[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 26 artiklit

adresseerima
1. saadetisele aadressi kirjutama; info andmete asukohta osutama; suunama
2. (inglise address) ⇒ tegelema, käsile võtma, lahendust otsima, teada andma
Eelnõu adresseerib probleemeEelnõu tegeleb probleemidega
Neid probleeme ei ole valitsuse tegevusprogrammis adresseeritudNende probleemidega ei ole valitsuse tegevusprogrammis tegeldud
Põhuteater adresseeris aktiveeritud avaliku ruumi temaatikat ja propageeris ökoloogilist ehitusviisiPõhuteater tegeles aktiveeritud avaliku ruumi teemaga ja propageeris ökoloogilist ehitusviisi
Valitsuserakonna juhi kõne oli adresseeritud teise koalitsioonierakonna uuele esimeheleValitsuserakonna juhi kõne oli mõeldud teise koalitsioonierakonna uuele esimehele
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul. Omasõnad on enamasti täpsemad.

algselt, esialgselt <määrsõnana> ⇒ esialgu, esiotsa, algul, alul; esialgne
Koolimaja oli algselt mõeldud 300 õpilaseleKoolimaja oli esialgu / algul mõeldud 300 õpilasele
Algselt esitatud eelnõu versioonis ei ole sisulisi muudatusi tehtudEelnõu algversioonis ei ole sisulisi muudatusi tehtud
Hoones asus esialgselt Eesti NSV teenindusministeerium, pärast taasiseseisvumist tegutses selles RiigikontrollHoones asus algul Eesti NSV teenindusministeerium, pärast taasiseseisvumist tegutses selles Riigikontroll
Esialgselt on jõutud seisukohale, et hoonele tuleb leida uus elanike vajadusi arvestav otstarveOn jõutud esialgsele seisukohale, et hoonele tuleb leida uus elanike vajadusi arvestav otstarve
Ettepanek leidis esialgselt toetust majanduskomisjonisEsialgu toetati ettepanekut majanduskomisjonis (vt ka leidma)
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

alla kriipsutama
1. joont alla vedama, alla joonima
Parkimisplatsi infotahvlile on RMK pannud punasega alla kriipsutatud teate (punase kriipsuga alla joonitud)
2. (vene подчеркнуть) ⇒ rõhutama, toonitama, esile tõstma
Ma olen komisjoni poolt volitatud alla kriipsutama, et komisjon ei sea kahtluse alla kohtuvõimu otsuse pädevustKomisjon volitas mind toonitama, et me ei sea kahtluse alla kohtuvõimu otsuse pädevust (vt ka poolt)
Tahaksin alla kriipsutada, et kõik parandatud eelnõu sätted vastavad § 1 eesmärgileTahaksin rõhutada, et kõik parandatud eelnõu sätted vastavad § 1 eesmärgile
Tähenduse põhjendamatu laienemine vene keele mõjul võib teha sõnastuse kantseliitlikuks.

autorlusautorsus, autoriks olemine
Majanduskomisjon võib pretendeerida mõningale osale eelnõu autorlusestMajanduskomisjon võib pretendeerida mõningale osale eelnõu autorsusest
Autorikaitse seadus ütleb üheselt, et autorlus tekib publitseerimise hetkelAutorikaitse seadus ütleb üheselt, et autorsus tekib publitseerimise hetkel
Erakonnad on asunud levitama valimispabereid – enamik teeb seda autorlusega, Tartus aga on levitatud ka anonüümseid lendlehtiErakonnad on asunud levitama valimispabereid – enamik teeb seda oma nime all, Tartus aga on levitatud ka anonüümseid lendlehti
Tuletis peab märkima konkreetset seisundit (autoriks olekut), mitte sotsiaalset nähtust, seetõttu sobib sus-liide, mitte lus-liide.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi”, lk 102
Loe lisaks: Tiiu Erelti raamat „Terminiõpetus”, lk 252

grupeerima rühmitama, liigitama
7-kohalisi telefoninumbreid grupeeritakse alates tagantpoolt nelja ja kolme kaupa7-kohalisi telefoninumbreid rühmitatakse alates tagantpoolt nelja ja kolme kaupa
Vanuse järgi grupeeriti vastajad järgmiselt: ..Vanuse järgi liigitati / rühmitati vastajad järgmiselt: ..
Selle eelnõu järgi grupeeritakse ettevõtted suurteks, keskmisteks ja väikesteks tootjateksSelle eelnõu järgi rühmitatakse / liigitatakse ettevõtted suurteks, keskmisteks ja väikesteks tootjateks
Sõnastikus on mõisted esitatud tähestikulises järjekorras, kuid definitsioonid on grupeeritud teemade järgiSõnastikus on mõisted esitatud tähestikulises järjekorras, kuid definitsioonid on liigitatud teemade järgi
Soovitame stampsõnaks muutuva võõrsõna kõrval mitte unustada omasõnu. Omasõna võib vahel olla selgem ja täpsem.
Vt ka grupp

initsieerima (inglise initiate) ⇒ põhjustama, algatama
Eelnõu oli initsieeritud Liikluskindlustuse Fondi juhtkonna pooltEelnõu algatas Liikluskindlustuse Fondi juhtkond (vt ka poolt)
Olen initsieerinud arenguid Euroopas ja ülemaailmsetes organisatsioonidesOlen algatanud tegevussuundi / arengusuundi Euroopas ja ülemaailmsetes organisatsioonides (vt ka arengud)
Küsimus on initsieeritud Tallinna abilinnapea arvamusestKüsimuse põhjustas Tallinna abilinnapea arvamus / Küsimus tulenes Tallinna abilinnapea arvamusest
Võõrsõnaga liialdamine, omasõna on sageli täpsem. Teeb sõnastuse sageli kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

järgselt <määrsõnana>
1.järel, pärast
Käesoleva eelnõu esimese lugemise järgselt on Riigikogu teinud mõned parandusettepanekudEelnõu esimese lugemise järel on Riigikogu teinud mõned parandusettepanekud (vt ka käesolev)
Alkoholi tarbimise järgselt tuleb alati enne rooli istumist alkomeetriga oma joobeastet kontrollidaAlkoholi tarbimise järel tuleb alati enne rooli istumist alkomeetriga oma joobeastet kontrollida / Pärast alkoholi tarbimist tuleb alati enne rooli istumist alkomeetriga oma joobeastet kontrollida
2.järgi, alusel, kohaselt
Nii seaduse kui ka lepingu järgselt kohustub organisatsioon hüvitama trahvid ja viivisedNii seaduse kui ka lepingu järgi kohustub organisatsioon hüvitama trahvid ja viivised
Pildistamine on tasuta, foto eest tuleb tasuda hinnakirja järgseltPildistamine on tasuta, foto eest tuleb tasuda hinnakirja järgi / alusel
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka -järgselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

kestvus
1. vastupidavus, püsivus, edasikestmine
Kuninganna ema peeti Briti kestvuse sümboliks
Selle materjali kestvus pole kuigi pikk ning hiljem tuleb töö korraliku materjaliga ümber teha
2.kestus, pikkus, kehtivus
Lepingu kestvus on kaks aastatLepingu kestus on kaks aastat / Leping kehtib kaks aastat
Ravikuuri kestvus on vähemalt üks kuuRavikuuri kestus on vähemalt üks kuu
Vabariigi Valitsus menetleb määruse eelnõu, mis kehtestab vabatahtlike reservohvitseride kursuste kestvuseks kaheksa kuudVabariigi Valitsus menetleb määruse eelnõu, mis kehtestab vabatahtlike reservohvitseride kursuste kestuseks / pikkuseks kaheksa kuud
Valimiskomisjoni volituste kestvus on 4 aastatValimiskomisjoni volituste kehtivus / kestus on 4 aastat / Valimiskomisjoni volitused kehtivad 4 aastat
Sageli aetakse omavahel segamini paronüümid kestvus ja kestus ning kasutatakse neid vales tähenduses.

kindlaks määratlemakindlaks määrama, fikseerima; määratlema, piiritlema, defineerima
Riigikogus läbis esimese lugemise taluseaduse eelnõu, mis määratleb kindlaks talu ja talupidaja mõisteRiigikogus läbis esimese lugemise taluseaduse eelnõu, mis määratleb / defineerib talu ja talupidaja mõiste
Gümnaasiumil on kindlaks määratletud huvirühmad, millega tehakse eesmärgipärast töödGümnaasiumil on kindlaks määratud huvirühmad, millega tehakse eesmärgipärast tööd
Projekti eesmärk on määratleda kindlaks õpetajate poolt koostatud õppematerjalide kasutamispiiridProjekti eesmärk on kindlaks määrata / fikseerida õpetajate koostatud õppematerjalide kasutamispiirid (vt ka poolt)
Töörühm peaks kindlaks määratlema toote tavapärase või eeldatava kasutusviisiTöörühm peaks määratlema / piiritlema toote tavapärase või eeldatava kasutusviisi
Liiane väljend. Kindlaks määratlema on tekkinud tegusõnade määratlema ja kindlaks määrama kokkusulamisel.
Vt ka määritlema

lahti defineerimadefineerima, määratlema; seletama, selgitama
Spetsialistidele olid terminid mitmeti mõistetavad, mis rõhutab vajadust need selgelt lahti defineeridaSpetsialistidele olid terminid mitmeti mõistetavad, mis rõhutab vajadust need selgelt defineerida
Eelnõu järgib koalitsioonileppes kirjutatut ja püüab lahti defineerida haldusreformi osa sisuEelnõu järgib koalitsioonileppes kirjutatut ja püüab defineerida haldusreformi osa sisu / Eelnõu järgib koalitsioonileppes kirjutatut ja püüab selgitada haldusreformi osa sisu
Töögrupp jõudis arusaamisele, et kõige asjakohasem on seaduses kõik kolm mõistet lahti defineeridaTöörühm jõudis arusaamisele, et kõige asjakohasem on seaduses kõik kolm mõistet defineerida / ära seletada (vt ka grupp)
Liiane väljend, sest sõna lahti pole mõistmise seisukohalt vaja. Vahel kasutatakse vales tähenduses: seletama, selgitama ei tähenda sama mis defineerima.

näol (vene в виде) (enamasti ülearune)
Eelnõu praeguse redaktsiooni näol on tegemist kompromissigaEelnõu praegune redaktsioon on kompromiss
Toetus investeeringute näol on põllumeestele väga olulineToetus investeeringutena on põllumeestele väga oluline
Ülaltoodu näol on tegu vaid illustreerivate näidetega, mis ei kajasta kogu tootevalikutÜlaltoodu on vaid illustreerivad näited, mis ei kajasta kogu tootevalikut
Raamatu „Vana prints” näol on tegu Antoine de Saint-Exupéry „Väikesest printsist” tõukuva teosegaRaamat „Vana prints” on Antoine de Saint-Exupéry „Väikesest printsist” inspireeritud / lähtuv teos (vt ka tõukuma)
Toortõlge vene keelest. Eesti keeles enamasti ülearune.

paralleelselt
1. rööpselt, rööbiti
Viljandi maanteega paralleelselt kulgev kergliiklustee Tallinnast Kiili valda saab pikenduse (rööbiti, kõrvuti)
2.samal ajal, ühel ajal, korraga, koos
Päästjad kustutasid paralleelselt kahte põlengutPäästjad kustutasid korraga / samal ajal kahte põlengut
Uue korruptsioonivastase seaduse eelnõu järgi on ametiisikul paralleelselt lubatud töötada ettevõtjana või teise tööandja juuresUue korruptsioonivastase seaduse eelnõu järgi on ametiisikul samal ajal lubatud töötada ettevõtjana või teise tööandja juures
Avalduste läbivaatamist alustatakse 16. mail paralleelselt taotluste vastuvõtmisegaAvalduste läbivaatamist alustatakse 16. mail koos / samal ajal taotluste vastuvõtmisega
Võõrsõnaga liialdamine võib teha teksti kantseliitlikuks, soovitame eelistada täpsema sisuga omasõnu.

pikemaaegselt, pikemaajaliselt <määrsõnana> ⇒ pikemaks ajaks, pikemat aega
Eelnõu annab võimaluse koostada rakendusaktid, mis sätestaksid näiteks toetuste tingimused pikemaajaliselt kui seniEelnõu annab võimaluse koostada rakendusaktid, mis sätestaksid näiteks toetuste tingimused pikemaks ajaks kui seni
Paraku jäid saavutamata need eesmärgid, mis pikemaaegselt oleksid majanduskasvu taganudParaku jäid saavutamata need eesmärgid, mis pikema aja jooksul oleksid majanduskasvu taganud
Tablettide toime ei ole koheselt tuntav, neid peab tarvitama pikemaajaliseltTablettide toime ei ole kohe tuntav, neid peab tarvitama pikemat aega (vt ka koheselt)
Ületuletus. lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka pikaaegselt, pikaajaliselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

praegusel hetkelpraegu, praegusel ajal, praegusajal
Majanduskomisjon otsustas, et praegusel hetkel ei ole mõistlik eelnõu menetlusega kiirustadaMajanduskomisjon otsustas, et praegu ei ole mõistlik eelnõu menetlusega kiirustada / Majanduskomisjon otsustas, et eelnõu menetlusega ei ole mõistlik kiirustada
Praegusel hetkel on õigusabi siiski küllalt kulukasPraegusel ajal on õigusabi siiski küllalt kulukas
Tööjõunappus on praegusel hetkel kujunemas ettevõtluse suurimaks takistuseksTööjõunappus on praegusajal kujunemas ettevõtluse suurimaks takistuseks
Hetkel tähendab 'just nüüd, parajasti'; mitte 'praegusel ajal'. Praegusel hetkel on pahatihti ka stampväljend.
Vt ka hetk, hetkel, tänasel hetkel
Loe lisaks: Mati Erelti artikkel „Täna ja hetkel

preambulapreambul, sissejuhatus
Preambula on põhiseaduse koostisosa, selle proloogPreambul on põhiseaduse koostisosa, selle proloog
Preambulas märgitakse viited õigusaktidele, millest lähtudes on vajalik käskkiri andaSissejuhatuses märgitakse viited õigusaktidele, millest lähtudes on vajalik käskkiri anda
Eelnõuga muudeti korralduse pealkirja, preambulat ja komisjoni koosseisuEelnõuga muudeti korralduse pealkirja, sissejuhatust ja komisjoni koosseisu
Määruse eelnõu koosneb preambulast ja paragrahvidestMääruse eelnõu koosneb preambulist ja paragrahvidest
Sõna preambul tuleb eesti keelde ladina sõnast praeambulum. Iga dokumendi sissejuhatust ei sobi nimetada preambuliks.

põhimõtteliselt
1. kindla põhimõttega, põhimõttekindlalt
Prisma ei müü põhimõtteliselt lahtist valmistoitu (kindla põhimõtte tõttu, kindlatel kaalutlustel)
2.põhimõte
Füüsika õppekava on muutunud põhimõtteliseltFüüsika õppekava põhimõte on muutunud
Komisjon on nõus eelnõu 2. muudatusega põhimõtteliseltKomisjon on nõus eelnõu 2. muudatuse põhimõttega
Tagasivõetavaga võrreldes on see eelnõu põhimõtteliselt teistsuguneTagasivõetavaga võrreldes on selle eelnõu põhimõte teistsugune
lt-tuletis võib teha sõnastuse keerukaks ja kantseliitlikuks.
3. (sageli ülearune)
Sama toiming, mis esimehe valimisel, kehtib põhimõtteliselt ka aseesimeeste valimiselSama toiming, mis esimehe valimisel, kehtib ka aseesimeeste valimisel
Tööandjate keskliit on põhimõtteliselt nõus kasvatama miinimumpalkaTööandjate keskliit on nõus kasvatama miinimumpalka
Tihti üleliigne tühisõna, mis ei anna lause sisule midagi juurde.

regulatsioon
1. reguleerimine, reguleerumine, korraldamine, korrastamine, kordaseadmine, täpsustamine
2. (inglise regulation) ⇒ seadus, eeskiri, määrus, õigusakt
Sügiseks valmib uus streigi ja kollektiivlepingu regulatsioonSügiseks valmib uus streigi ja kollektiivlepingu seadus
Eelnõu põhieesmärk on muuta kehtiv isikuandmete kaitse regulatsioon selgemaks ja otstarbekamaksEelnõu põhieesmärk on muuta kehtiv isikuandmete kaitse seadus selgemaks ja otstarbekamaks
Analüüs kehtiva müraalase regulatsiooni probleemkohtadest ja võimalikest lahendustestKehtiva müraalase õigusakti / eeskirja probleemkohtade ja võimalike lahenduste analüüs
Tähenduse ebasoovitatav laienemine inglise keele mõjul.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

riigisiseselt <määrsõnana> ⇒ riigis, riigi piires, riigi sees, riigisisesi
Enamik pagulastest ja riigisiseselt ümberasustatud isikutest tulevad riikidest, kus on aastaid valitsenud konfliktid ja tagakiusamineEnamik pagulastest ja riigi sees / riigi piires ümberasustatud isikutest tulevad riikidest, kus on aastaid valitsenud konfliktid ja tagakiusamine
Eelnõu eesmärk on riigisiseselt määrata valitsusasutused, kes täidavad kodanikualgatuse määrusest tulenevaid kohustusiEelnõu eesmärk on määrata riigis valitsusasutused, kes täidavad kodanikualgatuse määrusest tulenevaid kohustusi
Riigisiseselt määratakse asutus, kes suudab kontrollida veebisüsteemide vastavust rakendusmäärusest tulenevatele tehnilistele nõueteleRiik määrab asutuse, kes suudab kontrollida veebisüsteemide vastavust rakendusmäärusest tulenevatele tehnilistele nõuetele
Ületuletus. lt-määrsõna võib sõnastuse teha keerukaks ja kantseliitlikuks.
Vt ka siseriiklikult, -siseselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

siseriiklikult <määrsõnana> ⇒ riigi piires, riigis, riigisisesi
Eelnõu väljatöötamise tingis olukord, kus isikud on jäänud kindlustuskaitseta siseriiklikult regulaarreise tegevatel reisiparvlaevadelEelnõu väljatöötamise tingis olukord, kus isikud on jäänud kindlustuskaitseta Eesti piires regulaarreise tegevatel reisiparvlaevadel
Siseriiklikult liht- ja tähtsaadetistena edastatavate kirisaadetiste hinnakiri on järgmineRiigi piires / Eesti piires liht- ja tähtsaadetistena edastatavate kirisaadetiste hinnakiri on järgmine
Konverentsil tõdeti, et nii siseriiklikult kui ka Euroopa Liidu tasandil on oluline märgata just eakatele iseloomulikke probleemeKonverentsil tõdeti, et nii Eestis kui ka Euroopa Liidus on oluline märgata just eakatele iseloomulikke probleeme
Kehv tuletis.
Vt ka siseriiklik, riigisiseselt
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

sisustama
1. sisse seadma, möbleerima
Selle auditooriumi sisustamist toetasid Põhja-Ameerika eestlased
2. millegagi täitma
Kontserti aitavad sisustada laululapsed
3.sisu andma, defineerima, seletama
Jurist ei oska seda mõistet sisustadaJurist ei oska seda mõistet seletada
Kooskõlastusringile saadetud eelnõu sisustab soojatootja mõiste üheseltKooskõlastusringile saadetud eelnõu seletab soojatootja mõiste üheselt / annab soojatootjale üheti mõistetava seletuse
Tähenduse ebasoovitatav laienemine.

teekaart (inglise roadmap) ⇒ tegevuskava, kava, tegevusplaan
Haridus- ja Teadusministeerium on koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga käivitanud Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi koostamiseHaridus- ja Teadusministeerium on koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga alustanud Eesti teaduse infrastruktuuride tegevuskava koostamist (vt ka käivitama)
Tootearenduse teekaart on töövahend, mis aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel edukalt arendada uusi tooteidTootearenduskava / Tootearendusplaan on töövahend, mis aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel edukalt arendada uusi tooteid
Direktiivi eelnõu on üks osa menetlusõiguste tõhustamise teekaardistDirektiivi eelnõu on üks osa menetlusõiguste tõhustamise kavast
Sõna teekaart on mitmetähenduslik ja võib tekitada tekstis segadust. Tegevuskava on 2009. aasta Euroopa Liidu institutsioonide eesti keele osakondade terminoloogiakoosolekul eelistatud termin.

täna
1. tänasel kuupäeval, tänasel päeval
Vabariigi Valitsus annab täna Riigikogu menetlusse kalapüügiseaduse eelnõu
Täna tehakse talgutel korda ligi poolsada maakonna asulat (tänasel päeval)
2.praegu, praegusel ajal, praegusajal, nüüdsel ajal, tänapäeval, nüüd
Raplamaal pole täna küll teatrit, kino ega veeparki, kuid need on poole tunni autosõidu kauguselRaplamaal pole praegu küll teatrit, kino ega veeparki, kuid need on poole tunni autosõidu kaugusel
Täna meie meetmestikus sellist tegevust ei toetataMeie meetmestikus sellist tegevust ei toetata / Praegusel ajal meie meetmestikus sellist tegevust ei toetata
Täna teeb rahvusvahelise advokaadibüroode ühenduse raames koostööd üle saja advokaadibüroo 60 riigisPraegu teeb rahvusvahelise advokaadibüroode ühenduse raames koostööd üle saja advokaadibüroo 60 riigis
Täna tähendab ainult 'tänasel kuupäeval'. Muudel puhkudel on soovitatav kasutada teist sõna. Tähenduse laienemine võib teha lause kahemõtteliseks.
Vt ka hetk, hetkel, momendil, tänane, tänasel hetkel, tänasel päeval
Loe lisaks: Mati Erelti artikkel „Täna ja hetkel

tänu
Meeldiv on tõdeda, et tänu maaelukomisjonile on eelnõu menetletud kiiresti ja põhjalikult (maaelukomisjon väärib tänamist)
Tänu konstaabli koha kaotamisele võib kuritegevus suurenedaKonstaabli koha kaotamise tõttu võib kuritegevus suureneda
Tänu vigadele ja vormistusprobleemidele ei saa töö maksimumpunkteVigade ja vormistusprobleemide tõttu ei saa töö maksimumpunkte
Suhkru hind kerkis tänu ostupaanikaleSuhkru hind kerkis ostupaanika tõttu / pärast
Tänu maavärinale jäid paljud inimesed oma kodust ilmaMaavärina tagajärjel jäid paljud inimesed oma kodust ilma
Tänu sobib siis, kui on põhjust tänulik olla. Halva info korral on parem kasutada tõttu, tagajärjel vm.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Eksimusi ees- ja tagasõnade osas”, lk 48

vajaduselvajaduse korral
Eelnõu koostamise täpsema korralduse määrab vajadusel linnavalitsusEelnõu koostamise täpsema korralduse määrab vajaduse korral linnavalitsus
Vastutavad isikud ning asutuste juhid esitavad vajadusel eelarve täpsustused või põhjendatud vastulausedVastutavad isikud ning asutuste juhid esitavad vajaduse korral eelarve täpsustused või põhjendatud vastulaused
Pikem korral-tarind võib olla selgem kui alalütlevas käändes vajadusel.

välja lülitama
1. tehn mehhanismi seiskama, vooluahelat sulgema
2.välja jätma, kustutama, eirama; kahjutuks tegema, peatama
Dotatsioonide arutamisel lülitas Riigikogu eelnõu tekstist välja punkti kaksDotatsioonide arutamisel jättis Riigikogu eelnõu tekstist välja punkti kaks / Dotatsioonide arutamisel kustutas Riigikogu eelnõu tekstist punkti kaks
Kartuli mädabakteri saab laboris välja lülitadaKartuli mädabakteri saab laboris kahjutuks teha / peatada
Stampväljend, mille kasutusega sageli liialdatakse. Saab asendada täpsema ja neutraalsema sõnaga.
Vt ka lülitama

ühehäälseltühel häälel; ühehäälne
Komisjonis oldi ühehäälselt selle ettepaneku pooltKomisjonis oldi ühel häälel selle ettepaneku poolt
Eelnõu sai üleeile 143 poolthäälega ehk ühehäälselt heakskiiduEelnõu sai üleeile 143 poolthäälega ehk ühehäälse heakskiidu
Vastavalt volikogu istungil ühehäälselt langetatud otsusele korraldatakse vallas rahvaküsitlusVolikogu istungi ühehäälse otsuse kohaselt korraldatakse vallas rahvaküsitlus (vt ka vastavalt)
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks. Mõnikord on võimalik asendada omadussõnaga.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur