[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 39 artiklit

dimensionaalne (inglise dimensional) ⇒ dimensiooniline, mõõtmeline
Tartu kolmedimensionaalne interaktiivne linnamudel on suurenenudTartu kolmedimensiooniline / kolmemõõtmeline interaktiivne linnamudel on suurenenud
TTÜ laborites saab heita pilgu kolmedimensionaalse printeri tööprotsessileTTÜ laborites saab heita pilgu kolmedimensioonilise / kolmemõõtmelise printeri tööprotsessile
Termotöödeldud puitlaual on parem dimensionaalne stabiilsusTermotöödeldud puitlaud säilitab paremini oma mõõtmed
Kuna tähendusvahet pole, võiks eelistada eesti keelele omasemat tuletist või hoopis omasõna.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi”, lk 109

dramaatiline
1. draamale omane, tugevaid elamusi väljendav, vapustav
2. (inglise dramatic) ⇒ tõsine, raske, keeruline, ehmatav, heidutav; enneolematu, pöördeline, murranguline; suur, märkimisväärne
Noorte tööhõive olukord Euroopa Liidus on dramaatiline ning miski ei viita selle paranemiseleNoorte tööhõive olukord Euroopa Liidus on tõsine / muret tekitav ning miski ei viita selle paranemisele
Valitsusjuht on püstitanud dramaatilise ülesande saavutada iga hinna eest eelarve heakskiitmine veel sel aastalValitsusjuht on püstitanud suure / märkimisväärse ülesande saavutada iga hinna eest eelarve heakskiitmine veel sel aastal
Pressinõukogu esimees ütles, et allikakaitseseaduse kehtestamine ei ole midagi dramaatilist kaasa toonudPressinõukogu esimees ütles, et allikakaitseseaduse kehtestamine ei ole midagi pöördelist / enneolematut kaasa toonud
Läti välisministeeriumi sõnul on riigi konsulaarteenuste olukord dramaatiline, kuna ebaefektiivne rahastamine on põhjustanud koondamiseLäti välisministeeriumi sõnul on riigi konsulaarteenuste olukord tõsine / raske / keeruline, kuna ebaefektiivne rahastamine on põhjustanud koondamise
Majandusliku võimu kese muutub järgneva 50 aastaga dramaatiliseltMajandusliku võimu kese muutub järgneva 50 aastaga silmanähtavalt / palju
Inglise sõnal dramatic on eesti keeles palju tõlkevasteid, mitte ainult dramaatiline. Sageli on võimalik ka väljenduda neutraalsemalt. Soovitame selle ähmase sisuga stampsõna kõrval mitte unustada ka teisi täpsema ja konkreetsema sisuga sünonüüme.
Vt ka drastiline
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Üheülbalised eurosõnad”, lk 23–27
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Kimbuke sõnasoovitusi”, lk 13

eksportfirmaekspordifirma
Kuna jääolud on rasked, on eksportfirmade ladudesse kogunenud suurel hulgal kaupaKuna jääolud on rasked, on ekspordifirmade ladudesse kogunenud suurel hulgal kaupa
Liitsõna täiendsõna (ekspordi-) märgib otstarvet ja peab olema omastavas käändes.
Vt ka importfirma

fookustama
1. <mida> (kujutist) fookusse seadma v teravdama, fookusse koondama
Kaamera fookustab kaugemal paiknevatele objektideleKaamera fookustab kaugemal paiknevaid objekte / paiknevad objektid
Kuna fookustama tähendab 'fookusse koondama, fookusse seadma', pole alaleütlev kääne selle verbiga sobiv sõltumus.
2.keskendama, pühendama
Igapäevased arstivisiidid tuleb fookustada nii lapse kui ka ema vajadusteleIgapäevased arstivisiidid tuleb keskendada / pühendada nii lapse kui ka ema vajadustele
Millistele probleemidele peaks Riigikontroll enim tähelepanu fookustama?Millistele probleemidele peaks Riigikontroll enim tähelepanu keskendama / pühendama / pöörama?
Peaksime fookustama oma tervisepoliitika neile teguritele, mis tekitavad seda olukordaPeaksime keskendama oma tervisepoliitika neile teguritele, mis tekitavad seda olukorda
Võõrsõnaga liialdamine võib teha teksti kantseliitlikuks, soovitame eelistada täpsema sisuga omasõnu.

headhunting (inglise) ⇒ sihtotsing, otsepakkumine, värbamine; üleostmine, ülemeelitamine
Peadirektor lõpetas kunstiakadeemia kunstiajaloo ja -teaduse eriala ning asus headhunting'u tulemusena tööle Tallinna MuinsuskaitseametissePeadirektor lõpetas kunstiakadeemia kunstiajaloo ja -teaduse eriala ning asus sihtotsingu tulemusena / värvati tööle Tallinna Muinsuskaitseametisse
Kuna headhunting on saanud paljude riikide strateegiaks, tuleb ka Eestil rahulikult läbi kaaluda immigratsiooni plussid ja miinused ning leida oma teeKuna üleostmine / sihtotsing / ülemeelitamine on saanud paljude riikide strateegiaks, tuleb ka Eestil rahulikult läbi kaaluda immigratsiooni plussid ja miinused ning leida oma tee
Eestis firma töökonkursse ei korralda, värbamine käib oma tutvuste ja headhunting'u kauduEestis firma töökonkursse ei korralda, värbamine käib oma tutvuste ja üleostmise / otsepakkumise kaudu
Ingliskeelse sõna asemel võiks kasutada täpsemat ja/või neutraalsemat eesti sõna.
Vt ka headhunter
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Kas peaküttimine, sihtotsing või üleostmine?”

hoiuarvehoiukonto
Kasvandike isiklikud hoiuarved avab lastekodu pearaamatupidaja või direktorKasvandike isiklikud hoiukontod avab lastekodu pearaamatupidaja või direktor
Pangateenuste kasutamiseks väljastavad pangad hoiuarve avanule pangakaardiPangateenuste kasutamiseks väljastavad pangad hoiukonto avanule pangakaardi
Hüvitise saajate soovil võib need summad üle kanda nende hoiuarveleHüvitise saajate soovil võib need summad üle kanda nende hoiukontole
Tähenduse laienemine kõnekeele mõjul. Oskuskeeles on sõnadel arve ja konto tähendusvahe.
Vt ka arve, arveldusarve, pangaarve
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Arve ja konto

innovaator (inglise innovator) ⇒ uuendaja, novaator
Tervishoid on innovaatoritele väga atraktiivne valdkond, kuna seal on palju ebaefektiivsustTervishoid on uuendajatele / novaatoritele väga huvipakkuv / ligitõmbav valdkond, kuna seal on palju ebaefektiivsust (vt ka atraktiivne)
Eesti riik peaks kuulama infotehnoloogia valdkonna loojaid ja innovaatoreid ning pidama nendega aruteluEesti riik peaks kuulama infotehnoloogia valdkonna loojaid ja uuendajaid / novaatoreid ning pidama nendega arutelu
Konkursil Ettevõtluse Auhind tunnustatakse parimat eksportööri, välisinvestorit, innovaatorit, turismiuuendajat ja aasta arenejatKonkursil Ettevõtluse Auhind tunnustatakse parimat eksportijat / ekspordifirmat, välisinvestorit, novaatorit, turismiuuendajat ja aasta arenejat (vt ka eksportöör)
Põhjendamatu inglise laen, sest nii sama tähendusega võõrsõna kui ka omasõna on eesti keeles juba olemas.
Vt ka innovaatiline, innovatsioonid, innoveerima

kaardistama
1. (maa)kaarti koostama, mõõtmistulemusi kaardile kandma
Üleujutusi kaardistatakse radarsatelliitidega
2. (inglise mapping) ⇒ (välja) selgitama, (välja) uurima, kindlaks määrama; registreerima; ülevaadet andma, loetlema
Aruanne kaardistas seksuaalvähemuste õiguslikku olukorda EestisAruanne selgitas seksuaalvähemuste õiguslikku olukorda Eestis
Mõisakoolide komisjon on kaardistanud esmased investeeringuvajadusedMõisakoolide komisjon on välja selgitanud / registreerinud esmased investeeringuvajadused
Tööandjate keskliit kaardistab tööajaprobleemeTööandjate keskliit uurib / selgitab / registreerib tööajaprobleeme
Eesti geenivaramu projekti eesmärk on kaardistada kogu elanikkonna geenidEesti geenivaramu projekti eesmärk on registreerida / registrisse kanda kogu elanikkonna geenid
Uuringu üldeesmärk oli kaardistada loomemajanduse praegust seisu Tartu linnasUuringu üldeesmärk oli anda ülevaade loomemajanduse praegusest seisust Tartu linnas
Stampsõna, mille asemel sobib sageli kasutada täpsemaid väljendeid. Kasutuse taga on sageli ka inglise keelest tõlgitud tekstid (ingl mapping), mille puhul ei ole arvestatud, et tuleb tõlkida mõtet, mitte sõnu.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Kaardistades kaardistamist”

kahjumit teenimakahjumit tooma, kahjumisse jääma, kahjumit saama, kahjumit kandma, kahjumiga töötama, kahjumiga kauplema
Veel 2004. aastal kahjumit teeninud kauplus on 2005. aasta lõppseisuga napilt kasumisse jõudnudVeel 2004. aastal kahjumit toonud / kahjumiga kaubelnud / kahjumiga töötanud kauplus on 2005. aasta lõppseisuga napilt kasumisse jõudnud
Uus transiidikorraldus pani Venemaalt tulnud vagunid raudteel seisma ning omanikele kahjumit teenimaUus transiidikorraldus pani Venemaalt tulnud vagunid raudteel seisma ning omanikele kahjumit tooma / kahjumit kandma
Kuna erafirmad ei soovi kahjumit teenida, vähendatakse liinidel liikuvate busside arvuKuna erafirmad ei soovi kahjumit saada / kahjumisse jääda / kahjumit kanda, vähendatakse liinidel liikuvate busside arvu
Teenima tähendab 'sissetulekut saama'. Kahjum ei ole sissetulek, vaid väljaminek – summa, mille võrra kulud ületavad tulusid.

kapatsiteet (prantsuse capacité)
1. maht, mahutavus
Kuna vähesed suudavad soetada vajalikku inventari, kannatab toote kvaliteet ja kapatsiteetKuna vähesed suudavad soetada vajalikku inventari, kannatab toote kvaliteet ja maht
Helsingi-Tallinna liinile tuleb kogu aeg kapatsiteeti juurdeHelsingi-Tallinna liinile tuleb kogu aeg mahtu juurde
Õige juhtimine tagab hotelli kapatsiteedi suurenemiseÕige juhtimine tagab hotelli parema täitumuse
Lugejaskonna kapatsiteet on vähenenud nii ajakirjandusele kulutatava aja kui ka raha mõttesLugejaskond on vähenenud nii ajakirjandusele kulutatava aja kui ka raha mõttes / Lugejad kulutavad ajakirjandusele vähem nii aega kui ka raha
Võõrapärasele laenule võiks sageli eelistada täpsuse ja arusaadavuse huvides omasõna.
2. (inglise capacity) ⇒ võime, suutlikkus
Kuidas koolitada häid õpetajaid, kellel on kapatsiteet õpilaste erivajadustega toimetulekuksKuidas koolitada häid õpetajaid, kellel on võimed / suutlikkus / oskused õpilaste erivajadustega toimetulekuks
Solisti nooruslik energia ja tugev vokaalne kapatsiteet sihib pääsu EurovisionileSolisti nooruslik energia ja tugevad vokaalsed võimed sihivad pääsu Eurovisionile
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul. Toorlaenu asemel on parem kasutada täpsemat omasõna.

keskpikk (soome keskipitkä) hrl maj viie- kuni kümneaastane periood, ka kahe- kuni kolmeaastane periood; keskmine, kesk-
Valitsus prognoosib tööpuuduse kasvu keskpikas tegevuskavasValitsus prognoosib tööpuuduse kasvu 5–10aastases tegevuskavas
Kaitseminister ja kaitseväe juhataja tutvustavad kaitsejõudude keskpikka arengukavaKaitseminister ja kaitseväe juhataja tutvustavad kaitsejõudude 5–10 aasta / 2–3 aasta arengukava
2010.–2012. aasta keskpika tööprogrammi ajal võetakse arvesse komisjoni prioriteete2010.–2012. aasta tööprogrammi ajal võetakse arvesse komisjoni prioriteete
Soomemõjuline toorlaen. Sageli püütakse selle sõnaga märkida midagi lühikese ja pika vahepealset ja on võimalik asendada sõnaga keskmine. Kuna ajalises tähenduses ei ole keskpika kindel pikkus kokku lepitud, oleks parem täpsuse huvides eelistada arvandmeid.
Vt ka kesksuur

kolmepoolselt <määrsõnana> ⇒ kolmepoolne; kolm poolt, kolm osalist
Tööandjad teevad ettepaneku jätkata alampalga läbirääkimisi kolmepoolseltTööandjad teevad ettepaneku jätkata alampalga läbirääkimisi kolme poole vahel / kolme osalisega
Matkaraja igapäevane hooldus ja pidev arendamine toimub kolmepoolseltMatkarada hooldab ja arendab iga päev kolm asutust / kolm osalist (vt ka toimuma)
Pärast 1. maid 2004 jäid kehtima kolmepoolselt Eesti, Läti ja Leedu vahel sõlmitud lepingudPärast 1. maid 2004 jäid kehtima Eesti, Läti ja Leedu vahel sõlmitud lepingud
Kolme asutuse esindajad otsustasid kohtuda lahenduste leidmiseks edaspidi kolmepoolselt kord kvartalisKolme asutuse esindajad otsustasid kohtuda lahenduste leidmiseks edaspidi kord kvartalis
lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks. Vahel ka ülearune, kuna kolm osalist on lauses juba nimetatud.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

korrekteerima (inglise correct) ⇒ korrigeerima, parandusi tegema, korrektuuri lugema; korrektiive tegema
Toru asendi korrekteerimist teostatakse pööramise kauduToru asendit korrigeeritakse seda pöörates (vt ka teostama)
Firma töötas välja süsteemi, mille abil saab lihtsalt korrekteerida oma kodulehe töödFirma töötas välja süsteemi, mille abil saab lihtsalt korrigeerida / jälgida ja parandada oma kodulehe tööd
Kui korrektuur on pikemat aega tegemata, siis alustatakse korrekteerimist viimasest numbristKui korrektuur on pikemat aega tegemata, siis alustatakse korrektuuri lugemist / korrigeerimist viimasest numbrist
Eesmärk on tagada arusaam projekti edenemise kohta, et oleks võimalik astuda sobilikke korrekteerivaid samme olukorras, kus projekt on plaanist kõrvale kaldunudEesmärk on tagada arusaam projekti edenemise kohta, et oleks võimalik teha korrektiive olukorras, kus projekt on plaanist kõrvale kaldunud
Tarbetu toorlaen, kuna vajalik tuletis on eesti keeles juba olemas.
Vt ka korrektiiv, korrektuur

korrektuur
1. kirja- ja trükivigade parandus, vastav tõmmis v print
2.korrektiiv, täpsustus, parandus, muudatus
See strateegia pole majanduslikult kestlik, kuna turg teeb omad korrektuuridSee strateegia pole majanduslikult kestlik, kuna turg teeb omad korrektiivid
Hinnakorrektuurid on tingitud kütuse kallinemisest ja soovist tõsta bussijuhtide palkaHinnakorrektiivid / hinnamuudatused on tingitud kütuse kallinemisest ja soovist tõsta bussijuhtide palka
Korvpalliturniiri punktitabelis said korrektuurid tehtudKorvpalliturniiri punktitabelis said korrektiivid / parandused / muudatused tehtud
Kasutatakse sageli vales tähenduses.

kutsekvalifikatsioonkutseoskus, kvalifikatsioon
Välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise sätestab välisriigi seadusVälisriigis omandatud kutseoskuse / kvalifikatsiooni tunnustamise sätestab välisriigi seadus
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kutsekomisjon on raamatukoguhoidjate kutsekvalifikatsiooni tõendamist ja omistamist korraldav organEesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kutsekomisjon korraldab raamatukoguhoidjate kvalifikatsiooni tõendamist ja saamist (vt ka omistama)
Müügikorralduse kursuse lõpus on võimalik sooritada müüja kutsekvalifikatsioonieksamMüügikorralduse kursuse lõpus on võimalik teha müüja kutseeksam / kvalifikatsioonieksam (vt ka sooritama)
Kuna kvalifikatsioon on sama mis kutseoskus, siis sisaldab kutsekvalifikatsioon põhjendamatut sisukordust.
Vt ka kvalifikatsiooni tõstmine, kvalifikatsioonitase
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Tarbetu mõttekordus”, lk 44–46
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 275 jj

käitus
1. käitamine, tegevuses pidamine, kasutamine, ekspluatatsioon, vt ka käitama
2.käitlus
Kuna tiheasustusala piirneb Peipsi järvega, annab selline reoveekäitus järvele lisakoormuseKuna tiheasustusala piirneb Peipsi järvega, annab selline reoveekäitlus järvele lisakoormuse
Jäätmetekitajaid mõjutatakse kõrgemate ladestamistasudega, et panna neid kasutama teisi jäätmekäituse võimalusiJäätmetekitajaid mõjutatakse kõrgemate ladestamistasudega, et panna neid kasutama teisi jäätmekäitluse võimalusi
Võib minna segamini paronüümidega käsitlus, käitlus ja käsitus.

lahti seletama, lahti rääkimaseletama, selgitama, pikemalt rääkima, lähemalt selgitama
Kantsleri sõnul peaks rahvale lahti seletama, milles seisneb riigiametnike tööKantsleri sõnul peaks rahvale seletama / selgitama, milles seisneb riigiametnike töö
Kuna hiina keeles kirjutatu võib olla raskesti mõistetav ka kultuurierinevuste pärast, siis oleme valmis hiinakeelseid tekste ka lahti seletamaKuna hiina keeles kirjutatu võib olla raskesti mõistetav ka kultuurierinevuste pärast, siis oleme valmis hiinakeelseid tekste ka seletama / selgitama
On oluline, et projekti juhid oleksid valmis asju selgitama ning lahti rääkimaOn oluline, et projekti juhid oleksid valmis asju lähemalt selgitama / On oluline, et projekti juhid oleksid valmis asjadest pikemalt rääkima
Uus lastekaitseseadus vajab lahtirääkimistUus lastekaitseseadus vajab seletusi / lähemaid selgitusi / Uut lastekaitseseadust on vaja selgitada
Liiased väljendid, sest sõna lahti pole mõistmise seisukohalt vaja.

lõikes
Kehaline areng vanuseastmete lõikesKehaline areng vanuseastmete kaupa / vanuseastmete arvestuses / vanuseastmeti
Keskmine palk maakondade lõikesKeskmine palk maakonniti / maakondade arvestuses / maakondade kaupa
Tuleb teha valik kodanikku puudutavate teemade lõikesTuleb teha valik kodanikku puudutavate teemade vahel
Detsember on olnud aastate lõikes keskmisest töörohkemDetsember on olnud igal aastal / aastate jooksul keskmisest töörohkem
Kaassõna lõikes võib teha lause ebatäpseks või kantseliitlikuks. Kuna nimisõnal lõige on palju tähendusi, ei ole soovitatav anda sellele sõnale veel kaassõna funktsiooni.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Eksimusi ees- ja tagasõnade osas”, lk 57

madal prioriteet (inglise low priority) ⇒ tähtsusetu küsimus, vähem tähtis valdkond; teisejärguline, teises järjekorras, viimases järjekorras; teine valik
Kuna väljakutse sai ekslikult madalama prioriteedi, ei saadetud patrulli mehe isikut õigeaegselt kontrollimaKuna väljakutset peeti ekslikult teisejärguliseks / vähem tähtsaks, ei saadetud patrulli mehe isikut õigel ajal kontrollima (vt ka õigeaegselt)
Mulla suur koormustaluvus selgitab mullakaitse madalat prioriteeti Euroopas kuni viimase ajaniMulla suur koormustaluvus selgitab mullakaitse vähest tähtsustamist / teisejärgulisust Euroopas kuni viimase ajani
Arvutiklassi arvutite kasutamine toimub prioriteetide alusel, madalama prioriteediga kasutaja on kohustatud loovutama töökoha kõrgema prioriteediga kasutajaleArvutiklassi arvuteid kasutatakse põhjusega, vähem olulise / vähem eelistatud põhjusega kasutaja on kohustatud loovutama töökoha olulisema / eelistatud põhjusega kasutajale (vt ka toimuma)
Ebaselge sisuga toortõlke inglise keelest võiks enamasti asendada täpsema eestikeelse väljendiga.
Vt ka prioriteet, kõrge prioriteet

mobiilsused mitm (inglise mobilities) ⇒ liikumine, reisimine; liikumisvalmidus, mobiilsus
Koostöö raames toimuvad rahvusvahelised mobiilsusedKoostöö raames toimub rahvusvaheline liikumine
Projekti eesmärk on mobiilsuste ja koostöö arendamine kahe regiooni vahelProjekti eesmärk on liikumise ja koostöö arendamine kahe regiooni vahel
Kuna nende projektide puhul mobiilsusteks raha ei eraldata, käib suhtlus arvuti kauduKuna nende projektide puhul reisideks raha ei eraldata, käib suhtlus arvuti kaudu
Tabel on täidetud taotluse põhjal, palun teha parandused vastavalt projekti lõplikule mobiilsuste seisuleTabel on täidetud taotluse põhjal, palun teha parandused projekti käigus tehtud reiside / toimunud liikumise lõpliku seisu põhjal (vt ka vastavalt)
Projekti eesmärk on tutvuda partnermaade kultuuriga mobiilsuste, kodumajutuste, esitluste ja ühiste tegevuste käigusProjekti eesmärk on tutvuda partnermaade kultuuriga reiside / väljasõitude, kodumajutuste, esitluste ja ühiste tegevuste käigus
Toorlaen inglise keelest. Omasõnad või ainsus on loomulikumad ja selgemad.

oodatav eluiga, eeldatav eluigakeskmine eeldatav eluiga, keskmine eelolev eluiga
2012. aastal oli meeste oodatav eluiga 71,09 aastat ja naiste oodatav eluiga 81,12 aastat2012. aastal oli meeste keskmine eeldatav eluiga / keskmine eelolev eluiga 71,09 aastat ja naiste keskmine eeldatav eluiga / keskmine eelolev eluiga 81,12 aastat
Meeste eeldatav eluiga on möödunud sajandi viiekümnendate aastate lõpust siiani püsinud praktiliselt samal tasemelMeeste keskmine eeldatav eluiga / keskmine eelolev eluiga on möödunud sajandi viiekümnendate aastate lõpust siiani püsinud enam-vähem samal tasemel (vt ka praktiliselt)
Kuna tegu on valemi põhjal arvutatava suurusega, siis võiks nimetus olla kindlam kui oodatav või eeldatav.

piisav kvoorumkvoorum
Erakorraline istung toimub, kuna Haapsalus ei tulnud kokku piisav kvoorum senati liikme valimiseksErakorraline istung toimub, kuna Haapsalus ei tulnud kokku kvoorum senati liikme valimiseks
Istung lükkus koalitsiooniläbirääkimiste tõttu pärastlõunale, kuid ka siis ei saadud piisavat kvoorumit kokkuIstung lükkus koalitsiooniläbirääkimiste tõttu pärastlõunale, kuid ka siis ei saadud kvoorumit kokku
Sotsiaalkomisjon kogunes erakorralisele istungile, kohal viibis piisav kvoorumSotsiaalkomisjon kogunes erakorralisele istungile, kvoorum oli kohal
Liiane väljend, sest kvoorum tähendabki 'koosoleku otsustusvõimelisuseks vajalik, piisav liikmete arv'.

pilootfaaskatsejärk, proovijärk
Maikuus lõppes projekti pilootfaas, loodame, et alanud õppeaastal ühinevad projektiga teisedki koolidMaikuus lõppes projekti katsejärk / proovijärk, loodame, et alanud õppeaastal ühinevad projektiga teisedki koolid
Projekt sai alguse 2008. aastal, kui pilootfaasis osales vaid kuus riikiProjekt sai alguse 2008. aastal, kui katsejärgus / proovijärgus osales vaid kuus riiki
Kuna hetkel on käimas alles pilootfaas ehk süsteemi katsetamine, ei ole kõik arstid ja apteekrid retseptikeskusega veel liitunudKuna praegu on käimas alles süsteemi katsetamine, ei ole kõik arstid ja apteekrid retseptikeskusega veel liitunud (vt ka hetkel)
Laialivalguva sisuga toorlaen, omasõna on sageli täpsem.
Vt ka pilootima, piloteerima, pilootkatse, pilootprojekt, pilootuuring

plaan B, B-plaan (inglise plan B, B-plan) ⇒ varuplaan, teine plaan, varuvariant
Tänane The Economist rõhutab, et euroala vajab plaani B, kuna euroala päästeplaan enam ei toimiTänane The Economist rõhutab, et euroala vajab varuplaani, kuna euroala päästeplaan enam ei toimi
Ei saa rääkida plaanist B, kuna pole ka plaani AEi saa rääkida varuplaanist, kuna pole ka peaplaani / peamist plaani
Kõnekeelne väljend, mis kirjakeelde ei sobi.
Vt ka plaan A

prioriteet esmatähtis asi, esimus, esmaülesanne
Peamised prioriteedid on olnud stabiilne rahapoliitika ja tasakaalustatud riigieelarve printsiipPrioriteedid on olnud stabiilne rahapoliitika ja tasakaalustatud riigieelarve printsiip
Välisministri kinnitusel on seitsme eestlase röövi lahendamine Liibanoni riigile prioriteet number üksVälisministri kinnitusel on seitsme eestlase röövi lahendamine Liibanoni riigile prioriteet / esmatähtis
Arengumaade esimesed ja esmatähtsad prioriteedid on majanduslik ja sotsiaalne areng ning vaesuse väljajuurimineArengumaade prioriteedid on majanduslik ja sotsiaalne areng ning vaesuse väljajuurimine
Kantseliitlik liialdus: kuna ei ole olemas „teisejärgulisi” või „kõrvalisi” prioriteete, ei saa olla ka „peamisi” või „esmatähtsaid”.
Vt ka kõrge prioriteet, madal prioriteet
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Tarbetu mõttekordus”, lk 42–44

rahavoog (inglise cash flow) ⇒ rahakäive
Ettevõtte esimese kvartali rahavoog avaldas muljetEttevõtte esimese kvartali käive / rahakäive avaldas muljet
Rahavoogude aruandes kajastatakse aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseidKäibearuandes kajastatakse aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid
Ettevõtte rahavoo kasv peaks kiirenema, kuna uue energia projektid hakkavad tootmaEttevõtte rahakäive peaks kasvama , kuna uue energia projektid hakkavad tootma
Sobimatu tõlkelaen: eesti keeles raha ei vooga, vaid käibib. Käive omakorda ei kiirene, vaid kasvab.

revalveerima
1. maj raha kurssi (taas)tõstma
2. (inglise revalue) ⇒ ümber hindama, taasväärtustama
Kursuse raames töötati välja või revalveeriti viis kursusekavaKursuse raames töötati välja või hinnati ümber / vaadati üle viis kursusekava
Arvuti tarkvara võimaldab kanda musta nimekirja kadunud või varastatud võtmeid ja revalveerida e-võtmeidArvuti tarkvara võimaldab kanda musta nimekirja kadunud või varastatud võtmeid ja ümber seadistada / ümber programmeerida e-võtmeid
Tähenduse ebasoovitatav laienemine, omasõnadega on võimalik väljenduda täpsemalt.

roll (inglise role) ⇒ osa, tähtsus; tegevus, tegevusala
IT-ettevõtete roll Eesti haridusuuendusesIT-ettevõtete osa / tähtsus / tegevus Eesti haridusuuenduses
Kuna kindlustusmaakleri roll pole klientidele teada, ei oska nad ka oodata teenuse sisu ega kvaliteetiKuna kindlustusmaakleri tegevusala pole klientidele teada, ei oska nad ka oodata teenuse sisu ega kvaliteeti
Presidendil oli seaduse jõustumisel suur rollPresidendi osa / tähtsus seaduse jõustumisel oli suur
Lähiaastatel suureneb NATO regionaalsete õppuste roll EuroopasLähiaastatel suureneb NATO piirkondlike õppuste tähtsus Euroopas
Stampsõna, mille kasutusega liialdatakse. Sageli on võimalik väljenduda täpsemalt.
Vt ka panus
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Kimbuke sõnasoovitusi”, lk 20

sidusgrupphuvirühm
Aktiivne dialoog sidusgruppidega (kliendid, tarnijad jt) aitab organisatsioonil olla avatud uutele suundadeleAktiivne dialoog huvirühmadega (kliendid, tarnijad jt) aitab organisatsioonil olla avatud uutele suundadele
Kooli sidusgrupid on kaasatud mitme koostöövormi kaudu kooli arendustegevusseKooli huvirühmad on kaasatud mitme koostöövormi kaudu kooli arendustegevusse
Sidusgrupid peab kaasama projekti planeerimisse, sest see aitab keskenduda nende tegelikele vajadusteleHuvirühmad peab kaasama projekti planeerimisse, sest see aitab keskenduda nende tegelikele vajadustele
Huvirühm on täpsem termin kui sidusgrupp, kuna rühma aluseks on ühised huvid, mitte vastastikune seotus. Grupp on stampsõna, mille ületarvitust soovitame vältida.
Vt ka grupp, sidusrühm

sidusrühmhuvirühm
Ministeeriumile on oluline teha sidusrühmadega koostööd ja kaasata neid õigusloomesseMinisteeriumile on oluline teha huvirühmadega / asjaosalistega koostööd ja kaasata neid õigusloomesse
Kuidas seaduseelnõu koostamisel toimub valitsusasutuse ja tema sidusrühmade vaheline suhtlus?Kuidas valitsusasutus ja tema huvirühmad seaduseelnõu koostamisel suhtlevad? (vt ka toimuma)
Huvirühm on täpsem termin kui sidusrühm, kuna rühma aluseks on ühised huvid, mitte vastastikune seotus.
Vt ka sidusgrupp

sofistikeeritud (inglise sophisticated) ⇒ keerukas, komplitseeritud; nõudlik, teadlik, arenenud; rafineeritud, elukogenud
Hiinast on saanud sofistikeeritud ühiskond, mille väljavaateid globaliseeruvas maailmas on raske üle hinnataHiinast on saanud arenenud / teadlik ühiskond, mille väljavaateid globaliseeruvas maailmas on raske üle hinnata
Kuna aktsiaseltsi kuluarvestussüsteem on olemuselt sofistikeeritud, siis on üksikkomponentide jälgitavus ehk läbipaistvus väga tähtisKuna aktsiaseltsi kuluarvestussüsteem on keerukas, siis on üksikkomponentide jälgitavus ehk läbipaistvus väga tähtis
Muusikud esinevad sofistikeeritud performance'iga, mis mõjub kõikidele meelteleMuusikud esinevad keeruka / nõudliku / rafineeritud performance'iga, mis mõjub kõikidele meeltele
Põhjendamatu toorlaen inglise keelest. Sageli on võimalik väljenduda palju täpsemalt.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

suukaudselt <määrsõnana> ⇒ suu kaudu; suukaudne
Kuna tänapäeval on olemas head suukaudselt manustatavad seeneravimid, suudab nahaarst patsiente aidataKuna tänapäeval on olemas head suukaudsed seeneravimid, suudab nahaarst patsiente aidata
Marutaudi likvideerimiseks on vaja suukaudselt vaktsineerida punarebaseid ja kährikkoeriMarutaudi likvideerimiseks on vaja suu kaudu vaktsineerida punarebaseid ja kährikkoeri
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

tagasipöördumatupöördumatu
Politsei- ja piirivalveamet hoiatab, et välgumihkligaasi sissehingamine võib lõppeda väga tõsiste, suisa tagasipöördumatute tagajärgedegaPolitsei- ja piirivalveamet hoiatab, et välgumihkligaasi sissehingamine võib lõppeda väga tõsiste, suisa pöördumatute tagajärgedega
Kuna valla ja linna liitumine on nüüdseks tagasipöördumatu protsess, ei ole võimalik võtta laenu enne, kui valla volikogu pole andnud nõusolekutKuna valla ja linna liitumine on nüüdseks pöördumatu protsess, ei ole võimalik võtta laenu enne, kui valla volikogu pole andnud nõusolekut
Rohekae tekitatud muutused on tagasipöördumatudRohekae tekitatud muutused on pöördumatud / ravimatud
Liiane liitsõna, sest pöörduda saabki ainult tagasi.

tsiviliseeritud
1. tsivilisatsiooni omav, kultuuri omav
XX sajandi algul jutuvestmise traditsioon tsiviliseeritud riikides peaaegu kadus (aga loodusrahvaste hulgas seevastu säilis)
2.kultuurne, arenenud; viisakas
Justiitsministri sõnul näitab meie rekordiline vangide arv, et Eesti pole endiselt tsiviliseeritud riikide hulgasJustiitsministri sõnul näitab meie rekordiline vangide arv, et Eesti pole endiselt arenenud / kultuursete riikide hulgas
Pagulaskeskuse rajamisel kasutati tsiviliseeritud riikidele omast tegevusloogikatPagulaskeskuse rajamisel kasutati arenenud riikidele omast tegevusloogikat
Olime sunnitud paluma politsei abi, kuna valdajaga peetud tsiviliseeritud diskussioon ei andnud tulemusiOlime sunnitud paluma politsei abi, kuna valdajaga peetud viisakas diskussioon ei andnud tulemusi
Ametlikus tekstis soovitame vältida kõnekeelseid tähendusi.

täituvus
1. võime täituda
Kiire rütmi korral halveneb südame verega täituvus
2.täitumus
Majutusettevõtete täituvus oli veebruaris 27%Majutusettevõtete täitumus oli veebruaris 27%
Büroohoone täituvus oli juba enne ametlikku avamist 85 protsentiBüroohoone täitumus oli juba enne ametlikku avamist 85 protsenti / Büroohoonest oli juba enne ametlikku avamist 85 protsenti hõivatud
Kahe katamaraani täituvus on olnud alla 50%, kuna puhkused pole veel alanudKahe katamaraani täitumus on olnud alla 50%, kuna puhkused pole veel alanud
Sageli aetakse segamini paronüümid täitumus ja täituvus ning kasutatakse neid vales tähenduses.

valefaktvale, valeinfo; tõestamata info
Rail Balticu Nabala trasside kohta levitatakse valefakteRail Balticu Nabala trasside kohta levitatakse valesid / valeinfot
Mida tehakse inimesega, kes on kohtule esitanud valefakte?Mida tehakse inimesega, kes on kohtule esitanud valeinfot / valetanud?
Kohus viitas asjaolule, et nimetatud fraas toetus valefaktideleKohus viitas asjaolule, et nimetatud fraas toetus tõestamata infole / valeinfole
Kuna fakt tähendab tõsiasja, seda, mis on tõesti toimunud või eksisteerinud, siis on liitsõna valefakt nonsenss.
Vt ka fakt, kindel fakt, tõene fakt

vastav <millele>
1. millegagi vastavuses olev, kooskõlaline, sobiv, asjakohane, õige
Leidke oma taotluse või teate sisule vastav vorm
2.
Üürikomisjoni otsusega tunnistati üüri suurendamine seaduslikuks ning vastav otsus jõustus 30. mailÜürikomisjoni otsusega tunnistati üüri suurendamine seaduslikuks ning otsus jõustus 30. mail
Tehnilise kontrolli teostamise korda reguleerib vastav määrusTehnilise kontrolli korda reguleerib määrus (vt ka teostama)
Ametlikel üritustel tuleb kanda vastavat riietustAmetlikel üritustel tuleb kanda sobivat / kohast riietust
Sageli üleliigne või asendatav sõna, mis teeb teksti kantseliitlikuks.

ära muutma (vene отменять) ⇒ tühistama, muutma, ümber tegema, ära jätma
Vallavolikogu otsus muudeti äraVallavolikogu otsus tühistati
Eesti valitsus muutis ära kodakondsuse tõestamise nõude, mis oleks paljudel väliseestlastel valimise raskeks teinudEesti valitsus tühistas kodakondsuse tõestamise nõude, mis oleks paljudel väliseestlastel valimise raskeks teinud
Kui PIN-koodid on kadunud või varastatud, kohustub omanik need viivitamatult ära muutmaKui PIN-koodid on kadunud või varastatud, kohustub omanik neid viivitamatult muutma
Tööandjad, kellel seni on leppetrahv seotud eritasu suurusega, peaksid selle ära muutma, kuna eritasu endisel kujul enam maksta ei tuleTööandjad, kellel seni on leppetrahv seotud eritasu suurusega, peaksid selle ümber tegema, kuna eritasu endisel kujul enam maksta ei tule
Vene toortõlge. Sõna ära on ülearune.

ülemaaliselt <määrsõnana> ⇒ üle maa, kogu maal, kogu riigis
Eesti Vabariigis hakati emadepäeva ülemaaliselt riigipühana tähistama 1923. aastastEesti Vabariigis hakati emadepäeva riigipühana tähistama 1923. aastast (ülearune, kuna „riigipühana” annab sama info)
Väike erakond, kel on umbes viis protsenti hääli ülemaaliselt, jääb välja, kui ta hääled jagunevad ühtlaselt üle maaVäike erakond, kel on umbes viis protsenti hääli kogu riigis, jääb välja, kui ta hääled jagunevad ühtlaselt üle maa
Iirimaa on esimene riik, kes kehtestas suitsukeelu ülemaaliseltIirimaa on esimene riik, kes kehtestas suitsukeelu kogu riigis / ülemaalise suitsukeelu
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur