[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 12 artiklit

inimkapital
1. maj hariduse ja kutseõppe mõjul kujunenud tehniliste teadmiste, oskuste ja kogemuste varu, mis on kehastunud riigi, majandusharu või ettevõtte töötajaskonnas
2.töötajad, inimesed
Juhid peavad hoolima oma inimkapitalistJuhid peavad hoolima oma töötajatest / inimestest
Eesti tuukreid kasutatakse siis, kui soomlastel saab inimkapital otsaEesti tuukreid kasutatakse siis, kui soomlastel saavad töötajad / inimesed otsa / Eesti tuukreid kasutatakse siis, kui Soomes enam tuukreid ei jätku
Firmas tuntakse puudust inimkapitalist, sest klientide soove on rohkem, kui jõutakse täitaFirmas tuntakse puudust töötajatest, sest klientide soove on rohkem, kui jõutakse täita
Inimkapital on majandustermin, mida enamasti ei sobi kasutada tähenduses 'inimesed' või 'töötajad'.

kredibiilne (inglise credible) ⇒ usaldusväärne, usaldatav; usutav
Väitleja viimane argument ei olnud kredibiilneVäitleja viimane argument ei olnud usutav
Kredibiilsust tekitab veebilehel selge ja tõele vastav informatsioonUsutavust / Usaldusväärsust annab veebilehel selge ja tõele vastav informatsioon
Julgeolekugarantiide kadumise korral poleks USA enam kredibiilneJulgeolekugarantiide kadumise korral poleks USA enam usaldusväärne
Usaldus firma kredibiilsuse suhtes on väga kõrgeFirma on väga usaldusväärne / usaldatav / Usaldus firma vastu on suur (vt ka suhtes)
Toorlaen, mille asemel on parem kasutada täpsemat ja arusaadavamat omasõna.

marginaliseerima (inglise marginalize) ⇒ sotsiaalselt tõrjuma; kõrvale jätma, kõrvaliseks hindama, tähtsusetuks muutma; äärmiseks, servmiseks tõrjuma
Tuuleenergiat ei üritata Eesti energeetikamaastikul enam marginaliseeridaTuuleenergiat ei üritata Eesti energeetikas / energeetikakorralduses enam tõrjuda (vt ka maastik)
Muusikaharidus võib sattuda marginaliseerimise ohtuMuusikaharidus võib sattuda tõrjumise / tähtsusetuks hindamise / kõrvalejätmise ohtu
Erilist tähelepanu vajavad marginaliseeritud rühmad, nagu näiteks noored, lapsena abielluma sunnitud naised ja lapssünnitajadErilist tähelepanu vajavad kõrvale jäetud / tähtsusetuks peetavad / sotsiaalselt tõrjutud rühmad, nagu näiteks noored, lapsena abielluma sunnitud naised ja lapssünnitajad
Eestis ei ole tagatud koolihariduse ühtne kvaliteet, mis marginaliseerib maapiirkondade noored ning teeb neile kõrghariduse raskesti kättesaadavaksEestis ei ole tagatud koolihariduse ühtne kvaliteet, mis paneb maapiirkondade noored keerulisse olukorda ning teeb neile kõrghariduse raskesti kättesaadavaks / Eestis ei ole tagatud koolihariduse ühtne kvaliteet, mis jätab maapiirkondade noored kõrvale ning teeb neile kõrghariduse raskesti kättesaadavaks
Võõrsõna saab sageli asendada täpsema omasõnaga.

monokultuurne, monokultuurilineühekultuuriline, ühekultuuri-
Eesti pole enam monoetniline ega monokultuurne riikEesti pole enam ühe rahvuse ega ühe kultuuriga riik
Ei tunnistata, et Eesti on multi-, mitte aga monokultuuriline riikEi tunnistata, et Eesti on mitme-, mitte aga ühekultuuriline riik
Sõna kultuuriline tähendab 'kultuuri alale kuuluv, kultuuri-'. Sõna kultuurne tähendab 'kõrgel kultuuritasemel olev, kultuuriinimesele omane'. Siinses tähenduses sobib selle liitsõna järelosaks kultuuriline. Sõna mono- asemele sobib siin paremini omasõna ühe-.
Vt ka multikultuuriline, interkulturaalne
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi”, lk 108

märgilinesümboolne, märgiks olev; erakordne; tähtis, oluline; uuenduslik, teedrajav
Ühiskonnas toimuvad märgilised muutusedÜhiskonnas toimuvad erakordsed / tähtsad muutused
Kvartaalne majanduslangus polnud küll suur, kuid sellel on märgiline tähendusKvartali majanduslangus polnud küll suur, kuid sellel on sümboolne / oluline tähendus (vt ka kvartaalne)
Riigi kohalolu maakonnas on märgilineRiigiasutuste olemasolu maakonnas on oluline / tähtis
Jaapanis toimuvad märgilised muutused, mis annavad ettevõtjatele võimaluse pensionäride pealt üha enam teenima hakataJaapanis toimuvad uuendused / muutused, mis annavad ettevõtjatele võimaluse pensionäride pealt üha enam teenima hakata
Soovitame selle ähmase sisuga stampsõna kõrval mitte unustada ka teisi täpsema ja konkreetsema sisuga sünonüüme.

plaan B, B-plaan (inglise plan B, B-plan) ⇒ varuplaan, teine plaan, varuvariant
Tänane The Economist rõhutab, et euroala vajab plaani B, kuna euroala päästeplaan enam ei toimiTänane The Economist rõhutab, et euroala vajab varuplaani, kuna euroala päästeplaan enam ei toimi
Ei saa rääkida plaanist B, kuna pole ka plaani AEi saa rääkida varuplaanist, kuna pole ka peaplaani / peamist plaani
Kõnekeelne väljend, mis kirjakeelde ei sobi.
Vt ka plaan A

preventatsioonpreventsioon, tõkestus, ärahoid, ennetus
Vere teel levivad nakkused ja nakatumise preventatsioonVere teel levivad nakkused ja nakatumise preventsioon / ärahoid / ennetus
Füsioteraapia teenust osutatakse paranemise, preventatsiooni , teraapia või rehabilitatsiooni eesmärkidelFüsioteraapia teenust osutatakse paranemise, preventsiooni / ennetuse, teraapia või rehabilitatsiooni eesmärkidel
Kriminaalvaldkonnas pakub enam huvi noorte kuritegevus ja selle preventatsioonKriminaalvaldkonnas pakub enam huvi noorte kuritegevus ja selle preventsioon / tõkestus / ärahoid
Ületuletus. Sõna preventsioon tuleb prantsuse sõnast prévention.
Vt ka preventiivne

protsentuaalselt <määrsõnana> ⇒ protsentides
Küsitlusele vastanud koolide arv maakondade kaupa protsentuaalseltKüsitlusele vastanud koolide arv maakondade kaupa protsentides
Protsentuaalselt lõpetas võistluse „Suitsuprii klass” edukalt 100% koolidest, 76,7% osalenud klassidest ja 74,6% õpilastestVõistluse „Suitsuprii klass” lõpetas edukalt 100% koolidest, 76,7% osalenud klassidest ja 74,6% õpilastest
Kuriteoliikidest protsentuaalselt kõige enam on vähenenud kelmuste arv, mida on tänavu registreeritud 473 korralKuriteoliikidest on kõige enam vähenenud kelmuste arv, mida on tänavu registreeritud 473 korral
lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks. Sageli ka ülearune sõna.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

sõidutalongsõidupilet
Reisijal on kohustus sisenedes komposteerida sõidutalongSõitjal on kohustus sisenedes komposteerida sõidupilet (vt reisija)
Tallinna ühissõidukites ei kehti enam paberkandjal sõidutalongidTallinna ühissõidukites ei kehti enam paberpiletid (vt ka paberkandja)
Sõna talong tähendab 'kviitungi, väärtpaberi vms osa; kontroll-leht millegi saamiseks'. Sõnas sõidutalong kasutatakse talongi vales tähenduses.

vabariik
1. riigivorm
Eesti Vabariik on parlamentaarne vabariik
2.Eesti, riik, maa
Täna selgusid Tallinna toidumessil vabariigi parimad noorkokadTäna selgusid Tallinna toidumessil riigi / Eesti parimad noorkokad
Kõige enam on sulapäevi Lääne-Eestis, ent õhutemperatuur ei tõuse üle nulli kogu vabariigisKõige enam on sulapäevi Lääne-Eestis, ent õhutemperatuur ei tõuse üle nulli kogu Eestis / maal / riigis
Valikaineid õpetavad vabariigis tuntud spetsialistidValikaineid õpetavad tuntud / Eestis tuntud spetsialistid
Vabariigi kasutamine Eesti, maa või riigi asemel on nõukogude aja igand.
Vt ka vabariiklik

valitsetus (inglise governance) ⇒ valitsemistava, valitsemisviis, valitsuskorraldus; haldus, haldusviis
Järgneva põlvkonna põhiülesanne on tagada üha enam kokkupõimuva maailma toimiv valitsetusJärgneva põlvkonna põhiülesanne on tagada üha enam kokkupõimuva maailma toimiv valitsuskorraldus / haldusviis
Euroopa Liidu liikmesriigid toimivad keerulistes mitmetasandilise valitsetuse süsteemidesEuroopa Liidu liikmesriigid toimivad keerulistes mitmetasandilise valitsuskorralduse süsteemides
Tuletis valitsetus tähendab 'talitsetus, vaoshoitus'. Governance tähistab aga pigem poliitilist valitsemistava. Soovitame kasutada sõna governance tõlkena selgemaid sõnu.

ära muutma (vene отменять) ⇒ tühistama, muutma, ümber tegema, ära jätma
Vallavolikogu otsus muudeti äraVallavolikogu otsus tühistati
Eesti valitsus muutis ära kodakondsuse tõestamise nõude, mis oleks paljudel väliseestlastel valimise raskeks teinudEesti valitsus tühistas kodakondsuse tõestamise nõude, mis oleks paljudel väliseestlastel valimise raskeks teinud
Kui PIN-koodid on kadunud või varastatud, kohustub omanik need viivitamatult ära muutmaKui PIN-koodid on kadunud või varastatud, kohustub omanik neid viivitamatult muutma
Tööandjad, kellel seni on leppetrahv seotud eritasu suurusega, peaksid selle ära muutma, kuna eritasu endisel kujul enam maksta ei tuleTööandjad, kellel seni on leppetrahv seotud eritasu suurusega, peaksid selle ümber tegema, kuna eritasu endisel kujul enam maksta ei tule
Vene toortõlge. Sõna ära on ülearune.


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur