[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 59 artiklit

abikõlblik (inglise eligible for aid) abi saamise tingimustele vastav, sobiv toetust saama
Me ei soovita kasutada sõna abikõlbulik.

alla kriipsutama
1. joont alla vedama, alla joonima
Parkimisplatsi infotahvlile on RMK pannud punasega alla kriipsutatud teate (punase kriipsuga alla joonitud)
2. (vene подчеркнуть) ⇒ rõhutama, toonitama, esile tõstma
Ma olen komisjoni poolt volitatud alla kriipsutama, et komisjon ei sea kahtluse alla kohtuvõimu otsuse pädevustKomisjon volitas mind toonitama, et me ei sea kahtluse alla kohtuvõimu otsuse pädevust (vt ka poolt)
Tahaksin alla kriipsutada, et kõik parandatud eelnõu sätted vastavad § 1 eesmärgileTahaksin rõhutada, et kõik parandatud eelnõu sätted vastavad § 1 eesmärgile
Tähenduse põhjendamatu laienemine vene keele mõjul võib teha sõnastuse kantseliitlikuks.

annotatsioon teose, kirjutise v filmi lühike tutvustus
Me ei soovita kasutada sõna abstrakt .

aplitseerima
1. sobitama, kohaldama, rakendama
2. tekst aplikatsioonidega kaunistama
3. med ravimit manustama
Me ei soovita kasutada vormi aplikeerima.
Vt ka aplikatsioon (2)

arveldama vastastikku maksekohustusi õiendama
Me ei soovita kasutada sõna arvlema.

arvestama arvesse võtma, silmas pidama, hoolivalt ja tähelepanelikult suhtuma; arvele panema, kirja panema, registreerima; kalkuleerima
Me ei soovita kasutada sõna arvlema.

assigneerima maj maksekäsundit andma, millekski summasid määrama v lubama
Me ei soovita kasutada sõna allokeerima.

autentima isiku või protsessi väidetavat identiteeti kontrollima ja kinnitama
Me ei soovita kasutada sõna autoriseerima tähenduses 'autentima'.

autoritaarne alistumist nõudev, oma autoriteeti kindlustada püüdev, käskiv, võimutsev
Me ei soovita kasutada tähenduses 'autoritaarne' sõna autoritatiivne.
Vrd autoriteetne

autoriteetne mõjukas, mõõduandev, omal alal tunnustatud, lugupeetud, usaldusväärne
Me ei soovita sõna autoriteetne kasutada tähenduses autoritatiivne.
Vrd autoritaarne

digiteerima, digima info andmeid digitaalkujul esitama
Me ei soovita kasutada vormi digitaliseerima.

emigreeruma välja rändama, kodumaalt teise riiki ümber asuma
Me ei soovita kasutada sõna emigreerima.

erapoolik mitteerapooletu
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna kallutatud.
Vastand erapooletu

eskaleerima (inglise escalate) järk-järgult laiendama
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna skaleerima.

eskaleeruma (inglise escalate) järk-järgult laienema
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna skaleeruma.

euroopastama euroopalikuks tegema
Me ei soovita kasutada tähenduses 'euroopastama' sõna europaniseerima, europaliseerima ega europiseerima.
Vt ka euroopastuma

euroopastuma euroopalikuks saama, euroopalikuks muutuma
Me ei soovita kasutada tähenduses 'euroopastuma' sõna europaliseeruma, europaniseeruma, europiseeruma ega europaseeruma.
Vt ka euroopastama

harmoneerima kooskõlla panema, kokku sobitama, ühtlustama
Kas Eesti seadused on harmoneeritud Euroopa Liidu seadustega? (ühtlustatud, kooskõlas)
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna harmoniseerima.

huvirühm asjahuviliste inimeste ring, inimesed või organisatsioonid, kelle huvid mõnes küsimuses ühtivad
Me ei soovita kasutada tähenduses 'huvirühm' sõnu sidusgrupp ja sidusrühm.

igakülgselt <määrsõnana> ⇒ igati, igapidi; igast küljest
NATO-ga liitumine eeldab seda, et me oleme ise igakülgselt valmis oma riiki kaitsmaNATO-ga liitumine eeldab seda, et me oleme ise igati valmis oma riiki kaitsma
Riigikogus moodustati hariduskomisjon, mille ülesanne oli igakülgselt analüüsida Eesti hariduse olukordaRiigikogus moodustati hariduskomisjon, mille ülesanne oli igast küljest analüüsida Eesti hariduse olukorda
Kuus keeleoskustaset (A1–C2) võimaldavad igakülgselt mõõta õppijate keeleoskuse arengut keeleõppe mis tahes etapilKuus keeleoskustaset (A1–C2) võimaldavad igast küljest mõõta õppijate keeleoskuse arengut keeleõppe mis tahes etapil
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

immigreeruma sisse rändama, riiki elama asuma
Me ei soovita kasutada sõna immigreerima.

immuniteet
1. jur diplomaadi või parlamendiliikme isikupuutumatus; riigi allumatus teise riigi kohtule
2.immuunsus
Haiguse läbipõdemine annab eluaegse immuniteediHaiguse läbipõdemine annab eluaegse immuunsuse
Immuniteet on võime panna vastu infektsioonile ja tervenedaImmuunsus on võime panna vastu infektsioonile ja terveneda
Me ei soovita õigusterminit immuniteet kasutada tähenduses 'immuunsus'.

inditseerima näitama, osutama, vihjama; med näidustama
Me ei soovita kasutada sõna indikeerima.

juhend reeglite või õpetuste kogu, eeskiri
Me ei soovita kasutada tähenduses 'juhend' sõna juhis.

kohesiivsus psühh seotus, kokkukuuluvus, ühtekuuluvus, lähedus
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna kohesioon.

kommunitseeruma suhtlema, ühendust pidama
Me ei soovita kasutada tähenduses 'kommunitseeruma' sõnu kommunikeerima, kommünikeerima ja kommunikeeruma.
Vrd kommunitseerima

korduskasutatav (inglise reusable) (millegi kohta, mida tarvitatakse samal kujul uuesti)
Me ei soovita kasutada sõna korduvkasutatav.

liikmesus liikmeks olek
Eesti on saavutanud nii Euroopa Liidu kui ka NATO liikmesuse
Kui volinik on puudunud kolmelt volikogu istungilt järjest, tuleb tema liikmesus peatada
Me ei soovita kasutada tuletist liikmelisus.

maksimeerima maksimumini viima, suurendama nii palju kui võimalik
Me ei soovita kasutada tuletist maksimiseerima ega maksimaliseerima.

manustama (sisse, juurde) juhtima, viima; info (nt meilisõnumile) manust lisama
Me ei soovita kasutada informaatikatähenduses sõna attachima.

migreeruma teisale siirduma, rändama
Me ei soovita kasutada sõna migreerima.

minimeerima miinimumini viima, vähendama nii palju kui võimalik
Me ei soovita kasutada tuletist minimaliseerima ega minimiseerima.

mitmekordselt <määrsõnana> ⇒ mitu korda
Kui me metsade sanitaarhooldust täna ei tee, siis kulub meil selleks mõne aasta pärast mitmekordselt rohkem vahendeidKui me metsade sanitaarhooldust praegu ei tee, siis kulub meil selleks mõne aasta pärast mitu korda rohkem vahendeid (vt ka täna)
Väidetavalt on meil ametnikke mitmekordselt rohkem kui vajaVäidetavalt on meil ametnikke mitu korda rohkem kui vaja
Juunikuu sajunorm täitus Eestis mitmekordseltJuunikuu sajud ületasid Eestis normi mitu korda
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka kordades, kordi
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

omastama (omavoliliselt) endale võtma, omaks tegema
Me ei soovita kasutada sõna omistama tähenduses 'omastama'.

optimaalne soodsaim, parim, sobivaim, ökonoomseim
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna proportsionaalne.
Vt ka kõige optimaalsem

orienteeriv ligikaudne, umbkaudne
Teedeparanduse eest maksab omavalitsusliit, töö orienteeriv hind on kuni 20 000 eurot
Me ei soovita kasutada tähenduses 'orienteeriv' sõna indikatiivne. Sageli aetakse segamini paronüümid orienteeriv ja orienteeruv ning kasutatakse neid vales tähenduses.

preambul <omastavas preambuli> rahvusvahelise lepingu vm dokumendi sissejuhatav osa
Me ei soovita kasutada sõna preambula.

preventiivne ärahoidev, ennetav, vältiv, tõkestav
Me ei soovita kasutada sõna preventatiivne.

preventsioon ärahoidmine, ennetus, vältimine, tõkestus
Me ei soovita kasutada sõna preventatsioon.

prioriseerima eelistama, esikohale panema, esimeseks või parimaks tunnistama
Me ei soovita kasutada tuletist prioritiseerima ega prioritetiseerima.

priviligeeritudprivilegeeritud, privileegidega, eesõigustatud, eesõigustega
Me tagame meile usaldatud priviligeeritud informatsiooni konfidentsiaalsuseMe tagame meile usaldatud privilegeeritud informatsiooni konfidentsiaalsuse
Magistritöö uurib haridusplaanide kujunemist olenevalt sellest, kas õpilane kuulub ühiskonnas priviligeeritud või mittepriviligeeritud rühmaMagistritöö uurib haridusplaanide kujunemist olenevalt sellest, kas õpilane kuulub ühiskonnas privileegidega või privileegideta rühma (vt ka mitte-)
Isikud, kes soovivad menetlusse kolmanda isikuna sekkuda, jagunevad kaheks: priviligeeritud ja priviligeerimataIsikud, kes soovivad menetlusse kolmanda isikuna sekkuda, jagunevad kaheks: privilegeeritud / eesõigustega ja privilegeerimata / eesõigusteta
Õigekirjaviga: privilegeeritud tuleb sõnast privileeg.

prognoos kindlatel andmetel või eeldustel rajanev ennustus
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna projektsioon ega tulevikuprognoos.

põhipädevus oskused, mida organisatsioon kasutab või on suuteline tulevikus eriti edukalt kasutama; teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis on vajalik eneseteostuseks, arenguks, ühiskonda kuulumiseks ja töötamiseks
Me ei soovita selles tähenduses kasutada toortõlget võtmekompetents.

päeva lõpuks
1. õhtuks
Päeva lõpuks kogunes 30 keelenõuannet
Ukraina keskvalimiskomisjonil on päeva lõpuks käes kõik teise vooru hääletusprotokollid
Päeva lõpuks selgitatakse välja parimad kündjad
2. (inglise at the end of the day) ⇒ lõpuks, lõppude lõpuks, kokkuvõttes, lõpptulemusena
Päeva lõpuks on meil järgmine aasta tulemas kohaliku omavalitsuse valimisedJärgmine aasta tulevad kohaliku omavalitsuse valimised
Me ei pruugi olla kõige odavam agentuur Eestis, kuid päeva lõpuks loeb ju soetatud väärtus, mitte hindMe ei pruugi olla kõige odavam agentuur Eestis, kuid kokkuvõttes / lõpuks loeb ju soetatud väärtus, mitte hind
Toortõlge inglise keelest. Vahel teeb lause mitmemõtteliseks, sageli täiteväljend, millel puudub mõte.
Loe lisaks: Eesti Keele Instituudi keelenõuanne „Päeva lõpuks

refleksiivne ka lgv enesekohane, tagasisuunduv
Me ei soovita kasutada sõna reflektiivne.

reflektoorne füsiol refleksiga seotud, refleks-, tahtele allumatu, tahtmatu
Me ei soovita kasutada sõna reflektiivne.

remigreeruma endisesse (elu)paika tagasi rändama
Me ei soovita kasutada sõna remigreerima.

seespidiselt <määrsõnana> ⇒ seespidi, seespidine; seestpoolt; sees
Seespidiselt võetavaid nohuravimeid võib kasutada vaid lühiajaliseltSeespidiseid nohuravimeid võib kasutada vaid lühikest aega (vt ka lühiajaliselt)
Vetikaid tuleb tarvitada seespidiselt, pulbrinaVetikaid tuleb tarvitada seespidi, pulbrina
Ühiskond nõrgenes seespidiselt ja roomlased jäid välisvaenlastele allaÜhiskond nõrgenes seestpoolt ja roomlased jäid välisvaenlastele alla
Oleme valmis kõikvõimalikeks välisrünnakuteks, kuid riigis seespidiselt tekkinud kriisiks pole me valmisOleme valmis kõikvõimalikeks välisrünnakuteks, kuid riigi sees tekkinud kriisiks / riigi sisekriisiks pole me valmis
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks. Mõnikord on võimalik asendada omadussõnaga.
Vt ka -pidiselt, vastupidiselt, välispidiselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

seonduvalttõttu, puhul, kohta, teemal
Ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusRavimiseaduse muutmise ja selle tõttu teiste seaduste muutmise seadus
Tooksin esile mõningad üksikküsimused seonduvalt riigi majandustegevusegaTooksin esile mõningad üksikküsimused riigi majandustegevuse kohta
Uuring näitas kätte kitsaskohad, millest me vaesusega seonduvalt peaksime rääkimaUuring näitas kätte nõrgad kohad, millest me vaesuse teemal peaksime rääkima (vt ka kitsaskoht)
Kantseliitlik sõna.
Vt ka seonduma, seoses

suveräänsus iseseisvus, sõltumatus
Me ei soovita kasutada sõna suvereniteet ega suveräniteet.

tagama
Me tagame isikuandmete kaitsmise ja töötlemise vastavalt õigusaktides sätestatud korraleMe kaitseme ja töötleme isikuandmeid õigusaktides sätestatud korra järgi (vt ka vastavalt)
Klientidele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamineKliente hooldatakse olenevalt nende east ja seisundist
Tagama on sellises kasutuses tühisõna. Kui asendada öeldis mine-tuletisega (nt kaitsmine, töötlemine, hooldamine) ja panna öeldiseks sõna tagama vorm, läheb sõnastus kantseliitlikuks ja kohmakaks.

tervisetegur, tervisemõjur mõni sotsiaalsetest, majanduslikest ja keskkonnateguritest, mis määravad üksikisiku või rahva terviseseisundi
Me ei soovita selles tähenduses kasutada inglise toortõlget tervise determinant.

tiražeerima kindlas tiraažis välja laskma, levitama, paljundama
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna replikeerima.

täiendavlisa-, järel-, uus
Jääb üle leida täiendavaid rahastajaid nii oma riigist kui ka välisriikidestJääb üle leida lisarahastajaid nii oma riigist kui ka välisriikidest
Kui me jõuame tänaste päevakorrapunktide juurde, annan täiendavat informatsiooniKui me jõuame tänaste päevakorrapunktide juurde, annan lisainformatsiooni / lisainfot
Eesti Pangaliit soovitas täiendavaid meetmeid rahapesu tõkestamiseks krediidiasutustesEesti Pangaliit soovitas lisameetmeid rahapesu tõkestamiseks krediidiasutustes
Kooli keemiakabinetti otsustati paigaldada täiendav lukustatav kapp kemikaalide ja katsevahendite hoidmiseksKooli keemiakabinetti otsustati paigaldada lukustatav lisakapp kemikaalide ja katsevahendite hoidmiseks
Lapse 3-aastaseks ning 14-aastaseks saamise aastal antakse täiendav lapsepuhkus, olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast puhkustLapse 3-aastaseks ning 14-aastaseks saamise aastal antakse lisa-lapsepuhkus, olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast puhkust
Kõrgkoolil on õigus korraldada täiendav vastuvõtt õppekavale, kus õppekohad ei ole täidetudKõrgkoolil on õigus korraldada järelvastuvõtt õppekavale, kus õppekohad ei ole täidetud
Iga täiendav miljard sõjapidamiseks Iraagis toob kaasa täiendavad ohvrid tsiviilelanike hulgasIga uus miljard / lisamiljard sõjapidamiseks Iraagis toob kaasa uued ohvrid tsiviilelanike hulgas
Sõna täiendav võib teha sõnastuse kohmakaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka täiendavalt

vabaühendus rahvusvaheline või sisemaine valitsustest sõltumatu organisatsioon
Me ei soovita selle asemel kasutada väljendit valitsusväline organisatsioon.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Sõnavõistlus andis uued sõnad”

vintage [vintidž] (inglise)
1. <nimisõnana> aastakäigu-, väärt-
2. <omadussõnana> retro-, ajalooline, nostalgiline, igihaljas
Me ei soovita kasutada mugandit vintidž või vintaaž. Parem on leida sobiv ja täpne omasõna või kasutada ingliskeelset tsitaatsõna.
vintage-mööbelretromööbel, vanamööbel
vintage-rõivadväärtrõivad, aastakäigurõivad; retrorõivad

visionaarne
1. nägemuslik, viirastuslik
2. kujutluslik, visiooni loov
Me ei soovita kasutada tuletist visionäärne.

õnnestuma korda minema, edukas olema, hästi välja tulema
Lugu Danske Bankist – kuidas ja miks me õnnestusime?Lugu Danske Bankist – kuidas ja miks me olime edukad / meie ettevõtmine korda läks / meid saatis õnn?
Õnnestusime aastatel 2007–2013 ettevõtlusõppe arengutesAastatel 2007–2013 ettevõtlusõpe õnnestus (vt ka arengud)
Protsessis oli üksjagu katsetamist, aga võib tõdeda, et me õnnestusimeProtsessis oli üksjagu katsetamist, aga võib tõdeda, et meil läks hästi / me olime edukad / meil läks see ettevõtmine korda
Eesti keeles ei sobi öelda „ta õnnestus”, see on inglise (he succeeded) või soome mall (hän onnistui). Eesti keeles õnnestuvad ettevõtmised, mitte need, kes asju ette võtavad.
Vt ka ebaõnnestuma

üles tõstatamatõstatama, üles tõstma
Energiajulgeoleku teema peaks energiamajanduse arengukavas üles tõstatama ja läbi arutamaEnergiajulgeoleku teema peaks energiamajanduse arengukavas tõstatama ja läbi arutama
Teema tõstatati üles seminaril, kus arutati, millist kooli me tahame oma lastele ja koduvallaleTeema tõstatati / võeti arutusele seminaril, kus arutati, millist kooli me tahame oma lastele ja koduvallale
Liiane väljend. Üles tõstatama on tekkinud tegusõnade üles tõstma ja tõstatama kokkusulamisel.


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur