[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 39 artiklit

ainitiselt
1. <määrsõnana> ⇒ ainult, ainuüksi, üksnes
Meil Eestis on põhjust palju avaramalt mõelda, kui tõusta meeleheitlikult ainitiselt euro kaitseleMeil Eestis on põhjust palju avaramalt mõelda, kui tõusta meeleheitlikult ainult euro kaitsele
Tänapäeva robotitehnoloogia võimaldaks juba praegu kujundada ja õmmelda ainitiselt meile sobivaid kehakatteidTänapäeva robotitehnoloogia võimaldaks juba praegu kujundada ja õmmelda ainuüksi / üksnes meile sobivaid kehakatteid
Sõna kasutatakse vales tähenduses (sõnade ainult ja ainuüksi asemel).
2. <määrsõnana> ⇒ ainiti, üksisilmi
Kõrvale ta ei vaadanud, ainult ainitiselt enda ette, ja kordas oma repliikeKõrvale ta ei vaadanud, ainult üksisilmi / ainiti enda ette, ja kordas oma repliike
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

aktualiseerima
1. päevakohastama, ajakohastama
Sekretäri tööülesanne on kantseleiandmete aktualiseerimine maavalitsuse veebilehelSekretäri tööülesanne on kantseleiandmete ajakohastamine maavalitsuse veebilehel
Juhid koostavad ja/või aktualiseerivad valdkondlike ja regionaalsete riskide loendiJuhid koostavad ja/või päevakohastavad / ajakohastavad valdkondlike ja regionaalsete riskide loendi
Valuutade aktualiseeritud loetelu on kättesaadav internetistValuutade päevakohane / ajakohane loetelu on kättesaadav internetist
Omasõna võib vahel olla täpsem kui võõrsõna.
2. (inglise actualize) ⇒ realiseerima, ellu viima, tegelikuks muutma
Varem omandatud teadmiste ja tegevusvõtete aktualiseerimineVarem omandatud teadmiste ja tegevusvõtete realiseerimine
Jäätmehoolduskeskus korraldab kohalike omavalitsuste jäätmekavade koostamist ja aktualiseerimistJäätmehoolduskeskus korraldab kohalike omavalitsuste jäätmekavade koostamist ja realiseerimist / elluviimist
Inglise keele mõjul kasutatakse vales tähenduses.

autoriseerima
1. jur volitama, täisõigust andma; autorina heaks kiitma
DL Distributors on Delli toodete autoriseeritud importija ja hulgimüüja (volitatud)
Enamik Andrew Lloyd Webberi muusikalidest on autoriseeritud (autori nõudmiste järgi lavastatud)
2.tuvastama, identifitseerima; autentima
WiFi kasutajate autoriseerimine on võimalik nii kasutajanime ja parooliga kui ka ID-kaardigaWiFi kasutajate identifitseerimine / tuvastamine on võimalik nii kasutajanime ja parooliga kui ka isikutunnistusega (vt ka ID-kaart)
Kodanikuportaali kasutajaid ei autoriseeritaKodanikuportaali kasutajaid ei tuvastata / ei autendita
Kasutatakse sageli vales tähenduses, tähenduse ebasoovitatav laienemine. Tihti on võimalik asendada täpsema sõnaga.

dekaad
1. kümmepäevak, kümme päeva
1956. aastal toimus Moskvas Eesti kunsti ja kirjanduse dekaad.
Veebruari esimene dekaad oli Lätis 12,4 °C normikohasest külmem.
2. (inglise decade) ⇒ kümmeaastak, kümnend
Ülemaailmne luu- ja liigesehaiguste dekaad kuulutati välja aastateks 2000 kuni 2010Ülemaailmne luu- ja liigesehaiguste kümnend / kümmeaastak kuulutati välja aastateks 2000 kuni 2010
ÜRO Peaassamblee kuulutas välja säästvat arengut toetava hariduse dekaadi aastatel 2005–2014ÜRO Peaassamblee kuulutas välja säästvat arengut toetava hariduse kümmeaastaku / aastakümne 2005–2014
Sõna dekaad kasutatakse inglise keele mõjul vales tähenduses.

egiidi all
1. kaitse all, eestkoste all
Konverents toimub Euroopa Nõukogu egiidi all
Põlvas peetakse Eesti Olümpiakomitee egiidi all Eestimaa XI talimängud
2.loosungiga, hüüdlausega, deviisiga, juhtlausega, lipukirjaga
USA kongress võttis uue eluasemelaenu seaduse vastu populistliku egiidi all „Oma kodu igale ameeriklasele”USA kongress võttis uue eluasemelaenu seaduse vastu populistliku loosungiga / hüüdlausega „Oma kodu igale ameeriklasele”
Jätkame egiidi all, et hea muusika ei sure kunagiJätkame deviisiga / juhtlausega / lipukirjaga, et hea muusika ei sure kunagi
3.tähe all
Suvi kulges vallas ehitustegevuse egiidi allSuvi kulges vallas ehitustegevuse tähe all
Päev möödub uurimislugude egiidi allPäev möödub uurimislugude tähe all / Päev möödub uurimislugusid lugedes
Sõna egiid tähendab 'kaitse, eestkoste'. Kasutatakse sageli vales tähenduses.

enamus
1. arvuline ülekaal
Riigikogu aktid võetakse vastu poolthäälte enamusega (poolthääli on arvuliselt rohkem)
Eesti arengus mängib olulist osa enamuste ja vähemuste koostööEesti arengus mängib olulist osa enamuse ja vähemuse koostöö
Sõna enamus kasutatakse ainsuses.
2.enamik, suurem osa
8. klassi test osutus õpilastele jõukohaseks: enamusel neist, kelle tööd saadeti üleriigilisele žüriile, oli vähemalt 14 punkti8. klassi test osutus õpilastele jõukohaseks: enamikul / suuremal osal neist, kelle tööd saadeti üleriigilisele žüriile, oli vähemalt 14 punkti
Enamus ettevõtteid on hädaolukorras valmis rakendama erimeetmeidEnamik / Suurem osa ettevõtteid on hädaolukorras valmis rakendama erimeetmeid
Enamusel juhtudest teeme arvuti korda 1–3 tööpäevaga, lihtsamad tööd tihtipeale samal päevalEnamikul juhtudest / Enamasti teeme arvuti korda 1–3 tööpäevaga, lihtsamad tööd tihtipeale samal päeval
Sageli aetakse segamini paronüümid enamik ja enamus ning kasutatakse neid vales tähenduses.

ettekirjutisettekirjutus, korraldus, käsk
Revisjoni tulemuste kohta koostatakse ettekirjutis, otsus või aktRevisjoni tulemuste kohta koostatakse ettekirjutus, otsus või akt
Ülevaade sisehindamisest ja riikliku järelvalve ettekirjutistestÜlevaade sisehindamisest ja riikliku järelevalve ettekirjutustest (vt ka järelvalve)
Omavalitsusele tehti ettekirjutis, milles nõutakse antud akti tühistamistOmavalitsusele tehti ettekirjutus / korraldus, milles nõutakse nimetatud / selle akti tühistamist (vt ka antud)
Vastavalt töötervishoiuarsti ettekirjutisele hüvitasime töötajale prillidTöötervishoiuarsti korralduse järgi hüvitasime töötajale prillid (vt ka vastavalt)
Sõna kasutamine vales tähenduses: kirjutis tähendab 'artikkel'.

hetk
Käesolevaks hetkeks pole Teie deklaratsiooni laekunudPraegu pole Teie deklaratsiooni laekunud (vt ka käesolev)
Praegusel hetkel on Kaitseliidu malevad ka juriidilised isikudPraegu on Kaitseliidu malevad ka juriidilised isikud
Koosolekul arutati hetke aktuaalseid küsimusiKoosolekul arutati aktuaalseid / päevakohaseid küsimusi
Eesti peab vastuolud WTO reeglitega lahendama hiljemalt WTO-ga liitumise hetkeksEesti peab vastuolud WTO reeglitega lahendama hiljemalt WTO-ga liitumise ajaks
Stampsõna, mida kasutatakse sageli vales tähenduses: hetk tähendab 'lühike ajalõik, silmapilk, moment, viiv'. Kui ei mõelda seda, on parem kasutada teisi väljendusvõimalusi ja hetke vältida.
Vt ka hetkel, momendil, täna, tänane, tänasel hetkel, tänasel päeval

ignorantne
1. võhiklik, asjatundmatu
Pöördun teie poole ühe ignorantse küsimusega (asjatundmatu)
2.ükskõikne, külm; mittearvestav, eirav
Politseid ei jäta laste saatus ignorantseksPolitseid ei jäta laste saatus ükskõikseks / külmaks
58% õpilastest arvab, et õpetajad on vägivalla suhtes ignorantsed58% õpilastest arvab, et õpetajad on vägivalla suhtes ükskõiksed / 58% õpilastest arvab, et õpetajad eiravad vägivalda
Kasutatakse sageli vales tähenduses: ignorantne ei tule sõnast ignoreerima (teadlikult tähele panemata jätma, mitte arvestama, eirama).

järgnevalt <määrsõnana>
1. edasi, (järjekorras) järgmisena, järgmiseks
Järgnevalt edastan teile mõningad teated (järgmiseks)
Järgnevalt on esitatud tulude ja kulude analüüs (järgmisena)
2.järgmiselt, järgmisel viisil
Riigile makstav käibemaks arvutatakse järgnevalt: ..Riigile makstav käibemaks arvutatakse järgmiselt / järgmisel viisil: ..
Paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt: ..Paragrahvi 8 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: ..
Kasutatakse sageli vales tähenduses.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

kestus
1. vältus, ajaline pikkus
Lepingu kestus on kaks aastat (leping kehtib kaks aastat)
2.kestvus, vastupidavus
Sportlase kestuse suurendamiseks kasutatakse mitmesuguseid aineidSportlase kestvuse / vastupidavuse suurendamiseks kasutatakse mitmesuguseid aineid
Aku kestus sõltub sellest, mida telefoniga tehakse ja millises mahusAku kestvus / vastupidavus sõltub sellest, mida telefoniga tehakse ja millises mahus
Sageli aetakse omavahel segamini paronüümid kestvus ja kestus ning kasutatakse neid vales tähenduses.

kestvus
1. vastupidavus, püsivus, edasikestmine
Kuninganna ema peeti Briti kestvuse sümboliks
Selle materjali kestvus pole kuigi pikk ning hiljem tuleb töö korraliku materjaliga ümber teha
2.kestus, pikkus, kehtivus
Lepingu kestvus on kaks aastatLepingu kestus on kaks aastat / Leping kehtib kaks aastat
Ravikuuri kestvus on vähemalt üks kuuRavikuuri kestus on vähemalt üks kuu
Vabariigi Valitsus menetleb määruse eelnõu, mis kehtestab vabatahtlike reservohvitseride kursuste kestvuseks kaheksa kuudVabariigi Valitsus menetleb määruse eelnõu, mis kehtestab vabatahtlike reservohvitseride kursuste kestuseks / pikkuseks kaheksa kuud
Valimiskomisjoni volituste kestvus on 4 aastatValimiskomisjoni volituste kehtivus / kestus on 4 aastat / Valimiskomisjoni volitused kehtivad 4 aastat
Sageli aetakse omavahel segamini paronüümid kestvus ja kestus ning kasutatakse neid vales tähenduses.

kohustumus
1. kohustunud olek, kohusetunne
Juhtkond näitab üles kohustumust ning esitab süsteemi ülesehitamise programmi (kohustunud olekut, kohusetunnet)
2.kohustus
Juhtkond on võtnud kohustumuse tegeleda organisatsiooni keskkonnategevuse tulemuslikkusegaJuhtkond on võtnud kohustuse tegeleda organisatsiooni keskkonnategevuse tulemuslikkusega
Tähtaegadest kinnipidamine ning seaduse järgimine on kõigi ettevõtte töötajate kohustumusTähtaegadest kinnipidamine ning seaduse järgimine on kõigi ettevõtte töötajate kohustus
Sageli aetakse segamini paronüümid kohustus ja kohustumus ning kasutatakse neid vales tähenduses.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „Sõnamoodustusabi”, lk 103

korrektuur
1. kirja- ja trükivigade parandus, vastav tõmmis v print
2.korrektiiv, täpsustus, parandus, muudatus
See strateegia pole majanduslikult kestlik, kuna turg teeb omad korrektuuridSee strateegia pole majanduslikult kestlik, kuna turg teeb omad korrektiivid
Hinnakorrektuurid on tingitud kütuse kallinemisest ja soovist tõsta bussijuhtide palkaHinnakorrektiivid / hinnamuudatused on tingitud kütuse kallinemisest ja soovist tõsta bussijuhtide palka
Korvpalliturniiri punktitabelis said korrektuurid tehtudKorvpalliturniiri punktitabelis said korrektiivid / parandused / muudatused tehtud
Kasutatakse sageli vales tähenduses.

käsitlema
1. mingi küsimusega v probleemiga tegelema, midagi arutama, kõne alla võtma
2. keemiliselt mõjutama
3.käsitsema
Meie firma polümeersavi on kergesti käsitletav ja kohe kasutamiseks valmisMeie firma polümeersavi on kergesti käsitsetav ja kohe kasutamiseks valmis
Plastitöötluse operaator käsitleb plastitöötlusseadmeidPlastitöötluse operaator käsitseb plastitöötlusseadmeid
Kuulipildurikursuse eesmärk oli harjutada relvade käsitlemise oskustKuulipildurikursuse eesmärk oli harjutada relvade käsitsemise oskust
4.käitlema, kohtlema, tegelema
Erakorralise meditsiini osakondadesse pöörduvate patsientide käsitlemise kordErakorralise meditsiini osakondadesse pöörduvate patsientide käitlemise / kohtlemise kord / Erakorralise meditsiini osakondadesse pöörduvate patsientidega tegelemise kord
Ettevõttel on õigus anda kõigi tähtajaks tasumata arvete käsitlemine üle inkassofirmaleEttevõttel on õigus anda kõigi tähtajaks tasumata arvete käitlemine üle inkassofirmale / Ettevõttel on õigus anda kõigi tähtajaks tasumata arvetega tegelemine üle inkassofirmale
5.käsitama, mõistma
Suunatud kõnet käsitletakse kui iseseisvat kõnet, mis on algatatud kõnet suunava kliendi pooltSuunatud kõnet käsitatakse kui iseseisvat kõnet, mille on algatanud kõnet suunav klient (vt ka poolt)
Kliendiandmete hulka kuuluvad ka muud pangasaladusena käsitletavad andmedKliendiandmete hulka kuuluvad ka muud pangasaladusena käsitatavad andmed
Sageli aetakse omavahel segamini paronüümid käsitama, käsitlema, käsitsema, käitama ja käitlema ning kasutatakse neid vales tähenduses.

lahti defineerimadefineerima, määratlema; seletama, selgitama
Spetsialistidele olid terminid mitmeti mõistetavad, mis rõhutab vajadust need selgelt lahti defineeridaSpetsialistidele olid terminid mitmeti mõistetavad, mis rõhutab vajadust need selgelt defineerida
Eelnõu järgib koalitsioonileppes kirjutatut ja püüab lahti defineerida haldusreformi osa sisuEelnõu järgib koalitsioonileppes kirjutatut ja püüab defineerida haldusreformi osa sisu / Eelnõu järgib koalitsioonileppes kirjutatut ja püüab selgitada haldusreformi osa sisu
Töögrupp jõudis arusaamisele, et kõige asjakohasem on seaduses kõik kolm mõistet lahti defineeridaTöörühm jõudis arusaamisele, et kõige asjakohasem on seaduses kõik kolm mõistet defineerida / ära seletada (vt ka grupp)
Liiane väljend, sest sõna lahti pole mõistmise seisukohalt vaja. Vahel kasutatakse vales tähenduses: seletama, selgitama ei tähenda sama mis defineerima.

marsruut
1. määratud, kavandatud või tegelik liikumistee või -suund
Tramm number 1 sõidab marsruudil Kopli-Kadriorg-Kopli
2.liin
Marsruuttakso pilet maksab 3 eurotLiinitakso pilet maksab 3 eurot
Läbi Voka sõidab marsruut nr 106Läbi Voka sõidab liin / bussiliin nr 106
Kasutatakse vales tähenduses: marsruut ei tähenda sama mis liin.

muutus
1. muutumine; muutumise tulemus
Aastaaegade vaheldumine põhjustab looduses muutusi
2.muudatus
Muutus Estonia teatri tänases mängukavasMuudatus Estonia teatri tänases mängukavas
Korraldajatel on õigus teha ajakavas muutusiKorraldajatel on õigus teha ajakavas muudatusi
Kui tänava sulgemisega kaasneb liikluskorralduse muutus, esitab sulgeja ka ajutise liikluskorralduse skeemiKui tänava sulgemisega kaasneb liikluskorralduse muudatus, esitab sulgeja ka ajutise liikluskorralduse skeemi
Sageli aetakse segamini paronüümid muutus ja muudatus ning kasutatakse neid vales tähenduses.

määratlema
1. defineerima, mõistet piiritlema
Põhiseaduse § 65 määratleb Riigikogu pädevuse (defineerib, piiritleb)
2.kindlaks määrama, määrama, ette nägema, otsustama, fikseerima
Tööaja kestus on päevas 8 tundi ja nädalas 40 tundi, kui töölepingus pole määratletud teisitiTööaja kestus on päevas 8 tundi ja nädalas 40 tundi, kui töölepingus pole määratud / ette nähtud / fikseeritud teisiti
Valitsus on püstitanud eesmärgi, et aastaks 2015 oleks määratlemata kodakondsusega inimeste arv maksimaalselt 89 700 inimestValitsus on püstitanud eesmärgi, et aastaks 2015 oleks määramata kodakondsusega inimeste arv kõige rohkem 89 700 inimest / Valitsus on püstitanud eesmärgi, et aastaks 2015 ei oleks määramata kodakondsusega inimeste arv üle 89 700 inimese (vt ka maksimaalselt)
Määratletakse telekommunikatsioonivõrgu kasutamise tingimused ning tegevuse registreerimise kordMääratakse kindlaks telekommunikatsioonivõrgu kasutamise tingimused ning tegevuse registreerimise kord
Kasutatakse sageli vales tähenduses, tähenduse ebasoovitatav laienemine.
Vt ka kindlaks määratlema, määritlema

number
1. arvu tähistav sümbol, arvu kirjamärk
Arv kirjutati suurte numbritega tahvlile
2. etteaste mingis eeskavas
Laulja esitas etenduses tantsunumbri
3. kindla numbriga ese, objekt või isik
Buss number 3 sõidab liinil Tõrma–Keskväljak–Tõrma
4.arv, hulk
Kui vaadata internetis reklaamijate kogunumbrit, oli firmade arv, kes kasutasid uusi võimalusi, peaaegu märkamatuKui vaadata internetis reklaamijate koguarvu, oli firmade arv, kes kasutasid uusi võimalusi, peaaegu märkamatu
Eesti popimate artistide lood koguvad YouTube'is rekordilisi vaatajanumbreidEesti popimate artistide lood koguvad YouTube'is rekordilisi vaatajaarve
Klubi juhataja sõnul on osavõtunumbrid kasvanud juba viimased viis aastatKlubi juhataja sõnul on osavõtjate arv / osavõtjate hulk kasvanud juba viimased viis aastat
Sõna number kasutamine vales tähenduses. Hulka, mille suurus on kindlaks tehtud loendamise teel, märgib arv, mitte number.
5. (sageli ülearune)
Sügis ei toonud kaasa suuremaid muutusi uute sõiduautode müüginumbritesSügis ei toonud kaasa suuremaid muutusi uute sõiduautode müügis / läbimüügis
Kultuurkapital annab igas aastanumbris valminud objektidest parimatele oma aastaauhinnaKultuurkapital annab igal aastal valminud objektidest parimatele oma aastaauhinna
Stampsõna, mis ei anna lause mõistmisele midagi juurde.
Vt ka palganumber
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Nummerdamine ikka hoos”

ohjama
1. ohjadest juhtima; tööd otseselt korraldama, tippjuhtimisega võrreldes madalamal astmel juhtima
Projektijuht plaanib, ohjab ja kontrollib projektirühma tööd
2.ohjeldama, talitsema, vaos hoidma
Poliitikute eetikakoodeks ohjab solvamistPoliitikute eetikakoodeks talitseb / ohjeldab solvamist
Kas valitsus peaks aitama ettevõtjal konkurenti ohjata?Kas valitsus peaks aitama ettevõtjal konkurenti ohjeldada / vaos hoida?
Politsei ohjas meeleavaldajaidPolitsei ohjeldas meeleavaldajaid / Politsei hoidis meeleavaldajaid vaos
Sageli aetakse segamini paronüümid ohjama ja ohjeldama ning kasutatakse neid vales tähenduses.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Kolm raadiokuulajate küsimust”

omistama
1. kellegi omaks pidama, kellelegi kuuluvaks pidama
Mõnd allikat on ka pühapaigaks peetud ja veele ravitoimeid omistatud
2.andma, annetama; pöörama
Doktoriõppe täies mahus läbinud isikule omistatakse doktorikraadDoktoriõppe täies mahus läbinud isikule antakse doktorikraad
Eesti Naisliit on aasta ema tiitlit omistanud aastast 1998Eesti Naisliit on aasta ema tiitlit andnud aastast 1998
Endine poliitvang loobus presidendi omistatud Valgetähe ordenistEndine poliitvang loobus presidendi antud Valgetähe ordenist
Erilist tähelepanu omistati väliseestlaste järelkasvule, eesti keele kursustele ja õpetajate täienduskursustele väljaspool EestitErilist tähelepanu pöörati väliseestlaste järelkasvule, eesti keele kursustele ja õpetajate täienduskursustele väljaspool Eestit
Tähenduse põhjendamatu laienemine.
3.omastama
Vallavanem sai süüdistuse 44 000 euro omistamise eestVallavanem sai süüdistuse 44 000 euro omastamise eest
Sageli aetakse segamini paronüümid omistama ja omastama ning kasutatakse neid vales tähenduses.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Kumb sõna valida?”

orienteeriv ligikaudne, umbkaudne
Teedeparanduse eest maksab omavalitsusliit, töö orienteeriv hind on kuni 20 000 eurot
Me ei soovita kasutada tähenduses 'orienteeriv' sõna indikatiivne. Sageli aetakse segamini paronüümid orienteeriv ja orienteeruv ning kasutatakse neid vales tähenduses.

projektsioon
1. objekti kujutis tasapinnal või ekraanil
2. (inglise projection) ⇒ prognoos
Uuringu „Tallinna linna elanikkonna arvu projektsioon ” raames tegeldi rahvastikuprojektsioonide koostamisega aastateks 2000–2030Uuringu „Tallinna linna elanikkonna arvu prognoos ” raames koostati rahvaarvu prognoose aastateks 2000–2030
Tööjõu projektsioonid viitavad töötajate puudujääkidele peale 2010. aastatTööjõu prognoosid viitavad töötajate puudujääkidele peale 2010. aastat
Hindamise käigus koostati järgnevad projektsioonid (miljonites kroonides): ..Hindamise käigus koostati järgnevad prognoosid (miljonites kroonides): ..
Inglise keele mõjul kasutatakse seda sõna vales tähenduses.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

proportsionaalne <millega>
1. kooskõlas olev, võrdeline, vastavuses olev, mõõdukooskõlaline
Lambakoeral on proportsionaalne kehaehitus (mõõdukooskõlaline, sobivate mõõtudega)
Tulumaks olgu tuludega proportsionaalne (kooskõlas)
Nakkuse levik on proportsionaalne sääskede populatsiooni arvuleNakkuse levik on proportsionaalne sääskede populatsiooni arvuga (võrdeline, vastavuses)
Alaleütlev kääne on selles sõltumuses võõrapärane.
2.optimaalne; sobilik, vajalik
Seaduses ette nähtud lahendus peab olema eelkõige proportsionaalneSeaduses ette nähtud lahendus peab olema eelkõige sobilik / vajalik eesmärgi saavutamiseks
Oluline on, et hanke tulemusel selgitataks välja proportsionaalne hindOluline on, et hanke tulemusel selgitataks välja optimaalne hind
Riigihankes pisimagi vea korral pakkuja kvalifitseerimata jätmine ei ole proportsionaalneRiigihankes pisimagi vea korral pakkuja kvalifitseerimata jätmine ei ole optimaalne
Kasutatakse vales tähenduses, tähenduse ebasoovitatav laienemine.

referentsgrupp, referentsigrupp (inglise reference group)
1.võrdlusrühm, etalonrühm; toetusrühm
Referentsgrupp on inimeste kogum, kes avaldab otsest või kaudset mõju isiku vaadetele ja käitumiseleEtalonrühm on inimeste kogum, kes avaldab otsest või kaudset mõju isiku vaadetele ja käitumisele
Ei saa tekkida küsimust võrdsuspõhiõiguse rikkumise kohta, sest puudub ebavõrdselt koheldav referentsgruppEi saa tekkida küsimust võrdsuspõhiõiguse rikkumise kohta, sest puudub ebavõrdselt koheldav võrdlusrühm / etalonrühm
Kaasatud on ka riigiekspertidest koosnev referentsgrupp, mis pakub oma teadmisiKaasatud on ka riigiekspertidest koosnev toetusrühm, mis pakub oma teadmisi
2.referendirühm, kontrollrühm, konsultandirühm, nõuanderühm
Euroopa Ringhäälingute Liidu referentsgrupp otsustas diskvalifitseerida Leedu lauluEuroopa Ringhäälingute Liidu referendirühm / kontrollrühm otsustas diskvalifitseerida Leedu laulu
Toorlaen inglise keelest, sõna kasutus vales tähenduses. Referents tähendab eesti keeles 'teatis firma v isiku maksevõime kohta', seda ei sobi kasutada etaloni ega konsultandi või nõuandja tähenduses.
Vt ka grupp

referentslabor, referentsilabor (inglise reference labor) ⇒ võrdluslabor, etalonlabor
Laboriuuringu korral võib patsiendile teada anda ainult referentslaboris kinnitatud positiivse tulemuseLaboriuuringu korral võib patsiendile teada anda ainult võrdluslaboris / etalonlaboris kinnitatud positiivse tulemuse
Jaanuari kahe esimese nädala jooksul tuvastas Eesti referentsilabor 35 uut HI-viiruse kandjatJaanuari kahe esimese nädala jooksul tuvastas Eesti võrdluslabor / etalonlabor 35 uut HI-viiruse kandjat
Toorlaen inglise keelest, sõna kasutus vales tähenduses. Referents tähendab eesti keeles 'teatis firma v isiku maksevõime kohta'.

skaleerima (inglise scale)
1. ka infoastmiku (või skaala) järgi korrastama, skaalale paigutama, mastaapima, (ühtses) mastaabis andma, mastaabi järgi ümber arvutama, vähendama või suurendama
Need omadused püüti skaleeridaNeed omadused püüti skaalale paigutada
Fotosid on tarvis skaleerida siis, kui soovime neid esitada arvutiekraanil kindlates tingimustesFotosid on tarvis mastaapida / vähendada või suurendada siis, kui soovime neid esitada arvutiekraanil kindlates tingimustes
Mastaap ja skaala pole üks ja sama, seal, kus on võimalik, tuleb need sõnad lahus hoida. Sageli on omasõna selgem ja täpsem.
2.eskaleerima, järk-järgult laiendama
Kiire kasv tuleb siis, kui toode on hea ja mõistliku hinnaga, ärimudel on skaleeritav ja on olemas kõik skaleerimiseks vajalikud ressursidKiire kasv tuleb siis, kui toode on hea ja mõistliku hinnaga, ärimudel on eskaleeritav ja on olemas kõik äri laiendamiseks vajalik (vt ka ressurss)
Sõna kasutus vales tähenduses. Inglise sõna escalate eesti vaste on 'eskaleerima'.
Vt ka skaleeruma

sõidutalongsõidupilet
Reisijal on kohustus sisenedes komposteerida sõidutalongSõitjal on kohustus sisenedes komposteerida sõidupilet (vt reisija)
Tallinna ühissõidukites ei kehti enam paberkandjal sõidutalongidTallinna ühissõidukites ei kehti enam paberpiletid (vt ka paberkandja)
Sõna talong tähendab 'kviitungi, väärtpaberi vms osa; kontroll-leht millegi saamiseks'. Sõnas sõidutalong kasutatakse talongi vales tähenduses.

süsteemselt, süstemaatiliselt
1. korrakindlalt, süsteemi järgi
Toidukaupluste tehnika seisundit on vaja süstemaatiliselt parandada, et tagada ohutu toit
Eesti vajab süsteemselt juhitud riiklikku narkoennetust
2. <määrsõnana> ⇒ alailma, ühtelugu, pidevalt, väga tihti
Õppejuhataja hilineb süstemaatiliselt tööleÕppejuhataja hilineb pidevalt / ühtelugu tööle
Üle 150 ettevõtte jääb maksuametile süsteemselt võlguÜle 150 ettevõtte jääb maksuametile pidevalt / väga tihti võlgu
Kasutatakse sageli vales tähenduses.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

tagama
Me tagame isikuandmete kaitsmise ja töötlemise vastavalt õigusaktides sätestatud korraleMe kaitseme ja töötleme isikuandmeid õigusaktides sätestatud korra järgi (vt ka vastavalt)
Klientidele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamineKliente hooldatakse olenevalt nende east ja seisundist
Tagama on sellises kasutuses tühisõna. Kui asendada öeldis mine-tuletisega (nt kaitsmine, töötlemine, hooldamine) ja panna öeldiseks sõna tagama vorm, läheb sõnastus kantseliitlikuks ja kohmakaks.

tõukuma
1. tagasi põrkama, eemalduma
Samanimelised poolused tõukuvad, erinimelised tõmbuvad
2.lähtuma, tulenema, inspireerima
Auditi tegemine tõukub Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni soovistAuditi tegemine lähtub / tuleneb Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni soovist
Tööülesannete detailsem jaotus tõukub organisatsiooni struktuuristTööülesannete detailsem jaotus lähtub / tuleneb organisatsiooni struktuurist
Poetessi esimene romaan tõukub perepärimusest ja lapsepõlvestPoetessi esimene romaan lähtub / on inspireeritud perepärimusest ja lapsepõlvest
Sõna kasutamine vales tähenduses moonutab lause mõtet.

täituvus
1. võime täituda
Kiire rütmi korral halveneb südame verega täituvus
2.täitumus
Majutusettevõtete täituvus oli veebruaris 27%Majutusettevõtete täitumus oli veebruaris 27%
Büroohoone täituvus oli juba enne ametlikku avamist 85 protsentiBüroohoone täitumus oli juba enne ametlikku avamist 85 protsenti / Büroohoonest oli juba enne ametlikku avamist 85 protsenti hõivatud
Kahe katamaraani täituvus on olnud alla 50%, kuna puhkused pole veel alanudKahe katamaraani täitumus on olnud alla 50%, kuna puhkused pole veel alanud
Sageli aetakse segamini paronüümid täitumus ja täituvus ning kasutatakse neid vales tähenduses.

vabandama
1. andestama, andeks andma, õigustama
Kolleeg vabandas oma hajameelsust suure töökoormusega (õigustas)
2.vabandust paluma
Prantsusmaa on valmis Iraagi ees vabandamaPrantsusmaa on valmis Iraagilt vabandust paluma
Klienti informeeritakse uutest faktidest ja vabandatakseKlienti informeeritakse uutest faktidest ja palutakse temalt vabandust
Mul on kahju ja ma vabandanMul on kahju ja ma palun vabandust
Etendusele ei pääse ratastooliga. Teater vabandabEtendusele ei pääse ratastooliga. Teater palub vabandust
Sõna kasutatakse tihti vales tähenduses.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Kas vabandame või vabandage?”

võimekus (inglise capability v capacity)
1. omadus, mille puhul võimet on üle keskmise (vastand: võimetus)
2.võime, suude, võimalus; oskus
Kauba või teenuse müügivõimekuse väljaselgitamiseks korraldatakse proovimüükKauba või teenuse müügivõime / müügivõimaluse / müügisuute väljaselgitamiseks korraldatakse proovimüük
Linnavalitsus otsib koolitajat, kes arendaks linnavalitsuse liikmete ja osakonnajuhatajate juhtimisvõimekustLinnavalitsus otsib koolitajat, kes arendaks linnavalitsuse liikmete ja osakonnajuhatajate juhtimisvõimet / juhtimisoskust
Päästeameti võimekus teostada rannikureostuse korral korjetöid on paranenudPäästeameti korjetöödevõimalused / korjetöödesuuted rannikureostuse korral on paranenud (vt ka teostama)
Sõna kasutamine vales tähenduses. Inglise keele mõju.
Vt ka võimekused

võlgnevus
1. võlguolek
Eesmärk on teadvustada võlgnikule ülemäärase võlgnevuse põhjusi ja tagajärgi, õpetada võlgnikku tulevikus võlgnevust vältima
2.võlg
Palume tasuda võlgnevus 40 eurotPalume tasuda võlg 40 eurot
Klient ei ole võlgnevust tasunud 7 päeva jooksul meeldetuletuskirja saamisest arvatesKlient ei ole võlga tasunud 7 päeva jooksul meeldetuletuskirja saamisest arvates
Sõna kasutamine vales tähenduses.

võtma
Poiss läks vales kohas üle tee, selle asemel et võtta tunnelPoiss läks vales kohas üle tee, selle asemel et kasutada tunnelit
Lennujaamast tuleb võtta buss, mis viib Taksimi väljakuleLennujaamast tuleb valida buss / istuda bussile, mis viib Taksimi väljakule
Pidime sõitma bussiga Burgasesse, et sealt võtta rong KarlovossePidime sõitma bussiga Burgasesse ja sealt rongiga Karlovosse / Pidime sõitma bussiga Burgasesse, et seal istuda Karlovo rongile
Noorteruumi kogunes 57 endist klassikaaslast, et kätt suruda ja ühispilt võttaNoorteruumi kogunes 57 endist klassikaaslast, et kätt suruda ja ühispilt teha
Inglise take ei sobi igas eesti väljendis tõlkida 'võtma'.
Vt ka riski võtma

äraolev seisukohtäraootav seisukoht
Investorid olid peale majandusaruannete avalikustamist äraoleval seisukohalInvestorid olid peale majandusaruannete avalikustamist äraootaval seisukohal
Vallavolikogu otsustas jääda äraolevale seisukohaleVallavolikogu otsustas jääda äraootavale seisukohale
Äraolev tähendab kas 'hajameelne' või 'eemal viibiv, mujal olev'. Sõna kasutamine vales tähenduses tekitab segadust.

ühistransport
1. ühisveondus (tegevus)
Tasuta ühistransport hirmutab valdu
2.ühissõiduk(id)
Tasuta sõidu ühistranspordis tagab ametlik elukoht TallinnasTasuta sõidu ühissõidukis tagab ametlik elukoht Tallinnas
Laupäeval sõidab Tallinna ühistransport tavapärase sõiduplaani järgiLaupäeval sõidavad Tallinna ühissõidukid tavapärase sõiduplaani järgi
Sõna kasutamine vales tähenduses: transport on 'veondus; vedu', mitte 'veok, sõiduk'.


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur