[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 19 artiklit

adresseerima
1. saadetisele aadressi kirjutama; info andmete asukohta osutama; suunama
2. (inglise address) ⇒ tegelema, käsile võtma, lahendust otsima, teada andma
Eelnõu adresseerib probleemeEelnõu tegeleb probleemidega
Neid probleeme ei ole valitsuse tegevusprogrammis adresseeritudNende probleemidega ei ole valitsuse tegevusprogrammis tegeldud
Põhuteater adresseeris aktiveeritud avaliku ruumi temaatikat ja propageeris ökoloogilist ehitusviisiPõhuteater tegeles aktiveeritud avaliku ruumi teemaga ja propageeris ökoloogilist ehitusviisi
Valitsuserakonna juhi kõne oli adresseeritud teise koalitsioonierakonna uuele esimeheleValitsuserakonna juhi kõne oli mõeldud teise koalitsioonierakonna uuele esimehele
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul. Omasõnad on enamasti täpsemad.

assigneerima maj maksekäsundit andma, millekski summasid määrama v lubama
Me ei soovita kasutada sõna allokeerima.

autoriseerima
1. jur volitama, täisõigust andma; autorina heaks kiitma
DL Distributors on Delli toodete autoriseeritud importija ja hulgimüüja (volitatud)
Enamik Andrew Lloyd Webberi muusikalidest on autoriseeritud (autori nõudmiste järgi lavastatud)
2.tuvastama, identifitseerima; autentima
WiFi kasutajate autoriseerimine on võimalik nii kasutajanime ja parooliga kui ka ID-kaardigaWiFi kasutajate identifitseerimine / tuvastamine on võimalik nii kasutajanime ja parooliga kui ka isikutunnistusega (vt ka ID-kaart)
Kodanikuportaali kasutajaid ei autoriseeritaKodanikuportaali kasutajaid ei tuvastata / ei autendita
Kasutatakse sageli vales tähenduses, tähenduse ebasoovitatav laienemine. Tihti on võimalik asendada täpsema sõnaga.

briifimakurssi viima, juhendama, ülesannet andma, instrueerima; teavitama, infot andma, informeerima
Minister võiks briifida Eesti ajakirjanikke, et need ei esitaks pressikonverentsidel tundlikke või valesid küsimusiMinister võiks Eesti ajakirjanikke juhendada / kurssi viia, et need ei esitaks pressikonverentsidel tundlikke või valesid küsimusi
Euroopa Komisjoni ametnik palus end briifida euroinfokeskuste osasEuroopa Komisjoni ametnik palus end kurssi viia euroinfokeskuste tegevusega (vt ka osas)
Konsultandi kaasamise korral tuleb teda briifidaKonsultandi kaasamise korral tuleb teda juhendada / instrueerida
Eesti suursaadik võiks paar korda nädalas saadikuid briifida valitsuse tegevusestEesti suursaadik võiks paar korda nädalas saadikuid informeerida valitsuse tegevusest / Eesti suursaadik võiks paar korda nädalas saadikuid valitsuse tegevusesega kurssi viia
Turundusjuht peab oskama reklaamiagentuuri korralikult briifidaTurundusjuht peab oskama reklaamiagentuuri korralikult juhendada / informeerida / instrueerida / kurssi viia
Laialivalguva sisuga toorlaen, mida on sageli võimalik asendada täpsema sõnaga.
Vt ka briif, briifing

energetiseerima, energiseerima (inglise energize) ⇒ energiat andma, ergutama
Ta omab suutlikkust teisi ühiste eesmärkide elluviimisel energetiseeridaTa suudab teistele ühiste eesmärkide elluviimisel energiat anda / Ta suudab teisi ühiste eesmärkide elluviimisel ergutada (vt ka omama)
Alkohol ja kofeiin on teada-tuntud energiseerimisvahendidAlkohol ja kofeiin on teada-tuntud ergutid / ergutusvahendid
Toorlaen inglise keelest. Sõnaühendid ja omasõnad on selgemad.

informeerima <keda millest>
1. teavitama, teavet jagama
Treener informeeris sportlasi, et klubi on pühapäeval suletud (teavitas)
2.teatama, teada andma, rääkima
Treener informeerib, et klubi on läinud üle kevad-suvisele tunniplaanileTreener annab teada / teatab, et klubi on läinud üle kevad-suvisele tunniplaanile
Eestimaa Looduse Fond informeerib globaalsetest keskkonnaprobleemidestEestimaa Looduse Fond teatab / räägib globaalsetest keskkonnaprobleemidest
Informeerige töötajaid ohtudest ja viige läbi nende väljaõpeRääkige töötajatele ohtudest ja korraldage nende väljaõpe (vt ka läbi viima)
Võõrsõnaga liialdamine võib teha teksti kantseliitlikuks, soovitame eelistada täpsema sisuga omasõnu. Sõna informeerima vajab enamasti sihitist (informeerima keda?).
Vt ka informeeritud nõusolek

juhistamajuhendama, õpetama; juhist andma, juhistega varustama, reegliks seadma; juhinduma, juhitud olema
Koolituse eesmärk on juhistada osalejaid korrektselt koostama lihtsamaid avaldusi ning nõudeidKoolituse eesmärk on juhendada / õpetada osalejaid korrektselt koostama lihtsamaid avaldusi ning nõudeid
Eetikakoodeksi § 14 juhistab, et advokaat on kohustatud ülesande vastuvõtmisel või sellest keeldumisel kohtlema kõiki isikuid võrdseltEetikakoodeksi § 14 annab juhise / seab reegli, et advokaat on kohustatud ülesande vastuvõtmisel või sellest keeldumisel kohtlema kõiki isikuid võrdselt
Valimistoimkonna tööd juhistab Eesti Maaülikooli üliõpilasesinduse valimiseeskiriValimistoimkond juhindub töös Eesti Maaülikooli üliõpilasesinduse valimiseeskirjast
Laialivalguva sisuga tuletis, mille asemel on parem kasutada täpsemat sõna. Tuletis suurendab paronüümide hulka.
Vt ka juhend, juhis

kaardistama
1. (maa)kaarti koostama, mõõtmistulemusi kaardile kandma
Üleujutusi kaardistatakse radarsatelliitidega
2. (inglise mapping) ⇒ (välja) selgitama, (välja) uurima, kindlaks määrama; registreerima; ülevaadet andma, loetlema
Aruanne kaardistas seksuaalvähemuste õiguslikku olukorda EestisAruanne selgitas seksuaalvähemuste õiguslikku olukorda Eestis
Mõisakoolide komisjon on kaardistanud esmased investeeringuvajadusedMõisakoolide komisjon on välja selgitanud / registreerinud esmased investeeringuvajadused
Tööandjate keskliit kaardistab tööajaprobleemeTööandjate keskliit uurib / selgitab / registreerib tööajaprobleeme
Eesti geenivaramu projekti eesmärk on kaardistada kogu elanikkonna geenidEesti geenivaramu projekti eesmärk on registreerida / registrisse kanda kogu elanikkonna geenid
Uuringu üldeesmärk oli kaardistada loomemajanduse praegust seisu Tartu linnasUuringu üldeesmärk oli anda ülevaade loomemajanduse praegusest seisust Tartu linnas
Stampsõna, mille asemel sobib sageli kasutada täpsemaid väljendeid. Kasutuse taga on sageli ka inglise keelest tõlgitud tekstid (ingl mapping), mille puhul ei ole arvestatud, et tuleb tõlkida mõtet, mitte sõnu.
Loe lisaks: Argo Mundi artikkel „Kaardistades kaardistamist”

kanaliseerima, kanaldama
1. kanalistama, kanaliga varustama; kanalisatsiooniga varustama
Konsortsium kohustub kanaliseerima kõik Tallinna piirkonnad ning renoveerima pidevalt vee- ja kanalisatsioonitorustikku (kanalisatsiooniga varustama)
Kõigil linlastel peab olema võimalus saada puhast vett ja kanaldada reovett (suunata kanalisatsiooni)
2. (inglise canalize) ⇒ andma, panema
Euroopa Liidu eelarve on 1,5 miljardit eurot, Eestile on kavas sellest kanaliseerida 375,5 miljonit krooniEuroopa Liidu eelarve on 1,5 miljardit eurot, Eestile on kavas sellest anda 375,5 miljonit krooni
Tervise Arengu Instituut kanaldas raha tervisekoolitusteleTervise Arengu Instituut andis raha tervisekoolitustele
1988. aasta laulva revolutsiooni energia kanaliseeriti Rahvarinde tegevusse1988. aasta laulva revolutsiooni energia pandi Rahvarinde tegevusse
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul.

litsentseerimalitsentsima, litsentsi andma, tegevusluba andma
Hilisemate probleemide vältimiseks tuleb töö tellida litsentseeritud elektrikultHilisemate probleemide vältimiseks tuleb töö tellida litsentsitud / litsentsiga elektrikult
Alkoholitootmist litsentseerib majandusministeeriumAlkoholi tootmise litsentsi annab majandusministeerium
Muinsuskaitseamet litsentseerib arhitekte, kes vanalinnas töötada võivadMuinsuskaitseamet litsentsib arhitekte, kes vanalinnas töötada võivad / Muinsuskaitseamet annab litsentsi / müüb litsentsi arhitektidele, kes vanalinnas töötada võivad
Võõrliitega tuletise asemel võiks eelistada sageli täpsemat eestipärast keelendit.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „eerima-tegusõna: üksi ja teistega”

litsentsima litsentsi andma, litsentsi müüma, litsentsile vastavust kontrollima
NB! Sõnas litsenseerima on õigekirjaviga.
Vt ka litsents

omistama
1. kellegi omaks pidama, kellelegi kuuluvaks pidama
Mõnd allikat on ka pühapaigaks peetud ja veele ravitoimeid omistatud
2.andma, annetama; pöörama
Doktoriõppe täies mahus läbinud isikule omistatakse doktorikraadDoktoriõppe täies mahus läbinud isikule antakse doktorikraad
Eesti Naisliit on aasta ema tiitlit omistanud aastast 1998Eesti Naisliit on aasta ema tiitlit andnud aastast 1998
Endine poliitvang loobus presidendi omistatud Valgetähe ordenistEndine poliitvang loobus presidendi antud Valgetähe ordenist
Erilist tähelepanu omistati väliseestlaste järelkasvule, eesti keele kursustele ja õpetajate täienduskursustele väljaspool EestitErilist tähelepanu pöörati väliseestlaste järelkasvule, eesti keele kursustele ja õpetajate täienduskursustele väljaspool Eestit
Tähenduse põhjendamatu laienemine.
3.omastama
Vallavanem sai süüdistuse 44 000 euro omistamise eestVallavanem sai süüdistuse 44 000 euro omastamise eest
Sageli aetakse segamini paronüümid omistama ja omastama ning kasutatakse neid vales tähenduses.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Kumb sõna valida?”

rentima
1. rendile võtma, rendile andma
Ettevõte soovib rentida maad
2.üürima
Tartus saab autosid esialgu rentida Ahhaa keskuse juuresTartus saab autosid esialgu üürida Ahhaa keskuse juures
Lisatasu eest saab jalgratast rentidaLisatasu eest saab jalgratast üürida
Eesti keeles tehakse sõnadel rentima ja üürima vahet: renditakse talu, maad, tööriistu, mõnikord ka ettevõtet, üüritakse korterit, maja, tuba, sõiduvahendit.
Vt ka rendiauto

sertifitseerima, sertima
1. vastavustõendit andma
2.litsentsima, tegevusluba andma; kutsetunnistust andma
Seisuga jaanuar 2013 ei ole Eestis teist samasugust sertifitseeritud koolitajatSeisuga jaanuar 2013 ei ole Eestis teist samasugust litsentsitud / tegevusloaga / kutsetunnistusega koolitajat
Kursust viib läbi rahvusvaheliselt sertifitseeritud terapeutKursust korraldab / teeb rahvusvahelise litsentsiga terapeut (vt ka läbi viima)
EBS hakkab koolitama sertifitseeritud arvestuseksperteEBS hakkab koolitama kutsetunnistusega / kvalifitseeritud arvestuseksperte
Tähenduse laienemine võib tekitada segadust.

sisustama
1. sisse seadma, möbleerima
Selle auditooriumi sisustamist toetasid Põhja-Ameerika eestlased
2. millegagi täitma
Kontserti aitavad sisustada laululapsed
3.sisu andma, defineerima, seletama
Jurist ei oska seda mõistet sisustadaJurist ei oska seda mõistet seletada
Kooskõlastusringile saadetud eelnõu sisustab soojatootja mõiste üheseltKooskõlastusringile saadetud eelnõu seletab soojatootja mõiste üheselt / annab soojatootjale üheti mõistetava seletuse
Tähenduse ebasoovitatav laienemine.

skaleerima (inglise scale)
1. ka infoastmiku (või skaala) järgi korrastama, skaalale paigutama, mastaapima, (ühtses) mastaabis andma, mastaabi järgi ümber arvutama, vähendama või suurendama
Need omadused püüti skaleeridaNeed omadused püüti skaalale paigutada
Fotosid on tarvis skaleerida siis, kui soovime neid esitada arvutiekraanil kindlates tingimustesFotosid on tarvis mastaapida / vähendada või suurendada siis, kui soovime neid esitada arvutiekraanil kindlates tingimustes
Mastaap ja skaala pole üks ja sama, seal, kus on võimalik, tuleb need sõnad lahus hoida. Sageli on omasõna selgem ja täpsem.
2.eskaleerima, järk-järgult laiendama
Kiire kasv tuleb siis, kui toode on hea ja mõistliku hinnaga, ärimudel on skaleeritav ja on olemas kõik skaleerimiseks vajalikud ressursidKiire kasv tuleb siis, kui toode on hea ja mõistliku hinnaga, ärimudel on eskaleeritav ja on olemas kõik äri laiendamiseks vajalik (vt ka ressurss)
Sõna kasutus vales tähenduses. Inglise sõna escalate eesti vaste on 'eskaleerima'.
Vt ka skaleeruma

töölistama (soome työllistää) ⇒ tööd andma, tööd pakkuma, tööd võimaldama, tööle rakendama, tööga hõivama
Kaugjuhtimisega tööpink annab teadlaste väitel võimaluse eelkõige maapiirkondade inimeste töölistamiseksKaugjuhtimisega tööpink annab teadlaste väitel võimaluse eelkõige maapiirkondade inimestele tööd pakkuda / inimesi tööle rakendada / inimesi tööga hõivata
Kooliõpilastel on võimalik juba kooliajal suunduda praktikale ja selle kaudu ennast töölistadaKooliõpilastel on võimalik juba kooliajal suunduda praktikale ja selle kaudu tööle saada
Arendusosakonna ülesanne on kutseõppe- ja töölistamise metoodikate väljatöötamine, rakendamine ja levitamineArendusosakonna ülesanne on kutseõppe- ja tööhõivemetoodikate väljatöötamine, rakendamine ja levitamine
Umbmäärase tähendusega toorlaen, sageli on võimalik väljenduda täpsemalt.
Vt ka töölistuma

vabandama
1. andestama, andeks andma, õigustama
Kolleeg vabandas oma hajameelsust suure töökoormusega (õigustas)
2.vabandust paluma
Prantsusmaa on valmis Iraagi ees vabandamaPrantsusmaa on valmis Iraagilt vabandust paluma
Klienti informeeritakse uutest faktidest ja vabandatakseKlienti informeeritakse uutest faktidest ja palutakse temalt vabandust
Mul on kahju ja ma vabandanMul on kahju ja ma palun vabandust
Etendusele ei pääse ratastooliga. Teater vabandabEtendusele ei pääse ratastooliga. Teater palub vabandust
Sõna kasutatakse tihti vales tähenduses.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Kas vabandame või vabandage?”

välja lubamalubama, lubadusi andma
Tartu Pere Leib lubas välja julge eesmärgi: jõuda sügisesel eurodebüüdil nelja hulkaTartu Pere Leib andis julge lubaduse: jõuda sügisesel eurodebüüdil nelja hulka
Kontserdi korraldaja ei tahtnud välja lubada enneolematut vaatemänguKontserdi korraldaja ei tahtnud lubada enneolematut vaatemängu
Liiane väljend, sest sõna välja pole mõistmise seisukohalt vaja.


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur