[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 57 artiklit

abikõlblik (inglise eligible for aid) abi saamise tingimustele vastav, sobiv toetust saama
Me ei soovita kasutada sõna abikõlbulik.

annotatsioon teose, kirjutise v filmi lühike tutvustus
Me ei soovita kasutada sõna abstrakt .

aplitseerima
1. sobitama, kohaldama, rakendama
2. tekst aplikatsioonidega kaunistama
3. med ravimit manustama
Me ei soovita kasutada vormi aplikeerima.
Vt ka aplikatsioon (2)

arveldama vastastikku maksekohustusi õiendama
Me ei soovita kasutada sõna arvlema.

arvestama arvesse võtma, silmas pidama, hoolivalt ja tähelepanelikult suhtuma; arvele panema, kirja panema, registreerima; kalkuleerima
Me ei soovita kasutada sõna arvlema.

assigneerima maj maksekäsundit andma, millekski summasid määrama v lubama
Me ei soovita kasutada sõna allokeerima.

autentima isiku või protsessi väidetavat identiteeti kontrollima ja kinnitama
Me ei soovita kasutada sõna autoriseerima tähenduses 'autentima'.

autoritaarne alistumist nõudev, oma autoriteeti kindlustada püüdev, käskiv, võimutsev
Me ei soovita kasutada tähenduses 'autoritaarne' sõna autoritatiivne.
Vrd autoriteetne

autoriteetne mõjukas, mõõduandev, omal alal tunnustatud, lugupeetud, usaldusväärne
Me ei soovita sõna autoriteetne kasutada tähenduses autoritatiivne.
Vrd autoritaarne

avama
Prokurör avab kriminaalasja tagamaidProkurör selgitab / analüüsib kriminaalasja tagamaid
Kunstiteadlane avab installatsiooni tagamaidKunstiteadlane tutvustab installatsiooni tagamaid
Näitus avab islami kultuuri põhitõedNäitus mõtestab lahti islami kultuuri põhitõed / Näitus tutvustab islami kultuuri põhitõdesid
Kas soovite avada läbirääkimisi?Kas soovite alustada läbirääkimisi?
Selle sõna asemel on sageli võimalik kasutada täpsemat sõna.

coachima (inglise coach) ⇒ nõustama, juhendama, instrueerima, arendama; kootsima
Olen coachinud ja koolitanud nii tippjuhte, keskastme juhte kui ka tippspetsialisteOlen juhendanud / nõustanud ja koolitanud nii tippjuhte, keskastme juhte kui ka tippspetsialiste
Kui soovite organisatsiooni arendada, õppida coachimist või kutsuda meid appi coachima, siis vaadake palun meie kodulehteKui soovite organisatsiooni arendada, õppida suhtlustreeningut või kutsuda meid appi treenima, siis vaadake palun meie kodulehte
Tuletis rikub jämedalt eesti keele tuletusreegleid. Laialivalguva sisuga laenu asemele soovitame leida selgema ja täpsema omasõna.
Loe lisaks:

digiteerima, digima info andmeid digitaalkujul esitama
Me ei soovita kasutada vormi digitaliseerima.

elukutseliselt <määrsõnana> ⇒ elukutselt; elukutseline
Olen lõpetanud ülikooli füüsikuna, kuid elukutseliselt olen politseinikOlen lõpetanud ülikooli füüsikuna, kuid elukutselt olen politseinik
Hoonete omanikud tegelevad kõik ise loodusehitusega ka elukutseliseltHoonete omanikud tegelevad kõik ise loodusehitusega ka elukutselt / Hoonete omanikud on kõik ka elukutselised loodusehitajad
Mitu minu sõpra tegeleb elukutseliselt jalgrattaspordigaMitu minu sõpra on elukutselised jalgrattasportlased
lt-määrsõna võib sõnastuse teha kantseliitlikuks ja keerukaks.

emigreeruma välja rändama, kodumaalt teise riiki ümber asuma
Me ei soovita kasutada sõna emigreerima.

erapoolik mitteerapooletu
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna kallutatud.
Vastand erapooletu

eskaleerima (inglise escalate) järk-järgult laiendama
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna skaleerima.

eskaleeruma (inglise escalate) järk-järgult laienema
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna skaleeruma.

euroopastama euroopalikuks tegema
Me ei soovita kasutada tähenduses 'euroopastama' sõna europaniseerima, europaliseerima ega europiseerima.
Vt ka euroopastuma

euroopastuma euroopalikuks saama, euroopalikuks muutuma
Me ei soovita kasutada tähenduses 'euroopastuma' sõna europaliseeruma, europaniseeruma, europiseeruma ega europaseeruma.
Vt ka euroopastama

harmoneerima kooskõlla panema, kokku sobitama, ühtlustama
Kas Eesti seadused on harmoneeritud Euroopa Liidu seadustega? (ühtlustatud, kooskõlas)
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna harmoniseerima.

huvirühm asjahuviliste inimeste ring, inimesed või organisatsioonid, kelle huvid mõnes küsimuses ühtivad
Me ei soovita kasutada tähenduses 'huvirühm' sõnu sidusgrupp ja sidusrühm.

immigreeruma sisse rändama, riiki elama asuma
Me ei soovita kasutada sõna immigreerima.

immuniteet
1. jur diplomaadi või parlamendiliikme isikupuutumatus; riigi allumatus teise riigi kohtule
2.immuunsus
Haiguse läbipõdemine annab eluaegse immuniteediHaiguse läbipõdemine annab eluaegse immuunsuse
Immuniteet on võime panna vastu infektsioonile ja tervenedaImmuunsus on võime panna vastu infektsioonile ja terveneda
Me ei soovita õigusterminit immuniteet kasutada tähenduses 'immuunsus'.

inditseerima näitama, osutama, vihjama; med näidustama
Me ei soovita kasutada sõna indikeerima.

juhend reeglite või õpetuste kogu, eeskiri
Me ei soovita kasutada tähenduses 'juhend' sõna juhis.

kanaliseerima, kanaldama
1. kanalistama, kanaliga varustama; kanalisatsiooniga varustama
Konsortsium kohustub kanaliseerima kõik Tallinna piirkonnad ning renoveerima pidevalt vee- ja kanalisatsioonitorustikku (kanalisatsiooniga varustama)
Kõigil linlastel peab olema võimalus saada puhast vett ja kanaldada reovett (suunata kanalisatsiooni)
2. (inglise canalize) ⇒ andma, panema
Euroopa Liidu eelarve on 1,5 miljardit eurot, Eestile on kavas sellest kanaliseerida 375,5 miljonit krooniEuroopa Liidu eelarve on 1,5 miljardit eurot, Eestile on kavas sellest anda 375,5 miljonit krooni
Tervise Arengu Instituut kanaldas raha tervisekoolitusteleTervise Arengu Instituut andis raha tervisekoolitustele
1988. aasta laulva revolutsiooni energia kanaliseeriti Rahvarinde tegevusse1988. aasta laulva revolutsiooni energia pandi Rahvarinde tegevusse
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul.

kohesiivsus psühh seotus, kokkukuuluvus, ühtekuuluvus, lähedus
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna kohesioon.

kommunitseeruma suhtlema, ühendust pidama
Me ei soovita kasutada tähenduses 'kommunitseeruma' sõnu kommunikeerima, kommünikeerima ja kommunikeeruma.
Vrd kommunitseerima

korduskasutatav (inglise reusable) (millegi kohta, mida tarvitatakse samal kujul uuesti)
Me ei soovita kasutada sõna korduvkasutatav.

korrektuur
1. kirja- ja trükivigade parandus, vastav tõmmis v print
2.korrektiiv, täpsustus, parandus, muudatus
See strateegia pole majanduslikult kestlik, kuna turg teeb omad korrektuuridSee strateegia pole majanduslikult kestlik, kuna turg teeb omad korrektiivid
Hinnakorrektuurid on tingitud kütuse kallinemisest ja soovist tõsta bussijuhtide palkaHinnakorrektiivid / hinnamuudatused on tingitud kütuse kallinemisest ja soovist tõsta bussijuhtide palka
Korvpalliturniiri punktitabelis said korrektuurid tehtudKorvpalliturniiri punktitabelis said korrektiivid / parandused / muudatused tehtud
Kasutatakse sageli vales tähenduses.

liikmesus liikmeks olek
Eesti on saavutanud nii Euroopa Liidu kui ka NATO liikmesuse
Kui volinik on puudunud kolmelt volikogu istungilt järjest, tuleb tema liikmesus peatada
Me ei soovita kasutada tuletist liikmelisus.

maksimeerima maksimumini viima, suurendama nii palju kui võimalik
Me ei soovita kasutada tuletist maksimiseerima ega maksimaliseerima.

manustama (sisse, juurde) juhtima, viima; info (nt meilisõnumile) manust lisama
Me ei soovita kasutada informaatikatähenduses sõna attachima.

migreeruma teisale siirduma, rändama
Me ei soovita kasutada sõna migreerima.

minimeerima miinimumini viima, vähendama nii palju kui võimalik
Me ei soovita kasutada tuletist minimaliseerima ega minimiseerima.

omastama (omavoliliselt) endale võtma, omaks tegema
Me ei soovita kasutada sõna omistama tähenduses 'omastama'.

optimaalne soodsaim, parim, sobivaim, ökonoomseim
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna proportsionaalne.
Vt ka kõige optimaalsem

orienteeriv ligikaudne, umbkaudne
Teedeparanduse eest maksab omavalitsusliit, töö orienteeriv hind on kuni 20 000 eurot
Me ei soovita kasutada tähenduses 'orienteeriv' sõna indikatiivne. Sageli aetakse segamini paronüümid orienteeriv ja orienteeruv ning kasutatakse neid vales tähenduses.

preambul <omastavas preambuli> rahvusvahelise lepingu vm dokumendi sissejuhatav osa
Me ei soovita kasutada sõna preambula.

preventiivne ärahoidev, ennetav, vältiv, tõkestav
Me ei soovita kasutada sõna preventatiivne.

preventsioon ärahoidmine, ennetus, vältimine, tõkestus
Me ei soovita kasutada sõna preventatsioon.

prioriseerima eelistama, esikohale panema, esimeseks või parimaks tunnistama
Me ei soovita kasutada tuletist prioritiseerima ega prioritetiseerima.

prognoos kindlatel andmetel või eeldustel rajanev ennustus
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna projektsioon ega tulevikuprognoos.

põhipädevus oskused, mida organisatsioon kasutab või on suuteline tulevikus eriti edukalt kasutama; teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis on vajalik eneseteostuseks, arenguks, ühiskonda kuulumiseks ja töötamiseks
Me ei soovita selles tähenduses kasutada toortõlget võtmekompetents.

refleksiivne ka lgv enesekohane, tagasisuunduv
Me ei soovita kasutada sõna reflektiivne.

reflektoorne füsiol refleksiga seotud, refleks-, tahtele allumatu, tahtmatu
Me ei soovita kasutada sõna reflektiivne.

remigreeruma endisesse (elu)paika tagasi rändama
Me ei soovita kasutada sõna remigreerima.

suveräänsus iseseisvus, sõltumatus
Me ei soovita kasutada sõna suvereniteet ega suveräniteet.

tervisetegur, tervisemõjur mõni sotsiaalsetest, majanduslikest ja keskkonnateguritest, mis määravad üksikisiku või rahva terviseseisundi
Me ei soovita selles tähenduses kasutada inglise toortõlget tervise determinant.

tiražeerima kindlas tiraažis välja laskma, levitama, paljundama
Me ei soovita selles tähenduses kasutada sõna replikeerima.

tõukuma
1. tagasi põrkama, eemalduma
Samanimelised poolused tõukuvad, erinimelised tõmbuvad
2.lähtuma, tulenema, inspireerima
Auditi tegemine tõukub Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni soovistAuditi tegemine lähtub / tuleneb Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni soovist
Tööülesannete detailsem jaotus tõukub organisatsiooni struktuuristTööülesannete detailsem jaotus lähtub / tuleneb organisatsiooni struktuurist
Poetessi esimene romaan tõukub perepärimusest ja lapsepõlvestPoetessi esimene romaan lähtub / on inspireeritud perepärimusest ja lapsepõlvest
Sõna kasutamine vales tähenduses moonutab lause mõtet.

täiendavalt <määrsõnana> ⇒ veel, lisaks, juurde; lisa-
Saastekvoodi müügitulust renoveeritakse täiendavalt 24 hoonetSaastekvoodi müügitulust renoveeritakse veel / lisaks 24 hoonet
Kärdla saab teehoiuks täiendavalt 470 000 eurotKärdla saab teehoiuks 470 000 eurot lisaks / juurde
Tugiteenuseid pakkuvaid erilasteaedu finantseeritakse täiendavaltTugiteenuseid pakkuvaid erilasteaedu lisafinantseeritakse
Saksamaa maksab holokaustiohvritele täiendavalt hüvitistSaksamaa maksab holokaustiohvritele lisahüvitist
lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka täiendav
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

vabaühendus rahvusvaheline või sisemaine valitsustest sõltumatu organisatsioon
Me ei soovita selle asemel kasutada väljendit valitsusväline organisatsioon.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Sõnavõistlus andis uued sõnad”

vintage [vintidž] (inglise)
1. <nimisõnana> aastakäigu-, väärt-
2. <omadussõnana> retro-, ajalooline, nostalgiline, igihaljas
Me ei soovita kasutada mugandit vintidž või vintaaž. Parem on leida sobiv ja täpne omasõna või kasutada ingliskeelset tsitaatsõna.
vintage-mööbelretromööbel, vanamööbel
vintage-rõivadväärtrõivad, aastakäigurõivad; retrorõivad

visionaarne
1. nägemuslik, viirastuslik
2. kujutluslik, visiooni loov
Me ei soovita kasutada tuletist visionäärne.

visionäärnevisionaarne, visiooni-, ideede
Euroopa Liit kannatab visionäärse kriisi allEuroopa Liit kannatab visionaarse kriisi / ideede kriisi all
Õppeaine üldeesmärk on õpetada kursuslased analüüsima erinevaid kontekste ja looma nendele analüüsidele toetuvaid visionäärseid kontseptsiooneÕppeaine üldeesmärk on õpetada kursuslased analüüsima eri kontekste ja looma nendele analüüsidele toetuvaid visionaarseid kontseptsioone / visioonikontseptsioone (vt ka erinev)
Suure riskiga visionäärsete teaduslike koostööprojektide toetamine on vajalik uue tulevikutehnoloogia aluste edukaks väljaselgitamiseksSuure riskiga visionaarsete / visioonirohkete / visioone loovate teaduslike koostööprojektide toetamine on vajalik uue tulevikutehnoloogia aluste edukaks väljaselgitamiseks
Õigekirjaviga. Sõna visionaarne tuleb prantsuse sõnast visionnaire. Sellelaadsed omadussõnad mugandatakse eesti keelde liitega -aarne (mitte -äärne), vrd nt autoritaire › autoritaarne, solidaire › solidaarne, totalitaire › totalitaarne.

võtmed kätte, „võtmed kätte” (inglise turnkey) ⇒ võtmevalmis, täisvalmis
Tegeleme hoonete ehitusega kuni võtmed kätte valmiduseniEhitame võtmevalmis hooneid / täisvalmis hooneid
Elektrijaama jäätmeenergiaplokki ehitas „võtmed kätte” lepingu alusel Prantsuse ettevõteElektrijaama jäätmeenergiaplokki ehitas täisvalmis ehituse lepingu alusel Prantsuse ettevõte
Toortõlge inglise keelest on eesti keelele võõras. Soovitame selle asemel sobivat mõttetõlget.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Ahelliitsõnad”, lk 28, 30


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur