / vaatajaid
Sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele külastajateleKodukord on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele külalistele (vt ka sisekorraeeskirjad)
Kontserdimaja ning kohvik avatakse külastajatele tund enne ürituse algustKontserdimaja ning kohvik avatakse külalistele / klientidele tund enne ürituse algust
Soovime kõigile veekeskuse külastajatele meeldivat ja turvalist ajaveetmistSoovime kõigile veekeskuse külalistele / klientidele meeldivat ja turvalist ajaveetmist
Eriti kiire kinokülastaja jõuab täna kl 14.00 tasuta seansileEriti kiire kinoline jõuab täna kl 14.00 tasuta seansile
Stampsõna, mille asemel sobib sageli kasutada täpsemaid väljendeid.
Vt ka külastama, külastajakaart
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Külastama

mitteküllaldaneebapiisav; kehv, halb
Sätete mitteküllaldane tundmine ei tohi olla takistuseks kaebuse tähtaegsele esitamiseleSätete ebapiisav / kehv tundmine ei tohi takistada kaebuse tähtaegset esitamist
Paljude mereõnnetuste põhjuseks on mitteküllaldane koostöö sillameeskonna liikmete vahelPaljude mereõnnetuste põhjuseks on ebapiisav / halb koostöö sillameeskonna liikmete vahel
Tööõnnetuste ja haiguste põhifaktoriks peetakse ülemääraseid töötunde ja mitteküllaldasi puhkuseperioodeTööõnnetuste ja haiguste põhiteguriks peetakse ülemääraseid töötunde ja ebapiisavaid / väheseid puhkuseperioode (vt ka faktor)
Firma on suhtunud probleemi mitteküllaldase tähelepanugaFirma on jätnud probleemi tähelepanuta / Firma on probleemi ignoreerinud / Firma pole probleemi märganud
Mitte- liitsõna esiosana võib teha teksti kohmakaks ja kantseliitlikuks, muud keelelised vahendid on tihtipeale paremad.
Vt ka mitte-

omama
1. omandis olema
Ilma relvaloata ei tohi relva omada
2.olema
Kandidaat omab kahte kõrgharidustKandidaadil on kaks kõrgharidust
Stipendiumi taotleja ei pea olema Viimsi valla elanik, kuid ta peab omama eluloolist või hariduslikku seost Viimsi vallagaStipendiumi taotleja ei pea olema Viimsi valla elanik, kuid tal peab olema elulooline või hariduslik seos Viimsi vallaga
Foto on illustreeriv ning ei pruugi omada seost komplekti sisugaFoto on illustreeriv ning sel ei pruugi olla seost komplekti sisuga
Politsei palub kõigil, kes omavad õnnetuse kohta infot, sellest teada andaPolitsei palub kõigil, kel on õnnetuse kohta infot, sellest teada anda.
Saksamaa konstitutsioonikohtu otsus omab tähtsust ka EestileSaksamaa konstitutsioonikohtu otsus on tähtis ka Eestile
Esitage tööõnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks tähtsust omavate dokumentide koopiadEsitage tööõnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks tähtsate / vajalike dokumentide koopiad
Eestipärasem on väljenduda tegusõnaga olema. Omama tähendab 'omandis olema'.

outsourcimaväljast tellima, teiselt ettevõttelt tellima
Midagi ei tohiks outsourcida üksnes seetõttu, et seda tehakse oma ettevõttes halvastiMidagi ei tohiks väljast tellida / teiselt ettevõttelt tellida üksnes seetõttu, et seda tehakse oma ettevõttes halvasti
Teenus võimaldab outsourcida kogu rämpsposti- ja viirusetõrjeTeenus võimaldab tellida / ühelt ettevõttelt tellida kogu rämpsposti- ja viirusetõrje
Tuletis rikub jämedalt eesti keele tuletusreegleid. Laialivalguva sisuga laenu asemele soovitame leida selgema ja täpsema omasõna.
Vt ka crowdsourcima, insourcima, outsourcing

patroniseerima
1.patroneerima, patroon olema, eestkostja olema, kaitsma; soosima
President patroniseerib noorte loomevõistlustPresident patroneerib noorte loomevõistlust / President on noorte loomevõistluse patroon
Koguduse patroniseeritud abielu sõlmitakse kirikusKoguduse soositud / patroneeritud abielu sõlmitakse kirikus
Ületuletus – sõna sisaldab liigseid osi. Omasõna on sageli selgem.
2. (inglise patronize) ⇒ üleolevalt kohtlema, üleolevalt suhtuma, ülevalt alla vaatama
Inimesi, keda soovitakse aidata, ei tohiks patroniseeridaInimestesse, keda soovitakse aidata, ei tohiks üleolevalt suhtuda / Inimesi, keda soovitakse aidata, ei tohiks üleolevalt kohelda / Inimestele, keda soovitakse aidata, ei tohiks ülevalt alla vaadata
Osa ärimehi suhtub kultuuriinimestesse patroniseerivaltOsa ärimehi suhtub kultuuriinimestesse üleolevalt
Laialivalguva tähendusega toorlaen inglise keelest. Eestikeelne väljend on sageli selgem.

pikaaegselt, pikaajaliselt <määrsõnana> ⇒ pikka aega, pika aja jooksul, kaua; pikaajaline
Elemendi vastupidavust ja stabiilsust saab katsetada ainult pikaaegseltElemendi vastupidavust ja stabiilsust saab katsetada ainult pika aja jooksul
Euroopa Liidul on pikaajaliselt välja kujunenud kogemus nende probleemide lahendamiselEuroopa Liidul on pika aja jooksul välja kujunenud nende probleemide lahendamise kogemus / Euroopa Liidul on pikaajaline nende probleemide lahendamise kogemus
Kohaliku omavalitsuse tulubaasi ümberkujundamise eesmärk on pikaajaliselt võimalikult stabiilse eelarvetulubaasi kujundamineKohaliku omavalitsuse tulubaasi ümberkujundamise eesmärk on võimalikult stabiilne eelarvetulubaas pikaks ajaks / pika aja jooksul
Sadamat pikaajaliselt rentinud firma tellitud ekspertiisi järgi ei tohi raske puukoormaga autod kaile sõitaSadamat juba kaua / pikka aega rentinud firma tellitud ekspertiisi järgi ei tohi raske puukoormaga autod kaile sõita
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka pikemaaegselt, pikemaajaliselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

-poolne
1. millegi pool küljes või suunas paiknev, millelegi (ka ajaliselt) lähem
Tänavapoolsele majaosale pandi mürakindlad aknad
Gümnaasiumi algklassid õpivad õhtupoolses vahetuses (õhtuses vahetuses)
2. mingi omaduse poole kalduv
Möödunud aasta suvi oli vihmane ja jahedapoolne
3. kellestki lähtuv, kelleltki pärinev (selles tähenduses sageli ülearune)
Palume saata Teie-poolsed ettepanekudPalume saata Teie ettepanekud
Firma kodulehte ei tohi kasutada ilma meiepoolse kirjaliku nõusolekutaFirma kodulehte ei tohi kasutada ilma meie kirjaliku nõusolekuta
Toimkonna liikmetele edastati Eesti-poolsed pakkumised põllumajandustoetuste osasToimkonna liikmetele edastati Eesti pakkumised põllumajandustoetuste kohta (vt ka osas)
Sageli ülearune. Liita on mõtet ainult neid tüvesid, mis on mõiste väljendamiseks hädavajalikud. Terminite kompaktsus vähendab teksti liiasust ja lõtvust.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Liialdagem mõõdukalt!”
Loe lisaks: Eesti Keele Instituudi nõuanne „Ülearused omadussõnad: alane, poolne ja nimeline”

pop-up (inglise)
1.hüpik-, ruumiline, ruumpildi-
Pop-up-raamatud on üks tegelusraamatute tüüpeRuumpildiraamatud on üks tegelusraamatute tüüpe
Pop-up-aknad on omaette brauseriaknad, mis avanevad automaatselt näiteks mõnel lingil klõpsatesHüpikaknad on omaette brauseriaknad, mis avanevad automaatselt näiteks mõnel lingil klõpsates
2.ränd-, hooaja-, ajutine
Alates juunist on avatud pop-up-restoran meie söögikoha terrassilAlates juunist on avatud suverestoran / hooajarestoran meie söögikoha terrassil
Laadal avatud toidublogijate pop-up-kohvik osutus menukaksLaadal avatud toidublogijate ajutine kohvik / rändkohvik / ühepäevakohvik osutus menukaks
Linnamuuseum avab veebruaris Telliskivi loomelinnakus pop-up muuseumiLinnamuuseum avab veebruaris Telliskivi loomelinnakus ajutise muuseumi
3.teisaldatav
Tööasendis pingutatakse pop-up-stend tugevate metallhaakidegaTööasendis pingutatakse teisaldatav stend tugevate metallhaakidega
Laialivalguva tähendusega tsitaatsõna asemel on soovitatav kasutada täpsemat omasõna.

rojalti (inglise royalty) ⇒ kasutustasu, litsentsitasu; autoritasu, honorar
Kui välismaine ettevõte saab Soomest dividende, intresse või rojalteid, tuleb maksjal tulust kinni pidada tuluallikamaksKui välismaine ettevõte saab Soomest dividende, intresse või kasutustasu, tuleb maksjal tulust kinni pidada tuluallikamaks
Nokia peab maksma juhtmeta tehnikale keskendunud InterDigitalile rojaltitasuNokia peab maksma juhtmeta tehnikale keskendunud InterDigitalile autoritasu
Põhjendamatu toorlaen inglise keelest, omasõnad on sageli täpsemad ja selgemad.

samaaegselt, samaajaliselt <määrsõnana> ⇒ samal ajal, ühel ajal, korraga, ühekorraga, ühtaegu
Riigikogu liige ei tohi kuuluda samaaegselt kohaliku omavalitsuse volikokkuRiigikogu liige ei tohi kuuluda samal ajal kohaliku omavalitsuse volikokku
Heategevuslik teatejooks toimub tänavu samaaegselt 12 Eesti linnasHeategevuslik teatejooks toimub tänavu ühel ajal / korraga 12 Eesti linnas
Ühtegi muud funktsiooni ei saa samaajaliselt video vaatamisega kasutadaVideo vaatamise ajal / Video vaatamisega samal ajal ei saa ühtegi muud funktsiooni kasutada
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-määrsõna võib sõnastuse teha kohmakaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka üheaegselt, üheajaliselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

stigmatiseerima (inglise stigmatize) ⇒ märgistama, häbimärgistama
Riigivõimu esindaja ei tohiks stigmatiseerida inimest ega jätta tema peale kahtlustusi tõendamatul aluselRiigivõimu esindaja ei tohiks märgistada / häbimärgistada inimest ega jätta tema peale kahtlustusi tõendamatul alusel
AIDS-iga seotud stigmatiseerimine takistab võitlemist nakkuse levikugaAIDS-iga seotud märgistamine / häbimärgistamine takistab võitlemist nakkuse levikuga
Võrdõiguslikkuse ja palgalõhe teemat on Eesti ühiskonnas tihti stigmatiseeritud või naeruvääristatudVõrdõiguslikkuse ja palgalõhe teemat on Eesti ühiskonnas tihti häbistatud / häbimärgistatud või naeruvääristatud
Toorlaenu asemel võiks kasutada täpsemat omasõna.
Vt ka sildistama
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

tervislik
1. tervisele kasulik; tervisele omane
2. (inglise healthy) ⇒ terve, hea tervisega
Näovee kasutamise tulemus: tervislik puhas nahkNäovee kasutamise tulemus on terve puhas nahk
Arstid ei leidnud mingeid probleeme, kõik proovid näitasid, et ma olen tervislikArstid ei leidnud mingeid probleeme, kõik proovid näitasid, et ma olen terve
Kehakaalust olulisem on see, et olen olnud tervislik ja aktiivneKehakaalust olulisem on see, et olen elanud tervislikult ja olnud aktiivne / Kehakaalust olulisem on see, et olen olnud terve ja aktiivne
Tähenduse laienemine inglise keele mõjul võib teha lause sisu ebaselgeks.

trend
1. stat nähtuse kvantitatiivse tunnuse pikaajalise muutumise põhisuund
Andmete kogumine on vajalik rahvastiku terviseseisundi ja rahvastikus toimuvate trendide jälgimiseks ja analüüsimiseks
2.suund, suundumus; mood
Ajakirjanduses ilmub huvitavaid andmeid hariduse hetkeseisu ja selle trendide kohtaAjakirjanduses ilmub huvitavaid andmeid hariduse seisu ja suundumuste kohta (vt ka hetk)
Arvestades tänaseid trende, võib prognoosida, et valimisaktiivsus jääb alla 50%Arvestades praeguseid suundi / suundumusi, võib prognoosida, et valimisaktiivsus jääb alla 50% (vt ka tänane)
Eesti ei tohiks kaasa minna üldise rahvusvahelise relvajõudude vähendamise trendigaEesti ei tohiks kaasa minna üldise rahvusvahelise relvajõudude vähendamisega
Jalgrattavarguste kasvav trend sunnib osa vargusohvreid politseile teatamisest loobumaJalgrattavarguste kasv sunnib osa vargusohvreid politseile teatamisest loobuma
Aasta alguses on tavaks prognoosida eesootava aasta toidu- ja joogitrendeAasta alguses on tavaks prognoosida eesootava aasta toidu- ja joogimoode
Ametlikus tekstis soovitame vältida kõnekeelseid tähendusi. Vahel ka ülearune stampsõna.

ülemääraselt <määrsõnana> ⇒ ülemäära, üleliia, ülearu, liiga
Maksukontroll ei tohi maksumaksjat ülemääraselt koormataMaksukontroll ei tohi maksumaksjat ülemäära / üleliia koormata
Halb töökorraldus põhjustab piiriületuspunktides ülemääraselt pika ooteajaHalb töökorraldus põhjustab piiriületuspunktides ülemäära / liiga pika ooteaja
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur