[AMSS] Advisory dictionary of document language

KaassõnaTagasiside  ► Otsi ka ÕS 2018-st


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 41 artiklit

ad hoc [ad hok] (ladina) kindlaks otstarbeks, siht-
Valitsuse arvates on seniste ad hoc meetmete asemel vaja luua läbimõeldud eksporditoetuste süsteemValitsuse arvates on seniste sihtmeetmete asemel vaja luua läbimõeldud eksporditoetuste süsteem
Pidades silmas kõnealuste küsimuste kiireloomulisust, abistab komisjoni ajutine ad hoc komiteePidades silmas kõnealuste küsimuste kiireloomulisust, abistab komisjoni ajutine sihtkomitee
Kui 1990.–1991. aastal pidi valitsus tegutsema kiirelt muutuvas olukorras ja ad hoc lahendid olid paratamatud, siis praegu peaksid olema seadusemuudatused põhjalikult läbi räägitud ja korralikult vormistatudKui 1990.–1991. aastal pidi valitsus tegutsema kiirelt muutuvas olukorras ja kiired lahendid olid paratamatud, siis praegu peaksid olema seadusemuudatused põhjalikult läbi räägitud ja korralikult vormistatud
Omakeelne väljend on sageli selgem ja seda on mugavam kasutada. Soovitame hoiduda tähenduse laienemisest.
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „Sõnavõistlus andis uued eesti sõnad”

ametühingametiühing
Ametühing kutsub lepitaja töötüli lahendamaAmetiühing kutsub lepitaja töötüli lahendama
Liitsõna täiendsõna (ameti-) märgib otstarvet ja peab olema omastavas käändes.
Loe lisaks: „Eesti keele käsiraamat”, ptk „Sõnamoodustus”

analüseerima, analiseerima (vene анализировать) ⇒ analüüsima
Püüan vaadata ja analüseerida situatsiooni objektiivselt, oma seisukohta põhjendadesPüüan vaadata ja analüüsida situatsiooni objektiivselt, oma seisukohta põhjendades
Treening sobib kõigile, kes soovivad õppida mõtlema ja analiseerimaTreening sobib kõigile, kes soovivad õppida mõtlema ja analüüsima
Vene keele mõjulised tuletised. Sõnad sisaldavad liigseid osi.

briif (inglise brief) ⇒ lähteülesanne, (alg)idee; instruktsioon, (lühi)juhend; lühiteade
Ürituse korraldaja lõi suvepäevadele briifi alusel kontseptsiooniÜrituse korraldaja lõi suvepäevadele algidee / ideekirjelduse alusel kontseptsiooni
Briif peab olema pigem äriliste eesmärkidega, siis on tihti ka tulemus paremLähteülesandel peab olema pigem äriline eesmärk, siis on tihti ka tulemus parem
Laialivalguva sisuga toorlaen, mida on sageli võimalik asendada täpsema sõnaga.
Vt ka briifing, briifima

büdžett (inglise budget) ⇒ eelarve
Pärast aine läbimist peab õppija olema võimeline kirjutama teadusprojekti taotluse koos teoreetilise osa, taotluse eesmärkide, hüpoteeside ja büdžetigaPärast aine läbimist peab õppija olema võimeline kirjutama teadusprojekti taotluse koos teoreetilise osa, taotluse eesmärkide, hüpoteeside ja eelarvega
Spetsialistid tutvustavad tehnika uusimaid saavutusi ja õpetavad toime tulema minimaalse büdžetigaSpetsialistid tutvustavad tehnika uusimaid saavutusi ja õpetavad toime tulema minimaalse eelarvega
Sotsiaaltoetuste üks alaliike on ka sotsiaalministeeriumi büdžetis olevad represseeritute toetusedSotsiaaltoetuste üks alaliike on ka sotsiaalministeeriumi eelarves olevad represseeritute toetused
Omasõna mõjub sageli neutraalsemalt.

diiselkütusdiislikütus
Diiselkütus on mõeldud kasutamiseks diiselmootoritesDiislikütus on mõeldud kasutamiseks diiselmootorites
Diiselkütused jagatakse kliimanõuetele vastavatesse klassidesseDiislikütused jagatakse kliimanõuetele vastavatesse klassidesse
Sõna diisel tähendab diiselmootorit, mitte kütuseliiki. Selle liitsõna täiendsõna viitab kuuluvusseosele (diiselmootori kütus) ja peab olema omastavas käändes.

distribuutor
1. tehn jaotur
2. (inglise distributor) ⇒ turustaja, tootelevitaja, müügiesindaja, edasimüüja, esindusmüüja
Firma teenuste hulka kuulub veel kontaktide loomine Austria ettevõtetega, mis otsivad importööre, distribuutoreid ja kaubandusesindajaidFirma teenuste hulka kuulub veel kontaktide loomine Austria ettevõtetega, mis otsivad impordifirmasid / importijaid, edasimüüjaid / turustajaid / tootelevitajaid ja kaubandusesindajaid (vt ka importöör)
Firma pakub Eesti klientidele iPhone'i telefone läbi distribuutoriFirma pakub Eesti klientidele iPhone'i telefone edasimüüja kaudu / abil (vt ka läbi)
Kui aga turgu ise ei tunta, ei osata ka suunata oma distribuutorit ega tema tegevust kontrollida ja tõhustadaKui aga turgu ise ei tunta, ei osata ka suunata oma tootelevitajat / turustajat / esindusmüüjat ega tema tegevust kontrollida ja tõhustada
Firma sõlmis Apple'iga distribuutorlepingu SoomesFirma sõlmis Apple'iga edasimüügilepingu Soomes
Põhjendamatu inglise laen, mille asemel on eesti sõnad täpsemad.

ekspertaruanneeksperdiaruanne
Iga ühineva äriühingu kohta koostatakse osanikele mõeldud sõltumatu ekspertaruanneIga ühineva äriühingu kohta koostatakse osanikele mõeldud sõltumatu eksperdiaruanne
Eksperdid koostavad ekspertaruande pärast tutvumist kõrgkooli allüksuse eneseanalüüsiraportigaEksperdid koostavad aruande / eksperdiaruande pärast tutvumist kõrgkooli allüksuse eneseanalüüsiraportiga
Selle liitsõna täiendsõna viitab kuuluvusseosele (eksperdi aruanne) ja peab olema omastavas käändes.
Vt ka ekspertarvamus, eksperthinnang, ekspertkomisjon, ekspertrühm
Loe lisaks: „Eesti keele käsiraamat”, ptk „Sõnamoodustus”

ekspertarvamuseksperdiarvamus
Ekspertarvamus nahkhiirte elupaikade kohtaEksperdiarvamus nahkhiirte elupaikade kohta
Erastamisel rakendati ka panga ekspertarvamust ja suuniseidErastamisel rakendati ka panga eksperdiarvamust ja suuniseid
Ekspertarvamuse tulemusena esitatakse tellijale raportEksperdiarvamuse tulemusena esitatakse tellijale raport
Selle liitsõna täiendsõna viitab kuuluvusseosele (eksperdi arvamus) ja peab olema omastavas käändes.
Vt ka ekspertaruanne, eksperthinnang, ekspertkomisjon, ekspertrühm
Loe lisaks: „Eesti keele käsiraamat”, ptk „Sõnamoodustus”

eksperthinnangeksperdihinnang
Eksperthinnang alushariduse raamõppekava kohtaEksperdihinnang alushariduse raamõppekava kohta
Eksperthinnangute koostamise hind on kokkuleppelineEksperdihinnangute koostamise hind on kokkuleppeline
Selle liitsõna täiendsõna viitab kuuluvusseosele (eksperdi hinnang) ja peab olema omastavas käändes.
Vt ka ekspertaruanne, ekspertarvamus, ekspertkomisjon, ekspertrühm
Loe lisaks: „Eesti keele käsiraamat”, ptk „Sõnamoodustus”

ekspertkomisjoneksperdikomisjon
Ekspertkomisjoni kuuluvad oma valdkonna kõrgelt hinnatud eksperdid, kelle arvamus on erapooletu ning lõplikEksperdikomisjoni kuuluvad oma valdkonna kõrgelt hinnatud eksperdid, kelle arvamus on erapooletu ning lõplik
Rahvuskala valimise ekspertkomisjon otsustas tunnistada Eesti rahvuskalaks räimeRahvuskala valimise eksperdikomisjon otsustas tunnistada Eesti rahvuskalaks räime
Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjon lahendas 63 ekspertiisitaotlustArstiabi kvaliteedi eksperdikomisjon lahendas 63 ekspertiisitaotlust
Selle liitsõna täiendsõna viitab kuuluvusseosele (ekspertide komisjon) ja peab olema omastavas käändes.
Vt ka ekspertarvamus, eksperthinnang, ekspertrühm
Loe lisaks: „Eesti keele käsiraamat”, ptk „Sõnamoodustus”

ekspertrühmeksperdirühm
Moodustatakse ekspertrühm, kes nõustab komisjoniMoodustatakse eksperdirühm, kes nõustab komisjoni
Ekspertrühm on asunud õhusaaste põhjust välja selgitamaEksperdirühm on asunud õhusaaste põhjust välja selgitama
Ekspertrühm töötas välja üldhariduskoolide juhtide õppekava ja esmase koolituse läbiviimiseEksperdirühm töötas välja üldhariduskoolide juhtide õppekava ja esmase koolituse korralduse (vt ka läbi viima)
Selle liitsõna täiendsõna viitab mitmuslikule kuuluvusseosele (ekspertide rühm) ja peab olema omastavas käändes.
Vt ka ekspertaruanne, ekspertarvamus, eksperthinnang, ekspertkomisjon
Loe lisaks: „Eesti keele käsiraamat”, ptk „Sõnamoodustus”

eksportfirmaekspordifirma
Kuna jääolud on rasked, on eksportfirmade ladudesse kogunenud suurel hulgal kaupaKuna jääolud on rasked, on ekspordifirmade ladudesse kogunenud suurel hulgal kaupa
Liitsõna täiendsõna (ekspordi-) märgib otstarvet ja peab olema omastavas käändes.
Vt ka importfirma

eksportturgeksporditurg
Aknafirma eksportturud on Inglismaa, Venemaa, Ungari, Taani, UkrainaAknafirma eksporditurud on Inglismaa, Venemaa, Ungari, Taani, Ukraina
Eesti puitmajatootjate peamised eksportturud on olnud traditsiooniliselt SkandinaaviasEesti puitmajatootjate peamised eksporditurud on olnud traditsiooniliselt Skandinaavias
Liitsõna täiendsõna (ekspordi-) märgib otstarvet ja peab olema omastavas käändes.
Vt ka importturg

ette dikteerimadikteerima, ette ütlema; ette kirjutama, peale sundima
Ehkki teemad võimaldavad asju lahata laiapõhjalisemalt, on oluline siiski püsida raamides, mille iga teema ette dikteeribEhkki teemad võimaldavad asju lahata laiemalt / ulatuslikumalt, on oluline siiski püsida raamides, mille iga teema dikteerib / ette kirjutab (vt ka laiapõhjaline)
Haiguse süvenedes on aina raskem säilitada stabiilsust, sest vaimse tervise kurnatus dikteerib ette reaktsioone ja käitumistHaiguse süvenedes on aina raskem säilitada stabiilsust, sest vaimse tervise kurnatus dikteerib / sunnib peale reaktsioone ja käitumist
Liiane väljend, sest dikteerima tähendabki 'ette ütlema'.

importfirmaimpordifirma
Belgia importfirmade sõnul on riigis kasvanud nõudlus eksootiliste lihatoodete vastuBelgia impordifirmade sõnul on riigis kasvanud nõudlus eksootiliste lihatoodete vastu
Liitsõna täiendsõna (impordi-) märgib otstarvet ja peab olema omastavas käändes.
Vt ka eksportfirma

importturgimporditurg
Türgi on Euroopa Liidu suuruselt seitsmes importturg ja viies eksportturgTürgi on Euroopa Liidu suuruselt seitsmes imporditurg ja viies eksporditurg
Soome puidutööstuse importturul oli Eesti pea kõigi kaupade osas esindatudSoome puidutööstuse imporditurul olid Eestil pea kõik kaubad esindatud (vt ka osas)
Liitsõna täiendsõna (impordi-) märgib otstarvet ja peab olema omastavas käändes.
Vt ka eksportturg

kanaliseerima, kanaldama
1. kanalistama, kanaliga varustama; kanalisatsiooniga varustama
Konsortsium kohustub kanaliseerima kõik Tallinna piirkonnad ning renoveerima pidevalt vee- ja kanalisatsioonitorustikku (kanalisatsiooniga varustama)
Kõigil linlastel peab olema võimalus saada puhast vett ja kanaldada reovett (suunata kanalisatsiooni)
2. (inglise canalize) ⇒ andma, panema
Euroopa Liidu eelarve on 1,5 miljardit eurot, Eestile on kavas sellest kanaliseerida 375,5 miljonit krooniEuroopa Liidu eelarve on 1,5 miljardit eurot, Eestile on kavas sellest anda 375,5 miljonit krooni
Tervise Arengu Instituut kanaldas raha tervisekoolitusteleTervise Arengu Instituut andis raha tervisekoolitustele
1988. aasta laulva revolutsiooni energia kanaliseeriti Rahvarinde tegevusse1988. aasta laulva revolutsiooni energia pandi Rahvarinde tegevusse
Tähenduse põhjendamatu laienemine inglise keele mõjul.

koguseliselt <määrsõnana> ⇒ kogus
Rahandusministeeriumil pole andmeid, kui palju on tubakamüük koguseliselt vähenenud või suurenenudRahandusministeeriumil pole andmeid, kui palju on tubaka müügikogused / tubakamüügi kogused vähenenud või suurenenud
Eesti Vabariigi kalapüügivõimalus Läänemerel ei ole piiramatu, vaid selle on koguseliselt kindlaks määranud Euroopa LiitEesti Vabariigi kalapüügivõimalus Läänemerel ei ole piiramatu, vaid selle koguse on kindlaks määranud Euroopa Liit
Kaupmehele ei jää infot, milliseid tooteid ja kui palju koguseliselt müüdiKaupmehele ei jää infot, milliseid tooteid ja kui suurtes kogustes müüdi
Müügitulemused peavad olema selgelt kirjeldatud ja koguseliselt määratletudMüügitulemused peavad olema selgelt kirjeldatud ja nende kogused kindlaks määratud (vt ka määratlema)
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

kontrollaktkontrolliakt
Seemnete pakendamise kontrollaktSeemnete pakendamise kontrolliakt
Iga kontrolli kohta koostatakse kontrollakt, mis sisaldab avastatud puudusi, soovitatavaid meetmeid olukorra parandamiseks ning tähtaeguIga kontrolli kohta koostatakse akt / kontrolliakt, mis sisaldab avastatud puudusi, soovitatavaid meetmeid olukorra parandamiseks ning tähtaegu
Selle liitsõna täiendsõna viitab otstarbele ja peab olema omastavas käändes.
Loe lisaks: „Eesti keele käsiraamat”, ptk „Sõnamoodustus”

kontrollaruannekontrolliaruanne
Täidetakse kontrollaruanne, kuhu ka taotlejal on võimalik lisada omapoolsed märkusedTäidetakse kontrolliaruanne, kuhu ka taotlejal on võimalik lisada oma märkused (vt -poolne)
Kontrollaruanded on vajalikud toimingute monitoorimiseks, mida tehakse arhiivi korrastamiselKontrolliaruanded on vajalikud toimingute jälgimiseks, mida tehakse arhiivi korrastamisel (vt ka monitoorima)
Kontrollaruande allkirjastamisega tõendab taotleja või tema esindaja kohapealse kontrolli läbiviimistKontrolliaruande allkirjastamisega tõendab taotleja või tema esindaja kohapealse kontrolli toimumist (vt ka läbi viima)
Selle liitsõna täiendsõna viitab otstarbele ja peab olema omastavas käändes.
Loe lisaks: „Eesti keele käsiraamat”, ptk „Sõnamoodustus”

lugemapidama, arvestama, arvama, nimetama
Kohtulahend loetakse kättetoimetatuks ka juhul, kui see toimetatakse ainult menetlusosalisele ning mitte tema esindajaleKohtulahend arvatakse / arvestatakse kättetoimetatuks ka juhul, kui see toimetatakse ainult menetlusosalisele ning mitte tema esindajale
Kaitseministeerium loeb läbirääkimised lõppenuksKaitseministeerium nimetab läbirääkimised / peab läbirääkimisi lõppenuks
Üheks edukamaks põllumajandusmaaks Euroopa Liidus loetakse IirimaadÜheks edukamaks põllumajandusmaaks Euroopa Liidus peetakse Iirimaad / Üks Euroopa Liidu edukamaid põllumajandusmaid on Iirimaa
Teaduskond loeb ennast 1965. aastal asutatud elektrotehnika teaduskonna õigusjärglaseksTeaduskond peab / nimetab ennast 1965. aastal asutatud elektrotehnika teaduskonna õigusjärglaseks
Tähenduse ebasoovitatav laienemine võib tekitada segadust, ametlikes tekstides on parem kasutada täpsemat väljendit.
Vt ka loetud

majandused mitm (inglise economies)
Majandus- ja rahaliidu eesmärk on tuua suuremat kasu Euroopa Liidu majandusele tervikuna ja ka liikmesriikide majandustele eraldiMajandus- ja rahaliidu eesmärk on tuua suuremat kasu kogu Euroopa Liidu majandusele ja ka iga liikmesriigi majandusele eraldi (vt ka tervikuna)
Iga Euroopa Liidu kandidaat peab olema vastuvõetav euroala suurimatele majandustele: Prantsusmaale ja SaksamaaleIga Euroopa Liidu kandidaat peab olema vastuvõetav euroala tugevaima majandusega riikidele: Prantsusmaale ja Saksamaale
Majandus on abstraktsõna, mida ei sobi kasutada mitmuses.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Mõttetu mitmus”, lk 56–57

migreerimamigreeruma
Veebileht lubab rikastesse riikidesse migreerida soovijatele uue kodumaa leidaVeebileht lubab rikastesse riikidesse migreeruda soovijatele uue kodumaa leida
Inimestel, kes migreerivad vabatahtlikult ja on võimelised ise enda eest hoolitsema, ei pea olema mingeid takistusiInimestel, kes migreeruvad vabatahtlikult ja on võimelised ise enda eest hoolitsema, ei pea olema mingeid takistusi
u-liitega tegusõna on süsteemipärasem, sest väljendab paremini ühest olukorrast teise siirdumist.
Vt ka immigreerima, emigreerima, remigreerima
Loe lisaks: Tiiu Erelti artikkel „-eerima või -eeruma

motiveering põhjendus, põhistus; ergutus, innustus
Motiveeringus määratleti, et Palukülast võiks tervise- ja sporditegevuse kõrval saada keskkonnakaitse ja loodushariduse keskusPõhjenduses määrati / otsustati, et Palukülast võiks tervise- ja sporditegevuse kõrval saada keskkonnakaitse ja loodushariduse keskus (vt ka määratlema)
Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele on vajalik ja selles peaksid olema märgitud põhjendused ja motiveeringudEttepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele on vajalik ja selles peaksid olema märgitud põhjendused
Perearstitöö suveräänsus on mulle peamine motiveeringPerearstitöö suveräänsus on mulle peamine innustus
Mitmetähendusliku võõrsõna saab sageli asendada täpsema omasõnaga.
Vt ka motivaator

mudellöör, modellöörmudeldaja, modelleerija
Mudellööri praktikandina kingi valmistades tutvusin lähemalt Eesti kingatööstusegaModelleerija / Mudeldaja praktikandina kingi valmistades tutvusin lähemalt Eesti kingatööstusega
Viienda kohaga jäid rahule nii juuksur kui ka tema õpetaja, rahvusvahelise klassi modellöörViienda kohaga jäid rahule nii juuksur kui ka tema õpetaja, rahvusvahelise klassi modelleerija
Võõrliitega tuletise asemel on soovitatav eelistada omaliitega keelendit.
Vt ka mudeleerima

nõrkus (inglise weakness)
1. kirg, (salajane) kiindumus
Tema nõrkused on kange kohv ja sigaretid
2.nõrk külg, miinus
Tema ettekande nõrkused on liigne kiirustamine ja kuulajate soovide vähene arvestamineTema ettekande nõrgad küljed / miinused on liigne kiirustamine ja kuulajate soovide vähene arvestamine
Süsteemil on oma nõrkused, mis muudavad kogu ühiskonna arvutivõrkude rünnakute ees haavatavaksSüsteemil on oma nõrgad küljed / miinused, mis muudavad kogu ühiskonna arvutivõrkude rünnakute ees haavatavaks
Ametijuhendi nõrkus on vähene paindlikkusAmetijuhendi nõrk külg on vähene paindlikkus
Soovitame ühemõttelisuse huvides vältida sõna nõrkus, kui on mõeldud nõrku külgi, miinuseid.
Vt ka tugevused
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Kimbuke sõnasoovitusi”, lk 22

omakäeliselt <määrsõnana> ⇒ oma käega; omakäeline
Leping peab olema omakäeliselt alla kirjutatudLeping peab olema oma käega alla kirjutatud / Lepingul peab olema omakäeline allkiri
Omakäeliselt kirjutatud testament peab olema algusest lõpuni kirjutatud testamenditegija oma käegaOmakäeline testament peab olema algusest lõpuni kirjutatud testamenditegija oma käega
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-tuletis teeb sõnastuse sageli keerukaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

omama
1. omandis olema
Ilma relvaloata ei tohi relva omada
2.olema
Kandidaat omab kahte kõrgharidustKandidaadil on kaks kõrgharidust
Stipendiumi taotleja ei pea olema Viimsi valla elanik, kuid ta peab omama eluloolist või hariduslikku seost Viimsi vallagaStipendiumi taotleja ei pea olema Viimsi valla elanik, kuid tal peab olema elulooline või hariduslik seos Viimsi vallaga
Foto on illustreeriv ning ei pruugi omada seost komplekti sisugaFoto on illustreeriv ning sel ei pruugi olla seost komplekti sisuga
Politsei palub kõigil, kes omavad õnnetuse kohta infot, sellest teada andaPolitsei palub kõigil, kel on õnnetuse kohta infot, sellest teada anda.
Saksamaa konstitutsioonikohtu otsus omab tähtsust ka EestileSaksamaa konstitutsioonikohtu otsus on tähtis ka Eestile
Esitage tööõnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks tähtsust omavate dokumentide koopiadEsitage tööõnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks tähtsate / vajalike dokumentide koopiad
Eestipärasem on väljenduda tegusõnaga olema. Omama tähendab 'omandis olema'.

poliitikad mitm
1. (inglise politics) ⇒ poliitika, poliitilised vaated, seisukohad, veendumused
Eesmärk on lapsi ja peresid puudutavate poliitikate stabiilsusEesmärk on lapsi ja peresid puudutava poliitika stabiilsus
Läbi Euroopa Liidu erinevate poliitikate on võimalik kõige paremini mõista liidu toimimise eesmärke ja tegutsemise vajalikkustEuroopa Liidu eri poliitikavaldkondade kaudu on võimalik kõige paremini mõista liidu toimimise eesmärke ja tegutsemise vajalikkust (vt ka läbi)
2. (inglise policies) ⇒ poliitika, reeglid, strateegiad, tegevuskavad, meetmed, vahendid, põhimõtted, abinõud, kord
Puuetega inimeste vajadusi võetakse arvesse kõikide erinevate poliitikate koostamiselPuuetega inimeste vajadusi võetakse arvesse kõikide tegevuskavade / strateegiate koostamisel (vt ka erinev)
Meie töötajad kohustuvad järgima kõiki töötervishoiu ja tööohutuse poliitikaidMeie töötajad kohustuvad järgima kõiki töötervishoiu ja tööohutuse reegleid / abinõusid / põhimõtteid
Töötaja kohustus on teada poliitikaid, mis tema töö ja otsuste kohta kehtivad, ning neile vastavalt tegutsedaTöötaja kohustus on teada reegleid / meetmeid, mis tema töö ja otsuste kohta kehtivad, ning nende järgi / kohaselt tegutseda (vt ka vastavalt)
Poliitika on eesti keeles loendamatu sõna, abstraktsõna. Mitmus on inglise keele mõjuline. Sageli on mõistlik asendada täpsema või kitsama valdkonna sõnaga.
Loe lisaks: Helika Mäekivi artikkel „Mõttetu mitmus”, lk 58–60

pädematu (soome pätemätön) ⇒ ebapädev, asjatundmatu, võhiklik
Hoiduge kriitikast isegi siis, kui eelnevad arvustused on Teie meelest silmatorkavalt pädematudHoiduge kriitikast isegi siis, kui eelnevad arvustused on Teie meelest silmatorkavalt ebapädevad / võhiklikud
Kriitik ei pea tingimata olema väljapaistev kirjanik ja hea kirjanik võib olla pädematu kriitikKriitik ei pea tingimata olema väljapaistev kirjanik ja hea kirjanik võib olla asjatundmatu kriitik
Põhjendamatu laen soome keelest.
Vt ka pädema, pädematus

reklaamkampaaniareklaamikampaania
Septembris algab uus reklaamkampaaniaSeptembris algab uus reklaamikampaania
Selle liitsõna täiendsõna viitab otstarbele ja peab olema omastavas käändes.
Loe lisaks: „Eesti keele käsiraamat”, ptk „Sõnamoodustus”

reklaampindreklaamipind
Vabanes reklaampind Tallinna südalinnasVabanes reklaamipind Tallinna südalinnas
Selle liitsõna täiendsõna viitab otstarbele ja peab olema omastavas käändes.
Loe lisaks: „Eesti keele käsiraamat”, ptk „Sõnamoodustus”

reklaamplokkreklaamiplokk
Vaatajal on tänapäeval võimalik reklaamplokk vahele jättaVaatajal on tänapäeval võimalik reklaamiplokk vahele jätta
Selle liitsõna täiendsõna viitab otstarbele ja peab olema omastavas käändes.
Loe lisaks: „Eesti keele käsiraamat”, ptk „Sõnamoodustus”

remonttöökodaremonditöökoda, remondikoda
Sõiduautode hooldus- ja remonttöökoja moderniseerimise projektSõiduautode hooldus- ja remonditöökoja / remondikoja moderniseerimise projekt
Külaseltsile tehti ülesandeks võtta remonttöökojas traktori remondiks hinnapakkumineKülaseltsile tehti ülesandeks võtta remonditöökojas / remondikojas traktori remondiks hinnapakkumine
Selle liitsõna täiendsõna viitab otstarbele ja peab olema omastavas käändes.
Vt ka remont
Loe lisaks: „Eesti keele käsiraamat”, ptk „Sõnamoodustus”

remonttöölineremonditööline, remondimees
Seoses lasteaia hoone renoveerimisega kaob katlakütja ametikoht, kuid on vaja juurde luua remonttöölise ametikohtLasteaia hoone renoveerimise tõttu kaob katlakütja ametikoht, kuid on vaja juurde luua remonditöölise ametikoht (vt ka seoses)
Selle liitsõna täiendsõna viitab otstarbele ja peab olema omastavas käändes.
Vt ka remont
Loe lisaks: „Eesti keele käsiraamat”, ptk „Sõnamoodustus”

sarjaviisiliselt, seeriaviisiliselt <määrsõnana> ⇒ sarja viisi, sarja(de)na, sarja-, seeria viisi, seeria(te)na, seeria-
Sarjaviisiliselt hakati roboteid valmistama aastail 1962-1963Sarja viisi / Sarjadena hakati roboteid valmistama aastail 1962-1963
Üksikkorras valmistatud M1 ja N1 kategooria sõiduki pidurisüsteem ja rool peavad olema võetud tehases seeriaviisiliselt valmistatud autoltÜksikkorras valmistatud M1 ja N1 kategooria sõiduki pidurisüsteem ja rool peavad olema võetud tehases valmistatud seeriaautolt
Toyota Prius on maailma esimene seeriaviisiliselt toodetav hübriidautoToyota Prius on maailma esimene seeria-hübriidauto
Ületuletuslt-liide ei anna sõnale midagi juurde. lt-määrsõna võib sõnastuse teha kohmakaks ja kantseliitlikuks.
Loe lisaks: Sirje Mäearu artikkel „lt-liitelised määrsõnad”

sekvesteerimasekvestreerima, sekvestrima
Sekvesteerimine on vaidlusaluse vara hoiuleandmine, mille säilimine tuleb tagada lõpliku kohtuotsuse tegemiseniSekvestreerimine / Sekvestrimine on vaidlusaluse vara hoiuleandmine, mille säilimine tuleb tagada lõpliku kohtuotsuse tegemiseni
Pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritudPakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud / sekvestritud
Õigekirjaviga. Tegusõnad sekvestreerima ja sekvestrima on tuletatud sõnast sekvester, mille tüvesse jääb käänamisel r alles: sekvestri.

sidusrühmhuvirühm
Ministeeriumile on oluline teha sidusrühmadega koostööd ja kaasata neid õigusloomesseMinisteeriumile on oluline teha huvirühmadega / asjaosalistega koostööd ja kaasata neid õigusloomesse
Kuidas seaduseelnõu koostamisel toimub valitsusasutuse ja tema sidusrühmade vaheline suhtlus?Kuidas valitsusasutus ja tema huvirühmad seaduseelnõu koostamisel suhtlevad? (vt ka toimuma)
Huvirühm on täpsem termin kui sidusrühm, kuna rühma aluseks on ühised huvid, mitte vastastikune seotus.
Vt ka sidusgrupp

stigmatiseerima (inglise stigmatize) ⇒ märgistama, häbimärgistama
Riigivõimu esindaja ei tohiks stigmatiseerida inimest ega jätta tema peale kahtlustusi tõendamatul aluselRiigivõimu esindaja ei tohiks märgistada / häbimärgistada inimest ega jätta tema peale kahtlustusi tõendamatul alusel
AIDS-iga seotud stigmatiseerimine takistab võitlemist nakkuse levikugaAIDS-iga seotud märgistamine / häbimärgistamine takistab võitlemist nakkuse levikuga
Võrdõiguslikkuse ja palgalõhe teemat on Eesti ühiskonnas tihti stigmatiseeritud või naeruvääristatudVõrdõiguslikkuse ja palgalõhe teemat on Eesti ühiskonnas tihti häbistatud / häbimärgistatud või naeruvääristatud
Toorlaenu asemel võiks kasutada täpsemat omasõna.
Vt ka sildistama
Loe lisaks: Maire Raadiku artikkel „Võõrad võõrsõnad”

transporttöölinetransporditööline, veotööline
Tööd saab transporttöölineTööd saab transporditööline / veotööline
Selle liitsõna täiendsõna viitab otstarbele ja peab olema omastavas käändes.
Loe lisaks: „Eesti keele käsiraamat”, ptk „Sõnamoodustus”


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur