[ÕS] "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006"

Ametlik ÕS on kataloogis /dict/qs2006/. Siin on tööversioon. Viimased muudatused tehti 3406 päeva tagasi

Päring erimärkide otsinguga
LISAD
ÕS 2006 on kirjakeele normi alus alates 1. detsembrist 2006.
Kasutajate tagasiside on oodatud: sisulised märkused, vormilised märkused
Päring:

Kiirspikker: * on suvaline märgijada, ? üks märk. + sõne ees nõuab esinemist, - sõne ees keelab. Sõnede vahel < (eespool), > (tagapool), = (ligiduses) ja _ (järgmine). Jutumärkides "mitu järjestikust sõnet" on samaväärne operaatoriga mitu_järjestikust_sõnet.

sööt <21:sööda, .sööta> loomatoit; toidupala peibutisena. Jõu˖sööt, kore˖sööt nt põhk, hein, haljas˖sööt, kõrs˖sööt, looma˖sööt. Kala˖sööt, õnge˖sööt, elus˖sööt, mürk˖sööt, peibutus˖sööt. Sööda˖kartul, sööda˖naeris, sööda˖peet loomakartul, -naeris, -peet. Sööda˖hernes (põldhernes), sööda˖kapsas lehtkapsas. Sööda˖jahu, sööda˖kriit, sööda˖pärm. Sööda˖auruti, sööda˖hoidla, sööda˖jaotur, sööda˖käik (laudas), sööda˖küna, sööda˖kulu, sööda˖puudus, sööda˖varu, sööda˖väärtus, sööda˖tootmine

sööt' <20:söödi, .sööti; seisundivorm .söötis> harimata jäetud, rohtunud põld. Põld jääb sööti, on söötis. Söötis põld. Sööti jäetud = sööti˖jäetud põld. Sööti˖jätmine, söötis˖pidamine. Söödi˖künd

sööt <20:söödu, .söötu> palli edasiandmine teisele mängijale. Randme˖sööt, rinna˖sööt, põrke˖sööt, haak˖sööt, vint˖sööt, kaar˖sööt, ründe˖sööt. Söödu˖tehnika, söödu˖võimalus

© Eesti Keele Instituut · a-ü sõnastike koondlehekülg · @ webmaster