[ÕS] "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006"

Ametlik ÕS on kataloogis /dict/qs2006/. Siin on tööversioon. Viimased muudatused tehti 3848 päeva tagasi

Päring erimärkide otsinguga
LISAD
ÕS 2006 on kirjakeele normi alus alates 1. detsembrist 2006.
Kasutajate tagasiside on oodatud: sisulised märkused, vormilised märkused
Päring:

Kiirspikker: * on suvaline märgijada, ? üks märk. + sõne ees nõuab esinemist, - sõne ees keelab. Sõnede vahel < (eespool), > (tagapool), = (ligiduses) ja _ (järgmine). Jutumärkides "mitu järjestikust sõnet" on samaväärne operaatoriga mitu_järjestikust_sõnet.

suitsutama <52> konservimiseks suitsus hoidma; relig lõhnavat suitsu tekitavat ainet põletama. Suitsutab silke; suitsutatud silgud, parem: suitsusilgud, suitsutatud seapea, parem: suitsu-seapea. Kuum˖suitsutama, külm˖suitsutama

© Eesti Keele Instituut · a-ü sõnastike koondlehekülg · @ webmaster