[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 16 artiklit

-ala mingisse ainevaldkonnasse, sfäärisse puutuv (sageli ülearune)
Kokkulepe tervishoiuala töötajate miinimumtunnitasu kehtestamise kohtaKokkulepe tervishoiutöötajate miinimumtunnitasu kehtestamise kohta
Vastutav isik signalisatsiooni töökorras oleku eest objektil on majandusala juhatajaSignalisatsiooni töökorras oleku eest objektil vastutab majandusjuhataja
Projekti eesmärk on parandada Soome ja Eesti keskkonnaala spetsialistide valmisolekut seoses võimalike keskkonnakatastroofidegaProjekti eesmärk on parandada Soome ja Eesti keskkonnaspetsialistide valmisolekut võimalike keskkonnakatastroofide puhul (vt ka seoses)
Ajutiselt Soome tööle saabuvad välisriigi ehitusala töötajad saavad isikukoodi ja maksunumbri Soome maksuameti büroodestAjutiselt Soome tööle saabuvad välisriigi ehitustöötajad / ehitajad saavad isikukoodi ja maksunumbri Soome maksuameti büroodest
Sageli ülearune. Liita on mõtet ainult neid tüvesid, mis on mõiste väljendamiseks hädavajalikud. Terminite kompaktsus vähendab teksti liiasust ja lõtvust.
Vt ka -alane
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Liialdagem mõõdukalt!”
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 274 jj

huvialakoolhuvikool
Huvialakool võib korraldada vabaharidus- või täienduskoolitust täiskasvanuteleHuvikool võib korraldada vabaharidus- või täienduskoolitust täiskasvanutele
Huvialaharidust saavad Pärnu linna lapsed 14 huvialakoolisHuviharidust saavad Pärnu linna lapsed 14 huvikoolis (vt ka huvialaharidus)
Liiane liitsõna. Sõna huvikool on lühem ja sama selge.
Vt ka huvialaharidus, huvialajuht, huvialaring

inimkapital
1. maj hariduse ja kutseõppe mõjul kujunenud tehniliste teadmiste, oskuste ja kogemuste varu, mis on kehastunud riigi, majandusharu või ettevõtte töötajaskonnas
2.töötajad, inimesed
Juhid peavad hoolima oma inimkapitalistJuhid peavad hoolima oma töötajatest / inimestest
Eesti tuukreid kasutatakse siis, kui soomlastel saab inimkapital otsaEesti tuukreid kasutatakse siis, kui soomlastel saavad töötajad / inimesed otsa / Eesti tuukreid kasutatakse siis, kui Soomes enam tuukreid ei jätku
Firmas tuntakse puudust inimkapitalist, sest klientide soove on rohkem, kui jõutakse täitaFirmas tuntakse puudust töötajatest, sest klientide soove on rohkem, kui jõutakse täita
Inimkapital on majandustermin, mida enamasti ei sobi kasutada tähenduses 'inimesed' või 'töötajad'.

järele matkimamatkima, järele tegema
8–10aastaste laste rokkbänd matkib Metallicat üllatavalt hästi järele8–10aastaste laste rokkbänd matkib Metallicat üllatavalt hästi
Juht kehtestab järgijatele ideaalid, mida need saavad järele matkidaJuht kehtestab järgijatele ideaalid, mida need saavad matkida / järele teha
Lapsed kasutavad oma mängudes üsna palju telerist võetud formaate ning matkivad järele oma lemmiktegelasiLapsed kasutavad oma mängudes üsna palju telerist võetud formaate ning matkivad oma lemmiktegelasi
Liiane väljend. Järele matkima on tekkinud tegusõnade järele tegema ja matkima kokkusulamisel.

laienema
1. laiemaks muutuma, avarduma, suurenema
Pärnu suurima valikuga mahetootekaupluse sortiment laieneb aja jooksul veelgi (muutub suuremaks)
Laagri on kiiresti arenev ja laienev asula (suuremaks, laiemaks muutuv)
2.kehtima, kohaldama, saama
Piirivalveametnikele laienevad kaitseväelastele ette nähtud soodustusedPiirivalveametnikele kehtivad kaitseväelastele ette nähtud soodustused / Piirivalveametnikud saavad kaitseväelastele ette nähtud soodustusi
Relva soetamise keeld ei laiene isikule, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatudRelva soetamise keeld ei kehti isikule, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud / Relva soetamise keeldu ei kohaldata isikule, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud
Kantseliit, tähenduse ebasoovitatav laienemine.

massiliselt <määrsõnana> ⇒ hulganisti, rohkel arvul, rohkesti, väga palju
Veofirmad rikuvad massiliselt sõidukijuhtide töö- ja puhkeaegade reegleidVeofirmad rikuvad väga palju sõidukijuhtide töö- ja puhkeaegade reegleid
Haridusfestival meelitas massiliselt õpilasi koolipingist väljaHaridusfestival meelitas õpilaste hulgad / hulganisti õpilasi koolipingist välja
Mobiiliga räägitakse roolis massiliseltMobiiliga räägitakse roolis väga palju / Mobiiliga räägivad roolis väga paljud
Tööinspektorid tabasid massiliselt ümbrikupalka saavaid ehitajaidTööinspektorid tabasid suure hulga / rohkel arvul ümbrikupalka saavaid ehitajaid
Stampsõna, mille kasutusega sageli liialdatakse. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka massiline
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

personaliseerima (inglise personalize)
1. isiku(te)ga siduma
Administraatoril on võimalus personaliseerida portaalis kommenteerijaid (konkreetsete isikutega siduda)
2.individualiseerima, isikupärastama, isikupäraseks või isikuomaseks tegema
Valitud kavand personaliseeritakse vastavalt kliendi materjalidele ja nägemuseleValitud kavand isikupärastatakse kliendi materjalide ja nägemuse põhjal (vt ka vastavalt)
Soovi korral saab trükised ka personaliseerida ja numereeridaSoovi korral saab trükised ka isikupäraseks muuta ja nummerdada (vt ka numereerima)
3.isikustama, personifitseerima
Nüüd jääb nendega siduda mõni kõigile tuttav personaliseeritud „kurjuse kehastus”Nüüd jääb nendega siduda mõni kõigile tuttav personifitseeritud / isikustatud „kurjuse kehastus”
Tähenduse ebasoovitatav laienemine. Toortõlge inglise keelest, mis sageli on parem asendada täpsema sõna või väljendiga.
Vt ka personaliseeritud
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

pidulik tseremooniatseremoonia
Riigikogu esimees esineb tervituskõnega kodakondsustunnistuste üleandmise pidulikul tseremoonialRiigikogu esimees esineb tervituskõnega kodakondsustunnistuste üleandmise tseremoonial
Tartu Ülikooli Kliinikumi uue hoone nurgakivi paneku pidulik tseremoonia 1. märtsilTartu Ülikooli Kliinikumi uue hoone pidulik nurgakivi panek / nurgakivi paneku tseremoonia 1. märtsil
Liiane väljend, sest sõna tseremoonia tähendabki 'pidulik kombetalitus, tavand'.

puhkuste graafikpuhkusegraafik, puhkusgraafik
Täna on eelviimane päev puhkuste graafiku kinnitamiseksTäna on eelviimane päev puhkusegraafiku / puhkusgraafiku kinnitamiseks
Kuivõrd saavad töötajad mõjutada oma puhkuse aega puhkuste graafikusKuivõrd saavad töötajad mõjutada oma puhkuse aega puhkusegraafikus / puhkusgraafikus
Mitmusliku täiendiga sõnaühendi asemel on ladusam ainsusliku täiendiga või s-liitumisega liitsõna.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Mitmuse omastav luubi all”

rahad mitm
1. rahatähed
Numismaatik kogub vanu rahasid
2. mündid
Setu naise rahvariiete juurde kuulub rahadest kaelakee
3. (vene деньги) ⇒ raha
Perepäeval kogutud rahadega toetatakse vägivalda kogenud naiste tugitelefoniPerepäeval kogutud rahaga toetatakse vägivalda kogenud naiste tugitelefoni
Haiglad saavad peagi eurorahasid taotledaHaiglad saavad peagi Euroopa Liidult raha / euroraha taotleda
M. K. on olnud edukas teadusrahade taotlemisel uurimisrühmaleM. K. on uurimisrühmale taotlenud edukalt teadusraha
Tähenduses 'maksevahend' on mitmuses „rahad” vene keele mõjuline väljend.

rutiinid mitm
1.rutiin, (kinnistunud) harjumus
On väga oluline, et töötajatel oleks tahe murda läbi kinnistunud rutiinidest, siis saavad muutused toimudaOn väga oluline, et töötajatel oleks tahe murda läbi rutiinist / kinnistunud harjumustest, siis saavad muutused toimuda
Hüperaktiivset last aitavad talitseda lihtsad, selged ja kindlad rutiinidHüperaktiivset last aitavad talitseda lihtsad, selged ja kindlad harjumused / Hüperaktiivset last aitab talitseda lihtne, selge ja kindel rutiin
Rutiin on mitmusliku sisuga sõna (kinnistunud harjumused), mida ei sobi kasutada mitmuses.
2. vt rutiin (2)

-siseselt <määrsõnana>
Töövahendite kasutamine toimub asutuse- ja/või osakonnasiseselt kehtestatud korra järgiTöövahendeid kasutatakse asutuses ja/või osakonnas kehtestatud korra järgi (vt ka toimuma)
Meeskonna info väärtustamine sõltub kindlasti selle kättesaadavusest ning suhtekorraldusest meeskonnasiseseltMeeskonna info väärtustamine sõltub kindlasti selle kättesaadavusest ning suhtekorraldusest meeskonnas
Maavalitsustele kavandatud summad ei ole veel lõplikud ning maavanemad saavad veel eelarvesiseselt vahendeid ümber jaotadaMaavalitsustele kavandatud summad ei ole veel lõplikud ning maavanemad saavad veel eelarves raha ümber jaotada (vt ka vahendid)
Ühing edendab koostööd fotopärandiga tegelevate inimeste ja institutsioonide vahel nii Eesti-siseselt kui ka rahvusvaheliseltÜhing edendab fotopärandiga tegelevate inimeste ja institutsioonide koostööd nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt
Ülearune lt-määrsõna, enamasti piisab seesütlevast käändest.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

sünnijärgselt <määrsõnana>
1.sünni järel, pärast sündi
Enne sündi infekteerunud vasikad võivad sünnijärgselt olla nõrgad ning surra esimestel elupäevadelEnne sündi infekteerunud vasikad võivad pärast sündi olla nõrgad ning surra esimestel elupäevadel
2.sünni järgi, sünni poolest, sünnilt
Lõuna politseiprefektuuri prefekt on sünnijärgselt põline tartlaneLõuna politseiprefektuuri prefekt on sünnilt / sünni poolest / sünni järgi põline tartlane
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
3.sünnijärgne
Sünnijärgselt saavad Eesti kodakondsuse inimesed, kelle vähemalt üks vanem oli lapse sünnihetkel Eesti kodanikSünnijärgse Eesti kodakondsuse saavad inimesed, kelle vähemalt üks vanem oli lapse sünnihetkel Eesti kodanik
lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

teatud
1. see, mis on teada, tuttav
2.osa; kindel, konkreetne; mõni, mingi
2014. aastaks tehakse Tartus nõndanimetatud kaasamiseelarve, kus teatud osa linna eelarvest saavad otsustada linnakodanikud2014. aastaks tehakse Tartus nõndanimetatud kaasamiseelarve, kus osa linna eelarvest saavad otsustada linnakodanikud
Teatud asjaoludel võib seda käsitleda ähvardusenaMingitel / Mõnedel / Kindlatel asjaoludel võib seda käsitleda ähvardusena
Keeleinspektsioonile laekus kaebus, et teatud asutustes ei osata riigikeeltKeeleinspektsioonile laekus kaebus, et mõnedes asutustes ei osata riigikeelt
Teatud on mõnikord ülearune sõna, mis võib teha lause kantseliitlikuks. Vahel on parem asendada selgema sõnaga.

totaalne üldine, kõikehaarav, täielik
Eesti riigiasutusi on haaranud totaalne autoostubuumEesti riigiasutusi on haaranud autoostubuum / Eesti riigiasutusi on haaranud üldine autoostubuum
Soome ei välista täielikult ja totaalselt NATO liikmeks saamistSoome ei välista täielikult NATO liikmeks saamist
Võimule pürgivad jõud on seadnud eesmärgiks kristluse täieliku ja totaalse hävitamise SüüriasVõimule pürgivad jõud on seadnud eesmärgiks kristluse totaalse / täieliku hävitamise Süürias
Võõrsõnaga liialdamine. Et totaalne tähendabki 'täielik', ei anna võõrsõna ja samas tähenduses omasõna kasutamine kõrvuti teksti sisule midagi juurde.

traumatiseerimatraumeerima, traumat tekitama
Kui kohtuotsusega on laps määratud elama teise vanema juurde, võib osutuda vajalikuks ettevalmistav tegevus selleks, et last mitte traumatiseeridaKui kohtuotsusega on laps määratud elama teise vanema juurde, võib osutuda vajalikuks ettevalmistav tegevus selleks, et last mitte traumeerida
Oma tööd tehes peame meeles pidama, et pagulased on tihtipeale traumatiseeritud, haavatud ning pidanud kannatama tagakiusamistOma tööd tehes peame meeles pidama, et pagulased on tihtipeale traumeeritud, haavatud ning pidanud kannatama tagakiusamist
Ületuletus – sõna sisaldab liigseid osi.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „eerima-tegusõna: üksi ja teistega”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur