[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 63 artiklit

aktiviseerimaaktiveerima, aktiivseks tegema, aktiivseks muutma, aktiivistama, elavdama
Hooldaja töö hulka kuulub aktiviseerivate tegevuste läbiviimine klientideleHooldaja töö hulka kuulub klientide aktiveerimine / Hooldaja töö hulka kuulub klientidega aktiivselt tegelemine (vt ka läbi viima)
Seminari eesmärk on luua aktiviseeriv õpikeskkondSeminari eesmärk on luua aktiveeriv / aktiivne õpikeskkond
Õpilaste aktiviseerimiseks õppetöös on mitu võimalustÕpilaste aktiveerimiseks / elavdamiseks / aktiivseks muutmiseks õppetöös on mitu võimalust
Ületuletus. Aktiviseerima sisaldab sõnaosi, mis on eesti keele seisukohast ülearused. Sageli on võimalik väljenduda selgemalt.
Vt ka aktiviseeruma
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „eerima-tegusõna: üksi ja teistega”

-ala mingisse ainevaldkonnasse, sfäärisse puutuv (sageli ülearune)
Kokkulepe tervishoiuala töötajate miinimumtunnitasu kehtestamise kohtaKokkulepe tervishoiutöötajate miinimumtunnitasu kehtestamise kohta
Vastutav isik signalisatsiooni töökorras oleku eest objektil on majandusala juhatajaSignalisatsiooni töökorras oleku eest objektil vastutab majandusjuhataja
Projekti eesmärk on parandada Soome ja Eesti keskkonnaala spetsialistide valmisolekut seoses võimalike keskkonnakatastroofidegaProjekti eesmärk on parandada Soome ja Eesti keskkonnaspetsialistide valmisolekut võimalike keskkonnakatastroofide puhul (vt ka seoses)
Ajutiselt Soome tööle saabuvad välisriigi ehitusala töötajad saavad isikukoodi ja maksunumbri Soome maksuameti büroodestAjutiselt Soome tööle saabuvad välisriigi ehitustöötajad / ehitajad saavad isikukoodi ja maksunumbri Soome maksuameti büroodest
Sageli ülearune. Liita on mõtet ainult neid tüvesid, mis on mõiste väljendamiseks hädavajalikud. Terminite kompaktsus vähendab teksti liiasust ja lõtvust.
Vt ka -alane
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Liialdagem mõõdukalt!”
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 274 jj

anonümiseerimaanonüümistama, anonüümima, anonüümseks tegema
Anonümiseerimise eesmärk on isikut iseloomustada võivate andmete kustutamineAnonüümimise / anonüümistamise eesmärk on isikut iseloomustada võivate andmete kustutamine
E-hääletajate anonümiseerimine tähendab hääletajate nimede eraldamist nende häältestE-hääletajate anonüümistamine / anonüümseks muutmine tähendab hääletajate nimede eraldamist nende häältest
Ületuletus – sõna sisaldab liigseid osi.
Vt ka pseudonümiseerima

assertiivne (inglise assertive) ⇒ kinnitav, kindlalt väitev; veenev, ennast maksma panev, aktiivne
Eesmärk on assertiivse müügiviisi arendamineEesmärk on arendada aktiivset / veenvat müügiviisi
Ole assertiivne: nõua, et sind koheldakse austusegaOle veenev / kindel / enesekindel: nõua, et sind koheldakse austusega
Toorlaen inglise keelest, sageli on omasõna täpsem ja arusaadavam.

asustatud punkt (vene населённый пункт) ⇒ asula
Lähim asustatud punkt asub 7 km kauguselLähim asula asub 7 km kaugusel
Kraanivee kvaliteeti mõjutab omakorda veetorustiku kvaliteet konkreetses asustatud punktisKraanivee kvaliteeti mõjutab omakorda veetorustiku kvaliteet konkreetses asulas
On püstitatud eesmärk, et kõikidest nendest asustatud punktidest, kus enne käis rong, sõidaks nüüd läbi bussiliinOn püstitatud eesmärk, et kõikidest nendest asulatest, kus enne käis rong, sõidaks nüüd läbi bussiliin
Toortõlge vene keelest.

briif (inglise brief) ⇒ lähteülesanne, (alg)idee; instruktsioon, (lühi)juhend; lühiteade
Ürituse korraldaja lõi suvepäevadele briifi alusel kontseptsiooniÜrituse korraldaja lõi suvepäevadele algidee / ideekirjelduse alusel kontseptsiooni
Briif peab olema pigem äriliste eesmärkidega, siis on tihti ka tulemus paremLähteülesandel peab olema pigem äriline eesmärk, siis on tihti ka tulemus parem
Laialivalguva sisuga toorlaen, mida on sageli võimalik asendada täpsema sõnaga.
Vt ka briifing, briifima

diversifitseerima (inglise diversify) ⇒ mitmekesistama, hajutama; varieerima, teisendama, muutma
Firma eesmärk ei ole pakkuda konkurentsi, vaid diversifitseerida oma tegevust ning seeläbi vähendada äririskiFirma eesmärk ei ole pakkuda konkurentsi, vaid mitmekesistada oma tegevust ning seeläbi vähendada äririski
Kodumaisel kapitalil põhinevate ettevõtete tegevus on rohkem diversifitseeritudKodumaisel kapitalil põhinevate ettevõtete tegevus on mitmekesisem / rohkem varieeritud
Laialivalguva sisuga toorlaen inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

erialaselt, erialaliselt <määrsõnana> ⇒ oma(l) erialal; erialane
Lasteaedades on erialaselt pädev ning pikaajalise töökogemusega pedagoogiline personalLasteaedades on pädev ning pikaajalise töökogemusega pedagoogiline personal
Erialaliselt oluline on mulle olnud ka praktiseerimiskogemus SaksamaalOluline on mulle olnud ka erialane praktiseerimiskogemus Saksamaal
Eesmärk on erialaliselt pidevalt areneda ja iseseisvalt õppidaEesmärk on oma erialal pidevalt areneda ja iseseisvalt õppida
Eripedagoog teeb koostööd vanemate, teiste spetsialistide ja kolleegidega, nõustab neid ning täiendab ennast erialaseltEripedagoog teeb koostööd vanemate, teiste spetsialistide ja kolleegidega, nõustab neid ning täiendab ennast oma erialal
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka ametialaselt, tööalaselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

ettekujutlusettekujutus, kujutlus; kuvand
Pildil on keskaegse kunstniku ettekujutlus Ateena aristokraatidestPildil on keskaegse kunstniku ettekujutus / kujutlus Ateena aristokraatidest
Rühmatöö eesmärk: analüüsida meedia loodud ettekujutlusi rikkusest ja vaesusestRühmatöö eesmärk: analüüsida meedia loodud kuvandit rikkusest ja vaesusest
E-poe pakutavate võimaluste piiriks on ainult ettekujutlusvõimeE-poe pakutavate võimaluste piiriks on ainult kujutlusvõime
Liiane väljend. Ettekujutlus on tekkinud sõnade ettekujutus ja kujutlus kokkusulamisel.
Vt ka ette kujutlema

faktor tegur, mõjur, mõju
Üheksa faktorit, millest sõltub südameinfarktÜheksa tegurit, millest sõltub südameinfarkt
Tähtsad faktorid, mida peab silmas pidama tööstusliku laseri valimiselTähtsad tegurid, mida peab silmas pidama tööstusliku laseri valimisel
Faktoreid, mis laste und häirivad, on paljuTegureid / Mõjureid, mis laste und häirivad, on palju
Projekti eesmärk on uurida õppekava mõjutavaid faktoreidProjekti eesmärk on uurida õppekava mõjutavaid tegureid / Projekti eesmärk on uurida õppekava mõjureid
Aktsiaseltsi tulu potentsiaali hindamisel tuleb arvestada inflatsioonifaktoritAktsiaseltsi tulu potentsiaali hindamisel tuleb arvestada inflatsiooniga / inflatsiooni mõjuga
Faktor on saanud stampsõnaks. Sageli on see asendatav omasõnadega tegur ja mõjur. Vahel ka ülearune.
Vt ka riskifaktor, multifaktoriaalne

huvitatus (vene заинтересованность) ⇒ huvi
Oluline on tagada erasektori materiaalne huvitatus mittetulundusühingute toetamiseksOluline on tagada erasektori huvi mittetulundusühinguid materiaalselt toetada
Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eesti elanike huvitatus kohalike talude ja väiketootjate poolt toodetud toidukaupade ostmisestUuringu eesmärk oli välja selgitada Eesti elanike huvi kohalike talude ja väiketootjate toodetud toidukaupade ostmise vastu (vt ka poolt)
Kuidas tõsta õpilaste huvitatust loodusteaduste õppimise vastu?Kuidas suurendada õpilaste huvi loodusteaduste õppimise vastu?
Metsaomanike liit viib läbi õppepäevi, et tõsta huvitatust metsanduse ja talumajanduse vastuMetsaomanike liit korraldab õppepäevi, et suurendada huvi metsanduse ja talumajanduse vastu
Vene keele mõjuline sõnakasutus, ületuletus.
Vt ka huvitatavus
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 105, 106

informatsiooniline teadaanne (vene информационное сообщение) ⇒ informatsioon, teadaanne, teade, info
Informatsiooniline teadaanne: seoses ümberkorraldustega on server lähipäevadel väga aeglaneTeadaanne / Informatsioon: ümberkorralduste tõttu on server lähipäevadel väga aeglane (vt ka seoses)
Loodusteaduste olümpiaadi informatsioonilised teadaanded, protokollid ja muud materjalid avaldatakse Eesti olümpiaadide kodulehelLoodusteaduste olümpiaadi teadaanded / info / teated, protokollid ja muud materjalid avaldatakse Eesti olümpiaadide kodulehel
Liiane väljend. Teadaande eesmärk ongi millestki informeerida. Vene keele mõju.
Vt ka informatiivne teade

intensiivistama (inglise intensify) tõhustama, tugevdama, suurendama
Iisraeli valitsus otsustas intensiivistada rünnakuid Gaza sektorileIisraeli valitsus otsustas tugevdada / suurendada rünnakuid Gaza sektorile
Kriisi korral tuleb õhuväel intensiivistada Eesti ja lähiümbruse õhuruumi seiretKriisi korral tuleb õhuväel tugevdada / tõhustada Eesti ja lähiümbruse õhuruumi seiret
Perioodõppe eesmärgiks on intensiivistada üldaineidPerioodõppe eesmärk on õpetada üldaineid intensiivsemalt / tõhustada üldainete õpet
Võõrsõnaga liialdamine. Ebamäärase sisuga võõrsõna, omasõna on sageli täpsem.

interkulturaalne (inglise intercultural) ⇒ kultuuridevaheline
Täna kell 14 toimub loeng „Kultuuridevaheline kommunikatsioon ja interkulturaalne kompetents”Täna kell 14 toimub loeng „Kultuuridevaheline kommunikatsioon ja kompetents”
Interkulturaalse dialoogi soodustamine annab põhjenduse ühele programmi eesmärkidestKultuuridevahelise dialoogi soodustamine annab põhjenduse ühele programmi eesmärkidest
Projekti eesmärk on välja selgitada kutsekoolide rahvusvaheliste suhete koordinaatorite interkulturaalne kompetentsProjekti eesmärk on välja selgitada kutsekoolide rahvusvaheliste suhete koordinaatorite rahvusvahelise töö oskused
Toorlaen inglise keelest. Põhjendamatu võõrsõnalembus.
Vt ka monokultuurne, multikultuuriline
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi”, lk 109

juhistamajuhendama, õpetama; juhist andma, juhistega varustama, reegliks seadma; juhinduma, juhitud olema
Koolituse eesmärk on juhistada osalejaid korrektselt koostama lihtsamaid avaldusi ning nõudeidKoolituse eesmärk on juhendada / õpetada osalejaid korrektselt koostama lihtsamaid avaldusi ning nõudeid
Eetikakoodeksi § 14 juhistab, et advokaat on kohustatud ülesande vastuvõtmisel või sellest keeldumisel kohtlema kõiki isikuid võrdseltEetikakoodeksi § 14 annab juhise / seab reegli, et advokaat on kohustatud ülesande vastuvõtmisel või sellest keeldumisel kohtlema kõiki isikuid võrdselt
Valimistoimkonna tööd juhistab Eesti Maaülikooli üliõpilasesinduse valimiseeskiriValimistoimkond juhindub töös Eesti Maaülikooli üliõpilasesinduse valimiseeskirjast
Laialivalguva sisuga tuletis, mille asemel on parem kasutada täpsemat sõna. Tuletis suurendab paronüümide hulka.
Vt ka juhend, juhis

jäätmeringlusühiskond, ringlussevõtuühiskond (inglise recycling society) ⇒ taaskasutusühiskond
Jäätmeringlusühiskond on ühiskond, mis püüab jäätmete teket vältida ja kasutab jäätmeid ressursinaTaaskasutusühiskond on ühiskond, mis püüab jäätmete teket vältida ja kasutab jäätmeid ressursina
Strateegia eesmärk on aidata Euroopal muutuda ringlussevõtuühiskonnaks, mis üritab jäätmete teket vältidaStrateegia eesmärk on aidata Euroopal muutuda taaskasutusühiskonnaks, mis üritab jäätmete teket vältida
Jäätmeringlusühiskond on ebatäpne (mingil etapil saab jäätmetest uus toode, seega jäätmed ei ringle) ja ringlussevõtuühiskond on laialivalguv.

kaardistama
1. (maa)kaarti koostama, mõõtmistulemusi kaardile kandma
Üleujutusi kaardistatakse radarsatelliitidega
2. (inglise mapping) ⇒ (välja) selgitama, (välja) uurima, kindlaks määrama; registreerima; ülevaadet andma, loetlema
Aruanne kaardistas seksuaalvähemuste õiguslikku olukorda EestisAruanne selgitas seksuaalvähemuste õiguslikku olukorda Eestis
Mõisakoolide komisjon on kaardistanud esmased investeeringuvajadusedMõisakoolide komisjon on välja selgitanud / registreerinud esmased investeeringuvajadused
Tööandjate keskliit kaardistab tööajaprobleemeTööandjate keskliit uurib / selgitab / registreerib tööajaprobleeme
Eesti geenivaramu projekti eesmärk on kaardistada kogu elanikkonna geenidEesti geenivaramu projekti eesmärk on registreerida / registrisse kanda kogu elanikkonna geenid
Uuringu üldeesmärk oli kaardistada loomemajanduse praegust seisu Tartu linnasUuringu üldeesmärk oli anda ülevaade loomemajanduse praegusest seisust Tartu linnas
Stampsõna, mille asemel sobib sageli kasutada täpsemaid väljendeid. Kasutuse taga on sageli ka inglise keelest tõlgitud tekstid (ingl mapping), mille puhul ei ole arvestatud, et tuleb tõlkida mõtet, mitte sõnu.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Kaardistades kaardistamist”

keskkonnatervis (inglise environmental health) ⇒ keskkonna seisund, keskkonna olukord
Eestimaa Looduse Fondi metsloomade haigla üks eesmärk on olla oma patsientide kaudu osaline keskkonnatervise järelevalvesEestimaa Looduse Fondi metsloomade haigla üks eesmärk on olla oma patsientide kaudu osaline keskkonna seisundi järelevalves
Näiteks joogivee probleemi käsitlevad artiklid keskenduvad pigem tehnilistele üksikasjadele, mitte aga keskkonnatervise probleemideleNäiteks joogivee probleemi käsitlevad artiklid keskenduvad pigem tehnilistele üksikasjadele, mitte aga keskkonna olukorrale
Läbipaistmatu sisuga toortõlge. Kui mõeldakse tegevust, seisundi hoidmist, ei sobi seda nimetada terviseks.
Vt ka institutsionaalne tervis, rahvatervis
Loe lisaks: Valdar Parve artikkel „Terviseamet. Vahest ikka tervishoiuamet?“

kindlaks määratlemakindlaks määrama, fikseerima; määratlema, piiritlema, defineerima
Riigikogus läbis esimese lugemise taluseaduse eelnõu, mis määratleb kindlaks talu ja talupidaja mõisteRiigikogus läbis esimese lugemise taluseaduse eelnõu, mis määratleb / defineerib talu ja talupidaja mõiste
Gümnaasiumil on kindlaks määratletud huvirühmad, millega tehakse eesmärgipärast töödGümnaasiumil on kindlaks määratud huvirühmad, millega tehakse eesmärgipärast tööd
Projekti eesmärk on määratleda kindlaks õpetajate poolt koostatud õppematerjalide kasutamispiiridProjekti eesmärk on kindlaks määrata / fikseerida õpetajate koostatud õppematerjalide kasutamispiirid (vt ka poolt)
Töörühm peaks kindlaks määratlema toote tavapärase või eeldatava kasutusviisiTöörühm peaks määratlema / piiritlema toote tavapärase või eeldatava kasutusviisi
Liiane väljend. Kindlaks määratlema on tekkinud tegusõnade määratlema ja kindlaks määrama kokkusulamisel.
Vt ka määritlema

kokku ühendamaühendama, liitma, kokku panema
Ühendage kokku laadimisjuhe ja adapterÜhendage laadimisjuhe ja adapter
Nord Streami gaasijuhet hakatakse nädalavahetusel kokku ühendamaNord Streami gaasijuhet hakatakse nädalavahetusel ühendama / liitma / kokku panema
Projekti eesmärk oli kokku ühendada mitu kohalikku võrkuProjekti eesmärk oli ühendada / liita mitu kohalikku võrku
Liiane väljend. Kokku ühendama on tekkinud tegusõnade kokku panema ja ühendama kokkusulamisel.
Vt ka lahti ühendama

kontroller, controller (inglise)
1.pearaamatupidaja, finantsjuht, järelevalveametnik, ärijuht, kontrollija, kontrolör
Kontrolleri töö eesmärk on tagada krediidikontroll ettevõttesFinantsjuhi / Pearaamatupidaja töö eesmärk on tagada krediidikontroll ettevõttes
Juhtiv kontroller arendab edasi kogu ettevõtte aruannete esitamise kordaÄrijuht / Finantsjuht arendab edasi kogu ettevõtte aruannete esitamise korda (vt ka juhtiv)
Nõudmised kandidaadile: finantsalane kõrgharidus ja vähemalt 2 aastat töökogemust controllerinaNõudmised kandidaadile: finantsalane kõrgharidus ja vähemalt 2 aastat töökogemust pearaamatupidajana / finantsjuhina / ärijuhina
Tsitaatsõna või mugandi asemel sobib sageli kasutada täpsemat omasõna.
2. tehnkontrollseadis
Infrapunakontroller lülitab valguse sisse liikumist tuvastadesInfrapunaseadis lülitab valguse sisse liikumist tuvastades
13. novembril leidsid asjatundjad, et keegi on rüüstanud ristmiku foori kontrollerit13. novembril leidsid asjatundjad, et keegi on rüüstanud ristmiku foori kontrollseadist
Laialivalguva sisuga toorlaenu asemel sobib kasutada täpsemat omasõna.
Vt ka kontrolling
krediidikontrollervõlanõudja
tootmiskontrollertootmisjuht

korrekteerima (inglise correct) ⇒ korrigeerima, parandusi tegema, korrektuuri lugema; korrektiive tegema
Toru asendi korrekteerimist teostatakse pööramise kauduToru asendit korrigeeritakse seda pöörates (vt ka teostama)
Firma töötas välja süsteemi, mille abil saab lihtsalt korrekteerida oma kodulehe töödFirma töötas välja süsteemi, mille abil saab lihtsalt korrigeerida / jälgida ja parandada oma kodulehe tööd
Kui korrektuur on pikemat aega tegemata, siis alustatakse korrekteerimist viimasest numbristKui korrektuur on pikemat aega tegemata, siis alustatakse korrektuuri lugemist / korrigeerimist viimasest numbrist
Eesmärk on tagada arusaam projekti edenemise kohta, et oleks võimalik astuda sobilikke korrekteerivaid samme olukorras, kus projekt on plaanist kõrvale kaldunudEesmärk on tagada arusaam projekti edenemise kohta, et oleks võimalik teha korrektiive olukorras, kus projekt on plaanist kõrvale kaldunud
Tarbetu toorlaen, kuna vajalik tuletis on eesti keeles juba olemas.
Vt ka korrektiiv, korrektuur

kõrgekvaliteediline, kõrgekvaliteetne, kõrgkvaliteediline, kõrgkvaliteetne (vene высококачественный) ⇒ kvaliteetne, hea kvaliteediga, hea
Ettevõtte eesmärk peab olema tagada kõrgekvaliteediline teenus igale kliendileEttevõtte eesmärk peab olema tagada kvaliteetne teenus igale kliendile
Oleme suutelised tootma kõrgekvaliteedilist toodangut ja kohandama seda vastavalt konkreetse kliendi soovideleOleme suutelised andma kvaliteettoodangut / tootma kvaliteetselt ja kohandama seda konkreetse kliendi soovidele (vt ka vastavalt)
GeoPost on tänu kõrgekvaliteetsele transpordivõrgustikule tõusnud käibe osas Euroopa kuller- ja ekspressettevõtete hulgas kolmandale kohaleGeoPost on tänu kvaliteetsele transpordivõrgustikule tõusnud käibe poolest Euroopa kuller- ja ekspressettevõtete hulgas kolmandale kohale (vt ka osas)
Vodka on valmistatud kõrgkvaliteedilisest piiritusest Vodka on valmistatud kvaliteetsest piiritusest
Sisukordus: kvaliteetne tähendabki 'nõuetele vastav', sõna kõrge või kõrg- ei lisa sõnale midagi.
Vt ka madalakvaliteediline, madal, kõrge

käivitama
1. käima panema (nt mootorit, autot)
2. (inglise launch) ⇒ algatama, alustama; avama, asutama, rajama
Asepresident käivitab uue teabekampaaniaAsepresident algatab uue teabekampaania
Politseiprefektuur käivitas kriminaaluurimise valla tegevuse suhtesPolitseiprefektuur algatas kriminaaluurimise valla tegevuse kohta (vt ka suhtes)
Vabatahtlike keskuse tegevuse käivitamise eesmärk on väärtustada vabatahtlikku tegevustVabatahtlike keskuse tegevuse alustamise eesmärk on väärtustada vabatahtlikku tegevust
Noored taimetoitlased otsivad taimetoidurestorani käivitamiseks investorite tugeNoored taimetoitlased otsivad taimetoidurestorani avamiseks / asutamiseks / rajamiseks investorite tuge
Mittetulundusühing käivitas ringraja rekonstrueerimishankeMittetulundusühing alustas / algatas ringraja rekonstrueerimishanke
Stampsõna, mille kasutusega sageli liialdatakse. Võib teha lause sisu ähmaseks ja laialivalguvaks. Saab asendada täpsema ja neutraalsema sõnaga.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Tehnikakujundid lülitama ja käivitama

käsitlema
1. mingi küsimusega v probleemiga tegelema, midagi arutama, kõne alla võtma
2. keemiliselt mõjutama
3.käsitsema
Meie firma polümeersavi on kergesti käsitletav ja kohe kasutamiseks valmisMeie firma polümeersavi on kergesti käsitsetav ja kohe kasutamiseks valmis
Plastitöötluse operaator käsitleb plastitöötlusseadmeidPlastitöötluse operaator käsitseb plastitöötlusseadmeid
Kuulipildurikursuse eesmärk oli harjutada relvade käsitlemise oskustKuulipildurikursuse eesmärk oli harjutada relvade käsitsemise oskust
4.käitlema, kohtlema, tegelema
Erakorralise meditsiini osakondadesse pöörduvate patsientide käsitlemise kordErakorralise meditsiini osakondadesse pöörduvate patsientide käitlemise / kohtlemise kord / Erakorralise meditsiini osakondadesse pöörduvate patsientidega tegelemise kord
Ettevõttel on õigus anda kõigi tähtajaks tasumata arvete käsitlemine üle inkassofirmaleEttevõttel on õigus anda kõigi tähtajaks tasumata arvete käitlemine üle inkassofirmale / Ettevõttel on õigus anda kõigi tähtajaks tasumata arvetega tegelemine üle inkassofirmale
5.käsitama, mõistma
Suunatud kõnet käsitletakse kui iseseisvat kõnet, mis on algatatud kõnet suunava kliendi pooltSuunatud kõnet käsitatakse kui iseseisvat kõnet, mille on algatanud kõnet suunav klient (vt ka poolt)
Kliendiandmete hulka kuuluvad ka muud pangasaladusena käsitletavad andmedKliendiandmete hulka kuuluvad ka muud pangasaladusena käsitatavad andmed
Sageli aetakse omavahel segamini paronüümid käsitama, käsitlema, käsitsema, käitama ja käitlema ning kasutatakse neid vales tähenduses.

läbikaudu, abil, tõttu, tagajärjel
Palun esitage dokumendid läbi sekretäriPalun esitage dokumendid sekretäri kaudu / Palun esitage dokumendid sekretärile
Projekti eesmärk on tutvustada kohalikku piirkonda läbi pärimuseProjekti eesmärk on tutvustada kohalikku piirkonda pärimuse kaudu
Peaaegu alati on võimalik edu või tagasiminekut mõõta, vahel küll läbi kaudsete näitajatePeaaegu alati on võimalik edu või tagasiminekut mõõta, vahel küll kaudsete näitajate abil / põhjal
Läbi Euroopa Komisjoni ettepaneku võivad laieneda nõuded kodulehtedele ja mobiiliteenusteleEuroopa Komisjoni ettepaneku tagajärjel / tõttu võivad hakata kehtima nõuded kodulehtedele ja mobiiliteenustele (vt ka laienema)
Euroopa Kalandusfond rahastab projekti, millele osutab tugiteenuseid Tartu Ülikool läbi oma allasutuse Eesti mereinstituudiEuroopa Kalandusfond rahastab projekti, millele osutab tugiteenuseid Tartu Ülikooli allasutus Eesti mereinstituut / Eesti mereinstituut kui Tartu Ülikooli allasutus
Sõna läbi märgib eesti keeles eeskätt ruumis liikumist. Seda sõna pole soovitatav kasutada tähendustes kaudu, tõttu, teel, abil, varal, mööda, üle.
Loe lisaks: Henn Saari keelesaade „Keeleviga nagu paha putukas”
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Eksimusi ees- ja tagasõnade osas”, lk 48–49

majandused mitm (inglise economies)
Majandus- ja rahaliidu eesmärk on tuua suuremat kasu Euroopa Liidu majandusele tervikuna ja ka liikmesriikide majandustele eraldiMajandus- ja rahaliidu eesmärk on tuua suuremat kasu kogu Euroopa Liidu majandusele ja ka iga liikmesriigi majandusele eraldi (vt ka tervikuna)
Iga Euroopa Liidu kandidaat peab olema vastuvõetav euroala suurimatele majandustele: Prantsusmaale ja SaksamaaleIga Euroopa Liidu kandidaat peab olema vastuvõetav euroala tugevaima majandusega riikidele: Prantsusmaale ja Saksamaale
Majandus on abstraktsõna, mida ei sobi kasutada mitmuses.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Mõttetu mitmus”, lk 56–57

maksimaalselt <määrsõnana> ⇒ kõige rohkem, rohkem kui; väga palju; võimalikult
Ühe lapsepileti kohta võib osta maksimaalselt 2 lapsevanemapiletitÜhe lapsepileti kohta võib osta kõige rohkem 2 lapsevanemapiletit / Ühe lapsepileti kohta ei või osta üle 2 lapsevanemapileti
Nende inimeste kriitika on põhjendatud, kes ise on kõvasti vaeva näinud ja maksimaalselt panustanudNende inimeste kriitika on põhjendatud, kes ise on kõvasti vaeva näinud ja väga palju panustanud
Meie ettevõtte eesmärk on operatiivne ja maksimaalselt efektiivne klientide teenindamineMeie ettevõtte eesmärk on teenindada kliente operatiivselt ja võimalikult efektiivselt
Nii lt-tuletis kui ka võõrsõnaga liialdamine võib muuta sõnastuse keerukaks ja kantseliitlikuks. Omasõna on sageli täpsem.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

maksimaliseerima, maksimiseerimamaksimeerima, suurendama
Kui eesmärk on kasumi maksimiseerimine, siis on töötajate hindamine efektiivne juhtimismeetodKui eesmärk on kasumi maksimeerimine, siis on töötajate hindamine efektiivne juhtimismeetod / Kui eesmärk on kasumit maksimeerida, siis on töötajate hindamine efektiivne juhtimismeetod
Vaipkatte eesmärk on maksimaliseerida kõndimismugavust ja suurendada korrustevahelist helikindlustVaipkatte eesmärk on suurendada kõndimismugavust ja korrustevahelist helikindlust
Ületuletus. Maksimaliseerima ja maksimiseerima sisaldavad sõnaosi, mis eesti keele seisukohast on ülearused. Omasõna on sageli paremini mõistetav.
Vt ka minimaliseerima
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „eerima-tegusõna: üksi ja teistega”

masterplaan (inglise master plan)
1. ehüldplaan, põhiplaan, originaalplaan, generaalplaan
Eesmärgiks on koostada eskiis, mis pakuks välja golfiväljaku masterplaaniEesmärk on koostada eskiis, mis pakuks välja golfiväljaku üldplaani / põhiplaani / generaalplaani
Riigikogu poolt heaks kiidetud haiglate ümberkujundamise masterplaanRiigikogu heaks kiidetud haiglate ümberkujundamise põhiplaan / üldplaan
2.arengukava
Taani firma koostatud masterplaanis prognoositakse sadama kaubamahu suurenemist 1,2 miljoni tonniniTaani firma koostatud arengukavas prognoositakse sadama kaubamahu suurenemist 1,2 miljoni tonnini
Masterplaani strateegiline põhiülesanne on kujundada Lõuna-Eesti ja Kirde-Läti ühine reisisihtkoht: Haanja–AluksneArengukava strateegiline põhiülesanne on kujundada Lõuna-Eesti ja Kirde-Läti ühine reisisihtkoht: Haanja–Aluksne
Kehv laen inglise keelest, omasõnad või vanemad laenud on sageli täpsemad.

mikrolaen (inglise microcredit) ⇒ väikelaen
Projekti eesmärk on pakkuda ettevõtlusalast koolitust ja mikrolaenu maal elavatele naisteleProjekti eesmärk on pakkuda ettevõtluskoolitust ja väikelaenu maal elavatele naistele (vt ka -alane)
Kesksel kohal on mikrolaen ja teised paindlikud rahastamisviisid kohaliku ettevõtluse toetuseksKesksel kohal on väikelaen ja teised paindlikud rahastamisviisid kohaliku ettevõtluse toetuseks
Mikrolaenu tagasimaksmise tähtaeg on tavaliselt 15 päevast kuni 24 kuuniVäikelaenu tagasimaksmise tähtaeg on tavaliselt 15 päevast kuni 24 kuuni
Omasõna on läbipaistvam kui võõrsõna.

mitteolulineebaoluline; väheoluline
Krediidiasutus võib jätta teabe avalikustamata juhul, kui see on mitteolulineKrediidiasutus võib jätta teabe avalikustamata juhul, kui see pole oluline / on ebaoluline
Erimeelsusi esines väga üksikutes kohtades ja need olid mitteolulisedErimeelsusi esines väga üksikutes kohtades ja need polnud olulised
Eesmärk on saavutada jäätmekäitluskulutuste mitteoluline tõus keskkonnatasude üleüldise tõusu olukorrasEesmärk on saavutada, et jäätmekäitluskulutused keskkonnatasude üleüldise tõusu olukorras ei suureneks
Eetikakomitee ei saa sponsorit kohustada esitama mitteolulisi muudatusiEetikakomitee ei saa sponsorit kohustada esitama väheolulisi / ebaolulisi muudatusi
Mitteolulised kõrvalekalded fikseeritakse ehitustööde päevikus ja joonistelEbaolulised kõrvalekalded fikseeritakse ehitustööde päevikus ja joonistel
Mitte- liitsõna esiosana võib teha teksti kohmakaks ja kantseliitlikuks, muud keelelised vahendid on tihtipeale paremad.
Vt ka mitte-

mobiilsused mitm (inglise mobilities) ⇒ liikumine, reisimine; liikumisvalmidus, mobiilsus
Koostöö raames toimuvad rahvusvahelised mobiilsusedKoostöö raames toimub rahvusvaheline liikumine
Projekti eesmärk on mobiilsuste ja koostöö arendamine kahe regiooni vahelProjekti eesmärk on liikumise ja koostöö arendamine kahe regiooni vahel
Kuna nende projektide puhul mobiilsusteks raha ei eraldata, käib suhtlus arvuti kauduKuna nende projektide puhul reisideks raha ei eraldata, käib suhtlus arvuti kaudu
Tabel on täidetud taotluse põhjal, palun teha parandused vastavalt projekti lõplikule mobiilsuste seisuleTabel on täidetud taotluse põhjal, palun teha parandused projekti käigus tehtud reiside / toimunud liikumise lõpliku seisu põhjal (vt ka vastavalt)
Projekti eesmärk on tutvuda partnermaade kultuuriga mobiilsuste, kodumajutuste, esitluste ja ühiste tegevuste käigusProjekti eesmärk on tutvuda partnermaade kultuuriga reiside / väljasõitude, kodumajutuste, esitluste ja ühiste tegevuste käigus
Toorlaen inglise keelest. Omasõnad või ainsus on loomulikumad ja selgemad.

paljulapseline, paljulasteline (vene многодетная), suurelapselinelasterohke, lasterikas, suurpere
Projekti eesmärk on korraldada üritus, kuhu on kutsutud Tartu valla suurelapselised peredProjekti eesmärk on korraldada üritus, kuhu on kutsutud Tartu valla lasterohked pered / suurpered
Rahvaliit taotleb paljulapselistele emadele sooduspensioniRahvaliit taotleb lasterikastele / suurperede emadele sooduspensioni
Soodustame paljulasteliste perede ühingu tegevustSoodustame lasterikaste perede / suurperede ühingu tegevust
Sõna suurelapseline võib moonutada tähendust. Paljulapseline ja paljulasteline on toortõlked vene keelest.

perioodiliselt <määrsõnana> ⇒ korrapäraselt; korraline; aeg-ajalt; perioodiline
Perioodiliselt makstavate hüvitiste ümberarvutamisel võetakse aluseks hindade ja elukalliduse muutusKorrapäraselt makstavate hüvitiste ümberarvutamisel võetakse aluseks hindade ja elukalliduse muutus
Uuendage perioodiliselt oma viirusetõrjeprogrammiUuendage korrapäraselt / aeg-ajalt oma viirusetõrjeprogrammi
Perioodiliselt esitatavate aruannete eesmärk on pidev järelevalve reitinguagentuuride ülePerioodiliste aruannete eesmärk on pidev järelevalve reitinguagentuuride üle
lt-määrsõna võib sõnastuse teha kantseliitlikuks ja mitmemõtteliseks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

personaliseeritudindividuaalne, individuaal-, eri-, ainu-; isikupärane
Ettevõte valmistab voodeid personaliseeritud projekti järgiEttevõte valmistab voodeid individuaalprojekti / eriprojekti järgi
Tellige personaliseeritud köögimööbel Eesti tootjaltTellige isikupärane köögimööbel Eesti tootjalt
Meie poest saad tellida personaliseeritud meeneidMeie poest saad tellida individualiseeritud / isikupäraseid meeneid
Meie eesmärk on pakkuda igale kliendile personaliseeritud lahendusiMeie eesmärk on pakkuda igale kliendile individuaalseid / personaalseid lahendusi
Omasõna või vanem võõrsõna on sageli selgem kui võõrsõna.
Vt ka personaliseerima
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

pikaaegselt, pikaajaliselt <määrsõnana> ⇒ pikka aega, pika aja jooksul, kaua; pikaajaline
Elemendi vastupidavust ja stabiilsust saab katsetada ainult pikaaegseltElemendi vastupidavust ja stabiilsust saab katsetada ainult pika aja jooksul
Euroopa Liidul on pikaajaliselt välja kujunenud kogemus nende probleemide lahendamiselEuroopa Liidul on pika aja jooksul välja kujunenud nende probleemide lahendamise kogemus / Euroopa Liidul on pikaajaline nende probleemide lahendamise kogemus
Kohaliku omavalitsuse tulubaasi ümberkujundamise eesmärk on pikaajaliselt võimalikult stabiilse eelarvetulubaasi kujundamineKohaliku omavalitsuse tulubaasi ümberkujundamise eesmärk on võimalikult stabiilne eelarvetulubaas pikaks ajaks / pika aja jooksul
Sadamat pikaajaliselt rentinud firma tellitud ekspertiisi järgi ei tohi raske puukoormaga autod kaile sõitaSadamat juba kaua / pikka aega rentinud firma tellitud ekspertiisi järgi ei tohi raske puukoormaga autod kaile sõita
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka pikemaaegselt, pikemaajaliselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

pilootima, piloteerima
1. õhusõidukit juhtima
2. (inglise pilote) ⇒ katsetama, proovima; tutvustama; sisse töötama, juurutama
Eile algas uuele infosüsteemile ülemineku viimane pilootimineEile algas uuele infosüsteemile ülemineku viimane katsetamine / proovimine
Digiretsept on pilootimiseks valmisDigiretsept on katsetamiseks valmis
Koolitus- ja nõustamisprogrammi piloteeriti neljas grupisKoolitus- ja nõustamisprogrammi katsetati / tutvustati neljas rühmas (vt ka grupp)
Hanke eesmärk on kavandada ja piloteerida kohanemisprogramm täiskasvanud kodanike paremaks lõimimiseksHanke eesmärk on kavandada ja sisse töötada kohanemisprogramm täiskasvanud kodanike paremaks lõimimiseks
Põhjendamatu toorlaen inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem.
Vt ka pilootfaas, pilootkatse, pilootprojekt, pilootuuring
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

pilootprojekt (inglise pilot project), piloot (inglise pilot) ⇒ juhtprojekt, näidisprojekt, katseprojekt, prooviuuring
Eestil ja Lätil on võimalik olla neis pilootides muule Euroopale pioneer ja piloteerijaEestil ja Lätil on võimalik olla neis projektides / katseprojektides muule Euroopale pioneer ja katsetaja (vt ka piloteerima)
Lapsehoidjate pilootprojekti eesmärk on toetada vähemalt 1,5 aastat lapsehoolduspuhkusel viibinud vanemaidLapsehoidjate juhtprojekti / katseprojekti eesmärk on toetada vähemalt 1,5 aastat lapsehoolduspuhkusel viibinud vanemaid
Suurem osa kunagi pilootprojektidena algatatud üritusi on praeguseks riigieelarvelisedSuurem osa kunagi katseprojektidena algatatud üritusi on praeguseks riigieelarvelised
Laialivalguva sisuga toorlaen, muu sõna on sageli täpsem.
Vt ka pilootima, piloteerima, pilootfaas, pilootkatse, pilootuuring

poliitikad mitm
1. (inglise politics) ⇒ poliitika, poliitilised vaated, seisukohad, veendumused
Eesmärk on lapsi ja peresid puudutavate poliitikate stabiilsusEesmärk on lapsi ja peresid puudutava poliitika stabiilsus
Läbi Euroopa Liidu erinevate poliitikate on võimalik kõige paremini mõista liidu toimimise eesmärke ja tegutsemise vajalikkustEuroopa Liidu eri poliitikavaldkondade kaudu on võimalik kõige paremini mõista liidu toimimise eesmärke ja tegutsemise vajalikkust (vt ka läbi)
2. (inglise policies) ⇒ poliitika, reeglid, strateegiad, tegevuskavad, meetmed, vahendid, põhimõtted, abinõud, kord
Puuetega inimeste vajadusi võetakse arvesse kõikide erinevate poliitikate koostamiselPuuetega inimeste vajadusi võetakse arvesse kõikide tegevuskavade / strateegiate koostamisel (vt ka erinev)
Meie töötajad kohustuvad järgima kõiki töötervishoiu ja tööohutuse poliitikaidMeie töötajad kohustuvad järgima kõiki töötervishoiu ja tööohutuse reegleid / abinõusid / põhimõtteid
Töötaja kohustus on teada poliitikaid, mis tema töö ja otsuste kohta kehtivad, ning neile vastavalt tegutsedaTöötaja kohustus on teada reegleid / meetmeid, mis tema töö ja otsuste kohta kehtivad, ning nende järgi / kohaselt tegutseda (vt ka vastavalt)
Poliitika on eesti keeles loendamatu sõna, abstraktsõna. Mitmus on inglise keele mõjuline. Sageli on mõistlik asendada täpsema või kitsama valdkonna sõnaga.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Mõttetu mitmus”, lk 58–60

praktikalinepraktiline, praktika-
Praktikalise osa käigus said kursuslased teada, kuidas toiduaineid ette valmistadaPraktilise osa / Praktika käigus said kursuslased teada, kuidas toiduaineid ette valmistada
Praktika eesmärk on täiendada üliõpilaste raamatupidamis- ja analüüsiteadmisi praktikalise töö käigusPraktika eesmärk on täiendada üliõpilaste raamatupidamis- ja analüüsiteadmisi praktilise / tegeliku töö käigus
Kursuse lõpus tuleb teha praktikaline eksamKursuse lõpus tuleb teha praktikaeksam
Praktika on ika-lõpuga võõrsõna, mis line-liite ees lüheneb lõppsilbi -ka võrra. Lõppsilp säilib vaid siis, kui eri sõnu on vaja tähenduslikult lahus hoida, nt füüsiline ja füüsikaline.
Vt ka logistikaline
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi”, lk 104–105

preventatiivnepreventiivne, ennetav
Uurimistöö eesmärk oli kirjeldada kooli- ja pereõdede rolli preventatiivsel nõustamisel koolinoorte alkoholitarbimise vähendamiseksUurimistöö eesmärk oli kirjeldada kooli- ja pereõdede tegevust / tähtsust koolinoorte alkoholitarbimise vähendamise preventiivsel / ennetaval nõustamisel (vt ka roll)
Oluline on ka avalikkuse teavitamine kutsehaigusest kui haigusest ning preventatiivne tööOluline on ka avalikkuse teavitamine kutsehaigusest kui haigusest ning ennetustöö
Lähenemiskeeld on preventatiivne õiguskaitsevahend, mida on võimalik kohaldada nii tsiviil- kui ka kriminaalasjadesLähenemiskeeld on preventiivne / tõkestav õiguskaitsevahend, mida on võimalik kohaldada nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades
Ületuletus. Sõna preventiivne tuleb prantsuse sõnast préventif.
Vt ka preventsioon

profiit kasum
Panga profiit tõusis möödunud aastal 33% võrra
Saade lõikab inimeste teadmatuselt profiiti (saab kasumit)
Planeeringus on hoitud madalat profiiti Loobu jõe suhtes eesmärgiga mitte mõjutada ega muuta looduslikku kooslustPlaneeringus on võetud eesmärk mitte mõjutada ega muuta Loobu jõe looduslikku kooslust
Langusaastatel alustava väikeettevõttena oleme eelistanud hoida madalat profiitiLangusaastatel alustava väikeettevõttena oleme eelistanud hoida varju / jääda tagaplaanile / tegutseda ettevaatlikult
Aastaid ajakirjanduses madalat profiiti hoidnud ravimifirma omanik ei taha ka sellest tehingust rääkidaAastaid ajakirjandusest hoiduv / ajakirjandusega suhtlemist vältiv ravimifirma omanik ei taha ka sellest tehingust rääkida
Madalat profiiti hoidma on nii sisult kui ka stiililt sobimatu väljend.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Hoiab madalat profiili

protseduur (inglise procedure) ⇒ menetlus, toiming; kord
Ametikirja koostamise ja vormistamise protseduuri järgi koostab ja vormistab ametikirja kavandi assistentAmetikirja koostamise ja vormistamise korra järgi koostab ja vormistab ametikirja kavandi assistent
Selle eesmärk oli suurendada liikmesriikide hanke protseduuride läbipaistvust ja vähendada diskrimineerimistSelle eesmärk oli suurendada liikmesriikide hankemenetluste läbipaistvust ja vähendada diskrimineerimist
Põhjendamatu võõrsõnalembus. Mujal kui meditsiinivaldkonnas võiks asendada omasõnaga.
Vt ka protseduurireeglid

põhikirjalikpõhikirjaline
Ühenduse põhikirjalik eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ega jaotamineÜhenduse põhikirjaline eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ega jaotamine
Annetused parteikassase on tihti lausa põhikirjalik kohustusAnnetused parteikassase on tihti lausa põhikirjaline / põhikirjas fikseeritud kohustus
Sõna kirjalik ei tähenda sama mis kirjaline. Liitsõnades kasutatakse harilikult osist -kirjaline, nt 'põhikirjas fikseeritud' on põhikirjaline, 'käskkirjas fikseeritud' käskkirjaline, 'ringkirjana välja antud' ringkirjaline jne.

pädevused mitm (inglise competences)
1.pädevus, asjatundlikkus, kompetentsus
Üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete kaudu, ent ka tunni- ja koolivälises tegevusesÜldpädevus kujuneb kõigi õppeainete kaudu, ent ka tunni- ja koolivälises tegevuses
Eesmärk oli edendada maakonna klassiõpetajate haridustehnoloogilisi pädevusiEesmärk oli edendada maakonna klassiõpetajate haridustehnoloogilist pädevust
2.oskused, teadmised
Need pädevused peaksid tagama toimetuleku ka ülikoolisNeed oskused / teadmised peaksid tagama toimetuleku ka ülikoolis
Vajalike pädevuste detailne kirjeldamine aitab juhil arendada töötajaid ettevõtte eesmärkide pooleVajalike oskuste / teadmiste detailne kirjeldamine aitab juhil arendada töötajaid ettevõtte eesmärkide poole
Inglise keele mõjul kasutatakse mitmuses, kuigi õige oleks ainsuses, sest tegu on loendamatu nimisõnaga. Ka inglise keeles on competence loendamatu nimisõna, mida kasutatakse valesti.

remigreerimaremigreeruma
Poliitika eesmärk peab olema vabatahtliku remigreerimise soodustaminePoliitika eesmärk peab olema vabatahtliku remigreerumise soodustamine
u-liitega tegusõna on süsteemipärasem, sest väljendab paremini ühest olukorrast teise siirdumist.
Vt ka emigreerima, immigreerima, migreerima
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „-eerima või -eeruma

riigisiseselt <määrsõnana> ⇒ riigis, riigi piires, riigi sees, riigisisesi
Enamik pagulastest ja riigisiseselt ümberasustatud isikutest tulevad riikidest, kus on aastaid valitsenud konfliktid ja tagakiusamineEnamik pagulastest ja riigi sees / riigi piires ümberasustatud isikutest tulevad riikidest, kus on aastaid valitsenud konfliktid ja tagakiusamine
Eelnõu eesmärk on riigisiseselt määrata valitsusasutused, kes täidavad kodanikualgatuse määrusest tulenevaid kohustusiEelnõu eesmärk on määrata riigis valitsusasutused, kes täidavad kodanikualgatuse määrusest tulenevaid kohustusi
Riigisiseselt määratakse asutus, kes suudab kontrollida veebisüsteemide vastavust rakendusmäärusest tulenevatele tehnilistele nõueteleRiik määrab asutuse, kes suudab kontrollida veebisüsteemide vastavust rakendusmäärusest tulenevatele tehnilistele nõuetele
Ületuletus. lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka siseriiklikult, -siseselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

sidustamasiduma, seostama
Assotsiatsiooni liikmeks võib olla juriidiline isik, kelle tegevus on sidustatud ülikooli tegevusegaAssotsiatsiooni liikmeks võib olla juriidiline isik, kelle tegevus on seotud ülikooli tegevusega
Valdkondlike arengueesmärkide ja keskkonnakaitse eesmärkide paremaks sidustamiseks koostatakse tegevuskavasidValdkondlike arengueesmärkide ja keskkonnakaitse eesmärkide paremaks sidumiseks / seostamiseks koostatakse tegevuskavasid
Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev koguNõunike kogu on kooli ja ühiskonda siduv nõuandev kogu
Eesmärk on kutseõpe teiste haridusliikide ja -tasemetega paremini sidustadaEesmärk on kutseõpe teiste haridusliikide ja -tasemetega paremini siduda / seostada
Hästi toimivad ning sidustatud andmebaasid ja infosüsteemidHästi toimivad ning omavahel seotud andmebaasid ja infosüsteemid
Ületuletus. Tuletis suurendab paronüümide hulka.

skriinimine, skriining (inglise screening) ⇒ sõeluuring, sõelumine, kontroll, jälgimine; taustauuring
Eesmärk on elanike skriinimine melanoomi või nahavähi varajaste juhtude avastamiseksEesmärk on elanike sõeluuring / valikuline kontroll melanoomi või nahavähi varajaste juhtude avastamiseks
Skriining aitab kaasa emakakaelavähi varasele avastamiseleSõeluuring / Kontroll aitab kaasa emakakaelavähi varasele avastamisele
Skriinimine pidi välja selgitama, kas laagris olevatel isikutel on õigus saada juriidilist, materiaalset ja poliitilist abiTaustauuring pidi välja selgitama, kas laagris olevatel isikutel on õigus saada juriidilist, materiaalset ja poliitilist abi
Piloteerime ja rakendame uimastisõltuvuse skriinimise, varase märkamise ja sekkumise teenuseid tervishoiusüsteemisKatsetame / Tutvustame ja rakendame uimastisõltuvuse jälgimise, varase märkamise ja sekkumise teenuseid tervishoiusüsteemis (vt ka piloteerima)
Toorlaen inglise keelest. Omasõna on sageli täpsem ja selgem.
Vt ka skriinima

stiililiselt <määrsõnana> ⇒ stiili poolest, stiililt
Samuti on teksti korrigeeritud stiililiseltSamuti on korrigeeritud teksti stiili
Eesmärk on saavutada stiililiselt ühtne ja terviklik etendusEesmärk on saavutada stiili poolest / stiililt ühtne ja terviklik etendus
lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

suunas, suunal
1. (sageli ülearune)
Uue asepresidendi prioriteet on selgitada Euroopa Liidu suunalt planeeritavaid olulisi muudatusi kohustuslikus auditeerimisesUue asepresidendi prioriteet on selgitada Euroopa Liidus / Euroopa Liidu planeeritavaid olulisi muudatusi kohustuslikus auditeerimises
Helsingi suunal lennatakse endiselt rohkem kui Tallinna suunalHelsingisse lennatakse endiselt rohkem kui Tallinna
Põllumajandus peab arenema konkurentsivõimelisuse suunalPõllumajandus peab arenema konkurentsivõimelisemaks
Raha on praegu liikunud stabiliseerimisreservi suunalRaha on praegu liikunud stabiliseerimisreservi
2.poole; küljes, kandis
Ameerika Ühendriigid püüdlevad poliitilise korrektsuse suunasAmeerika Ühendriigid püüdlevad poliitilise korrektsuse poole
Kaassõnadena on nii suunas kui ka suunal enamasti umbmäärase tähendusega ja võivad hägustada lause mõtet.
3.liinil, vahel
Edelaraudtee tihendab liiklust Tallinna-Tartu suunalEdelaraudtee tihendab liiklust Tallinna-Tartu liinil / Tallinna ja Tartu vahel
Suund tähendab liikumise sihti. Edasi-tagasiliikumise kohta on parem kasutada täpsemat sõna.
4.valdkonnas, teemal
Eriala eesmärk on koolitada turismispetsialiste ja keskastmejuhte kolmel suunalEriala eesmärk on koolitada turismispetsialiste ja keskastmejuhte kolmes valdkonnas
Väljend mingil suunal v mingis suunas tegutsema mõjub kantseliitlikult.
Vt ka suunama
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Suunas
Loe lisaks: Tiina Leemetsa artikkel „Uusi arenguid suuna suunal”
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Eksimusi ees- ja tagasõnade osas”, lk 58–59

-sõbralik (inglise friendly v soome ystävällinen) ⇒ -hoidlik, -säästlik; -mugav; arvestav
Meie eesmärk on kasutada trükkimisel võimalikult keskkonnasõbralikke materjaleMeie eesmärk on kasutada trükkimisel võimalikult keskkonnahoidlikke / keskkonnasäästlikke materjale
Loodussõbralike toodete valmistamiseks kulutatakse vähem taastumatuid loodusvarasidLoodussäästlike toodete valmistamiseks kulutatakse vähem taastumatuid loodusvarasid
Kuidas teha kasutajasõbralikku kodulehedisaini?Kuidas teha kasutusmugavat kodulehedisaini?
Peenkristalne ja pehme võidemesi on tarbijasõbralikPeenkristalset ja pehmet võidemett on mugav kasutada
Nahasõbralik sääse-puugi peletusvahend lasteleNahale kahjutu / Allergiaohutu sääse-puugi peletusvahend lastele
Kõige paremini vähendaks tööpuudust tööturusõbralik seadustikKõige paremini vähendaks tööpuudust tööturgu arvestav / tööturu vajadusi arvestav seadustik
Toortõlge inglise või soome keelest, mille kõrval on eesti keeles ka teisi, täpsemaid ja mitmekesiseimaid väljendusvahendeid.

tulevikuprognoosennustus, prognoos
Tulevikuprognoos sõltub suuresti sellest, kuivõrd suudab riigi juhtimisel pääseda mõjule arukusEnnustus / Prognoos sõltub suuresti sellest, kuivõrd suudab riigi juhtimisel pääseda mõjule arukus
Eesmärk on seiratavast keskkonnast tõese info saamine ja selle põhjal tehtav tulevikuprognoosEesmärk on seiratavast keskkonnast tõese info saamine ja selle põhjal tehtav ennustus / prognoos
Liiane liitsõna.

vaheline
Ministeeriumidevaheline koostöö paraneb programmi tulemusenaMinisteeriumide koostöö paraneb programmi tulemusena
Vastavalt meievahelisele telefonivestlusele saadan Teile pakkumiseMeie telefonivestluse põhjal saadan Teile pakkumise (vt ka vastavalt)
Kultuuridevahelised erinevused: kuidas edukalt ületada kultuuribarjääreKultuuride erinevused: kuidas edukalt ületada kultuuribarjääre
Seminari eesmärk on parandada osakondadevahelist suhtlemist ja koostöödSeminari eesmärk on parandada osakondade suhtlemist ja koostööd / Seminari eesmärk on parandada suhtlemist ja koostööd osakondade vahel
Linnadevaheliste kauguste arvestamisel on võetud arvesse ainult kattega teedLinnade vahekauguste arvestamisel on võetud arvesse ainult kattega teed
Sageli ülearune. Mõnikord saab lühemalt ja lihtsamalt väljenduda sõnaga vahel või liitsõna abiga. Liita on mõtet ainult neid tüvesid, mis on mõiste väljendamiseks hädavajalikud. Terminite kompaktsus vähendab teksti liiasust ja lõtvust.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Liialdagem mõõdukalt!”

vastastikuselt <määrsõnana> ⇒ vastastikku
Organisatsioone liidavad ühised strateegilised huvid ning valmidus vastastikuselt kasulikuks koostööksOrganisatsioone liidavad ühised strateegilised huvid ning valmidus vastastikku kasulikuks koostööks
Kõik Tartu Uisukooli õpilased, õpilaste esindajad, treenerid ja klubi juhtkond kohustuvad käituma vastastikuselt korrektselt ja lugupidavaltKõik Tartu Uisukooli õpilased, õpilaste esindajad, treenerid ja klubi juhtkond kohustuvad käituma vastastikku / üksteisega / teineteisega korrektselt ja lugupidavalt
Eesmärk oli luua kontakte inimeste ning organisatsioonidega, kellega oleks võimalus teha edaspidi vastastikuselt huvipakkuvat koostöödEesmärk oli luua kontakte inimeste ning organisatsioonidega, kellega oleks võimalus teha edaspidi vastastikku huvipakkuvat koostööd
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

veelkordselt <määrsõnana> ⇒ veel kord
Sotsiaalkomisjon arutas eile veelkordselt õiguskantsleri ettepanekutSotsiaalkomisjon arutas eile veel kord õiguskantsleri ettepanekut
Tuletame veelkordselt meelde, et alates 1. jaanuarist 2003 on võimalik internetis näha kõiki meditsiiniraamatukokku saabunud raamatuidTuletame veel kord meelde, et alates 1. jaanuarist 2003 on võimalik internetis näha kõiki meditsiiniraamatukokku saabunud raamatuid
Käesoleva konverentsi eesmärk ongi veelkordselt teadvustada e-raha arengu probleemeKonverentsi eesmärk ongi veel kord teadvustada e-raha arengu probleeme (vt ka käesolev)
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

vernakulaarne (inglise vernacular) ⇒ kohalik, kohalikus stiilis; kodumaine, pärismaine
Türi vanemate elamute arhitektuur on lakooniline, vernakulaarneTüri vanemate elamute arhitektuur on lakooniline, Türile iseloomulik
Võistluse eesmärk on saada vernakulaarse arhitektuuri traditsioonist lähtuva uushoonestuse kuvandeidVõistluse eesmärk on saada rahvaarhitektuuri / kohaliku arhitektuuri / kohaliku pärandkultuuri traditsioonist lähtuva uushoonestuse kuvandeid
Laialivalguva sisuga toorlaen, mida on sageli võimalik asendada täpsema sõnaga.
vernakulaarne arhitektuurrahvaarhitektuur

võlgnevus
1. võlguolek
Eesmärk on teadvustada võlgnikule ülemäärase võlgnevuse põhjusi ja tagajärgi, õpetada võlgnikku tulevikus võlgnevust vältima
2.võlg
Palume tasuda võlgnevus 40 eurotPalume tasuda võlg 40 eurot
Klient ei ole võlgnevust tasunud 7 päeva jooksul meeldetuletuskirja saamisest arvatesKlient ei ole võlga tasunud 7 päeva jooksul meeldetuletuskirja saamisest arvates
Sõna kasutamine vales tähenduses.

välja tooma
1. välja aitama
Päästjad tõid mehe tulest välja
2. (vene вывести) ⇒ esile tõstma, näitama, esitama, tähelepanu juhtima, rõhutama
Sadamaseaduse eelnõus on eraldi välja toodud sadamakapteni institutsioonSadamaseaduse eelnõus on eraldi esile toodud / näidatud sadamakapteni institutsioon
Nõuetekohase menetluse huvides pean ma välja tooma eelkõige kaks küsimustNõuetekohase menetluse huvides pean ma esile tõstma eelkõige kaks küsimust / Nõuetekohase menetluse huvides pean ma tähelepanu juhtima eelkõige kahele küsimusele
Tegevuskavas peaks selgelt välja tooma, milline on mahepõllumajanduse panus järgmistes valdkondadesTegevuskavas peaks selgelt näitama / esitama, milline on mahepõllumajanduse panus järgmistes valdkondades
3. (vene вывести) ⇒ esitama, nimetama
Nimede väljatoomine kaitsepolitsei aastaraamatus pole eesmärk omaetteNimede nimetamine kaitsepolitsei aastaraamatus pole eesmärk omaette
Kollektiivsete koondamiste puhul peab tööandja ametiühingule välja tooma koondamise põhjusedKollektiivsete koondamiste puhul peab tööandja ametiühingule esitama / nimetama koondamise põhjused
Vene keele mõjuline sõna, mille asemel sobib sageli kasutada täpsemaid väljendeid.

üheaegselt, üheajaliselt <määrsõnana> ⇒ ühel ajal, samal ajal, korraga, ühekorraga, ühtaegu
Sel aastal aegub üheaegselt üle 450 000 isikut tõendava dokumendiSel aastal aegub samal ajal / korraga / ühel ajal üle 450 000 isikut tõendava dokumendi
Rahvusraamatukogu täidab üheaegselt paljusid funktsiooneRahvusraamatukogu täidab ühtaegu / korraga paljusid funktsioone
Eesmärk oli tagada, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuksid kõigis omavalitsustes üheaegseltEesmärk oli tagada, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuksid kõigis omavalitsustes ühel ajal / samal ajal / ühekorraga
Serveri abil on võimalik tööle panna ka mitu virtuaalsüsteemi üheajaliseltServeri abil on võimalik tööle panna ka mitu virtuaalsüsteemi ühel ajal / samal ajal / korraga
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka samaaegselt, samaajaliselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

üleeuroopaliseltüle Euroopa, kogu Euroopas, Euroopa
Natura võrgustiku peamine eesmärk on säilitada üleeuroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisundNatura võrgustiku peamine eesmärk on säilitada Euroopas / kogu Euroopas ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund
Üleeuroopaliselt ühtse hotellitärnisüsteemiga liitumine suurendab Eesti atraktiivsust turistide silmisEuroopa ühtse hotellitärnisüsteemiga liitumine suurendab Eesti populaarsust turistide silmis (vt ka atraktiivne)
Põhimõtete kontrollimiseks on nii üleeuroopaliselt kui ka siseriiklikult ellu kutsutud hulgaliselt projektePõhimõtete kontrollimiseks on nii Euroopas kui ka Eestis ellu kutsutud hulgaliselt projekte (vt ka siseriiklikult)
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

ülekooliliselt <määrsõnana> ⇒ üle kooli, kogu koolis
Huvitegevuse eesmärk on õpilaste vaba aja mõtestatud ja eesmärgistatud sisustamine nii ülekooliliselt, vanuseastmete kaupa kui ka üksikute klasside lõikesHuvitegevuse eesmärk on õpilaste vaba aja mõtestatud ja eesmärgistatud sisustamine nii üle kooli, vanuseastmete kui ka üksikute klasside kaupa (vt ka lõikes)
Kevadel tähistame ülekooliliselt südamenädalat ja tubakavaba päevaKevadel tähistame üle kooli / kogu koolis südamenädalat ja tubakavaba päeva
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur