[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 24 artiklit

analoogiliselt, analoogselt <millega> samamoodi, nagu ka
Plastnõud on endiselt kasutusel turistiklassis, seda analoogselt enamikule maailma lennufirmadelePlastnõud on endiselt kasutusel turistiklassis, nagu enamikul maailma lennufirmadest
Analoogiliselt maksetele on pangast välja liikunud ka sularaha väljavõttude arvAnaloogiliselt maksetega / Nagu maksedki, on pangast välja liikunud ka sularaha väljavõttude arv
lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks. Alaleütlev kääne on selles sõltumuses võõrapärane.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”
Loe lisaks: Peep Nemvaltsi artikkel „Alaleütleva vallutusi”

ASAP lüh, asap lüh (inglise as soon as possible) ⇒ niipea kui võimalik, nii ruttu kui võimalik, esimesel võimalusel
Tööaeg: kokkuleppel. Tööle asumise aeg: ASAPTööaeg: kokkuleppel. Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel / nii ruttu kui võimalik / niipea kui võimalik
CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume saata hiljemalt 13. maiks 2011. Soovitud tööleasumise aeg: asapCV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga palume saata hiljemalt 13. maiks 2011. Soovitud tööleasumise aeg: esimesel võimalusel / nii ruttu kui võimalik / niipea kui võimalik
Eesti kirjakeelde sobimatu ingliskeelne lühend.

brändimine (inglise branding) tootemargikujundus; (ärile) nime tegemine (hõlmab imago, tootemargi ja kaubamärgi kujundamist)

GONGO lüh (inglise government-organized non-governmental organization) avaliku võimu loodud ning selle kontrolli all olevad vabaühendused
Loe lisaks: Urmo Kübara artikkel „Mis on GONGO?”

konvertima (inglise convert) info andmete esitust ühelt kujult teisele viima andmete sisu muutmata, teisendama, muundama
Vt ka konverteerima

kordades, kordimitu korda, palju
Eesti elatustase on kordades madalam kui Euroopa Liidu keskmineEesti elatustase on mitu korda / palju madalam kui Euroopa Liidu keskmine
Lastele on vaja kordades rohkem võimalusi huvitegevuseks ja vaba aja veetmiseksLastele on vaja palju rohkem võimalusi huvitegevuseks ja vaba aja veetmiseks
See suurendab kliendi kasumit mitmeid kordiSee suurendab kliendi kasumit mitu korda / See mitmekordistab kliendi kasumit
Kantseliit, tähenduse ebasoovitatav laienemine.

lisandväärtus (inglise added value) maj lisandunud väärtus, igas väärtuskasvu protsessi aktis tootele lisanduv väärtus; tootele mingis tootmis- või käibeprotsessis lisanduv väärtus, mis peegeldub tema hinna kasvus ning korvab kõiki tööjõukasutamisega seotud lülisid, samuti kasumit
Vt ka lisaväärtus

lähimus, lähimuspõhimõte Euroopa Liidu üks keskseid põhimõtteid, mille kohaselt Euroopa Liidu poliitilised otsused tuleb alati teha madalaimal võimalikul haldus- ja poliitilisel tasandil ning võimalikult lähedal kodanikele
Soovitame eelistada võõrsõnadele subsidiaarsuse põhimõte ja subsidiaarsusprintsiip omakeelseid vasteid.

maksimeerima maksimumini viima, suurendama nii palju kui võimalik
Me ei soovita kasutada tuletist maksimiseerima ega maksimaliseerima.

minimeerima miinimumini viima, vähendama nii palju kui võimalik
Me ei soovita kasutada tuletist minimaliseerima ega minimiseerima.

mitmekordselt <määrsõnana> ⇒ mitu korda
Kui me metsade sanitaarhooldust täna ei tee, siis kulub meil selleks mõne aasta pärast mitmekordselt rohkem vahendeidKui me metsade sanitaarhooldust praegu ei tee, siis kulub meil selleks mõne aasta pärast mitu korda rohkem vahendeid (vt ka täna)
Väidetavalt on meil ametnikke mitmekordselt rohkem kui vajaVäidetavalt on meil ametnikke mitu korda rohkem kui vaja
Juunikuu sajunorm täitus Eestis mitmekordseltJuunikuu sajud ületasid Eestis normi mitu korda
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka kordades, kordi
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

näiteks, aga mitte üksnes (inglise such as, but not limited to) ⇒ näiteks, nagu
Töövestlusel arutati selliseid küsimusi, nagu näiteks palk, aga mitte üksnesTöövestlusel arutati selliseid küsimusi nagu palk / Töövestlusel arutati näiteks palgaküsimusi
Lepinguosaliste kohustuste täitmata jätmist ei peeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjus on vääramatu jõud, näiteks, aga mitte üksnes tulekahju, plahvatus, üldstreikLepinguosaliste kohustuste täitmata jätmist ei peeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjus on vääramatu jõud, näiteks tulekahju, plahvatus, üldstreik
Põhjendamatu sisukordus.
Vt ka sealhulgas, aga mitte ainult
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Tarbetu mõttekordus”, lk 41–42

paljukordselt <määrsõnana> ⇒ palju; palju kordi, mitu korda
Tallinna Vee kuludest moodustavad üle veerandi palga- ja maksukulud, mis on Eestis paljukordselt Rootsist odavamadTallinna Vee kuludest moodustavad üle veerandi palga- ja maksukulud, mis on Eestis palju odavamad kui Rootsis
Dražeede valmistamisel kaetakse suhkrugraanulid paljukordselt ravi- ja abiainetegaDražeede valmistamisel kaetakse suhkrugraanulid palju kordi / mitu korda ravi- ja abiainetega
Paljukordselt ümber ehitatud mõisa peahoonele pandi alus 18. sajandi lõpusMitu korda / Palju kordi ümber ehitatud mõisa peahoonele pandi alus 18. sajandi lõpus
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

personaliseeritudindividuaalne, individuaal-, eri-, ainu-; isikupärane
Ettevõte valmistab voodeid personaliseeritud projekti järgiEttevõte valmistab voodeid individuaalprojekti / eriprojekti järgi
Tellige personaliseeritud köögimööbel Eesti tootjaltTellige isikupärane köögimööbel Eesti tootjalt
Meie poest saad tellida personaliseeritud meeneidMeie poest saad tellida individualiseeritud / isikupäraseid meeneid
Meie eesmärk on pakkuda igale kliendile personaliseeritud lahendusiMeie eesmärk on pakkuda igale kliendile individuaalseid / personaalseid lahendusi
Omasõna või vanem võõrsõna on sageli selgem kui võõrsõna.
Vt ka personaliseerima
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

piisavalt
1. nii palju kui millekski vaja, küllaldaselt
Komisjon tegi piisavalt parandusettepanekuid (ettepanekutest piisas)
2.üsna, võrdlemisi, küllaltki, parasjagu
Keemiline teotõrjepreparaat on efektiivne, kuid piisavalt kallisKeemiline teotõrjepreparaat on efektiivne, kuid küllaltki kallis
Läänemeres on piisavalt palju fosforiühendeid, mis soodustavad sinivetikate vohamistLäänemeres on palju / üsna palju fosforiühendeid, mis soodustavad sinivetikate vohamist
Lääneriikide finantsseis on piisavalt halbLääneriikide finantsseis on üsna / võrdlemisi halb
Tähenduse ebasoovitatav laienemine.
Loe lisaks: Mati Erelti artikkel „Piisavalt

raportöör (prantsuse, inglise rapporteur)
1.referent, ettekandja, ettekande pidaja, aruandja, arvamuse koostaja
2. parlamendi liige, kes vastutab mingi küsimuse käsitlemise ning taustauuringute tegemise eest
Sobib kasutada ainult Euroopa Liidu kontekstis, peamiselt euroslängi sõna.

reservatsioon
1. varutingimus, lisatingimus, mittenõustumine või kahtlus mingis väites ning sellest tulenevalt endale jäetud õigus millekski
2. biol reservaat, (metsa)kaitseala, mõnede loomade, eriti putukate ajutine kogunemiskoht
3. (inglise reservation) ⇒ reserveering, ettetellimus
Teie laua reservatsioon restoranis kehtib 30 minutitTeie laua reserveering / ettetellimus restoranis kehtib 30 minutit
Toitlustusettevõtted pakuvad kodulehe kasutajatele võimalust reservatsioonide tegemiseksToitlustusettevõtted pakuvad kodulehe kasutajatele võimalust reserveerida
Komiteeliikmel puudus hotelli reservatsioonKomiteeliikmel puudus hotelli reserveering
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul.

ridahulk, palju, mitu
Rahvusvahelises ekspertiisis on loetletud rida dokumenteRahvusvahelises ekspertiisis on loetletud dokumente
Terves reas riikides on avatud uued Eesti esindusedPaljudes riikides / Mitmes riigis on avatud uued Eesti esindused
Menetlemise käigus tehti seaduseelnõus rida muudatusiMenetlemise käigus tehti seaduseelnõus mitu muudatust / hulk / palju muudatusi
Sõnaga rida ei sobi väljendada hulka, see teeb sõnastuse enamasti kantseliitlikuks.

samalaadselt <määrsõnana> ⇒ sama moodi, nagu
Korralduse tühistamine toimub samalaadselt enda lähetuse tühistamisegaKorraldus tühistatakse sama moodi nagu enda lähetus (vt ka toimuma)
Samalaadselt eelmise aastaga oleme planeerinud jõulupidude toimumise ajaks peokohtadesse täiendavad politseipatrullidNagu eelmiselgi aastal, oleme planeerinud jõulupidude toimumise ajaks peokohtadesse lisapolitseipatrullid (vt ka täiendav)
Väikelastena käituvad nii poisid kui ka tüdrukud samalaadseltVäikelastena käituvad nii poisid kui ka tüdrukud sama moodi
lt-määrsõna võib sõnastuse teha kohmakaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

sarnaselt <määrsõnana>
1. ühtemoodi
Rästas ja ööbik laulavad sarnaselt (nende laul on ühesugune, sarnaneb)
2.nagu ka, nii nagu, sama moodi nagu, sama moodi kui; niimoodi, niiviisi
Sarnaselt Eesti Energiale tekkis ka Elektrumil jaanuari elektriarvete edastamisega tehniline probleemNii nagu Eesti Energial, tekkis ka Elektrumil jaanuari elektriarvete edastamisega tehniline probleem
Haanja vald kuulub maakonna rahvaarvult väiksemate omavalitsuse hulka ning sarnaselt teiste valdadega rahvaarv vähenebHaanja vald kuulub maakonna rahvaarvult väiksemate omavalitsuse hulka ning sama moodi nagu teistes valdades rahvaarv väheneb
Varsti talitab enamik meie konkurente sarnaseltVarsti talitab enamik meie konkurente sama moodi / niiviisi / niimoodi
Ületuletuslt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”
Loe lisaks: Sirje Mäearu raamat „Valik rektsioone”, lk 37
Loe lisaks: Peep Nemvaltsi artikkel „Alaleütleva vallutusi”

seniselt <määrsõnana> ⇒ nagu seni, samamoodi
Jäätmevaldaja jaoks lepingupikendus lisakohustusi kaasa ei too ja kõik jätkub seniseltJäätmevaldaja jaoks lepingupikendus lisakohustusi kaasa ei too ja kõik jätkub nagu seni / samamoodi
Picasa töötab seniselt 1. maini, kuid pärast seda on kasutajatel võimalik vaid albumeid vaadataPicasa töötab nagu seni / samamoodi 1. maini, kuid pärast seda on kasutajatel võimalik vaid albumeid vaadata
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

sisustama
1. sisse seadma, möbleerima
Selle auditooriumi sisustamist toetasid Põhja-Ameerika eestlased
2. millegagi täitma
Kontserti aitavad sisustada laululapsed
3.sisu andma, defineerima, seletama
Jurist ei oska seda mõistet sisustadaJurist ei oska seda mõistet seletada
Kooskõlastusringile saadetud eelnõu sisustab soojatootja mõiste üheseltKooskõlastusringile saadetud eelnõu seletab soojatootja mõiste üheselt / annab soojatootjale üheti mõistetava seletuse
Tähenduse ebasoovitatav laienemine.

spekter
1. mingi omaduse v suuruse arvväärtuste kogum v jaotus mõne tunnuse järgi
2. füüs valguskiire murdumisel tekkiv mitmevärviline riba
3.valik, hulk
Firma toodab laia koolikaupade spektritFirma toodab laia valikut koolikaupu / palju koolikaupu
Pole vaja teha kogu tööde spektritPole vaja teha kõiki töid
Peaminister peab ikkagi valdama kogu poliitilist spektritPeaminister peab ikkagi valdama kõiki poliitikateemasid
Võidavad patsiendid, sest laieneb teenuste spekterVõidavad patsiendid, sest laieneb teenuste valik / hulk
Investeerimispank pakub laia spektrit finantsteenuseidInvesteerimispank pakub laia valikut / suurt valikut finantsteenuseid
Tähenduse ebasoovitatav laienemine.

spiiker (inglise speaker)
1. Suurbritannia jt riikide parlamentide ning USA esindajatekoja juhataja
2.esimees
Riigikogu spiiker Ene ErgmaRiigikogu esimees Ene Ergma
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 69 järgi on Riigikogul esimees ja kaks aseesimeest. Riigikogu puhul ei sobi kasutada sõna „spiiker”.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Kas naine on esimees või esinaine?”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur