[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 13 artiklit

arhitektuuriline lahendus, arhitektuurne lahendusarhitektuurilahendus
Elamu arhitektuuriline lahendus on õnnestunud ning sellele lisavad väärtust ilusad rikkalikud vaatedElamu arhitektuurilahendus on õnnestunud ning sellele lisavad väärtust ilusad rikkalikud vaated
Hoone arhitektuurne lahendus on nüüdisaegneHoone arhitektuurilahendus on nüüdisaegne
Välja on kuulutatud Eesti Vabariigi suursaatkonna Riias uue hoone arhitektuurse lahenduse ideekonkurssVälja on kuulutatud Eesti Vabariigi suursaatkonna Riias uue hoone arhitektuurilahenduse ideekonkurss
Teiste keelte omadussõnu ei saa tihtipeale eestindada samuti omadussõnadega, vaid peab kasutama nimisõnu, näiteks vene железная дорога ei ole eesti keeles „raudne tee”, vaid raudtee; inglise domestic peace ei ole „kodune rahu”, vaid kodurahu. Suhet mingi teise eseme või tunnusega väljendab eesti keeles liitsõna, mitte ne- või line-tuletisega sõnaühend.
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 269–273

attachimamanust lisama, manustama
Veateadete koodid ja nende tähendused on täpsemalt ära toodud attachitud dokumendis ja juhendisVeateadete koodid ja nende tähendused on täpsemalt ära toodud manusena lisatud / manustatud dokumendis ja juhendis
Õpetus koosneb neljast peatükist: 1) kontode loomine, 2) e-kirjade saatmine, 3) failide attachimine, 4) e-kirjade lugemineÕpetus koosneb neljast peatükist: 1) kontode loomine, 2) e-kirjade saatmine, 3) failide manusesse panemine / manustamine / kirjale lisamine, 4) e-kirjade lugemine
Tuletis rikub jämedalt eesti keele tuletusreegleid.

attachment, attach (inglise) manus
Viirus levib elektronposti attachment'igaViirus levib elektronposti manusega / manusena
Novembri keskel haakis ennast e-posti attachment'i viirus nimega HybrisNovembri keskel haakis ennast e-posti manusesse / lisandiks viirus nimega Hybris
Palun, et lasteaia direktorid täidavad seminarile eelnevalt tagasisidevormi (lisatud attachiga)Palun, et lasteaia direktorid täidavad enne seminari tagasisidevormi (lisatud manuses / manusega) (vt ka eelnevalt)
Ingliskeelse tsitaatsõna asemel on mugavam kasutada omasõna. Kui kasutada tsitaatsõna, siis tuleb see vormistada nõuetekohaselt.
Vt ka attachima

enda alla hõlmama, endas hõlmama, endast hõlmamahõlmama, enda alla võtma
Rahvusvaheline transport hõlmab enda alla ka väikeste koguste vedamistRahvusvaheline transport hõlmab ka väikeste koguste vedamist
Suurel territooriumil asuv ekspositsioon hõlmab enda alla neli endise kaevanduse osaSuurel territooriumil asuv ekspositsioon võtab enda alla / hõlmab neli endise kaevanduse osa
Kohtukulud hõlmavad endas ka õigusabikulusidKohtukulud hõlmavad ka õigusabikulusid
Teenused hõlmavad endas kõne-, videokõne- ja andmesideteenuseidTeenused hõlmavad kõne-, videokõne- ja andmesideteenuseid
Edelasuuna sõiduplaan hõlmab endast alljärgnevaid rongiliine: ..Edelasuuna sõiduplaan hõlmab alljärgnevaid rongiliine: ..
Põhjavee seire hõlmab endast vee kvaliteedi ja varude määramistPõhjavee seire hõlmab vee kvaliteedi ja varude määramist
Liiased väljendid, sest hõlmama tähendabki 'enda alla võtma, endasse haarama'.

eplikatsiooneksplikatsioon, seletus; ehitusjoonise seletus; kaardi või plaani tingmärkide seletus
Lasteaia 1. korruse ruumide eplikatsioonLasteaia 1. korruse ruumide eksplikatsioon / plaaniseletus / ehitusjoonise seletus
Garaaži ja majandushoone asendiplaanid ja eplikatsioonid on rendilepingu lisas 1Garaaži ja majandushoone asendiplaanid ja plaaniseletused / eksplikatsioonid on rendilepingu lisas 1
Palume väljastada elamu ruumide eplikatsiooni ja korruste plaanidPalume väljastada elamu ruumide eksplikatsiooni ja korruste plaanid
Õigekirjaviga. Sõna eksplikatsioon tuleb sõnast eksplitseerima, mis tähendab 'seletama, selgitama'.

ette planeerima, ette plaanimaplaanima, planeerima
Energiamajandust tuleb senisest pikemalt ette planeerida, arvestades ka avatud elektrituru ja keskkonnamõjudegaEnergiamajandust tuleb senisest pikemalt planeerida / plaanida, arvestades ka avatud elektrituru ja keskkonnamõjudega
Pärast meie koolitust oskate oma organisatsiooni tegevust pikaajaliselt ette planeeridaPärast meie koolitust oskate oma organisatsiooni tegevust pikemaks ajaks planeerida / Pärast meie koolitust oskate oma organisatsioonile teha pikema tegevusplaani (vt ka pikaajaliselt)
Ebasobivamat aega visiidiks oleks olnud raske ette plaanidaEbasobivamat aega visiidiks oleks olnud raske plaanida
Metsaistutustalgute korraldajad on terve päeva juba ette planeerinudMetsaistutustalgute korraldajad on terve päeva juba planeerinud / Metsaistutustalgute korraldajatel on terve päeva plaan juba tehtud
Liiased väljendid. Planeerima ja plaanima juba sisaldavadki tähendust 'ette'.

evaluatsioon (inglise evaluation) ⇒ evalvatsioon, hindamine
Planeeritud evaluatsioon: iga osa lõpul hindavad osalejad õppust ja lisavad oma kriitilised märkusedPlaneeritud hindamine: iga osa lõpul hindavad osalejad õppust ja lisavad oma kriitilised märkused
Et kaardistada olemasolev IT-sektor ning esitada tulevikuvisioon ja soovitused, tehakse klastri evaluatsioonEt piiritleda olemasolev IT-sektor ning esitada tulevikuvisioon ja soovitused, tehakse klastri evalvatsioon / hindamine (vt ka kaardistama)
Eesti teaduse rahvusvahelise evaluatsiooni tulemuste põhjal sai uurimisgrupp analüütilise keemia erialal kõrgeima hindeEesti teaduse rahvusvahelise hindamise tulemuste põhjal sai uurimisrühm analüütilise keemia erialal kõrgeima hinde (vt ka grupp)
Valesti moodustatud mugand või õigekirjaviga.

juurde lisama, kaasa lisamalisama, juurde panema, kaasa panema
4 poolthäälega otsustati vastu võtta korraldus nr 14 „Toetuste maksmine” (korraldus juurde lisatud)4 poolthäälega otsustati vastu võtta korraldus nr 14 „Toetuste maksmine” (korraldus lisatud)
Igale tootele on kaasa lisatud eestikeelne juhendIgale tootele on lisatud / kaasa pandud eestikeelne juhend
Põhjalikuma info ning projektitaotluse leiate kaasa lisatud failist ning meie veebileheküljeltPõhjalikuma info ning projektitaotluse leiate lisatud / kaasa pandud failist ning meie veebileheküljelt
Liiane väljend. Juurde lisama on tekkinud tegusõnade juurde panema ja lisama kokkusulamisel. Kaasa lisama on tekkinud tegusõnade kaasa panema ja lisama kokkusulamisel.

lahti seletama, lahti rääkimaseletama, selgitama, pikemalt rääkima, lähemalt selgitama
Kantsleri sõnul peaks rahvale lahti seletama, milles seisneb riigiametnike tööKantsleri sõnul peaks rahvale seletama / selgitama, milles seisneb riigiametnike töö
Kuna hiina keeles kirjutatu võib olla raskesti mõistetav ka kultuurierinevuste pärast, siis oleme valmis hiinakeelseid tekste ka lahti seletamaKuna hiina keeles kirjutatu võib olla raskesti mõistetav ka kultuurierinevuste pärast, siis oleme valmis hiinakeelseid tekste ka seletama / selgitama
On oluline, et projekti juhid oleksid valmis asju selgitama ning lahti rääkimaOn oluline, et projekti juhid oleksid valmis asju lähemalt selgitama / On oluline, et projekti juhid oleksid valmis asjadest pikemalt rääkima
Uus lastekaitseseadus vajab lahtirääkimistUus lastekaitseseadus vajab seletusi / lähemaid selgitusi / Uut lastekaitseseadust on vaja selgitada
Liiased väljendid, sest sõna lahti pole mõistmise seisukohalt vaja.

lülitama
1. tehn mehhanismi käivitama v seiskama, vooluahelat sulgema v avama
2. (inglise switch) ⇒ kaasama, haarama, lisama, lisanduma, võtma
Eelnõusse on lülitatud parandused ja täiendused, mis korraldavad sõiduki teisaldamistEelnõusse on lisatud / võetud parandused ja täiendused, mis korraldavad sõiduki teisaldamist
Nimetatud kaugliinid ja maakonnaliinid on lülitatud toetatavate liinivedude loetelusseNimetatud kaugliinid ja maakonnaliinid on kaasatud / lisatud toetatavate liinivedude loetelusse
Apteekrid soovivad enda lülitamist haigekassa kampaaniasseApteekrid soovivad enda kaasamist haigekassa kampaaniasse
Stampsõna, mille kasutusega sageli liialdatakse. Võib teha lause sisu ähmaseks ja laialivalguvaks. Saab asendada täpsema ja neutraalsema sõnaga.
Vt ka välja lülitama
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Tehnikakujundid lülitama ja käivitama

organisatsiooniline
1. organisatsiooniga seotud, organisatsiooni-
ETS taotleb terioloogidest teadlaste ja praktikute organisatsioonilist ühendamist (organisatsioonide ühendamist)
Õpik annab ideid, kuidas praktilisi organisatsioonilise käitumise probleeme lahendadaÕpik annab ideid, kuidas praktilisi organisatsioonikäitumise probleeme lahendada
Liitsõna on sageli mugavam lugeda kui sõnaühendit.
2.korraldus-, korralduslik, korraldaja-, organisatoorne
E-hääletamise organisatsiooniline ja tehniline kontseptsioonE-hääletamise korralduslik / organisatoorne ja tehniline kontseptsioon
Võistlusjuhend määrab võistluse programmi, katsete arvu, koha ja aja, võistkonna suuruse, vanuserühmad ja muid organisatsioonilisi küsimusiVõistlusjuhend määrab võistluse programmi, katsete arvu, koha ja aja, võistkonna suuruse, vanuserühmad ja muid korraldusküsimusi
Suure organisatsioonilise töö spordihoone ja ujula ehituseks tegid linnanõukogu esimees ja direktorSuure korraldustöö spordihoone ja ujula ehituseks tegid linnanõukogu esimees ja direktor
Tema organisatsioonilised võimed aitasid tal edu saavutada ja ta jäi organisatsiooni direktoriks kuni oma surmaniTema korraldajavõimed aitasid tal edu saavutada ja ta jäi organisatsiooni direktoriks kuni oma surmani
Organisatsiooniline ei tähenda sama mis organisatoorne, korralduslik. Segadust tekitava võõrsõna asemel võiks eelistada omasõnu.

seadusandlik protsess, seadusandlik tegevusseadusloome, seadusandlus
Seadusandlik protsess oli keeruline, kõik demokraatlikud parteid olid esialgu valitsuse ettepanekute vastuSeadusloome oli keeruline, kõik demokraatlikud parteid olid esialgu valitsuse ettepanekute vastu
Õigussüsteemi reform on tähendanud aktiivset seadusandlikku tegevustÕigussüsteemi reform on tähendanud aktiivset seadusandlust
Kantseliitlikud ja liiased väljendid.

tükiviisiliselt <määrsõnana> ⇒ tüki viisi, tükkhaaval
Iga aasta lõpus inventeeritakse kõik varud, mis on tükiviisiliselt üle loetud ja millele on lisatud soetushindIga aasta lõpus inventeeritakse kõik varud, mis on tüki viisi / tükkhaaval üle loetud ja millele on lisatud soetushind
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-määrsõna võib sõnastuse teha ebatäpseks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur