[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 11 artiklit

igakordselt <määrsõnana> ⇒ iga kord
Iga elamisloataotluse puhul tuleb igakordselt hinnata selle põhjendatustIga elamisloataotluse puhul tuleb eraldi / iga kord hinnata selle põhjendatust / Iga elamisloataotluse põhjendatust tuleb hinnata eraldi
Müüja on kohustatud kontrollima igakordselt kaupade üleandmisel ostja volitusiMüüja on kohustatud kontrollima iga kord kaupade üleandmisel ostja volitusi
Firma volitatud esindaja määratakse igakordselt vastava vajaduse tekkidesFirma volitatud esindaja määratakse iga kord vajaduse tekkides (vt ka vastav)
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

kogukond
1. (muu rahvuse kohta teise rahvuse hulgas)
Eesti juudi kogukond
2. mingis piirkonnas elav, mingi sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud inimrühm
Eesti Waldorfi kogukond
Eesti interneti kogukond
3. (inglise community) ⇒ -kond, ühisus; ühing, selts; kogudus
loomade julma kohtlemise ennetamise kogukondloomade julma kohtlemise ennetamise ühing / selts
On uuritud, kui palju teadlaste kogukond loeb ja tsiteerib ilmuvaid artikleidOn uuritud, kui palju teadlaskond loeb ja tsiteerib / teadlased loevad ja tsiteerivad ilmuvaid artikleid
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul.

paralleelselt
1. rööpselt, rööbiti
Viljandi maanteega paralleelselt kulgev kergliiklustee Tallinnast Kiili valda saab pikenduse (rööbiti, kõrvuti)
2.samal ajal, ühel ajal, korraga, koos
Päästjad kustutasid paralleelselt kahte põlengutPäästjad kustutasid korraga / samal ajal kahte põlengut
Uue korruptsioonivastase seaduse eelnõu järgi on ametiisikul paralleelselt lubatud töötada ettevõtjana või teise tööandja juuresUue korruptsioonivastase seaduse eelnõu järgi on ametiisikul samal ajal lubatud töötada ettevõtjana või teise tööandja juures
Avalduste läbivaatamist alustatakse 16. mail paralleelselt taotluste vastuvõtmisegaAvalduste läbivaatamist alustatakse 16. mail koos / samal ajal taotluste vastuvõtmisega
Võõrsõnaga liialdamine võib teha teksti kantseliitlikuks, soovitame eelistada täpsema sisuga omasõnu.

poliitikad mitm
1. (inglise politics) ⇒ poliitika, poliitilised vaated, seisukohad, veendumused
Eesmärk on lapsi ja peresid puudutavate poliitikate stabiilsusEesmärk on lapsi ja peresid puudutava poliitika stabiilsus
Läbi Euroopa Liidu erinevate poliitikate on võimalik kõige paremini mõista liidu toimimise eesmärke ja tegutsemise vajalikkustEuroopa Liidu eri poliitikavaldkondade kaudu on võimalik kõige paremini mõista liidu toimimise eesmärke ja tegutsemise vajalikkust (vt ka läbi)
2. (inglise policies) ⇒ poliitika, reeglid, strateegiad, tegevuskavad, meetmed, vahendid, põhimõtted, abinõud, kord
Puuetega inimeste vajadusi võetakse arvesse kõikide erinevate poliitikate koostamiselPuuetega inimeste vajadusi võetakse arvesse kõikide tegevuskavade / strateegiate koostamisel (vt ka erinev)
Meie töötajad kohustuvad järgima kõiki töötervishoiu ja tööohutuse poliitikaidMeie töötajad kohustuvad järgima kõiki töötervishoiu ja tööohutuse reegleid / abinõusid / põhimõtteid
Töötaja kohustus on teada poliitikaid, mis tema töö ja otsuste kohta kehtivad, ning neile vastavalt tegutsedaTöötaja kohustus on teada reegleid / meetmeid, mis tema töö ja otsuste kohta kehtivad, ning nende järgi / kohaselt tegutseda (vt ka vastavalt)
Poliitika on eesti keeles loendamatu sõna, abstraktsõna. Mitmus on inglise keele mõjuline. Sageli on mõistlik asendada täpsema või kitsama valdkonna sõnaga.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Mõttetu mitmus”, lk 58–60

protseduur (inglise procedure) ⇒ menetlus, toiming; kord
Ametikirja koostamise ja vormistamise protseduuri järgi koostab ja vormistab ametikirja kavandi assistentAmetikirja koostamise ja vormistamise korra järgi koostab ja vormistab ametikirja kavandi assistent
Selle eesmärk oli suurendada liikmesriikide hanke protseduuride läbipaistvust ja vähendada diskrimineerimistSelle eesmärk oli suurendada liikmesriikide hankemenetluste läbipaistvust ja vähendada diskrimineerimist
Põhjendamatu võõrsõnalembus. Mujal kui meditsiinivaldkonnas võiks asendada omasõnaga.
Vt ka protseduurireeglid

protseduurireeglid mitm (inglise rules of procedure) ⇒ kodukord, töökord; kord, reeglid
Protseduurireeglid on töötatud välja selleks, et üheselt mõista organisatsiooni toimimise mudelitKodukord / Töökord on loodud selleks, et üheselt mõista organisatsiooni toimimise mudelit
Koondamise puhul peab tööandja juhinduma järgmistest protseduurireeglitestKoondamise puhul peab tööandja juhinduma järgmistest reeglitest / nõuetest
Eesmärkidest lähtudes on disainitud kooskõlastamise protseduurireeglidEesmärkidest lähtudes on loodud / sõnastatud / kujundatud kooskõlastamise kord (vt ka disainima)
Pooled tagavad vastastikuse abi andmise koostöö ning on leppinud kokku sellega kaasas käivate protseduurireeglite ja plaanide osasPooled tagavad vastastikuse abi andmise koostöö ning on leppinud kokku sellega kaasas käivad reeglid ja plaanid (vt ka osas)
Põhjendamatu võõrsõnalembus. Omasõna on arusaadavam ja lühem.
Vt ka protseduur

rutiin
1. kinnistunud harjumused; üksluine korduvus, vt ka rutiinid
2. (inglise routine) ⇒ põhimõtted, praktika, kord, eeskirjad
Tuleb sisse seada rutiin, et müüja saadab eestikeelse ohutuskaardi enne esimese kemikaalipartii tarnimistTuleb sisse seada kord, et müüja saadab eestikeelse ohutuskaardi enne esimese kemikaalipartii tarnimist
Pangas olid kehtestatud rutiinid nn insider-tehingute vältimiseksPangas olid kehtestatud põhimõtted / eeskirjad nn insider-tehingute vältimiseks
Juhatuse ülesanne on rakendada organisatsioonis rutiinid, mis lähtuvad heast tavastJuhatuse ülesanne on rakendada organisatsioonis põhimõtteid, mis lähtuvad heast tavast / Juhatuse ülesanne on rakendada organisatsioonis head tava
Aruannete esitamise korras kavatsetakse sisse seada kindlamad rutiinidAruannete esitamise korras kavatsetakse sisse seada kindlamad põhimõtted
Laialivalguva sisuga võõrsõna. Omasõna on täpsem ja väldib tähenduse laienemist.

trend
1. stat nähtuse kvantitatiivse tunnuse pikaajalise muutumise põhisuund
Andmete kogumine on vajalik rahvastiku terviseseisundi ja rahvastikus toimuvate trendide jälgimiseks ja analüüsimiseks
2.suund, suundumus; mood
Ajakirjanduses ilmub huvitavaid andmeid hariduse hetkeseisu ja selle trendide kohtaAjakirjanduses ilmub huvitavaid andmeid hariduse seisu ja suundumuste kohta (vt ka hetk)
Arvestades tänaseid trende, võib prognoosida, et valimisaktiivsus jääb alla 50%Arvestades praeguseid suundi / suundumusi, võib prognoosida, et valimisaktiivsus jääb alla 50% (vt ka tänane)
Eesti ei tohiks kaasa minna üldise rahvusvahelise relvajõudude vähendamise trendigaEesti ei tohiks kaasa minna üldise rahvusvahelise relvajõudude vähendamisega
Jalgrattavarguste kasvav trend sunnib osa vargusohvreid politseile teatamisest loobumaJalgrattavarguste kasv sunnib osa vargusohvreid politseile teatamisest loobuma
Aasta alguses on tavaks prognoosida eesootava aasta toidu- ja joogitrendeAasta alguses on tavaks prognoosida eesootava aasta toidu- ja joogimoode
Ametlikus tekstis soovitame vältida kõnekeelseid tähendusi. Vahel ka ülearune stampsõna.

twinning (inglise) mestimine, Euroopa Liidu liikmesriigi ametniku lähetamine kandidaatriiki nõustama kindlat projekti, töötama koos nõustatavaga
twinning-projektmestiprojekt
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Sõnavõistlus andis uued eesti sõnad”

veelkordselt <määrsõnana> ⇒ veel kord
Sotsiaalkomisjon arutas eile veelkordselt õiguskantsleri ettepanekutSotsiaalkomisjon arutas eile veel kord õiguskantsleri ettepanekut
Tuletame veelkordselt meelde, et alates 1. jaanuarist 2003 on võimalik internetis näha kõiki meditsiiniraamatukokku saabunud raamatuidTuletame veel kord meelde, et alates 1. jaanuarist 2003 on võimalik internetis näha kõiki meditsiiniraamatukokku saabunud raamatuid
Käesoleva konverentsi eesmärk ongi veelkordselt teadvustada e-raha arengu probleemeKonverentsi eesmärk ongi veel kord teadvustada e-raha arengu probleeme (vt ka käesolev)
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

ühekordselt <määrsõnana> ⇒ üks kord, korraga; ühekorra-; ühekordne
Ühekordselt kasutatavate patareide ostmise asemel võiks investeerida laetavatesse patareidesseÜhekorrapatareide / Ühekordsete patareide ostmise asemel võiks investeerida laetavatesse patareidesse
Kompensatsiooni võib maksta ühekordselt või perioodiliste maksetenaKompensatsiooni võib maksta ühekorraga / korraga või perioodiliste maksetena
Paketi saab registreerida ühele telefoninumbrile ja ühekordseltPaketi saab registreerida ühele telefoninumbrile ja üks kord
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur