[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 20 artiklit

antud (vene данный) ⇒ see, nimetatud, mainitud, kõnealune, käsitletav, praegune, vajalik
Palun võtke seisukoht antud küsimusesPalun võtke seisukoht nimetatud / kõne all olevas / selles / mainitud küsimuses
Sinu praegune asukoht ei võimalda antud video vaatamistSinu praegune asukoht ei võimalda selle video vaatamist
Antud kanal pole Teie poolt tellitudSee / Otsitav kanal pole Teil tellitud (vt ka poolt)
Kui vastajale antud aeg ei sobi, lepitakse kokku uus küsitlusaegKui vastajale see / nimetatud aeg ei sobi, lepitakse kokku uus küsitlusaeg
Antud juhul tuleb teha nii parandus töötasu arvestuses kui ka ümber arvestada puhkusetasuPraegusel / Kõnealusel juhul tuleb teha nii parandus töötasu arvestuses kui ka ümber arvestada puhkusetasu
Antud ei täpsusta, vaid enamasti hägustab lause mõtet. Käändsõna ees täiendina on sõna antud vene toortõlge, mille asemel on meil sobivamaid sõnu.

elupuhuselt <määrsõnana> ⇒ eluajal, elu ajal, enne surma, elusalt
Surnul oli elupuhuselt krooniline haigusSurnul oli eluajal krooniline haigus
Inimene annab elundisiirdamiseks nõusoleku elupuhuseltInimene annab elundisiirdamiseks nõusoleku elu ajal
Lahang on vajalik juhul, kui surma põhjus ei selgunud elupuhuseltLahang on vajalik juhul, kui surma põhjus ei selgunud enne surma / eluajal
Sealiha kvaliteedi hindamine elupuhuseltSealiha kvaliteedi hindamine elusal loomal / elusloomal
Ebamäärase tähendusega tuletis, mille asemel sobib täpsem väljend.
Vt ka puhune
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

ette ennustamaennustama, prognoosima, ette aimama, ette kuulutama
Kriisid on tänapäeva finantssüsteemi sisse kirjutatud, kuid millal täpselt nad saabuvad, ei osata ette ennustadaKriisid on tänapäeva finantssüsteemi sisse kirjutatud, kuid millal täpselt nad saabuvad, ei osata ennustada / prognoosida
Konkreetset ooteaja pikkust ette ennustada on väga raske, sest ooteaeg sõltub klientide arvustKonkreetset ooteaja pikkust ennustada / ette aimata on väga raske, sest ooteaeg sõltub klientide arvust
Hiidlainete etteennustamine käib eelkõige kahel viisilHiidlainete prognoosimine / ennustamine käib eelkõige kahel viisil
Mitmel perekonnaseaduse § 188 lg-s 1 toodud juhul ei ole riskid alati etteennustatavadMitmel perekonnaseaduse § 188 lg-s 1 toodud juhul ei ole riskid alati ennustatavad / Mitmel perekonnaseaduse § 188 lg-s 1 toodud juhul ei ole riske alati võimalik ette näha
Liiane väljend.

identsed koopiad mitmkoopiad; identsed
Doktoritöö identsed koopiad antakse pärast kaitsmist säilitamiseks Eesti Kunstiakadeemia raamatukogusseDoktoritöö koopiad antakse pärast kaitsmist säilitamiseks Eesti Kunstiakadeemia raamatukogusse
Identseid koopiaid andmetest hoitakse erinevatel kõvaketastelAndmete koopiaid hoitakse eri kõvaketastel (vt ka erinev)
Selle standardi piires saab autoriõiguse rikkumist tuvastada ka juhul, kui tööd pole identsed koopiadSelle standardi piires saab autoriõiguse rikkumist tuvastada ka juhul, kui tööd pole koopiad / identsed
Liiane väljend. Koopia ongi teisikeksemplar, algupärandiga täpselt ühtiv (ehk identne) ärakiri või jäljend.

kindel faktfakt; kindel info, tõestatud info; tõend
Venemaa ja Valgevene ühinemist esitatakse vahel kui kindlat faktiVenemaa ja Valgevene ühinemist esitatakse vahel kui fakti / kindlat infot
Minister väitis kui kindlat fakti, et Eestis on 63 000 vaesuses elavat lastMinister väitis kui fakti, et Eestis on 63 000 vaesuses elavat last
Pressinõukogu nentis, et artikkel tugineb kindlatele faktidelePressinõukogu nentis, et artikkel tugineb faktidele / kindlale infole / tõestatud infole
Kui töötajal on kindlad faktid, et teda on diskrimineeritud, siis võib ta pöörduda tööandja pooleKui töötajal on tõendid / kindel info, et teda on diskrimineeritud, siis võib ta pöörduda tööandja poole
Omadussõna kindel on liigne, sest fakt ongi alati kindel, muul juhul ei sobi seda nimetada faktiks.
Vt ka tõene fakt, valefakt, kindel veendumus

kindlustuspreemiakindlustusmakse, kindlustuse hind
Kindlustusleping kaotab kehtivuse juhul, kui kindlustaja ei ole määratud tähtajaks maksnud kindlustuspreemiaidKindlustusleping kaotab kehtivuse juhul, kui kindlustaja ei ole määratud tähtajaks maksnud kindlustusmakseid
Sõiduki kasutamata jäänud kindlustuspreemia kantakse üle uue omaniku andmetega vormistatavale liikluskindlustuspoliisileSõiduki kasutamata jäänud kindlustusmakse kantakse üle uue omaniku andmetega vormistatavale liikluskindlustuspoliisile
Ettevõtja makstava kindlustuspreemia suurus sõltub tööõnnetuste ja kutsehaiguste kuludest või riskistEttevõtja makstav kindlustusmakse suurus / kindlustuse hind sõltub tööõnnetuste ja kutsehaiguste kuludest või riskist
Vananenud termin.

kohtueelselt <määrsõnana> ⇒ kohtu eel, enne kohut; kohtueelne
Et kohtueelselt kokkuleppele jõuda, esitasime taotluseEt kohtu eel / enne kohut / kohtueelsele kokkuleppele jõuda, esitasime taotluse
Kohtueelselt lahendavad kaebusi maakonnakomisjonidEnne kohut lahendavad kaebusi maakonnakomisjonid
Juhul kui kuriteos kahtlustatav kohtueelselt vahistatakse, ulatub kriminaalasja kulu keskmiselt 1900 euroniJuhul kui kuriteos kahtlustatav enne kohut vahistatakse, ulatub kriminaalasja kulu keskmiselt 1900 euroni
Ületuletus. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka -eelselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

kohustuslik nõuenõue; kohustus
Seaduse järgi on tööülesannete kirjeldus töölepingu tingimuste kohustuslik nõueSeaduse järgi on tööülesannete kirjeldus töölepingu tingimuste nõue
Võib soovitada kooli õppekava esitamist põhikoolile ja gümnaasiumile eraldi, kuid see ei ole mingil juhul kohustuslik nõueVõib soovitada kooli õppekava esitamist põhikoolile ja gümnaasiumile eraldi, kuid see ei ole mingil juhul nõue / kohustus
Hea soome keele oskus on juhiabi töös kohustuslik nõueHea soome keele oskus on juhiabi töös kohustuslik / nõutav
Kuidas muuta siseaudit kohustusliku nõude täitmisest asjalikuks infoallikaks?Kuidas muuta siseaudit kohustuse / nõude täitmisest asjalikuks infoallikaks?
Liiane väljend: nõue on alati kohustuslik.

kvalifikatsioonitase (vene квалификационный уровень) ⇒ kutsejärk
Luuakse süsteem, kus näiteks tulevane õmbleja või lukksepp teab täpselt, millised koolitusprogrammid peab ta ühe või teise kvalifikatsioonitaseme saavutamiseks läbimaLuuakse süsteem, kus näiteks tulevane õmbleja või lukksepp teab täpselt, millised koolitusprogrammid peab ta ühe või teise kutsejärgu saamiseks läbima
Sporditoetust saab juhul, kui harrastaja käib treeningrühmas, kus juhendajaks on vähemalt II kvalifikatsioonitaset omav treenerSporditoetust saab juhul, kui harrastaja käib treeningrühmas, kus treeneril on vähemalt II kutsejärk (vt ka omama)
Venepärane väljend.
Vt ka kutsekvalifikatsioon, kvalifikatsiooni tõstmine

käed-vaba-seade, käed-vabad-seade, käed-vabaks-seade (inglise handsfree facility, handsfree device) ⇒ vabakäeseade
Ka käed-vaba-seadmeid kasutades tuleb tähelepanu pöörata alati liikluseleKa vabakäeseadmeid kasutades tuleb tähelepanu pöörata alati liiklusele
See kasutusjuhend aitab teil kasutada Audi käed-vabad-seadetSee kasutusjuhend aitab teil kasutada Audi vabakäeseadet
Mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal on keelatud, välja arvatud juhul, kui kasutatakse „käed vabaks” seadetMobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal on keelatud, välja arvatud juhul, kui kasutatakse vabakäeseadet
Kohmakas ahelliitsõna, mis kopeerib inglise keelt.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Ahelliitsõnad”, lk 29, 31

lugemapidama, arvestama, arvama, nimetama
Kohtulahend loetakse kättetoimetatuks ka juhul, kui see toimetatakse ainult menetlusosalisele ning mitte tema esindajaleKohtulahend arvatakse / arvestatakse kättetoimetatuks ka juhul, kui see toimetatakse ainult menetlusosalisele ning mitte tema esindajale
Kaitseministeerium loeb läbirääkimised lõppenuksKaitseministeerium nimetab läbirääkimised / peab läbirääkimisi lõppenuks
Üheks edukamaks põllumajandusmaaks Euroopa Liidus loetakse IirimaadÜheks edukamaks põllumajandusmaaks Euroopa Liidus peetakse Iirimaad / Üks Euroopa Liidu edukamaid põllumajandusmaid on Iirimaa
Teaduskond loeb ennast 1965. aastal asutatud elektrotehnika teaduskonna õigusjärglaseksTeaduskond peab / nimetab ennast 1965. aastal asutatud elektrotehnika teaduskonna õigusjärglaseks
Tähenduse ebasoovitatav laienemine võib tekitada segadust, ametlikes tekstides on parem kasutada täpsemat väljendit.
Vt ka loetud

mitte-
Mittevastuvõetavaks tunnistatud töö eest tasu ei makstaVastuvõetamatuks tunnistatud töö eest tasu ei maksta
Krediidiasutus võib jätta teabe avalikustamata juhul, kui see on mitteolulineKrediidiasutus võib jätta teabe avalikustamata juhul, kui see on ebaoluline / on väheoluline / pole oluline
Konfiskeerida on võimalik ka vara, millest osa on legaalne, osa aga mittelegaalneKonfiskeerida on võimalik ka vara, millest osa on legaalne, osa aga illegaalne / pole legaalne
Tantsuseltsi tegevus on teiste MTÜ-dega mittevõrreldavTantsuseltsi tegevus pole teiste MTÜ-dega võrreldav / Tantsuseltsi tegevust ei saa teiste MTÜ-de tegevusega võrrelda
Eituse või puudumise väljendamine, kasutades sõna mitte eesliitena, on halb stiil ja teeb teksti sageli kantseliitlikuks. Muud keelelised vahendid on enamasti paremad.

mitteolulineebaoluline; väheoluline
Krediidiasutus võib jätta teabe avalikustamata juhul, kui see on mitteolulineKrediidiasutus võib jätta teabe avalikustamata juhul, kui see pole oluline / on ebaoluline
Erimeelsusi esines väga üksikutes kohtades ja need olid mitteolulisedErimeelsusi esines väga üksikutes kohtades ja need polnud olulised
Eesmärk on saavutada jäätmekäitluskulutuste mitteoluline tõus keskkonnatasude üleüldise tõusu olukorrasEesmärk on saavutada, et jäätmekäitluskulutused keskkonnatasude üleüldise tõusu olukorras ei suureneks
Eetikakomitee ei saa sponsorit kohustada esitama mitteolulisi muudatusiEetikakomitee ei saa sponsorit kohustada esitama väheolulisi / ebaolulisi muudatusi
Mitteolulised kõrvalekalded fikseeritakse ehitustööde päevikus ja joonistelEbaolulised kõrvalekalded fikseeritakse ehitustööde päevikus ja joonistel
Mitte- liitsõna esiosana võib teha teksti kohmakaks ja kantseliitlikuks, muud keelelised vahendid on tihtipeale paremad.
Vt ka mitte-

null
null omavastutus, null-omavastutus, 0-omavastutusomavastutuse puudumine / (ilma) omavastutuseta
Uus kodukindlustus sisaldab kindlustuskaitset soodsa hinna ja null-omavastutusegaUus kodukindlustus sisaldab kindlustuskaitset soodsa hinnaga ja omavastutuseta / ilma omavastutuseta
Null-omavastutus kehtib juhul, kui klient täidab sõidukiüüri tingimusi ja liikluseeskirjaOmavastutus puudub juhul, kui klient täidab sõidukiüüri tingimusi ja liikluseeskirja
See tähendab kõiki õigusi ja null kohustusiSee tähendab kõiki õigusi ja mitte ühtegi kohustust
Stampsõna, kipub kaotama matemaatilist sisu.
Vt ka nulltolerants
Loe lisaks: Eesti Keele Instituudi nõuanne „Moodne null”

parendusparandus; täiustus; muudatus
Üürnikul on üürilepingu lõppemisel õigus nõuda parenduste mõistlikku hüvitamist omaniku poolt juhul, kui eluruumi väärtus on parenduste tulemusena tõusnudÜürnikul on üürilepingu lõppemisel õigus nõuda omanikult paranduste / parandustööde mõistlikku hüvitamist juhul, kui eluruumi väärtus on paranduste tulemusena tõusnud (vt ka poolt)
Analüüsime ettevõtte tegevusi ja saadud tulemusi, määrame kindlaks vajalikud parendused ja rakendame needAnalüüsime ettevõtte tegevusi ja saadud tulemusi, määrame kindlaks vajalikud muudatused / parandused ja rakendame need
Enamasti piisab sõnast parandus. Sõna parendus läheb vaja siis, kui on tarvis rõhutada, et midagi just parendatakse ehk tehakse hea paremaks, mitte ei parandata ehk ei tehta halba heaks. Sõna parandus on üldisem ja kätkeb ka parendamist. Vahel sobib ka täpsem sõna, nagu muudatus või täiustus.
Vt ka parendama

pilootkatseesmakatse, juhtkatse, proovikatse
Olenemata sellest, mis tüüpi katsega on tegu, tuleb igal juhul esmalt läbi viia pilootkatseOlenemata sellest, mis tüüpi katsega on tegu, tuleb igal juhul esmalt teha proovikatse (vt ka läbi viima)
Igale kütusele on vaja eelnevaid pilootkatseidIgale kütusele on vaja eelnevaid proovikatseid
Kõik eksperimendis kasutatud materjalid (testid ja ankeedid) kontrolliti ning parandati pilootkatse käigusKõik eksperimendis kasutatud materjalid (testid ja ankeedid) kontrolliti ning parandati esmakatse käigus
Laialivalguva sisuga toorlaen, omasõna on sageli täpsem.
Vt ka pilootima, piloteerima, pilootfaas, pilootprojekt, pilootuuring

repetiivne, repetitiivne (inglise repetitive) ⇒ repetiitne, kordus-
Automatiseerimine on mõttekas juhul, kui soovitakse vältida repetiivset tegevustAutomatiseerimine on mõttekas juhul, kui soovitakse vältida kordustegevust
Otsin tööd, mis pole repetitiivne ning pakub loomingulist väljakutsetOtsin tööd, mis pole repetiitne ning pakub loomingulist ülesannet / võimalust (vt ka väljakutse)
Inglise keele mõjuline õigekirjaviga.

selgesõnaliselt <määrsõnana> ⇒ selge sõnaga, sõnaselgelt, selgelt
Selle tarkvara kasutus, taastootmine või edasimüümine on selgesõnaliselt seadusega keelatudSelle tarkvara kasutus, taastootmine või edasimüümine on sõnaselgelt seadusega keelatud
Mõlemad pooled peavad andma nõusoleku lepingu muudatusteks, välja arvatud juhul, kui leping selgesõnaliselt ei määra teisitiMõlemad pooled peavad andma nõusoleku lepingu muudatusteks, välja arvatud juhul, kui leping sõnaselgelt / selgelt ei määra teisiti
Ametisse nimetamist ettevalmistavad aktid mainisid selgesõnaliselt kõnealust päevaraha ja toetustAmetisse nimetamist ettevalmistavad aktid mainisid selge sõnaga / sõnaselgelt / selgelt kõnealust päevaraha ja toetust
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

spetsiifilised eritingimused mitmeritingimused, spetsiifilised tingimused
Muuseum kogub spetsiifilisi eritingimusi nõudvaid esemeid ja kollektsioone vaid juhul, kui see on teaduslikult põhjendatud ..Muuseum kogub eritingimusi / spetsiifilisi tingimusi nõudvaid esemeid ja kollektsioone vaid juhul, kui see on teaduslikult põhjendatud ..
Sõnad spetsiifilised ja eri- kordavad teineteise tähendust.

tõene faktfakt
Komisjonil on võimalik juhtunus selgitada välja tõesed faktidKomisjonil on võimalik juhtunus selgitada välja faktid
Tõeseid fakte on maha vaikitud nii idas kui ka läänesFakte on maha vaikitud nii idas kui ka läänes
Omadussõna tõene on liigne, sest fakt ongi alati tõene, muul juhul ei sobi seda nimetada faktiks.
Vt ka kindel fakt, valefakt, kindel veendumus


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur