[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 32 artiklit

adaptsioon (ladina adaptatio) ⇒ adaptatsioon
Plaan näeb ette muulaste adaptsiooni eesti kultuuriruumi ja nende kaasamist aktiivsesse ühiskonnaelluPlaan näeb ette muulaste adaptatsiooni / kohanemist eesti kultuuriruumis ja nende kaasamist aktiivsesse ühiskonnaellu
Filmi režissöör on René Vilbre, stsenaariumi adaptsiooni autor on Ilmar RaagFilmi režissöör on René Vilbre, stsenaariumi adaptatsiooni autor on Ilmar Raag
Õigekirjaviga: adaptatsioon tuleb ladina sõnast adaptatio.

ad hoc [ad hok] (ladina) kindlaks otstarbeks, siht-
Valitsuse arvates on seniste ad hoc meetmete asemel vaja luua läbimõeldud eksporditoetuste süsteemValitsuse arvates on seniste sihtmeetmete asemel vaja luua läbimõeldud eksporditoetuste süsteem
Pidades silmas kõnealuste küsimuste kiireloomulisust, abistab komisjoni ajutine ad hoc komiteePidades silmas kõnealuste küsimuste kiireloomulisust, abistab komisjoni ajutine sihtkomitee
Kui 1990.–1991. aastal pidi valitsus tegutsema kiirelt muutuvas olukorras ja ad hoc lahendid olid paratamatud, siis praegu peaksid olema seadusemuudatused põhjalikult läbi räägitud ja korralikult vormistatudKui 1990.–1991. aastal pidi valitsus tegutsema kiirelt muutuvas olukorras ja kiired lahendid olid paratamatud, siis praegu peaksid olema seadusemuudatused põhjalikult läbi räägitud ja korralikult vormistatud
Omakeelne väljend on sageli selgem ja seda on mugavam kasutada. Soovitame hoiduda tähenduse laienemisest.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Sõnavõistlus andis uued eesti sõnad”

agenda
1. märkmik, kalendermärkmik
2. relig kirikutalituste käsiraamat
3. tegevuskava, päevakord, tegevusplaan
Uued liikmesriigid on toonud Euroopa Liidu agendasse uue suhtumise VenemaasseUued liikmesriigid on toonud Euroopa Liidu tegevuskavasse uue suhtumise Venemaasse
Ametnikud dikteerivad 90% Eesti riigi tegevusagendastAmetnikud dikteerivad 90% Eesti riigi tegevuskavast
Parempoolsete erakondade agendasse on tulnud järjest rohkem sotsiaalteemasidParempoolsete erakondade tegevuskavasse on tulnud järjest rohkem sotsiaalteemasid
Koosoleku agendasse kuuluvad nii haridus- kui ka transpordiküsimusedKoosoleku päevakorda kuuluvad nii haridus- kui ka transpordiküsimused
Sõna-sõnalt tähendab agenda ladina keeles „tegemist vajavad asjad”. Tavaliselt tähistab see sõna koosolekul arutamisele kuuluvate teemade loetelu, kuid poliitikute kõnepruugis tähistab see ka eesmärke, mida soovitakse saavutada. Ametlikes tekstides võiks võõrsõnale eelistada täpsemat omasõna.

aksepteerimaaktsepteerima, aktseptima, heaks kiitma, vastu võtma
Praegusel kujul Eestis kehtivat tulumaksuseadust ei saa Euroopa Liit mingil tingimusel aksepteeridaPraegusel kujul Eestis kehtivat tulumaksuseadust ei saa Euroopa Liit mingil tingimusel aktsepteerida / aktseptida
Maksevahendina aksepteeritakse kõiki krediit- ning deebetkaarteMaksevahendina aktsepteeritakse / aktseptitakse kõiki krediit- ning deebetkaarte / Maksevahendina sobivad kõik krediit- ning deebetkaardid
Kontot registreerides aksepteerite meie veebilehe kasutustingimusiKontot registreerides aktsepteerite / aktseptite meie veebilehe kasutustingimusi / Kontot registreerides võtate vastu / kiidate heaks meie veebilehe kasutustingimused
Inglise keele mõjul tekkinud õigekirjaviga. Sõna aktsepteerima tuleb ladina sõnast acceptare. Täheühendit cc hääldatakse ladina keeles [kts].

autoritatiivne
1. (ladina auctoritas) otsustav, määrav
2. (inglise authoritative) ⇒ autoriteetne, usaldusväärne; autoritaarne, käskiv, sundiv
Õpetaja roll on olla nõuandja, teejuht, mitte autoritatiivne klassi juhtijaÕpetaja osa / ülesanne on olla nõuandja, teejuht, mitte autoritaarne / sundiv klassi juhtija (vt ka roll)
Esimene autoritatiivne inimkonna rassiline jaotus kuulub väljapaistvale Rootsi loodusteadlasele ja arstile Karl LinnéleEsimene autoriteetne / tunnustatud inimkonna rassiline jaotus kuulub väljapaistvale Rootsi loodusteadlasele ja arstile Karl Linnéle
Paronüümidel autoritatiivne, autoriteetne ja autoritaarne on eri tähendus.

corrigendum (ladina) parandus; parandusõiend, täpsustus (eurosläng)
Corrigendum hõlmab teksti toimetuslikke näpuvigasidParandus hõlmab teksti toimetuslikke näpuvigasid
Soovitame võimaluse korral eelistada omasõna. Euroslängis kasutatakse alusdokumentides tehtavate muudatuste kohta.

dekomisjoneerimine (inglise decommissioning) ⇒ käigust kõrvaldamine, käitusest kõrvaldamine, dekomissioneerimine
Hinnanguliselt moodustab tuumajaama dekomisjoneerimise kulu u 15% elektri hinnastHinnanguliselt moodustab tuumajaama käigust kõrvaldamise / dekomissioneerimise kulu u 15% elektri hinnast
Bulgaaria, Leedu ja Slovakkia nõustusid kaheksa tuumareaktori kavatsetust varem sulgemise ning seejärel dekomisjoneerimisegaBulgaaria, Leedu ja Slovakkia nõustusid kaheksa tuumareaktori kavatsetust varem sulgemise ning seejärel käitusest kõrvaldamisega / dekomissioneerimisega
Nii komisjon kui ka komissioneerimine tulevad ladina sõnast commissio. Sõnas komisjon on häälduses rõhk nihkunud 1. silbile ja vähenenud silpide arv. Sõnas komissioneerimine pole rõhk sõnas nihkunud ja silpe vähemaks jäänud, seetõttu ei saa i-d asendada j-iga – sama kehtib ka sõna dekomissioneerimine kohta. Võõrsõnaga liialdamine võib aga teha teksti kantseliitlikuks, soovitame eelistada omasõnu.
Vt ka komisjoneerimine

funksioonfunktsioon
Õigekirjaviga. Sõna funktsioon tuleb ladina sõnast functio.
Vt ka funksioneerima

imidž, image (inglise), imaaž (prantsuse image) ⇒ imago, kuvand; maine
SASi pressiesindaja hakkab parandama Rootsi kuninga imidžitSASi pressiesindaja hakkab parandama Rootsi kuninga mainet / imagot
Kõrgkooli filiaalide loomisega muutuks Jõgeva linna ja kogu maakonna imidžKõrgkooli filiaalide loomisega muutuks Jõgeva linna ja kogu maakonna kuvand / maine
Liidrivahetus värskendaks erakonna image'it ning aitaks toetajaskonda laiendadaLiidrivahetus värskendaks erakonna kuvandit / imagot ning aitaks toetajaskonda laiendada
Toorlaenu või ingliskeelse sõna asemel on mõistlikum kasutada eesti omasõnu või ladina päritolu võõrsõna. Vahel pole ka selge, kas mõeldakse imagot või mainet – omasõna on sageli täpsem.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Imago

indikeerima (inglise indicate) ⇒ inditseerima, näitama, avaldama, osutama, viitama
Leidsin juriidiliselt korrektse vormi, mille abil indikeerida oma kandidaatLeidsin juriidiliselt korrektse vormi, mille abil avaldada oma kandidaat
Allpool väljatoodud vastuste puhul aga on näha seaduspärasusi, mis võiksid indikeerida laiemalt tudengite seisukohtiAllpool väljatoodud vastuste puhul aga on näha seaduspärasusi, mis võiksid inditseerida / näidata laiemalt tudengite seisukohti
Rahandusministri sõnul indikeerivad head maksulaekumised oodatust paremat majanduskasvuRahandusministri sõnul osutavad / viitavad head maksulaekumised oodatust paremale majanduskasvule / Rahandusministri sõnul inditseerivad head maksulaekumised oodatust paremat majanduskasvu
Vastajat identifitseerivat tunnust ei hoita ankeedi juures, vaid eraldi andmebaasis ning seda uuendatakse ainult selleks, et indikeerida, kas ankeedile vastamine on lõpetatudVastajat identifitseerivat tunnust ei hoita ankeedi juures, vaid eraldi andmebaasis ning seda uuendatakse ainult selleks, et osutada / näidata, kas ankeedile vastamine on lõpetatud
Inglise keele mõjul tekkinud õigekirjaviga. Ladina verbilõpp -care annab eesti verbides tuletusliite -tseerima, mitte -keerima, nt provotseerima (ld provocare), komplitseerima (ld complicare), samamoodi ka inditseerima (ld indicare).
Vt ka indikatiivne
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

kanditaat (ladina candidatus) ⇒ kandidaat
Õigekirjaviga.

kasuaalne
1. juhuslik; jur konkreetsel juhtumil põhinev, kindlale kaasusele vastav
2. (inglise casual) ⇒ igapäevane, vaba aja; mugav
Teksa võib olla nii kasuaalne kui ka pidulik rõivaeseTeksa võib olla nii vaba aja / igapäevane kui ka pidulik rõivaese
Pakume rõivaid nooruslikele meestele ja naistele, kes väärtustavad mõistliku hinnaga stiilset ja kasuaalset rõivastustPakume rõivaid nooruslikele meestele ja naistele, kes väärtustavad mõistliku hinnaga stiilset ja mugavat rõivastust
Toorlaen inglise keelest, tähenduse põhjendamatu laienemine. Sõna kasuaalne tuleb eesti keelde ladina sõnast casus, mis tähendab 'juhus'.

koefitsentkoefitsient, suhtarv, tegur
Õigekirjaviga: koefitsient tuleb ladina sõnast coefficiens.

komisjoneerimine (inglise commissioning) ⇒ käiku andmine, käitusse andmine, komissioneerimine
jäätmete käitlus- ja ladustuskeskuse kavandamine, ehitamine ja komisjoneeriminejäätmete käitlus- ja ladustuskeskuse kavandamine, ehitamine ja käiku andmine
Tegevusloa omaja vastutab tuumarajatise asukoha valiku, projekteerimise, ehitamise, komisjoneerimise, käitlemise või dekomisjoneerimise eestTegevusloa omaja vastutab tuumarajatise asukoha valiku, projekteerimise, ehitamise, käiku andmise, käitamise või käitusest kõrvaldamise eest (vt ka käitlema)
Nii komisjon kui ka komissioneerimine tulevad ladina sõnast commissio. Sõnas komisjon on häälduses rõhk nihkunud 1. silbile ja vähenenud silpide arv. Sõnas komissioneerimine pole rõhk sõnas nihkunud ja silpe vähemaks jäänud, seetõttu ei saa i-d asendada j-iga. Võõrsõnaga liialdamine võib aga teha teksti kantseliitlikuks, soovitame eelistada omasõnu.
Vt ka dekomisjoneerimine, käitus, käitama

kompententnekompetentne, pädev
Õigekirjaviga: kompetentne tuleb ladina sõnast competens.

konfidetsiaalnekonfidentsiaalne, salajane
Õigekirjaviga: konfidentsiaalne tuleb ladina sõnast confidentia.

konjuktuurkonjunktuur, olukord, seisund
Ettevõtte turundusjuht ütles BNS-ile, et hindu võimaldas langetada soodne konjuktuur maailmaturulEttevõtte turundusjuht ütles BNS-ile, et hindu võimaldas langetada soodne konjunktuur maailmaturul / maailmaturu soodne olukord
Õigekirjaviga: konjunktuur tuleb ladina sõnast coniunctura.

konsulent (rootsi konsulent < ladina consulere)
1. põllumajandusnõuandja
2.konsultant, nõuandja, juhendaja
Kogukonna arengu konsulendi ülesandeks on läbi nõustamise toetada kohaliku kogukonna arenguprotsessiKogukonna arengu konsultandi ülesandeks on nõustamise kaudu / abil toetada kohaliku kogukonna arenguprotsessi (vt ka läbi)
Paronüümidel konsulent ja konsultant on eri tähendus.

konvensioonkonventsioon
Õigekirjaviga: konventsioon tuleb ladina sõnast conventio.

konventeerimakonverteerima
Õigekirjaviga: konverteerima tuleb ladina sõnast convertere.

korrumpteerunud, korrupeerunud, korrupteerunudkorrumpeerunud
Õigekirjaviga: korrumpeeruma tuleb ladina sõnast corrumpere.
Vrd korruptsioon

korrumptsioonkorruptsioon
Omavalitsused on väidetavalt kõige altimad korrumptsioonileOmavalitsused on väidetavalt kõige korruptsioonialtimad
Õigekirjaviga: korruptsioon tuleb ladina sõnast corruptio.

magistratuur
1. (ladina magistratus) kõrgemate riigiametnike kogu Vana-Roomas, USA-s jm, kohtunikkond endisaegsel Venemaal, Prantsusmaal, Suurbritannias jm
2.magistrantuur, magistriõpe
Õigekirjaviga: magistrantuur on tuletatud sõnast magistrant.

meer (prantsuse maire < ladina maior) linnapea, linnavalitsuse eesotsas seisev isik Prantsusmaal, Inglismaal, USAs jm
Eestis sobib ametlikes suhtlusolukordades ametinimetusena kasutada sõna linnapea. Sõna meer võib Eesti linnajuhi kohta kasutada vabamas kontekstis.

momentaalnemomentaanne
Elektrooniline pidurdussüsteem annab pidurite momentaalse rakendumise ja vabastamiseElektrooniline pidurdussüsteem annab pidurite momentaanse / hetkega rakendumise ja vabastamise / Elektrooniline pidurdussüsteem võimaldab piduritel hetkega rakenduda ja vabaneda
Ooper saavutas momentaalse edu ning oli Opera Comique'i repertuaaris 1959. aastaniOoper saavutas otsekohe edu ning oli Opera Comique'i repertuaaris 1959. aastani
Õigekirjaviga: momentaanne tuleb ladina sõnast momentaneus. Omasõna on sageli selgem ja mugavam kasutada.
Vt ka momentaanselt

nominent, nominantkandidaat, nimetatu, nominand; (preemia, auhinna) saaja
Karja pagariäri oli ettevõtlusauhinna nominentKarja pagariäri oli ettevõtlusauhinna kandidaat / Karja pagariäri kandideeris ettevõtlusauhinnale
Aasta klassiõpetaja auhinna nominent on veerandsada aastat koolis töötanudAasta klassiõpetaja auhinna kandidaat / auhinnale nimetatu / auhinna saaja on veerandsada aastat koolis töötanud
Järvamaa maakoolide õpilaste seast valitakse Helmi Tohvelmanni nimelise eduka õpilase preemia nominantJärvamaa maakoolide õpilaste seast valitakse Helmi Tohvelmanni eduka õpilase preemia kandidaat / saaja / nominand (vt ka nimeline)
Nominent ega nominant ei ole keeleliselt õiged tuletised, ladina keele põhjal oleks korrektne nominand ('see, keda nimetatakse'), vrd nt eksaminand ('see, keda eksamineeritakse'). Soovitame kaaluda, kas samas tähenduses ei oleks aga kohasem mõni veel täpsema sisuga sõna.

potensiaalnepotentsiaalne
Õigekirjaviga. Sõna potentsiaalne tuleb ladina sõnast potentia.

preambulapreambul, sissejuhatus
Preambula on põhiseaduse koostisosa, selle proloogPreambul on põhiseaduse koostisosa, selle proloog
Preambulas märgitakse viited õigusaktidele, millest lähtudes on vajalik käskkiri andaSissejuhatuses märgitakse viited õigusaktidele, millest lähtudes on vajalik käskkiri anda
Eelnõuga muudeti korralduse pealkirja, preambulat ja komisjoni koosseisuEelnõuga muudeti korralduse pealkirja, sissejuhatust ja komisjoni koosseisu
Määruse eelnõu koosneb preambulast ja paragrahvidestMääruse eelnõu koosneb preambulist ja paragrahvidest
Sõna preambul tuleb eesti keelde ladina sõnast praeambulum. Iga dokumendi sissejuhatust ei sobi nimetada preambuliks.

presumtsioonpresumptsioon
Õigekirjaviga. Sõna presumptsioon tuleb ladina sõnast praesumptio.

prevalveerimaprevaleerima, ülekaalus olema, valitsema
Valdkondlikesse õpiväljunditesse on üldoskuste õpiväljund seotud ebaühtlaselt, prevalveerib valdkonnapõhine käsitusValdkondlike õpitulemustega on üldoskuste õpitulemus seotud ebaühtlaselt, prevaleerib / ülekaalus on valdkonnapõhine käsitus (vt ka väljund)
Õigekirjaviga. Sõna prevaleerima tuleb ladina sõnast praevalere.

reflektsioon (inglise reflection) ⇒ refleksioon, tagasiside
Kursuse reflektsioon: see kursus täitis minu ootusedKursuse refleksioon / tagasiside: see kursus täitis minu ootused
Tunni reflektsioonifaas aitab kinnistada õpitutTunni refleksioonifaas aitab kinnistada õpitut
Inglise keele mõjuline õigekirjaviga. Sõna refleksioon tuleb ladina sõnast reflexio 'tagasipööramine'.

solveerima (inglise resolution v ladina solvere) raskustesse sattunud panga tegevuse taastamiseks meetmeid võtmamaksevõimestama
Kui pank tuleb rahaliste raskuste tõttu solveerida, annab Euroopa Keskpank kui järelevalveasutus sellest teadaKui pank tuleb rahaliste raskuste tõttu maksevõimestada, annab Euroopa Keskpank kui järelevalveasutus sellest teada
Pangad satuvad ka tulevikus makseraskustesse, kuid ühtne solveerimismehhanism tagab, et sellises olukorras ei kata kahju Euroopa maksumaksjaPangad satuvad ka tulevikus makseraskustesse, kuid ühtne maksevõimestamismehhanism tagab, et sellises olukorras ei kata kahju Euroopa maksumaksja
Uudissõna loomisel peaks järgima läbipaistvuse põhimõtet, seetõttu võiks eelistada soovitatud liitsõna.


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur