[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 26 artiklit

benchmarkima (inglise benchmarking) ⇒ võrdlevalt analüüsima, võrdlusanalüüsi tegema
Teised suured ettevõtted peavad teenuseid benchmarkima, et mitte konkurentidest maha jäädaTeised suured ettevõtted peavad teenuseid võrdlevalt analüüsima / teenustele võrdlusanalüüsi tegema, et mitte konkurentidest maha jääda
Kasvav konkurents turul sunnib ettevõtteid benchmarkima ehk võrdluse kaudu üksteiselt õppimaKasvav konkurents turul sunnib ettevõtteid võrdluse kaudu üksteiselt õppima
Tuletis rikub jämedalt eesti keele tuletusreegleid. Laialivalguva sisuga laenu asemele soovitame leida selgema ja täpsema omasõna.
Vt ka benchmarking

closing (inglise) majtehingule kinnituse saamine, müügitehingu sõlmimine, müügitehingu lõpetamine, ostukokkuleppe saavutamine
Closingutehnikate valdamine aitab müüa paremini ja kiireminiTehingu kinnitamise tehnika / Tehingu sõlmimise tehnika / Ostukokkuleppe saavutamise tehnika / Closing'u-tehnika valdamine aitab müüa paremini ja kiiremini
Laialivalguva sisuga inglise laenu asemele soovitame leida selgema ja täpsema omasõna või väljendi. Kui kasutada tsitaatsõna closing, siis tuleb see vormistada nõuetekohaselt.

coach (inglise) ⇒ suhtlustreener, arengunõustaja, arengutoetaja; terapeut; koots
Olen koolitaja ja coach ning aitan inimestel sõnastada ja saavutada enda või organisatsiooni eesmärkeOlen koolitaja ja suhtlustreener / koots ning aitan inimestel sõnastada ja saavutada enda või organisatsiooni eesmärke
Mina suhtun coach'i kui abilisse, kes oskab küsimuste kaudu õigele teele juhtida ja võimalikke takistusi sobiliku tehnika kasutamisega ületadaMina suhtun suhtlustreenerisse kui abilisse, kes oskab küsimuste kaudu õigele teele juhtida ja võimalikke takistusi sobiliku tehnika kasutamisega ületada
Laialivalguva sisuga inglise laenu asemele soovitame leida täpsema sõna.
Loe lisaks: http://coaching.ee/blogi/kootsing/

coachima (inglise coach) ⇒ nõustama, juhendama, instrueerima, arendama; kootsima
Olen coachinud ja koolitanud nii tippjuhte, keskastme juhte kui ka tippspetsialisteOlen juhendanud / nõustanud ja koolitanud nii tippjuhte, keskastme juhte kui ka tippspetsialiste
Kui soovite organisatsiooni arendada, õppida coachimist või kutsuda meid appi coachima, siis vaadake palun meie kodulehteKui soovite organisatsiooni arendada, õppida suhtlustreeningut või kutsuda meid appi treenima, siis vaadake palun meie kodulehte
Tuletis rikub jämedalt eesti keele tuletusreegleid. Laialivalguva sisuga laenu asemele soovitame leida selgema ja täpsema omasõna.
Loe lisaks:

coaching (inglise) ⇒ nõustamine, juhendamine, instrueerimine, arendamine, arengunõustamine, arengutoetus; treening, arengutreening, koolitus; kootsing
Coaching'u koolitus on mõeldud inimestele, kes igapäevases töös tegelevad oma töötajate-kolleegide motiveerimise, eestvedamise, suunamisegaArengunõustamise koolitus / Juhendamiskoolitus on mõeldud inimestele, kes igapäevases töös tegelevad oma töötajate-kolleegide motiveerimise, eestvedamise, suunamisega
Iga meeskonna coaching'usse investeeritud euro teenitakse seitsmekordselt tagasiIga meeskonna koolitusse / juhendamisse / arengutreeningusse / kootsingusse investeeritud euro teenitakse seitsmekordselt tagasi
Laialivalguva sisuga inglise laenu asemele soovitame leida selgema ja täpsema omasõna.
Loe lisaks:

crowdsourcimarahvalt tellima
Ametikirjeldus sai crowdsourcitudAmetikirjelduse tellisime rahvalt / Ametikirjeldus on ühislooming
Tahaksime natuke crowdsourcida ühte aspekti meie väitluse ettevalmistusestTahaksime rahvalt abi paluda / inimestega konsulteerida ühes aspektis meie väitluse ettevalmistusest
Tuletis rikub jämedalt eesti keele tuletusreegleid. Laialivalguva sisuga laenu asemele soovitame leida selgema ja täpsema omasõna.
Vt ka insourcima, outsourcima, crowdsourcing

distribuutor
1. tehn jaotur
2. (inglise distributor) ⇒ turustaja, tootelevitaja, müügiesindaja, edasimüüja, esindusmüüja
Firma teenuste hulka kuulub veel kontaktide loomine Austria ettevõtetega, mis otsivad importööre, distribuutoreid ja kaubandusesindajaidFirma teenuste hulka kuulub veel kontaktide loomine Austria ettevõtetega, mis otsivad impordifirmasid / importijaid, edasimüüjaid / turustajaid / tootelevitajaid ja kaubandusesindajaid (vt ka importöör)
Firma pakub Eesti klientidele iPhone'i telefone läbi distribuutoriFirma pakub Eesti klientidele iPhone'i telefone edasimüüja kaudu / abil (vt ka läbi)
Kui aga turgu ise ei tunta, ei osata ka suunata oma distribuutorit ega tema tegevust kontrollida ja tõhustadaKui aga turgu ise ei tunta, ei osata ka suunata oma tootelevitajat / turustajat / esindusmüüjat ega tema tegevust kontrollida ja tõhustada
Firma sõlmis Apple'iga distribuutorlepingu SoomesFirma sõlmis Apple'iga edasimüügilepingu Soomes
Põhjendamatu inglise laen, mille asemel on eesti sõnad täpsemad.

inkrementaalne (inglise incremental) ⇒ astmeline, järk-järguline; järk-järgult suurenev, juurdekasvuga
Võiks eeldada, et määruse ettevalmistamise protsess on pigem inkrementaalne ja ilma selgete esilekerkivate huvidetaVõiks eeldada, et määruse ettevalmistamise protsess on pigem astmeline / järk-järguline ja ilma selgete esilekerkivate huvideta
Valitsusliit jätkab senise poliitikaga ning muudatused, mida tehakse, on pigem samm-sammulised ja inkrementaalsedValitsusliit jätkab senise poliitikaga ning muudatused, mida tehakse, on pigem samm-sammulised / järk-järgulised
Põhjendamatu inglise laen, mille asemel on omasõnad arusaadavamad.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

innovaator (inglise innovator) ⇒ uuendaja, novaator
Tervishoid on innovaatoritele väga atraktiivne valdkond, kuna seal on palju ebaefektiivsustTervishoid on uuendajatele / novaatoritele väga huvipakkuv / ligitõmbav valdkond, kuna seal on palju ebaefektiivsust (vt ka atraktiivne)
Eesti riik peaks kuulama infotehnoloogia valdkonna loojaid ja innovaatoreid ning pidama nendega aruteluEesti riik peaks kuulama infotehnoloogia valdkonna loojaid ja uuendajaid / novaatoreid ning pidama nendega arutelu
Konkursil Ettevõtluse Auhind tunnustatakse parimat eksportööri, välisinvestorit, innovaatorit, turismiuuendajat ja aasta arenejatKonkursil Ettevõtluse Auhind tunnustatakse parimat eksportijat / ekspordifirmat, välisinvestorit, novaatorit, turismiuuendajat ja aasta arenejat (vt ka eksportöör)
Põhjendamatu inglise laen, sest nii sama tähendusega võõrsõna kui ka omasõna on eesti keeles juba olemas.
Vt ka innovaatiline, innovatsioonid, innoveerima

interkulturaalne (inglise intercultural) ⇒ kultuuridevaheline
Täna kell 14 toimub loeng „Kultuuridevaheline kommunikatsioon ja interkulturaalne kompetents”Täna kell 14 toimub loeng „Kultuuridevaheline kommunikatsioon ja kompetents”
Interkulturaalse dialoogi soodustamine annab põhjenduse ühele programmi eesmärkidestKultuuridevahelise dialoogi soodustamine annab põhjenduse ühele programmi eesmärkidest
Projekti eesmärk on välja selgitada kutsekoolide rahvusvaheliste suhete koordinaatorite interkulturaalne kompetentsProjekti eesmärk on välja selgitada kutsekoolide rahvusvaheliste suhete koordinaatorite rahvusvahelise töö oskused
Toorlaen inglise keelest. Põhjendamatu võõrsõnalembus.
Vt ka monokultuurne, multikultuuriline
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi”, lk 109

kontraktor (inglise contractor)
1.töövõtja; tarnija
Edaspidi nõutakse riigimetsas töötavatelt inimestelt, olenemata sellest, kas nad on RMK töötajad või kontraktorid, tõestatud kutseoskusiEdaspidi nõutakse riigimetsas töötavatelt inimestelt, olenemata sellest, kas nad on RMK töötajad või töövõtjad, tõestatud kutseoskusi
2.lepingupool, lepinguosaline, lepinglane, kontrahent
Antud projekti koordinaatoriks Eestis on Tallinna Pedagoogikaülikool ja kontraktoriks Tampere TehnikaülikoolProjekti koordinaatoriks Eestis on Tallinna Pedagoogikaülikool ja lepinguosaliseks / lepinglaseks / kontrahendiks Tampere Tehnikaülikool (vt ka antud)
Et kõikide meie lepingupartnerite loomade kasvutingimused oleksid sama heal tasemel kui meie enda farmides, selleks edastame oma teadmisi kontraktoriteleEt kõikide meie lepingupartnerite loomade kasvutingimused oleksid sama heal tasemel kui meie enda farmides, selleks edastame oma teadmisi lepinglastele / lepingupartneritele / kontrahentidele
Põhjendamatu inglise laen, sest sama mõiste väljendamiseks on olemas juba teised sõnad.

lähes (soome) ⇒ ligi, ligikaudu, umbes
Traditsiooniline espressokann maksab lähes 30 eurotTraditsiooniline espressokann maksab ligi 30 eurot
Selle ettevõtte tehtud juustu sööb lähes iga teine eestimaalaneSelle ettevõtte tehtud juustu sööb umbkaudu iga teine eestimaalane
Etenduses saab lähes tunni jooksul näha lugusid möödunud aastasaja inimeste elustEtenduses saab umbes / ligikaudu tunni jooksul näha lugusid möödunud aastasaja inimeste elust
Pidasin lähes 20 aastat eesti keele, kirjanduse ja kutsekeele õpetaja ametit Kuressaare AmetikoolisPidasin ligi 20 aastat eesti keele, kirjanduse ja kutsekeele õpetaja ametit Kuressaare Ametikoolis
Tarbetu soome laen.

maaletooja (soome maahantuoja) ⇒ sissetooja, sissevedaja, importija
Ettevõte on tuntuks saanud kui kvaliteetsete tehnikakaupade maaletoojaEttevõte on tuntuks saanud kui kvaliteetsete tehnikakaupade sissevedaja / importija
Elektroonikajäätmete eest vastutavad turul tegutsevad maaletoojad ühiseltElektroonikajäätmete eest vastutavad turul tegutsevad importijad / sissetoojad ühiselt
Igasugune maaletooja, kes veab sisse pakendatud kaupa, on pakendiettevõtjaIga ettevõtja, kes veab sisse pakendatud kaupa, on pakendiettevõtja
Põhjendamatu laen soome keelest. Sõnadel sissevedaja ja importija ei ole tähendusvahet.
Vt ka maale tooma

management (inglise), mänedžmentkorraldamine, juhtimine; korraldusmeeskond, juhtimisrühm
Legendaarse ansambli liikmed ja mänedžment paigutatakse hiigelsuurtesse telkidesseKuulsa / Populaarse ansambli liikmed ja meeskond paigutatakse hiigelsuurtesse telkidesse (vt ka legendaarne)
Läbirääkimistel bändi managemendiga otsustas korraldaja müüki panna 150 lisapiletitLäbirääkimistel bändi korraldusmeeskonnaga / management'iga otsustas korraldaja müüki panna 150 lisapiletit
Nõrk mänedžment jätab Eesti korvpalli Euroopast väljaNõrk korraldustöö / juhtimine jätab Eesti korvpalli Euroopast välja
Põhjendamatu inglise laen, mille asemel soovitame kasutada täpsemaid omasõnu. Kui kasutada tsitaatsõna management, siis tuleb see vormistada nõuetekohaselt.
Vt ka manageerima, mänedžeerima

masterplaan (inglise master plan)
1. ehüldplaan, põhiplaan, originaalplaan, generaalplaan
Eesmärgiks on koostada eskiis, mis pakuks välja golfiväljaku masterplaaniEesmärk on koostada eskiis, mis pakuks välja golfiväljaku üldplaani / põhiplaani / generaalplaani
Riigikogu poolt heaks kiidetud haiglate ümberkujundamise masterplaanRiigikogu heaks kiidetud haiglate ümberkujundamise põhiplaan / üldplaan
2.arengukava
Taani firma koostatud masterplaanis prognoositakse sadama kaubamahu suurenemist 1,2 miljoni tonniniTaani firma koostatud arengukavas prognoositakse sadama kaubamahu suurenemist 1,2 miljoni tonnini
Masterplaani strateegiline põhiülesanne on kujundada Lõuna-Eesti ja Kirde-Läti ühine reisisihtkoht: Haanja–AluksneArengukava strateegiline põhiülesanne on kujundada Lõuna-Eesti ja Kirde-Läti ühine reisisihtkoht: Haanja–Aluksne
Kehv laen inglise keelest, omasõnad või vanemad laenud on sageli täpsemad.

osapool (soome osapuoli) ⇒ osaline, pool
Ametlikke streigikohtumisi kokku lepitud ei ole, aga osapooled otsivad aktiivselt võimalust kokkuleppeksAmetlikke streigikohtumisi kokku lepitud ei ole, aga osalised / pooled otsivad aktiivselt võimalust kokkuleppeks
Leping lõpeb, kui lepingu osapooled on täitnud lepingujärgsed kohustusedLeping lõpeb, kui lepinguosalised / lepingupooled on täitnud lepingujärgsed kohustused
Minister saatis tööturu osapooltele lepituskirjaMinister saatis tööturu osalistele / pooltele lepituskirja
Püüame luua avalikus arutelus osalemiseks võrdväärseid tingimusi kõigile osapooletelePüüame luua avalikus arutelus osalemiseks võrdväärseid tingimusi kõigile osalistele / pooltele
Põhjendamatu laen soome keelest. Viimases näites on toodud levinud käänamisviga: sõna pool ei saa mitmuse vormis olla pooletele.

outsourcimaväljast tellima, teiselt ettevõttelt tellima
Midagi ei tohiks outsourcida üksnes seetõttu, et seda tehakse oma ettevõttes halvastiMidagi ei tohiks väljast tellida / teiselt ettevõttelt tellida üksnes seetõttu, et seda tehakse oma ettevõttes halvasti
Teenus võimaldab outsourcida kogu rämpsposti- ja viirusetõrjeTeenus võimaldab tellida / ühelt ettevõttelt tellida kogu rämpsposti- ja viirusetõrje
Tuletis rikub jämedalt eesti keele tuletusreegleid. Laialivalguva sisuga laenu asemele soovitame leida selgema ja täpsema omasõna.
Vt ka crowdsourcima, insourcima, outsourcing

pädema (soome päteä) ⇒ kehtima, maksev olema, paika pidama
Päevakauplemispiirangu kohustus peaks siiski pädema vaid USA maaklerite kohtaPäevakauplemispiirangu kohustus peaks siiski kehtima vaid USA maaklerite kohta
Ravijärjekordade mõõtmise metoodika ei pädeRavijärjekordade mõõtmise metoodika ei kehti / ei ole arvestatav
Ilma toimiva kalapüügikontrollita ei saa eeldada ka muu kalanduspoliitika toimimist ja see pädeb ka LäänemerelIlma toimiva kalapüügikontrollita ei saa eeldada ka muu kalanduspoliitika toimimist ja see kehtib ka Läänemerel
Põhjendamatu laen soome keelest, sest sama asja väljendamiseks on eesti keeles juba sõnad olemas.
Vt ka pädematu, pädematus

pädematu (soome pätemätön) ⇒ ebapädev, asjatundmatu, võhiklik
Hoiduge kriitikast isegi siis, kui eelnevad arvustused on Teie meelest silmatorkavalt pädematudHoiduge kriitikast isegi siis, kui eelnevad arvustused on Teie meelest silmatorkavalt ebapädevad / võhiklikud
Kriitik ei pea tingimata olema väljapaistev kirjanik ja hea kirjanik võib olla pädematu kriitikKriitik ei pea tingimata olema väljapaistev kirjanik ja hea kirjanik võib olla asjatundmatu kriitik
Põhjendamatu laen soome keelest.
Vt ka pädema, pädematus

pädematus (soome pätemättömyys) ⇒ ebapädevus, asjatundmatus, ebakompetentsus, võhiklikkus
meditsiinilise pädematusega seotud vastutusmeditsiinilise asjatundmatusega / ebakompetentsusega seotud vastutus
Depressiivsuse tunnuseks on langenud enesehinnang, mõttetuse ja pädematuse tunneDepressiivsuse tunnuseks on langenud enesehinnang, mõttetuse ja ebapädevuse tunne
Sõjaväelises kontekstis võib ühe meeskonnaliikme pädematus kaasa tuua traagilisi tagajärgiSõjaväelises kontekstis võib ühe meeskonnaliikme ebakompetentsus / võhiklikkus kaasa tuua traagilisi tagajärgi
Põhjendamatu laen soome keelest, sest sama tähenduse väljendamiseks on eesti keeles juba sõnad olemas.
Vt ka pädema, pädematu

strukturaalfond, struktuurfond, struktuurifondtõukefond
Kreekasse on struktuurifondide rahaga ehitatud uus joogiveevõrk, mis teenindab peaaegu poolt riigi elanikkondaKreekasse on tõukefondide rahaga / tõukerahaga ehitatud uus joogiveevõrk, mis teenindab peaaegu poolt riigi elanikkonda (vt ka struktuuriraha)
Teehoiu rahastamisel kasutab Teede- ja Sideministeerium senisest rohkem struktuurifondi ja laeneTeehoiu rahastamiseks kasutab Teede- ja Sideministeerium senisest rohkem tõukefondi ja laene
Tunnelkollektori ehituseks taotleb Tartu Veevärk raha Euroopa Liidu strukturaalfondist ISPATunnelkollektori ehituseks taotleb Tartu Veevärk raha Euroopa Liidu tõukefondist ISPA
Raskesti läbinähtavad võõrsõnad, soovitame tõuke-liitsõna.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Tõukefondi toetuseks”
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Sõnavõistlus andis uued eesti sõnad”

superviisor (inglise supervisor) ⇒ töönõustaja, juhendaja, järelevaataja
Ühing on Eestis tegutsevate superviisorite ja coach'ide vabatahtlik ühendusÜhing on Eestis tegutsevate töönõustajate ja suhtlustreenerite vabatahtlik ühendus (vt ka coach)
Superviisorid on valdkonna tippspetsialistid, kes annavad nõu ja tagasisidet ning suunavad tegevustTöönõustajad / Juhendajad on valdkonna tippspetsialistid, kes annavad nõu ja tagasisidet ning suunavad tegevust
Laialivalguva sisuga laenu asemel on sageli parem kasutada täpsemat omasõna.
Vt ka superviseerima, supervisioon

superviseerima (inglise supervise) ⇒ nõustama, juhendama, järele valvama
Meil on hästi toimiv pereterapeutide koolitamise süsteem ning pikaajalise kogemusega terapeudid, kes on alati valmis algajaid kolleege toetama ja superviseerimaMeil on hästi toimiv pereterapeutide koolitamise süsteem ning pikaajalise kogemusega terapeudid, kes on alati valmis algajaid kolleege toetama ja nõustama / juhendama
Üks peaspetsialisti tööülesandeid on teenistujate koolitamine, superviseerimine ning aruannete ülevaatamineÜks peaspetsialisti tööülesandeid on teenistujate koolitamine, järelevalve ning aruannete ülevaatamine
Laialivalguva sisuga laenu asemel on sageli parem kasutada täpsemat omasõna.
Vt ka superviisor, supervisioon

tagasipöördumatupöördumatu
Politsei- ja piirivalveamet hoiatab, et välgumihkligaasi sissehingamine võib lõppeda väga tõsiste, suisa tagasipöördumatute tagajärgedegaPolitsei- ja piirivalveamet hoiatab, et välgumihkligaasi sissehingamine võib lõppeda väga tõsiste, suisa pöördumatute tagajärgedega
Kuna valla ja linna liitumine on nüüdseks tagasipöördumatu protsess, ei ole võimalik võtta laenu enne, kui valla volikogu pole andnud nõusolekutKuna valla ja linna liitumine on nüüdseks pöördumatu protsess, ei ole võimalik võtta laenu enne, kui valla volikogu pole andnud nõusolekut
Rohekae tekitatud muutused on tagasipöördumatudRohekae tekitatud muutused on pöördumatud / ravimatud
Liiane liitsõna, sest pöörduda saabki ainult tagasi.

topeltstandard (inglise double standard) ⇒ kaksikmoraal
Seega on meil topeltstandard: seadus paberil on karm, aga õiguspraktika on teistsuguneSeega on meil kaksikmoraal: seadus paberil on karm, aga õiguspraktika on teistsugune
Suhtumist riigisse iseloomustasid silmakirjalikkus ja topeltstandardid ning see kandus üle ka töösuhetesseSuhtumist riigisse iseloomustasid silmakirjalikkus ja kaksikmoraal ning see kandus üle ka töösuhetesse
Kehv inglise laen, mille asemel on eesti keeles arusaadavam sõna.

tõsiselt (inglise seriously) ⇒ väga, rängalt, hoolikalt, põhjalikult
Vigade rohkus häiris lugejat tõsiseltVigade rohkus häiris lugejat väga
Laps sai kukkudes tõsiselt vigaLaps sai kukkudes rängalt viga
Enne laenu võtmist kaalu oma võimalusi tõsiseltEnne laenu võtmist kaalu oma võimalusi hoolikalt / põhjalikult
Inglise keele mõjuline kasutus. Soovitame selle ähmase sisuga stampsõna kõrval mitte unustada ka teisi täpsema ja konkreetsema sisuga sünonüüme.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Miks ei tasu kasutada sõnu koheselt, oluliselt, tõsiselt?”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur