[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 11 artiklit

aasta teine poolaastaaasta teine pool
Võrreldes 2011. aasta teise poolaastaga, kui leiti 123 eurovõltsingut, on võltsimine vähenenud 18,6%Võrreldes 2011. aasta teise poolega, kui leiti 123 eurovõltsingut, on võltsimine vähenenud 18,6%
2011. aasta II poolaastal sõlmiti Tallinnas 4956 kinnisvara ostu ja müügi tehingut2011. aasta II poolel sõlmiti Tallinnas 4956 kinnisvara ostu ja müügi tehingut
Põhjendamatu sõnakordusega väljend.
Vt ka aasta esimene poolaasta

arvel, arvelttõttu, teel, tulemusel, kulul
Keskmine palk tõuseb selle arvel, et töötajate arv vähenebKeskmine palk tõuseb selle tõttu, et töötajate arv väheneb
Teenus „Kõne vastaja arvel ” võimaldab helistada vastaja arvel lepingulistele klientideleTeenus „Kõne vastaja kulul ” võimaldab helistada vastaja kulul lepingulistele klientidele
Kogu sektori eksport suurenes lahja alkoholi müügi arveltKogu sektori eksport suurenes lahja alkoholi müügi tulemusel
Toimus arutelu, kas linn peaks säästma raha tänavavalgustuse vähendamise arveltArutleti, kas linn peaks säästma raha tänavavalgustuse vähendamise teel / tulemusel / Arutleti, kas linn peaks säästma raha tänavavalgustust vähendades (vt ka toimuma)
Ebamäärase sisuga sõna asemele soovitame valida täpsema.

B2B lüh (inglise business-to-business) ⇒ firmadevaheline e-kaubandus, ettevõtjalt ettevõtjale müük, ärilt ärile otseturustus
B2B lehekülgede abil on väikeettevõtetel võimalik saada soodsaid äripakkumisiFirmadevahelise e-kaubanduse lehekülgede abil on väikeettevõtetel võimalik saada soodsaid äripakkumisi
Kui jaekaubanduse klient juhatatakse müügini paari lihtsa sammuga, siis B2B puhul on müügiprotsess pikem ja keerulisem Kui jaekaubanduse klient juhatatakse müügini paari lihtsa sammuga, siis ettevõtjalt ettevõtjale müügi / ärilt ärile otseturunduse puhul on müügiprotsess pikem ja keerulisem
Inglise kõnekeelne lühend eesti ametikeelde ei sobi.

divisjon
1. sõj sõjaväeline allüksus
Eesti Kaitseväe õhuseiredivisjon asub Ämaris
2. (inglise division) ⇒ osakond, jaoskond, sektor, üksus, jaotis, talitus
Ettevõttel on kaks põhitegevusega seotud struktuuriüksust: arendus- ja haldusdivisjonEttevõttel on kaks põhitegevusega seotud üksust: arendus- ja haldusosakond (vt ka struktuur)
Firma koosneb viiest müügi- ja turundusdivisjonistFirma koosneb viiest müügi- ja turundusosakonnast / Firmas on viis müügi- ja turundussektorit
Firma päästedivisjoni praegune tähtsaim töösuund on kiirabiteenuse käivitamineFirma päästetalituse praegune tähtsaim töösuund on kiirabiteenuse avamine / rajamine (vt ka käivitama)
Mentorluse süsteemi arengut toetab ja jälgib personalidivisjonMentorluse süsteemi arengut toetab ja jälgib personaliosakond
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem ja paremini mõistetav.
Vt ka divisjonaalne, divisionaalne

kehand
1.keham, üksus, organ
Teatud menetlustoimingute tegemiseks peaks Riigikogu kehand andma nõusolekuMõnede / Osa menetlustoimingute tegemiseks peaks Riigikogu keham / juhatus andma nõusoleku (vt ka teatud)
Arendusjuht peab osutama avalikke teenuseid ja looma selleks vajalikke juriidilisi kehandeidArendusjuht peab osutama avalikke teenuseid ja looma selleks vajalikke juriidilisi üksuseid / kehameid
2.hoone, hoone osa; ehitis, vorm
Veskist on säilinud maakivist kehand, katus puudubVeskist on säilinud maakivist osa / seinad / müürid, katus puudub
Torni ennast pole taastatud, kuid osaliselt on selle kehand säilinud naaberehitistesTorni ennast pole taastatud, kuid osa sellest on säilinud naaberehitistes
Tuhaladestu korrastamisel kaetakse moodustunud kehand materjalidega, millest moodustub ladestule vettpidav kihtTuhaladestu korrastamisel kaetakse moodustunud ehitis / vorm materjalidega, millest moodustub ladestule vettpidav kiht
Ebamäärase sisuga tuletis, mis suurendab paronüümiat. Soovitame kasutada täpsemaid sõnu.

koguseliselt <määrsõnana> ⇒ kogus
Rahandusministeeriumil pole andmeid, kui palju on tubakamüük koguseliselt vähenenud või suurenenudRahandusministeeriumil pole andmeid, kui palju on tubaka müügikogused / tubakamüügi kogused vähenenud või suurenenud
Eesti Vabariigi kalapüügivõimalus Läänemerel ei ole piiramatu, vaid selle on koguseliselt kindlaks määranud Euroopa LiitEesti Vabariigi kalapüügivõimalus Läänemerel ei ole piiramatu, vaid selle koguse on kindlaks määranud Euroopa Liit
Kaupmehele ei jää infot, milliseid tooteid ja kui palju koguseliselt müüdiKaupmehele ei jää infot, milliseid tooteid ja kui suurtes kogustes müüdi
Müügitulemused peavad olema selgelt kirjeldatud ja koguseliselt määratletudMüügitulemused peavad olema selgelt kirjeldatud ja nende kogused kindlaks määratud (vt ka määratlema)
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

litsentseerimalitsentsima, litsentsi andma, tegevusluba andma
Hilisemate probleemide vältimiseks tuleb töö tellida litsentseeritud elektrikultHilisemate probleemide vältimiseks tuleb töö tellida litsentsitud / litsentsiga elektrikult
Alkoholitootmist litsentseerib majandusministeeriumAlkoholi tootmise litsentsi annab majandusministeerium
Muinsuskaitseamet litsentseerib arhitekte, kes vanalinnas töötada võivadMuinsuskaitseamet litsentsib arhitekte, kes vanalinnas töötada võivad / Muinsuskaitseamet annab litsentsi / müüb litsentsi arhitektidele, kes vanalinnas töötada võivad
Võõrliitega tuletise asemel võiks eelistada sageli täpsemat eestipärast keelendit.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „eerima-tegusõna: üksi ja teistega”

lühikeseks müük (inglise short sale) ⇒ katteta müük, tühimüük, blankomüük, ettemüük
Kreeka väärtpaberijärelevalve keelas tänasest kaheks kuuks väärtpaberite lühikeseks müügiKreeka väärtpaberijärelevalve keelas tänasest kaheks kuuks väärtpaberite katteta müügi / tühimüügi / blankomüügi / ettemüügi
Väärtpaberite lühikeseks müük võimaldab kasu saada väärtpaberi hinna langusestVäärtpaberite katteta müük / tühimüük / blankomüük / ettemüük võimaldab kasu saada väärtpaberi hinna langusest
Ebaselge toortõlge inglise keelest.

management (inglise), mänedžmentkorraldamine, juhtimine; korraldusmeeskond, juhtimisrühm
Legendaarse ansambli liikmed ja mänedžment paigutatakse hiigelsuurtesse telkidesseKuulsa / Populaarse ansambli liikmed ja meeskond paigutatakse hiigelsuurtesse telkidesse (vt ka legendaarne)
Läbirääkimistel bändi managemendiga otsustas korraldaja müüki panna 150 lisapiletitLäbirääkimistel bändi korraldusmeeskonnaga / management'iga otsustas korraldaja müüki panna 150 lisapiletit
Nõrk mänedžment jätab Eesti korvpalli Euroopast väljaNõrk korraldustöö / juhtimine jätab Eesti korvpalli Euroopast välja
Põhjendamatu inglise laen, mille asemel soovitame kasutada täpsemaid omasõnu. Kui kasutada tsitaatsõna management, siis tuleb see vormistada nõuetekohaselt.
Vt ka manageerima, mänedžeerima

number
1. arvu tähistav sümbol, arvu kirjamärk
Arv kirjutati suurte numbritega tahvlile
2. etteaste mingis eeskavas
Laulja esitas etenduses tantsunumbri
3. kindla numbriga ese, objekt või isik
Buss number 3 sõidab liinil Tõrma–Keskväljak–Tõrma
4.arv, hulk
Kui vaadata internetis reklaamijate kogunumbrit, oli firmade arv, kes kasutasid uusi võimalusi, peaaegu märkamatuKui vaadata internetis reklaamijate koguarvu, oli firmade arv, kes kasutasid uusi võimalusi, peaaegu märkamatu
Eesti popimate artistide lood koguvad YouTube'is rekordilisi vaatajanumbreidEesti popimate artistide lood koguvad YouTube'is rekordilisi vaatajaarve
Klubi juhataja sõnul on osavõtunumbrid kasvanud juba viimased viis aastatKlubi juhataja sõnul on osavõtjate arv / osavõtjate hulk kasvanud juba viimased viis aastat
Sõna number kasutamine vales tähenduses. Hulka, mille suurus on kindlaks tehtud loendamise teel, märgib arv, mitte number.
5. (sageli ülearune)
Sügis ei toonud kaasa suuremaid muutusi uute sõiduautode müüginumbritesSügis ei toonud kaasa suuremaid muutusi uute sõiduautode müügis / läbimüügis
Kultuurkapital annab igas aastanumbris valminud objektidest parimatele oma aastaauhinnaKultuurkapital annab igal aastal valminud objektidest parimatele oma aastaauhinna
Stampsõna, mis ei anna lause mõistmisele midagi juurde.
Vt ka palganumber
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Nummerdamine ikka hoos”

-pidiselt <määrsõnana> ⇒ -pidi; -pidine
Inflatsioonitempo mõningane alanemine toimub ka edaspidiseltInflatsioonitempo alaneb mõnevõrra ka edaspidi (vt ka toimuma)
Meedia suur tähelepanu erakonna tegemiste suhtes on mõjunud kaksipidiseltMeedia suur tähelepanu erakonna tegemiste vastu on mõjunud kaksipidi (vt ka suhtes)
Elektrijaamade töötajad ei tea müügitehingu üksikasju ja seepärast suhtuvad jaamade müüki kahepidiseltElektrijaamade töötajad ei tea müügitehingu üksikasju ja seepärast suhtuvad jaamade müüki kahtepidi / kahtviisi
Iga kodaniku kohus on õiguskaitseorganeid igapidiselt aidataIga kodaniku kohus on õiguskaitseorganeid igapidi / igal moel aidata
Teistpidiselt rikastavad välisprojektide kogemused meie Eesti projekteTeistpidi / Teiselt poolt rikastavad välisprojektide kogemused meie Eesti projekte
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka seespidiselt, vastupidiselt, välispidiselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur