[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 12 artiklit

adaptsioon (ladina adaptatio) ⇒ adaptatsioon
Plaan näeb ette muulaste adaptsiooni eesti kultuuriruumi ja nende kaasamist aktiivsesse ühiskonnaelluPlaan näeb ette muulaste adaptatsiooni / kohanemist eesti kultuuriruumis ja nende kaasamist aktiivsesse ühiskonnaellu
Filmi režissöör on René Vilbre, stsenaariumi adaptsiooni autor on Ilmar RaagFilmi režissöör on René Vilbre, stsenaariumi adaptatsiooni autor on Ilmar Raag
Õigekirjaviga: adaptatsioon tuleb ladina sõnast adaptatio.

huvide artikuleerimine (inglise articulation of interests) ⇒ huvide väljendamine, huvide avalik väljendamine
Ükski poliitika ei kujune iseenesest, vaid ikka huvide artikuleerimise, koondamise ja läbisurumise tagajärjelÜkski poliitika ei kujune iseenesest, vaid ikka huvide avaliku väljendamise, koondamise ja läbisurumise tagajärjel
Kursus käsitleb erakondi kui inimeste poliitiliste huvide artikuleerimise ja ühiskonna poliitilise enesekorralduse vahendit Kursus käsitleb erakondi kui inimeste poliitiliste huvide väljendamise ja ühiskonna poliitilise enesekorralduse vahendit
Valijate esindamine ja oma toetajate huvide artikuleerimineValijate esindamine ja oma toetajate huvide avalik väljendamine
Ebaselge toortõlge inglise keelest. Omakeelne väljend on selgem.

innoveerima (inglise innovate) <mida> ⇒ uuendama, uutma, ümber kujundama
Meie riigis on kõige lihtsam innoveerida tootega ehk alustada koostööd professionaalse disainerigaMeie riigis on kõige lihtsam uuendada toodet ehk alustada koostööd professionaalse disaineriga
Innoveerida ei tuleks mitte ainult tehnoloogia, vaid ka ärimudeligaUuta / Uuendada ei tuleks mitte ainult tehnoloogiat, vaid ka ärimudelit
Üheks ainepõhise õppekava probleemiks on õppesisu innoveerimine muutuva ühiskonna vajadustest lähtudesÜheks ainepõhise õppekava probleemiks on õppesisu uuendamine muutuva ühiskonna vajadustest lähtudes
Peale funktsionaalse vormi oli suure tähelepanu all ka tootmisprotsessi innoveeriminePeale funktsionaalse vormi oli suure tähelepanu all ka tootmisprotsessi uuendamine / uutmine
Laialivalguva sisuga toorlaenu asemel võib omasõna olla täpsem ja paremini mõistetav. Kaasaütlev kääne on selles sõltumuses võõrapärane.
Vt ka innovaatiline, innovaator, innovatsioonid

kohandumakohanema, muganema; vastama, vastavuses olema
Elukestvaks õppimiseks nimetatakse pidevat eneseharimist ja ühiskonnaga kohandumist konkurentsis püsimiseksElukestvaks õppimiseks nimetatakse pidevat eneseharimist ja ühiskonnaga kohanemist, et konkurentsis püsida
Omavalitsused peavad kohanduma inimeste vajadustegaOmavalitsused peavad vastama inimeste vajadustele
Suudame probleemideta kohanduda vastavalt teie vajadusteleSuudame probleemideta vastata teie vajadustele / kohaneda teie vajadustega (vt ka vastavalt)
Ületuletatud ebamäärase sisuga sõna, mida on sageli võimalik asendada täpsema sõnaga.

laiapõhjaline
1. laia põhjaga
Noori taimi võib kasvatada laiapõhjalises anumas
Laiapõhjaline paat säilitas ka kärestikes tasakaalu
2. (inglise broad-based) ⇒ üldine, ulatuslik, valdav, põhjalik, mitmekülgne, paljude osalistega
Majandus langes neljandas kvartalis, kuid Eesti Panga kinnitusel ei olnud langus laiapõhjalineMajandus langes neljandas kvartalis, kuid Eesti Panga kinnitusel ei olnud langus üldine / valdav / ulatuslik
Pahameel erakonna vastu pole laiapõhjaline , vaid kildkonna tekitatudPahameel erakonna vastu pole üldine / ühiskonnas valdav, vaid kildkonna tekitatud
Tegevusalasid vaadates ei saa öelda, et töötleva tööstuse tugevnemine oleks väga laiapõhjaline olnudTegevusalasid vaadates ei saa öelda, et töötleva tööstuse tugevnemine oleks väga ulatuslik / valdav olnud
Tehnoloogia ja sisekaitse õpe gümnaasiumis on laiapõhjaline ettevalmistus iseseisvaks eluksTehnoloogia ja sisekaitse õpe gümnaasiumis on põhjalik / mitmekülgne ettevalmistus iseseisvaks eluks
Laialivalguva ja ebamäärase sisuga kantseliitlik toortõlge inglise keelest.
Vt ka kitsapõhjaline

monitooringseire, püsikontroll, jälgimine
Kultuuriministeeriumi tellimisel valmis 2011. aasta Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringKultuuriministeeriumi tellimisel valmis 2011. aasta Eesti ühiskonna integratsiooni seire
Firma monitoorib sotsiaalmeediat üldise meediamonitooringu osana ja töötajate tegevust sotsiaalmeedias ei jälgiFirma jälgib / vaatleb / seirab sotsiaalmeediat üldise meediaseire osana ja töötajate tegevust sotsiaalmeedias ei jälgi
Mitme keskkonnamonitooringu programmi loomine on suurendanud huvi säästva arengu vastuMitme keskkonnaseire programmi loomine on suurendanud huvi säästva arengu vastu
Kaubandusesindaja töökohustuste hulka kuulub turu monitooring ja ettevõtte imidži toetamineKaubandusesindaja töökohustuste hulka kuulub turuseire ja ettevõtte imago / kuvandi / maine toetamine (vt ka imidž)
Omasõna on sageli selgem kui võõrsõna.
Vt ka monitoorima

märgilinesümboolne, märgiks olev; erakordne; tähtis, oluline; uuenduslik, teedrajav
Ühiskonnas toimuvad märgilised muutusedÜhiskonnas toimuvad erakordsed / tähtsad muutused
Kvartaalne majanduslangus polnud küll suur, kuid sellel on märgiline tähendusKvartali majanduslangus polnud küll suur, kuid sellel on sümboolne / oluline tähendus (vt ka kvartaalne)
Riigi kohalolu maakonnas on märgilineRiigiasutuste olemasolu maakonnas on oluline / tähtis
Jaapanis toimuvad märgilised muutused, mis annavad ettevõtjatele võimaluse pensionäride pealt üha enam teenima hakataJaapanis toimuvad uuendused / muutused, mis annavad ettevõtjatele võimaluse pensionäride pealt üha enam teenima hakata
Soovitame selle ähmase sisuga stampsõna kõrval mitte unustada ka teisi täpsema ja konkreetsema sisuga sünonüüme.

nõrkus (inglise weakness)
1. kirg, (salajane) kiindumus
Tema nõrkused on kange kohv ja sigaretid
2.nõrk külg, miinus
Tema ettekande nõrkused on liigne kiirustamine ja kuulajate soovide vähene arvestamineTema ettekande nõrgad küljed / miinused on liigne kiirustamine ja kuulajate soovide vähene arvestamine
Süsteemil on oma nõrkused, mis muudavad kogu ühiskonna arvutivõrkude rünnakute ees haavatavaksSüsteemil on oma nõrgad küljed / miinused, mis muudavad kogu ühiskonna arvutivõrkude rünnakute ees haavatavaks
Ametijuhendi nõrkus on vähene paindlikkusAmetijuhendi nõrk külg on vähene paindlikkus
Soovitame ühemõttelisuse huvides vältida sõna nõrkus, kui on mõeldud nõrku külgi, miinuseid.
Vt ka tugevused
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Kimbuke sõnasoovitusi”, lk 22

orienteeruv
1. ülevaadet omav; millestki juhinduv; õiget liikumissuunda valida oskav
Ühiskonnaelus hästi orienteeruv koolijuht on edukas (ülevaadet omav)
2.orienteeriv, ligikaudne, umbkaudne
Seaduse rakendamise orienteeruv hind on 200 000 krooni aastasSeaduse rakendamise orienteeriv / ligikaudne hind on 200 000 krooni aastas
18.–21. juulini toimuva laagri orienteeruv päevaplaan18.–21. juulini toimuva laagri orienteeriv / umbkaudne päevaplaan
Kohtumise orienteeruv lõpp on kell 17Kohtumine lõpeb umbes kell 17
Paronüümidel orienteeruv ja orienteeriv on eri tähendus.
Vt ka orienteeruma, orienteeriv

priviligeeritudprivilegeeritud, privileegidega, eesõigustatud, eesõigustega
Me tagame meile usaldatud priviligeeritud informatsiooni konfidentsiaalsuseMe tagame meile usaldatud privilegeeritud informatsiooni konfidentsiaalsuse
Magistritöö uurib haridusplaanide kujunemist olenevalt sellest, kas õpilane kuulub ühiskonnas priviligeeritud või mittepriviligeeritud rühmaMagistritöö uurib haridusplaanide kujunemist olenevalt sellest, kas õpilane kuulub ühiskonnas privileegidega või privileegideta rühma (vt ka mitte-)
Isikud, kes soovivad menetlusse kolmanda isikuna sekkuda, jagunevad kaheks: priviligeeritud ja priviligeerimataIsikud, kes soovivad menetlusse kolmanda isikuna sekkuda, jagunevad kaheks: privilegeeritud / eesõigustega ja privilegeerimata / eesõigusteta
Õigekirjaviga: privilegeeritud tuleb sõnast privileeg.

sotsialiseerima
1. ühiskonnastama, inimest ühiskonnaliikmeks kujundama
Päevakeskuses sotsialiseeritakse erivajadustega inimesi
Uurime, kuidas mõjutab lapse arengut keskkond ja milleks oleks vaja last sotsialiseerida (ühiskonnaga harjutada, ühiskonnastada)
2. (inglise socialize) ⇒ kasvatama, suhtlema, õpetama, harjutama
Kutsika sotsialiseerimine algab juba kasvataja kodusKutsika kasvatamine / keskkonnaga harjutamine algab juba kasvataja kodus
Sotsialiseerimata koera saab küll treenida käske täitmaÕpetamata koera saab küll treenida käske täitma
Kuidas sotsialiseerida koera kassidega?Kuidas harjutada koera kassidega?
Tähenduse ebasoovitatav laienemine inglise keele mõjul.
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

stigmatiseerima (inglise stigmatize) ⇒ märgistama, häbimärgistama
Riigivõimu esindaja ei tohiks stigmatiseerida inimest ega jätta tema peale kahtlustusi tõendamatul aluselRiigivõimu esindaja ei tohiks märgistada / häbimärgistada inimest ega jätta tema peale kahtlustusi tõendamatul alusel
AIDS-iga seotud stigmatiseerimine takistab võitlemist nakkuse levikugaAIDS-iga seotud märgistamine / häbimärgistamine takistab võitlemist nakkuse levikuga
Võrdõiguslikkuse ja palgalõhe teemat on Eesti ühiskonnas tihti stigmatiseeritud või naeruvääristatudVõrdõiguslikkuse ja palgalõhe teemat on Eesti ühiskonnas tihti häbistatud / häbimärgistatud või naeruvääristatud
Toorlaenu asemel võiks kasutada täpsemat omasõna.
Vt ka sildistama
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur