[ÕS] "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006"

Ametlik ÕS on kataloogis /dict/qs2006/. Siin on tööversioon. Viimased muudatused tehti 3406 päeva tagasi

Päring erimärkide otsinguga
LISAD
ÕS 2006 on kirjakeele normi alus alates 1. detsembrist 2006.
Kasutajate tagasiside on oodatud: sisulised märkused, vormilised märkused
Päring:

Kiirspikker: * on suvaline märgijada, ? üks märk. + sõne ees nõuab esinemist, - sõne ees keelab. Sõnede vahel < (eespool), > (tagapool), = (ligiduses) ja _ (järgmine). Jutumärkides "mitu järjestikust sõnet" on samaväärne operaatoriga mitu_järjestikust_sõnet.

rahvas <33:.rahva, rahvast>. Euroopa ja Aasia rahvad; soome-ugri rahvad; eesti rahvas eestlased. Rahva vara. Rahvas räägib, et .. (inimesed). Tehase rahvas (töötajad). Noorem rahvas v noor˖rahvas noored. Antiik˖rahvas, korilas˖rahvas, kultuur˖rahvas, mets˖rahvas, naaber˖rahvas, põlis˖rahvas, ränd˖rahvas, sugulas˖rahvas, suur˖rahvas, väike˖rahvas. Linna˖rahvas, maa˖rahvas, talu˖rahvas, abielu˖rahvas, teenija(s)˖rahvas. Kodu˖rahvas kodused, maja˖rahvas majalised, ranna˖rahvas randlased, talgu˖rahvas talgulised. Meeste˖rahvas, naiste˖rahvas. Rahva˖algatus, rahva˖armee = rahva˖vägi, rahva˖liikumine, rahva˖tõug argi = rahvas, rahva˖valitsus, rahva˖rikas = rahva˖rohke, rahva˖sõbralik, rahva˖vaenulik. Rahva˖hulk = rahva˖mass = rahva˖meri = rahva˖murd = rahva˖parv = rahva˖summ-summa. Rahva˖ sageli parem kui massi˖: rahva˖koosolek = massi˖koosolek, rahva˖matk = massi˖matk, rahva˖pidu = massi˖pidu, rahva˖sport = massi˖sport, rahva˖üritus = massi˖üritus. Rahva˖stseen teater massistseen. Rahva˖haridus, rahva˖park, rahva˖raamat, rahva˖raamatukogu. Rahva˖looming, rahva˖mäng, rahva˖tarkus, rahva˖viis-viisi, rahva˖etümoloogia keel, rahva˖kultuur. folkl: rahva˖komme, rahva˖pärimus = rahva˖traditsioon, rahva˖usund. Rahvaste˖rändamine

© Eesti Keele Instituut · a-ü sõnastike koondlehekülg · @ webmaster